Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI vacante în instituții publice din Alba. LISTA, calendarul concursurilor, condiții pentru candidați

Publicat

În perioada octombrie-noiembrie se organizează concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Direcția de Sănătate Publică Alba

 • medic șef laborator – medic primar medicină de laborator – Laboratorul de diagnostic si investigare in sănătate publică

Condiții: diplomă de licență in medicină; certificat de medic specialist medicina de laborator; dovada absolvirii unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, sau, după caz, dovada că sunt medici specialişti sau primari în specialitatea sănătate publică şi management sau că au absolvit un masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată.

Termen pentru înscrieri: 31 octombrie 2023

Concurs: 16 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 21 noiembrie 2023 – proba practică

Detaliil la DSP Alba, Br revoluției 23, Alba Iulia, tel 0258.835.244

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 • informatician gr. III – Biroul IT

Condiții: studii superioare de scurtă durată (diplomă de licență pentru candidații care au absolvit Ciclul I Bologna sau diplomă echivalentă în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna); licențiat în informatică; vechime în specialitate: minim 1 an; cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

Concurs: 14 noiembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 17 noiembrie 2023, ora 11.00 – interviul

 • informatician gr. II – Biroul IT

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023); specialitate studii: informatică; vechime în specialitate: minim 3 ani; cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

Concurs: 14 noiembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 17 noiembrie 2023, ora 9.00 – interviul

 • laborant în învățământ debutant

Condiții: studii superioare de scurtă durată; specialitate studii: orice specializare din domeniile: chimie, biologie, biotehnologie, ingineria mediului; alte condiţii specifice: cunoașterea limbii engleze nivel mediu, cunoștiințe avansate de operare calculator.

Concurs: 2 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 7 noiembrie 2023, ora 10.00 – interviu

 • referent de specialitate debutant – Centrul pentru Managementul Proiectelor

Condiții: studii superioare de lungă durată (diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023)

Concurs: 3 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 8 noiembrie 2023, ora 10.00 – interviu

 • administrator financiar – Biroul Personal Salarizare

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023); specializarea studiilor superioare de lungă durată: specializarea “Resurse umane” din ramura de știință “Sociologie” sau oricare dintre specializările din ramura de știință “ Științe economice”; experiență în muncă, în specialitatea studiilor superioare de lungă durată : minimum 1 an.

Concurs: 9 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 14 noiembrie 2023, ora 10.00 – interviu

 • referent de specialitate – Centrul de Imagine și Marketing

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023); domeniul: Informatică, Marketing sau Arte Vizuale; vechime în specialitatea studiilor: cel puțin 3 ani

Concurs: 6 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba practică; 9 noiembrie 2023, ora 10.00 – interviul

 • secretar debutant – Centrul pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională

Condiții: superioare de scurtă durată ( diplomă de licență pentru candidații care au absolvit Ciclul I Bologna sau diplomă echivalentă în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna); cunoașterea limbii engleze nivel mediu, cunoștințe de operare calculator

Concurs: 10 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 15 noiembrie 2023, ora 12.00 – interviu

Detalii la telefon 0258806276, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei Alba Iulia

 • șef serviciu – Serviciu Management Operațiuni (administrativ)

Condiții: studii superioare (diplomă de licență: științe sociale, științe economice, contabilitate, contabilitate și informatică de gestiune, economie, economie și finanțte, finanțe și bănci, economie și afaceri internanționale); studii postuniversitare – master științe economine; vechime minimă în specialitate necesară 4 ani

 • economist

Condiții: studii universitare de licență (diplomă de licență/echivalentă – științe sociale, științe economice, contabilitate, contrabilitate și informatică de gestiune, economie); studii postuniversitare – master științe economie; vechime în specialitate – 2 ani

 • muncitor calificat întreținere – electrician

Condiții: studii medii/generale (diplimă de bacalaureat); vechime în specialitate 2 ani

Termen pentru înscrieri: 6 noiembrie 2023, ora 16.00 – Biroul resurse umane, et. II, Primăria Alba Iulia

Concurs: 14 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; interviul, în 4 zile lucrătoare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

 • medic – președinte comisie

Condiții: diplomă de medic/diplomă de licență în medicină; certificat membru al Colegiului Medicilor din România; aviz de exercitare a profesiei de medic

Termen pentru depunerea dosarelor: 2 noiembrie 2023

Concurs: 10 noiembrie 2023 – proba scrisă; 16 noiembrie 2023 – interviu

Detalii la D.G.A.S.P.C Alba din municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1989, nr. 68

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 Alba Iulia

 • îngrijitor copii – structura GPP Pâclișa

Condiţii: studii medii; experiența pe un post similar constituie avantaj

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie 2023

Concurs: 22 noiembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 24 noiembrie 2023, ora 9.00 – proba practică; 24 noiembrie 2023, ora 11.00 – interviu

Detalii la Grădinița cu program prelungit nr.8 Alba Iulia/structura GPP NR.9 Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr.7, telefon 025883503

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia

 • referent de specialitate

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de știință (RSI): Științe economice, Ştiinţe administrative-Administraţie publică; urs cadru tehnic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI), absolvit cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, de Ministerul Educației Naționale si de Autoritatea Nationala pentru Calificari, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite (curs avizat de IGSU) sau adeverinţă din care să rezulte înscrierea la curs de cadru tehnic în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI); vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 7 ani

 • muncitor calificat – electrician

Condiții: studii medii/generale; diplomă/certificate de calificare electrician; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani

 • muncitor calificat – instalator

Condiții: Condiții: studii medii/generale; diplomă/certificate de calificare instalator; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani

Termen pentru înscrieri: 1 noiembrie 2023

Concurs: 8 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 14 noiembrie 2023, ora 10.00– proba interviului

Detalii la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, tel. 0258834315.

SEBEȘ

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș

 • bucătar calificat
 • îngrijitor calificat

Condiții: studii medii, vechime 5 ani

Termen pentru înscrieri: 1 noiembrie 2023

Concurs: 9 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 15 noiembrie 2023, ora 13.00 – interviu

AIUD

Grădinița cu Program Prelungit ”Primii pași” Aiud

 • îngrijitor

Condiții: studii medii; curs igienă – avantaj

Termen pentru înscrieri: 26 octombrie 2023

Concurs: 2 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba practică; 6 noiembrie 2023, ora 12.00 – interviu

Detalii la Grădiniţa cu program prelungit „Primii pași”Aiud , cu sediul în Loc. Aiud, str. Sergent Hațegan, nr 3

Spitalul Municipal Aiud

 • medic specialist anestezie și terapie intensivă – compartiment ATI

Termen pentru înscrieri: 23 octombrie 2023

Concurs: 31 octombrie 2023, ora 9.30 – proba scrisă; 3 noiembrie 2023, ora 9.30 – proba clinică/practică

Relații suplimentare se pot obține la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal Aiud la tel. 0258861816 / int.192.

BLAJ

Primăria Municipiului Blaj

 • expert – Biroul Integrare Europeană

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, in domeniul fundamental stiinte ingineresti, sau in domeniul fundamental stiinte sociale, in ramurile de stiinta: stiinte juridice, stiinte administrative sau stiinte economice; vechime in specialitatea studiilor minimum 1(un) an

Termen pentru înscrieri: 1 noiembrie 2023

Concurs: 9 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 14 noiembrie 2023, ora 10.00 – interviu

 • inspector debutant – Compartiment Evidență contracte licitații

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; domeniu de studiu: Științe inginerești, Științe sociale; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 25 octombrie 2023

Concurs: 6 noiembrie 2023 – proba scrisă

Detalii la e-mail: primariablaj@primariablaj.ro

Spitalul Municipal Blaj

 • medic specialist pediatrie la Cabinetul de pediatrie din ambulatoriu

Condiții: diploma de licență, certificat de confirmare medic specialist în specialitatea pediatrie; certificat de membru al Colegiului Medicilor, aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 31 octombrie 2023, ora 15.00

Concurs: 6 noiembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 9 noiembrie 2023, ora 9.00 – proba clinic/practică

Detalii la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail runos@spitalblaj.ro

CUGIR

Spitalul Orășenesc Cugir

 • muncitor calificat – instalator

Condiții: studii medii cu diplomă de bacalaureat; diplomă de calificare în meseria de instalator; nu se solicită vechime

Concurs: 17 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 23 noiembrie 2023, ora 11.00 – proba practică; 28 noiembrie 2023, ora 12.00 – interviu

Detalii la Spitalul Orasenesc Cugir cu sediul în Cugir strada N. Bălcescu nr. 5 județul Alba, compartimentul resurse umane

Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir – Școala Gimnazială ”Ioan Mihu” Vinerea

 • îngrijitoare

Condiții: studii medii; nu este necesară vechime

Termen pentru înscrieri: 6 noiembrie 2023, ora 15.00

Concurs: 13 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 14 noiembrie 2023, ora 10.00 – interviu

ABRUD

Serviciul Local de Utilitate Publică Abrud

 • șef serviciu

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă / studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de licență: știinte inginerești, științe juridice, științe administrative, științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani

Termen pentru înscrieri: 26 octombrie 2023, ora 16.00

Concurs: 6 noiembrie 2023, ora 11.00 – proba scrisă; interviul, în 4 zile lucrătoare

Detalii la SLUP Abrud, str. Piaţa Eroilor, nr. 1, jud. Alba

Alte localități

Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Cetatea de Baltă

 • mediator școlar

Condiții: domiciliu stabil în comuna Cetatea de Baltă, cunoscutător al comunității rome din comună; nu este necesară vechime de muncă, cunoștințe de utilizare/operare PC

Concurs: 10 noiembrie 2023, ora 12.00 – proba scrisă; 13 noiembrie 2023, ora 12.30 – interviu

Detalii la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Cetatea de Baltă, str. Poștei, nr. 18, Cetatea de Baltă, telefon/fax: 0258 886114, sc.cetateadebalta@isjalba.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax