Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

AUDIENŢE ONLINE: Răspunsuri de la Primăria Alba Iulia. Despre publicitatea stradală şi concursul „Comoara din Cetate”


Publicat

Reprezentanţii Primăriei Alba Iulia au transmis cititorilor Alba24, precizări ca răspuns la întrebări privind modalitatea legală în care se pot lipi afişe ori anunţuri publicitare în locaţii de pe spaţiul public, dar şi informaţii despre organizarea celei de-a doua ediţii a concursului „Comoara din Cetate.”. Alte informaţii pot fi solicitate utilizând formularul „Audienţe Online.”

Întrebare de la: Stoica Nicolae; Subiect: publicitate outdoor Alba Iulia

„Aş vrea să fac publicitate pe străzile din Alba Iulia, fără a murdări oraşul!!! De exemplu, vreau să lipesc afişe publicitare de dimensiunea 10 cm lungime şi 10 cm lăţime. Puteţi să mă informaţi sau să trimiteţi care este  numărul Hotărârii locale sau legea locală care reglementează astfel de activităţi? Inclusiv costul-preţul-taxa acestor servicii!!!”

Răspuns: „Numărul hotărârii este HCL 306/2009.

HOTĂRÂREA NR. 306

privind aprobarea locaţiilor şi tarifelor pentru lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare în municipiul Alba Iulia

Consiliul local al municipiului Alba Iulia, întrunit în şedinţă ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea locaţiilor şi tarifelor pentru lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare în municipiul Alba Iulia;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27591/2009 al Serviciului administrarea domeniului public şi privat din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia şi avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ;

În temeiul prevederilor art.36(2) lit.b coroborat cu dispoziţiile art.36(4) lit.c, ale art.45 (2) lit.c, ale art.115 (1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată prin OUG nr.20/2008, prin Legea nr.35/2008, OUGR nr.66/2008 şi Legea nr.131/2008,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se permite lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare în municipiul Alba Iulia numai în următoarele locaţii:

a) pe stâlpii din beton destinaţi acestui scop situaţi astfel:

-la intersecţia B-dul Revoluţiei 1989 cu str.Calea Moţilor în apropierea OMV – 1 locaţie;

-la intersecţiaB-dul Republicii cu str.Gheorghe Şincai în apropieres FLIPS – 2 locaţii;

-la intersecţia B-dul Republicii cu str. Ştefan Manciulea – 2 locaţii;

-în Piaţa I.C.Brătianu în faţa Inspectoratului de Poliţie – 1 locaţie;

-pe B-dul 1 Decembrie 1918 în apropierea Hotel Cetate – 1 locaţie.

b)pe panourile publicitare existente în staţiile de autobuz în următoarele locaţii:

– Staţia Romtelecom

– Staţia Parc „Lupoaica”

– Staţia Magazin „Unirea”

– Staţia str. T. Vladimirescu – Casa de pensii

– Staţia Ampoi III – berărie

– Staţia str. Republicii la FLIPS

– Staţia Cantina Ardealul

– Staţia str. Revoluţiei – „Albalact”

– Staţia str. Horea – Hotel „Cetate”

– Staţia Ampoi II – Liceul nr.1

– Staţia Ampoi I – vis-a-vis de Liceul nr.2

– Staţia str. Macului

– Staţia B-dul Încoronării, nr.16

– Staţia Stadion Cetate – OMV

– Staţia amplasată vid-a-vis de PROFI

– Staţia PROFI-KAUFLAND

– Staţia Pâclişa – la biserică

– Staţia Miceşti – str.Zlatnei intersecţia cu Calea Labului

– Staţia Miceşti – str.Scărişoara intersecţia cu Calea Labului

– Staţia Miceşti – str.Zlatnei la monument

– Staţia Partoş – str.Regiment V Vânători, nr.28

– Staţia Partoş – str.Regiment V Vânători, nr.25

– Staţia Partoş – str.Regiment V Vânători, nr.67

Lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare pe panourile publicitare amplasate pe locaţiile prevăzute la lit.b se va face numai în interiorul acestor panouri şi utilizând materiale care să permită înlăturarea rapidă şi fără urme a acestora.

Art.2 Lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare în oricare alte locuri decât cele arătate la art.1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 – 300 lei pentru persoane fizice şi între 300 – 800 lei pentru persoane juridice conform dispoziţiilor art.I lit.e pct.1 din HCL nr.299/2006.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se va face de către salariaţii din cadrul Serviciului Public Poliţia Comunitară a municipiului Alba Iulia.

Art.3 Tarifele pentru lipirea afişelor, posterelor şi a anunţurilor publicitare se stabilesc după cum urmează:

a) pentru afişe, postere sau anunţuri publicitare format A3 sau mai mare – 1 leu/buc.

b) pentru afişe, postere sau anunţuri publicitare format A4 – 0,75 lei/buc.

c) pentru afişe, postere sau anunţuri publicitare de alt format – 0,50 lei/buc

Plata acestor tarife se va face la caseria Serviciului administrarea domeniului public şi privat.

Gestionarea afişajului în municipiul Alba Iulia se va face de către salariaţii Serviciului administrarea domeniului public şi privat şi ai Serviciului întreţinerea domeniului public din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Art.4 Serviciul administrarea domeniului public şi privat din cadrul Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” , Serviciul întreţinerea domeniului public şi Serviciul public Poliţia Comunitară a municipiului Alba Iulia vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre

Art.5.Hotărârea se comunică la:

-Serviciul administrarea domeniului public şi privat

-Serviciul întreţinerea domeniului public

-Serviciul public Poliţia Comunitară a municipiului Alba Iulia

– Direcţia Venituri

-Presă

Alba Iulia, 29 septembrie 2009”

Întrebare de la: Popescu Marcel; Subiect: Comoara din Cetate ediţia II

Se va mai organiza anul acesta concursul Comoara din Cetate?”

Răspuns: „După jumătatea lunii iulie se va organiza cea de-a doua ediţie a concursului Comoara din Cetate.”Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

CJSU Alba a luat noi măsuri în contextul pandemiei de COVID 19, în localitățile Cenade, Meteș, Stremț și Blandiana. Ce s-a decis

Publicat

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a transmis marți, 11 mai, o nouă hotărâre care privește o serie de măsuri pentru limitarea cazurilor de COVID-19, în localitățile Cenade, Meteş, Stremţ şi Blandiana.

La nivelul comunelor Cenade şi Meteş unde rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este între 1,5 și 3/1.000 de locuitori, începând cu data de 12.05.2021, ora 0000, pentru o perioadă de 14 zile, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

a) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

b) Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private, sau a altor evenimente culturale;

c) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, terase, etc.);

d) Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

e) Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

f) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2200-0500, cu următoarele excepții:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
deplasarea în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori decesul unui membru de familie;
g) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este permisă în intervalul orar 0600-2200, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;

h) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în intervalul orar 0600-2200, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;

i) Măsurile stabilite la lit. g) și lit. h) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

j) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă, este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

k) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. i), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

l) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu obligația respectării orarului de lucru cu publicul între orele 0600-2200;

(2) Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.

(3) La finalul perioadei stabilite la alin. (1), sau în funcție de modificările intervenite la nivelul unităților administrativ–teritoriale în ceea ce privește rata de incidență, măsurile dispuse vor fi reevaluate.

 La nivelul comunei Stremţ, unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2, la data de 11.05.2021 este de 3,28/1000 de locuitori, începând cu data de 12.05.2021, ora 0000, încetează aplicarea măsurilor stabilite la art.2 alin.(1) lit. a), b), c) şi e) din hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Alba nr. 124 din 03.05.2021, şi se vor aplica următoarele măsuri:

a) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2200-0500, cu următoarele excepții:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
deplasarea pentru asistență medicală care nu poate și amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
deplasarea în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
b) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, își vor organiza şi desfăşura activitatea în intervalul orar 0500-2100, în intervalul orar 2100- 0500 operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(2) Celelalte măsuri prevăzute în hotărârea CJSU Alba nr. 124 din 03.05.2021, pentru diminuarea riscului la nivelul comunei Stremţ, rămân în vigoare în perioada prevăzută la art.2 alin.(1) din hotărârea menționată anterior.

La nivelul comunei Blandiana unde s-a înregistrat un trend descrescător de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, rata de incidență fiind de 0 cazuri la 1000 de locuitori, începând cu data de 12.05.2021, ora 0000, încetează aplicarea măsurilor stabilite pentru diminuarea riscului, prin Hotărârea C.J.S.U. Alba nr. 119 din 28.04.2021.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cum a refuzat un polițist o șpagă de 12.000 de euro oferită de un șofer pe autostrada Sebeș-Deva. Anchetă la DNA Alba Iulia

Publicat

Unul dintre polițiștii care a refuzat mita-record de 12.000 de euro cu care un șofer a vrut să scape de control, pe autostrada A1 din județul Alba, este un tânăr de 30 de ani din Mediaș. Spune că nici el și niciunul dintre colegii săi nu s-au gândit o secundă să accepte propunerea șoferului.  

Agentul principal Horațiu Drăgan este polițist la Brigada Autostrăzi de aproape cinci ani. Duminică, era pe tronsonul de autostradă din județul Alba. Urmau să primească și să refuze o mită de 12.000 de euro.

Vezi și DNA Alba Iulia: Un bărbat a încercat să dea mită 12.000 de euro unui polițist rutier. Cum s-a terminat povestea

”Ni s-a dat prin stație în consemn un autoturism, în care ar fi o persoană care a furat 100.000 de euro din Arad. Eu cu colegul eram pe tronsonul din județul Alba, alți doi colegi pe tronsonul din Deva. Ei au identificat mașina, au oprit-o, i-au întrebat pe șofer și pasager dacă are bani , a spus că nu.

Cei doi au fost duși la secție, unde am mers și noi. Acolo, la percheziția corporală asupra pasagerului s-au găsit foarte mulți bani”, povestește polițistul, pentru orademedias.ro.

Potrivit sursei citate, înainte de control, celor patru polițiști li se oferise mita de 12.000 de euro.

”Înainte de controlul corporal, pasagerul a încercat să ne ofere bani. În mașină, unul din colegii din Hunedoara a reușit să îl înregistreze pe acesta în timp ce spunea că ne dă 12.000 de euro ca să nu spunem că l-am prins. Am anunțat șefii și am urmat pașii în astfel de situații”, a mai spus polițistul.

Horațiu spune că nici el și niciunul dintre colegii săi nu și-au pus problema să accepte propunerea șoferului.

”Este exclus așa ceva. Să fii polițist înseamnă demnitate și onoare, facem meseria aceasta și apărăm legea. Cum să accepți mită? Am colegi care au denunțat oferirea a 200 de lei, a 500 de lei. Vrem să ne facem meseria corect”, a mărturisit acesta.

sursă: orademedias.ro

sursă foto: orademedias.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Magistrații din Alba au donat bani pentru construirea unui loc de joacă la o casă de tip familial din Alba Iulia

Publicat

Curtea de Apel Alba Iulia a organizat împreună cu Tribunalul Alba și Judecătoria Alba Iulia o campania umanitară denumită „De Paști dăruiește bucurie”.

În urma campaniei s-a inaugurat un loc de joacă pentru cei 22 de copii instituționalizați de la casa de tip familial „Izvorul Tămăduirii” din Alba Iulia.

De asemenea, o parte din bani au fost donați pentru a susține campania „O casă pentru nouă copii”, pentru a sprijini o familie nevoiașă din municipiu.

Spațiul de joacă a fost amenajat cu un tobogan, panou de cățărare, balansoar, carusel, o trambulină mare și câteva articole sportive (masă de tenis, fileu de badminton, palete, mingi).

Citește și: FOTO VIDEO: O familie cu 9 copii din Alba Iulia are nevoie de un cămin. Strângere de fonduri pentru cumpărarea unei case la țară

Toate au fost realizate și montate de o firmă specializată, în condiții de maximă siguranță.

Colegii de activitate și pensionarii au contribuit cu donații.

O parte din suma strânsă a fost donată și pentru susținerea campaniei de întrajutorare și sprijinire a unei familii nevoiașe din municipiul Alba Iulia, intitulată „O casă pentru nouă copii”.

Campania a fost inițiată de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Oliviu Gașpar din Alba Iulia.

Sursă foto: Facebook – Curtea de Apel Alba Iulia

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Incendiu pe DN1 la ieșire din Aiud. Motorul unei mașini a luat foc

Publicat

Motorul unei mașini a luat foc, marți, 11 mai, în jurul orei 15.15, pe DN1 la ieșire din Aiud spre Cluj, în zona benzinăriei Rompetrol. 

Potrivit ISU Alba este vorba despre un incendiu care s-a manifestat la compartimentul motor al unui autoturism, cu degajare mare de fum.

Autoturismul se afla în afara părții carosabile.

Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate