Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

REGULI pentru TRAFIC GREU la Alba Iulia. Străzile pe care vor avea acces mașinile de mare tonaj în oraș


Publicat

Proiectul pentru reglementarea traficului greu pe raza municipiului Alba Iulia a fost modificat. Reprezentanții Primăriei Alba Iulia s-au întâlnit cu agenții economici și au stabilit străzile în care nu va fi restricționată circulația vehiculelor de transport mărfuri și a utilajelor. Noile măsuri au fost puse în dezbatere publică, având în vedere intenția autorității locale de a elibera orașul, în special zonele rezidențiale, de disconfortul circulației mașinilor de mare tonaj.

Viceprimarul Gabriel Pleșa a participat marți la dezbaterea publică determinată de adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local prin care se va reglementa traficul greu pe raza municipiului.

„Orașul trebuie eliberat de disconfortul traficului greu, mai ales în zonele rezidențiale. Nu vom face asta prin a periclita activitatea agenților economici din zonele care permit formule de trafic greu. Nu suntem suverani în luarea acestor decizii și ne bazăm pe opinia celor care contribuie la statusul economic al orașului. Ne-am întâlnit cu reprezentanții dânșilor și am ajustat propunerea inițială a proiectului de hotărâre aflat în dezbatere. Nu vorbim de un privilegiu, ci de un gest de normalitate care să garanteze suplețe în trafic, dar și eficiență, acolo unde trebuie”, a declarat viceprimarul Gabriel Pleșa.

Vezi și Propuneri pentru decongestionarea traficului la Alba Iulia. Benzi cu sens de circulație alternativ și parcări cu timp limitat

Potrivit Primăriei, circulația rutieră a vehiculelor de transport mărfuri și a utilajelor NU va fi restricționată pe următoarele străzi / sectoare de străzi din municipiul Alba Iulia:

– calea de acces din str. A.I. Cuza spre strada Turnătoriei;

– calea de acces din str. A.I. Cuza spre fabrica SEWS-R;

– calea de acces din str. A.I. Cuza spre fabrica RESIAL SA;

– strada Gării;

– calea de acces din str. A.I. Cuza spre str. Ampoița – SC VIVA METAL SRL;

– strada Fabricilor;

– strada Livezii – sectorul cuprins între str. T. Vladimirescu și str. C Negruzzi;

– strada Gh. Șincai;

– strada E. Racoviță;

– strada Mărășești – sectorul cuprins între Șoseaua de ocolire a municipiului Alba Iulia și str. București;

– strada București – sectorul cuprins între str. Mărășești și SC REMAT SA;

– Bd. Ferdinand I sectorul cuprins între str. Regimentul V. Vânători și Bd. Încoronării;

– Bd. Încoronării sectorul cuprins între bd. Ferdinand și str. Iașilor

– strada Iașilor – sectorul cuprins între bd. Încoronării și Autogara Alba Iulia;

– strada Maramureșului;

– strada Viilor;

– strada Biruinței – sectorul cuprins între DN1 și str. Busuiocului.

Etapa de consultare a populației pentru acest proiect s-a desfășurat în perioada 3 iunie – 15 iulie.

În proiectul inițial, se explica următoarea situație:

”Luând în considerare creșterea numărului de autovehicule înmatriculate în municipiu în ultimii ani, având ca efecte creșterea volumelor de trafic în anumite zone și necesitatea asigurării locurilor de parcare, precum și necesitatea protejării mediului natural, a infrastructurii rutiere, a clădirilor și a rețelelor tehnico-utilitare, apreciem că se impune reamenajarea traseului nerestricționat pentru circulația vehiculelor grele și a utilajelor în municipiul Alba Iulia.

În prezent, traficul greu, reprezentat de circulația vehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor, se desfășoară fără restricții de circulație în municipiul Alba Iulia pe următoarele rute de legătură între DN1 și DN74: – Ruta 1, pe direcția Sebeș – Zlatna: DN1 – str. Regimentul V. Vânători – bd. Ferdinand I – str. Take Ionescu – bd. Încoronării – bd.  1 Decembrie 1918 – bd. Horea – str. Calea Moților  – str. Zlatnei – DN74; – Ruta 2, pe direcția Teiuș – Zlatna: DN1 – str. A. I. Cuza – str. T. Vladimirescu – str. Republicii – str. Calea Moților – str. Zlatnei – DN74.

În structura volumului de trafic al vehiculelor grele din municipiul Alba Iulia, traficul de tranzit între DN1 și DN74 prezintă ponderea majoră comparativ cu traficul local.

Prin amenajarea intersecției în sens giratoriu dintre Șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia și str. A.I. Cuza, ambele fluxuri de trafic care tranzitează municipiul pot fi preluate pe ruta:  DN1 – str. Regimentul V Vânători – Șoseaua de centură (dispre Sebeș), respectiv DN1  (dispre Teiuș) – str. Alexandru Ioan Cuza – str. Tudor Vladimirescu (sectorul cuprins între str. A. I. Cuza și str. Republicii) – str. Republicii – str. Calea Moților (sectorul cuprins între bd. Republicii și str. Zlatnei) – str. Zlatnei.

Beneficiile restructurării traseului: – descărcarea traficului greu de pe ruta DN1 Sebeș – DN74 va conduce la fluidizarea traficului rutier, protejarea monumentelor istorice și diminuarea gradului de poluare sonoră în zona Cetate; – protejarea infrastructurii rutiere pe traseul DN1 Sebeș – DN74; – creșterea gradului de încasare a taxelor provenite din încasarea taxei de acces”.

Regulamentul de organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia – varianta inițială în consultare publică (extras)

Scopul propus prin prezentul regulament se realizează ținând cont de următoarele cerințe: – asigurarea necesităților de transport ale instituțiilor statului, agenților economici și ale populației; – creșterea gradului de siguranță rutieră și asigurarea fluenței circulației rutiere și pietonale; – asigurarea condițiilor de fiabilitate a infrastructurii rutiere, clădirilor și rețelelor tehnico-utilitare; – asigurarea condițiilor de protejare și conservare a monumentelor istorice;  – asigurarea condițiilor de protejare a mediului natural;

Pentru circulația vehiculelor din categoria mijloace de transport mărfuri și utilaje cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone pe străzile modernizate din municipiul Alba Iulia, respectiv a vehiculelor din categoria mijloace de transport mărfuri și utilaje cu masa maximă autorizată de peste 5,0 tone în zona 0, este obligatorie obținerea autorizației de acces. În categoria străzilor modernizate sunt incluse străzile cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic, pavaje din beton, beton rutier, altele decât cele precizate la art. 5.

Vehiculele de transport mărfuri și utilajele vor avea acces în municipiul Alba Iulia, fără a fi necesară obținerea autorizației de acces, pe următoarele străzi / sectoare de străzi: str. Regimentul V Vânători, Șoseaua de centură, str. Alexandru Ioan Cuza, str. Tudor Vladimirescu (sectorul cuprins între str. A. I. Cuza și str. Republicii), str. Republicii, str. Calea Moților (sectorul cuprins între bd. Republicii și str. Zlatnei), str. Zlatnei.

Accesul de la acest traseu spre celelalte străzi ale municipiului va fi semnalizat prin mijloace de semnalizare rutieră: indicatoare rutiere ce pot fi însoțite de panouri adiționale și/sau marcaje rutiere.

Este este permisă circulația vehiculelor de transport mărfuri și a utilajelor cu masa maximă autorizată de până la 7,5 tone pe străzile modernizate din municipiul Alba Iulia, respectiv a vehiculelor din categoria mijloace de transport mărfuri și utilaje cu masa maximă autorizată de până la 5,0 tone în zona 0, fără a fi necesară o autorizație de acces.

„Zona 0” include Cetatea istorică Alba Carolina și cuprinde străzile: Mihai Viteazul – sectorul cuprins între Poarta I a Cetății și bulevardul 1 Decembrie 1918, Unirii – sectorul cuprins între strada Aurel Vlaicu și strada Mitropolit Alexandru Șterca Șuluțiu, Păcii, Gabriel Bethlen, Mitropolit Andrei Șaguna,  Mitropolit Alexandru Șterca Șuluțiu, Militari, Mitropolit Simion Ștefan, Aleea Sf. Capistrano, Aleea Sf. Eugeniu.

În „zona 0”, pentru transportul mărfurilor / materialelor de construcții este permis accesul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de până la 20,0 tone inclusiv, numai în baza autorizației de acces. Doar în cazuri excepționale, când natura sau specificul mărfurilor / materialelor transportate nu permite transportul acestora cu vehicule având masa maximă autorizată mai mică de 20,0 tone, se permite accesul  vehiculelor cu masa totală maximă autorizată peste 20,0 tone, în baza autorizației de acces. Pentru obținerea autorizației de acces a vehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 20,0 tone, solicitantul trebuie să facă dovada privind  natura și / sau specificul mărfurilor / materialelor transportate, cu documente de transport.

Autorizația de acces se poate elibera:

a) pentru o zi;

b) pentru 30 de zile;

Autorizația de acces se eliberează la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia Serviciul de Administrare Drumuri și Utilități Publice (SADUP) în baza următoarelor documente: – cerere tip pentru eliberarea autorizației de acces – formular Anexa 2; – certificat de înmatriculare și/sau carte de identitate sau certificat de înregistrare al vehiculului / utilajului (copie); – dovada achitării taxei pentru autorizația de acces.

În autorizația de acces vor fi înscrise în mod obligatoriu următoarele: –numerele de înmatriculare / înregistrare ale vehiculelor / utilajelor; –durata de valabilitate a autorizației; –zonele de acces și zonele restricționate; –prevederile legale care reglementează autorizarea;  –viteza maximă admisă.

Autorizația de acces se eliberează pe loc dacă sunt întrunite toate condițiile de emitere.

Autorizația de acces este netransmisibilă.

În cazul în care vehiculul pentru care s-a eliberat autorizația de acces este în incapacitate de a fi utilizat, în baza taxei achitate, se poate solicita eliberarea unei alte autorizații pentru un alt vehicul cu aceleași caracteristici tehnice. Solicitarea noii autorizații de acces se va face în scris și se va înregistra la Primăria municipiului Alba Iulia anterior începerii perioadei de valabilitate a autorizației inițiale. Prin emiterea noii autorizații de acces se anulează autorizația inițială. În cuprinsul noii autorizații de acces se vor menționa:  numărul de înregistrare și perioada de valabilitate a autorizației inițiale, numerele de înmatriculare a vehiculelor pentru care s-a emis autorizația inițială.

Nu sunt supuse autorizării potrivit prezentului regulament, fiind scutite de taxe, următoarele categorii de  autovehicule, vehicule și utilaje: care aparțin regiilor respectiv societăților comerciale din municipiul Alba Iulia subordonate Consiliului Local, cele aparținând operatorului de salubritate și operatorului de serviciului de iluminat și care fac deplasări în zonele restricționate pentru executarea lucrărilor și serviciilor cu caracter public sau care se deplasează pentru intervenții în caz de urgență sau avarii, precum și cele care desfășoară activități de întreținere și reparații drumuri,: care aparțin poliției, jandarmeriei,  serviciului de ambulanță, pompierilor, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale S.R.I., SPP, SIE, Ministerului Justiției – Direcția Generală a Penitenciarelor, D.N.A, sau altor instituții ale statului, aflate în misiuni specifice; care aparțin organizațiilor / asociațiilor non-profit și de binefacere, numai pe perioada transportului umanitar.

La solicitarea persoanelor fizice sau juridice care își au sediul și/sau punctele de lucru legal autorizate în zonele restricționate, pentru vehiculele și utilajele aparținând acestora, se pot emite autorizații de acces fără taxă. În cuprinsul acestei autorizații se va menționa în mod obligatoriu traseul cel mai scurt dintre sediul și/sau punctele de lucru și traseul nerestricționat menționat anterior. În baza autorizației eliberate este permis doar accesul vehiculelor fără încărcătură. Autorizația de acces fără taxă se poate elibera cu valabilitate începând din ziua următoare depunerii documentelor, pe o perioadă de până la un an.

Autovehiculele rutiere destinate transportului mărfuri și materiale, tractoarele rutiere și agricole, remorcile și semiremorcile, utilajele autopropulsate utilizate în construcții și cele agricole, autobuzele și microbuzele destinate transportului de călători, nu pot circula și nu pot fi staționate sau parcate pe domeniul public, pe trotuare, în parcuri sau pe aleile dintre blocuri.

Este interzisă circulația vehiculelor și utilajelor agabaritice precum și a celor cu încărcături agabaritice sau periculoase fără deținerea unei autorizații speciale de transport (AST) eliberată/vizată în condițiile legii.

Constituie contravenție, în măsura în care potrivit Legii Penale nu sunt considerate infracțiuni și se sancționează ca atare, următoarele fapte:

a) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către proprietarii sau deținătorii legali de autovehicule cu masa maximă total autorizată mai mare de 5,0 tone, sau utilaje, privind condițiile de autorizare și circulație pe raza municipiului Alba Iulia;

b) Circulația mijloacelor de transport mărfuri cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone și a utilajelor pe străzile modernizate din municipiul Alba Iulia fără a deține la bord autorizația de acces valabilă, exemplarul original;

c) Circulația în „zona 0” a municipiului Alba Iulia, delimitată de străzile prevăzute la Art. 7, a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri cu masa maximă total autorizată mai mare de 5,0 tone și a utilajelor, fără a deține autorizația de acces valabilă;

d) Nerespectarea condițiilor privind circulația vehiculelor de transport mărfuri și a utilajelor, specificate în autorizația de acces;

e) Circulația, staționarea sau parcarea autovehiculelor destinate transportului de mărfuri, a utilajelor,  microbuzelor, autobuzelor şi autocarelor pe domeniul public precum și pe trotuare, în parcuri, pe spații verzi pe aleile cartierelor rezidențiale sau în alte locuri decât cele special amenajate și semnalizate corespunzător în acest sens;

f) Circulația autovehiculelor cu încărcătura agabaritică sau periculoasă fără a deține autorizația specială vizată de Poliția Municipiului Alba Iulia;

g) Nerespectarea de către conducătorii vehiculelor de transport mărfuri, transport public de persoane sau utilaje a normelor legale în vigoare privind circulația pe drumurile publice și regimul juridic al drumurilor.

 Contravențiile prevăzute în prezentul regulament, menționate la art. 24, literele a) – c) se sancționează cu amenda de 2000 – 2500 lei.

Contravențiile prevăzute în prezentul regulament, menționate la art. 24 literele d) și e), se sancționează cu amenda de 1500 – 2000 lei și cu retragerea autorizației de acces

Contravențiile prevăzute în prezentul regulament, menționate la art. 24 literele f) și g), se încadrează și se sancționează potrivit prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și  OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Contravențiile stabilite la art. 24 literele a) – e) se constată prin proces verbal de constatare a contravenției încheiat de persoanele abilitate din cadrul Poliției Locale a Municipiului Alba Iulia, denumite agenți constatatori conform art. 15 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, numite prin Dispoziție a Primarului Municipiului Alba Iulia.

Sancțiunile contravenționale se vor stabili prin procesul verbal de constatare a contravenției încheiat de către agenții constatatori, pentru contravențiile prevăzute la art. 24 literele a) – e). Art.30 Contravențiile stabilite la art. 24 literele f) și g) se constată prin proces verbal de constatare a contravenției încheiat de către agenții Poliției Rutiere din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia.

Sancțiunile contravenționale se vor stabili prin procesul verbal de constatare a contravenției încheiat de către agenții Poliției Rutiere, pentru contravențiile prevăzute la art. 24 literele f) și g).

Sancțiunea contravențională a amenzii se va aplica contravenientului persoană fizică sau juridică, iar în situația în care acesta nu este prezent, proprietarului sau deținătorului în baza unui titlu legal al autovehiculului.

Contravenienții beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minim, în termen de 15 zile de la comunicarea Procesului-verbal de constatare a contravenției.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

3 Comentarii

3 Comments

 1. gg

  joi, 25.07.2019 at 15:56

  F. bine, dar faceti ceva, va rugam si cu posesorii de masini tunate sau motococlete care in fiecare seara circula cu viteza si cu motoarele turate pe traseul Incoronarii, 1 Decembrie, Horea. La giratoriul de la Horea x Motilor intorc si o iau de la capat pana la giratoriul de la cimitir si tot asa dupa 21.00. Uneori fac si cate o liniuta intre HCC si Motilor.

 2. Antonio2001

  joi, 25.07.2019 at 20:45

  Care fabrica Resial?

 3. Gigi

  vineri, 26.07.2019 at 11:34

  Pe planul cu trafic greu intrarea in oras se face pe podul de cale ferata in Partos…

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

”Elevii NU vor purta mască în clasă, ci doar în pauze”. Directorul INSP îl contrazice pe premierul Ludovic Orban

Publicat

“Purtarea măștii în recreație, dar nu și în timpul pe care îl petrec copiii în clasă” este recomandarea oficială pe care Institutul Național de Sănătate Publică – INSP a transmis-o Ministerului Sănătății pentru ghidul sanitar ce va fi transmis școlilor, a declarat pentru Edupedu.ro directorul general al INSP.

Simona Pârvu a precizat că “profesorii vor purta mască tot timpul, în clasă”.

Declarația șefului INSP contrazice anunțul făcut astăzi de premierul Ludovic Orban. “În școli, acolo unde începe activitatea normal, va fi necesar portul măștii atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și personalul auxiliar”, a declarat Orban, în fața camerelor reunite ale Parlamentului.

Contactată de Edupedu.ro în legătură cu ghidul sanitar așteptat de toate școlile și primăriile care vor să se pregătească să deschidă cursurile pe 14 septembrie, Simona Pârvu, directorul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), a declarat că “noi am formulat niște recomandări pe care le-am transmis mai departe (Ministerului Sănătății – N.Red.). Printre acestea se numără distanțarea de un metru între bănci, purtarea măștii în recreație, dar nu și în timpul pe care îl petrec copiii în clasă”.

Sursă și detalii suplimentare pe: Edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Colegiul Militar din Alba Iulia își completează efectivul la clasa a XI-a: 8 locuri sunt disponibile prin transfer. DETALII

Publicat

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia își completează efectivul la clasa a XI-a. Potrivit reprezentanților instituției de învățământ, sunt disponibile 8 locuri prin transfer, pentru elevi care au absolvit clasa a X-a în anul şcolar 2019-2020. 

Termenul limită până la care se pot depune dosarele de transfer este 25 august, ora 14:00.

Elevii care doresc să se înscrie pot opta pentru transmiterea dosarului în format electronic sau îl pot depune direct la sediul colegiului.

În perioada 26 – 30 august, elevii înscriși trebuie să susțină probele de selecţie prevăzute pentru candidaţii la înmatricularea în colegiile naţionale militare.

„Poți afla mai multe detalii accesând link-ul: https://bit.ly/3h0FJH7 sau adresându-te Birourilor Informare-Recrutare”, au mai precizat reprezentanții Colegiului Militar, pe pagina de Facebook.

Vezi AICI – Metodologia privind transferul elevilor în colegiile naționale militare din unitățile de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației și Cercetării.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

COD PORTOCALIU de vreme rea în Alba. Ploi torențiale, grindină și vijelii. ZONELE VIZATE

Publicat

Mai multe localități din județul Alba se află miercuri, sub un Cod Portocaliu de vreme rea. Mai exact, până la ora 15.30  se vor semnala: averse ce vor depăși 35-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină, vijelii.

Zonele vizate: Zlatna, Abrud, Roșia Montană, Lupșa, Meteș, Sohodol, Almașu Mare, Bucium, Ciuruleasa, Mogoș, Blandiana, Întregalde, Ceru-Băcăinți;

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO Atac dur al lui Marcel Ciolacu la PNL: Plecați acasă sau la pușcărie. Odată cu pierderea puterii, pierdeți și libertatea

Publicat

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, la dezbaterea din Parlament la care participă premierului Ludovic Orban, că social-democrații vor depune moțiunea de cenzură în 17 august.

Ciolacu a acuzat guvernarea liberală că a distrus economia, „a vămuit sănătatea românilor” și nu a făcut nimic pentru deschiderea școlilor în siguranță, iar acum a pasat responsabilitatea pe primari și directorii de școli, potrivit G4Media.ro.

Principalele declarații: 

„Ați scăpat total situația de sub control, ați eșuat în gestionarea economiei, ați încălcat toate promisiunile făcute românilor. Acestea sunt rezultatele guvernării PNL. V-au interesat doar alegerile, furturile și cât mai multe funcții pentru prieteni. Nu v-a păsat nicio secundă nici de sănătate românilor, nici de traiul de zi cu zi.  Ați avut o singură obsesie: alegerile anticipate.

O țeapă pentru stat dar o mare afacere pentru clientela liberală. Vă dau ca exemplu doar celebrul butic din Giurgiu care a reușit să câștige un mega contract de la bugetul României, contract încheiat ilegal, așa cum spune Curtea de Conturi, prin care ați cumpărat măști cu 32 de lei bucata.

Toate achizițiile din starea de urgență au respectat același tipar: de cea mai proastă calitate, dar la prețuri umflate de zeci, sute de ori și multe din aceste echipamente nu au ajuns nici acum în România. Unde sunt cele 400 de ventilatoare pe care le-ați comandat în Coreea de Sud și ați plătit un avans de 2,5 milioane de dolari? E criminal ceea ce ați făcut. Ați sabotat cu bună știință sănătatea românilor. Ați subfinanțat secțiile ATI. Ar trebui să vă crape obrazul de rușine. Ați vămuit sănătatea românilor.

Marcel Ciolacu a spus că, potrivit Curții de Conturi, prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 650 milioane de lei.

Vreți alegeri cu orice preț pentru că știți că orice amânare va duce la pierderea puterii, iar odată cu pierderea puterii vă veți pierde și libertatea. Noi nu ne opunem organizării acestor alegeri, dar sunteți în stare să protejați sănătatea românilor? Românii trebuie să știe ce veți face pentru ca după alegeri să nu avem un  val de decese.

Cum îi veți îndemna pe români să iasă la vot? Cum vor vota pacienții cu COVID? Cum veți face din școli secții de votare? Cum veți face ca să dezinfectați secțiile de vot, ștampilele, buletinele? Azi trebuie să veniți și să vă asumați clar și răspicat organizarea alegerilor în condiții de siguranță.

Cu sprijinul constant al președintelui Iohannis, timp de 9 luni ați distrus România pas cu pas. Dar gata, vă ajunge, s-a umplut paharul. PSD nu va permite ca România să se scufunde în incompetența și prostia Guvernului pe care îl conduceți. E timpul să plecați acasă sau la pușcărie, în funcție de ce ați făcut fiecare”.

Sursă: G4Media.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate