Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Inspectoratul Școlar Alba, APIA, Cadastru, Centrul de cultură, primării și alte instituții din județ. CONDIȚII


Publicat

birou-gol-zile-libere-e1519215884228

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

POSTURI VACANTE:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba (4 posturi)

– consilier II (S) Compartiment contabilitate (1 normă)

Condiții: studii superioare economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; minimum 1 an vechime.

consilier IA (S) – compartiment Salarizare – normare (1 normă)

Condiții: studii superioare economice/juridice; vechimea necesară ocupării postului – minimum 10 ani vechime în muncă;

consilier II (S) Compartiment rețea școlară (1 normă)

Condiții: studii superioare economice/juridice/informatice; vechimea necesară ocupării postului – minimum 8 ani vechime în muncă.

consilier IA (S) depozit de manuale (2 norme)

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență; vechimea necesara ocupării postului – minimum 5 ani vechime în muncă.

Termen limită de depunere a dosarelor: 12 iulie 2019

Concurs: 22 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 24 iulie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Centrul Local Zlatna

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; domeniul fundamental științe inginerești; domeniul fundamental științe sociale – ramura de știință: științe juridice, științe administrative, științe economice; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an; cunoștințe operare PC – nivel avansat, dovedite cu certificat/diplomă de atestare, inclusiv foaie matricolă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 iulie 2019, ora 16:00

Concurs: 16 iulie 2019, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul APIA Centrul Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Moţilor nr. 112, telefon 0258/830.650.

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia (3 posturi)

– expert, gradul I, la Compartimentul Arte vizuale – Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri „Augustin Bena“

Condiții: diplomă studii universitare – învățământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I, domeniul fundamental științe umaniste și arte, RSI arte, domeniul de licență/specializarea: arte vizuale/arte decorative; vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2019, ora 16:00

Concurs: 24 iulie 2019, ora 12:00: proba scrisă; 29 iulie 2019, ora 12:00: proba interviu.

secretar PR gradul I, Compartimentul Promovare și Valorificare – Serviciul Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – artistice

Condiții: diplomă studii universitare – învățământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I, domeniul fundamental științe sociale – RSI științe ale comunicării, domeniul de studii universitare,licență științe ale comunicării, una dintre specializările: comunicare și relații publice/științe ale informării și documentării/media digitală
sau RSI științe politice, domeniul de studii universitare/licență științe politice, specializarea relații internaționale și studii europene; vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani și 6 luni

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2019, ora 16:00

Concurs: 24 iulie 2019, ora 14:00: proba scrisă; 29 iulie 2019, ora 14:00: proba interviu.

inspector specialitate, treapta IA, la Compartimentul Financiar-Contabil

Concurs: diplomă studii universitare – învățământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I, domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință științe economice, domeniul de studii universitare și de licență economie, specializarea contabilitate și informatică de gestiune; vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2019, ora 16:00

Concurs: 24 iulie 2019, ora 09:00: proba scrisă; 29 iulie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

– şef serviciu – Serviciul Decontare Servicii Medicale

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 iulie 2019

Concurs: 25 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Agenția Națională a Zonei Montane – Oficiul de dezvoltare montană ABRUD

– consilier superior

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe inginerești: Agronomie, Horticultura, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie mecanică; Științe biologice și medicale: Medicină veterinară; Științe sociale; Științe administrative, Drept; Științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică, și științe ale naturii: Știința mediului; Știința umaniste și arte: Arhitectura, Urbanism; limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): limba engleză sau franceză – nivel mediu; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor (la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Dornei, strada Runc nr. 23, județul Suceava): 15 iulie 2019

Concurs: 29 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă: (la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Dornei, strada Runc nr. 23, județul Suceava); data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Dornei, Str. Runc nr. 23, județul Suceava, telefon 0230.375.036

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba – Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea medicină internă

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea oftalmologie

1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă

1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă

Condiții: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea: medicină de internă, psihiatrie, neurologie, oftalmologie, expertiză medicală a capacității de muncă; adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional primar/specialist (reprezintă vechimea solicitată); asigurare malpraxis; certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 iulie 2019, ora 16.00

Concurs: 17 iulie 2019, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

– consilier cadastru, gradul I, în cadrul Serviciului Cadastru

Condiții: studii de specialitate – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, domeniul cadastru/topografie; vechime în muncă – minimum 3 ani și 6 luni, în specialitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 iulie 2018, ora 16.30

Concurs: 22 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 26 iulie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 207, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– șofer autosanitară I – Substația Cugir

Condiții: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru șofer profesionist, categoriile B și C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier; 6 ani vechime ca șofer profesionist.

asistent medical principal generalist PL – Substația Blaj

Condiții: diplomă de școală sanitara post liceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi; adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M. A.M.R.; 5 ani vechime în specialitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 iulie 2019, ora 15:00

Concurs: 18 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 23 iulie 2019, ora 10:00: proba practică;

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş

– șef serviciu, în cadrul Serviciului Contabilitate, Buget, Salarizare, Personal, Achiziții, Administrativ, Gestiune

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 iulie 2019, ora 16.00

Concurs: 26 iulie 2019, ora 10.00, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, bd. Lucian Blaga nr. 45, telefon 0752/088.328.

Primăria municipiului Blaj (3 posturi)

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Achiziții Publice

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință științe juridice, științe economice sau științe inginerești.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 iulie 2019

Concurs: 26 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

șofer I – 2 posturi

Condiții: studii medii/gimnaziale; permis de conducere B, C; experiență în transporturi minimum 4 ani.

muncitor calificat – sudor

Condiții: studii medii/gimnaziale + curs de calificare; vechime în muncă minimum 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 12 iulie 2019, ora 14.00

Concurs: 22 iulie 2019, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0756089.202.

Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

– contabil șef

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință științe economice, vechime în specialitatea studiilor, minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2019

Concurs: 26 iulie 2019, ora 09.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj din Piața 1848 nr. 16, județul Alba, tel. 0756 – 089202, fax 0258-710014

Primăria orașului Zlatna

– inspector, clasa I, gradul profesional principal – Biroul Dezvoltare Investiții Unitate Implementare Proiecte și Achiziții Publice

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea: construcții civile, industriale și agricole; construcții și fortificații; amenajări și construcții hidrotehnice sau inginerie civilă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concurs: 29 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii, nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337; e-mail pr_zlatna@primariazlatna.ro.

Primăria Municipiului Aiud

– secretar al municipiului

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 iulie 2019

Concurs: 30 iulie 2019, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 30 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Municipiului Aiud

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Implementare Proiecte, Monitorizare Servicii Publice, Energetic

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginerești; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2019

Concurs: 22 iulie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Cazare la UNTOLD 2021: Organizatorii oferă camere în cămine studențești sau în hoteluri. Prețurile pornesc de la 2465 de lei

Publicat

Începând de azi, oricine caută un loc de cazare pentru perioada festivalului UNTOLD 2021, au mai multe variante puse la dispoziție de organizatori. 

Fanii festivalului care nu au reuşit încă să-şi rezerve un loc de cazare, o pot face direct de pe site-ul Untold, la secţiunea Accommodation.

Peste 6.000 de locuri de cazare, dintre care şi în căminele studenţeşti din Cluj-Napoca, sunt deja disponibile.

LOCURI ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

În CAMPUSUL UNTOLD, fanii vor avea posibilitatea să se cazeze în camere cu 2, 3 sau cu 4 paturi în căminele Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV- Agronomie), ale Universității Tehnice (UTCN 4 si 2), ale Institutului Teologic Protestant ( ITP) și ale Universității Babes- Bolyai (UBB- Economica II).

Camerele de cămin vor avea pază pe tot parcursul șederii și recepție non-stop.

Opțiunile disponibile sunt:

Camere Premium (Cămin USAMV ) – 3300 RON ( taxe incluse) / 4 nopți – baie proprie, 2 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UTCN) – 2796 RON ( taxe incluse)/ 4 nopți – baie proprie, 4 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UBB ) – 3100 RON ( taxe incluse)/ 4 nopți – baie proprie, 3 persoane în cameră

Camere Basic (Cămin UBB ) – 2519 RON ( taxe incluse)/ 4 nopți – baie comuna, 3 persoane în cameră

LOCURI ÎN HOTELURILE DIN CLUJ-NAPOCA

Fanii festivalului trebuie să știe că există locuri de cazare disponibile și în hotelurile din Cluj Napoca.

Opțiunile disponibile sunt:

Camere Bronz (hoteluri/pensiuni 3/4  stele) – de la 2465 RON ( taxe incluse) / 4 nopți –  2 persoane în cameră/ mic dejun inclus

Camere Silver (hoteluri 3/4  stele) – de la 3240 RON ( taxe incluse)/ 4 nopți – 2 persoane în cameră/ mic dejun inclus

Camere Gold (hoteluri 4/5 stele) – de la 4284 RON ( taxe incluse)/ 4 nopți – 2 persoane în cameră/ mic dejun inclus

Mai multe informații despre facilitățile fiecărei opțiuni de cazare găsiți AICI . După epuizarea locurilor de cazare, organizatorii vor suplimenta cu noi opțiuni.

Artiștii care urcă pe scena UNTOLD 2021

Aly & Fila, Andrew Rayel, Cosmic Gate, Emma Hewitt, Giuseppe Ottaviani, John O’Callaghan, Markus Schulz sunt unii dintre cei mai buni artiști trance ai momentului și vin în acest an pe scena Fortune a festivalului UNTOLD.

Fanii muzicii trance trebuie să știe că în line-up mai urcă și alți artiști ai genului: Alex M.O.R.P.H, Allen Watts, Billy Gillies, Bogdan VIX, Bryan Kearney, Corti Organ, Craig Connelly, DRYM, Exolight, Factor B, Gardenstate, Jordan Suckley, MEN-D, Nikolauss, Paul Thomas, Ram & Susana Pres. Tales Of Life, Richard Durand, Roman Messer, Ruben De Ronde, Sneijder, Solarstone, Starpicker, Suncatcher, Super8 & Tab, The Real Experience, The WLT și Will Atkinson.

Organizatorii festivalului spun că în curând vor anunța și alte nume mari care vor urca pe scenele UNTOLD 2021.

Untold va avea loc în perioada 9-12 septembrie, la Cluj-Napoca.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: O mașină de concurs a ars ca o torță la Raliul Sibiului și a fost distrusă în totalitate. Echipajul s-a autoevacuat

Publicat

Un autoturism care participa la Raliul Sibiului a luat foc şi a fost distrus în totalitate, nefiind înregistrate victime, a anunţat, sâmbătă, ISU Sibiu.

La incendiu au intervenit două echipaje de pompieri militari, care asigurau măsurile de prevenire şi apărare împotriva incendiilor la Competiţia Raliul Sibiu.

Incendiul s-a produs în zona de pădure a staţiunii Păltiniş.

Este vorba despre un Ford Fiesta pe care concura echipajul format din sibienii Bogdan Gligor și Ionuț Lazăr.

Mașina a luat foc pe traseu, pe drumul dintre Râul Sadului și Păltiniș. Echipajul sibian concurează în Rally 2.

Potrivit oradesibiu.ro, cei doi au reușit să iasă la timp din mașină, astfel că nimeni nu a fost rănit. Incendiul a fost stins.
Intervenţia salvatorilor alături de membrii SVSU Sibiu, punct de lucru Păltiniş, a condus la lichidarea incendiului în scurt timp.

Nu au fost semnalate victime. Echipajul s-a autoevacuat la timp.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.

Sursă: Agerpres, oradesibiu.ro (foto/video).

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Președintele PNL Timiș, ales după o conferință cu scandal, îmbrânceli și țipete. Cosmin Tabără a primit cele mai multe voturi

Publicat

Alegerile interne pentru funcția de președinte al PNL Timișoara au fost câștigate, sâmbătă, de viceprimarul municipiului, Cosmin Tabără.

Asta după un scandal fără precendent la liberali, între susținătorii celor două tabere.

Cosmin Tabără a obținut 238 de voturi, în timp ce principalul său contracandidat, deputatul Claudiu Chira, a întrunit 119 voturi, iar 15 voturi au fost anulate.

De dimineață, mai multi sustinatori ai lui Raul Ambrus, a cărui candidatura a fost invalidată, au forțat intrarea în sală acuzând conducerea PNL Timiș de abuz, întrucat nu s-au regăsit pe convocator și n-au putut vota.

A fost nevoie de interventia fortelor de securitate din cadrul Iulius Town, unde se desfasoara sedinta, dar si a politiei si jandarmieriei.

Și liberalii din Alba se pregătesc de alegeri, programate în data de 6 martie. Și aici există două tabere radicalizate pentru prima dată în istoria formațiunii.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cea mai mare spargere din Alba, din ultimii 10 ani: Filmul furtului de 600.000 de lei din casa patronilor companiei Elis Pavaje

Publicat

Probabil cea mai mare lovitură dată de spărgătorii de case, în ultimii zece ani în județul Alba, este furtul din casa patronului firmei Elis Pavaje, Elisiu Goța, supranumit ”regele pavelelor”.

Modul de operare al bărbaților din noaptea de 25 ianuarie 2015, care au reușit spargerea, pare desprins din filme, însă nu a fost vorba despre un scenariu de Hollywood, ci de pură realitate. 

La fel de reale au fost și sumele imense de bani pe care bărbații le-au găsit în casă, depozitate prin diverse locuri. În total, prejudiciul cauzat a fost de aproximativ 600.000 de lei. 

În luna martie a anului 2021, bărbații care au dat spargerea au fost condamnați în primă instanță de magistrații Tribunalului Alba. Pe 29 iulie, pe rolul Curții de Apel Alba Iulia a fost înregistrat apelul bărbaților, dar și al procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

CITEȘTE ȘI: Au furat 600.000 lei din casa familiei Goţa, proprietarii companiei Elis Pavaje. CINCI persoane REŢINUTE după PERCHEZIŢII

De asemenea, a fost făcută publică și motivarea Tribunalului Alba, motivare în care este descris, pas cu pas, modul de operare al bărbaților.

Cum a decurs spargerea

Bărbații au primit un pont, de la o persoană, că în casa familiei Goța se află sume mari de bani și bijuterii. Cei doi soți erau plecați în acel moment din țară, pentru 19 zile.

Toată acțiunea a fost planificată de către spărgători pas cu pas. Aceștia s-au deplasat cu o mașină, pe raza localității Petrești (Sebeș). Un bărbat, șoferul desemnat, a rămas în mașină pentru a asigura scăparea.

Unul dintre bărbați s-a urcat pe un stâlp de curent din zona casei și a tăiat un fir care ducea la locuință. Apoi, au dat jos sirena de la sistemul de alarmă, sirenă care era plasată pe zidul exterior al locuinței și pe care au aruncat-o în piscina imobilului.

După escaladarea gardului au pătruns pe proprietatea familiei. În acel moment au început să se activeze și senzorii de mișcare.

Bărbații s-au mișcat rapid: au intrat în locuință, prin punctul cel mai vulnerabil, o ușă de termopan din spatele casei, pe care au forțat-o cu un levier. Imediat după ce au intrat în casă, au distrus sistemul de alarmă din interior.

Cu sistemul de alarmare distrus, aceștia au început să caute bunurile.

Unde erau ascunși banii și cât au reușit să fure

Potrivit motivării instanței, bărbații au furat următoarele:

”- din dresingul dormitorului, dintr-un dulap, suma de 30.000 euro, legați cu elastic, sumă compusă din bancnote cu cupiura de 500, 200, 100 și 50 euro;

– dintr-o cutie de carton pentru pantofi, aflată în zona inferioară a aceluiași dulap (dresing), suma de 100.000 lei, banii care au aparținut nepoților lor, de la nunta acestora;

CITEȘTE ȘI: Hoții care au spart casa patronilor companiei Elis Pavaje, trimiși în judecată pentru spălare de bani

– dintr-un sertar al noptierei aceluiași dormitor suma de 40.000 lei, compusă din bancnote cu cupiura de 200 lei;

– dintr-o cutie metalică aflată în coșul de rufe (într-un săculeț de pânză) din baia aceluiași dormitor, suma de 200.000 lei, compusă din bancnote cu cupiura de 500 lei și suma de 20.000 lei, compusă din bancnote cu cupiura de 100 lei, precum și aproximativ suma de 5.000 euro;

– din seiful situat în dulapul din același dormitor, suma de 1.000 euro. Despre acest seif persoanele vătămate declară că seiful se afla în dulapul dormitorului lor, nu era fixat de dulap, iar cheile acestui seif se aflau în interiorul aceluiași dulap, într-o cutie, puse într-un plic, declarând totodată că pe lângă aceea sumă de bani în acel seif se mai aflau carduri bancare – cu codurile pin aferente, acestea fiind găsite în seif împreună cu suma de 300 euro;

– din interiorul living-ului, dintr-un dulăpior, mai multe bijuterii din aur care se aflau depozitate în cutiile speciale ale acestora, bijuteriile sustrase cântărind aproximativ 300 grame. Aceste bijuterii sustrase sunt: 4 brățări din aur, 5 inele de damă, 3 perechi de cercei cu pietre semiprețioase și patru lănțișoare din aur;

– 2 ceasuri de mână, de damă, care nu erau de valoare și care erau prevăzute cu brățări metalice, unul auriu, iar celălalt argintiu, unul dintrea aceste ceasuri fiind marca „GUESS”. Aceste ceasuri se aflau la un loc cu bijuteriile sustrase;

– un binoclu marca TROPHY XLT.

Astfel prejudiciul inițial a fost stabilit la o valoare de aproximativ 569.000 lei, calculându-se gramul de aur la 160 lei/1gram (an 2015 – 300gr. X 160Lei=48.000Lei), 1 euro la 4,48 lei (curs BNR la 26.01.2015 – 36.000 euro x 4,48=161.280 lei) și fără a fi evaluate cele două ceasuri și binoclul sustrase”, se arată în motivarea instanței.

Anchetă complexă

Imediat după spargere, suma imensă de bani a fost împărțită între bărbații care au dat spargerea. De asemenea, bani a primit și cel care le dăduse pontul.

Pentru a nu ridica bănuieli, cei implicați au investit banii în case, mașini, sau i-au pus la păstrare pe la diverse rude; în acest fel, ancheta polițiștilor a devenit mult mai complicată.

Pentru a-i prinde pe bărbați și a-i trimite în judecată, anchetatorii au avut declarațiile a doi martori cu identitate protejată, dar au și apelat la ascultatea telefonului unuia dintre bărbați.

Mai mult de atât, au reușit să îi localizeze pe baza telefoanelor mobile, în zona producerii spargerii și în perioada acesteia.

De asemenea, relevante au fost și documentele care atestau situația financiară a acestora, documente din care reieșea că bărbații nu puteau dovedi de unde au sumele de bani pe care le-au investit în mașini sau clădiri.

Obiectul dosarului de trimitere în judecată a fost cel al infracțiunii de spalare de bani, din cauza modului în care aceștia au investit banii obținuți din spargere.

De la spargerea din 2015, bărbații au fost trimiși în judecată abia trei ani mai târziu în 2018. Peste încă trei ani a venit și prima condamnare în instanță la Tribunalul Alba.

Pedepsele

Doi au fost condamnați la închisoare cu suspendare, iar alți doi bărbați la închisoare cu executare, dar aceștia erau recidiviști.

F. I. a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 4 ani. R. C. a primit 2 ani şi 8 luni, tot cu suspendare sub supraveghere pe un termen de trei ani.

CITEȘTE ȘI: Prima condamnare în cazul jafului de la casa patronului de la ”Elis Pavaje”. Patru persoane, condamnate la Tribunalul Alba

Alţi doi bărbaţi au fost condamnaţi cu executare, motivul principal fiind acela că sunt recidivişti.

H. D. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 5 luni de închisoare, în acest dosar el primind 4 ani şi 9 luni după gratii. A. M., cel de-al patrulea bărbat implicat, a primit 3 ani şi 10 luni, tot în regim de detenţie.

Instanţa a admis acţiunea civilă exercitată de părţile civile şi a obligat inculpaţii în solidar să plătească suma de 462.800 lei cu titlu daune materiale.

În urma apelului, dosarul a ajuns pe rolul instanței superioare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Un prim termen de judecată a fost fixat pentru data de 10 noiembrie 2021.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate