Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ANAF scoate la CONCURS 271 posturi de inspectori Antifraudă. Unul dintre acestea este la Alba Iulia. Condiţii de înscriere


Publicat

masina antifraudaAgenţia Naţională de Administrare Fiscală scoate la concurs 271 de posturi de inspectori la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. Unul dintre acestea este la Alba Iulia. Proba scrisă va avea loc în 5 martie, iar înscrierile se fac până în 17 februarie, la registratura ANAF.

Reamintim că la sfârşitul anului trecut, ANAF a organizat alt concurs, pentru 166 de posturi vacante, printre care şi cel de la Alba Iulia. Atunci, postul nu a fost ocupat. AICI, detalii.

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice specific este de 9 ani pentru inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional superior, 5 ani pentru inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional principal, un an pentru inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional asistent. Pentru inspectorii debutanţi, nu este condiţie de vechime.

Calendarul concursului:

– 17 februarie 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor (în zilele lucrătoare, între orele 08:30-17:00 de luni până joi și 8:30-14:30 vineri; dosarele se depun la sediul ANAF/Registratura generală din str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, parter)

– 5 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă (se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării funcțiilor publice; subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs aprobate de președintele ANAF, astfel încât să asigure verificarea capacității de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul; bibliografiile aferente sunt prevăzute în anexele de mai jos);

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Posturile vacante şi condiţii de înscriere:

Direcția de Combatere a Fraudelor (16 posturi)

Serviciul Alba Iulia: inspector antifraudă superior (1 post);

Serviciul Alexandria: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul Baia Mare: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul Brașov: inspector antifraudă asistent (1 post) și superior (1 post);

Serviciul București: inspector antifraudă principal (1 post);

Serviciul Buzău: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul Craiova: inspector antifraudă superior (1 post);

Serviciul Iași: inspector antifraudă superior (1 post);

Serviciul Miercurea Ciuc: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);

Serviciul Oradea: inspector antifraudă superior (1 post);

Serviciul Pitești: inspector antifraudă principal (2 posturi);

Serviciul Ploiești: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul Timișoara: inspector antifraudă principal (1 post).

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

 

Direcția de Cooperare Interinstituțională / Structura centrală, București (19 posturi):

Serviciul 2 – Acte de sesizare a organelor de urmărire penală: inspector antifraudă asistent (3 posturi) și principal (1 post);

Serviciul 3 – Suport și opinii de specialitate juridice: inspector antifraudă debutant (3 posturi), asistent (3 posturi) și principal (2 posturi);

Serviciul 4 – Metodologie și documentare acte de sesizare a organelor de urmărire penală: inspector antifraudă debutant (2 posturi), asistent (2 posturi), principal (2 posturi) și superior (1 post).

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

 

Direcția Operațiuni Intracomunitare și TVA / Structura centrală, București (5 posturi):

Serviciul Control TVA: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul Control AIC: inspector antifraudă superior (1 post);

Biroul Coordonare trafic control: inspector antifraudă asistent (1 post); principal (1 post) și superior (1 post).

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/ străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

 

Direcția Operațiuni Vamale, Import-Export și Produse Accizabile / Structura centrală, București (7 posturi):

Serviciul Control importuri și operațiuni vamale: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);

Serviciul Control produse energetice: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);

Serviciul Control alcool, tutun și produse accizabile nearmonizate: inspector antifraudă superior (1 post).

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

 

Direcția Control Activități cu Risc Fiscal și Intervenție Rapidă / Structura centrală, București (12 posturi):

Serviciul control operativ inopinat 1: inspector antifraudă asistent (1 post) și superior (2 posturi);

Serviciul control operativ inopinat 2: inspector antifraudă principal (1 post);

Serviciul control operativ inopinat 3: inspector antifraudă principal (1 post);

Serviciul control tematic programat 1: inspector antifraudă asistent (1 post), principal (1 post) și superior (1 post);

Serviciul control tematic programat 2: inspector antifraudă asistent (4 posturi).

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

 

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava (6 posturi):

Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă superior (2 posturi);

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi).

 

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța (24 posturi):

Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă principal (1 post);

Serviciul de control antifraudă 3: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de control antifraudă 7: inspector antifraudă superior (1 post);

Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de analiză și programare: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă debutant (5 posturi), asistent (7 posturi) și principal (3 posturi);

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi).

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria (34 posturi):

Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de control antifraudă 3: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de control antifraudă 4: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de control antifraudă 5: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (2 posturi);

Serviciul de control antifraudă 6: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă superior (1 post);

Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul sinteză și raportări: inspector antifraudă principal (2 posturi);

Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă debutant (7 posturi); asistent (9 posturi) și principal (3 posturi);

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu (22 posturi):

Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă principal (1 post);

Serviciul de analiză și programare: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă debutant (5 posturi), asistent (7 posturi) și principal (3 posturi);

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva (50 posturi):

Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de analiză și programare: inspector antifraudă debutant (1 post);

Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă debutant (13 posturi), asistent (22 posturi) și principal (9 posturi);

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea (41 posturi):

Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul sinteză și raportări: inspector antifraudă superior (1 post);

Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă debutant (10 posturi), asistent (15 posturi) și principal (10 posturi);

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);

Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu (6 posturi):

Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă superior (1 post);

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi);

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcția Control Antifraudă 1 (7 posturi):

Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de control antifraudă 5: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de control antifraudă 6: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);

Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă principal (1 post);

Serviciul de control antifraudă 10: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcția Control Antifraudă 2 (8 posturi):

Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);

Serviciul de control antifraudă 3: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de control antifraudă 4: inspector antifraudă asistent (1 post);

Serviciul de control antifraudă 7: inspector antifraudă principal (1 post);

Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă principal (1 post);

Serviciul de control antifraudă 10: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București / Direcția Control Antifraudă 3 (10 posturi):

Serviciul de control antifraudă 2: inspector antifraudă principal (1 post);

Serviciul de control antifraudă 4: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (1 post);

Serviciul de control antifraudă 6: inspector antifraudă principal (1 post);

Serviciul de control antifraudă 7: inspector antifraudă principal (1 post);

Serviciul de control antifraudă 8: inspector antifraudă asistent (1 post) și principal (2 posturi);

Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă principal (2 posturi);

Direcția Regională Antifraudă Fiscală București (4 posturi):

Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi).

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Euro, un nou maxim istoric în raport cu leul. Efectele imediate, explicate de economiști

Publicat

Leul pierde din nou teren în fața monedei europene. Banca Națională a anunțat un curs de referință de peste 4,88 de lei pentru un euro, fiind a treia zi consecutivă în care leu se depreciază, iar euro are maxim istoric.

Îîn 3 martie, euro a depășit maximul istoric precedent, înregistrat în septembrie 2020. Creșterea de astăzi este cu 0,0047.

Economistul Adrian Câciu a explicat sunt motivele pentru care cotaţia aurului a scăzut, iar moneda EURO a ajuns la un nou maxim istoric, dar și efectele acestor mișcări.

”Pe plan intern o să simţim această creştere de curs al EURO. Aici este o problemă dată de creşterea destul de accelerată a inflaţiei pe ultima lună, lucrurile nu au cum să nu se vadă şi în curs. Pe de altă parte, ritmul în care statul face investiţii înseamnă importuri, pentru că investiţiile au în spatele lor bunuri intermediare care se importă.

O să tot avem o presiune pe curs în acest an. Nu va fi foarte mare, pentru că există EURO în piaţă. Aceşti EURO vin din extern pentru a fi transformaţi în lei în vederea cumpărării titlurilor de stat, la care noi avem dobândă pozitivă, dar oricum această creştere se va resimţi în facturile românilor. Pe cale de consecinţă, este un factor care influenţează inflaţia. Creşterea cursului va crea o creştere de preţuri”, a spus Adrian Câciu pentru dcnews.ro.

Economistul mai spune că și revenirea românilor din diaspora din cauza pandemiei afectează evoluția cursului valutar.

”Chiar şi cei care au rămas în străinătate au suferit modificări la venituri şi  nu mai trimit aceiaşi bani. Mă aştept ca în acest an să avem o scădere de 1 miliard de euro la banii pe care îi trimit cei din Diaspora. Contează mult aceşti bani în piaţă”, a mai spus acesta.

sursă: dcnews.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Alba: Operațiune pentru combaterea furtului și traficului de lemne. Controale în păduri, la transport și la firme din domeniu

Publicat

Polițiștii specializați în combaterea delictelor silvice, împreună cu specialiști ai Gărzii Forestiere Alba, R.N.P. Romsilva, ISCTR, jandarmii și lucrători din cadrul ocoalelor silvice, au efectuat 39 de controale pentru verificarea legalității exploatării și transportului materialului lemnos.

Au fost aplicate 91 de amenzi, în valoare de 8.720 de lei.

În data de 3 martie 2021, polițiștii Serviciului de Ordine Publică – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice din Inspectoratul de Poliție Județean Alba, împreună cu silvicultori din cadrul Gărzii Forestiere Alba, specialiști din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, lucrători ai I.S.C.T.R. și lucrători din cadrul ocoalelor silvice, au efectuat controale pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori și a faptelor ilegale privind exploatarea, circulația, depozitarea și comercializarea materialului lemnos.

Astfel, polițiștii au efectuat 39 de controale, din care 28 privind transportul de material lemnos, 7 în fondul forestier, 4 la societăți comerciale specializate în exploatarea de material lemnos și au constatat 6 infracțiuni.

Au fost aplicate 91 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 8.720 lei.

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

A treia licitație pentru modernizarea unei creșe din municipiul Blaj. Valoarea proiectului este de aproape 2 milioane de lei

Publicat

Primăria Blaj a lansat o nouă licitație pentru extinderea și reabilitarea unei creșe din municipiu. Este a treia oară când administrația încearcă să găsească un constructor. Proiectul are o valoare de peste 1,9 milioane de lei, fără TVA.

Primăria Blaj a lansat joi, 4 martie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția de lucrări de construcții, inclusiv echipamente cu montaj și montaj aferent pentru obiectivul de investiție, pentru obiectivul „Extindere, reabilitare și dotare creșă la nivelul Municipiului Blaj”.

Valoarea totală estimată este de 1.910.216,02 de lei, fără TVA.

Reamintim faptul că alte două licitații au fost lansate în luna septembrie 2020. La prima dintre acestea nu au existat ofertanți, iar la cea de-a doua au fost depuse numai oferte inacceptabile/neconforme.

Clădirea în care funcționează creșa se află pe strada Eroilor nr. 22, are formă neregulată și o suprafaţă construită de 361 mp. Aceasta a fost proiectată și realizată în anul 1977 și are un regim de înălțime: subsol, parter și etaj.

Proiectul vizează extinderea infrastructurii antepreșcolare la nivelul creșei, de la o suprafață desfășurată existentă de 1.083 mp la o suprafață desfășurată de 1.587,74 mp, la finalul implementării proiectului.

Durata de realizare a lucrărilor este de 10 luni de la emiterea ordinului de începere a execuției.

Achiziția nu include dotările, care vor fi achiziționate separat.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

ISU Alba: Măsuri de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis pentru arderea vegetației uscate

Publicat

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba a transmis vineri, 5 martie, care sunt măsurile generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis pentru arderea vegetației uscate de pe terenurile arabile și pajiștile permanente.

Potrivit ISU Alba, utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă (art. 97 alin. (1) din Ordinul MAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare).

De asemenea, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii (art. 97 alin. (3) din Ordinul MAI 163/2007);

Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii (art. 97 alin. (4) din Ordinul MAI 163/2007);

Nu se admite utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 metri faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile (hârtie, lemn, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.), fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare (art. 97 alin. (5) din Ordinul MAI 163/2007);

Conform prevederilor art. 5 din Ordinul comun al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor Generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 • izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 • asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 • asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
 • pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

Conform prevederilor art. 6 din Ordinul comun al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 605/579/2008, arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
 • executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanentă a arderii;
 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor

Cetăţenii sunt pasibili de următoarele sancţiuni contravenţionale:

– amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei: inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi stingerea acestora – art. 45 pct. III litera „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

– amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi – art. 1 pct. 3 litera „r” din HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

– amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi – art. 1 pct. 3 litera „s” din HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

foto: arhivă, ISU Alba

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate