Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Inspectoratul Școlar Alba, APIA, Cadastru, Centrul de cultură, primării și alte instituții din județ. CONDIȚII

Publicat


birou-gol-zile-libere-e1519215884228

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

POSTURI VACANTE:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba (4 posturi)

– consilier II (S) Compartiment contabilitate (1 normă)

Condiții: studii superioare economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; minimum 1 an vechime.

consilier IA (S) – compartiment Salarizare – normare (1 normă)

Condiții: studii superioare economice/juridice; vechimea necesară ocupării postului – minimum 10 ani vechime în muncă;

consilier II (S) Compartiment rețea școlară (1 normă)

Condiții: studii superioare economice/juridice/informatice; vechimea necesară ocupării postului – minimum 8 ani vechime în muncă.

consilier IA (S) depozit de manuale (2 norme)

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență; vechimea necesara ocupării postului – minimum 5 ani vechime în muncă.

Termen limită de depunere a dosarelor: 12 iulie 2019

Concurs: 22 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 24 iulie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Centrul Local Zlatna

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; domeniul fundamental științe inginerești; domeniul fundamental științe sociale – ramura de știință: științe juridice, științe administrative, științe economice; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an; cunoștințe operare PC – nivel avansat, dovedite cu certificat/diplomă de atestare, inclusiv foaie matricolă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 iulie 2019, ora 16:00

Concurs: 16 iulie 2019, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul APIA Centrul Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Moţilor nr. 112, telefon 0258/830.650.

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia (3 posturi)

– expert, gradul I, la Compartimentul Arte vizuale – Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri „Augustin Bena“

Condiții: diplomă studii universitare – învățământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I, domeniul fundamental științe umaniste și arte, RSI arte, domeniul de licență/specializarea: arte vizuale/arte decorative; vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2019, ora 16:00

Concurs: 24 iulie 2019, ora 12:00: proba scrisă; 29 iulie 2019, ora 12:00: proba interviu.

secretar PR gradul I, Compartimentul Promovare și Valorificare – Serviciul Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – artistice

Condiții: diplomă studii universitare – învățământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I, domeniul fundamental științe sociale – RSI științe ale comunicării, domeniul de studii universitare,licență științe ale comunicării, una dintre specializările: comunicare și relații publice/științe ale informării și documentării/media digitală
sau RSI științe politice, domeniul de studii universitare/licență științe politice, specializarea relații internaționale și studii europene; vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani și 6 luni

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2019, ora 16:00

Concurs: 24 iulie 2019, ora 14:00: proba scrisă; 29 iulie 2019, ora 14:00: proba interviu.

inspector specialitate, treapta IA, la Compartimentul Financiar-Contabil

Concurs: diplomă studii universitare – învățământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I, domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de studii universitare și de licență economie, specializarea contabilitate și informatică de gestiune; vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2019, ora 16:00

Concurs: 24 iulie 2019, ora 09:00: proba scrisă; 29 iulie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

– şef serviciu – Serviciul Decontare Servicii Medicale

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 iulie 2019

Concurs: 25 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Agenția Națională a Zonei Montane – Oficiul de dezvoltare montană ABRUD

– consilier superior

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe inginerești: Agronomie, Horticultura, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie mecanică; Științe biologice și medicale: Medicină veterinară; Științe sociale; Științe administrative, Drept; Științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică, și științe ale naturii: Știința mediului; Știința umaniste și arte: Arhitectura, Urbanism; limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): limba engleză sau franceză – nivel mediu; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor (la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Dornei, strada Runc nr. 23, județul Suceava): 15 iulie 2019

Concurs: 29 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă: (la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Dornei, strada Runc nr. 23, județul Suceava); data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Dornei, Str. Runc nr. 23, județul Suceava, telefon 0230.375.036

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba – Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea medicină internă

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea oftalmologie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă

1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă

Condiții: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea: medicină de internă, psihiatrie, neurologie, oftalmologie, expertiză medicală a capacității de muncă; adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional primar/specialist (reprezintă vechimea solicitată); asigurare malpraxis; certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 iulie 2019, ora 16.00

Concurs: 17 iulie 2019, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

– consilier cadastru, gradul I, în cadrul Serviciului Cadastru

Condiții: studii de specialitate – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, domeniul cadastru/topografie; vechime în muncă – minimum 3 ani și 6 luni, în specialitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 iulie 2018, ora 16.30

Concurs: 22 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 26 iulie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 207, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– șofer autosanitară I – Substația Cugir

Condiții: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru șofer profesionist, categoriile B și C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier; 6 ani vechime ca șofer profesionist.

asistent medical principal generalist PL – Substația Blaj

Condiții: diplomă de școală sanitara post liceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi; adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M. A.M.R.; 5 ani vechime în specialitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 iulie 2019, ora 15:00

Concurs: 18 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 23 iulie 2019, ora 10:00: proba practică;

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş

– șef serviciu, în cadrul Serviciului Contabilitate, Buget, Salarizare, Personal, Achiziții, Administrativ, Gestiune

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 iulie 2019, ora 16.00

Concurs: 26 iulie 2019, ora 10.00, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, bd. Lucian Blaga nr. 45, telefon 0752/088.328.

Primăria municipiului Blaj (3 posturi)

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Achiziții Publice

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință științe juridice, științe economice sau științe inginerești.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 iulie 2019

Concurs: 26 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

șofer I – 2 posturi

Condiții: studii medii/gimnaziale; permis de conducere B, C; experiență în transporturi minimum 4 ani.

muncitor calificat – sudor

Condiții: studii medii/gimnaziale + curs de calificare; vechime în muncă minimum 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 iulie 2019, ora 14.00

Concurs: 22 iulie 2019, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0756089.202.

Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

– contabil șef

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință științe economice, vechime în specialitatea studiilor, minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2019

Concurs: 26 iulie 2019, ora 09.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj din Piața 1848 nr. 16, județul Alba, tel. 0756 – 089202, fax 0258-710014

Primăria orașului Zlatna

– inspector, clasa I, gradul profesional principal – Biroul Dezvoltare Investiții Unitate Implementare Proiecte și Achiziții Publice

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea: construcții civile, industriale și agricole; construcții și fortificații; amenajări și construcții hidrotehnice sau inginerie civilă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concurs: 29 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii, nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337; e-mail [email protected]

Primăria Municipiului Aiud

– secretar al municipiului

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 iulie 2019

Concurs: 30 iulie 2019, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 30 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Municipiului Aiud

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Implementare Proiecte, Monitorizare Servicii Publice, Energetic

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginerești; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2019

Concurs: 22 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

 


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

(P) Românii merită un președinte aproape de oameni: Viorica Dăncilă!

Publicat

Viorica Dăncilă, care a condus Guvernul României și a reușit să ducă la bun sfârșit multe proiecte ce au schimbat în bine viața românilor, merită votul nostru. Vă prezentăm doar câteva dintre motivele pentru care susținem candidatura doamnei Viorica Dăncilă la președinția României: Nu a ezitat să preia funcția de prim-ministru atunci când a fost […]

Citește mai departe
Publicitate

AIUD

ACCIDENT la Aiud. O persoană și-a prins un picior într-un utilaj agricol

Publicat

Pompierii din Aiud intervin miercuri, în jurul orei 18:50, pentru descarcerarea și acordarea primului ajutor medical unei persoane care și-a prins un picior într-un motocultor. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2 în municipiu, pentru descarcerare și prim ajutor la […]

Citește mai departe
Publicitate

CÎMPENI

VIDEO: Intervenție extremă în Munții Apuseni. O aeronavă militară lansează apă peste incendiul care a cuprins pădurea

Publicat

Acțiunea de stingere a incendiului de pădure izbucnit în zona Buceș-Vulcan, la limita cu județul Hunedoara, continuă miercuri seara. Din cauza terenului accidentat, intervenția nu se mai poate realiza terestru. Astfel, un transport de apă a fost lansat din avionul militar Spartan asupra principalelor focare de incendiu. Potrivit ISU Alba, în continuare, pompierii vor rămâne […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Ora de iarnă 2019. Cum va fi afectat mersul trenurilor de schimbarea orei

Publicat

CFR Călători informează că începând din 27 octombrie 2019, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4:00 devenind ora 3:00. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare. Citește și ORA de IARNĂ 2019: Când se schimbă ora și care este cea mai lungă […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate