Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

AUDIENȚE ONLINE: Prima serie de răspunsuri de la Primăria Alba Iulia la întrebările transmise de cetățeni


Publicat

Albaiulienii care au accesat noul serviciu de Audienţe Online pus la dispoziţie de Alba24 au primit primele răspunsuri din partea Primăăriei la întrebările lor. Reprezentanţii instituţiei publice au încercat să se documenteze în termen de 48 de ore cu privire la cât mai multe dintre problemele aduse în discuţie de cetăţeni şi să le ofere răspunsuri.

Conducerea Primăriei Alba Iulia menţionează că, pentru informaţiile ce necesită o mai amplă documentare este posibil ca răspunsurile să fie oferite într-un termen mai lung de 48 de ore. Pentru a transmite întrebări sau sesizări, accesați formularul AUDIENȚE ONLINE LA PRIMĂRIA ALBA IULIA.

Puteți citi aici detalii despre acest serviciu pe care Alba24 îl oferă, în parteneriat cu Primăria Alba Iulia.

Întrebare: Nicolae Munteanu; Subiect: Terasele de pe B-dul Transilvania

„Vreau să ştiu cum se poate interveni într-o situaţie de forţă majoră (calamitate) cu maşini ale ISU sau alt gen de utilaje speciale pe bulevard.

În baza căror legi aţi autorizat o terasă situată la 10 metri faţă de spaţii de locuinţe (terasa TABU) şi care s-a poziţionat şi pe două spaţii de traversare a zonei verzi. Până la ce oră o terasă de acest fel poate folosi boxe de amplificare? Nu vi se pare normal ca programul de funcţionare să fie sistat la ora 22-23?”

Răspuns: „Vă informam faptul că, în cazul unei situaţii de forţă majoră (calamitate, incendii ş.a.m.d.), maşinile ISU acţionează prin spatele blocurilor, acţionând de jur împrejurul zonei de intevenţie.

Autorizaţia de funcţionare a teraselor sezoniere sunt atribuite în baza Regulamentului de Urbanism din 2010. Urmează a fi făcute verificări de către Poliţia Locală, programul de funcţionare a teraselor fiind până la orele 23.00. În cazul unor sesizări repetate, sancţiunea aplicată poate merge până la suspendarea autorizaţiei de functionare. Vom monitoriza îndeaproape situaţia reclamată.”

Întrebare de la Sorin Baltariu; Subiect: Programe pentru tineri

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

Aş dori să ştiu dacă există un program prin care familiile de tineri sau tinerii până în 28 de ani pot achiziţiona o casă. Sistemul ANL, sau alte programe de acest gen.

Vă mulţumesc!”

Răspuns: „Cel mai probabil, termenul de predare pentru următoarele apartamente ANL este luna mai. Urmează să se finalizeze în acest an, pe etape, alte trei blocuri de locuinţe sociale. Primul dintre ele se va termina în luna iunie.

A. Criterii de acces la locuinţă:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Alba Iulia.

NOTĂ:

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Alba Iulia.

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

Lista de priorităţi se stabileşte anual.

Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat: 10 puncte

1.2. Tolerat în spaţiu: 7 puncte

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): – mp/locatar –

a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv: 5 puncte

b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv: 7 puncte

c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv: 9 puncte

d) mai mică de 8 mp: 10 puncte

NOTĂ:

În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală

2.1. Starea civilă:

a) căsătorit: 10 puncte

b) necăsătorit: 8 puncte

2.2. Nr. de persoane în întreţinere:

a) Copii

– 1 copil: 2 puncte

– 2 copii: 3 puncte

– 3 copii: 4 puncte

– 4 copii: 5 puncte

– > 4 copii: 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora: 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus: 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului

4.1. până la 1 an: 1 punct

4.2. între 1 şi 2 ani: 3 puncte

4.3. între 2 şi 3 ani: 6 puncte

4.4. între 3 şi 4 ani: 9 puncte

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani: 4 puncte

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională: 5 puncte

5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă: 8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă: 10 puncte

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată: 13 puncte

5.5. cu studii superioare:15 puncte

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani: 15 puncte

6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii: 10 puncte

6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate: 5 puncte

NOTĂ:

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).”

Întrebare de la Dobrea Ilisie; Subiect: str. Mircea Eliade

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

Doresc să ştiu dacă este prevăzut un proiect şi un termen pentru introducerea canalizării şi a curentului electric pe str. Mircea Eliade, din spatele pieţei din cetate (ferma agricolă) şi până la intersecţia cu str. Varese, lângă Unitatea Militară (Depozit).”

Răspuns: „Primăria Alba Iulia are în program construirea de locuinţe pe terenul amplasat între străzile Nazareth Ilit şi Nichita Stănescu, iar, odata cu finalizarea ansamblului de locuinţe din zonă, se va studia posibilitatea realizării reţelei de canalizare pe tronsonul solicitat până în strada Toporaşilor. În acest moment, este rezolvată reţeaua de canalizare pentru cele trei blocuri ANL care sunt în curs de finalizare. Reţeaua electrică este gestionată de Electrica, aşadar vă invităm să vă adresaţi companiei respective.”

Întrebare de la Crăciun Tiberiu; Subiect: Canalizare Oarda

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

Buna ziua! Mă numesc Crăciun Tiberiu şi deţin un imobil în Oarda de jos, pe strada Dumbrăviţei nr.83. Am văzut că în Oarda de jos sunt în plină desfăşurare lucrările de introducere a sistemului de canalizare, însă în zona în care se află casa mea nu s-a efectuat nicio lucrare. Din informaţiile mele, casa se află în zona cuprinsă în proiectul de canalizare, însă vreau să ştiu de ce nu s-a introdus canalizarea şi în zona noastră.”

Răspuns: „Toată strada este inclusă în proiectul de introducere şi modernizare canalizare. Se vor realiza atât înlocuirea reţelei de apă, cât şi extinderea reţelei de canalizare menajeră.”

Întrebare de la Ilie; Subiect: Drumul spre Miceşti

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

Când se asfaltează prima porţiune de drum spre Miceşti, că-mi cad roţile azi-mâine. Sper că în curând. Aştept răspunsul şi marea asfaltare.”

Răspuns: „Calea Moţilor va fi asfaltată în întregime, până la sfârşitul (cel mai târziu) lunii august anul curent. Întreg tronsonul dintre Miceşti şi Alba Iulia.”

Întrebare de la: Ioan Popa; Subiect: Iluminat stradal

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

De aproximativ trei săptămâni, pe strada Ardealului nu funcţionează iluminatul stradal. Acest lucru l-am mai sesizat şi telefonic, dar nu s-a rezolvat problema. Sper sa se rezolve cât mai repede. Vă mulţumesc.”

Răspuns: „Pe strada Ardealului sunt cabluri întrerupte între două posturi de transformare şi reteaua de iluminat: postul 26 şi 126. Astăzi se încearcă alimentarea pe o singura fază. În situaţia în care cablul este complet întrerupt, se va înlocui tot cablul. Este cert că această operaţiune de înlocuire va înlătura definitiv orice soluţie provizorie. Situaţia se va remedia complet până marţi, definitiv.”

Întrebare de Cimpoieş T. Ştefan; Subiect: Parcări auto

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

Când se va trece la repartizarea locurilor de parcare în zona străzii Gladiolelor – Cetate?

Mulţumesc.”

Răspuns: „Lucrările de amenajare a parcărilor prin trasarea acestora se desfăşoară în prezent în cartierul Ampoi I, urmând cartierul Lumea Nouă. După finalizarea acestor perimetre, se va relua marcarea parcărilor dinspre strada Cloşca spre Vasile Goldiş, implicit strada Gladiolelor”.

Întrebare de la: Alba Cosmin; Subiect: Cartier Orizont

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

Întrebarea mea este următoarea pt. domnul primar Mircea Hava: Domnia sa ştie de existenţa cartierului Orizont din Alba Iulia? Locuiesc în acest cartier de 5 ani, sint cu taxele şi impozitele locale achitate la zi, pe buletin scrie Alba Iulia, dar parcă noi, cei care locuim acolo, jucăm în alt film. Nu am văzut un reprezentant al primăriei să ne viziteze, cartierul nu este prins în nici un proiect, fie de canalizare, reabilitat drumuri sau iluminat stradal. Nimic. Măcar o maşina-două de pietriş, un buldo şi un tasator pt. a ne mai aranja puţin drumul. măcar. Poate atâta meritam şi noi. Totuşi este anul 2012. Din toate taxele şi impozitele achitate măcar atâta să se poata face. Mulţumesc frumos.”

Răspuns: „S-au predat primăriei următoarele străzi din cartierul Orizont: 3, 5 , 7 , 9, 23, 25, 4, 6, 8, 10, 12,24 şi 26. În prezent se lucrează la relaţia de drumuri dintre Alba şi Miceşti, urmând ca, de la anul, să se intervină si pe sectoarele colaterale. În privinţa iluminatului public, acesta va putea fi realizat după finalizarea procedurilor de achiziţie (licitaţie) privitoare la atribuirea acestui serviciu pentru municipiul Alba Iulia. Din păcate, numărul mare de contestaţii a întârziat acest lucru. În prezent, nu există o relaţie contractuală pentru acest tip de servicii.”

Întrebare de la: Danciu Ioan; Subiect: Întrebare

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

De ce, domnule primar, locuitorii de pe strada Dr.Aurel Lazăr sunt singurii ce nu beneficiază de trotuar pavele în faţa porţii, respectiv de la stradă până la poarta casei, care este adevăratul motiv, chiar să fie o aşa lipsă de bani. Bine că se pun la marginea oraşului. Nu uitaţi că suntem peste 59 de familii, iar iunie este aproape.”

Răspuns: „Strada Aurel Lazăr este amenajată pe un tronson. Dezvoltarea ulterioară a străzii necesită în prezent sistematizare. Acest lucru va fi realizat în cursul anului viitor, prin elaborarea unui plan mai amplu care nu vizează doar strada în cauză.”

Întrebare de la: Popescu Emil; Subiect: gropi

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

La intrarea din b-dul Revoluţiei în parcarea Profi nu se poate pune o bandă asfalt, să nu mai rupem maşinile aşa de rău. Mulţumesc, la revedere.”

Răspuns: „Începând de săptămâna viitoare, vom interveni pentru repararea drumurilor asfaltate din municipiu. Vă mulţumim pentru sesizare şi vă asigurăm că se va interveni prin suplimentarea cu o pană de asfalt şi în zona parcării Profi cu acces din Bulevardul Revoluţiei.”

Întrebare de la: Bogdan Bitai; Subiect: Asfaltare strada Dacilor

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

Bună ziua, acum că aţi terminat lucrările la canalizarea din Partoş (strada Dacilor, mai exact), când o să vă apucaţi de asfaltarea străzii? Strada e un dezastru de prea multă vreme.”

Răspuns: „Aşa cum aţi precizat în prezent, se execută lucrarea de introducere a canalizării în Partoş, inclusiv pe strada Dacilor. În perioada imediat următoare, se realizează documentaţia de atribuire şi se depune pe SEAP (sistemul electronic de licitaţie), pentru serviciile de modernizare a străzilor din Partoş. Odată încheiată această procedură, se va putea trece la executarea lucrărilor. Vă asigurăm că este în interesul comun, al tuturor, ca acest lucru să se întâmple în următoarele 3 luni.”

Întrebare de la: Posogan Cristian; Subiect: Locuinţe sociale

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

Aş dori să vă întreb referitor la data exactă când se vor da în folosinţă locuinţele sociale (ANL).”

Răspuns: „Locuinţele pentru tineret destinate închirierii tronson A, B, C, zona Detunata se realizează prin fonduri ANL, care au comunicat termenul preconizat de punere în funcţiune a obiectivului: luna mai 2012.”

Întrebare de la: Horea Lencu; Subiect: Câine comunitar

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

Am solicitat în repetate rânduri, de mai bine de 8 luni de zile, ridicarea de pe domeniul public, strada Călăraşilor nr.11 – aprox. a unui câine vagabond şi nu s-a întâmplat nimic! Menţionez că anterior acestei perioade la insistenţele noastre (peste 20 de sesizări telefonice şi cerere scrisă) câinele a fost ridicat şi marcat printr-un plastic cu număr în ureche, iar apoi eliberat, a revenit în zona străzii noastre! Nu am solicitat să i se pună un plastic în ureche, am solicitat să fie ridicat pentru că este destul de agresiv!

Am depus în repetate rânduri cereri scrise atât la Primărie cât şi la Poliţia locală şi am făcut nenumărate sesizări telefonice! Cine răspunde dacă îmi este muşcat copilul sau dacă este muşcat unul dintre sutele de copii care vin în fiecare zi spre şi dinspre Şcoala Vasile Goldiş din centrul oraşului!? Se mai ocupă cineva de ecarisaj?!”

Răspuns: „În baza Legii, câinele a fost sterilizat şi marcat, iar apoi a fost pus în libertate. Societatea care se ocupă de problema câinilor vagabonzi este SC Salprest SA. Le-am comunicat problema semnalizată, urmând ca, în cursul zilelor următoare, să fie ridicat patrupedul.”

Întrebare de la: Balea Dumitru; Subiect: Mult praf

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

Buna ziua

Locuiesc pe str.V.Alecsandri, bl.31; din cauza şantierului de la blocurile în construcţie ale primăriei din spatele stadionului s-a depus pe şoseaua din faţa blocului 31 foarte mult pământ care a fost adus de utilaje din şantier care provoacă mult praf. Locuitorii din zonă nu pot să deschidă geamurile pentru aerisire, vă rugăm să măturaţi drumul pe porţiunea respectivă. Am fost şi la dm. Crisboi, care a promis că rezolvă situaţia, dar nu s-a întâmplat.

Va mulţumesc.”

Răspuns: „Au fost atenţionaţi constructorii din zonă, pentru luarea măsurilor de împiedicare a producerii şi răspândirii prafului în zonele adiacente şi a şantierului. Precizăm că în acest sens vom reveni cu o notificare către contructori pentru înlăturarea disconfortului creat.

Întrebare de la Neacsu Daniel; Subiect: Ref. la firmele de servicii electronice

„Am şi eu o întrebare, domnule primar,

De ce Primăria Alba Iulia nu a intervenit în sprijinul proprietarilor de apartamente de la blocuri atunci când a fost sesizată în scris de modul brutal în care au pătruns prin scările blocurilor instalându-şi propriile reţele de Tv. prin cablu, telefonie fixă, internet, montându-şi pe faţadele blocurilor cabluri peste cabluri, ceea ce a dus la un aspect necorespunzător al acestora, fără a avea acordul acestor proprietari şi, implicit, al asociaţiei de proprietari din care fac parte? Primăria Alba Iulia nu este interesată de modul cum arată faţadele blocurilor din acest oraş? Mă refer, în special, la RCS & RDS şi NEXTGEN COMMUNICATIONS care au sfidat tot timpul drepturile prorietarilor de apartamente sau al reprezentanţilor asoc. de proprietari, punând pur şi simplu stăpânire pe blocurile noastre. Care este răspunsul Dvs.?”

Răspuns: „Blocurile de locuinte sunt proprietate privată, iar primăria nu poate interveni in administrarea sau gestionarea relaţiilor dintre proprietari şi terţi. Competenţa în situaţia semnalată de dumneavoastră revine strict Asociaţiei de proprietari. Montarea acestor reţele de cabluri nu necesită autorizaţie, iar intervenţia  din partea Primăriei ar fi un abuz în serviciu.”Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

3 Comentarii

3 Comments

 1. constantin

  joi, 22.02.2018 at 15:45

  buna ziua
  am 51 ani ,sotia 43 suntem din alba iulia si suntem fara casa..cum putem intra in posesia unei locuinte sociale…muncim amandoi de peste 25 ani..dar se vede ca suntem expirati de nu avem acces la nimik pana acum

  • dani

   joi, 22.02.2018 at 15:56

   nu te rezolva nimeni.
   asta este romania mare

 2. constantin

  joi, 22.02.2018 at 15:46

  nu conteaza zona ,sau locatia,,important este un acoperis deasupra capului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

Vineri, 5 martie, ultima zi de înscriere pentru admiterea în colegiile naționale militare din țară

Publicat

Ultima zi de înscriere pentru admiterea în colegiile naționale militare este vineri, 5 martie 2021. În cele cinci colegii din țară sunt disponibile 600 de locuri. 

Potrivit reprezentanților MApN, se pot înscrie elevii din clasele a VIII-a sau absolvenții care nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ liceal sau profesional, cu vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2021.

În țară există cinci colegii naționale militare:

 • Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia;
 • Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza;
 • Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc;
 • Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova;
 • Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța.

Criterii specifice de recrutare:

 • vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2021 (anul desfășurării concursului de admitere);
 • absolvenți ai învățământului secundar inferior sau gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de admitere.

Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, nu se pot înscrie în vederea participării la procesul de recrutare, selecție și admitere în clasa a IX-a la învățământul liceal militar.

Pentru înscriere, unul dintre părinți sau tutorele trebuie să contacteze personalul biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțineți cu domiciliul, fie telefonic, fie deplasându-se la sediul biroului. Numerele de telefon și adresele sunt disponibile AICI (.PDF).

Înscrierea se poate face și online.

Candidații înscriși sunt programați pentru susținerea probelor de selecție aptitudinală, termenul limită pentru desfășurarea selecției fiind data de 9 aprilie 2021.

Selecția se desfășoară în cele patru centre zonale de selecție și orientare: Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.

Candidații declarați „Admis” la selecția aptitudinală vor efectua vizita medicală până la data de 23 aprilie 2021.

Candidații declarați „Admis” la probele de selecţie şi „Apt” la examinarea medicală întocmesc dosarul de candidat și participă la concursul de admitere.

Prima etapă a concursului de admitere este eliminatorie și constă într-un test grilă de evaluare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică. Data desfășurării este 28 mai 2021.

sursa: Recrutare MApN

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Aeroporturile nu trebuie să ceară călătorilor adeverinţe de vaccinare împotriva COVID-19, avertizează OMS

Publicat

Aeroporturile şi alte puncte de trecere a frontierei nu trebuie să ceară călătorilor să fie vaccinaţi împotriva COVID-19 drept condiţie pentru a putea intra pe teritoriul altor ţări, a subliniat miercuri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) citată de EFE.

În raportul său epidemiologic săptămânal asupra pandemiei, OMS a insistat că vaccinurile anti-COVID-19 nu pot fi o cerinţă pentru a călători, având în vedere că încă nu se cunosc efectele asupra reducerii răspândirii contagierilor, perioada de imunitate pe care o conferă sau dacă protejează împotriva formelor uşoare ale bolii.

De asemenea, „a acorda prioritate acestor călători ar putea avea drept consecinţă administrarea neadecvată de doze categoriilor de risc ce pot contracta forme grave de COVID-19”, a precizat ONU.

Potrivit organizaţiei, utilizarea „certificatelor de imunitate” de către călătorii internaţionali (indiferent dacă s-au vaccinat sau dacă au anticorpi după ce au depăşit boala) nu este recomandabilă şi nici „nu este susţinută de evidenţe ştiinţifice”.

În raportul său, OMS reiterează că persoanele de peste 60 de ani, cele cu boli cronice şi alte grupuri de risc trebuie să evite să călătorească în ţări cu o rată înaltă de COVID-19. Pe de altă parte, potrivit organizaţiei, călătorii internaţionali „nu trebuie consideraţi prin natura lor cazuri suspecte de COVID-19”.

În 2020, traficul pasagerilor internaţionali a scăzut cu 60 % faţă de anul 2019 (cu 2,7 miliarde mai puţin), fapt ce a provocat companiilor aeriene pierderi estimate la 371 miliarde de dolari.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

44 de ani de la marele cutremur din 1977. În mai puțin de un minut au fost distruse 35000 de locuințe. Radiografia unui dezastru

Publicat

În data de 4 martie 2021 se împlinesc 44 de ani de cel mai mare seism înregistrat în România. Pe 4 martie 1977, un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a pus la pământ sau a avariat circa 35.000 de locuințe în doar 56 de secunde, iar peste 700 de întreprinderi au fost afectate. Cutremurul s-a soldat cu aproape 1.600 de morți și alte 11.000 de persoane rănite.

Căutările au durat zile în şir, iar pagubele s-au ridicat la echivalentul, de astăzi, a două miliarde de euro. 

Cutremurul care a avut loc la ora 21:22, a produs cele mai mari pagube în Capitală, care este aşezată în zona de impact a seismelor vrâncene. În zorii zilei următoare începeau căutările supravieţuitorilor. Peste 30.000 de pompieri şi militari scormoneau printre dărâmături. La fiecare 5 minute mai scoteau pe cineva de sub ruine.

În Bucureşti s-au prăbuşit mai bine de 33 de clădiri şi blocuri mari. În Capitală şi-au pierdut viaţa 1.424 de oameni, din totalul de 1.578 de morţi înregistraţi în întreaga ţară, iar alte 7.500 de persoane din Capitală au fost rănite.

Pagubele materiale provocate de seismul din 1977 s-au ridicat la peste două miliarde de dolari, dintre care 1,6 miliarde doar în Capitală. Printre cei decedaţi în seismul din 1977 s-au numărat şi Toma Caragiu (actor), Alexandru Ivasiuc (prozator), A.E. Baconsky (poet, prozator, traducător), Savin Bratu (critic, istoric şi teoretician literar), Daniela Caurea (poetă), Mihail Petroveanu (critic şi istoric literar), Veronica Porumbacu (poetă şi prozatoare), Alexandru Bocăneţ (reputat regizor TV), Doina Badea (interpretă de muzică uşoară şi romanţe), Eliza Petrăchescu (actriţă de teatru şi film).

Printre oraşele extrem de afectate de cutremurul din anul 1977 a fost şi Zimnicea, situat în cel mai sudic punct al ţării. După seism, autorităţile au anunţat că oraşul a fost afectat în proporţie de 80%, fiind practic ras de pe faţa pământului.

Zona Vrancea este caracterizată de o activitate seismică ridicată, cu o suprafaţă epicentrală de circa 30 x 70 de kilometri. Cutremurele apar la adâncimi cuprinse în general între 70 şi 200 de kilometri, fiind înregistrate şi cutremure la adâncimi mai mari şi respectiv mai mici, dar cu magnitudini reduse. Frecvenţa de apariţie a cutremurelor vrâncene a fost analizată de-a lungul timpului, iar pe parcursul a 600 de ani, se poate aprecia, cu extrapolare, că media de generare este de trei cutremure de magnitudine mai mare de 7,2 pe scara Richter per secol.

Legenda urbană

În schimb, circulă şi o legendă urbană potrivit căreia pagubele nu ar fi fost atât de mari şi că autorităţile au dărâmat cu buldozerele clădirile care au rămas în picioare, după ce Nicolae Ceauşescu a anunţat că va vizita oraşul. Fostul dictator a dat ordin ca oraşul să fie reconstruit, în sprijinul locuitorilor venind oameni din nouă judeţe ale României. O bună parte din banii pentru reconstrucţie au fost donaţi de Germania şi Austria. Un deceniu mai târziu, noua infrastructură se deteriorase puternic din cauza lucrărilor de slabe calitativ.

Epicentrul a fost localizat în zona Vrancea, la o adâncime de aproximativ 100 de kilometri, iar unda de şoc s-a simţit în aproape toată zona Balcanilor. În oraşul Şviştov, situat pe malul Dunării în Bulgaria, trei blocuri de locuinţe au fost distruse şi peste 100 de oameni au murit. Seismul s-a simţit până în Moscova şi Sankt Petersburg.

Seismul a produs efecte puternice asupra solului, în nord-estul Munteniei şi sudul Moldovei, precum crăpături şi fenomene de lichefiere a solului, iar pe Valea Prahovei au avut loc alunecări de teren.

Chiar dacă în primele ore de după cutremur reacţia autorităţilor a fost slabă, un număr mare de români s-au solidarizat şi au ajutat la îndepărtarea dărâmăturilor şi la salvarea victimelor. Măsurile de sporire a producţiei de alimente au fost luate, în urma apelului prezidenţial, pentru a asigura necesarul populaţiei şi s-a dispus restabilirea reţelelor utilitare – apă, gaz, telefonie, curent electric. Au fost trimise ajutoare din toată ţara către zonele afectate.

Dispariţia unor monumente de arhitectură

Pagubele materiale s-au concretizat prin afectarea majoră şi chiar dispariţia unor monumente de arhitectură bucureşteană, printre care blocurile Dunărea, Continental-Colonadelor, Scala, Casata, Wilson, Nestor, fostul sediu al Uniunii Artiştilor Plastici (casa arhitectului Grigore Cerchez) şi clădirile de la strada Lizeanu colţ cu Bulevardul Ştefan cel Mare. Practic, în Bucureşti au fost rase de pe faţa pământului 32 de blocuri şi clădiri mari, iar 130 de edificii au fost grav avariate.

Din totalul pierderilor înregistrate la nivel naţional, primul loc a fost ocupat de Bucureşti cu 90% victime şi 70% pierderi materiale.

Cuplul Ceauşescu, în Nigeria

În seara zilei de 4 martie 1977, Nicolae şi Elena Ceauşescu se aflau în Nigeria, la un banchet care se dădea în cinstea lor. După ce a primit vestea despre cutremur, Ceauşescu a întrerupt banchetul. La telefon a instituit starea de necesitate în România, iar a doua zi de dimineaţă, cei doi au aterizat pe aeroportul Otopeni.

Când a fost cel mai puternic seism din România

Și totuși, cel mai puternic cutremur de pe teritoriul României nu a fost cel din 1977, deși în percepția publică tinde să se creadă acest lucru, chiar și astăzi.

Cel mai mare cutremur care a avut loc în România a avut magnitudinea de 7,9. Seismul a avut loc la ora 12:55, în data de 26 octombrie 1802, la o adâncime de 150 de kilometri, în zona seismică Vrancea. 

Seismul din 1802 a fost denumit „Cutremurul cel Mare”. Produs în ziua Sfintei Parascheva, mișcarea tectonică a afectat o arie întinsă din partea de est a Europei, fiind resimțit de la Moscova și Sankt Petersburg până în Constantinopol (Istanbul) și Insula Itaka.

Cea mai afectată zonă a fost cea de la Curbura Carpaților. Dionisie Ecleziarhul, călugar caligraf și cronicar, scria despre cutremurul din 1802: „S-au cutremurat pământul foarte tare, de au căzut toate turlele bisericilor din București și clopotnița cea vestită (Turnul Colței), care era podoaba orașului, cu ceasornic au căzut și s-au sfărâmat, și era atunci mare frică”.

Multe clădiri din București au fost avariate sau distruse, printre care Biserica Sf. Nicolae, Turnul Colței și Mănăstirea Cotroceni. Biserica Elefterie a rămas fără două turle. Au izbucnit și multe incendii, probabil din cauza răsturnarii sobelor.

La Târgu Jiu s-a dărâmat Biserica Mărgineni, omorând patru oameni. Biserica Născătoarei de Dumnezeu din Vălenii de Munte a fost de asemenea distrusă, cu toate că abia fusese zidită.

Cutremurul a fost simțit în Moldova și Bucovina, cele mai afectate orașe fiind Iași și Cernăuți. La Mănăstirea Sf. Ioan au căzut mai multe odăi, turnul bisericii, bolta și din ziduri; la Iași nu a rămas nici un zid nesurpat, turnurile mai multor biserici și mănăstiri s-au surpat iar cupolele s-au prăbusit.

În zona Moldovei au mai avut de suferit și Mănăstirile Bogdana, Rădeanu, Răducanu și Răchitoasa și Bisericile Armănesti (Suceava), Sf. Arhangheli (Pașcani) și Adormirea Maicii Domnului din Bârlad.

Brașovul și împrejurimile sale au fost puternic afectate, Biserica Neagră suferind multe avarii. La Sibiu s-au dărâmat mai multe clădiri, inclusiv Biserica Catolică.

Cutremurul a mai provocat stricăciuni și în zone din Ucraina, la Lvov și Kiev, a produs spaimă în Polonia la Varșovia iar în Bulgaria au avut de suferit orașele Ruse, Varna și Vidin.

sursa: mediafax.ro, digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Patru din zece români și-au redus consumul de carne. Câți spun că țin post. Studiu

Publicat

Patru din zece români spun că și-au redus consumul de carne în ultimele 12 luni, iar 61% dintre aceştia au în vedere produse din carne vegetală pentru perioadele de post, potrivit unui studiu.

92% din consumatorii de carne consumă carne de două ori pe săptămâna, cel puţin. Cu toate acestea, nu sunt puţini nici cei care susţin că şi-au redus consumul de carne în ultimul an (39%).

“Dacă ne uităm în meniul consumat în ultimele 4 săptămâni, descoperim că tinerii de până în 24 de ani consumă în măsură mai mare decât celelalte categorii de vârstă mezeluri vegetale sau înlocuitori de carne – şi asta nu ca opţiune pentru a posti. Este posibil că acest lucru să ne semnalizeze un trend pe care producătorii de carne l-ar putea capitaliza pentru a nu pierde legătura, pe termen mediu şi lung, cu aceşti potenţiali consumatori”, declară Vasi Dragomir, Consumer & Shopper Insights Leader, NielsenIQ România.

Şi pentru că se apropie Postul Paştelui, tot din studiu aflăm că 36% din respondenţi susţin că ţin post din când în când, iar 61% dintre aceştia au în vedere produse din carne vegetală pentru perioadele de post.

Vezi și POSTUL PAȘTELUI 2021: Când începe cel mai lung și aspru post din an. Interdicțiile perioadei și zilele cu dezlegare la pește

9 din 10 români cumpără carne cel puţin o dată pe săptămână.

Tinerii cumpără carne cu o frecvenţa mai mare comparativ cu cei mai în vârstă. La cea mai recentă achiziţie, 87% dintre cumpărătorii de carne declara că au cumpărat carne neprocesată în timp ce 36% au au optat pentru mezeluri. Diferenţa dintre cele două categorii de carne este mai vizibilă în rândul celor mai în vârstă (45-59 de ani).

91% dintre aceştia au optat pentru carne neprocesată la ultima cumpărătură, pe când doar 33% pentru mezeluri.

Preferinţele faţă de tipul de carne variază tot în funcţie de vârstă. Există o probabilitate mai mare ca cei tineri să cumpere carne din pui (79% din cumpărătorii de 18 – 24 de ani) în timp ce categoria celor mai în vârstă să aleagă mai des carne de porc (72% din cumpărătorii de 45-59 de ani).

În ceea ce priveşte capacitatea de a influenţa alegerea magazinului, carnea neprocesata este în top, 67% dintre cumpărători spunând că acest tip de carne a contat cel mai mult pentru alegerea magazinului unde să meargă la cumpărături.

Carnea gătită în casă este consumată cel mai des (75%) şi pare că ocupă un loc central în meniul zilnic al românilor. Originea locală inspiră calitate ridicată în categoria “food”, în general, şi în legătură cu carnea în special.

Studiul s-a desfăşurat online, în perioada octombrie- noiembrie 2020. Eşantionul cuprinde 1000 de respondenţi, utilizatori de internet, din mediul urban, cu vârstă cuprinsă între 18-59 de ani.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate