Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

BACALAUREAT 2024: proba scrisă la Română. Ce trebuie să știe liceenii. Teste de antrenament, modele de subiecte

sala clasa liceu examen

Publicat

Bacalaureat 2024: proba scrisă la Română. Probele scrise la examen vor începe în 1 iulie, pentru absolvenții de liceu. Prima probă este la Limba și literatura română. Candidații au la dispoziție modele de subiecte și îndrumări din programele de examen.

Până în iulie, vor fi probele de competențe (română oral, limbă străină și competențe digitale), în perioada 17-27 iunie. Și în acest an, absolvenții de liceu au avut posibilitatea de a solicita echivalarea sau recunoașterea acestora, fără să mai fie nevoiți să le susțină.

Vezi și Subiectele la Română de la BAC 2024

Primele rezultate la examen vor fi cunoscute în 8 iulie.

Până la probele scrise, elevii mai pot face recapitularea materiei și mai pot rezolva teste de antrenament sau modele de subiecte puse la dispoziție de minister.

Bacalaureat 2024: proba scrisă la Română. Ce trebuie să știe liceenii

La proba scrisă de Română, candidații vor fi testați privind competențele și cunoștințele acumulate pe parcursul anilor de liceu. Vor trebui să dovedească faptul că știu să utilizeze corect și adecvat limba română. De asemenea, este testată capacitatea de a înțelege și interpreta texte literare și încadrarea în perioade și curente literare. Nu în ultimul rând, candidații trebuie să știe să argumenteze opinii în diverse situații de comunicare.

Potrivit programei, la proba de Română sunt vizate:

 • competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora
 • cunoașterea și redarea regulilor monologului și de construire a dialogului; tipuri de dialog: conversaţia, discuţia argumentativă, interviul (interviul publicistic, interviul de angajare); adecvarea la situaţia de comunicare şi la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune etc.)
 • argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală
 • reguli generale în redactare (structurarea textului, adecvarea la cerinţa de redactare, adecvare stilistică, aşezare în pagină, lizibilitate)
 • relatarea unei experienţe personale, descriere, povestire, argumentare, ştiri, anunţuri publicitare, corespondenţă privată şi oficială; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de intenţie, scrisoarea în format electronic (e-mail)
 • texte nonliterare –memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative, ştiinţifice, argumentative, mesaje din domeniul audio-vizualului
 • ens denotativ şi sensuri conotative – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul, codul, contextul –ficţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr
 • scopul comunicării: informare, delectare, divertisment etc.; reacţiile receptorului: cititor, ascultător
 • componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic, ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexicosemantic, stilistico-textual, nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic, ortoepic, ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ – discursul politic, discursul publicistic

Bacalaureat 2024, proba scrisă la Română. Textele literare

Competențe:

 • exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare, argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat, eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual
 • limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic
 • texte literare (proză, poezie, dramaturgie)

Candidații trebuie să cunoască textele studiate în liceu din opera a 17 autori:

 • Mihai Eminescu
 • Ion Creangă
 • I.L. Caragiale
 • Titu Maiorescu
 • Ioan Slavici
 • George Bacovia
 • Lucian Blaga
 • Tudor Arghezi
 • Ion Barbu
 • Mihail Sadoveanu
 • Liviu Rebreanu
 • Camil Petrescu
 • George Călinescu
 • Eugen Lovinescu
 • Marin Preda
 • Nichita Stănescu
 • Marin Sorescu.

Bacalaureat 2024, proba scrisă la Română. Modele de subiecte

Bacalaureat 2024: modele de subiecte și bareme – din sesiuni anterioare

Vezi integral BACALAUREAT: Modele de subiecte și bareme din sesiuni anterioare

Bacalaureat 2024: teste de antrenament – Română

Bacalaureat – Teste de antrenament Română – Real tehnologic

Bacalaureat – Teste de antrenament Română – Uman-pedagogic

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate