Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Angajări la stat, în Alba. POSTURI la Avocatul Poporului, Salvamont, primării, școli și mai multe instituții publice din județ


Publicat

locuri de munca

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

POSTURI VACANTE

Instituţia Avocatul Poporului – Centrul Zonal Alba

– șofer la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție

Condiții: studii medii; vechime în specialitate – 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 octombrie 2019, ora 16:30

Concurs: 7 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă de specialitate – Bucureşti, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1; 13 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică; 19 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul instituţiei Avocatului Poporului din București, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1, telefon 021/312.71.27, sau 021/312.49.23

Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba

– referent, treapta IA

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă bacalaureat; vechime minimum 6 ani și 6 luni; permis auto, categoria B.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 octombrie 2019, ora 14:00

Concurs: 6 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0737/373.874.

Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia

Unitatea de management a proiectului „La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba lulia” (posturi pe perioadă determinată 2 ani și 4 luni)

îngrijitor bătrâni la domiciliu (2 posturi)

Condiții: studii – liceu, școală profesională sau 10 clase; vechimea în specialitatea studiilor necesare – nu.

medic (cu fracțiune de normă de 1 oră/zi)

Condiții: studii universitare de licență absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență (DL): sănătate; specializarea – medicină generală; cunoștințe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 octombrie 2019, ora 15.00

Concurs: 5 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Alba Iulia, Bd. Republicii nr. 26 , județul Alba, telefon 0258.810.325.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia

– îngrijitor copii

Condiții: studii medii; minimum doi ani de experienţă într-un post similar; curs de noţiuni fundamentale de igienă; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 noiembrie 2019

Concurs: 6 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 7 noiembrie 2019, ora 10.00: proba practică; 8 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul  Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14b, județul Alba, telefon 0258.834.395, în intervalul orar 09.00-13.00.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba lulia

– kinetoterapeut gradul debutant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul licența, în ramura kinetoterapie, specializarea kinetoterapie; autorizație de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs; vechime în specialitate – nu este necesară.

preot, normă 1/2, pe perioadă nedeterminată

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul licență, specializarea: teologie ortodoxă; vechime în specialitate – minimum 7 ani.

infirmieră, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

Condiții: studii generale; vechime în specialitate – nu este necesară; curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională sau dovada înscrierii la un curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională, care se va desfășura în termen de 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 octombrie 2019, ora 15.00

Concurs: 5 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 5 noiembrie 2019, ora 10.00: proba practică.

Relații suplimentare, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba lulia din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia, cu sediul în Alba lulia, Str. Lalelelor nr. 60, județul Alba.

Liceul German Sebeş

– îngrijitor

Condiții: studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 7 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 11 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului German din Sebeş, str. Ştefan cel Mare nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0371/348.884.

Şcoala Gimnazială Petreşti

– îngrijitor Grădinița cu Program Prelungit (0.5 normă)

Condiții: studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 4 noiembrie 2019, ora 08.00: proba scrisă; 5 noiembrie 2019, ora 10.30: proba practică; 6 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Şcoala Gimnazială Petreşti, cu sediul în Petreşti, str. Mihai Viteazu nr. 3, județul Alba, telefon 0735180950.

Primăria Comunei Şugag

– secretar general

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de (ungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științelor Juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani; disponibilitate program flexibil.

inspector, gradul profesional asistent

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau administrative, economice, științe sociale; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 1 an; disponibilitate program flexibil

inspector, gradul profesional superior

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, juridice sau administrative; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 15 ani; disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2019, ora 15.00

Concurs: 14 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

– inspector de specialitate

Condiții: nivelul studiilor: superioare cu licență; vechimea în muncă necesară ocupării posturilor minimum 3 ani.

Concurs: 30 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

referent de specialitate

Condiții: studii medii/superioare cu licență în istorie/istorie-geografie sau alte studii superioare cu licență, cu specializare în arhivă; vechimea în muncă necesară: minimum 3 ani.

bibliotecar comună

Condiții: specializare în biblioteconomie; vechimea în muncă necesară: minimum 3 ani.

– muncitor calificat

Condiții: specializare în școala populară de artă; vechimea în muncă necesară: minimum 3 ani.

Concurs: 30 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Şugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177.

ALTE POSTURI

Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

 – inginer – Compartiment Achiziții lucrări și servicii specifice

Condiții: studii superioare tehnice – specializarea: construcții hidrotehnice, construcții civile, industriale și agricole, îmbunătățiri funciare, vechime în muncă nu se cere.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 octombrie 2019, ora 13.00

Concurs: 5 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 8 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

lăcătuș mecanic/F.L. Baraj Mihoești (serviciu în ture 12/24)

Condiții: studii-medii; calificarea – lăcătuș-mecanic; vechime în muncă nu se cere.

Concurs: 21 octombrie 2019, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 29 octombrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 1 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258834426.

Universitatea „1 Decembrie 1918“ Alba lulia

– administrator patrimoniu, treapta III M – Serviciul Social – Cămine Studențești

Condiții: studii medii (liceale) absolvite cu diplomă de bacalaureat; minimum 1 an vechime în muncă în domeniul administrativ; cunoștințe de utilizare a calculatorului (Word. Internet, Excel).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 octombrie 2019

Concurs: 30 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba lulia. cu sediul în Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, telefon 0258806276.

Primăria Municipiului Alba Iulia – Direcția Creșe

Creșa 1 Ampoi

– educator puericultor – pe perioadă nedeterminată

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat – profilul Pedagogic, specializarea: educator puericultor; educatoare; educatoare – învățător; învățător – educatoare; educator – învățător; învățător – educator; vechimea necesară -.

– îngrijitor de copii

Condiții: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat: vechime în specialitate necesară -.

Creșa 2 Ampoi

– educator puericultor

Condiții: studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire – profilul Pedagogic, specializarea: educator puericultor; educatoare; educatoare – învățător; învățător – educatoare; vechimea necesară -; în condițiile în care pe parcursul studiilor candidații au efectuat cursuri de puericultura sau de educație timpurie ori au efectuat cursuri de puericultura, sau de educație timpurie în cadrul Proiectelor derulate de Ministerul Educației Naționale cu terți.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 octombrie 2019, ora 15.00

Concurs: 29 octombrie 2019, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

– referent IA, la Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieș

Condiții: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat – în domeniul economic; cunoștințe de operare PC – nivel mediu; 6 ani vechime în studiile necesare exercitării funcției contractuale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 octombrie 2019, ora 16.00

Concurs: 30 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia

– ajutor de bucătar (0,5 normă)

îngrijitor copii (0,5 normă)

Condiții: studii medii; abilități de lucru în echipă; disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi; condiții vechime – nu e cazul.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24 octombrie 2019

Concurs: 1 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 1 noiembrie 2019, ora 11.00: proba practică; 1 noiembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 143, Judeţul Alba, telefon 0258/815.596.

Primăria Municipiului Sebeș

(posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Unității de Management și Implementare a proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educație”- cod proiect 107777 posturi în afara organigramei)

profesor limba engleză (2 posturi)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Specialitatea Filologie – specializare limba engleză; vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

mediator școlar

Condiții: studii medii/postliceale; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an; certificat absolvire curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar sau echivalent;
vechime specifică în mediere școlară – minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 octombrie 2019, ora 14:00

Concurs: 29 octombrie 2019: ora 12:30: proba scrisă; 1 noiembrie 2019: ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Sebeș.

Unitatea Militară 01020 C Câmpeni

– asistent medical civil debutant (studii post liceale de specialitate) în structura medicală

Condiții: studii post liceale de specialitate; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este necesară vechime

Concurs: 30 octombrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 5 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu și practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.M. 01020 C, Câmpeni, str. Horea, numărul 56-58, judeţul Alba, telefon 0258/771153.

Primăria Orașului Abrud – Serviciul Local de Utilitate Publică

– inspector de specialitate, gradul IA în cadrul Compartimentului contabilitate

Condiții: nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an; conform fișei postului candidații pentru ocuparea postului de inspector de specialitate, gradul IA, trebuie să dețină specializări în domeniul achizițiilor (conform H.G. nr. 394/2016) sau dovada înscrierii la un curs de formare în domeniul achizițiilor.

Concurs: 28 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258780519, resurseumaneprimanaabrud@yahoo.ro.

 

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

LISTA țărilor care primesc turiști români de la 1 iunie. Calendarul redeschiderii turismului în Europa

Publicat

Treptat, pandemia de coronavirus începe să fie controlată în tot mai multe țări din Europa. Cu reguli clare de distanțare socială și multe măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului, mai multe țări turistice de pe continent au anunțat datele de la care așteaptă turiștrii străini. 

Pentru români, până acum, șapte țări au anunțat că renunță la măsurile de carantină la intrarea în țară.

1 iunie – Bulgaria: renunță la măsura carantinării timp de 14 zile, pentru mai multe state din Europa cu câteva excepții: Suedia, Belgia, Irlanda, Malta, Italia, Portugalia, Spania  și Marea Britanie. Totuși, dacă călătoriți în Bulgaria, până la jumătatea lunii iunie, la întoarcerea în România, vi se poate cere să intrați în carantină.

3 iunie – Italia: Țara grav afectată de pandemia de coronavirus își deschide granițele pentru toate țările din UE și nu mai cere carantinare. Singura excepție este în Sardinia, unde zborurile interne spre insulă vor fi reluate din 15 iunie, iar cele externe din 25.

6 iunie – Portugalia: Din 6 iunie se redeschid plajele și automat sezonul turistic. Singura excepție este Arhipelagul Azore, unde se poate intra doar cu un test negativ Covid, făcut cu maximum 72 de ore înainte de sosire, sau prin acceptarea testului la aeroport. De asemenea, în Madeira, este încă activă obligația de izolare pentru 14 zile, dar din 1 iulie va fi aplicată măsură testării gratuite la aeroport.

15 iunie – Grecia: 29 de țări au acces în țara elenă, printre care și România. Inițial singurele zboruri vor fi către Atena, dar din 1 iulie se va zbura și către insule.

15 iunie – Islanda: Se deschide pentru toate țările, iar la ajungerea pe aeroport, turiștii vor fi testați gratuit pentru COVID -19.

20 iunie – Cipru: Țara se deschide pentru turiști în două etape, iar România face parte din etapa secundă. Totuși la intrarea în țară, turiștii trebuie prezinte un test Covid negativ sau să plătească pentru un test la sosire.

Dacă se îmbolnăvesc în timpul vacanței, cheltuielile cu cazarea, masa și spitalizarea vor fi suportate de statul cipriot, nu însă și avionul spre casă.

1 iulie – Spania: Turiștii vor intra în țară fără să mai fie carantinați pentru 14 zile.

sursă: liberatatea.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Doi bărbați, prinși beți la volan pe drumurile din Alba. Ce valoare a aratat etilotestul

Publicat

Doi bărbați au fost prinși în ultimele două zile, beți la volan pe drumurile din Alba. La testare cu aparatul etilotest unui bărbat i-a ieșit valorea de 1,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar altuia 1,04 mg/l. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 mai 2020, în jurul orei 21.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos l-au depistat pe un bărbat de 43 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism pe DN7, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, la data de 31 mai 2020, în jurul orei 01.40, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Jidvei l-au depistat pe un bărbat de 52 de ani, din comuna Cetatea de Baltă, în timp ce conducea un autoturism raza localității Tătârlaua, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea sub influența alcoolului.

Citeste mai mult
Publicitate

CUGIR

Un bărbat din Cugir, prins pe timpul nopții la volan, sub influența drogurilor. S-a ales cu dosar penal

Publicat

Un bărbat de 31 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei din Cugir, a fost prins sâmbătă seara, în jurul orei 23.00, de polițiștii de la rutieră, fiind sub influența unor substanțe psihoactive.

Potrivit IPJ Alba, în urma testării conducătorului auto cu aparatul Drug Test, a rezultat prezența unor substanțe interzise în corp, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Au intrat în casa unei bătrâne din Sebeș și i-au furat banii și bijuteriile. Cum au fost prinși patru hoți din Sibiu

Publicat

mascati, politie

Poliţiştii din Sebeș au reţinut 4 bărbați din județul Sibiu, ce sunt bănuiţi de comiterea unui furt dintr-o locuinţă. Aceştia au sustras bijuterii, o tabletă și suma de 700 de lei. Prejudiciul a fost recuperat.

La data de 30 mai 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat şi reţinut, pentru o perioadă de 24 de ore, 4 persoane, cu vârste cuprinse între 16 şi 42 ani, toţi din județul Sibiu, ca bănuite de comiterea unui furt din locuinţă.

În dimineața zilei de 30 mai 2020, cei patru s-ar fi deplasat cu un autoturism la Sebeș, unde doi dintre aceștia ar fi intrat în curtea unei femei în vârstă de 82 de ani, cu scopul de a sustrage bunuri, iar doi ar fi așteptat în mașina. Astfel, în timp ce unul o ținea de vorbă pe proprietară, celălalt ar fi pătruns în locuință, de unde ar fi sustras bijuterii, o tabletă și suma de 700 de lei, valoarea totală a prejudiciului fiind de 3.000 de lei.

În momentul în care intenționau să părăsească curtea femeii, aceasta și-a dat seama că a fost victima unei infracțiuni și a anunțat poliția.

Unul dintre tineri a reușit să fugă la mașina, unde împreună cu ceilalți doi care așteptau în autoturism s-au îndreptat spre județul Sibiu.

Patrula de siguranță publică, formată din polițist si jandarm, deplasată la fata locului în urma apelului prin 112, a reușit sa-l identifice pe unul dintre tinerii care au participat efectiv la furt, iar ceilalți trei au fost opriți în trafic de un echipaj de politie rutieră din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Sibiu.

Bunurile sustrase au fost recuperate de polițiști și predate păgubitei.

În cursul zilei de azi, 31 mai 2020, cei patru urmează să fie prezentați Parchetului de pe Lângă Judecătoria Sebeș, pentru dispunerea măsurilor legale.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate