Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Inspectoratul Școlar Alba, APIA, Cadastru, Centrul de cultură, primării și alte instituții din județ. CONDIȚII


Publicat

birou-gol-zile-libere-e1519215884228

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

POSTURI VACANTE:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba (4 posturi)

– consilier II (S) Compartiment contabilitate (1 normă)

Condiții: studii superioare economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; minimum 1 an vechime.

consilier IA (S) – compartiment Salarizare – normare (1 normă)

Condiții: studii superioare economice/juridice; vechimea necesară ocupării postului – minimum 10 ani vechime în muncă;

consilier II (S) Compartiment rețea școlară (1 normă)

Condiții: studii superioare economice/juridice/informatice; vechimea necesară ocupării postului – minimum 8 ani vechime în muncă.

consilier IA (S) depozit de manuale (2 norme)

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență; vechimea necesara ocupării postului – minimum 5 ani vechime în muncă.

Termen limită de depunere a dosarelor: 12 iulie 2019

Concurs: 22 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 24 iulie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Centrul Local Zlatna

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; domeniul fundamental științe inginerești; domeniul fundamental științe sociale – ramura de știință: științe juridice, științe administrative, științe economice; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an; cunoștințe operare PC – nivel avansat, dovedite cu certificat/diplomă de atestare, inclusiv foaie matricolă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 iulie 2019, ora 16:00

Concurs: 16 iulie 2019, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul APIA Centrul Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Moţilor nr. 112, telefon 0258/830.650.

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia (3 posturi)

– expert, gradul I, la Compartimentul Arte vizuale – Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri „Augustin Bena“

Condiții: diplomă studii universitare – învățământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I, domeniul fundamental științe umaniste și arte, RSI arte, domeniul de licență/specializarea: arte vizuale/arte decorative; vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2019, ora 16:00

Concurs: 24 iulie 2019, ora 12:00: proba scrisă; 29 iulie 2019, ora 12:00: proba interviu.

secretar PR gradul I, Compartimentul Promovare și Valorificare – Serviciul Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – artistice

Condiții: diplomă studii universitare – învățământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I, domeniul fundamental științe sociale – RSI științe ale comunicării, domeniul de studii universitare,licență științe ale comunicării, una dintre specializările: comunicare și relații publice/științe ale informării și documentării/media digitală
sau RSI științe politice, domeniul de studii universitare/licență științe politice, specializarea relații internaționale și studii europene; vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani și 6 luni

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2019, ora 16:00

Concurs: 24 iulie 2019, ora 14:00: proba scrisă; 29 iulie 2019, ora 14:00: proba interviu.

inspector specialitate, treapta IA, la Compartimentul Financiar-Contabil

Concurs: diplomă studii universitare – învățământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I, domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de studii universitare și de licență economie, specializarea contabilitate și informatică de gestiune; vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2019, ora 16:00

Concurs: 24 iulie 2019, ora 09:00: proba scrisă; 29 iulie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

– şef serviciu – Serviciul Decontare Servicii Medicale

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 iulie 2019

Concurs: 25 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Agenția Națională a Zonei Montane – Oficiul de dezvoltare montană ABRUD

– consilier superior

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe inginerești: Agronomie, Horticultura, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie mecanică; Științe biologice și medicale: Medicină veterinară; Științe sociale; Științe administrative, Drept; Științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică, și științe ale naturii: Știința mediului; Știința umaniste și arte: Arhitectura, Urbanism; limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): limba engleză sau franceză – nivel mediu; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor (la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Dornei, strada Runc nr. 23, județul Suceava): 15 iulie 2019

Concurs: 29 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă: (la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Dornei, strada Runc nr. 23, județul Suceava); data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Dornei, Str. Runc nr. 23, județul Suceava, telefon 0230.375.036

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba – Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea medicină internă

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea oftalmologie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă

1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă

Condiții: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea: medicină de internă, psihiatrie, neurologie, oftalmologie, expertiză medicală a capacității de muncă; adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional primar/specialist (reprezintă vechimea solicitată); asigurare malpraxis; certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 iulie 2019, ora 16.00

Concurs: 17 iulie 2019, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

– consilier cadastru, gradul I, în cadrul Serviciului Cadastru

Condiții: studii de specialitate – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, domeniul cadastru/topografie; vechime în muncă – minimum 3 ani și 6 luni, în specialitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 iulie 2018, ora 16.30

Concurs: 22 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 26 iulie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 207, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– șofer autosanitară I – Substația Cugir

Condiții: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru șofer profesionist, categoriile B și C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier; 6 ani vechime ca șofer profesionist.

asistent medical principal generalist PL – Substația Blaj

Condiții: diplomă de școală sanitara post liceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi; adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M. A.M.R.; 5 ani vechime în specialitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 iulie 2019, ora 15:00

Concurs: 18 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 23 iulie 2019, ora 10:00: proba practică;

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş

– șef serviciu, în cadrul Serviciului Contabilitate, Buget, Salarizare, Personal, Achiziții, Administrativ, Gestiune

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 iulie 2019, ora 16.00

Concurs: 26 iulie 2019, ora 10.00, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, bd. Lucian Blaga nr. 45, telefon 0752/088.328.

Primăria municipiului Blaj (3 posturi)

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Achiziții Publice

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință științe juridice, științe economice sau științe inginerești.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 iulie 2019

Concurs: 26 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

șofer I – 2 posturi

Condiții: studii medii/gimnaziale; permis de conducere B, C; experiență în transporturi minimum 4 ani.

muncitor calificat – sudor

Condiții: studii medii/gimnaziale + curs de calificare; vechime în muncă minimum 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 iulie 2019, ora 14.00

Concurs: 22 iulie 2019, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0756089.202.

Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

– contabil șef

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință științe economice, vechime în specialitatea studiilor, minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2019

Concurs: 26 iulie 2019, ora 09.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj din Piața 1848 nr. 16, județul Alba, tel. 0756 – 089202, fax 0258-710014

Primăria orașului Zlatna

– inspector, clasa I, gradul profesional principal – Biroul Dezvoltare Investiții Unitate Implementare Proiecte și Achiziții Publice

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea: construcții civile, industriale și agricole; construcții și fortificații; amenajări și construcții hidrotehnice sau inginerie civilă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concurs: 29 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii, nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337; e-mail pr_zlatna@primariazlatna.ro.

Primăria Municipiului Aiud

– secretar al municipiului

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 iulie 2019

Concurs: 30 iulie 2019, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 30 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Municipiului Aiud

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Implementare Proiecte, Monitorizare Servicii Publice, Energetic

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginerești; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2019

Concurs: 22 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

ALBA: Patru cazuri noi de COVID-19 în județ, în ultimele 24 de ore. LISTA localităților din care provin persoanele infectate

Publicat

Au fost confirmate patru cazuri noi de COVID-19 în județ, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 3 august, de către Direcția de Sănătate Publică.

Numărul total al îmbolnăvirilor înregistrate în județ de la începutul pandemiei a ajuns la 767. De asemenea, au fost declarate vindecate 540 de persoane și au fost înregistrate 32 de decese până în prezent. 

În Alba, duminică au fost prelucrate 304 teste, mai informează DSP Alba. În total, numărul de teste efectuate a ajuns la 43.474.

Localitățile din care provin cazurile noi (3 august):

Alba Iulia – 1

Blaj – 2

Jidvei (Balcaciu) – 1

Până duminică, erau raportate 763 de cazuri (9 noi), 527 de persoane vindicate, 32 decese, 43.171 teste efectuate (274 de teste, în ultimele 24 de ore).

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat de presă, Bogdan Lazăr-ALDE Alba: Alba Iulia, o NORMALITATE așteptată de 30 de ani! (P)

Publicat

”Așa cum am anunțat, nu mă voi axa aruncând în mod gratuit cu noroi în actuala conducere a Primăriei Alba Iulia (vedem cu toții ineficiența, incompetența în prea multe domenii. Acestea nu pot fi “mascate”, vorba unui afiș electoral deja celebru prin absurdul lui).

Ba chiar mă bucur că “săracu’ Paul” a apărut deja pe afișe la braț cu Mircea Hava, asta pentru cei care încă se mai îndoiau că nu fac parte din aceeași echipă de 30 de ani încoace.

În cazul ambilor, din păcate rezultatele se văd: canalizarea total nefuncțională, drumurile precare, lipsa grădinițelor, a creșelor, lipsa parcărilor, aglomerația orașului, lipsa investitorilor strategici, lipsa parcurilor, a ștrandului sau a unor locuri de recreere “pline de viață”, anarhia arhitecturală și lipsa oricărei viziuni sunt toate cartea de vizită a acelorași oameni care ne conduc de aproape 30 de ani!!

Dar poate cel mai important este acum să vorbim despre VIITOR, nu despre TRECUT și mai ales TRECUȚI… Pentru fiecare dintre noi, indiferent de generații, statul la cozi cu orele in fața unor ghișee este o stare de neacceptat, de netolerat și de negândit.

Administrația publică locală din Alba Iulia TREBUIE să fie condusă de OAMENI TINERI ȘI CAPABILI! SmartCity a fost inițial un termen, pentru ca mai apoi sa devină un proiect, apoi dorință și cred că trebuie să ne definească pe toți.

Și dacă este așa, Alba Iulia nu poate fi “Smart”, iar albaiulienii să stea la cozi cu orele și zilele pentru locurile de parcare!! Acesta este un exemplu de incompetență a actualei conduceri!

Voi susține și implementa în primul rând o DIGITALIZARE REALĂ a administrației publice locale. Ce vom putea plăti din fața oricărui calculator, laptop, smartphone, tabletă etc.:

-taxele și impozitele locale, care se pot achita și acum prin mai mulți pași

-amenzile, locurile de parcare cu plată sau cele rezidențiale

-cereri eliberări autorizații de construcții, concesionari

-orice altă cerere de eliberare documente, avize, autorizații (Detalii pe https://schimbaalbaiulia.ro)

Vom reduce orice drum si interacțiune DIRECTĂ cu funcționarii Primăriei, astfel încât cetățenii să își poată rezolva problemele din fata propriului calculator!

Fii SMART! Fii parte a schimbării!

#schimbaalbaiulia.ro #noisuntemschimbarea #noisuntemalbaiulia”, a declarat candidatul pentru Primăria Alba Iulia, din partea ALDE Alba, Lazăr Ioan Bogdan.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

DEFINITIVAT 2020, rezultate finale la examen, PUBLICATE de Ministerul Educației. Notele profesorilor, după contestații

Publicat

examen profesor

Ministerul Educației a publicat luni, 3 august, în jurul orei 12.00, rezultatele finale la Definitivat 2020. 101 de profesori din Alba care au susținut în 22 iulie proba scrisă.

AICI, rezultate finale Definitivat 2020 în Alba.

AICI, rezultatele profesorilor din Alba, în ordinea alfabetică a numelor.

A rămas o singură medie de 10 în acest an. O educatoare din Șugag a reușit performanța notelor maxime atât la proba scrisă, cât și la portofoliu și inspecții.

Proba scrisă a fost organizată pentru 26 de specializări în Alba, majoritatea educatori și învățători.

Înainte de contestații, rata de promovare era de 69,3%: 70 dintre cei 101 de candidați din Alba au luat examenul (au avut cel puțin media 8). AICI, primele rezultate. Comparativ, anul trecut a fost de 75% și în 2018 de 76,5%, înainte de contestații.

În Alba, 19 candidați au depus contestații,  majoritatea fiind educatori, învățători sau profesori de română.

Prin Definitivat, cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învățământ, profesorul depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Cum se corectează lucrările

Fiecare lucrare scrisă este evaluată independent, în săli separate, de doi profesori evaluatori, şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul/punctele din oficiu, conform baremului de evaluare şi notare, fără a se face însemnări pe lucrare.

Fiecare evaluator stabileşte, prin raportare la baremul de evaluare şi notare, nota lucrării scrise. Pentru validarea evaluărilor, diferenţa dintre notele acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 1 punct.

În sesiunea 2020, nota obținută la examen se calculează după formula: ND = (2NI+NP+7NS)/10.

* ND – nota de la definitivat

* NI – nota de la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții)

* NP – nota pentru portofoliu

NS – nota la probă scrisă (toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă).

CALENDAR DEFINITIVAT 2020:

22 iulie: examenul scris de definitivat 2020

29 iulie: afișarea rezultatelor de la definitivat 2020 – rezultatele examenului de definitivat 2020 se fac publice prin afișare la școlile care sunt centre de examen, pe site-ul Ministerului Educației și pe site-urile inspectoratelor școlare județene.

29-30 iulie: înregistrarea contestațiilor la definitivat 2020

30 iulie – 4 august: soluționarea contestațiilor

4 august: afișarea rezultatelor finale la definitivat 2020

4-7 august: transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candidații admiși

7-14 august: validarea rezultatelor examenului de definitivat 2020 prin ordin al ministrului educației

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Lucrările de pe șantierul A10, lângă Alba Iulia. Montarea tablierului metalic în zona nodul rutier Alba Nord

Publicat

De astăzi, lângă Alba Iulia, au început lucrările de montare a tablierului metalic la pasajul de cale ferată în zona nodului rutier Alba Nord de pe Autostrada Sebeș-Turda.

CNAIR a transmis imagini de la operațiunile de astăzi.

Lucrările au determinat oprirea circulației trenurilor de la Bărăbanț la Sântimbru, pentru siguranță.

Potrivit InfoTrafic – Poliția Română, circulația feroviară este restricționată astăzi, 3 august, și miercuri, 5 august, în intervalul orar 10.10 – 19.10, pe magistrala 200A Teiuș-Alba Iulia, între stațiile CF Bărăbanț (km. feroviar 414+271 de metri) – Sântimbru (km.feroviar 409+500 de metri), pentru a permite efectuarea de lucrări de montare a tablerului metalic peste calea ferată, lucrări ce au loc la Autostrada Sebeș-Turda, în zona nodului rutier „Alba Nord”. Pe durata lucrărilor, călătorii vor fi transbordați cu mijloace auto între stațiile CF Bărăbanț și Sântimbru.

Pe lotul 2 al Autostrăzii Sebeș-Turda, lucrările sunt la stadiu de aproximativ 70%.

sursă imagini: CNAIR – Facebook

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate