Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: Posturile disponibile în instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții și calendarul concursurilor

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Vezi și DOCUMENT: Guvernul SUSPENDĂ angajările de noi bugetari în instituțiile publice. Ce se întâmplă cu concursurile demarate deja

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Vezi și Angajări la ISU Alba: Concursuri pentru ocuparea de posturi vacante, prin încadrare directă. Condiții pentru candidați

Vezi și Angajări la IPJ Alba: 32 de posturi – ajutor șef de post, agenți de poliție, prin încadrare directă. LISTA, înscrieri, condiții

Vezi și Angajări prin încadrare directă la Jandarmeria Alba. Cinci posturi, scoase la concurs. Probe și detalii pentru candidați

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Consiliul Județean Alba

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism – Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă  de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii: arhitectură, urbanism sau construcţii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani.

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul informatică

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă  de licenţă sau echivalentă în: domeniul fundamental (DFI): Matematică şi ştiinţe ale naturii – Ramura de ştiinţă (RSI): Informatică sau domeniul fundamental (DFI): Științe inginerești – Ramura de ştiinţă (RSI): Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscrieri: 5 iulie 2022, inclusiv

Concurs: 18 iulie 2022 – proba scrisă; interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Detalii la Consiliul Județean Alba, Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu 1, tel. 0258.813.380.

Vezi și Angajări la ISU Alba: Concursuri pentru ocuparea de posturi vacante, prin încadrare directă. Condiții pentru candidați

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

 • asistent medical generalist PL -1 post la Substația Aiud

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru OAMGMAMR; adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR, 6 luni vechime ca asistent medical.

Concurs: 5 iulie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 8 iulie 2022, ora 09.00 – proba practică; 13 iulie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

 • șofer autosanitară I – 2 posturi la Stația centrală Alba Iulia

Condiții: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire liceu; permis de conducere pentru șofer profesionist, categoriile B și C; diplomă curs ambulanțier; 6 ani vechime ca șofer profesionist.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2022, ora 13.00

Concurs: 5 iulie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; 8 iulie 2022, ora 11.00 – proba practică; 13 iulie 2022, ora 11.00 – proba interviu.

 • asistent medical generalist PL (2 posturi) – la Stația centrală Alba Iulia si Substația Sebeș

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru OAMGMAMR; adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR; 6 luni vechime ca asistent medical.

 • asistent medical debutant generalisl PL, la Stația centrală Alba Iulia

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru OAMGMAMR; adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR; nu este prevăzută condiție de vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 iunie 2022, ora 13.00

Concurs: 5 iulie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 8 iulie 2022, ora 9.00 – proba practică; 13 iulie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Calea Moților nr. 83, telefon 0258/384.211, fax 0258/834.211.

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

 • inspector de specialitate, gradul I – Compartimentul achiziții publice

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de științe (RSI) științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 3 ani și 6 luni.

Concurs: 6 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Județul Alba, telefon 0258/813.300, e-mail resuraeumane@mnuai.ro.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia

 • îngrijitor grupă învățământ preșcolar – 0,5 normă
 • muncitor de întreținere – 0,5 normă

Condiții: studii generale sau medii (pentru ambele posturi); vechime: minimum 5 ani (pentru ambele posturi); cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs (pentru postul de îngrijitor grupă învățământ preșcolar); să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie (pentni postul de îngrijitor grupă învățământ preșcolar); să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie (pentru postul de îngrijitor grupă învățământ preșcolar); abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine (pentru ambele posturi); cunoștințe și abilități practice în domeniile: instalații termice și sanitare, tâmplărie și electricitate, mecanică (pentru postul de muncitor întreținere).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 29 iunie 2022

Concurs: 7 iulie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 7 iulie 2022, ora 11.00 – proba practică.

Detalii la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13, Str. Energiei nr. 21, Alba lulia, județul Alba şi la telefon 0731/308.643,  0786.349.807.

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia

 • secretar (0,5 normă)

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 7 iulie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 11 iulie 2022, ora 9.00 – proba practică; 12 iulie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Strada Moldovei nr. 2, județul Alba, telefon 0258.811.548.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia

 • pedagog școlar

Condiții: nivelul studiilor – minim nivel liceal, cu bacalaureat; minimum 1 an vechime în muncă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2022, ora 15:00

Concurs: 5 iulie 2022, ora 10:00 – proba scrisă; 7 iulie 2022, ora 10:00 – proba practică; 10 iulie 2022, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36 A, județul Alba, telefon: 0258/834.890.

Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba

 • salvator montan – Compartimentul salvatori montani

Condiții: studii superioare, medii sau generale; nu se solicită vechime; permis auto, categoria B; atestat salvator montan.

Concurs: 5 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo, Alba municipiul Alba lulia, Str. Trandafirilor nr. 9, la Biroul resurse umane, tel. 0737.373.872, email: salvamont_alba@yahoo.com.

Ministerul Apărării Naționale – Direcția Generală Juridică

 • consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 12): locație birou: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”- Alba Iulia

Detalii: arma – justiție militară (28); specialitate militară – justiție militară (115); gradul funcției – căpitan; gradul maxim care poate fi acordat – căpitan.

 • consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 13): locație birou: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”- Alba Iulia

Detalii: arma – justiție militară (28); specialitate militară – justiție militară (115); gradul funcției – căpitan; gradul maxim care poate fi acordat – căpitan.

Condiții – candidații pot proveni din: ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor oare nu au absolvit o instituție de învățământ superior, Cu diplomă de licență/echivalentă; maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în activitate, în rezervă sau rezerviști voluntari; persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională; persoane care nu dețin grad militar.

Nivelul minim, domeniul și specializarea studiilor necesare încadrării funcțiilor vacante: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licență/echivalentă sau studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență (ciclul I Bologna) în domeniul drept, specializarea drept, respectiv specializarea drept european și internațional.

Data-limită de înscriere la concurs: 21 iunie 2022, ora 16.00.

Concurs:

 • testele eliminatorii de aptitudini: evaluarea psihologică și evaluarea nivelului de pregătire fizică: în perioada 11-15 iulie 2022 se vor desfășura la sediul Centrului Zonal de Selecție și Orientare Breaza, adresa: Breaza, Strada Republicii nr. 75, județul Prahova
 • examinarea medicală: în perioada 18-21 iulie 2022 – se desfășoară în cadrul unităților sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, la Centrul medical de diagnostic și tratament ambulatoriu al MApN „Academician Ștefan Milcu”, București.
 • testul scris: 8.2022, ora 10.00, la sediul Direcției Generale Juridice, București, strada Izvor nr. 110, sectorul 5.

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției Generale Juridice, București, strada Izvor nr. 110, sectorul’5, telefon 021.402.34.00, interior 1011/535.

Direcția Generală Juridică MApN organizează concurs pentru încadrarea a 7 (șapte) funcții de execuție vacante de ofițer în total (alte funcții, în alte județe), cu gradul de căpitan, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124, cu modificările și completările ulterioare, funcții în cadrul Centrului asigurare procesuală teritorială, structură subordonată nemijlocit Direcției generale juridice.

Primăria Municipiului Alba Iulia

 • inspector de specialitate, clasa I, gradul profesional debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI): științe economice, specializarea (S) administrarea afacerilor, sau (RSI) științe juridice, specializarea (S) – drept; cunoștințe de operare PC; vechimea în specialitate necesară: nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 iunie 2022, ora 15.00

Concurs: 4 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 • asistent medical gradul debutant

Condiții: studii postliceale absolvita în specialitatea asistență medicală; vechime: minimum 6 luni ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; adeverință emisă de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 iunie 2022, inclusiv, ora 15.00

Concurs: 1 iulie 2022, ora 10.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Primăria Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon: 0372/586.473.

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba

 • casier (0,5 normă)

Condiții: diplomă bacalaureat; vechime minimum 6 luni; cunoștințe operare PC – nivel mediu.

Concurs: 28 iunie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 30 iunie 2022, ora 09.00 – proba interviu

Detalii la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989 nr. 23, județul Alba, telefon 0755/367.089.

Creșa Municipiului Alba Iulia

 • educator-puericultor (2 posturi)

Condiții: absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei școli postliceale cu specializarea educator-puericultor; absolvenți al liceului pedagogic sau al unei școli postliceale ori ai unei școli echivalente, cu specializările educatoare, educatoare – învățător, învățător – educatoare, educator – învățător, învățător – educator, care în timpul formării inițiale au urmat cursuri din domeniile puericultună sau educație timpurie, precizate în foaia matricolă, sau care, ulterior finalizării studiilor, au absolvit programe de formare continuă care se regăsesc în Registrul național al programelor de formare continuă, acreditate prin ordin de ministru, ca abilitate curriculară în domeniile puericultură sau educație timpurie, organizate în cadrul unor proiecte sistemice implementate de către Ministerul Educației în parteneriat cu terți, pentru care au atestate, al căror plan de învățământ conține minimum 90 de ore și care, prin acreditare, au obținut minimum 20 de credite profesionale transferabile; absolvenți cu diplomă de licență având specializarea Pedagogia învățământului preșcolar și primar; absolvenți cu diplomă a programelor de masterat cu specializarea educație timpurie; vechime: nu este cazul.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 iunie 2022, ora 15:00

Concurs: 29 iunie 2022, ora 10:00: proba scrisă – Alba Iulia, Str. Bucovinei nr. 6; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Creșa Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13, , județul Alba, telefon mobil: 0748/414.853, și la sediul Creșei 2 Ampoi, Str. Livezii nr. 47.

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

 • muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treapta I, din cadrul Compartimentului scenă.

Condiții: studii medii/generale; vechime în muncă: minimum 6 ani și 6 luni.

Concurs: 12 iulie 2022, ora 10.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Teatrul de Păpuși „Prichindel”, cu sediul în Alba Iulia, str. A. Mureșanu nr. 3, județul Alba, telefon 0749.264.938.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

 • manager (pe perioadă de 4 ani)

Condiții: absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori absolvent aș unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu a împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2022 ora 15.00

Prezentarea proiectelor: 11 iulie 2022 ora 10.00

Relații suplimentare la telefon: 0258/820.825, interior 146 – Biroul resurse umane din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

SEBEȘ

Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş

 • șef Serviciu Contabilitate, buget, salarizare, personal, achiziții, administrativ, gestiune

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice; minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor; cursuri/specializări în domeniul achizițiilor publice (dovedite prin diplomă/certificat).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 iunie 2022, ora 15.00

Concurs: 6 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 12 iulie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, bd. Lucian Blaga nr. 45, telefon 0372/930.929, în intervalul orar 09.00-15.00.

Unitatea Militară 02213 Sebeș

 • magaziner – Formațiunea cazarmare/Administrativ

Condiții: nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze referitor la verificarea efectuată în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care aceasta va fi declarată admisă; nivel studiilor: studii generale sau medii cu diplomă de absolvite; vechime: 6 luni vechime în muncă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 iunie 2022, ora 14.00

Concurs: 1 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă; 8 iulie 2022, ora 09.00: proba practică; 15 iulie 2022, ora 09.00: probă interviu.

Detalii la Unitatea Militară 02213, din municipiul Sebeș, Str. Călărași nr. 74, județul Alba, telefon 0258/731.905, interior 104, fax: 0258/732.761, e-mail: UM_02213_Sebes@mapn.ro.

Liceul Tehnologic Sebeș

 • îngrijitor (muncitor necalificat)

Condiții: minimum studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concurs: 4 iulie 2022, ora 09.00: proba practică; 6 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

 • femeie de serviciu (muncitor calificat) – 0,5 normă

Condiții: minimum studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită

Concurs: 5 iulie 2022, ora 09.00: proba practică; 7 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Liceul Tehnologic Sebeș, cu sediul în Sebeș, strada Dorin Pavel nr. 2, județul Alba, telefon: 0258/731.010.

CUGIR

Spitalul Orășenesc Cugir

 • director medical

Condiții specifice de participare la concurs: nivelul studiilor – minimum medic specialist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.

Data-limită pentru depunerea dosarelor de concurs:20 iunie 2022.

Concurs: 6 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 8 iulie 2022, ora 12.00 – proba practică/proiect de specialitate; 12 iulie, ora 14.00 – proba interviu

 • director financiar-contabil (perioadă determinată de maximum 3 ani)

Condiții: nivelul studiilor – învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Data-limită pentru depunerea dosarelor de concurs 27 iunie 2022, ora 14.00

Concurs: 6 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă, 8 iulie 2022, ora 10.00 – proiect de specialitate; 12 iulie 2022, ora 10.00 – proba interviu

 • economist gradul II – structura de aprovizionare-transport

Condiții: nivelul studiilor – diplomă de licență în domeniul economic; vechimea necesară în specialitatea studiilor – minimum 6 luni în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 iunie 2022, ora 15.00

Concurs: 30 iunie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; 5 iulie 2022, ora 11.00 – proba interviu.

 • economist gradul IA – Serviciul financiar-contabil

Condiții: nivelul studiilor – diplomă de licență în domeniul economic; vechimea necesară în specialitatea studiilor – 6 ani și 6 luni în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2022, ora 15.00

Concurs: 7 iulie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; 12 iulie 2022, ora 11.00 – proba interviu.

 • asistent medical generalist principal – Camera de Gardă

Condiții: nivelul studiilor – diplomă de asistent medical generalist; vechimea necesară în specialitatea studiilor – 5 ani vechime ca asistent medical.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 iunie 2022, ora 15.00

Concurs: 30 iunie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 6 iulie 2022, ora 14.00 – proba interviu.

 • muncitor calificat – instalator – Serviciul administrativ

Condiții: nivelul studiilor – diplomă de instalator; vechimea necesară în specialitatea studiilor – nu se solicită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2022

Concurs: 7 iulie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 12 iulie 2022, ora 14.00 – proba interviu.

Detalii la Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba, telefon 0786/225.608.

CÂMPENI

Spitalul Orășenesc Câmpeni

 • infirmieră debutantă (M) – Compartiment gastroenterologie

Condiții: studii medii; curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătățtii – Direcția generală resurse umane și certificare; nu se solicită vechime.

 • paznic (M) – Centrala telefonică

Condiții: studii medii; atestată profesional (angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face pe baza certificatului de cazier judiciar și a atestatului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și de gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, sau certificat de absolvire a unui curs în specialitatea postului); vechime în specialitate: nu se solicită;

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 iunie 2022

Concurs: 7 iulie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 13 iulie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Spitalul Orășenesc Câmpeni, str. Horea nr. 63, județul Alba, telefon: 0258/771.717.

ZLATNA

Primăria Orașului Zlatna

 • psiholog specialist

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea psihologie; atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică sau psihoterapie, treapta de specializare specialist; cunoștințe operare calculator; vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

 • asistent social debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială; angajament că în termen de 60 de zile de la angajare va face dovada înscrierii ca membru în Colegiul Național al Asistenților Sociali din România și prezentarea avizului pentru exercitarea profesiei de asistent social, treapta de specializare debutant, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România; cunoștințe operare calculator; vechime în muncă -.

Concurs: 30 iunie 2022, ora 9.00: proba practică; data și ora interviului se vot comunica ulterior.

 • asistent medical – DAS

Condiții: absolvent al Școlii Sanitare Postliceale cu diplomă de absolvire – specializarea asistent medical generalist; certificat membru (liberă practică) – Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în termen de valabilitate; avizul anual pentru exercitarea profesiei, în termen de valabilitate; vechime în muncă – minimum 6 luni.

 • îngrijitor – DAS

Condiții: nivelul studiilor – minimum studii generale; certificate/atestate curs igienă și îngrijire bătrâni la domiciliu sau angajament că în termen de 5 luni de la angajare va prezenta aceste certificate/atestate; vechime în muncă -.

 • registrator – DAS

Condiții: nivelul studiilor – minimum studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoștințe operare calculator; vechime în muncă -.

Concurs: 30 iunie 2022, ora 13.00: proba practică; data și ora interviului se vot comunica ulterior.

Detalii la Primăria Orașului Zlatna, Piața Unirii nr. 1 A, Județul Alba, telefon: 0258/856.337.

BAIA de ARIEȘ

Primăria Orașului Baia de Arieș

 • muncitor

Condiții: studi generale; vechime minimum 5 ani.

Concurs: 28 iunie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 29 iunie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Primăria Orașului Baia de Arieș, cu sediul în Baia de Arieș, Piața Băii nr. 1, cod poștal 515300, județul Alba, telefon: 0258/775.002, fax 0258/775.900.

Alte localități

Primăria Comunei Hopârta

 • muncitor necalificat II, Compartimentul deservire

Condiții: studii generale; vechime în muncă – nu este obligatorie.

Concurs: 29 iunie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 30 iunie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Primăria Comunei Hopârta, Județul Alba, cu sediul în comuna Hopârta, satul Hopârta nr. 159, telefon 0786/023.679.

Școala Gimnazială „David Prodan” Săliștea

 • șofer (0,5 normă) / îngrijitor (0,5 normă)

Condiții: studii medii; vechimea necesară în specialitatea studiilor: nu se solicită

Concurs: 28 iunie 2022, ora 10.00: proba scrsă; 29 iunie 2022, ora 12.00: proba practică; 29 iunie 2022, ora 14.00: proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „David Prodan”, cu sediul în Săliștea, strada David Prodan nr. 337, județul Alba, telefon 0258.762.139.

Primăria Comunei Săliștea

 • asistent medical comunitar

Condiții: studii postliceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 4 ani.

Concurs: 28 iunie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 28 iunie 2022, ora 13.00 – proba interviu.

Primăria Săliștea, cu sediul în comuna Săliștea, strada Preot Constantin Oancea nr. 2, județul Alba, telefon 0258.762.101.

sursă foto: pixabay.com

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

Bărbatul din Sebeș care a vrut să își ucidă soția și fiica și-a aflat pedeapsa. Atacul, desprins din filmele de groază

Publicat

politie noaptea

Unul dintre cele mai groaznice acte de violență domestică, din județul Alba, probabil din ultimii 10 ani, a avut loc la Sebeș, când o femeie alături de fiica ei s-au luptat la propriu, pentru viața lor, cu tatăl care intrase peste ele în casă, să le omoare.

Sunt detalii greu de descris în cuvinte, care par desprinse dintr-un film de groază, dar pe care le-au trăit cele două. Iar totul a plecat de la singur fapt: siguranța femeilor care au emis un ordin de protecție împotiva bărbaților abuzivi. Ordin de protecție care este egal cu zero, dacă nu există un sistem de monitorizare a agresorilor.

Deși motivare instanței este publică sunt detalii, momente și mărturii ale părților implicate și ale martorilor care trebuie să rămână spuse doar în sala de judecată, fiind prea dure poate pentru mulți dintre noi. 

În data de 30 iunie 2022, magistrații l-au condamnat pe bărbat la închisoare cu executare și zeci de mii de euro daune morale către cele două victime.

Calvarul familiei a început în luna octombrie a anului 2021, când pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție. Deși avea un ordin de protecție pe numele său, bărbatul a continuat să își contacteze familia, deși îi era interzis acest fapt.

Atacul s-a produs în data de 30 decembrie 2021. Potrivit motivării instanței, ”inculpatul arată că a fost în Parcul Arini unde a încercat să se sinucidă și și-a pus de 3-4 ori cuțitul la gât, cuțit pe care l-a achiziționat în acea zi. Când a plecat din Parcul Arini a intrat într-un bar, a consumat 2 beri de 0,5 litri, un pahar de coniac și a pus 50 de lei la poker. Fiind sub influența băuturilor alcoolice, s-a deplasat la locuința familiei sale, având cuțitul asupra sa.

CITEȘTE ȘI: Tentativa de omor de la Sebeș: Arest preventiv pentru bărbatul care și-a atacat fiica și soția cu un cuțit

După ce a reușit să intre în locuință au urmat clipe greu de descris în cuvinte. Însă, bărbatul și-a atacat soția, a lovit-o cu un cuțit în spate, iar pentru a-și proteja mama, fiica l-a rănit pe bărbat.

Potrivit procurorilor, ”în fapt, la data de 30.12.2021, în jurul orelor 19,35, încălcând ordinul de protecţie emis de Judecătoria Sebeş, inculpatul a pătruns prin efracţie în locuinţa soţiei şi fiicei sale din municipiul Sebeş, acesta fiind înarmat cu un cuţit.

În altercaţia iscată, inculpatul i-a aplicat soţiei lovituri cu cuţitul în zona spatelui, cauzându-i leziuni care i-au pus acesteia viaţa în primejdie şi care au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale.

Întrucât fiica celor doi soţi a intervenit în altercaţie, inculpatul i-a aplicat şi acesteia o lovitură cu cuţitul în antebraţul drept, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Inculpatul a suferit leziuni care necesită pentru vindecare 35-40 zile de îngrijiri medicale, în urma ripostei victimelor şi a încercării acestora de a-l imobiliza. Inculpatul şi soţia acestuia sunt în prezent internaţi in spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, la momentul respectiv.

Atacul de o violență extremă din partea bărbatului se putea sfârși tragic, deoarece rănile suferite de femeie i-au pus viața în pericol.

Pedeapsa

Pentru fapta sa, bărbatul a fost condamnat la 9 ani și opt luni de închisoare cu executare pentru violență în familie, în modalitatea tentativei la omor calificat. De asemenea a mai fost obligat la plata a 50.000 de euro, cu titlul de daune morale față de soția și fiica sa.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Cazul tentativei de omor de la Sebeș: Victimele violenței domestice, fără protecție reală din partea statului

Pedeapsa magistraților Tribunalului Alba nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Cum putea fi prevenit atacul, dacă statul se implica în protecția femeilor care sunt victime ale violenței domestice

Brățările electronice ar fi un mod prin care autoritățile ar putea să îi supravegheze pe bărbații abuzivi. Deși un proiect a fost votat și statul a anunțat că va demara ”în curând” un program pilot, inițiativa este la ani buni de a deveni realitate în România.

Dacă în alte țări sistemul funcționează și autoritățile știu cu exactitate când o persoană intr-o în aria unei zone unde nu are accesul permis, în România, singura protecție a victimelor, este doar pedeapsa pe care o poate primi abuzatorul dacă încalcă ordinul de protecție.

Pentru a deveni realiate, sistemul de brățări electronice, trebuie să fie implementat de mai multe autorități ale statului. Mai exact pe lângă brățara în sine, trebuie realizat și un soft, care în timp real să comunice unui polițișt poziția unui posesor de brățară electronică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Femeie din Blaj, rănită într-un accident produs la Alba Iulia. Coliziune față-spate între două autoturisme

Publicat

O femeie de 63 de ani, din Blaj, a fost rănită ușor în urma unui accident rutier produs în Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, accidentul s-a produs la data de 30 iunie 2022, în jurul orei 14,20.

Autoturismul condus de o tânără de 23 de ani, din Blaj, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula în fața sa și era condus de o tânără de 27 de ani, din Alba Iulia. O altă femeie, în vârstă de 63 de ani,  pasageră în primul autoturism, a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportată la spital.

Cele două conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursă: IPJ Alba

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Reluarea școlii de vară, la Școala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” din Sebeș. Activitățile desfășurate de elevi

Publicat

În perioada 27 iunie – 1 iulie, elevii Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” din Sebeș au participat la proiectul special conceput pentru vacanța de vară.

Diversitatea ofertei activităților adaptate elevilor din ciclul primar și gimnazial a atras un număr mare de elevi care au fost coordonați de către cadrele didactice voluntare și de asistentul medical al școlii în cadrul atelierelor de creație (activități de abilități practice, quilling, origami, handmade), ateliere de desen și de pictură, ateliere de dezvoltare personală, jocuri de masă, activități sportive, recreative și de educație pentru sănătate.

Potrivit directorului adjunct Constantin Lucian Ștefan, activitățile desfășurate au contribuit la dezvoltarea competențelor de comunicare și a creativității, la coeziunea relațiilor, au permis interacțiunea elevilor de vârste diferite, încurajând elevii să experimenteze, să descopere și să se distreze.

Participanții la școala de vară au dovedit receptivitate, implicare, creativitate, școala devenind un mediu propice pentru activități educative și un loc de joacă animat de multă voie bună.

Creațiile inedite și entuziasmul elevilor reflectă importanța activităților extracurriculare și motivează cadrele didactice pentru organizarea anuală a școlii de vară.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VARA 2022 în Alba: PISCINELE unde te poți răcori și relaxa în sezonul estival. TARIFE, program de acces, servicii. LISTA

Publicat

În zilele calde de vară, distracția și relaxarea la piscină sau la bazele de agrement din județul Alba sunt binevenite pentru cei în căutare de petrecere a timpului liber. 

Unele dintre locațiile cu piscine din județul Alba oferă și posibilități de cazare, astfel încât sunt variante pentru o mini-vacanță în județ.

PISCINE, ȘTRANDURI, BAZĂ de AGREMENT în ALBA

ALBA IULIA

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Winner`s Club Ţălnar Alba Iulia

(Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen, în Cetatea Alba Carolina, în spatele Bibliotecii Batthyaneum)

Adâncimea medie piscină: 1,5 m. Este și un bazin pentru copii cu o adâncime de 0,6 metri.

Tarife: 30 lei/ zi, șezlongul – 15 lei/zi, copii sub 5 ani au accesul gratuit.

Program: zilnic, orele 10.00 – 22.00.

Complexul oferă posibilități de servire a mesei / băuturi, activități sportive, de divertisment.

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Bazinul Olimpic Alba Iulia

(Alba Iulia, Bulevardul Republicii nr. 3)

Program: 7.00-22.00; în prima și a treia zi de luni din lună, bazinul este închis între orele 7.00-14.30 pentru igienizare.

Tarife:

Adulți – 15 lei/2 ore; copii, elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri – 10 lei/2 ore

Abonament intrare – durată ședință – 2 ore:

Adulți: 10 intrări/2 ore/30 zile – 130 lei; 20 intrări/2 ore/60 zile – 225 lei; 30 ședințe/2 ore/90 zile – 315 lei

Copii, elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri 10 intrări/2 ore/30 zile – 85 lei; 20 ședințe/2 ore/60 zile – 150 lei; 30 ședințe/2 ore/90 zile – 210 lei

Sauna

Program: 7:00-10:00 și 18:00-21:00.

Tarife: adulți – 10 lei/15 minute; elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri în plată, persoane cu handicap – 5 lei/15 minute.

Abonament saună pentru elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri în plată, persoane cu handicap (durata unei ședințe 15 minute):

– pentru 10 ședințe: 40 lei

– pentru 20 ședințe: 75 lei

– pentru 30 ședințe: 100 lei

Abonament saună pentru adulți (durata ședință 15 minute):

– pentru 10 ședințe: 80 lei

– pentru 20 ședințe: 150 lei

– pentru 30 ședințe: 200 lei

Locații aproape de Alba Iulia

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Astoria Pool Park
DN1 la ieșire din Alba Iulia spre Teiuș, lângă Sântimbru, km 387

Tarife: 35 lei/ persoană în timpul săptămânii cu șezlong și prosop de baie inclus, în limita locurilor disponibile și acces teren sport; luni-joi, după ora 16.00: 25 lei/persoană; în weekend și de sărbători legale: 50 lei/ persoană

Copii cu vârsta până la 5 ani au acces gratuit.

Program: zilnic, orele 09.00 – 21.00.

Locația are și servicii de cazare/masă/bar, activități sportive/divertisment.

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Piscina Allegria Alba Iulia

(Allegria Resort Hotel & Spa – fost hotel Mercur, la 4 km de Alba Iulia, pe DN1 Alba Iulia – Sebeș, lângă sens giratoriu cu drumul spre Vințu de Jos; Lancrăm DN1, km 373+100, nr. 9)

Piscina exterioară are lungimea de 20 metri, lățimea de 7 metri și adâncimea de 1,5 metri.

Tarife: 70 lei/persoană de luni până vineri; în weekend (sâmbătă și duminică) tariful de acces este 100 de lei. În tarif este inclus un șezlong, un prosop, un prânz în regim bufet suedez. Copiii cu vârsta mai mică de 5 ani au acces gratuit.

Program: zilnic între 9.00 și 19.00.

Locația are și piscină interioară, servicii de wellnes & spa, saună umedă/uscată, salină, servicii de cazare și masă.

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Ștrandul Municipal AIUD

Aiud, strada Băilor nr. 2

Tarife: adulți – 25 lei, copii – 20 lei

Program: zilnic între orele 8.00 și 20.00

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Baza de agrement BLAJ

Blaj, strada Iuliu Maniu

Tarife:

 • acces: 20 lei/adult şi 10 lei/copiii sub 14 ani – piscine exterioare
 • șezlong: 5 lei

Program:

 • zilnic, 9.00-20.30; lunea închis
 • bazin acoperit: de marți până duminică, între orele 07.00 – 20.30; lunea, baza de agrement este închisă pentru lucrări de întreţinere.

Facilități: trei bazine pentru diferite categorii de vârstă; internet gratuit, în sistem Wi-Fi, fond muzical în întreaga bază; terenuri de sport, spaţii de joacă, gazon pe care se poate face plajă, spaţii de alimentaţie publică.

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Ștrand Baia de Arieș

Baia de Arieș, strada Stadionului 20

Tarife: adulți 15 lei/zi; pensionari – 10 lei/zi; copii între 3 și 18 ani – 5 lei/zi; acces gratuit pentru copii sub 3 ani, copii instituționalizați, persoane cu handicap, veterani de război

Abonament:

 • adulți: 124 lei/10 zile, 169 lei/15 zile, 304 lei/30 zile
 • copii 3-18 ani: 45 lei/10 zile, 56 lei/15 zile, 102 lei/30 zile
 • pensionari: 79 lei/10 zile, 113 lei/15 zile, 202 lei/30 zile

Program: zilnic, orele 10.00-20.00

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Pensiunea Drumul Dragostei

(la 5 km de Alba Iulia, din DJ 107C Alba Iulia – Vințu de Jos, la dreapta pe strada Prieteniei nr. 2)

Piscina exterioară are o adâncime maximă de 1,6 metri și o lungime de 17 metri. De asemenea, lângă piscină există un bar și o terasă.

Tarife:

 • de luni până vineri, 30 de lei pe zi;
 • sâmbăta și duminica, 40 de lei;

Program: de luni până vineri între orele 10.00 și 20.00; sâmbăta și duminica între orele 9.00 și 20.00

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Piscina de la Theodora Golf Club

Teleac, strada Principală 75 C (4 km distanță de la centura ocolitoare Alba Iulia, pe DJ 107)

Tarife: persoanele peste 16 ani- 100 lei, între 7-16 ani- 70 lei, copii între 0-7 ani au accesul gratuit. Tarifele sunt pentru intrarea zilnică, șezlong și prosop gratuit. Oaspeții cazați la Theodora Golf Club au acces gratuit la piscina resortului.

Program: zilnic între 09:00 și 20:00.

Piscine, ștranduri, baze de agrement în AlbaCountry Club “La Mesteceni” Răhău

(pe strada Principală, în Răhău, cu acces dinspre DN1/DN7 Sibiu – Deva, la 6 km de Sebeş, 24 km de Alba Iulia și 48 km de oraşul Sibiu)

Piscina de vară are lungimea de 15 metri, lățimea de 5 metri și adâncimea cuprinsă între 1 şi 2 metri.

Preţul unui bilet este de 50 de lei pentru adulți și 30 lei pentru copii cu şezlong inclus (în limita locurilor disponibile) / 4 ore/ zi.

De asemenea, cei care doresc să rămână peste noapte se pot caza la pensiunea de 5 margarete.

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Complex turistic Elegant – Drumul Dăii, Sebeș

Tarife: 25 de lei pentru adulți și 15 de lei pentru copii în timpul săptămânii; în weekend, 35 lei pentru adulți și 25 lei pentru copii

Program: zilnic între 9.00 și 20.00.

La Jockson din Bucerdea Grânoasă

Tarife: 15 lei adulți, 10 lei copii până în 14 ani

Program: zilnic între 10.00 și 22.00.

Piscina mare: adâncime de la 0,7 m la 2,20 m; piscina copii: 0,60 m.

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Complexul de Agrement ”Bellavi” Ocna Mureş

Tarife: 20 de lei pentru adulți, 15 lei pentru copii și 6 lei șezlongul.

Program: între 10.00 și 21.00.

Program: zilnic între 10.00 și 20.00.

Lângă piscină sunt amenajate terenuri de tenis de câmp, volei, tenis cu piciorul (tarif închiriere între 15 lei și 20 lei) sau fotbal (tarif închiriere 40 lei).

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Ştrand ZLATNA

Tarife:

 • adulți: 25 lei / persoană/ zi
 • copii cu vârsta până la 14 ani și persoane cu handicap: 15 lei / persoană / zi

Prețul unui abonament se calculează, începând cu minimum 10 intrări, prin aplicarea unei reduceri de 25% la suma rezultată din însumarea numărului de bilete.

Program: 10.00 – 19.00

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Piscina de la Vila Steaua Nordului

Bulevardul Republicii 5A, Alba Iulia

Așteptăm informații pentru actualizarea tarifelor la redactie@alba24.ro.

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Piscina de la Golf Hotel Pianu

Pianu de Jos, lângă Clubul de golf ”Paul Tomiță”

Așteptăm informații pentru actualizarea tarifelor la redactie@alba24.ro.

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Piscina Artemis Events Câmpeni

Câmpeni, strada Gării nr. 16

Așteptăm informații pentru actualizarea tarifelor la redactie@alba24.ro.

Piscine, ștranduri, baze de agrement în Alba: Paradisul Transilvaniei Blaj

Blaj, strada Horia, nr. 43

Așteptăm informații pentru actualizarea tarifelor la redactie@alba24.ro.

În actualizare

sursă imagini: paginile de Facebook ale locațiilor cu piscine în Alba

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax