Connect with us
Publicitate

Uncategorized

Bursa locurilor de muncă pentru ABSOLVENȚI, la Alba Iulia. Acces liber pentru cei care vor să se angajeze


Publicat

locuri munca

bursa locurilor de muncaAgenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba organizează în 26 septembrie Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Sunt aşteptaţi să participe angajatori care pot beneficia de facilităţi la momentul primirii în activitate a acestor categorii de tineri, dar şi absolvenţi aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Evenimentul va avea loc pe 26 septembrie, de la ora 9.30, la sediul PAEM, în sala de conferinţe, din strada Bucovinei, nr. 6 (zona piaţa centru) din Alba Iulia.

Până marţi, şi-au anunţat participarea 21 de agenţi economici care oferă peste 200 locuri de muncă.

Evenimentul se desfăşoară în colaborare cu Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia şi Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”.

La această acţiune sunt invitaţi să participe toţi absolvenţii de învăţământ, de orice nivel, care doresc să se încadreze pe locurile de muncă vacante disponibile în judeţul Alba, accesul fiind liber tuturor celor care sunt în căutarea unui loc de muncă.

Angajatorii care deţin locuri de muncă disponibile pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ se pot adresa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă din ţară deoarece, potrivit prevederilor Legii 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare beneficiază de subvenţii la încadrarea în muncă pe durată nedeterminată a acestor persoane.

Potrivit AJOFM Alba, la ediția de anul trecut  a Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenți au fost prezenți 27 de agenți economici din județul Alba, societăți care au oferit 284 de locuri de muncă. La bursă au participat 370 de persoane, din care 325 de absolvenți, din aceștia fiind selectați în vederea angajării 168.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba informează absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi ai şcolilor speciale în vârstă de minimum 16 ani că, pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să se înregistreze în evidenţa agenţiei, într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii.

Tinerii absolvenţi de liceu ai promoţiei anului 2014 cu diplomă de bacalaureat se mai pot înregistra în evidenţele AJOFM până în 28 septembrie.

Documentele necesare pentru înregistrare sunt :

– diplomă (adeverință) de absolvire – original si copie;

– certificat naștere și căsătorie – original și copie;

– adeverință medicală cu mențiunea clinic sănătos, apt pentru muncă sau cu eventual, restricții medicale;

– adeverință de la administrația financiară cu veniturile din alte surse;

– carte de muncă (dacă este cazul – original și copie);

– act de identitate (original și copie);

– dosar plic.

În intervalul de 60 zile, agenţia sprijină absolvenţii pentru a-şi găsi un loc de muncă conform pregătirii profesionale, oferindu-le servicii gratuite de informare şi consiliere profesională. Dacă, după expirarea celor 60 zile, nu s-a reușit încadrarea în muncă şi nu urmează o altă formă de învățământ, persoanele au dreptul să-şi depună dosarul pentru solicitarea indemnizației de șomaj. Acest dosar va cuprinde următoarele acte:

– carnetul de luare în evidență primit la depunerea primului dosar;

– actul de identitate;

– adeverința medicală (doar dacă au trecut 30 zile de la data eliberării adeverinței de la primul dosar);

– adeverință administrația financiară (doar dacă au trecut 90 zile de la data eliberării adeverinței de la primul dosar);

– declarație pe propria răspundere că nu urmează o altă formă de învățământ.

Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni, iar cuantumul acesteia este de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii dreptului, și anume 250 lei.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de angajare, egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.

Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

În vederea creșterii șanselor de angajare a absolvenților, sunt reamintite câteva facilități acordate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba:

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor

Angajatorii care încadrează în muncă tineri, pot beneficia, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de următoarele subvenţii:

Încadrarea în muncă a absolvenţilor

Conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii care încadrează, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

– o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arta și meserii;

– o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

– o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, sumele aferente pe o perioadă de 18 luni.

Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile menţionate sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii contractului. Dacă după această perioadă se menţin raporturile de muncă sau de serviciu, cu absolvenţii încadraţi, angajatorii primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii. Ajutorul financiar poate fi acordat pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data încetării obligaţiei legale de menţinere a raporturilor de muncă/serviciu. Prin contribuţii sociale datorate de angajatori se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări pentru şomaj.

Ajutorul financiar se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii.

Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, având vârsta cuprinsă între 16-26 ani şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate – denumiţi angajatori de inserţie, beneficiază lunar, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate. Durata contractului de solidaritate poate fi de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an şi se încheie între AJOFM Alba şi tânăr.

Facilităţi pentru angajatorii care încheie contracte cu stagiari

Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior a intrat în vigoare în luna martie 2014 şi reglementează, pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă, precum si de dobândire a experienţei şi vechimii în muncă/specialitate.

Stagiar este debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii.

Odată cu încheierea contractului individual de muncă, între angajator şi stagiar, se încheie, în formă scrisă, un contract de stagiu, ca anexă la contractul individual de muncă, pe o perioadă de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

Perioada de stagiu este perioada de timp cuprinsă între data angajării şi data finalizării stagiului. După parcurgerea acestei perioade, stagiarul este evaluat de către o comisie de evaluare. Promovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unui certificat, această perioadă constituind vechime în specialitate. Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe de efectuare a perioadei de stagiu.

Angajatorii nu pot primi dubla finanţare pentru aceeaşi persoana.

Suma prevăzută prin această lege nu se acordă angajatorilor de tip instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care, după încetarea contractului de stagiu, la iniţiativa angajatorului, încetează şi contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelaşi post de o altă măsură de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzută de lege.

Angajatorii care beneficiază de suma prevăzută anterior sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat.

In situaţia în care contractul individual de muncă încetează la iniţiativa angajatorului, anterior datei prevăzute în contractul de stagiu, acesta este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul stagiar, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă.

Informaţiile au fost furnizate de Romeo Sârca, manager de proiect AJOFM Alba.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Miercuri, 25 noiembrie: Amplasarea radarelor pe drumurile din Alba. Unde îi așteaptă echipajele de poliție, pe șoferii din județ

Publicat

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba au anunțat pe ce drumuri din județ vor fi amplasate radarele, miercuri. 

Amplasarea radarelor în data de 25 noiembrie 2020

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7 Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Masa de Crăciun, mai scumpă cu 20% în acest an. Prețurile la carne, fructe, legume și lactate vor crește de Sărbători

Publicat

cumparaturi

Crăciunul din 2020 va fi diferit față de toate sărbătorile pe care le-am petrecut până acum. Pe lângă restricții și distanțare socială se anunță și scumpiri. Carnea, fructele și legumele sunt produsele care vor înregistra cele mai mari creșteri de preț. Scumpirile vin după alte majorări care au avut loc în acest, spune Consiliul Concurenței

Pâinea, cozonacul sau covrigii sunt câteva dintre produsele de panificatie, care se regasesc pe masa de Craciun si care vor fi mai scumpe in acest an. (CG1) Daca acum in hypermarket-uri un cozonac costa 20 de lei, pretul unui kg ar putea ajunge la 30 de lei de Craciun.

„Seceta din acest an care a condus la creşterea preţului cerealelor poate să conducă anul viitor şi la creşterea preţului la carne şi lapte. Asistăm la importuri de legume şi fructe. Depindem de jocul preţurilor făcute de aceşti importatori şi de deprecierea cursului valutar”, a explicat Dragoş Frumosu, preşedintele FSAR.

În mijlocul acestor scumpiri, stau foarte mulți factori. Multe dintre cauze au legătură cu pandemia a căror efecte, au făcut autoritățile din întreaga lume să recurgă la aplicarea mai multor măsuri.

Printre aceste măsuri se numără și restrângerea activității HoReCa, care au determinat companiile din sector să reducă forța de muncă. Aceste reduceri s-au reflectat în pierderile companiilor producătoare.

Pierderi trebuie să poată fi măcar limitate dacă nu recuperate, iar în aceste condiții se estimează o creștere a prețurilor cu 15% sau chiar 20% a produselor în preajma sărbătorilor.

Scumpiri mai mari la unele produse faţă de anul trecut

Astfel, carnea de porc, care costă în prezent, în hypermaket-uri, 20-22 de lei/kg va ajunge la 25-28 de lei/kg.

Trei sferturi din carnea pe care o consumăm este din import. Stocurile sunt în Germania. Două motive sunt de fapt de bază, numărul 1, faptul că au şi ei pestă porcină africană şi numărul 2, pentru că mari abatoare din Germania au multe cazuri de COVID.

O alta cauză a unei posibile majorări e reprezentată de preţul furajelor, care a crescut enorm din cauza secetei.

În aceste majorări intră și alimente precum cozonacul, care se va scumpi cu cel puțin 10 lei/kg dar și produsele de panificație ale căror prețuri vor crește cu 10-20 la sută.

Fructele și legumele se vor scumpi cu 10%-15% datorită importurilor, România în sezonul rece nereprezentând un producător în acest sector. Comparativ cu celelalte scumpiri, lactatele se vor scumpi cu aproximativ 5%, anul secetos afectând prețul furajelor.

Din acelaşi motiv, şi lactatele ar putea avea o creştere de 5% până de Crăciun.

Românii au plătit mai mult pentru mâncare chiar de la inceputul pandemiei, spune un studiu al Consiliului Concurenţei.

Din analiza Consiliului Concurenței reiese că următoarele categorii de produse s-au scumpit în prima jumătate a anului.

Acest lucru în condițiile în care pandemia a lovit România în luna martie, atunci când a fost instituită și starea de urgență. Astfel, potrivit antena3.ro lista arată așa:

  • Carnea:  +12%
  • Fructele, legumele: +23%
  • Uleiul: +15,7%
  • Pâinea: +14,3%
  • Făina albă: +9,7%

Preţurile de consum în luna octombrie 2020, comparativ cu luna octombrie 2019, au crescut cu 2,2%, potrivit Institutului Național de Statistică. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 1,8%.

Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2019 – octombrie 2020) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2018 – octombrie 2019), calculată pe baza IPC, este 2,9%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 2,7%.

Față de octombrie 2019, în octombrie 2020 mărfurile alimentare au crescut cu 4,34%, cele nealimentare cu 0,60%, iar serviciile s-au majorat cu 2,85%.

Printre cele mai mari creșteri de prețuri, în comparație cu decembrie 2019, s-au înregistrat la făină – 7,2%, fasole boabe – 17,59%, fructe și conserve de fructe – 7,52%, citrice – 11,4%, tutun și țigări cu 6,8%.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

2.000 de studenți voluntari, repartizați în spitalele suport Covid. Anunțul Departamentului pentru Situații de Urgență

Publicat

Primele ordine de repartizare a studenţilor voluntari care se vor alătura cadrelor medicale aflate în prima linie, responsabile în continuarea îngrijirilor medicale care se impun pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus, au fost semnate marţi, anunţă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

„Cu sprijinul Consiliului Naţional al Rectorilor şi al conducerii Universităţilor şi Facultăţilor de Medicină, în ultimele şase zile de la aprobarea noii ordonanţe s-au înscris, în mod voluntar, 1.992 de studenţi, dintre care 720 au fost repartizaţi deja, în primă etapă, în 25 de judeţe”, arată DSU, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Conform DSU, în perioada următoare vor fi semnate alte ordine de repartizare a studenţilor voluntari în mai multe unităţi sanitare din ţară.

Repartizarea are loc după ce a intrat în vigoare OUG 197 privind unele măsuri în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Transilvania, inclusă de National Geografic în topul celor mai uimitoare destinații din lume, pentru imprevizibilul an 2021

Publicat

National Geographic le cere editorilor revistelor sale de călătorie, în fiecare an, o selecție de destinații pentru următoarele luni. În acest caz, pentru imprevizibilul 2021. Pe lista sa din acest an (25 de destinații în creștere până în 2021, pe locul 19 a fost votată Transilvania, transmite ABC, citată de Rador.

”Lumea este plină de minuni – chiar dacă sunt greu de atins- scrie Național Geographic. În timp ce pandemia ne-a oprit călătoriile, nu ne-a liniștit curiozitatea. Înaintea unui nou an – cu promisiunea unei întoarceri la călătorii – suntem dornici să împărtășim aceste 25 de povești în timp util despre locuri atemporale care vor defini itinerariile noastre viitoare.”

Printre poveștile despre locuri uimitoare despre care relatează prestigioasa publicație se află și Transilvania despre care scrie că este ”găsirea realului într-o țară renumită pentru fantezie”, cu pajiști din flori sălbatice, castele ca în cărțile de povești și sate pietruite. National Geografic recomandă călătoria cu o căruță trasă de cai, drumețile în munții împăduriți sau chiar ajutorul la treburile din gospodăriile țăranilor cum ar fi mulsul oilor, colectarea ouălor și strângerea fânului în căpițe.

National Geografic- Topul celor mai uimitoare destinații în 2021

1. Parcul Național Katmai, Alaska. Singura modalitate de a ajunge este cu barca sau hidroavionul.

2. Dominica. Prima națiune din lume declarată de guvernul său rezistentă la intemperii. Asta înseamnă nu doar clădiri rezistente la uragane, ci și o economie durabilă.

3. Parcul Național Los Glaciares, Argentina. Poarta de acces către regatul de gheață din sudul Patagoniei argentiniene.

4. Regiunea Svaneti, Georgia. Ushguli este una dintre comunitățile locuite amplasate al cea mai mare altitudine din Europa.

5. Tulsa, Oklahoma. Centrul dezbaterii despre rasă în SUA. Greenwood Rising este numele noului centru de istorie „Black Wall Street”.

6. Traseul americanilor nativi din sud-vestul Statelor Unite.

7. Insula Guam. Moștenirea lui Magellan.

8. Gyeongju, Coreea de Sud. Patrimoniul Mondial UNESCO. Oraș cultural al Asiei de Est în 2021.

9. Vitoria-Gasteiz.

10. Tonglu, China. O sursă de inspirație pentru generații de artiști chinezi.

11. Isle Royale, Michigan. Unul dintre cele mai puțin cunoscute parcuri naționale din SUA.

12. Ecoregiunea Cerrado, Brazilia, cea mai mare savană din America de Sud.

13. Insula Lord Howe, Australia. Ultimul paradis la Marea Tasmaniei.

14. Yellowknife, Teritoriile de Nord-Vest, Canada. În căutarea aurorei boreale.

15. Columbia Britanică, Canada. Această regiune găzduiește peste 200 de grupuri indigene.

16. Space Coast, Florida.

17. England Coast Path, în Regatul Unit. Cea mai lungă potecă de pe țărmul mării din lume.

18. Parcul Național Hortobágy, marea câmpie a Ungariei.

19. Transilvania, România.

20. Denver, Colorado.

21. Alonissos, Grecia. Parcul Național Marin Alónnisos.

22. Gabon. Peste 11% din această țară africană este un parc național.

23. Noua Caledonie.

24. Copenhaga, Danemarca.

25. Freiburg im Breisgau, Germania.

Surse: National Geografic/  ABC/ Rador

foto: captura video: vimeo.com/stanly

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate