Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Schemă de ajutor de la stat pentru 150 de companii. Trebuie să facă investiţii de minimum 10 milioane de euro

Publicat

halaCompaniile din Regiunea Centru vor putea beneficia de maxim 37,5 milioane euro fiecare, pe baza unei scheme de ajutor de stat valabilă până în anul 2020. Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru acoperirea costurilor cu construcţii, instalaţii şi echipamente, cu condiţia unei investiţii iniţiale de minimum 44 milioane de lei. Plata se efectuează în perioada 2015-2023.

Această schemă de ajutor de stat destinată companiilor va fi lansată de Guvern şi are un buget total de 2,7 miliarde lei (600 mil. euro).

Pentru a beneficia de ajutorul de stat, firmele trebuie să realizeze o investiţie iniţială de minim 44 milioane lei (10 milioane euro), aceasta reprezentând investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente, se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern.

Valoarea investiţiei a fost redusă faţă de forma iniţială a documentului, de la minimum 88 milioane lei (circa 20 milioane euro).

Totodată, proiectul prevedea că firmele în activitate vor putea beneficia de ajutor de stat dacă au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1% în ultimul exerciţiu financiar încheiat şi au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat. În noua formă a proiectului, rentabilitatea cifrei de afaceri trebuie să fie mai mare decât zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Noua schemă de ajutor de stat are ca obiectiv stimularea doar a investiţiilor cu impact major în economie.

Ministerul Finanţelor Publice, în bugetul căruia este inclusă schema de ajutor de stat, prin programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”, estimează că de vor beneficia circa 150 de companii de finanţare.

În baza schemei, costurile aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale vor fi considerate cheltuieli eligibile. Astfel, costurile cu active corporale şi necorporale aferente investiţiei iniţiale vor fi finanţate de stat sub formă de sume nerambursabile, în limita intensităţii maxime admise, bugetul anual maxim al schemei fiind de 450 milioane lei (circa 100 milioane euro).

Activele corporale reprezintă activele asociate investiţiei iniţiale costând în construcţii de orice tip şi cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii, precum şi instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare. Activele necorporale sunt asociate investiţiei iniţiale şi nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

De acest ajutor de stat vor putea beneficia doar companiile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii, o serie de criterii de eligibilitate, respectiv sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor comerciale, nu înregistrează debite restante la buget, nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”, nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii, nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii, nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.

Firmele din Bucureşti vor putea primi maximum 11,25 milioane euro echivalent lei în perioada 2014-2017 şi 7,5 milioane euro echivalent lei în intervalul 2018-2020, având alocate cele mai mici sume din cadrul schemei.

Companiile din regiunile Vest şi Ilfov vor putea atrage ajutoare de stat de 26,25 milioane euro (echivalentul în lei, pentru care se utilizează cursul BNR din data elaborării acordului pentru finanţare) pentru toată perioada în care se derulează schema, iar cele din Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia vor beneficia de maxim 37,5 milioane euro fiecare.

Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi în Bucureşti 15% pentru 2014-2017 şi 10% pentru 2018-2020, în Vest şi Ilfov 35%, iar in restul regiunilor trebuie să fie de maxim 50%.

Activele corporale şi necorporale trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea, să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la persoane care nu au calitatea de persoane afiliate şi să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat, fiind obligatoriu să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei.

Valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcţiilor nu poate depăşi standardul de cost (valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor care nu poate depăşi 1.650 lei pe metru pătrat arie desfăşurată, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro pe metru pătrat arie desfăşurată).

În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin cinci ani de la data finalizării investiţiei iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei (5 euro) pe metru pătrat pe lună.

Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.

Investiţiile iniţiale realizate de companii în cadrul schemei trebuie să-şi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri, să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia, precum şi să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii din regiune.

Ajutoarele vor fi acordate firmelor doar dacă acestea au efect stimulativ. Pentru aceasta, compania trebuie să adreseze MFP o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea investiţiei, iar documentaţia anexată cererii să facă dovada că investiţia nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi realizată în regiunea respectivă, în absenţa ajutorului de stat. Totodată, investiţia trebuie să demareze după primirea acordului de finanţare, în caz contrar nefiind eligibilă.

Schema nu se aplică ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, în sectorul producţiei primare, în cel al prelucrării şi comercializării produselor agricole când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză sau când acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari. Totodată, nu este valabilă în cazul ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive şi al celor care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, al construcţiilor navale, fibrelor sintetice, al transporturilor şi al infrastructurii conexe, şi sectorul energiei şi al infrastructurii pentru aceasta.

Firmele nu pot beneficia de ajutor destinat activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export. De asemenea, nu intră în schemă ajutorul condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate sau ajutorul pentru exploatare.

Companiile nou-înfiinţate pot primi ajutor de stat, dacă au capital social subscris vărsat de minimum 100.000 lei şi nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă firmă care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Acordurile de finanţare se pot emite până în anul 2020, în limita bugetului anual alocat schemei, iar plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023. Emiterea acordurilor pentru finanţare şi plata ajutorului de stat aprobat trebuie să se încadreze în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.

Bugetul maxim al schemei, de 2,7 miliarde lei (600 milioane euro), poate fi suplimentat pentru credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanţare afeente perioadei 2014-2020 şi credite bugetare pentru plata ajutorului de stat în intervalul 2015-2023.

Un proiect unic de investiţii nu va putea fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii.

Ajutorul de stat solicitat nu va putea depăşi valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea.

Guvernul arată că, prin noua schemă de ajutor de stat, se intenţionează stimularea realizării de investiţii în active fixe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, pentru piaţa internă şi export

Ministerul Finanţelor Publice a derulat cinci scheme de ajutor de stat din 2007 până la jumătatea acestui an pentru IMM-uri, investiţii de anvergură sau dezvoltare regională, în cadrul cărora a emis acorduri de finanţare de peste 738 milioane euro pentru proiecte de investiţii în valoare de peste 2,4 miliarde euro, care au generat circa 23.000 locuri de muncă noi.

Ajutorul de stat acordat acestor companii va fi returnat prin contribuţii directe la bugetul general consolidat şi bugetele locale pe perioada implementării investiţiilor şi în cinci ani de la finalizarea acestora.

sursa: mediafax

foto: arhivă

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax