Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Direcţia Sanitar-Veterinară Alba, OIR POSDRU Centru, primării, şcoli şi alte instituţii publice din judeţ

Publicat

birou

În această perioadă, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul sănătate animală;

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul zootehnie, specializarea zootehnie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 1 an.

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul control oficial alimente de origine animală;

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul medicina veterinara, specializarea medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 1 an.

consilier, clasa I, grad profesional principal – Circumscripția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor oficială Alba – Teiuș;

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice- minimum 5 ani.

consilier, clasa I, grad profesional superior – Circumscripția sanitara veterinară și pentru siguranța alimentelor oficială Blaj.

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul mediem veterinară, specializarea medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concurs: 18 aprilie 2019, ora 10.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Alba din Str. Lalelelor nr. 7A, Alba Iulia, telefon: 0258.835.915 sau 0258.835.950

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru

– director executiv

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 martie 2019

Concurs: 1 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Școala Gimnazială Pianu de Sus

– secretar 0,5 post

Condiţii: nivelul studiilor – minimum liceu cu diplomă de bacalaureat; vechime minimum 3 (trei) ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 aprilie 2019, ora 16:00

Concurs: 9 aprilie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 10 aprilie 2019, ora 11:00: proba practică;

Relații suplimentare, la secretariatul Școlii Gimnaziale, comuna Pianu de Sus, județul Alba, Str. Principală nr. 172, tel. 0258761113 sau pe site-ul școlii www.scoalapianu.ro.

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

– îngrijitor

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în muncă – nu se solicită; disponibilitate pentru program flexibil, inclusiv activități în weekend.

Concurs: 11 aprilie 2019, ora 09:00: proba scrisă; 15 aprilie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, cu sediul în Sebeș, str. Lucian Blaga nr. 76, județul Alba, tel. 0744.695.659.

Şcoala Gimnazială Nr. 3 din Cugir

– îngrijitor

Condiţii: nivelul studiilor: medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concurs: 11 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 12 aprilie 2019, ora 10.00: proba practică; 15 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 3 din Cugir, Aleea Constructorului nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0743.120.071.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copiilor“ Blaj

– îngrijitor

Condiţii: nivelul studiilor – gimnaziale; nu necesită vechime.

Concurs: 9 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 12 aprilie 2019, ora 10.00: proba practică.

Relaţii suplimentare, la Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Blaj, cu sediul in Blaj. Bulevardul Republicii nr. 24, județul Alba, tel. 0258-711023,0733021597, 0727378369.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

– magazioner

Condiţii: studii medii; minimum 20 de ani vechime în muncă; aviz psihologic; alificare profesională ca lucrător comercial; calificare profesională vânzător mărfuri alimentare/ vânzător mărfuri nealimentare; curs de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; minimum 5 ani activitate comercială.

Termen limită de depunere a dosarelor: 29 martie 2019, ora 15:00

Concurs: 8 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 11 aprilie 2019, ora 10:00: proba practică sau interviul.

Relaţii suplimentare, la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii sau la tel: 0258/771.582, între orele 07.00-15.00.

Alte posturi

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia

– inspector de specialitate debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență, în ramura de știință (RSI), științe juridice; vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

– șofer I

Condiții: studii generale; vechime în specialitate necesară – minimum 3 ani în fiecare categorie a permisului de conducere; permis de conducere categoriile: B, C și D.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 martie 2019, ora 15.00

Concurs: 3 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 9 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 60, judeţul Alba, tel. 0258834315

Primăria Orașului Cugir

– muncitor calificat, treapta I (cu atribuții de conducător auto-tractorist) – Serviciul Public Comunitar Local de Utilități Publice

Condiții: studii – școală profesională/medii; posesor al permisului de conducere categoriile CE/TR; minimum 5 ani vechime în muncă din care minimum 6 luni vechime în meseria de conducător auto/tractorist; disponibilitate pentru program flexibil.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 martie 2019, ora 16:00

Concurs: 3 aprilie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria Comunei Valea Lungă

– referent IA

Condiții: studii medii atestate prin diplomă de bacalaureat; vechime minimă în muncă – 10 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 martie 2019, ora 16.00

Concurs: 4 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 5 aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la Comuna Valea Lungă, județul Alba, telefon 0258.888.102, interior 14.

Primăria comunei Sâncel

– muncitor calificat 1A – administrarea domeniului public

Condiții: nivelul studiilor: studii medii și calificare în domeniul mecanic sau electric, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani în specialitatea studiilor.

Concurs: 3 aprilie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 3 aprilie 2019, ora 15:00: proba practică; 4 aprilie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sâncel, str. Mihai Eminescu nr. 70, Judeţul Alba, telefon 0258/885.101, e-mail [email protected]

Primăria Municipiului Sebeș – Direcţia Tehnică, Compartiment Investiţii Publice

– consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii pentru construcții; îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; construcții miniere; inginerie geodezică – măsurători terestre și cadastru; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani

– consilier, clasa I, grad profesional principal

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii pentru construcții; îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; construcții miniere; inginerie geodezică – măsurători terestre și cadastru; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani

– consilier, clasa I, grad profesional asistent

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii pentru construcții; îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; construcții miniere; inginerie geodezică – măsurători terestre și cadastru; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 martie 2019, ora 16:00

Concurs: 8 aprilie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 12 aprilie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş

– îngrijitor (2 posturi)

Condiții: nivelul studiilor – minimum 8 clase; vechime în muncă – 3 ani; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 martie 2019

Concurs: 1 aprilie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 2 aprilie 2019, ora 10.00 – proba practică; 3 aprilie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni

– magazioner

Condiții: studii medii; minimum 20 de ani vechime în muncă; aviz psihologic; calificare profesională ca lucrător comercial; calificare profesională vânzător mărfuri alimentare/ vânzător mărfuri nealimentare; curs de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; minimum 5 ani activitate comercială.

Termen limită de depunere a dosarelor: 29 martie 2019, ora 15:00

Concurs: 8 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 11 aprilie 2019, ora 10:00: proba practică sau interviul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0258/771.717 int. 49, sau la sediul Spitalului Orăşenesc Câmpeni

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Bărbat din Alba, amendat pentru un apel fals la 112. Avea nevoie de un mijloc de transport

Publicat

jandarmi 2

Un bărbat din Alba s-a ales cu o amendă în valoare de 500 de lei, pentru apel fals la 112, în data de 20 mai. Jandarmii s-au deplasat în zona indicată de apelant, unde bărbatul spunea că s-a rătăcit împreună cu un grup de turiști. Potrivit Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba, în momentul când jandarmii […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Cinci bărbaţi amendaţi de jandarmi la Alba Iulia, după ce şi-au lăsat caii la păscut pe terenul altei persoane

Publicat

cal pasune

Cinci proprietari de cai s-au ales cu amenzi în valoare de 100 de lei fiecare, după ce şi-au lăsat animalele nesupravegheate, iar acestea au intrat pe un teren cultivat cu porumb, în zona şoselei de centură. Prezenţa animalelor a fost semnalată la 112 de administratorul terenului, potrivit Jandarmeriei Alba. Jandarmii au identificat cinci persoane cu […]

Citește mai departe
Publicitate

BLAJ

Vizita Papei Francisc la Blaj, pe 2 iunie: Pelerinii, rugați să ajungă în municipiu până la ora 7:00

Publicat

Pelerinii care vor veni la Blaj în data de 2 iunie 2019 cu autocare, microbuze și autoturisme personale, sunt rugați să ajungă în municipiu până la ora 7:00. Această solicitare vine în urma măsurilor anunțate în 22 mai 2019 de Primăria Blaj, cu privire la accesul pelerinilor în municipiul Blaj în data de 2 iunie […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

EVALUARE NAŢIONALĂ 2019, clasa a VI-a: SUBIECTELE de la testarea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

Publicat

subiecte EN VI 2019 Mate stiinte

Ultima probă de evaluare a elevilor de clasa a VI-a în 2019 s-a desfăşurat joi în judeţul Alba şi în ţară. Elevii au susţinut testarea la Matematică și Științe ale Naturii. Elevii au avut 60 de minute la dispoziţie să rezolve subiecte din matematică și din științele naturii, în cadrul testării transdisciplinare. Obiectivul evaluării de […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate