Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Angajări la IPJ Alba: 32 de posturi – ajutor șef de post, agenți de poliție, prin încadrare directă. LISTA, înscrieri, condiții

Publicat

sediu ipj

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba scoate la concurs 33 de posturi prin încadrare directă.

Este vorba despre 32 de posturi de agent de poliție și un post de personal contractual.

Vezi și Angajări la ISU Alba: Concursuri pentru ocuparea de posturi vacante, prin încadrare directă. Condiții pentru candidați

Vezi și Angajări prin încadrare directă la Jandarmeria Alba. Cinci posturi, scoase la concurs. Probe și detalii pentru candidați

32 de posturi de agenți de poliție

Dintre posturile de agent de poliție:

 • 30 sunt în specialitatea ordine publică (ajutor șef post și siguranță publică)
 • 2 sunt în specialitatea cazier judiciar, statistică și evidențe operative.

Pentru posturile de agenți de poliție, înscrierile se fac doar online, până în 12 iulie, ora 16.00, inclusiv în zilele nelucrătoare.

Dosarul de înscriere trebuie să fie complet la înscriere; ulterior nu mai pot fi transmise documente.

Proba scrisă se va desfășura în 3 septembrie 2022. Va consta în rezolvarea unui test grilă.

Pentru posturile de agenți de poliție, specialitatea ordine publică, anterior examenului scris se va desfășura proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice.

LISTA – 30 de posturi de ajutor șef de post și siguranță publică – specialitatea ordine publică

 • – agent II  la Poliția Municipiului Alba Iulia – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 291 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția Municipiului Alba Iulia – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 297 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția Municipiului Alba Iulia – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 298 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția Municipiului Alba Iulia – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 298/a din statul de organizare al unității;
 • – agent II  la Poliția Municipiului Aiud – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 361 din statul de organizare al unității;
 • – agent II  la Poliția Municipiului Aiud – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 362 din statul de organizare al unității;
 • – agent II  la Poliția Municipiului Blaj – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 400 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția Municipiului Blaj – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 404 din statul de organizare al unității;
 • – agent II  la Poliția Municipiului Sebeș – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 439 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția Municipiului Sebeș – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 442 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția orașului Abrud – Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 475 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția orașului Baia de Arieș – Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 490 din statul de organizare al unității;
 • – agent II  la Poliția orașului Ocna Mureș – Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 560 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția orașului Ocna Mureș – Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 562 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția orașului Teiuș – Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 577 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Cricău Tip I, prevăzut la poziția 612 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Ighiu Tip I, prevăzut la poziția 619 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Sîntimbru Tip I, prevăzut la poziția 626 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Berghin Tip I, prevăzut la poziția 640 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Vințu de Jos Tip I, prevăzut la poziția 657 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal  Ceru Băcăinți Tip II, prevăzut la poziția 661 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Hopârta Tip I, prevăzut la poziția 671 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Rîmeț Tip II, prevăzut la poziția 693 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Valea Lungă Tip I, prevăzut la poziția 740 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Cetatea de Baltă Tip I, prevăzut la poziția 754 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Jidvei Tip I, prevăzut la poziția 757 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Șugag Tip I, prevăzut la poziția 792 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Doștat Tip I, prevăzut la poziția 808 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Albac Tip I, prevăzut la poziția 828 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Lupșa Tip I, prevăzut la poziția 914 din statul de organizare al unității;

Condiții pentru înscrieri

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şievaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”)
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţiasituaţiei când a intervenit reabilitarea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege
 • să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”)
 • dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă
 • îndeplinesc condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, după cum urmează:

1. Pentru posturile de siguranță publică:

– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– să dețină permis de conducere, categoria ”B”;

– să deţină/să obţinăautorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;

– să deţină/să obţină avizul pentru poliţist rutier;

2. Pentru posturile de ajutor șef post:

– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– să dețină permis de conducere, categoria ”B”;

– să deţină/să obţinăautorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;

– să deţină/să obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier;

LISTA celor două posturi de agent de poliție – cazier judiciar

 • – agent II  la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative-Prelucrare automată și valorificare date corpuri delicte, prevăzut la poziția 97 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția Municipiului Sebeș – Prelucrare automată a datelor de cazier judiciar și statistică judiciară, prevăzut la poziția 467 din statul de organizare al unității;

Condiții pentru înscriere la concurs:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv:
 • pregătire de bază: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • pregătire de specialitate: nu este cazul;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat  „admis”);
 • dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 • să dețină/obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate – potrivit nivelului prevăzut în fişa postului.

Un post de operator controlor date la Serviciul Rutier

Postul de personal contractual este de operator controlor date – Compartimentul Sistematizare, Control Tehnic, Legalitate Transporturi și Suport, în cadrul Serviciului Rutier.

Înscrierea la concurs se va realiza la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, până în 13 iulie 2022, numai în zilele lucrătoare, în intervalul 9.00 – 13.00 (sala Corpului Național al Polițiștilor).

Concursul va consta în:

 • proba scrisă, care se va desfășura în 24 august 2022
 • interviu, 30 august 2022.

Condiții generale de participare la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
 • cunosc limba română, scris şi vorbit
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fişei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul M.A.I. şi pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. Condiţia referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situaţia declarării ,,apt medical” și ”apt psihologic”. Condiţia nu este îndeplinită şi, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situaţia candidaţilor declaraţi ,,apt limitat”, ,,apt condiţionat”, ,,inapt temporar” sau ,,inapt”. Verificarea aptitudinii psihologice și medicale se va realiza după etapa selecției dosarelor de candidat.
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Nivelul studiilor:

– pregătire de bază: liceul cu diplomă de bacalaureat;

– pregătire de specialitate: curs de operare calculator

– să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate clasa ”secret de serviciu”.

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiile de participare, documentele necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

ACTUALITATE

Oamenii dorm mai prost în ultima vreme. Rezultatele unul studiu dezvăluie motivul pentru care pierdem 40 de ore de somn anual

Publicat

În regiunile de pe glob afectate grav de caniculă, oamenii dorm mai puţin şi mai prost, iar cu cât temperaturile vor creşte şi mai mult, cu atât somnul va avea de suferit. Momentan, pierdem circa 40 de ore de somn anual din cauza creşterii temperaturilor pe timp de noapte.

Vara şi somnul odihnitor nu par a merge mână-n mână, iar asta poate deveni un motiv în plus de stres, mai ales pentru persoanele care stau la etaje superioare sau nu au aer condiţionat.

Temperaturile ridicate ne afectează direct abilitatea de a adormi şi a continua să rămânem adormiţi, arată un studiu recent publicat în jurnalul One Earth.

Oamenii dorm mai puţin de când au crescut temperaturile

Cercetarea se bazează pe date de la 47.000 de oameni din 68 de ţări. Persoanele au purtat brăţări speciale pentru a le fi monitorizată calitatea somnului, coroborată cu temperatura şi clima locale.

„Oamenii dorm mai puţin de când au crescut temperaturile”, spune Kelton Minor, autor al studiului şi doctorand la Universitatea din Copenhaga.

Iar cum temperaturile vor continua să crească, numărul de ore de somn pierdute per persoană va creşte la circa 50-58 pe an, în funcţie de abilitatea fiecărui guvern de a veni sau nu cu soluţii şi politici viabile pentru încălzirea globală.

„Orice ce ne afectează echilibrul general, ne afectează şi somnul”, consideră Roger Godbout, profesor la Universitatea din Montreal şi director la o clinică ce studiază somnul.

Cei mai afectaţi sunt oamenii vârstnici, femeile şi persoanele care trăiesc în ţări sărace sau în curs de dezvoltare.

Temperatura ideală pentru somn este în jur 15 grade-19 grade Celsius, ce acum pare un deziderat şi ne face să aşteptăm cu nerăbdare anotimpul rece.

Alte studii arată că animalele, în general, se pot adapta şi dormi confortabil la temperaturi mai reci în câteva săptămâni, dar nu există date care să susţină că ele sau oamenii se pot adapta să adoarmă la temperaturi mai ridicate.

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

Medici noi la Spitalul Orășenesc din Abrud. Unitatea medicală se află în plin proces de dezvoltare și modernizare

Publicat

Abrudenii pot beneficia de serviciile a încă doi noi medici la Spitalul orășenesc Abrud. Secția de Obstetrică-Ginecologie oferă abrudenilor servicii de calitate prin Dr. Paina Gabriela, medic specialist Obstetrică-Ginecologie, angajată a Spitalului Orășenesc Abrud, dar și prin serviciile Conf. Dr. Chitulea Petru, Doctor în Științe Medicale, Medic Primar Obstetrică-Ginecologie, cu care Spitalul a încheiat un contract de colaborare pentru ca acesta să participe la operațiile programate de Dr. Paina Gabriela.

În ultima perioadă, Spitalul orășenesc Abrud și-a lărgit echipa de medici care activează în specialități precum: Obstetrică Ginecologie, ATI, Ortopedie și traumatologie. Astfel, în ultima perioadă, Dr. Grițcan Alexandru, medic specialist Ortopedie și Traumatologie cu atestat în medicină de urgență, acoperă serviciile în camera de gardă, având program zilnic. Din anul 2021 Spitalul are încheiat un contract de colaborere cu Dr. Vultur Radu medic specialist ATI,  pentru  a oferi servicii medicale de specialitate, împreună cu echipa de medici din ramura chirurgicală fiind solicitat pentru operațiile programate de colegii domnului doctor.

„Atunci când vorbim de o instituție spitalicească, cu atât mai mult de un Spital cum este acesta din Abrud, care deservește o zonă mai extinsă, serviciile de calitate sunt o prioritate printre responsabilitățile mele, în calitate de manager. De aceea, pe lângă aparatura modernă și toate dotările necesare, resursa umană este vitală. În acest sens, ultima perioadă ne-a fost favorabilă, pentru că am reușit să încheiem colaborări cu medici de excepție cărora le mulțumesc pentru deschiderea de a veni în orașul nostru și le promit că vom face tot posibilul pentru a-și putea oferi serviciile la cele mai înalte standarde.

Abrudenii și toți cei care își caută alinarea la noi merită să aibă parte de un act medical de calitate, iar cu echipa de medici pe care ne bazăm acum, spun cu toată încrederea că pacienții sunt pe mâini bune și vor avea parte de cele mai bune îndrumări spre rezolvarea problemelor de sănătate pe care le aceștia le au. Pe Secția de Obstetrică-Ginecologie, de exemplu, domnul Conf. Dr. Chitulea Petru și-a început activitate joi, 4 august, și, împreună cu doamna dr. Paina Gabriela, domnul dr. Vultur Radu si personalul mediu sanitar,  au avut deja 4 operații programate.Sigur că ne dorim să avem colaborări cu medici pe toate secțiile pe care le are Spitalul nostru, dar mă bucură faptul că vin alături de noi OAMENI dedicați, profesioniști, dispuși să își pună priceperea, timpul și experiența în slujba pacienților noștri”, a declarat Ionela Anca, managerul Spitalului Abrud.

Pe lângă extinderea echipei medicale, Spitalul orășenesc Abrud este în plin proces de dezvoltare și modernizare, fiind în derulare, în acest moment, 3 proiecte importante.

Primul proiect, Reabilitare, modernizare, dotare și extinderea ambulatoriu cu înglobare clădire C8 (propusă pentru schimb de destinașie din magazie în amblatoriu) și amenajare incinta, proiect derulat prin ADR Centru.

Cel de-al doilea proiect, Consolidarea capacității de reacțiela criza sanitară cauzată de răspândirea virusului SARS-Cov-2, finanțat din fonduri europene POIM, având termen de finalizare 31 decembrie 2022. Acest proiect vizează achiziția de echipamente și aparatură medicală, precum și materiale de protecție și dezinfectanți. Valoarea totală a proiectului este de 8.709.442,77 lei.

Cel de-al treilea proiect, Consolidarea infrastructurii medicale în scopul creșterii siguranței pacienților în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud, proiect finanțat din fonduri europene POIM, având termen de finalizare 31 decembrie 2023. Proiectul presupune reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii electrice, instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen admise. Valoarea totală a proiectului este de 10.115.073,77 lei.

„Spitalul orășenesc Abrud este, într-adevăr, în plin proces de dezvoltare și modernizare, iar acest lucru se datorează și faptului că suntem o echipă închegată și cu oameni dedicați cărora vreau să le mulțumesc pentru implicare, de la echipa administrativă și până la echipa medicală, fiecare dintre ei aduc un plus de valoare și se dedică întru totul aceluiași obiectiv, anume acela de a oferi pacienților noștri servicii medicale de nivel european. Pentru accesarea fondurilor europene am avut sprijinul Consiliului Local Abrud și a Primarului Cristian Albu, cărora le suntem, de asemenea, recunoscători. Avem planuri mari și multe pentru modernizarea Spitalului și ne vom concentra spre împlinirea acestora”, a concluzionat Ionela Anca.

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Vouchere sociale 2022: Peste 150.000 de noi beneficiari adăugați. Când vor fi alimentate cardurile pentru a doua tranșă de bani

Publicat

Noi precizări de la autorități cu privire la vouchere sociale 2022. Persoanele care beneficiază de acest ajutor de la stat vor primi banii pe card în patru tranșe de câte 250 de lei. Cardurile odată alimentate pot fi folosite doar pentru o anumită perioadă iar sumele nu pot fi retrase de pe card.

Vouchere sociale 2022. Noi beneficiar adăugați

Saptămâna trecută, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a anunțat pregătirea tranșei a doua a voucherelor sociale, ce va cuprinde cu aproape 150.000 de noi beneficiari ce se vor adăuga celor 2.480.613, în urma actualizării permanente a listelor de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Pe data de 8 septembrie, cardurile sociale vor fi alimentate cu a doua din cele patru tranşe în valoare de câte 250 de lei.

Cei care beneficiază de această formă de ajutor de la stat trebuie să știe că sumele nu pot fi retrase de pe carduri și au și un termen de valabilitate, ele putând fi folosite în cel mult un an de la data alimentării.

„Sumele disponibile pe card sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor”, informează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

La începutul lunii august, ministrul Marcel Boloș a transmis că se pregătește etapa a doua a distribuirii cardurilor sociale.

„După o primă etapă dificilă în care am reuşit să emitem şi distribuim carduri pentru aproximativ 2,5 milioane de beneficiari, suntem deja în pregătiri pentru cea de-a doua, pe care o vom finaliza în prima parte a lunii septembrie.

Acum, cu siguranţă procedura este mult mai simplificată, pentru că alimentarea se face cursiv pentru toţi cei eligibili. La cei 2.480.613 de beneficiari din prima tranşă se adaugă alţi aproximativ 150.000 de români care vor avea parte de ajutor pentru alimente şi mese calde”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Cine sunt noii benficiari de vouchere sociale

Această nouă etapă va cuprinde și persoanele ce nu s-au regăsit pe listele inițiale şi pe cele devenite eligibile începând cu 1 iulie 2022. Se estimează că numărul noilor beneficiari ar fi undeva în jur de 150.000.

„Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, împreună cu instituţiile partenere – emitenţii cardurilor şi Compania Naţională Poşta Română – a încheiat emiterea şi distribuirea cardurilor aferente primei etape a Programului „Sprijin pentru România”, pe care sunt încărcate ajutoarele sociale în patru tranşe a câte 250 de lei.

În cursul acestei săptămâni, reprezentanţii Poştei Române se asigură că nu sunt beneficiari eligibili care să nu fi primit cardul, inclusiv cei care iniţial nu au fost găsiţi la domiciliu sau care nu au răspuns avizării.

Dacă sunt persoane care nu sunt sigure că se află pe lista beneficiarilor eligibili, menţionăm că întrebările referitoare la acest aspect trebuie adresate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Cât despre informaţiile referitoare la cardurile care nu au putut fi livrate, acestea pot fi solicitate Poştei Române”, a transmis MIPE, într-un comunicat de presă.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA până la începutul lunii septembrie: perioadele mai calde și zilele cu ploi sau furtuni. Condiții meteo pe patru săptămâni

Publicat

Vremea se răcorește în această săptămână în Transilvania. Ziua de luni va fi caldă, apoi maximele vor fi sub 30 de grade Celsius. În sudul țării va continua să fie cald, cu maxime de 32-34 de grade Celsius.

În perioada 16-20 august vor mai fi maxime peste 30 grade doar în sud și vest. În aceste zone, până la finalul lunii august, maximele vor fi de 27-30 de grade Celsius.

În Transilvania, după 21 august, temperaturile maxime vor oscila între 23 și 27 de grade.

Sunt anunțate precipitații în 8-10 august (furtuni), apoi din nou ploi sau furtuni după 15 august și până în 21 august.

Luna septembrie începe cu maxime de 24-28 grade în Transilvania și nord-est și până la 29 de grade în sud și vest.

Administrația Națională de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele 4 săptămâni, până în 5 septembrie.

Prognoza meteo – vremea: săptămâna 8-14 august

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea nord-vestică a țării, dar mai ales în vestul Carpaților Meridionali și în zona Munților Apuseni. În restul țării cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale, local deficitare în sud-est.

Temperaturi: maxime între 20 și 34 de grade (mai cald în sud-vest)

Precipitații: furtuni în 8-10 august

Prognoza meteo – vremea: săptămâna 15-21 august

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Temperaturi: maxime între 24 și 32 de grade (mai cald în sud și vest)

Precipitații: ploi în 19-21 august în Transilvania, furtuni – 16 august în nord, ploi în 15-16 august în sud-vest și vest

Prognoza meteo – vremea: săptămâna 22-28 august

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice și vestice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Temperaturi: maxime între 24 și 30 de grade (mai cald în sud)

Precipitații: ploi în 22 august în sudul Transilvaniei

Prognoza meteo – vremea: săptămâna 29 august – 5 septembrie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea sud-vestică a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval, vor avea o tendință spre deficit în majoritatea regiunilor.

Temperaturi: maxime între 25 și 30 de grade (mai cald în sud-vest)

Precipitații: ploi în 22 august în sudul Transilvaniei

sursă: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax