Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Angajări la IPJ Alba: 32 de posturi – ajutor șef de post, agenți de poliție, prin încadrare directă. LISTA, înscrieri, condiții

sediu ipj

Publicat

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba scoate la concurs 33 de posturi prin încadrare directă.

Este vorba despre 32 de posturi de agent de poliție și un post de personal contractual.

Vezi și Angajări la ISU Alba: Concursuri pentru ocuparea de posturi vacante, prin încadrare directă. Condiții pentru candidați

Vezi și Angajări prin încadrare directă la Jandarmeria Alba. Cinci posturi, scoase la concurs. Probe și detalii pentru candidați

32 de posturi de agenți de poliție

Dintre posturile de agent de poliție:

 • 30 sunt în specialitatea ordine publică (ajutor șef post și siguranță publică)
 • 2 sunt în specialitatea cazier judiciar, statistică și evidențe operative.

Pentru posturile de agenți de poliție, înscrierile se fac doar online, până în 12 iulie, ora 16.00, inclusiv în zilele nelucrătoare.

Dosarul de înscriere trebuie să fie complet la înscriere; ulterior nu mai pot fi transmise documente.

Proba scrisă se va desfășura în 3 septembrie 2022. Va consta în rezolvarea unui test grilă.

Pentru posturile de agenți de poliție, specialitatea ordine publică, anterior examenului scris se va desfășura proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice.

LISTA – 30 de posturi de ajutor șef de post și siguranță publică – specialitatea ordine publică

 • – agent II  la Poliția Municipiului Alba Iulia – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 291 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția Municipiului Alba Iulia – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 297 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția Municipiului Alba Iulia – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 298 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția Municipiului Alba Iulia – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 298/a din statul de organizare al unității;
 • – agent II  la Poliția Municipiului Aiud – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 361 din statul de organizare al unității;
 • – agent II  la Poliția Municipiului Aiud – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 362 din statul de organizare al unității;
 • – agent II  la Poliția Municipiului Blaj – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 400 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția Municipiului Blaj – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 404 din statul de organizare al unității;
 • – agent II  la Poliția Municipiului Sebeș – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 439 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția Municipiului Sebeș – Biroul de Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 442 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția orașului Abrud – Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 475 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția orașului Baia de Arieș – Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 490 din statul de organizare al unității;
 • – agent II  la Poliția orașului Ocna Mureș – Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 560 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția orașului Ocna Mureș – Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 562 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția orașului Teiuș – Ordine Publică – Siguranță publică și patrulare, prevăzut la poziția 577 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Cricău Tip I, prevăzut la poziția 612 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Ighiu Tip I, prevăzut la poziția 619 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Sîntimbru Tip I, prevăzut la poziția 626 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Berghin Tip I, prevăzut la poziția 640 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Vințu de Jos Tip I, prevăzut la poziția 657 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal  Ceru Băcăinți Tip II, prevăzut la poziția 661 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Hopârta Tip I, prevăzut la poziția 671 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Rîmeț Tip II, prevăzut la poziția 693 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Valea Lungă Tip I, prevăzut la poziția 740 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Cetatea de Baltă Tip I, prevăzut la poziția 754 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Jidvei Tip I, prevăzut la poziția 757 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Șugag Tip I, prevăzut la poziția 792 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Doștat Tip I, prevăzut la poziția 808 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Albac Tip I, prevăzut la poziția 828 din statul de organizare al unității;
 • – ajutor șef post la Post de poliție comunal Lupșa Tip I, prevăzut la poziția 914 din statul de organizare al unității;

Condiții pentru înscrieri

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şievaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”)
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţiasituaţiei când a intervenit reabilitarea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege
 • să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”)
 • dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă
 • îndeplinesc condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, după cum urmează:

1. Pentru posturile de siguranță publică:

– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– să dețină permis de conducere, categoria ”B”;

– să deţină/să obţinăautorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;

– să deţină/să obţină avizul pentru poliţist rutier;

2. Pentru posturile de ajutor șef post:

– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– să dețină permis de conducere, categoria ”B”;

– să deţină/să obţinăautorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu;

– să deţină/să obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier;

LISTA celor două posturi de agent de poliție – cazier judiciar

 • – agent II  la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative-Prelucrare automată și valorificare date corpuri delicte, prevăzut la poziția 97 din statul de organizare al unității;
 • – agent III  la Poliția Municipiului Sebeș – Prelucrare automată a datelor de cazier judiciar și statistică judiciară, prevăzut la poziția 467 din statul de organizare al unității;

Condiții pentru înscriere la concurs:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv:
 • pregătire de bază: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • pregătire de specialitate: nu este cazul;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat  „admis”);
 • dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 • să dețină/obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate – potrivit nivelului prevăzut în fişa postului.

Un post de operator controlor date la Serviciul Rutier

Postul de personal contractual este de operator controlor date – Compartimentul Sistematizare, Control Tehnic, Legalitate Transporturi și Suport, în cadrul Serviciului Rutier.

Înscrierea la concurs se va realiza la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, până în 13 iulie 2022, numai în zilele lucrătoare, în intervalul 9.00 – 13.00 (sala Corpului Național al Polițiștilor).

Concursul va consta în:

 • proba scrisă, care se va desfășura în 24 august 2022
 • interviu, 30 august 2022.

Condiții generale de participare la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
 • cunosc limba română, scris şi vorbit
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • capacitate deplină de exerciţiu
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fişei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul M.A.I. şi pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. Condiţia referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situaţia declarării ,,apt medical” și ”apt psihologic”. Condiţia nu este îndeplinită şi, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situaţia candidaţilor declaraţi ,,apt limitat”, ,,apt condiţionat”, ,,inapt temporar” sau ,,inapt”. Verificarea aptitudinii psihologice și medicale se va realiza după etapa selecției dosarelor de candidat.
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Nivelul studiilor:

– pregătire de bază: liceul cu diplomă de bacalaureat;

– pregătire de specialitate: curs de operare calculator

– să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate clasa ”secret de serviciu”.

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiile de participare, documentele necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax