Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

REZULTATE ADMITERE 2021 la Universitatea din Alba Iulia. LISTA candidaților admiși la specializări de licență și master

Publicat

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a publicat rezultatele admiterii la licență și master, după sesiunea de înscrieri din iulie 2021.

În acest an au fost peste 2.050 de candidați înscriși, dintre care circa 350 din Republica Moldova și Diaspora.

Vezi AICI, REZULTATE ADMITERE UAB pe facultăți – studii universitate de licenţă, sesiunea de vară 2021

Vezi AICI REZULTATE ADMITERE UAB la studii de masterat, sesiunea de vară 2021

Vezi AICI REZULTATE ADMITERE UAB licență locuri protecție socială 2021

Vezi AICI REZULTATE ADMITERE UAB licență absolvenți licee rurale 2021

VEZI AICI REZULTATE ADMITERE UAB licență candidați etnie romă 2021

VEZI AICI REZULTATE ADMITERE UAB master candidați etnie romă 2021

VEZI AICI REZULTATE ADMITERE UAB candidați Republica Moldova și Diaspora 2021

Înscrierea la UAB a fost organizată online, la majoritatea programelor de licență criteriul de selecție fiind media la Bacalaureat.

Universitatea a scos la concurs locuri subvenționate și cu taxă, pentru programele de LICENȚĂ – învățământ cu frecvență sau învățământ la distanță (720 locuri bugetate la licență, 870 locuri cu taxă la licență, 325 locuri învățământ la distanță (ID) și, pentru programele de MASTERAT, peste 260 locuri bugetate și 930 locuri cu taxă.

Acestora li se adaugă numeroase locuri pentru românii de pretutindeni și diaspora (deopotrivă pentru programele de licență și de masterat).

În perioada 19-23 iulie 2021, candidații admiși trebuie să-și confirme locul, să depună dosarul complet şi să semnezeze contractul de studii.

Informații pentru candidații admiși:

Candidații admiși pe un loc la buget sau cu taxă (învăţământ cu frecvenţă – ZI şi învăţământ cu frecvenţă -ID) trebuie să se prezinte la UAB, la Comisia de Admitere a Facultăţii la care s-au înscris, pentru a se înmatricula, în perioada 19-23 iulie 2021, cu dosarul complet.

Candidaţii admişi pe locuri finanțate de la buget şi pe locurile cu taxă (învăţământ cu frecvenţă -ZI şi învăţământ cu frecvenţă -ID) care nu se înmatriculează în perioada 19-23 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, acesta fiind redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere.

În cazul în care nu a fost admis la prima opţiune declarată în fişa de înscriere (a fost admis în baza unei opţiuni inferioare), după înmatricularea pe locul obţinut prin concurs (deci până la data de 23 iulie, ultima dată pentru depunerea dosarelor la Universitate), candidatul are posibilitatea de a participa la redistribuirea locurilor vacante, pentru a obţine un loc la opţiunea sa superioară. Participarea la redistribuire se face cu condiţia exprimării acordului scris din partea candidatului, la completarea Contractului de studii încheiat cu Universitatea, în vederea înmatriculării (vei fi întrebat despre opţiunea ta la momentul înmatriculării).

UAB nu percepe nicio altă taxă de înmatriculare. Studenţii admişi pe loc cu taxă sau la ID vor achita, la înmatriculare, ¼ din taxa de şcolarizare anuală, specifică fiecărei specializări.

UAB a pregătit un circuit sigur pentru toţi cei care se vor prezenta pentru confirmarea locurilor şi depunerea dosarelor. Intrarea în clădirile Universităţii şi la Comisii se va face obligatoriu cu mască, cu respectarea normelor de distanţare socială.

CALENDAR ADMITERE UAB 2021 – înmatriculare:

19 iulie – 23 iulie: prima etapă de înmatriculare: înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget şi a candidaţilor declaraţi admişi pe locurile cu taxă

Candidaţii admişi (pe locuri finanţate de la buget şi pe locurile cu taxă) care nu se înmatriculează în perioada 19-23 iulie îşi pierd locul obţinut prin concurs, care va fi redistribuit candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere

26 iulie: afişarea rezultatelor admiterii după prima etapă de înmatriculare

26 iulie – 30 iulie: a doua etapă de înmatriculare: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget în urma vacantării locurilor bugetate neconfirmate de candidaţii admişi iniţial; înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă

2 august – 27 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (este realizată în cadrul secretariatelor facultăţilor, în zilele lucrătoare)

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi şi care se înmatriculează fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă va conţine următoarele documente:

– Diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverinţa eliberată anterior obţinerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2020-2021);

– Foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original;

– Cartea de identitate – în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere;

– Certificatul de naştere – în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

– Fişa de consultaţii medicale – Anexa 8, în original, pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială. Aceasta constituie document obligatoriu pentru  înmatricularea candidaţilor admişi la cele două specializări;

– Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidaţii la specializările teologice;

– Situaţia şcolară corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, în original pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

– 2 fotografii dimensiune 3/4;

– Dosar tip plic.

În situaţii speciale, dosarul va conţine şi:

– Diploma de licenţă (copie, pentru studenţii care au absolvit anterior un program de licenţă)

– Adeverinţa în original de la facultatea unde a absolvit un alt program de licenţă, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (zi, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

– Recomandare, în original, eliberată de o organizaţie a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizaţiei care a eliberat Recomandarea.

– Adeverinţa care atestă că persoana provine din sistemul de protecţie socială, în original, în cazul candidaţilor care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiţi de taxa de înscriere;

– Certificatele de deces ale părinţilor, în copie, în cazul în care candidaţii menţionează situaţia specială : orfani de unul sau de ambii părinţi şi nu au depăşit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– Decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, în copie, pentru candidaţii care menţionează situaţia specială şi sunt scutiţi de taxa de înscriere. (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– Adeverinţa, în original, emisă de o instituţie de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi, în original, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ,  în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;

– Adeverinţa eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaţilor al căror părinţi sunt angajaţii UAB , în original, în cazul candidaţilor care solicită scutire de plata taxei de înscriere;

– Diploma de acordare a premiului, în copie, în cazul absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

Candidaţi declaraţi admişi pe locurile cu taxă şi care urmează în acelaşi timp un alt program de studiu pe locuri finanţate de la bugetul de stat pot fi înmatriculaţi pe locul cu taxă în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe baza unei adeverinţe eliberată de instituţia la care se află originalul diplomei de bacalaureat, din care să rezulte calitatea de student, confirmarea că originalul diplomei de bacalaureat se află la instituţia respectivă şi menţionarea faptului că studentul ocupă un loc un loc finanţat de la bugetul de stat la acea instituţie. O astfel de adeverinţă este obligatoriu de prezentat de către student pentru fiecare an de studiu în care acesta este student în regim cu taxă la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, iar originalul diplomei de bacalaureat se găseşte la o altă instituţie de învăţământ.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate