Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

30 mai: Direcția Generală Anticorupție aniversează 8 ani de la înființare. Vedeți o sinteză a rezultatelor obținute de procurorii din Alba


Publicat

Direcţia Generală Anticorupţie sărbătoreşte, în 30 mai, pentru a patra oară în cei opt ani de la înfiinţare, ziua aniversară. Cu acest prilej, Serviciul Judeţean Anticorupţie Alba a realizat o sinteză a principalelor rezultate obţinute în toată această perioadă.

Prin Legea nr. 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a fost înfiinţată Direcţia Generală Anticorupţie, ca structură specializată pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind subordonată direct ministrului.

Direcţia Generală Anticorupţie funcţionează în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, având următoarele atribuţii principale:

– desfăşoară activităţi de prevenire a faptelor de corupţie în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne;

– desfăşoară activităţi de primire a reclamaţiilor/petiţiilor cetăţenilor referitoare la acte sau fapte de corupţie ale personalului ministerului, precum şi activităţi de relaţii publice, specifice problematicii din competenţă;

– desfăşoară activităţi de poliţie judiciară, conform legii;

– organizează şi desfăşoară activităţi de testare a integrităţii profesionale a personalului ministerului;

– desfăşoară activitatea de relaţii şi colaborare internaţională, în domeniu, în conformitate cu interesele Ministerului Afacerilor Interne;

– constituie şi gestionează baza de date a unităţii privind actele şi faptele de corupţie internă;

– analizează evoluţia actelor şi faptelor de corupţie internă, pe baza cărora întocmeşte documente de strategie în materie şi informează ministrul afacerilor interne ori alţi factori abilitaţi, conform legii.

Direcţia Generală Anticorupţie promovează în activitatea pe care o desfăşoară legalitatea, integritatea, onestitatea şi profesionalismul.

Societatea civilă şi nu numai are dreptul dar şi obligaţia civică să sesizeze faptele de corupţie săvârşite de personalul MAI, în scris (Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr.390A, sector 4), prin e-mail (petitii.dga@mai.gov.ro) sau la linia telefonică gratuită TelVerde (0800.806.806), care a fost lansată odată cu operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie şi s-a dovedit un instrument de lucru foarte util în relaţia cu cetăţenii.

La nivel local, Direcţia Generală Anticorupţie este reprezentată prin Serviciul Judeţean Anticorupţie Alba, al cărui sediu principal se află în municipiul Alba Iulia, B-dul Ion I.C. Brătianu, nr. 1, telefon/fax 0258/806161 int. 20229, e-mail alba.dga@mai.gov.ro.

În cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba funcţionează un birou de audienţe, situat la parterul clădirii, unde ofiţerii desemnaţi participă la programul de audienţe, în fiecare zi de miercuri între orele 12.00 -15.00.

„Dorim cu această ocazie să vă adresăm sincere mulţumiri pentru modul în care aţi colaborat cu instituţia noastră, prin mediatizarea cazurilor soluţionate de D.G.A. – S.J.A. Alba, sub coordonarea unităţilor de parchet, prin modul în care aţi expus opiniei publice mesajele cu caracter preventiv iniţiate de D.G.A. şi să vă asigurăm de o largă deschidere şi transparenţă în relaţiile cu mass-media, în limita competenţelor conferite de lege, considerând că doar printr-un efort comun corupţia poate fi evitată şi combătută, în condiţiile în care toţi se simt răspunzători şi au ca obiectiv comun <un serviciu lipsit de corupţie>.

Precizăm faptul că, în perioada 2005-2013, S.J.A. Alba a desfăşurat activităţi de prevenire şi combatere a corupţie în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, punând accent pe derularea unor campanii în vederea informării cetăţenilor şi funcţionarilor M.A.I. cu privire la pericolul reprezentat de fenomenul corupţiei.

Întrucât prioritatea de acţiune a Direcţiei Generale Anticorupţie este activitatea de prevenire a faptelor de corupţie, aceasta s-a concretizat în desfăşurarea unui număr însemnat de activităţi de informare şi instruire ce au beneficiat de participarea consistentă a cadrelor din structurile M.A.I. Ca urmare a acestor activităţi, în perioada 2005 -2013 la nivelul S.J.A. Alba au fost înregistrate 11 depistări ale faptelor de corupţie din partea personalului M.A.I.”

Referitor la activitatea de combatere, vă prezentăm două exemple de cazuri instrumentate la nivelul S.J.A. Alba, având ca finalitate condamnări ale instanţelor de judecată.

 Exemple de cazuri instrumentate la nivelul S.J.A. Alba, în anul 2012:

1. La data de 26.09.2012 Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat sentinţa definitivă în dosarul în care fostul contabil al I.P.J. Alba – comisar şef C.M., agent de poliţie C.A. şi adminsitratorul societăţii unei societăţi din. Baia Mare au fost judecaţi pentru fapte de corupţie în dosarul impermeabilelor pentru poliţişti.

Comisarul şef C. M. a fost condamnat la 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de „abuz în serviciu contra intereselor publice”, prevăzută la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C.p., „uz de fals”, prevăzută la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 C.p., „instigare la fals intelectual”, prevăzută la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 25 C.p., „instigare la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 coroborat cu art. 25 C.p. raportat la art. 290 C.p.

Agentul de poliţie C.A. a fost condamnat la 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de „complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice”, prevăzută la art. 26 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 248 C.p., „fals intelectual” prev. de art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 C.p., „uz de fals”, prevăzută la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 C.p.

J.V.I., administratorul societăţii din Baia Mare, a fost condamnat la 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de „abuz în serviciu contra intereselor publice” prevăzută la art. 26 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 C.p., „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 C.p.

Instanţa de judecată a admis acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă Inspectoratul General al Poliţiei Române şi a obligat pe inculpaţi să plătească în solidar părţii civile suma de 63.410,34 lei. S-a menţinut măsura asigurătorie a aplicării sechestrului asigurător asupra imobilului situat în Alba Iulia aparţinând inculpatului C. M. până la concurenţa sumei de 63.410,34 lei, asupra căruia s-a instituit sechestrul asigurător.

 În fapt:

În cursul anului 2006 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba a efectuat o achiziţie publică de articole de îmbrăcăminte (impermeabile) prin procedura cererii de ofertă, câştigătoarea stabilită fiind o firmă din Baia Mare, având ca asociat şi administrator pe inculpatul J. V.I..

La data de 15 decembrie 2006, în calitate de contabil şef al I.P.J Alba şi responsabil cu exercitarea controlului preventiv propriu pentru această unitate de poliţie, inculpatul C. M. a dispus efectuarea în mod nelegal a plăţii în sumă totală de 151.414,41 lei către firma respectivă pentru achitarea unui număr de 511 impermeabile cumpărate conform contractului de furnizare de produse, deşi în realitate au fost executate şi predate doar 109 impermeabilele comandate.

În felul acesta, s-a cauzat o pagubă în patrimoniul Inspectoratului General al Poliţiei Române în cuantum total de 119 116,62 lei (reprezentând contravaloarea bunurilor nepredate şi neexecutate la data respectivă), suma respectivă reprezentând avantaj patrimonial pentru firma societatea băimăreană.

La instigarea inculpatului C. M., administratorul societăţii, inculpatul J. V. I., a întocmit cu menţiuni necorespunzătoare adevărului factura fiscală pentru cantitatea de 511 impermeabile şi preţul total de 151.414,41lei.

De asemenea, contabilul şef C. M. a solicitat întocmirea în fals şi a notei de recepţie şi constatare diferenţe, în care s-a menţionat în mod necorespunzător că au fost recepţionate 511 impermeabile, cerându-i coinculpatului C. A. să semneze nota de recepţie.

Totodată inculpatul C. M. a solicitat inculpaţilor C. A. şi J. V. I. întocmirea unui proces verbal de custodie în care să se consemneze împrejurarea necorespunzătoare adevărului privind predarea în custodie a unui număr de 402 impermeabile, deşi aceste bunuri nu au fost predate unităţii de poliţie, în condiţiile în care în concret nu erau confecţionate.

Pe baza acestor înscrisuri, inculpatul C. M. a dispus efectuarea plăţii sumei totale de 151 414,41 lei către firma căreia i s-a atribuit achiziţia. Ulterior, societatea nu a mai confecţionat bunurile şi a fost declarată în faliment, lipsa în gestiunea existând şi în prezent, iar la inventarele anuale din perioada 2007 – 2009 au fost consemnate în fals de către comisiile de inventariere.

Dosarul a fost iniţiat ca urmare a sesizării din oficiu a ofiţerilor din cadrul S.J.A. Alba, care au fost delegaţi de procurorul de caz pentru efectuarea actelor procedurale.

2. La data de 19.11.2012 în dosarul nr. 8499/107/2012, Tribunalul Alba a hotărât condamnarea inculpatului D.Ş. la o pedeapsă de 2 ani închisoare şi a dispus suspendarea condiţionată a executării acesteia, pentru comiterea infracţiunilor de „trafic de influenţă” prev. de art. 257 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

 În fapt:

La data de 01.08.2012, la nivelul Serviciului Judeţean Anticorupţie Alba a fost înregistrat denunţul numitului N. L. care a sesizat faptul că, în cursul lunii iulie 2012, D.Ş., angajat în calitate de referent în cadrul Primăriei Municipiului Aiud i-a pretins suma de 200 lei, afirmând că are influenţă asupra unor funcţionari din cadrul Primăriei Municipiului Aiud şi consilieri din cadrul Consiliului Local Aiud şi că îi va facilita atribuirea unei parcele de teren prin concesiune, din proprietatea primăriei, în vederea construirii unei locuinţe familiale.

Tot la data de 01.08.2012, la Serviciul Judeţean Anticorupţie Alba a fost înregistrat denunţul numitului K. A. care a sesizat faptul că, în luna aprilie 2012, numitul D. Ş., în aceleaşi împrejurări, a pretins şi primit suma de 50 euro. Ulterior, lui K. A. i-a fost repartizată o parcelă de teren, fiind emisă o hotărâre a Consiliului Local Aiud în acest sens.

Anterior, la data de 26.07.2012, concubina denunţătorului P. F. a sesizat Direcţia Generală Anticorupţie la telefonul TelVerde 0800806806, modalitate prin care a fost identificat denunţătorul.

În data de 02.08.2012, pe baza informaţiilor obţinute, ofiţerii anticorupţie de la Serviciul Judeţean Anticorupţie Alba, sub coordonarea procurorului competent de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, au organizat o acţiune de prindere în flagrant, angajatul Primăriei Municipiului Aiud fiind prins în timp ce primea suma de 200 lei mită de la denunţătorul N.L. pentru a facilita atribuirea unei parcele de teren prin concesiune, din proprietatea primăriei, în scopuri private.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Calendarul alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020. Procesul electoral, din precampanie, până la atribuirea mandatelor

Publicat

Camera Deputatilor, Parlament

Termenul pentru depunerea, la Birourile electorale de circumscripţie, a listelor de candidaţi pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie s-a încheiat la 22 octombrie 2020. Potrivit calendarului alegerilor, constatarea rămânerii definitive a candidaturilor va fi pe 2 noiembrie, iar campania electorală începe pe 6 noiembrie.

Alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor au loc la 6 decembrie 2020, conform Hotărârii de Guvern (HG) nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020. Campania electorală este cuprinsă intervalul 6 noiembrie – 5 decembrie 2020.

Procesul electoral şi perioada electorală

Procesul electoral reprezintă totalitatea acţiunilor şi evenimentelor întreprinse de candidaţi, autorităţile centrale sau locale etc., în perioada electorală.

Perioada electorală este acea perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţa publicului a datei alegerilor şi data publicării rezultatelor finale în Monitorul Oficial.

Conform calendarului alegerilor stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 745 din 3 septembrie 2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, perioada electorală aferentă alegerilor parlamentare din 2020 a început la 7 septembrie şi se va încheia după 6 decembrie, odată cu publicarea rezultatelor în Monitorul Oficial.

Perioada de precampanie (7 septembrie-6 noiembrie)

În perioada de precampanie au loc activităţi precum numerotarea circumscripţiilor electorale, desemnarea judecătorilor din Biroul Electoral Central, alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia, strângerea semnăturilor, înregistrarea alianţelor electorale, depunerea candidaturilor etc.

Până la 12 septembrie, Autoritatea Electorală Permanentă a avut termen să comunice numărul alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi numărul minim întreg nerotunjit de semnături necesar pentru susţinerea candidaturilor la nivel naţional, precum şi în fiecare circumscripţie electorală.

15 septembrie a fost termenul până la care partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi au putut depune la Biroul Electoral Central protocoalele de constituire a alianţelor electorale.

Alegătorii cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în străinătate au putut să se înregistreze în Registrul electoral cu adresa din străinătate cu opţiunea pentru votul la secţia de votare sau cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă până la 21 septembrie, conform calendarului electoral stabilit prin HG nr. 745/2020.

Depunerea de către competitorii electorali a listelor de candidaţi şi a candidaturilor independente pentru Senat şi Camera Deputaţilor în circumscripţiile electorale din ţară are termen limită data de 22 octombrie. Până la 24 octombrie, birourile electorale de circumscripţie admit sau resping candidaturile pentru Senat şi Camera Deputaţilor în circumscripţiile electorale din ţară.

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile minorităţilor naţionale stabilesc şi depun semnele electorale la Biroul Electoral Central până la 27 octombrie.

Până la 31 octombrie, Biroul Electoral Central poate admite sau respinge înregistrarea semnelor electorale.

Birourile electorale de circumscripţie constată rămânerea definitivă a candidaturilor pentru circumscripţiile electorale din ţară până la 2 noiembrie 2020, urmând să comunice listele de candidaţi Biroului Electoral Central până la 3 noiembrie.

La 6 noiembrie, Biroul Electoral Central trebuie să aducă la cunoştinţa publică semnele electorale, prin publicare pe pagina proprie de internet şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, mai scrie sursa citată.

Tot până la 6 noiembrie, primarii, cu ajutorul prefecţilor, aduc la cunoştinţa publică delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi a sediilor acestora. De asemenea, până la data menţionată, primarii stabilesc şi asigură locurile speciale pentru afişajul electoral.

Campania electorală (6 noiembrie-5 decembrie)

Campania electorală începe în data de 6 noiembrie 2020, cu 30 de zile înainte de data alegerilor.

Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. are sarcina de a trimite documentele necesare pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă către alegători până la 11 noiembrie.

Până la cel târziu 21 noiembrie, prefecţii trebuie să asigure imprimarea buletinelor de vot. Ministerului Afacerilor Interne îi revine sarcina de a confecţiona ştampilele cu menţiunea „VOTAT” până la 26 noiembrie 2020.

3 decembrie este data până la care primarii trebuie să întocmească şi să tipărească listele electorale permanente, în două exemplare. La 5 decembrie, ora 7.00, se încheie campania electorală, conform art. 6 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Preziua votării (5 decembrie)

În preziua votării, la 5 decembrie 2020, primarii predau către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare a următoarelor materiale necesare votării: buletinele de vot, în pachete sigilate; ştampilele electorale, listele electorale permanente, formularele pentru încheierea proceselor-verbale, precum şi alte tipizate şi materiale.

Tot la 5 decembrie, între orele 7.00 şi 21.00, se desfăşoară votarea în străinătate, potrivit Hotărârii nr. 787 din 24 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020.

Ziua votării (6 decembrie)

La 6 decembrie, ora 6.00, preşedinţii birourilor electorale ai secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele de vot, listele electorale, buletinele de vot şi ştampilele electorale. De asemenea, preşedinţii birourilor electorale ai secţiei de votare au sarcina de a închide şi sigila urnele de vot prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.

Procesul de votare începe la ora 7.00 şi se încheie la ora 21.00.

După încheierea votării, preşedinţii birourilor electorale ai secţiei de votare verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilarea fantei urnelor de votare şi introducerea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.

După ziua votului: atribuirea mandatelor şi publicarea rezultatelor în Monitorul Oficial

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, până la data de 7 decembrie 2020, ora 21.00, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare predau, prin proces verbal, către birourile electorale de circumscripţie dosarele, sigilate şi ştampilate, cuprinzând rezultatele votării în secţia de votare, însoţite de listele electorale utilizate la secţia de votare respective. Transportul se face cu pază militară.

În cel mult 48 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de 8 decembrie 2020, ora 24.00, competitorii electorali care au participat la alegeri pot formula cereri pentru anularea alegerilor dintr-o secţie de votare sau circumscripţie electorală în care au candidat. Biroul Electoral Central soluţionează cererile de anulare a alegerilor până la 10 decembrie 2020.

După primirea rezultatelor votării de la birourile electorale ale secţiilor de votare, birourile electorale de circumscripţie încheie, separat, pentru Senat şi pentru Camera Deputaţilor, câte un proces-verbal cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală şi candidat independent. Rezultatele sunt trimise către Biroul Electoral Central.

După primirea listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral şi a listei celor care nu au întrunit pragul electoral, birourile electorale de circumscripţie repartizează mandatele de parlamentar (etapa I) la nivelul circumscripţiei electorale.

Are loc stabilirea numărului de voturi valabil exprimate rămase neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, pe competitor electorali, precum şi a mandatelor ce nu au putut fi repartizate de biroul electoral de circumscripţie şi transmiterea acestor date la Biroul Electoral Central.

Biroul Electoral Central, după primirea proceselor verbale de la toate birourile electorale de circumscripţie, pune în practică etapa a II-a de repartizare a mandatelor de parlamentari, la nivel naţional. De asemenea, BEC transmite, mai departe, rezultatele către birourile electorale de circumscripţie.

În termen de cel mult 48 de ore de la primirea de la Biroul Electoral Central a comunicării referitoare la desfăşurarea pe circumscripţii electorale a mandatelor repartizate centralizat la nivel naţional, birourile electorale de circumscripţie atribuie mandatele de deputat şi senator la nivelul fiecărei circumscripţii electorale.

În termen util, Biroul Electoral Central, aduce la cunoştinţa publică rezultatele alegerilor, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă. Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

24 octombrie: LISTA localităților din Alba, din care provin cazurile noi de infectare cu coronavirus din județ

Publicat

167 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în județul Alba, în ultimele 24 de ore. 

Alba24 vă prezintă lista localităților în care au fost identificate cazurile (24 octombrie):

Aiud 11

Alba Iulia 81

Almașu Mare 1

Baia de Arieș 1

Blaj 6

Câmpeni 2

Câmpia Turzii (după locul de infectare): 1

Ciugud 6

Crăciunelu de Jos: 1

Cugir: 16

Daia Română: 1

Feneș: 1

Galda de Jos: 3

Ighiu: 2

Jidvei: 2

Livezile: 1

Lopadea Nouă: 1

Mihalț: 1

Ocna Mureș: 8

Sântimbru: 4

Sebeș 13

Unirea 2

Vințu de Jos: 1

Zlatna: 1

Fără localitate alocată: 1

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Președintele interimar al PNL Alba Iulia, Marius Hațegan: Fără înțelegeri cu PSD pentru constituirea unei majorități în CL

Publicat

sediu primarie drona

Conducerea PNL Alba a luat decizia de a nu face nici o înțelegere cu PSD Alba în constituirea unei majoritați în Consiliul local Alba Iulia a transmis președintele interimar al PNL Alba Iulia, Marius Hațegan.

PNL Alba Iulia are cel mai mare număr de consilieri locali și a obținut cel mai mare număr de voturi, dovadă că albaiulienii își pun în continuare încrederea în PNL.

Consilierii noștri vor susține toate proiectele bune pentru oraș, dar și proiectele pe care le-am propus în campania electorală.

Ne delimitam de proiectele faraonice promise de amatori în ale administrației. Consilierii PNL vor colabora cu conducerea CJ Alba, cu parlamentarii liberali și cu guvernul liberal, pentru susținerea intereselor și așteptărilor albaiulienilor.

Am ascultat vocea oamenilor și imediat după alegeri, am construit o noua echipă pentru Alba Iulia, formată din oameni profesioniști și integri” a declarat Hațegan.

PNL poarta încă negocieri cu USR PLUS pentru formarea unei majorități în CL Alba Iulia.

Sâmbătă dimineață a avut loc o asemenea întâlnire.

Cei mai mulți consilieri i-a obținut PNL. Mai jos, redăm componența Consiliului Local Alba Iulia 2020-2024:

1 Voicu Paul – PNL

2 Ioan Fulea – PNL

3 Marius Filimon – PNL

4 Raul Sebastian Tudorașcu – PNL

5 Ioan Gabriel Lupea – PNL

6 Cornel Stelian Sandu – PNL

7 Marcela Vîlcan – PNL

8 Corina Rotar -PNL

9 Claudiu Vasile Marean – PNL

10 Teodor Holhoș – PLUS

11 Alexandru Dan Dumitru Nicolae – USR

12 Sergiu Nicolae Vârtei – PLUS

13 Emil Antoniu Popescu – USR

14 Petru Gabriel Medrea – USR

15 Ionuț Horșa – USR

16 Alin Stanciu – PSD

17 Bogdan Medrea – PSD

18 Narcisa Ioana Bărbuleț – PSD

19 Elisabeta Dana Nanu – PSD

20 Paven Ionela Gavrilă USR – PLUS înscrisă în lista supleanților

21 Paul Victor Florea – Independent

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Zonă de dezvoltare economică la Alba Iulia și un nou spital județean. Proiectele lui Gabriel Pleșa, la început de mandat

Publicat

Alba Iulia are o nouă administrație. Noul primar al municipiului, Gabriel Pleșa, și-a preluat mandatul, după o ceremonie de învestire care a avut miercuri, în curtea Palatului Apor. 

După 24 de ani în care orașul a fost condus de Mircea Hava (PNL), așteptările de la noul primar sunt foarte mari.

Alba24 i-a solicitat lui Gabriel Pleșa să își prezinte principalele proiecte și priorități, la început de mandat.

Principalele puncte care ne-au atras atenția țin de înființarea unei zone de dezvoltare economică între șoseaua de centură a orașului și Ciugud, dar și construcția unui nou spital județean, construit în colaborare cu Consiliul Județean Alba.

Mai jos, redăm răspunsurile noului primar, oferite la solicitarea Alba24.

Deschidere către cetățean și transparentizarea activității Primăriei

Îmi doresc ca Primăria municipiului Alba Iulia să devină o instituție deschisă, total transparentă și cu respect pentru toți cetățenii orașului.

De aici ar trebuie să începem să construim noua administrație locală, iar albaiulienii trebuie să se regăsesc în centrul deciziilor administrative.

Sunt un promotor activ al democrației participative și vreau să implic cetățenii în procesul de consultare și de luare a deciziilor.

Primăria trebuie să fie o instituție cu decizii transparente și cu deschidere totală pentru cetățean, iar funcționarul public, indiferent de rolul său, trebuie să fie mereu în slujba cetățeanului, cu respect și solicitudine.

Alba Iulia trebuie să devină un oraș deschis pentru investitori – vom crea o zonă serioasă de dezvoltare economică

Alba Iulia are nevoie urgentă de o zonă de dezvoltare economică și trebuie să recunoaștem că în acest domeniu vecinii noștri din comuna Ciugud ne-au luat-o înainte.

De aceea cred că Alba Iulia trebuie să înceapă să colaboreze cu Ciugudul și cu celelalte localități vecine pentru atragerea de investitori și dezvoltarea unor proiecte comune.

Nu există o rețetă pentru atragerea investitorilor, însă există niște reguli elementare cum ar fi: corectitudinea, transparența și deschiderea administrației locale către mediul de afaceri.

De prea mult timp Alba Iulia a fost un oraș închis pentru investitori, iar acest lucru trebuie să se schimbe.

Vom începe conturarea unei zone de dezvoltare economică între șoseaua de centură și Ciugud, în care să oferim parcele investitorilor interesați să dezvolte afaceri serioase.

Strategia orașului – vrem să aflăm care sunt nevoile reale ale cetățenilor și să pregătim un set de proiecte pentru noua perioadă de finanțare

Alba Iulia are nevoie de viziune pe termen lung, iar acest lucru poate fi trasat doar printr-o strategie serioasă.

Această strategie este necesară și pentru a accesa fonduri europene din viitoarele programe de finanțare.

Cred că, înainte de toate, este necesar să vedem care sunt nevoile reale ale cetățenilor, cum putem să le rezolvăm și cum trebuie să prioritizăm investițiile în municipiu.

Sănătatea albaiulienilor – analiză reală și gândirea unor măsuri pentru combaterea pandemiei

Sănătatea albaiulienilor trebuie să fie cu adevărat o prioritate pentru administrația locală și trebuie să ne implicăm, alături de Consiliul Județean, în susținerea Spitalului Județean Alba, dar și în construirea unui nou spital. Trebuie să găsim soluții pentru a combate răspândirea virusului COVID – 19 și pentru a ține sub control pandemia.

Legat de noul spital vreau să vă spun că vecinii noștri din Sibiu au început proiectul construirii unui nou spital județean, în parteneriat cu Guvernul României și cu fonduri europene.

De ce nu ar putea construi și Alba un nou spital? Cetățenii din municipiul Alba Iulia și din județul Alba au dreptul la servicii medicale de calitate, iar acestea pot fi oferite doar într-un spital nou, construit la standarde europene.

Un primar și o administrație locală cu viziune trebuie să aibă curajul să gândească proiecte serioase care vor marca viitorul municipiului Alba Iulia.

Noi, echipa USR – PLUS, vrem să lansăm o dezbatere serioasă despre construirea unui nou spital la Alba Iulia, un spital care să ofere condiții decente cadrelor medicale pentru a-și putea desfășura activitate, dar și pentru un act medical de calitate, așa cum pacienții merită.

Cât ar costa acest proiect? Un politician populist ar sări și ar arunca cifre, ar scoate din sertare sau din joben planuri pe hârtie, frumos colorate, pentru a lua ochii albaiulienilor.

Un om responsabil și cu respect pentru cetățenii, cum cred că am demonstrat că sunt, vă va spune că va începe demersurile pentru a lansa licitația pentru un studiu de specialitate privind construirea noului spital de urgență din Alba Iulia.

Este un proiect care va însemna multe milioane de euro, însă Alba Iulia și județul Alba au forța necesară să realizeze un astfel de proiect, cu fonduri proprii și cu bani europeni.

Pandemia actuală ne-a demonstrat că sănătatea este neprețuită și de aceea sănătatea trebuie să fie prioritate strategică pentru orice administrație locală și județeană.

În paralel, voi lansa propunerea în dezbatere publică invitând cetățenii să își spună părerea, dar organizând și grupuri de lucru cu specialiști în domeniul medical, medicii Spitalului Județean Alba, asociații care îi reprezintă pe pacienți și societatea civilă.

Noul Spital de Urgență de la Alba Iulia va putea fi construit doar într-un parteneriat cu Consiliul Județean Alba și vom deschide calea dialogului cu administrația județeană.

Noul spital va trebui să fie construit la marginea municipiului, într-o zonă cu acces rapid la principalele tronsoane rutiere, pe un teren generos de câteva hectare care să permită construirea unei clădiri moderne, a unei piste pentru aterizarea elicopterului medical, dar și a unei parcări pentru cadrele medicale și pacienți.

Clădirea veche a spitalului poate fi oferită spre închiriere sau gratuit pentru cabinetele medicilor de familie, poate fi folosită pentru laboratoarele Direcției de Sănătate Publică Alba, poate fi amenajat un centru de permanență la standarde normale sau pentru servicii medicale terapeutice.

Educația albaiulienilor – vrem să ne asigurăm că fiecare copil din Alba Iulia are acces neîngrădit la educație.

Dreptul la educație trebuie să fie garantat fiecărui copil, indiferent de posibilitățile materiale pe care le are familia sa.

Pandemia este o provocare și pentru educația românească, iar o administrație locală serioasă trebuie să se asigure că fiecare copil are acces neîngrădit la educație, indiferent de scenariile în care funcționează școlile.

Îmi propun ca să facem cât mai repede o analiză serioasă a educației la nivelul municipiului Alba Iulia, să vedem nevoile școlilor și problemele cu care se confruntă, astfel încât să intervenim cu un sprijin real.

Dacă nu începem să investim serios în educația copiilor și tinerilor albaiulieni înseamnă că nu avem respect pentru viitorul orașului.

Peste 10, 20 sau 30 de ani cei care studiază și se pregătesc acum vor fi viitorii administratori ai orașului și în mâinile lor se va afla comunitatea noastră.

Iată de ce, în viitoarea strategie a orașului vreau să includem pentru următorii ani educația ca prioritate strategică. Pornim de la nevoile reale ale albaiulienilor și, așa cum am mai spus, vom demara construirea de creșe și grădinițe cu program prelungit.

Nu este normal ca într-un municipiu cu pretenții europene, să nu poată fi acoperite cererile pentru locuri în creșe și grădinițe.

Vom continua apoi cu școlile și, împreună cu albaiulienii, vom hotărî cum vom extinde rețeaua școlară în noile cartiere ale municipiului.

Zone precum Orizont, Recea, Schit – Orhideea vor fi în următorii ani locuri unde trebuie să începem construirea unor noi școli, moderne și bine dotate.

Fiecare copil va avea acces la educația digitală prin proiectul „Prima tabletă” prin care dorim ca administrația locală să susțină financiar cumpărarea de tablete pentru elevii din Alba Iulia.

Continuăm apoi să dotăm toate școlile cu table interactive, laboratoare moderne de informatică și cu toate materialele didactice de acre au nevoie.

Fondul clasei trebuie să dispară, iar părinții nu vor mai trebui să plătească niciun leu pentru educația copiilor lor.

Nu uităm liceele din Alba Iulia pe care trebuie să începem serios să le modernizăm într-un ritm alert și să investim în dotarea acestora cu laboratoare și materiale didactice moderne.

Învățământul tehnic dual trebuie să se regăsească cu o ofertă mult mai bogată în liceele albaiuliene, iar administrația locală trebuie să se implice în crearea unor parteneriate educaționale solide cu companiile private din zonă.

Viziunea administrații locale trebuie să meargă până spre universitate pentru a deveni partener real al mediului academic.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate