Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Ai nevoie de PAŞAPORT? Documente necesare, unde se depune cererea, taxe şi în cât timp îl primeşti


Publicat

pasaportPașaportul simplu electronic poate fi obținut pe baza unei cereri și a documentelor prevăzute de lege, atât în țară, cât și în afara granițelor noastre, potrivit legislaţiei în vigoare. Perioada de valabilitate a pașaportului este de cinci ani.

De la 1 februarie, nu se mai plătește taxa de serviciu (22 lei), însă tarifele de eliberare a documentului au rămas aceleași. Pașaportul le poate fi livrat chiar și prin curier, la adresa menționată prin cererea de eliberare.

Paşaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Cererea pentru eliberarea unui pașaport electronic se depune personal, în țară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. De asemenea, cererea poate fi depusă și în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, însă timpul de soluționare al cererii este mai lung. În orice caz, dacă deplasarea până la serviciul public de la domiciliu/reședință nu este posibilă, atunci solicitantul poate să se adreseze cu o cerere și la cel mai apropiat serviciu public comunitar.

Soluționarea cererii se face în maximum 30 de zile pentru cererile depuse în țară, dar pentru cele care se depun în străinătate, termenul poate să ajungă și la 90 de zile. În prezent, s-a reuşit reducerea termenului de eliberare la zece zile lucrătoare pentru cererile depuse în ţară.

Plata taxei de pașaport se poate face prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar.

Vezi Cum se pot plăti online taxele pentru paşaport, permis şi certificate de înmatriculare. LISTA codurilor IBAN pentru efectuarea plăţilor

Citeşte şi Taxele de pașaport și permise de conducere se pot achita și la oficiile Poștei Române. LISTA tarifelor pe categorii

Noile taxe pentru pașaportul temporar și pașaportul electronic simplu, valabile începând cu data de 1 februarie 2017

Taxa pentru pașaportul simplu electronic, cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani: 258 lei

Taxa pentru pașaportul simplu electronic, cu valabilitate 3 ani, eliberat minorilor sub 12 ani: 234 lei

Taxa pentru pașaportul simplu temporar: 96 lei

Taxa pentru eliberarea adeverințelor: 0 lei

Taxa pentru furnizarea de date din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple: 0 lei

Program primiri cereri paşapoarte, la Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple Alba (Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu 14 A, telefon 0258.810.640)

Luni: 8:30 – 16:30
Marti: 8:30 – 16:30
Miercuri: 8:30 – 18:30
Joi: 8:30 – 16:30
Vineri: 8:30 – 16:30

Eliberări pasapoarte, eliberari adeverinţe:

Luni: 8:30 – 16:30
Marti: 8:30 – 16:30
Miercuri: 8:30 – 18:30
Joi: 8:30 – 16:30
Vineri: 8:30 – 16:30

Relaţii cu publicul:

Luni: 8:30 – 16:30
Marti: 8:30 – 16:30
Miercuri: 8:30 – 18:30
Joi: 8:30 – 16:30
Vineri: 8:30 – 16:30.

 

Documente necesare

Paşaportul simplu electronic

Pentru persoane majore: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie trebuie însoţitã de certificatul de naştere, în original; chitanţa în original pe numele și CNP-ul titularului (258 lei), paşaportul anterior, dacă acesta existî.

– documentele se depun personal, de catre solicitanti;

– cererea se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor ;

– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);

– termenul de solutionare a cererii este de 14 zile calendaristice;

– termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic este de 5 ani.

Pentru minori care nu au împlinit 14 ani: certificatul de nastere al minorului, in original; document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

– pentru minorii sub 12 ani: chitanţa în original pe numele și CNP-ul titularului (234 lei);

– pentru minorii peste 12 ani: chitanţa în original pe numele și CNP-ul titularului (258 lei);

– paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există

– la depunerea documentelor, prezenţa minorului este obligatorie;

– documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;

– cererea se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor;

– la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);

– termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori este de 5 ani, iar pentru minorii care nu au implinit 12 ani, valabilitatea este de 3 ani)

Pentru minori care au împlinit 14 ani: cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;

– declaratii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii); Atunci când declaraţiile de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale pãrinţilor, al unuia dintre pãrinţi sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;

– chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului ( 258 lei);

– paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

– documentele se depun personal de catre minor, prezenta acestuia la ghişeu fiind obligatorie;

– cererea se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor;

– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);

– termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori este de 5 ani.

Eliberarea paşaportului simplu electronic cu menţionarea domiciliului în străinătate – documente necesare:

– paşaportul anterior, dacă acesta există;

– chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului (258 lei)

– certificate stare civilă, în original şi fotocopie

– documentele eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original şi fotocopie, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte dreptul de şedere pe o durată de cel puţin un an sau care a fost prelungit succesiv în decursul unui an de zile.

În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele doveditoare a dreptului de şedere pe teritoriul altui stat şi cele solicitate a fi înscrise în paşaport, cererea se acceptă numai după înscrierea menţiunii necesare pe actul de stare civilă.

Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori reprezentantul legal. În situaţia în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de aceştia sau, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată.

Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu: paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu; paşaportul părinţilor, unuia dintre părinţi sau reprezentantului legal, după cum urmează: paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat sau  paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă; paşaportul părintelui supravieţuitor; paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; paşaportul reprezentantului legal.

Paşaportul se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.

Totuși, dacă faceți o cerere în acest sens, pașaportul poate să fie livrat și prin curier, contra cost (opțiunea de livrare prin curier trebuie făcută la momentul cererii de eliberare). Costul acestei operaţiuni este de 6,43 lei (fără TVA), şi se achită la curier – C.N. Poşta Română S.A. – în momentul înmânării paşaportului. Dacă după minim două încercări nu se reuşeşte livrarea paşaportului către titular, documentul va fi returnat la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşaportelor simple al judeţului pe a cărei rază de competenţă se află adresa de livrare.

Paşaportul se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită printr-o procură specială autentificată la notar.

Paşaportul simplu temporar

Se eliberează cetăţenilor români care nu se află într-una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. Actul este valabil 12 luni. Termenul de eliberare a actului este de cel mult trei zile lucrătoare, în următoarele situaţii:

– pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;

– în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătoreascã în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;

– când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;

– când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;

– când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;

– pentru cetãţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declarã că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.

Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau impresiuni digitale.

Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar

Pentru persoane majore: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie trebuie însoţitã de certificatul de naştere, în original;

– chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului (96 lei);

– paşaportul anterior, dacã acesta există.

– cererea se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor;

– termenul de solutionare a cererii este de cel mult 3 zile lucratoare;

– termenul de valabilitate al pasaportului simplu temporar este de 12 luni.

Pentru minori care nu au împlinit 14 ani: certificatul de nastere al minorului, în original; document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

– chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului (96 lei);

– paşaportul anterior al minorului, dacã acesta există.

– documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;

– cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;

– termenul de solutionare a cererii este  de cel mult 3 zile lucratoare;

– când minorul nu este prezent la depunerea cererii, părinţii vor ataşa şi doua fotografii color identice ale acestuia, de dimensiune 3,5 x 4,5 cm ;

– termenul de valabilitate a pasaportului simplu temporar pentru minori este de 12 luni;

Pentru minori care au împlinit 14 ani: cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;

– declaratii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii); Atunci când declaraţiile de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale pãrinţilor, al unuia dintre pãrinţi sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;

– document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

– chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului (96 lei);

– paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar cu menţionarea domiciliului în străinătate

– paşaportul anterior dacă acesta există;

– chitanta în original pe numele și CNP-ul titularului (96 lei)

– certificate stare civilă, în original şi în fotocopie

–  documentele eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original şi fotocopie, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte dreptul de şedere pe o durată de cel puţin un an sau care a fost prelungit succesiv în decursul unui an de zile. În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele doveditoare a dreptului de şedere pe teritoriul altui stat şi cele solicitate a fi înscrise în paşaport, cererea se acceptă numai după înscrierea menţiunii necesare pe actul de stare civilă

surse: avocatnet.ro, pasapoarte.mai.gov.roȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

3 Comentarii

3 Comments

 1. Silaghi ioana raluca

  marți, 30.01.2018 at 13:47

  Buna ziua.copilul meu in varsta de6anisori ar avea nevoie depasaport.este pe numele meu nu e recunoscut de tata si nu e trecut tatal in certificatul de nastere.care ar fi procedura?in italia trebuie sa plece in iunie si merge insotit de mama mea.in cantonament cu echipa de fotbal.

 2. Alex

  duminică, 27.01.2019 at 21:26

  Buna daca fac 18 ani acum in februarie pe 20 pot sa ma duc sa vorbesc sami facă pasaportul si sal scot cînd împlinesc 18 ani nu este mult adica o lună

 3. Ildiko

  vineri, 05.07.2019 at 21:38

  Bună aș dori să intreb daca soțul meu este din constanță și vrem să facem pașapoartele la copii in tg mures putem face in tg mures

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

Școala online: Predare multidisciplinară la clasă, ca să fie redusă perioada în care elevii stau în fața calculatoarelor

Publicat

Ministrul Educației a făcut precizări, luni, despre variante luate în calcul pentru școala online. Profesorii ar putea trece la crearea de lecții de “predare transdisciplinară sau multidisciplinară”, pentru a reduce timpul pe care elevii îl petrec în fața calculatoarelor, în timpul școlii online.

Ministrul Anisie a declarat astăzi că predarea în comun a unei lecții de mai mulți profesori poate fi o soluție, pentru școlile din scenariul roșu, scrie edupedu.ro.

”Este o variantă care se lucrează la nivelul Ministerului Educației: nu este vorba neapărat despre un tandem (între profesori – n.r.), vorbim de o predare transdisciplinară sau multidisciplinară. Se analizează și acest aspect, tocmai pentru a veni în sprijinul elevului, să nu mai stea atâtea ore în fața calculatorului, dacă este necesar. Trebuie să ne raportăm și la situația epidemiologică“, a declarat ministrul Educației, întrebată dacă profesorii va trebui să predea în tandem, pentru ca orarul să fie mai suplu, în online.

În ceea ce privește timpul concret de predare și conținuturile predate în acest an, al doilea afectat de pandemia COVID-19, Monica Anisie a declarat că, “la acest moment, am decis deja în cadrul Ministerului Educației să existe o comisie formată din specialiști care să realizeze o adaptare a programei la predarea online. Se analizează de către comisii de specialitate din cadrul Ministerului toate aspectele legate de acest lucru și luni vom avea o conferință de presă în care vom preciza toate măsurile referitoare la acest aspect. Acest aspect se află în evaluare”.

sursă: edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Alba Iulia va avea primele autobuze electrice. Achiziția a 13 autobuze împreună cu 17 stații de încărcare a fost finalizată

Publicat

autobuz electric

Procedura de achiziție a 13 autobuze electrice care vor deservi transportul public de persoane din Alba Iulia s-a finalizat, a anunțat luni Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Potrivit unui comunicat, autobuzele electrice au o lungime de circa 12 metri, sunt destinate transportului public urban de călători în relief de șes, sunt acompaniate de 4 stații de încărcare rapidă și 13 stații de încărcare lentă. Oferta declarată câștigătoare a fost de 34.221.733 lei fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a parcului de material rulant de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral). Aceste rute sunt: Rutele 103 și 104 din Alba Iulia – 13 autobuze, 4 stații de încărcare rapidă și 13 stații de încărcare lentă.

„Transportul public de călători din municipiile Alba Iulia, Buzău, Constanța și Ploiești se va desfășura în condiții moderne, cu autobuze electrice, ca urmare a finalizării, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a procedurii de atribuire a achiziției publice (fără contestații) pentru 51 autobuze electrice de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători în relief de șes”, se precizează într-un comunicat al ministerului.

Procedura a fost împărțită în 4 loturi, fiecărui municipiu fiindu-i repartizate autobuze electrice, stații de încărcare rapidă și stații de încărcare lentă. Astfel:

 • municipiul Alba Iulia – 13 autobuze electrice de cca. 12 m, destinate transportului public urban de călători în relief de șes, 4 stații de încărcare rapidă și 13 stații de încărcare lentă; oferta declarată câștigătoare a fost de 34.221.733 lei fără TVA.
 • municipiul Buzău – 9 autobuze electrice de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători în relief de șes, 3 stații de încărcare rapidă și 9 stații de încărcare lentă; oferta declarată câștigătoare a fost de 24.893.100,50 lei fără TVA.
 • municipiul Constanța- 20 autobuze electrice de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători în relief de șes, 5 stații de încărcare rapidă și 20 de stații de încărcare lentă; oferta declarată câștigătoare a fost de 55.327.953,30 lei fără TVA.
 • municipiul Ploiești- 9 autobuze electrice de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători în relief de șes, 3 stații de încărcare rapidă și 9 stații de încărcare lentă; oferta declarată câștigătoare a fost de 24.200.262 lei fără TVA.

Finanțarea proiectului este asigurată de MLPDA, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un angajat al Curții de Apel Alba Iulia confirmat cu COVID-19. Precizări din partea instanței superioare

Publicat

Un angajat al Curții de Apel Alba Iulia a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19 în urma prezentării la unitatea medicală cu simptome ușoare de viroză respiratorie care au debutat în cursul zilei de vineri, 23.10.2020. A fost declanșată ancheta epidemiologică urmând să fie aplicate în continuare măsurile recomandate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Alba, au comunicat reprezentanții instanței superioare într-un comunicat de presă. 

Până în prezent niciun alt angajat al instanței nu a manifestat simptome de infectare iar colegii contacți direcți aflați în activitate și cu cel mai mare risc de infectare, au rămas în autoizolare la domiciliu, fiind înlocuiți de alți colegi prin metoda rotației personalului. Prin urmare, activitatea Curții de Apel Alba Iulia continuă fără a fi afectat programul de lucru al compartimentelor administrative sau activitatea de judecată, care se desfășoară conform programării anunțate.

Precizăm că după creșterea la nivel local a numărului de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-COV-2, prin decizia Președintelui Curții de Apel Alba Iulia nr.77/15.10.2020 la Curtea de Apel Alba Iulia și instanțele din circumscripție au fost dispuse măsuri suplimentare pentru limitarea și prevenirea răspândirii virusului, în principal prin introducerea cu prioritate a muncii la domiciliu și asigurarea desfășurării în bune condiții a activității administrativ judiciare a instanțelor prin rotația personalului care, potrivit specificului funcției, nu își pot desfășura activitatea zilnică de 8 ore la domiciliu.

Reamintim pe această cale că respectarea cu strictețe a măsurilor de protecție și prevenire a infectării cu coronavirus (COVID-19) anunțate public de către Curtea de Apel Alba Iulia, care depinde în mare măsură și de conduita responsabilă a publicului din instanțe, ne va permite să trecem împreună cu bine peste această perioadă. În acest sens, ne menținem recomandările pentru publicul instanței, transmise încă de la începutul pandemiei:

Evitarea prezenței la sediul instanței, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară și limitarea staționării în incinta Palatului Justiției doar pentru timpul strict necesar îndeplinirii obligațiilor judiciare sau profesionale;

Folosirea exclusiv a mijloacelor electronice de comunicare cu instanța, de transmitere a documentelor și de informare disponibile permanent la nivelul instanței:o e-mail (ca-albaiulia@just.ro – Registratură; cosmin.muntean@just.ro – Biroul de informare și relații publice) fax (0258810286) telefon (0258810289 – Arhivă, Registratură; 0258819877, 0746100207 Biroul de informare și relații publice)

Utilizarea aplicației informatice DOSAR ELECTRONIC pentru informare sau studierea dosarului și limitarea deplasării fizice la Arhiva instanței sau la celelalte compartimente publice;

Exprimarea acordului pentru citarea și comunicarea actelor de procedură în format electronic prin intermediul aplicației „TDS” (Trimitere Document Securizat) și eliminarea astfel integral a contactului fizic cu documentele de procedură comunicate de instanță prin intermediul serviciilor poștale;

Utilizarea exclusivă a telefonului sau adresei de e-mail pentru informare și solicitarea de lămuriri inclusiv, cu privire la măsurile aplicate în această perioadă.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Criza locurilor la ATI: Medicii de la Spitalul Clinic Județean Sibiu intubează pacienții COVID și la UPU

Publicat

Medicii de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Sibiu, unde există secţie ATI pentru pacienţii COVID-19, fac zilnic eforturi tot mai mari pentru a-i salva pe aceşti bolnavi care au nevoie să fie intubaţi şi deja din luna septembrie îi intubează în Unitatea de Primiri Urgenţe, însă şi aşa până acum au decedat şase infectaţi cu noul coronavirus, în UPU, au declarat luni, pentru AGERPRES, directorii Florin Grosu şi Liliana Coldea.

Practic, că nu moară pacientul COVID-19 până se găseşte un loc liber la ATI în alt judeţ sau la Bucureşti, medicii îi asigură toate condiţiile de tratament ca la terapie intensivă, însă în UPU, deoarece toate cele 12 locuri la ATI COVID sunt ocupate.

„Decese în UPU la pacienţi COVID pozitivi am avut două în luna septembrie şi patru în octombrie. (…) Aceştia au fost intubaţi şi ventilaţi”, spune directorul medical al SCJU Sibiu, medicul Florin Grosu.

Atât directorul medical Florin Grosu, cât şi directorul general al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, medicul Liliana Coldea spun că în UPU pacienţii care au decedat „au fost ventilaţi şi intubaţi”, au beneficiat de asistenţă medicală la fel ca şi pacienţii COVID-19 din cele 12 paturi ATI.

Practic, pacienţii adulţi, care sunt infectaţi cu noul coronavirus, din judeţul Sibiu, dacă au nevoie de ATI pot fi cazaţi şi trataţi deocamdată doar în secţia ATI de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă unde sunt 12 paturi, dotarea şi personalul calificat pentru aceşti pacienţi COVID-19.

În municipiul Sibiu şi în judeţul Sibiu mai există spitale cu secţii ATI, însă nimeni nu se mai ocupă deocamdată de pacienţii cu COVID-19. Astfel, la Spitalele CFR şi Militar din municipiul Sibiu există paturi ATI, dar aici nu sunt internaţi pacienţii cu COVID-19. La spitalul specializat de boli de plămâni, la Spitalul de Pneumoftiziologie nu există nici măcar un pat de ATI. Secţie ATI mai există doar la Spitalul Municipal din Mediaş, unde încă se aşteaptă avizul Direcţiei de Sănătate Publică şi terminarea lucrărilor la un lift, pentru a putea caza pacienţii COVID-19 în unicul salon ATI destinat lor, care are doar două paturi, a precizat sâmbătă, pentru AGERPRES, directorul spitalului, Gheorghe Nicorici. Aici un pacient a decedat vineri, pentru că nu a putut fi dus în acest salon ATI COVID-19 nefiind aprobările date şi nu s-a găsit niciun pat liber la vreun ATI COVID-19 în ţară.

„Clădirea în care vor fi paturile pentru pacienţii COVID, 20 de paturi, în cadrul cărora vor fi şi paturile de ATI, este amenajată, urmând ultimul lucru care se face, sunt lucrări la lift. Se lucrează şi acum, sâmbătă, duminică, constructorul a promis că luni dimineaţa, liftul va fi funcţional, urmând ca după aceea, de marţi să poată fi cazaţi pacienţi acolo”, a explicat sâmbătă directorul Gheorghe Nicorici.

Dacă marţi va fi deschis salonul ATI pentru pacienţii COVID-19 din municipiul Mediaş, atunci aici pot fi trataţi aceşti pacienţi nu doar din această localitate, ci şi cei din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu care încă nu sunt în secţia ATI COVID.

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu speră ca peste două săptămâni să mărească cu 50% locurile ATI pentru pacienţii COVID-19. Aici se vor mai amenaja şase paturi ATI pentru bolnavii COVID-19, deja se angajează personal care va fi instruit şi va face echipă cu angajaţi experimentaţi deja în tratarea pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus. Deocamdată la Sibiu nu au ajuns toate echipamentele necesare pentru aceste şase noi paturi ATI COVID.

„Au venit o parte din componente, urmează, am înţeles că peste două săptămâni, să vină restul”, a anunţat directorul general al SCJU, Liliana Coldea.

Guvernul încearcă să mărească cu 10% locurile la ATI din spitalele COVID şi cele suport pentru pacienţii infectaţi cu noul coronavirus din Transilvania, a anunţat recent, într-o conferinţă de presă, vicepremierul Raluca Turcan.

„În fiecare spital COVID, suport COVID, se caută disponibilitate astfel încât să creştem cu 10 % capacitatea la ATI la nivel de regiune”, a precizat, în 21 octombrie, vicepremierul Raluca Turcan.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu este singurul din judeţ care are cea mai bună dotare, cei mai mulţi specialişti şi staţie de oxigen şi circuite funcţionale pentru pacienţii COVID-19. Practic, pentru salvarea unui pacient infectat în sare critică este nevoie de mai mult decât de un ventilator care se introduce într-o priză, explică directorul Liliana Coldea.

„Nu este vorba doar despre un ventilator pe care îl pui în priză. Pentru ventilator ai nevoie de sursă de oxigen, sursă de aer, partea de instalaţii (…) care să îţi asigure că poate funcţiona acest ventilator, care nu e ca un feon de duş, pe care îl pui în priză şi funcţionează, nu e aşa. Pe urmă îţi trebuie resursa umană, îţi trebuie personal specializat care ştie să îţi urmărească ventilatorul, parametrii de pe ventilator, care să ştie să spună, că sunt mai multe tipuri de ventilaţie, deci aici este nevoie de personal specializat, de asistente şi medic. (…) Intubaţie înseamnă că este o sondă de intubaţie orotraheală, care se introduce prin gât în traheee, sondă care este conectată la aparatul de ventilaţie (…) Aparatul de ventilaţie îţi mai poate asigura un debit de oxigen, de 50 de litri pe minut, care numai ventilatorul ţi-l face, iar pentru asta ai nevoie tot de sursa de oxigen, că nu vine oxigenul din aer”, a arătat directorul Liliana Coldea.

sursă: Agerpres

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate