Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Teatrul de păpuşi Alba Iulia, primării, spitale şi alte instituţii din judeţul Alba. Condiţii


Publicat

munca birou

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia

– maestru lumini (M) – treapta I;

muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole şi concerte (M) – treapta I.

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă de minimum 10 ani; experienţa în activitatea specifică instituţiilor de spectacole şi concerte de minimum 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 decembrie 2016, ora 15.00

Concurs: 15 decembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă maestru lumini (M) – treapta I, din cadrul compartimentului Scenă; 15 decembrie 2017, ora 12.20 – proba scrisă muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole şi concerte (M) – treapta I, din cadrul compartimentului Scenă; 20 decembrie 2017, ora 13:00: proba interviu la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba situată în Alba lulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0749264939, sau la Biroul financiar contabilitate, resurse umane, juridic al Teatrului de Păpuşi „Prichindel“ Alba lulia din Strada Trandafirilor nr. 9.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

– medic specialist specialitatea psihiatrie 2 posturi

medic 5 posturi

inspector de specialitate debutant

infirmier debutant 5 posturi

Condiţii pentru posturi:

medic/ medic specialist/medic primar: studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină intenta sau medicină generală; certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.

inspector de specialitate debutant: studii superioare absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul socio-uman, specializarea pedagogie socială, psihopedagogie specială sau pedagogie de recuperare.

infirmier debutant: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau adeverinţă de înscriere la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesionala acreditaţi care să fie în derulare şi să se desfăşoare în termen de maximum 12 luni de la data înscrierii la curs.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2017, ora 16.00

Concurs: 12 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Centrul de Plasament Blaj

educator debutant

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale sau umaniste; certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică; examen psihiatric.

Centrul de Plasament de tip Familial Mănărade

educator debutant

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă dc bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; examen psihiatric.

educator

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; vechime minimum 6 luni în profesia de educator; examen psihiatric.

Casa de tip Familial nr. 4 Blaj

educator debutant

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă dc bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; examen psihiatric.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 decembrie 2017, ora 16.00

Concurs: 19 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare la la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, judeţul Alba, tel. 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

Primăria Municipiului Aiud

– educator puericultor (M) din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Compartiment Creşă.

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogic cu specializarea educator puericultor; studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogic cu specializarea: educator, educator-învăţător, învăţător-educator şi cursuri de puericultură sau de educaţie timpurie efectuate pe parcursul studiilor; studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat şi specializare în ocupaţia de educator puericultor obţinută prin absolvirea unor cursuri autorizate; 6 luni vechime în specialitate.

Data limita pentru depunerea dosarelor: 5 decembrie 2017, ora 16.00

Concurs: 15 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; data și ora probei practice și a interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013.

 

Spitalul Municipal Aiud

asistent medical – Registratura Ambulatoriu de Specialitate

Condiţii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat 2017 şi adeverinţă pentru participare la concurs,conform H.G. nr. 35/2015; 6 luni vechime în activitate.

Termen limită de depunere a dosarelor: 5 decembrie 2017, ora 15.00

Concurs: 15 decembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

îngrijitor de curăţenie – Secţia Ortopedie Traumatologie

îngrijitor de curăţenie – Ambulatoriul de specialitate

Condiţii: şcoală generală; 6 luni vechime in activitate

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 decembrie 2017, ora 15.00

Concurs: 13 decembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

Primăria Comunei Pianu

consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Economico-financiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul Economico-financiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: un an

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Achiziţii Publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic, informatică, asistenţă socială sau sociologie; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se cere.

Concurs: 27 decembrie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Financiar Contabil.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.

Concurs: 13 decembrie 2017, ora 9:30: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pianu, Satul Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, Județul Alba, telefon: 0258/761.111 sau 0258/761.112.

Primăria Comunei Bistra

– inspector, clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

Concurs: 28 decembrie 2017, ora 11.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bistra, Calea Turzii nr. 100, judeţul Alba, telefon 0258/773.105.

 

Primăria comunei Vinţu de Jos

coordonator PI (manager) – expert în cadrul Proiectului „CCI Sibişeni – Creşterea calităţii vieţii şi incluziunii sociale”.

Condiţii: studii superioare finalizate cu licenţă 4 ani; experienţă generală de minim 5 ani şi experienţă specifică în coordonare de minimum 2 ani; expertiza în coordonarea echipelor în cadrul proiectelor finanţate FSE reprezintă un avantaj 4 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 noiembrie 2017, ora 16.00

Concurs: 8 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 12 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

consilier psiho-social – expert în cadrul Proiectului „CCI Sibişeni – Creşterea calitativi vieţii şi incluziunii sociale”.

Condiţii: studii superioare finalizate cu licenţă, specializarea psihologie – 4 ani;

experienţa în realizarea consilierii psiho-sociale, expertiză minimală în construirea şi implementarea demersului de consiliere psiho-sociala în comunităţile defavorizate, alături de gestionarea documentelor aferente – 2 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 noiembrie 2017, ora 16.00

Concurs: 8 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 12 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Vinţu de Jos, judeţul Alba, tel./fax 0258.739.234 interior 12

 

Primăria orașului Cugir

– polițist local, clasa III, grad profesional asistent – Compartimentul Ordine și Liniște Publică, Circulație pe Drumurile Publice, din cadrul Serviciului Poliție Locală.

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 4 decembrie 2017

Concurs: 13 decembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă; 18 decembrie 2017: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

 

Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Protecţia Vârstnicilor şi a Persoanelor cu Handicap

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale sau ştiinţelor umaniste şi artă: specializarea: asistenţă socială; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 decembrie 2017, ora 16:30

Concurs: 14 decembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială situat în Sebeş, Aleea Lac nr. 12, judeţul Alba; telefon 0258/731.007.

 

Primăria Comunei Meteş

– consilier, grad profesional debutant – Compartiment Agricol

Condiţii: studii universitare, absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată în profilul agricol, specializarea agricultură.

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 decembrie 2017, ora 15.00

Concurs: 14 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 19 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Meteş, cu sediul în comuna Meteş, Str. Principală nr. 43, judeţul Alba sau la telefon 0258/849.003.

ALTE POSTURI

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul; cunoştinţe de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office.

consilier, clasa I, gradul profesional principal

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării fiineţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office.

consilier clasa I. gradul profesional superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): ştiinţe inginereşti; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft, Office.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 noiembrie 2017, ora 15.00

Concurs: 11 decembrie 2017, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office; 12 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, Telefon: 0258/819.462.

Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor

– administrator financiar (0,5 normă).

Condiţii: studii superioare în domeniul economic, cu diplomă de licenţă;  vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul; cunoaşterea programelor specifice raportărilor contabile către Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 decembrie 2017, ora 12.00

Concurs: 13 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 14 decembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine ta sediul Şcolii Gimnaziale Vadu Moţilor şi la telefon 0258785016/0740899279.

Mai multe detalii despre posturile scoase la concurs le puteţi afla de la fiecare instituţie care organizează procedurile de angajare.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Două care de stingere din anii 1880-1910, recondiționate la aniversarea a 84 de ani de existență a pompierilor albaiulieni

Publicat

Pe fondul aniversării a 84 de ani de existență a pompierilor militari în Alba Iulia, au fost recondiționate două „autospeciale de stingere” folosite anii 1880 – 1910.

Aceste care de stingere, trase de cai, au o însemnătate aparte pentru pompierii militari, deoarece erau singurele „autospeciale” de care se puteau folosi în acei ani, pentru a putea veni în sprijinul cetățenilor.

În data de 1 Decembrie 2020 pompierii militari din Alba Iulia au sărbătorit 84 de ani de existență. Existența breslei pompierilor în Alba Iulia datează încă din anul 1821, prima mențiune documentară fiind făcută atunci când primăria orașului încheie un contract cu Fabrica de aparate de stins incendii din Sibiu.

În anul 1936, în baza Legii pentru organizarea pompierilor militari și al Ordinului Comandantului Corpului Pompierilor militari se înființează începând cu data de 01.12.1936, Secția de pompieri Alba Iulia.

Acest Ordin (foto) cuprinde:

1. Pe data de 1/XII/1936 se înființează Secția Pompieri Alba Iulia cu un efectiv bugetar de:

– 1 Plutonier major – Comandant;

– 20 oameni trupă.

2. În acest scop se detașează la comanda secției plutonierul Costache Ion de la Secția de pompieri București.”

Secția de pompieri militari era înzestrată cu următoarea tehnică:

– 5 arme;

– 8 măști;

– 3 pompe de mână cu cazan, tip austriac, model 1884;

– 1 pompă hidrofor, tip austriac, model 1884;

– 1 scară mecanică de 15 metri, model 1897;

– 2 sacale cu o capacitate de 3000L.

Secția de pompieri a avut ca sediu clădirea din centrul municipiului cunoscută ca „Turnul Pompierilor”, situată în Piața Națiunii, unde a funcționat până în anul 1970 când a fost relocată în locația unde funcționează și astăzi.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Aproape 30.000 de doze de vaccin antigripal, repartizate de DSP Alba către medicii de familie din județ, începând de joi

Publicat

Direcția de Sănătate Publică Alba va repartiza, începând de joi, 3 decembrie, cele 29.696 de doze de vaccin antigripal primite de la Ministerul Sănătății și aflate în magazia instituției.

Potrivit reprezentanților DSP Alba, medicii de familie vor fi anunțați să se prezinte să le ridice.

La nivel județean au fost solicitate în total 59.221 de doze. O primă tranșă, de 6.480 de doze a sosit la mijlocul lunii septembrie, urmată de o a doua – 9.840 de doze, la finalul lunii octombrie 2020.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Marea Britanie, prima țară din lume care aprobă folosirea vaccinului anti-COVID Pfizer/BioNTech. Când ar putea începe vaccinarea

Publicat

Marea Britanie a devenit prima țară din lume care a aprobat folosirea vaccinului anti-COVID dezvoltat de Pfizer/BioNTech pe scară largă.

Autoritatea de reglementare britanică MHRA spune că vaccinul, care oferă o protecție de până la 95% împotriva COVID-19, este sigur, iar imunizările ar putea începe în câteva zile pentru persoanele din grupuri cu prioritate ridicată. Marea Britanie a comandat deja 40 demilioane de doze – suficient pentru a vaccina 20 de milioane de oameni.

Aproximativ 10 milioane de doze ar trebui să fie disponibile în curând, primele unități urmând să sosească în Marea Britanie în următoarele zile.

Acesta este vaccinul care a trecut cel mai rapid de la concept la realitate, având nevoie de doar 10 luni pentru a urma aceiași pași de dezvoltare care durează în mod normal un deceniu.

Deși vaccinarea poate începe, oamenii trebuie să rămână vigilenți și să respecte regulile pentru a opri răspândirea, spun experții.

Marți, Agenţia Europeană pentru Medicamente a anunţat că vaccinul dezvoltat de companiile Pfizer și BioNTech va primi sau nu undă verde pentru comercializare cel mai târziu pe 29 decembrie.

sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Comunicat dr. Adrian Bara: Noul PSD are soluții concrete pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate (P)

Publicat

Noul PSD are soluții concrete pentru reducerea numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și îmbunătățirea sistemului medical, astfel încât toți cetățenii, indiferent de locul în care trăiesc, să aibă acces sigur și echitabil la servicii de calitate. Este obligatoriu ca sistemul medical să asigure accesul neîngrădit al pacienților la testare pentru depistarea COVID-19, în mod gratuit. În prezent, sunt foarte multe persoane care plătesc pentru efectuarea testelor, iar nivelul de testare este mai redus față de țările mai dezvoltate.

Sistemul medical trebuie să pună pacientul pe primul plan! M-am alăturat echipei de profesioniști din domeniul sănătății a noului PSD, între care se numără profesorii Adrian Streinu-Cercel, Alexandru Rafila și Leonard Azamfirei, pentru că îmi doresc tot ce e mai bun pentru Alba. Prioritățile pacienților sunt și prioritățile Partidului Social Democrat:

I. Prioritate imediată: Combaterea Pandemiei COVID-19!

1) Acces neîngrădit la testare acolo unde și atunci când este nevoie;

2) Creșterea capacității de răspuns a sistemului public de sănătate;

3) Protejarea prioritară și susținerea personalului medical;

4) Recâștigarea încrederii și parteneriat cu populația printr-o informare corectă, completă și rapidă.

II. Prioritate strategică: Acces sigur și echitabil la servicii de sănătate de calitate pentru toți cetățenii, fără a-i împovăra financiar!

1) Înființarea a 800 de centre comunitare medicale – cheia accesului sigur și rapid al cetățenilor la servicii de sănătate!

2) Spitale publice la standarde europene, pentru garantarea siguranței pacienților!

3) Acces neîngrădit la medicamentele esențiale, compensarea lor și a vaccinurilor ori a tratamentelor pentru pacienții din programele naționale, prin reevaluarea politicii medicamentului și încurajarea producției autohtone de produse farmaceutice.

4) Îmbunătățirea stării de sănătate a femeii și a copilului, inclusiv prin dezvoltarea medicinei școlare.

5) Refacerea structurilor de sănătate publică și aplicarea de programe și strategii pentru ca România să aibă comunități sănătoase, comunități educate, comunități sigure! Plan concret de dezvoltare pe termen scurt și pe termen mediu/lung.

Pe 6 decembrie, la alegerile parlamentare, votați Partidul Social Democrat, pentru siguranța accesului la sănătate.

Dr. Adrian Bara,

Candidat PSD Alba la Senat

– Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Alba

– Executat de SC INDEPENDENT SRL – portal https://alba24.ro/

– CUI mandatar financiar județean 11200020

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate