Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

BACALAUREAT 2014 în ALBA: Primele REZULTATE la examenul din sesiunea de vară. Cum depui contestaţie

Publicat

Ministerul Educaţiei Naţionale publică luni, până la ora 12.00, pe edu.ro, primele rezultate la probele din cadrul examenului de Bacalaureat 2014. Între orele 12.00 şi 16.00, candidaţii nemulţumiţi de note pot depune contestaţii, iar rezultatele finale vor fi cunoscute abia vineri, 11 iulie. În judeţul Alba s-au înscris la această sesiune de Bacalaureat 2.919 de candidaţi, 446 dintre aceştia fiind tineri care nu au reuşit să promoveze probele anii trecuţi, iar 2.473 care au terminat cursurile în promoţia 2014.

 Citește și BACALAUREAT 2014 în ALBA: REZULTATE pe LICEE, înainte de contestaţii. Topul candidaţilor în funcţie de medii şi TOP LICEE

REZULTATE BACALAUREAT 2014. Cum se calculează media la BAC:

Potrivit metodologiei de organizare a examenului pentru fiecare candidat care a obţinut cel putin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.
REZULTATE BACALAUREAT 2014. Examenul de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
– au susţinut probele de evaluare a competenţelor
– au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea
– au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.
Candidatul care, la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuza sa raspunda sau sa rezolve subiectele propuse se considera ca nu a sustinut proba respectiva.
Media notelor la probele scrise se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire. Aceasta reprezinta media generala a candidatului la examenul de bacalaureat.
Pentru candidatii care obtin media generala 5,99, media generala se rotunjeste la 6,00.
Candidatii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan conditiile mentionate, precum si candidatii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declarati „respinsi”.

Candidatii care au fost eliminaţi de la o proba, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminati din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii sau a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.
Pentru comunicarea rezultatelor finale ale bacalaureatului se întocmesc si se afiseaza liste nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele obtinute la fiecare proba scrisa, media generala, acolo unde este cazul, participarea si, dupa caz, rezultatele obtinute la probele de evaluare a competentelor si rezultatul
final: „reusit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”.

Rezultatele obţinute la probele de evaluare a competentelor lingvistice şi digitale nu se contestă.
Contestaţiile la probele scrise se depun si se înregistreaza la centrul de examen, în perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat.
Presedintele, împreuna cu unul dintre vicepresedinti, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestatiile si le înregistreaza.

REZULTATE FINALE BACALAUREAT 2014: Cum depui contestaţie
Cererile prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, însotite de un borderou în care se precizeaza numele candidatilor si probele, respectiv,disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia se înainteaza comisiei din centrul zonal de evaluare, de catre un delegat al comisiei din centrul de examen.
Dupa centralizarea cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, lucrarile se secretizeaza. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judet, cu acelasi tip de hârtie pusa la dispozitie de comisia de bacalaureat judeteana. Dupa aceasta, se aplica stampila „Bacalaureat 2014 – C.Z.E.”.
În cazul în care Comisia nationala de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestatii la nivel judetean, lucrarile se înainteaza, prin delegat, comisiei judetene de contestatii, singura în masura sa acorde o noua nota lucrarii. Totodata, se transmite un borderou în care se mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare contestata.
Comisia Nationala de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestatii la nivel regional. Componenta comisiei de contestatii din centrele regionale este stabilita de comisia de bacalaureat judeteana din judetul unde a fost stabilit sediul centrului de contestatii, cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat.
În cazul în care se organizeaza centre regionale de contestatii, lucrarile de la centrele zonale de evaluare, ale caror rezultate initiale au fost contestate, se înainteaza, prin delegat, comisiei de bacalaureat judetene/. Aceasta numeroteaza lucrarile contestate, pentru fiecare proba scrisa, disciplina si tip de subiect si le transmite comisiei regionale de contestatii, singura în masura sa acorde o noua nota lucrarii.
Comisiile judetene regionale de contestatii reevalueaza lucrarile primite si acorda note lucrarilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.
REZULTATE LA BACALAUREAT 2014 Dacă se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, evaluarea se face de a treia comisie

Dupa terminarea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei de contestatii analizeaza notele acordate dupa reevaluare, în comparatie cu cele acordate initial. În situatia în care se constata diferente de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea initiala si cele de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii decide reevaluarea lucrarilor respective de catre o a treia comisie, formata din alti profesori cu experienta, altii decât cei care au evaluat initial lucrarile în centrul de contestatii. Reevaluarea se va face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectând cu strictete baremul de evaluare si toate procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota care va fi acordata de comisia de contestatii.

Un număr de 365 de elevi din județul Alba, respectiv 10% dintre cei care au terminat cursurile de clasa a XII-a şi a XIII-a au rămas cu „restanțe” pe sfârșitul verii și nu au putut susține examenul în prima sesiune. Aceștia vor putea participa la BAC-ul din lunile august-septembrie, pentru care se va organiza o zi specială de înscrieri înainte cu 2 zile de începerea bacalaureatului.

Vezi integral MetodologieBacalaureat 2014 (detalii despre notare şi contestaţii de la pagina 34)

La probele din această sesiune, nouă candidaţi au fost eliminaţi din examen, în judeţul Alba, după ce au fost prinşi de profesorii supraveghetori fie cu telefoane mobile, fie cu fiţuici. Aceştia nu mai pot participa la următoarele două sesiuni de Bacalaureat.

Anul trecut, rata de promovabilitate la Bacalaureat 2013 în judeţul Alba a fost de 62,18% înainte de contestaţii şi 63,41%, după contestaţii.

În total, în judeţul Alba, la proba la alegere a profilului au fost înscrişi 2.718 candidaţi şi nu s-au prezentat la examen un număr de 131 de tineri. Dintre candidaţii din judeţul Alba înscrişi la această probă, la Biologie au fost aşteptaţi să intre la examen 1.103, la Geografie 1.003, la Informatică 175, la Chimie 120, Fizică – 118, Logică 103, Sociologie 58, Psihologie 26, Filosofie 11 şi Economie doi.

Citeşte şi BACALAUREAT 2014: SUBIECTE şi BAREME de evaluare şi notare la proba la alegere a profilului, publicate de Ministerul Educaţiei

La probele obligatorii ale profilului, Matematică şi Istorie, din judeţul Alba, s-au prezentat 2.563 de candidaţi, dintre cei 2.699 înscrişi.

Citeşte şi BACALAUREAT 2014: BAREME de EVALUARE şi NOTARE la Matematică şi Istorie, publicate de Ministerul Educaţiei

Pentru susţinerea probei scrise la Limba maternă (maghiară) s-au înscris 66 de elevi şi s-au prezentat în sălile de examen 64. Tot pe 1 iulie, în judeţul Alba a avut loc și BAC-ul francofon, pentru elevii care doresc să urmeze cursurile unei facultăți în Franța. Au fost înscriși 28 de elevi, din care 19 au susținut examenul la Colegiul Național „Avram Iancu”din Cîmpeni și 9 la Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.

Dintre cei 2.644 de elevi înscrişi la proba scrisă de Limba şi literatura română a sesiunii de vară din examenul de Bacalaureat 2014 din judeţul Alba, doar 2.537 de candidaţi s-au prezentat în săli, iar 107 de tineri au absentat de la prima probă scrisă.

Citeşte şi BACALAUREAT 2014: SUBIECTE şi BAREME la Limba Română, REAL şi UMAN. Eseuri despre poeziile lui Eminescu, Arghezi, Barbu sau Stănescu

La proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C – a examenului de Bacalaureat desfăşurată, în perioada 23 – 27 iunie, 2.200 de elevi au fost înscrişi la limba engleză oral, 251 la limba franceză oral şi 22 la germană. Proba a cuprins testări complexe – oral, scris şi listening. Nu s-au prezentat în sălile de examen 30 de elevi. La probele orale de limba engleză au fost prezenţi 2.181 de candidaţi din 2.200 înscrişi (19 absenţi), la franceză 240 din 251 înscrişi (11 absenţi), iar la germană s-au prezentat toţi candidaţii – 22. Cele mai bune calificative din judeţ le-au obţinut elevii de la colegiile naţionale.

La proba D – evaluarea competenţelor digitale au fost înregistraţi 39 de absenţi şi 2.472 s-au prezentat la examene. Din aceştia, 0,5% nu au primit calificativ (majoritatea dintre ei fiind din promoţii mai vechi), 10,7% sunt “începători” în utilizarea calculatorului, 26,9% “mediu”, 27,6% “avansaţi” şi 34,2% “experimentaţi”.

Cei care nu au primit calificativ au putut participa la celelalte probe, doar că nu au primit certificat de competenţă la această evaluare.

Citeşte şi TOP „CELE MAI BUNE LICEE” din Alba: Cum s-au clasat la „promovabilitatea la BAC” și premii la Olimpiadele Naționale

Pe licee, cele mai bune rezultate la această probă au fost înregistrate la Colegiul Naţional “Lucian Blaga” din Sebeş, Colegiul Naţional “Titu Maiorescu” Aiud, Colegiul “I.M. Clain” Blaj, Colegiul Militar Liceal “Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, dar şi la Colegiul Naţional “David Prodan”.

La Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, dintre cei 2.492 de candidaţi înscrişi, au absentat 39 (1,56%). Ca nivel de competenţă, 212 de elevi (8,64%) au obţinut „mediu”, 484 de elevi (19,73%) sunt de nivel avansat şi 1.757 (71,63%) „experimentaţi”.

Citeşte şi BACALAUREAT 2014 în ALBA: Rezultate la probele de comunicare orală la Limba română şi Limba maternă. Cele mai bune licee

A doua sesiune de Bacalaureat 2014, cea “de toamnă”, începe în 18 august şi este precedată de perioada de înscrieri, în intervalul 14-18 iulie.

CALENDAR BACALAUREAT 2014 – sesiunea august-septembrie 2014

14 – 18 iulie Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

18 – 19 august Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

18 – 19 august Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

19 – 20 august Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

21 – 22 august Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 august Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

26 august Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

27 august Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

29 august Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

1 septembrie Afişarea rezultatelor (până la ora 12.00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12.00 – 16.00)

2 – 3 septembrie Rezolvarea contestaţiilor

4 septembrie Afişarea rezultatelor finale.

Citeşte şi ADMITERE la UAB în anul universitar 2014-2015: Peste 1.700 de locuri disponibile pentru studii de licenţă şi 840 la master

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax