Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Primăria Sebeș: Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, la SVSU. Condiții de participare

Publicat

pompieri

Primăria municipiului Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii de execuţie vacante – personal contractual. Este vorba despre postul de șef formație intervenție la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş și un post de pompier servant la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş.

Probele stabilite pentru postul de șef formație intervenție sunt: proba scrisă, proba practică pe calculator şi interviul.

Probele stabilite pentru postul de pompier servant sunt: proba scrisă şi interviul.

Data, ora şi locul desfăşurării concursului: 23 noiembrie 2017, ora 11:00 Parcul Arini, nr. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeş) – proba scrisă;

Data, ora şi locul desfăşurării probei interviu se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Termenul de depunere al dosarelor de înscriere: 16 noiembrie 2017, ora 16.00.

La depunerea dosarelor, actele se prezintă în copie şi în original.

Condiţii de participare pentru postul de șef formație intervenție scos la concurs:

 • Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G. NR.286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,
 • Cunoștiințe operare pe calculator,
 • Vechime în muncă, minimum 3 ani.

Condiţii de participare pentru postul de pompier servant scos la concurs:

 • Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G. NR.286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 • Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Sebeș.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

ADMINISTRATIE

ANGAJĂRI la stat: POSTURI vacante la instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții și calendarul concursurilor

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

 • expert, gradul I – psiholog la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul soclopslhopedagoglce, specialitatea psihologie; vechimea minimă în specialitatea studiilor absolvite de cel puțin 3 ani și 6 luni;

atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizational, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom;

pentru psihologii care nu au obținut încă atestarea la nivel de psiholog practicant în regim autonom se cere să fie absolvirea unui program de master în psihologie, acreditatul condițiile legii și recunoscut de Colegiul Psihologilor din România în domeniul general de specializare muncă și organizații, fie diplomă ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie ori diplomă echivalentă în condițiile legii și anexele acestora – 4 alin. (2) lit. a) și pct. 8 al anexei nr. 2 D din Normele privind atestarea profesională a psihologilor Cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea nr. 1/2019 a Colegiului Psihologilor din România;

dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe proprie răspundere;

cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel) – condiție dovedită prin prezentarea unor certificate, diplome sau atestate, emise în condițiile legii;

cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii și organizaționale sau în domeniul psihologiei clinice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 septembrie 2022

Concurs: 17 octombrie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 21 octombrie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, județul Alba, telefon 0258/810.964, adresa de e-mail pca_alba_contabilitate@mpublic.ro.

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia

 • pedagog școlar – internatul unității liceale

Condiții: studii superioare – teologie pastorală romano-catolică; avizul cultului; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

Concurs: 28 septembrie 2022, ora 15.00 – proba scrisă; 28 septembrie 2022, ora 17.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly”, cu sediul în Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4, județul Alba, telefon: 0258/819.869.

SEBEȘ

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

 • mediator școlar

Condiții: studii medii dovedite cu diplomă de bacalaureat, curs de formare de mediator școlar, dovedit prin adeverință de absolvire; vechime: 1 an în câmpul muncii.

Concurs: 10 octombrie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; 13 octombrie 2022, ora 9.00 – proba interviu

 • informatician

Condiții: studii superioare de lungă durată în domeniile de studiu informatică, calculatoare și tehnologia informației; vechime: 10 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; vechime în muncă: 15 ani.

Concurs: 10 octombrie 2022, ora 08.00 – proba scrisă; 13 octombrie 2022, ora 08.00: proba interviu.

Detalii la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, Sebeș, str. Lucian Blaga nr. 76, județul Alba, telefon: 0744.695.659, fax 0258/730.796.

ABRUD

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud

 • manager (pe perioadă de 4 ani)

Condiții: absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 17 octombrie 2022 ora 1500

Concurs: 4 noiembrie 2022, ora 10.00 – susținerea proiectelor de management

Detalii la Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, județul Alba, telefon 0258/780.614, interior 34, între orele 08,00-15,00, email: office@spitalabrud.ro.

Alte localități

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Ciumbrud

 •  secretar școală, 0,5 normă

Condiții: studii: superioare administrativ/economic; vechime: minimum 10 ani vechime în muncă și minimum 5 ani în domeniul administrativ-economic; cunoștințe de operare (introducere, validare și prelucrare date pe calculator); cunoștințe certificate în resurse umane.

Concurs: 4 octombrie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 7 octombrie 2022, ora 09.00 – proba practică; 12 octombrie 2022, ora 09.00: proba interviu

Detalii la Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu nr. 42, județul Alba, telefon/fax: 0258/866.002.

Școala Gimnazială Berghin

 • pedagog social

Condiții: studii superioare; experiență pedagogică – minimum 3 ani; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani; absolvent al unui program de formare psihopedagogică; cunoștințe operare PC.

Concurs: 10 octombrie 2022, ora 10.00: proba interviu (probă unică).

Detalii la Școala Gimnazială Berghin, Str. Morii nr. 34, Județul Alba, telefon: 0258/854.113.

Primăria comunei Șugag

 • șef S.V.S.U. –Compartimentul întreținere, gospodărire, ordine și siguranță

Condiții: studii medii absolvite; vechime în muncă cel puțin 7 ani; permis conducere șofer profesionist; cunoștințe operare P.C. nivel mediu (Word, Excel, poștă electronică, internet).

 • muncitor calificat I – în cadrul Compartimentului întreținere, gospodărire, ordine și siguranță

Condiții: studii medii/generale; vechime în muncă cel puțin 7 ani; permis conducere șofer profesionist.

 • magaziner – Compartimentul biblioteca comunală, cămin cultural, expoziție etnografică

Condiții: studiilor medii/generale; vechime în muncă cel puțin 7 ani.

Concurs: 30 septembrie 2022, ora  10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Primăria comunei Șugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

FOTO: Skate park la Aiud. Stadiu lucrărilor la amenajarea spațiilor de agrement cu dotări de ultimă oră

Publicat

Lucrările continuă la locația în care se amenajează un skate park, în municipiul Aiud. Vor fi montate piste și rampe specifice.

”Aproximativ 49 de tone cântăresc rampele pentru platforma skateboard. Primul transport a sosit, urmează încă două transporturi și apoi amenajarea propriu-zisă. Și zona de spectacole prinde contur”, a anunțat recent primarul Oana Badea.

Skate park-ul face parte din proiectul ”ECO Agrement Aiud – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga” prin care se urmărește reconversia și refuncționalizarea durabilă a terenurilor degradate, vacante și neutilizate din municipiul Aiud, în vederea creșterii calității spațiului public urban și a vieții locuitorilor și îmbunătățirii factorilor de mediu principali.

Ce se amenajează

Proiectul cuprinde:

 • Amenajarea a două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, exploatând potențialul a două terenuri degradate și neutilizate în suprafață totală de 10.739 mp precum și reabilitarea străzii de acces Avram Iancu, în suprafață de 2.243 mp
 • Creșterea cu 3,3 ha a zonelor verzi ale Municipiului Aiud, față de cele 29 ha curente, respectiv de la 10,94 mp zonă verde/cap de locuitor la 11,30 mp zonă verde/cap de locuitor și îmbunătățirea bioarhitecturii ambientale locale specifice spațiilor publice consumate de cetățeni și vizitatori
 • Dotarea spațiilor publice de agrement și recreere într-o manieră modernă, eco-eficientă si protectivă, accesibilă publicului larg si cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de mobilier urban: 48 buc. bănci – bancă stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi – coș stradal, colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. cișmea apă potabilă,1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 scenă, 1 pistă skate, 1 pistă bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem artezian, WIFI.

Valoarea investiției: 5.885.135,47 lei

Surse de finanţare: 4.922.695,36 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Suprafața zonelor verzi din municipiul Aiud va crește cu 1,3 hectare, spun reprezentanții primăriei.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Exproprieri de terenuri și construcții la Alba Iulia, pentru modernizarea a cinci străzi din municipiu. Care este valoarea propusă

Publicat

Locuitorii de pe cinci străzi din Alba Iulia vor fi expropriați pentru porțiuni din terenurile și construcțiile lor, pentru a fi modernizate aceste artere. Este vorba despre drumuri pietruite

Consilierii locali au de aprobat, în ședința din 27 septembrie, declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, afectate de modernizarea străzilor Emil Racoviță, Grigore Antipa, Petre Ispirescu, Alexandru Odobescu și Arieșului.

Potrivit documentației, străzile sunt nemodernizate, respectiv sunt în stadiul de drum pietruit, prezintă gropi si denivelări. Partea carosabilă nu are asigurată panta transversală necesară, favorizând stagnarea apelor pluviale si infiltrarea acestora la nivelul patului drumului.

Toate aceste defecţiuni îngreunează foarte mult desfăşurarea circulaţiei riveranilor, a mașinilor de intervenție si afectează dezvoltarea economică a zonei, precizează reprezentanții primăriei.

Lucrări propuse

Se impune realizarea/ modernizarea tramei stradale.

Măsurile indicate prin studiu de fezabilitate:

 • amenajarea carosabilului cu beton asfaltic
 • amenajarea trotuarelor cu pavaj
 • amenajare pista biciclete din beton asfaltic
 • realizare canale tehnice îngropate
 • realizare rețea de canalizare cu guri de scurgere pentru preluarea apelor pluvial
 • realizare rețea iluminat public.

Exproprieri și despăgubiri

Terenul pe care se va amenaja drumul se află parțial în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și parțial pe proprietăți private. În cadrul studiului de fezabilitate a fost analizat si culoarul de expropriere, inclusiv împrejmuirile ce limitează proprietățile și care intră sub incidența măsurilor propuse prin proiect.

Suprafața străzilor propuse a fi amenajate prin proiect, între fronturile construite, luând în considerare propunerea de realizare a unor străzi cu lățime medie cuprinsa între 8 ml și 10 ml incluzând pista de biciclete, trotuar și carosabil, este de 27495 mp si o lungime de 2943 ml.

Suprafața totală a terenului de expropriat prin proiect este de 10.146 mp. Valoarea de piață estimată a terenului, potrivit raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat, este de 1.106,877 lei fără TVA (teren – 870.712 lei; împrejmuiri/construcții anexe – 236.165 lei).

Valoarea s-a stabilit ca fiind 88 lei/mp pentru terenurile amplasate în zona C și 120 lei/mp pentru terenurile amplasate în zona B.

Conform documentației de expropriere sunt afectate 251 de proprietăți (terenuri)și valoarea evaluată necesară pentru expropriere este de 1.106,877 lei.

Se vor despăgubi doar proprietarii care dețin autorizație de construire pentru acestea.

Reprezentanții primăriei menționează în documentație că, pentru exproprierile anterioare având același scop (modernizarea de drumuri și căi de acces în zone de dezvoltare ale orașului) s-au acordat în alte cazuri despăgubiri de 10 lei/mp pentru terenuri cu destinația de drum și căi de acces și că această valoare a fost acceptată de majoritatea proprietarilor.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Cupa magistraților la fotbal. Au participat reprezentanți din județul Alba și din țară

Publicat

Magistrați și angajați din sistemul de justiție din județul Alba și din alte zone din țară au participat, sâmbătă, la o competiție de fotbal organizată de Asociaţia Sportivă a Procurorilor din România, împreună cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Este vorba despre Cupa Magistraților la Fotbal, desfășurată la Sibiu, pe terenul de fotbal din parcul „Sub Arini”.

Prima ediție a evenimentului a fost în 2009 la București. Anul acesta, a ajuns la a 24-a ediție și a fost găzduit, în premieră, de Sibiu.

Au concurat 27 de echipe ale magistraţilor şi angajaţilor din justiţie, cea mai numeroasă participare din istoria competiţiei, potrivit organizatorilor.

Printre participanţi s-au numărat şi magistraţii din cadrul structurilor DIICOT şi DNA, ale justiţiei militare, dar şi din cadrul procuraturii Republicii Moldova.

sursă imagini: Sibiu Independent

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax