Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Cât costă școala de șoferi în 2023. Condiții pentru obținerea permisului de conducere. Acte necesare, categorii, probe de examen

Publicat

scoala soferi

Școala de șoferi 2023: Persoanele care doresc să obțină permisul în 2023 trebuie să îndeplinească anumite condiții. Dincolo de cunoștințele acumulate pe parcursul orelor de pregătire, trebuie să fie apte din punct de vedere medical și psihologic.

Potrivit legislației în vigoare, permisul de conducere pentru categoria B (autoturisme) se poate obține de la 18 ani. Școala de șoferi poate fi făcută însă și înainte cu trei luni de împlinirea acestei vârste. Tot de la 18 ani se poate obține permis de conducere pentru categoriile C și CE.

Vârsta minimă de 21 de ani este pentru categoriile D și DE (cu certificat de competență profesională).

Permis auto la 16 ani

Permisul de conducere se poate obține și de la 16 ani, pentru anumite categorii de autovehicule:

 • mopede (categoria AM) – vehiculele cu 2 sau 3 roți, cu motor cu ardere internă sau electric, ce pot circula cu viteză maximă de 25-45 km/h, cu o capacitate maximă de 50 cm³; scutere/ ATV-uri, unele motociclete
 • motociclete ușoare (A1) – cilindree de cel mult 125 cm³, putere maximă de 11kw/15 cai putere); raport putere/greutate de 0,1 kw/kg; tricicluri cu motor cu putere maximă de 15 kw/ 20 cai putere
 • cvadricicluri/autovehicule pe patru roți (categoria B1) – cu motoare cu ardere internă sau motoare electrice, masă proprie între 400-550 kg, putere maximă 15kw/20 cai putere

Pentru acești candidați minori, este nevoie de acordul părinților. Școala de șoferi se poate începe de la 15 ani și 9 luni. Și acești candidați trebuie să îndeplinească toate condițiile cerute pentru alte categorii și trebuie să dea examen.

Cât costă școala de șoferi în 2023

Tarifele pentru cei care doresc să facă școala de șoferi în 2023 variază în funcție de localitate, modelul/tipul mașinii/autovehiculului, cutia de viteze (manuală/automată) sau școala de șoferi.

Prețurile variază între 1.500 de lei și 2.500 de lei sau chiar până la 2.900/3.000 lei (acest ultim nivel de tarif,  mai ales pentru cutie automată sau categoria CE). Față de acum trei ani, tarifele au crescut cu 300-500 lei.

Majoritatea instructorilor sau școlilor de șoferi oferă posibilitatea achitării în rate. De asemenea, oferă sprijin pentru întocmirea dosarului pentru examen și alte facilități (carte legislație rutieră etc).

Cursanții pot opta și pentru ședințe suplimentare: prețul este de 150-200 de lei pentru cel puțin 100 de minute. În unele cazuri, școlile percep și taxă închiriere auto (pentru ziua examenului), care este în jur de 250 de lei.

Condiții generale:

 • Pregătire teoretică: cel puțin 24 de ore (în funcție de categorie) – cursuri de teorie (legislație rutieră/legislație specifică, conducere preventivă și ecologică, cunoașterea și înțelegerea autovehiculului)
 • Pregătire practică: cel puțin 3 săptămâni/ 30 ore conducere/ 15 ședințe conducere/traseu (în funcție de categorie); program stabilit în prealabil de către cursant împreună cu instructorul auto

Dosarul de examen pentru permis auto 2023

Potrivit Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DRGPIV), dosarul de examen pentru obținerea permisului de conducere trebuie să conțină:

 • cerere tip
 • fișa de școlarizare – valabilă un an de la data absolvirii cursurilor – emisă de școala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică, în care se consemnează și avizul medical
 • declarație de consimțământ privind eliberarea cazierului judiciar
 • dovada achitării contravalorii permisului de conducere – 89 lei (se poate achita prin Internet Banking, virament bancar, mandat poștal, numerar la sucursalele BCR în contul RO94RNCB0082000367331018, beneficiar RA-APPS, CEC BANK și rețeaua de Stații de Plată SelfPay situate în supermarket-uri, mall-uri, magazine de proximitate, universități; pe documentul de plată vor fi înscrise: codul numeric personal, numele și prenumele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, suma și tipul documentului pentru care se efectuează plata)

Persoanele cu permis de conducere anulat (cu hotărâre judecătorească definitivă) trebuie să prezinte cererea tip, declarație de de consimțământ privind eliberarea cazierului judiciar, dovada achitării contravalorii permisului de conducere și trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru a conduce autovehiculele din grupa din care face parte categoria solicitată

Candidații cu vârsta între 16 și 18 ani, care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1, B1, trebuie să prezinte, în plus față de toate documentele de mai sus, și declarație autentificată de notarul public, prin care este exprimat acordul părinților sau, după caz, al părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească, al tutorelui, curatorului sau persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia se află.

Examenul pentru permis auto 2023

(sursa: OMAI 268/2010 actualizat)

Examinarea se desfăşoară prin susţinerea, succesiv, a probei teoretice şi a probei practice, în zile diferite.

Pentru susţinerea probei teoretice se utilizează aplicaţia informatică realizată şi gestionată de către D.R.P.C.I.V.

Înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare şi susţinerea probelor de examen sunt condiţionate de prezentarea documentului/documentelor care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, în original, şi a dosarului de examinare.

Întrebările pe baza cărora se susţine proba teoretică şi răspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaborează şi se administrează de către D.R.P.C.I.V. în mod unitar la nivelul întregii ţări, prin intermediul unei aplicaţii informatice. Candidaţii îşi pot verifica cunoştinţele teoretice printr-o aplicaţie pusă la dispoziţia publicului de către D.R.P.C.I.V, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.

Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de corectitudinea răspunsurilor la cele 3 întrebări de acomodare, candidatul va trece la soluţionarea testului propriu-zis.

Testul este generat de sistemul informatic, fiecare întrebare prezentând 3 variante de răspuns. Întrebările pot avea unul, două sau trei răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afişată în ordinea apariţiei acestora sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor.

Testul la proba teoretică (sala)

Proba teoretică cuprinde un număr diferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:

 • pentru categoriile AM, A1, A2 şi A, testul cuprinde 20 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 minute; se declară „admis” candidatul care răspunde corect la cel puţin 17 întrebări
 • pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb şi Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 30 de minute; pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări; la 5 răspunsuri greșite, proba se oprește automat
 • pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 15 minute; se declară „admis” candidatul care răspunde corect la cel puţin 9 întrebări

Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunoştinţa candidatului în mod direct, prin afişarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general şi a calificativului final. Pe ecran este afişat şi contorul de timp.

În timpul desfăşurării probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tipăresc pe anexa la testul de examen.

Cu ocazia susţinerii probei teoretice candidaţilor le este interzis:

 • să folosească o altă limbă decât cea menţionată în cererea-tip
 • să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video sau orice alte obiecte
 • să poarte discuţii cu alţi candidaţi
 • să se prezinte la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora
 • să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi.

Candidaţii declaraţi ”respins” la proba practică pot fi programaţi pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare şi prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată.

Candidaţii care nu s-au prezentat la proba practică pot solicita programarea pentru o nouă probă oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursului de pregătire teoretică şi practică sau, după caz, de la data înregistrării acestora în aplicaţia informatică de examinare.

În cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică şi practică, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

Proba practică (traseul)

Proba practică se susține pe autovehiculele din categoria pentru care se solicită obținerea permisului de conducere. Sunt dotate cu dublă comandă și au pe caseta ”școală” mențiunea ”examen”.

Proba practică se susţine:

 • numai în poligon, pentru autovehiculele din categoria AM
 • în poligon şi pe traseu (în aceeași zi), pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 şi A
 • numai pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv.

Timpul afectat probei practice trebuie să fie de minimum 25 de minute pentru categoriile A1, A2, A, B1, B şi BE şi de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii, iar distanţa parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile şi comportamentul candidaţilor. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregătirea autovehiculului, verificarea tehnică a autovehiculului privind siguranţa circulaţiei, manevrele speciale şi anunţarea rezultatului probei.

Candidatul care cumulează cel mult 20 de puncte de penalizare în timpul prevăzut este declarat admis la proba practică.

La susţinerea probei practice în traseu pentru categoriile A1, A2 şi A, candidatul va conduce însoţit, pe acelaşi autovehicul, de un instructor din cadrul şcolii de conducători auto.

În timpul examenului, autovehiculele destinate transportului de mărfuri şi remorcile tractate vor fi încărcate, pentru a asigura respectarea condiţiilor privind masa totală minimă reală.

În cazul în care proba practică se susţine cu autovehicule cu transmisie automată, pe permisul de conducere obţinut se efectuează menţiunea corespunzătoare

Traseele folosite la proba practică se stabilesc de către poliţia rutieră şi sunt, de regulă, altele decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursanţilor. Traseele trebuie să fie stabilite astfel încât să permită examinatorului aprecierea deprinderilor şi aptitudinilor necesare conducerii în siguranţă a unui autovehicul

Candidaţii minori cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani sunt examinaţi în prezenţa unui martor, care poate fi unul dintre părinţi, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căruia/căreia acesta se află.

Ce verifică examinatorul la proba practică

Evaluarea probei practice se efectuează după următoarele criterii:

 • evaluarea ţine cont de uşurinţa candidatului de a utiliza diferitele comenzi ale autovehiculului şi de stăpânirea de care dă dovadă în încadrarea în trafic în deplină siguranţă. Greşelile de conducere sau comportamentul periculos care ameninţă siguranţa imediată a vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanţi la trafic, fie că au necesitat sau nu intervenţia examinatorului, vor fi sancţionate cu acordarea calificativului „Respins”; examinatorul are libertatea de a hotărî dacă se impune continuarea examinării până la expirarea timpului afectat probei practice
 • în timpul evaluării, examinatorul acordă o atenţie deosebită comportamentului preventiv şi calm adoptat de candidaţi la volan, ţinând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat şi ferm, în deplină siguranţă, în raport cu starea drumului, condiţiile meteorologice, acţiunile celorlalte vehicule şi ale celorlalţi participanţi la trafic, în special ale celor cu vulnerabilitate sporită, cum ar fi: copiii, pietonii, bicicliştii şi persoanele cu mobilitate redusă; de asemenea, se va ţine seama de capacitatea de anticipare şi, după caz, de soluţionare a situaţiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor

– în plus, examinatorul evaluează candidatul cu privire la:

 • stăpânirea vehiculului, ţinând cont de următoarele: folosirea corectă a scaunului, a tetierelor şi a centurii de siguranţă; utilizarea corectă a farurilor; folosirea corectă a ambreiajului, a schimbătorului de viteze, a acceleraţiei, a frânei şi menţinerea direcţiei, numai pentru categoriile BE, C1, C, C1E, CE, D1E şi DE; confortul călătorilor, care implică conducerea calmă, fără accelerări brutale sau frânări bruşte, numai pentru categoriile D1, D, D1E, DE, Tb şi Tv
 • conducerea judicioasă şi cu grijă pentru mediul înconjurător, ţinând cont de turaţia motorului, de treptele de viteză, de frână şi de acceleraţie, numai pentru categoriile BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE şi Tr;
 • capacitatea de observaţie: observaţia panoramică, folosirea corectă a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanţă mare, medie şi mică
 • prioritate/cedarea trecerii: acordarea priorităţii în intersecţii şi joncţiuni, cedarea trecerii în celelalte situaţii, precum schimbarea direcţiei de mers sau a benzii de circulaţie ori executarea manevrelor particulare
 • încadrarea corectă pe drum, pe benzile de circulaţie, în intersecţiile cu sens giratoriu, în curbe, în funcţie de tipul şi de caracteristicile vehiculului; preselectarea benzilor
 • distanţa de siguranţă: menţinerea unei distanţe adecvate în faţă şi în spate, menţinerea unei distanţe adecvate faţă de ceilalţi participanţi la trafic
 • viteză: respectarea limitelor maxime de viteză; adaptarea vitezei la condiţiile meteorologice şi de circulaţie şi, dacă este cazul, la limitele maxime de viteză, menţinerea unei viteze care să permită oprirea la distanţă vizibilă şi în siguranţă; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeaşi categorie
 • comportamentul corect la semafoare, respectarea indicaţiilor poliţiştilor rutieri, luarea în considerare a indicatoarelor rutiere, respectarea semnificaţiei marcajelor rutiere
 • semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare şi corecte; reacţia corectă la toate semnalele date de ceilalţi participanţi la trafic
 • frânare şi oprire; încetinire la timp, frânare şi oprire în funcţie de împrejurări; anticipare; folosirea diverselor posibilităţi de frânare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frâna de serviciu, numai pentru categoriile C, CE, D şi DE.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax