Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Înmatriculări şi Permise Alba, DGASPC, primării, şcoli şi alte instituţii publice din judeţ


Publicat

muncaacasa

În luna ianuarie, se organizează concursuri pentru ocuparea mai multor posturi sunt vacante în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba

inginer de sistem (concurs organizat de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor București)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul specializării: Matematică – Informatică. Informatică, Calculatoare şi Tehnologia informaţiei. Electronică aplicată; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare – 4 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 ianuarie 2018, ora 16.00; la Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, şos. Pipera nr. 49, sectorul 2

Concurs: 6 martie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 12 martie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

– analist programator ajutor (concurs organizat de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor București)

Condiţii: studii medii (M), absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare – 0 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 ianuarie 2018, ora 16.00; la Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, şos. Pipera nr. 49, sectorul 2;

Concurs: 6 martie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 12 martie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare: la sediul Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00 sau telefonic la nr. 021.301.95.73, interior 14327

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului, Serviciul urbanism

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DFI) – Ştiinţe inginereşti în domeniul de licenţă (DL) – inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor sau inginerie şi management; Ştiinţe umaniste şi arte în domeniul de licenţă (DL) arhitectura sau urbanism; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel avansat (AUTOCAD, Microsoft Office).

Termen limită de depunere a dosarelor: 3 ianuarie 2018, ora 15:00

Concurs: 15 ianuarie 2018, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de programe AUTOCAD; 16 ianuarie 2018, ora 11.00: proba scrisă;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

şef birou – Direcţia tehnică, dezvoltare Biroul întreţinere şi reparaţii clădiri.

Condiţii: studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): Inginerie civilă sau Ingineria instalaţiilor;

studii de masterat sau postuniversitare în domeniul Administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 10 ianuarie 2018, ora 15:00

Concurs: 22 ianuarie 2018, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor PC; 23 ianuarie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A, telefon: 0372/586.473.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Centrul de Zi pentru copii cu dizabilităţi „Amsberg” din Alba lulia

asistent social principal

Condiţii: tudii superioare de specialitate, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea asistenţă socială; aviz de exercitare a profesiei de asistenl social cu treapta de competenţă profesională principal eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România; carnet de conducere auto categoria B.

asistent medical

Condiţii: studii – diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoana care va ocupa postul, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; minimum 6 luni vechime în profesie; carnet de conducere auto categoria B

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din Abrud

– paznic (2 posturi)

Condiţii: studii generale; atestat profesional pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, conform Legii nr. 333/2003, republicată.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 ianuarie 2018, ora 16.00

Concurs: 16 ianuarie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia

– administrator patrimoniu (0,5 normă)

Condiţii: studii medii/ superioare în domeniul economic; vechime în muncă: minimum 10 ani.

Concurs: 23 ianuarie 2018, ora 9:30: proba scrisă; 24 ianuarie 2018, ora 09:30: proba practică; 24 ianuarie 2018, ora 11:00: proba interviu

Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 13 din Alba Iulia, Str. Energiei nr. 21, telefon: 0786/349.807.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

– şofer profesionist (post temporar vacant, perioadă determinată)

Condiţii: studii medii, respectiv atestat pentru conducere microbuz şcolar 16+1 locuri.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 ianuarie 2018, ora 12:00

Concurs: 8 ianuarie 2018, ora 09:00: proba practică; 8 ianuarie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, telefon: 0258/811.468.

Primăria Municipiului Aiud

– consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Control Intern, Compartiment Resurse Umane

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – Sociologie, specializările: Resurse umane; Sociologie; ramura de ştiinţă – Ştiinţe politice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 ianuarie 2018, ora 16.00

Concurs: 5 februarie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: Primăria Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013

Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş

– îngrijitor la domiciliu – Centrul de îngrijiri la Domiciliu

Condiţii: studii – minimum 10 clase; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 ianuarie 2018, ora 12.00

Concurs: 16 ianuarie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 18 ianuarie 2018, ora 11.00: proba concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon 0258/731.007.

Primăria Orașului Cugir

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul Achiziții Publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2018

Concurs. 18 ianuarie 2108, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria Comunei Ighiu

– inspector, gradul IA

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechimea în specialitatea studiilor – minimum 6,6 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 ianuarie 2018, ora 16:00

Concurs: 16 ianuarie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: Primăria Ighiu, nr. 56, telefon 0258/844.103.

Liceul German Sebeş

– administrator de patrimoniu (0,5 normă)

Condiţii: studii superioare (domeniul economic sau juridic); vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 12 ianuarie 2018, ora 09:00: proba scrisă; 15 ianuarie 2018, ora 10:00: proba practică; 16 ianuarie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare: Liceul German din Sebeş, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0371/348.884.

Şcoala Gimnazială Săsciori – Şcoala Primară şi Grădiniţa Căpâlna

– îngrijitor (0,50 normă)

Condiţii: nivelul studiilor: 12 clase; vechime în specialitate 2 ani; carnet de conducere pentru transport persoane (D); atestat professional.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 ianuarie 2018

Concurs: 11 ianuarie 2018, ora 9.00, proba scrisă; 11 ianuarie 2018, ora 11.00, proba interviu; 11 ianuarie 2018, ora 12.00, proba practică

Relaţii suplimentare: şcoala gimnazială Săsciori, str. Principală, nr. 380, telefon: 0258/741.213

Primăria Oraşului Câmpeni

– asistent medical – Compartimentul cabinet medical şcolar (post temporar vacant, perioadă determinată)

Condiţii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; certificare ca membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat pe anul 2017; vechime – minimum 6 luni în domeniul – asistent medical.

Concurs: 15 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 18 ianuarie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Oraşului Câmpeni, din Piaţa Avram Iancu nr. 5, telefon: 0258/771.215, interior 37.

Colegiul Naţional „Avram Iancu“ Câmpeni

– muncitor calificat– fochist

Condiţii: studii (obligatoriu) – medii sau şcoală profesională; vechime (obligatoriu) – minimum 10 ani; calificări – certificat şi autorizaţie de fochist, diplomă de tâmplar, atestat de pază pentru activitatea principală fochist

– muncitor calificat – instalator apă-canal și electrician întreţinere

Condiţii: studii (obligatoriu) – medii sau şcoală profesională; vechime (obligatoriu) – minimum 10 ani; calificări – certificat instalator apă-canai, certificat electrician exploatare medie şi joasă tensiune, atestat de pază, certificat lăcătuş mecanic, pentru activitatea principală – instalator apă-canal şi electrician întreţinere.

Concurs: 17 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 19 ianuarie 2018, ora 11.00: proba practică; 23 ianuarie 2018, ora 11.00: proba interviu

Relaţii suplimentare la sediul colegiului: Câmpeni, str. Oituz nr. 3, telefon/ fax 0258.771.232.

Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni

– muncitor de întreținere

Condiţii: studii medii/şcoala profesională/liceu cu una din specializările electrician, lăcătuş, tâmplar, zugrav; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 ianuarie 2018, ora 14.00

Concurs: 22 ianuarie 2018, ora 14.00: proba scrisă; 25 ianuarie 2018, ora 14.00: proba practică; 25 ianuarie 2018, ora 16.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie, cu sediul în Arieşeni, Strada Centru nr. 8, judeţul Alba, tel.0788669015.

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu“

– secretar (0,5 post)

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; vechimea în specialitatea studiilor de minimum 6 luni în funcţia de secretar în instituţie de învăţământ.

Concurs: 19 ianuarie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 19 ianuarie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare: Şcoala Gimnazială „Avram Iancu“, Alba, telefon 0258/786/063.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ECONOMIE

DOCUMENT: Noi reguli de Black Friday și alte campanii. Amenzi de până la 35.000 lei pentru promoții false în magazine. PROIECT

Publicat

foto: pixabay/ un-perfekt

Guvernul vrea să împiedice comercianții să atragă consumatorii cu false reduceri de prețuri, de Black Friday sau alte campanii promoționale.

Astfel, se pregătește un proiect de hotărâre de guvern care prevede și noi amenzi, de până la 35.000 de lei, pentru magazinele contraveniente.

Propunerea oficială de hotărâre de guvern publicată, vineri, de Ministerul Economiei va modifica vechea HG  947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare privind informațiile pentru consumatori legate de reducerile de preț, scrie hotnews.ro

Astfel, se va introduce un articol care stipulează:

Orice notificare de reducere a prețului trebuie să indice clar prețul aplicat anterior de comerciant (prețul anterior). Prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de comerciant în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de preț.

Firmele care vor încălca aceste reguli vor primi amenzi de la 7.000 lei la 35.000 lei.

Prevederile din noua lege care îi va face pe comercianți să nu mai anunțe reduceri de prețuri false

Totuși, în cazul „bunurilor susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid”, așa cum sunt alimentele, de exemplu, prețul anterior va fi considerat cel mai scăzut preț practicat de comerciant în perioada ultimelor 10 de zile înainte de data aplicării reducerii de preț.

De asemenea, în cazul bunurilor prezente la comercializare ȋntr-o perioadă mai mică de 30 de zile, preţul anterior reprezintă cel mai scăzut preţ practicat de vânzător ȋn această perioadă ȋnainte de data aplicării reducerii de preţ.

Dacă reducerea de preț este majorată treptat, fără ȋntrerupere, pe perioada aceleiasi campanii de reducere prețul anterior este considerat prețul fără reducere înainte de prima aplicare a reducerii de preț – mai prevede propunerea de HG.

Guvernanții vizează mai ales comerțul online.

„În lumea contemporană, piețele digitale devin rapid principalele piețe de consum. Evoluția rapidă a piețelor digitale reprezintă o mare provocare pentru legislația de protectie a consumatorilor” – spune Ministerul Economiei în nota de fundamentare a proiectului de HG.

Noile reglementări ar urma să intre în vigoare la data de 28 noiembrie 2021 și să se aplică efectiv ȋncepând cu data de 28 mai 2022. Pentru asta e nevoie ca Guvernul să aprobe proiectul de la Ministerul Economiei și să-l publice în Monitorul Oficial.

Documentul poate fi văzut AICI: Proiect-HG-Consumatori

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LIVE VIDEO: Președintele României, Klaus Iohannis, la prezentarea noului Dacia Duster, la terenul de golf de la Pianu

Publicat

Președintele Klaus Iohannis participă sâmbătă, în județul Alba, la un eveniment organizat de compania Dacia Renault, la Terenul de Golf ”Paul Tomiță”.

Este vorba despre decernarea premiilor Cupei de Golf „Paul Tomiță” și prezentarea noului model de Dacia Duster, care va avea loc la Golf Club „Paul Tomiță”, Pianu de Jos, comuna Pianu.

Klaus Iohannis a venit la volanul unui automobil Dacia Spring electrică, iar după ce a salutat oficialitățile și jucătorii de golf a urcat la volanul unei mașini Dacia Duster pentru a face un testdrive.

”Este o mașină bună” a declarat Klaus Iohannis când a coborât din automobil după testdrive.

După ce a terminat testdrive-ul, Klaus Iohannis a urcat pe scenă alături de oficialități și reprezentații clubului pentru a participa la decernarea premilor pentru golf.

După ce s-au decernat premiile, Klaus Iohannis a mers pentru a vedea terenul de golf, însă nu a făcut declarații și pe alte subiecte.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un primar PNL din Vaslui s-a sinucis într-un spital privat din Alba. Ar fi suferit de depresie

Publicat

Primarul unei comune din județul Vaslui s-a sinucis într-un spital privat din județul Alba. 

Potrivit surselor alba24.ro, primarul comunei Pogoana, din Vaslui, Cristian Spridon, s-a spânzurat cu un cablu, vineri, 17 septembrie, undeva în jurul orei 18.00.

Bărbatul în vârstă de 53 de ani era primar al comunei din partea PNL Vaslui.

De asemenea, bărbatul era și un cunoscut om de afaceri în județul Vaslui. Acesta avea mai multe ferme de pui.

Potrivit reporterilor de la Vremea Nouă, bărbatul ar fi suferit de o depresie și a venit în Alba pentru a se trata.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj SMURD, dar bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind constatat decesul.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Condamnare la Curtea de Apel Alba Iulia pentru trei profesori din Hunedoara care au bătut mai mulți elevi. Ce s-a întâmplat

Publicat

agresiune fetita

Curtea de Apel Alba Iulia a dat o decizie finală, într-un dosar în care un director de școală, un profesor, un secretar au fost judecați pentru purtare abuzivă. 

Școala gimanzială din Vața de Jos, județul Hunedoara, a fost în anul 2016 în centrul unui scandal care a ajuns la nivel național, după ce un elev de 12 ani le-a spus părinților că este bătut în timpul orelelor de către profesori. 

Parte a bătăilor la care erau supuși elevii se întâmplau într-o anexa a școlii unde se ținea cornul și laptele, denumită de elevi, ”camera de tortură”. 

În urma scandalului, un dosar penal a început și timp de mai bine de patru ani Coza Adriana Maria – director la data comiterii faptelor, Mihuț Adrian Victor – profesor de informatică, Coza Adrian Marinel – secretar au fost judecați la două instanțe de judecată.

În primă instanță, a fost judecat și șoferul microbuzului școlar, dar acesta a fost achitat.

Ce s-a întâmplat

Pe tot parcursul cercetării, dar și în timpul judecății cei trei au negat toate acuzațiile.

Însă, după zeci de ore de audieri, anchetatorii au reușit să strângă dovezi împotriva celor trei. Elevii care au fost bătuți au avut discuții și cu psihologi pentru a putea ajuta la caz, mai mult de atât a existat și o filmare făcută cu telefonul mobil de unul dintre elevi.

Ce au reținut anchetatorii:

”1. cu privire la inculpata Coza Adriana-Maria, că:

– Într-o zi din perioada februarie-martie 2016, în calitate de profesor și în timpul orelor de predare la disciplina matematică, l-a lovit pe minorul S. cu palma peste cap și l-a numit „prost”, în altă zi din aceeași perioadă l-a lovit cu inelele de pe degete în zona capului și l-a numit „tâmpit”, iar în altă zi din aceeași perioadă l-a tras de perciuni;

– Într-o zi din luna februarie sau martie 2016, în calitate de profesor și în timpul orelor de predare la disciplina matematică, a lovit pe M. cu palma peste cap și l-a dat cu capul de bancă;

– Într-o zi din luna februarie sau martie 2016, în calitate de profesor și în timpul orelor de predare la disciplina matematică, a lovit pe D. cu palma peste cap și l-a dat cu capul de bancă.

2. cu privire la inculpatul  Coza Adrian-Marinel, că  într-o zi din  luna martie 2016, fiind secretar al școlii, a lovit în camera de alimente pe minoră A., de aproximativ două ori în zona gleznelor, cu piciorul.

4. cu privire la inculpatul Mihuț Adrian-Victor, că:

– Într-o zi din luna februarie 2016,  în calitate de profesor, în timpul orei de educație tehnologică,  a lovit pe minorul S. cu piciorul în picior și l-a numit „tâmpit” iar, într-o zi din luna martie 2016, în timpul orei de informatică, l-a lovit pe minorul S. cu catalogul în zona capului;

– Într-o zi din luna martie 2016, în calitate de profesor, în timpul orei de informatică, l-a obligat pe minorul  A. să își dea șase palme peste față, iar, într-o zi din aceeași lună a anului 2016, în timpul pauzei, a lovit pe minorul A. cu un cablu de calculator peste spate”, se arată în motivarea Judecătoriei Brad.

După ce au fost judecați la Brad, unde cei trei au primit amenzi penale, dosarul s-a mutat la Alba Iulia, la Curtea de Apel.

La Curtea de Apel Alba Iulia, în data de 17 septembrie, magistrații instanței superioare au decis ca:

Adriana Coza să plătească de 7.133 lei amendă penală pentru purtarea abuzivă faţă de trei elevi, aplicarea amenzii urmând să fie amânată pe un termen de supraveghere de doi ani.

Adrian Marinel Coza găsit vinovat pentru loviri sau alte violențe, față de un elev a fost condamnat la o amendă penală de 3.200 lei, aplicarea amenzii fiind, de asemenea, amânată pentru un termen de supraveghere de doi ani.

Adrian Mihuţ a primit o pedeapsă de 6.667 lei amendă penală pentru purtarea abuzivă faţă de doi elevi. De asemenea și în cazul său aplicarea amenzii urmând să fie amânată pe un termen de supraveghere de doi ani.

Pe lângă pedeapsa primită cei trei au fost obligați de magistrații Curții de Apel Alba Iulia să achite despăgubiri în valoare totală de 6.500 de lei către familiile elevilor.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate