Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Consiliul Local Alba Iulia a aprobat prelungirea vechiului regulament de funcţionare a teraselor sezoniere în Şanţurile Cetăţii


Publicat

Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Alba Iulia a propus Consiliului Local prelungirea termenului de valabilitate a vechiului Regulament de amenajare a teraselor sezoniere pe traseul Şanţurilor Cetăţii Alba Carolina, care a fost aplicat în sezonul estival din 2012. Reamintim că în şedinţa CL din 26 martie, consilierilor li s-a adus în atenţie aprobarea unui nou regulament.

Propunerea a fost aprobată în şedinţa CL din 4 aprilie.

În raportul de specialitate semnat de arhitectul şef Hedviga Călin în 28 martie şi care a fost prezentat în şedinţa CL din 4 aprilie, se arată că Regulamentul de amenajare a teraselor sezoniere pe traseul şanturilor fortificaţiei de Tip „Vauban” aprobat prin HCL 123/2012 şi valabil pentru perioada 1 mai – 31 octombrie 2012, prevede funcţionarea acestui tip de comerţ stradal independent de spaţiile interioare, neatribuite încă. „Procedura de aplicare a HCL 257/august 2011 privind Regulamentul de ocupare şi utilizare a spaţiilor construite din interiorul zidurilor fortificaţiei şi a spaţiilor publice amenajate în aer liber din şanţurile fortificaţiei Cetăţii istorice Alba Carolina – reglementarea criteriilor pentru revitalizarea şanţurilor fortificaţiei de tip Vauban Cetatea Alba Carolina – spaţii interioare şi exterioare municipiului Alba Iulia reglementează funcţionarea teraselor sezoniere în relaţie directă cu spaţiile interioase dobândite de agenţii economici. Atribuirea spaţiilor interioare necesită documente tehnice, avize caiete de sarcini şi proceduri legale de atribuire, care sunt în derulare, dar care depăşesc sezonul turistic estival 2013. Prin urmare, se impune amenajarea de terase sezoniere independente pe perioada sezonului turistic al acestui an. Pentru o eficientă şi unitară gestiune urbană, se propune prelungirea perioadei de valabilitate a Regulamentului din 2012, pentru perioada 15 aprilie – 31 octombrie 2013”, se mai arată în raport.

Vă prezentăm Regulamentul din 2012:

Art.1:

1. Obţinerea Certificatului de Urbanism, în baza prevederilor Legii50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, pentru amenajarea Teraselor Sezoniere. Plan de situatie, anexat la cerere, va prezenta explicit cu dimensiuni cotate forma, suprafaţa terenului solicitat pentru terasă si relaţiile funcţionale şi estetice dintre elementele constitutive ale terasei sezoniere şi amenajarea urbanistică existentă, cu dimensiuni cotate.

2. Amenajarea Teraselor Sezoniere se va face numai cu respectarea prevederilor H.C.L. nr. 7/2005 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi a Legii nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată şi modificată prin Legea 169/2002, O.G. 55/2002, Legea 265/2004, Legea 355/2004, Legea 234/2008.

3. Amplasarea Teraselor Sezoniere se va realiza numai pe spaţiile identificate, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament, dupa cum urmează:

Traseul estic: M1Bt1 (133.17 mp)

Traseul sudic: M3Ct1 (142.43 mp), M3Ct2 (292.81 mp), M3Rt1 (152.24 mp), M3Rt2 (109.25 mp), M4Rt1 (186.35 mp), M4Ct1 (234.54 mp)

Traseul nordic: M5Ct1 (195.76 mp), M6Ct1 (217.91 mp), M6Ct2 (371.58 mp), M6Rt1 (183.04 mp), M6Rt2.1 (159.52 mp), M6Rt2.2 (165.66 mp), M6Rt3 (183.04 mp), M7Ct1 (212.06 mp), M7Ct2 (231.40 mp), M7Rt2 (180.87 mp).

4. Amplasamentele mai sus indicate vor putea fi ocupate parţial sau de mai multe societăţi economice pe acelaşi amplasament în baza certificatului de urbanism eliberat.

5. În cazul în care spaţiile identificate la pct. 3 nu sunt suficiente şi mai sunt solicitări pentru terase sezoniere, se vor putea pune la dispoziţia agentilor economici următoarele spaţii alocate comerţului ambulant:

Traseul sudic: M3P2 (270.17 mp), M3P4 (243.75 mp)

Traseul sudic: M6P1 (234.16 mp), M7P2 (372.37 mp).

6. Se interzice amplasarea teraselor sezoniere pe alte zone decât cele identificate prin prezentul regulament.

7. Terasele sezoniere vor putea funcţiona:

a) pe amplasamentele din faţa spaţiilor unde se desfăşoară activităţi specifice de alimentaţie publică (bar/restaurant/unităţi cu specific) pentru spaţiile cu indicativele: M1Bt1, M3Ct1, M3Rt1, M3Rt2, M4Rt1, M6Ct1, M6Rt1, M6Rt3

b) pe amplasamentele scoase la licitaţie publică prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în zone alocate la propunerea Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia pentru spaţiile cu indicativele: M3Ct2, M4Ct1, M5Ct1, M6Ct2, M6Rt2.1, M6Rt2.2, M7Ct1, M7Ct2, M7Rt2, respectiv M3P2, . M3P4, M6P1 si M7P2

8. Ocuparea domeniului public se va taxa conform tarifelor stabilite prin Hotărâri ale Consiliului local.

9. Funcţionarea terasei este condiţionată de existenţa unor toalete ecologice proprii, dotate corespunzător, pentru care agentul economic va încheia un contract de închiriere cu o firmă specializată. Numărul toaletelor ecologice se va stabili prin contractul de închiriere funcţie de capacitatea terasei (numărul locurilor la mese) şi cu asigurarea utilizării pe sexe. Amplasarea acestora va avea ca şi criteriu gruparea lor şi asigurarea distanţei de la terasă de maxim 50 m.

10. Pentru armonizarea cu caracterul zonei istorice se vor avea în vedere următoarele:

– tematica terasei să fie de inspiraţie istorică notorie.

– recuzita aferentă teraselor (umbrare, feţe de masă, veselă, serveţele) va avea însemne, imprimeuri cu trimitere la brandul turistic al municipiului Alba Iulia sau la planuri, faţade, gravuri, texte istorice.

11. Reguli de funcţionare

– amenajările exterioare care cuprind zonele de preluare comenzi, depozitare, frigidere vor fi înglobate în mobilier proiectat special pentru mascarea elementelor inestetice, mobilier de inspiraţie istorică, preferabil lemn matur, baiţ translucid maro închis sau maro roşcat.

– serviciile oferite vor trebui să fie la nivelul standardelor europene, adresabilitatea fiind direcţionată catre o clientelă cu preocupări turistice şi culturale.

– orarul de funcţionare poate să fie flexibil, dar recomandăm intervalul orar 7³º – 24ºº, ajustabil în funcţie de anotimp.

– perioada de funcţionare 1.05.2012 – 31.10.2012

– nu se vor organiza nunţi la terasele exterioare

– se vor lua măsuri ca în timpul funcţionării să nu se afecteze zonele verzi adiacente, pavajul prin deversări accidentale de grăsimi sau lichide toxice.

– colectarea deşeurilor va fi asigurată prin contract cu firma specializată, asigurându-se containere distincte pe categorii de deşeuri conform normelor în vigoare.

– se interzice realizarea de construcţii cu caracter permanent sau construcţii nedemontabile.

12. Reguli cu privire la mobilierul teraselor sezoniere

– mobilier de lemn masiv

– mobilier lemn – piatră

– mobilier lemn – fier forjat

– mobilier piatră – fier forjat

– mobilier lemn – piatră – fier forjat

– mobilierul va fi detaşabil, putând să fie eliberată zona complet fără a afecta amenajările exterioare stabile şi zidurile fortificaţiei.

– spaţiul alocat teraselor se va delimita numai cu vegetaţie plantate în jardiniere detaşabile şi elemente decorative din piatră, lemn sau ceramică având o expresie şi inspiraţie istorică.

– se vor utiliza diferite soluţii de umbrire a zonei teraselor – umbrele sau copertine realizate numai din material textil de culoare albă, incluzind brand-ul oraşului

– brandul turistic la municipiului Alba Iulia se va aplica obligatoriu pe umbrelele albe montate la terasa sezonieră, alături de alte branduri comerciale conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.

– se vor utiliza umbrele sau copertine cu sistem de fixare pe sol, fără a deteriora pavimentul existent.

– la o terasă sezonieră se va utiliza un tip unitar de mobilier (scaune , mese, umbrele, copertine), având cromatica asortată, în context cu ambientul istoric, fără mobilier de grădină – bănci şi mese de tip pliant

– nu se acceptă mobilierul realizat din material plastic pentru mese şi scaune

– pentru protejarea pavimentului, suprafaţa alocată terasei se va acoperi cu mochetă ambientală; gama coloristică nu va fi stridentă, adoptându-se culorile pastel (de exemplu ocru, gej, gri).

13. Reguli cu privire la tipul reclamelor şi firmelor comerciale:

– nu se admit reclame şi firme comerciale amplasate pe zidurile fortificaţiei, pe portalurile de intrare, pe tâmplăriile uşilor şi ferestrelor sau pe zona superioară a elementelor de fortificaţie (bastioane, contragarzi, reveline, curtine, cleşti).

– nu se admit reclame luminoase de tip neon, led care prin tuburi alcătuiesc texte sau imagini.

– nu se admit bannere poziţionate pe ziduri sau ancorate în zona cetăţii.

– se admit firme comerciale şi simbolistica realizată bidimensional şi tridimensional încadrate în următorul gabarit 100x40x40 cm.

– se admit reclame comerciale temporare (maxim trei zile) cu ocazia unor evenimente de promovare culturală şi comercială; aceste reclame se vor face pe corpuri detaşabile care nu ating zidurile fortificaţiei sau zonele superioare ale acestora având un gabarit maxim de 100x40x40 cm.

14. Reguli cu privire la racordarea la utilităţi

– racordul la utilităţi se va realiza prin reţea subterană, stabilindu-se prin proiect punctul de racord a spaţiilor publice amenajate în aer liber.

– racordurile flexibile de la punctul de racord vizibil până la punctele de desfacere nu vor fi mai lungi de 5m şi vor avea traseul mascat de elemente de mobilier, jardiniere, nefiind acest traseu de racord flexibil în zona de circulaţie pietonală sau a carosabilului ocazional.

15. Accesul vehiculelor care asigură aprovizionarea, ridicarea deşeurilor menajere, vidanjarea toaletelor ecologice, curăţenia şi alte activităţi necesare funcţionării corespunzătoare a teraselor sezoniere este permis numai în intervalele orare 6.00 – 9.00 şi 24.00 – 2.00.

16. Se interzice realizarea de construcţii cu caracter permanent sau care prezintă elemente de fixare în teren.

17. Orice element al amenajării terasei, montate pentru a deservi o terasă sezonieră, vor fi ridicate de pe domeniul public în momentul expirării perioadei pentru care aceasta a fost autorizată.

Art. 2. Perioada de funcţionare a teraselor sezoniere se va stabili prin contractul de închiriere cu condiţia să se încadreze între limitele 1 aprilie – 31 octombrie 2012.

În afara acestei perioade, maxim admise, beneficiarul va elibera domeniul public de toate elementele care au făcut obiectul amenajării terasei.

Art.3

a). Încălcarea prevederilor Art.1, pct. 6 -16 şi ale Art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în cuantum de la 1000 până la 2500 lei.

b). Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se va face de către personalul anume desemnat din cadrul serviciilor specializate ale Primăriei:

– Serviciul public Poliţia Comunitară Alba Iulia

– Serviciul urbanism şi disciplină în construcţii.

c). Lucrările şi amenajările cu caracter sezonier, executate pe terenuri aparţinând domeniului public, care nu respectă prevederile regulamentului pentru terase sezoniere, vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice locale competente, fără sesizarea instanţelor judecătoresti, pe cheltuiala contravenientului.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Pingback: UPDATE: Ședință la Consiliul Local Alba Iulia. S-a aprobat bugetul municipiului și regulamentul de funcţionare a teraselor | Alba24

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

UPDATE 22 ianuarie: 19.371 cazuri COVID și 48 decese înregistrate în România, în ultimele 24 de ore. Situația pe județe

Publicat

Au fost înregistrate 19.371 de cazuri COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise sâmbătă, 22 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategică. 

În același interval au fost raportate 48 decese (față de 49 decese, raportate cu o zi în urmă).

Comparativ, vineri erau înregistrate 19.649 cazuri în 24 de ore.

Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 22 ianuarie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 19.371 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.

De asemenea, au fost raportate  48 decese, dintre care 4 anterioare.

Comunicatul GCS: 

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 19.371 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 278 mai puțin decât în ziua anterioară. 1.906 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În total, până astăzi, 22 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.003.041 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 29.809 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
Alba 37.048 377 5,28
Arad 46.886 430 5,11
Argeș 49.310 399 3,32
Bacău 47.353 659 5,22
Bihor 58.797 764 8,24
Bistrița-Năsăud 22.325 220 6,78
Botoșani 26.527 480 4,97
Brașov 75.792 817 8,50
Brăila 23.996 50 1,71
Buzău 26.428 198 2,83
Caraș-Severin 20.817 198 3,05
Călărași 18.660 103 1,88
Cluj 102.639 1508 13,20
Constanța 77.219 526 6,81
Covasna 14.038 74 2,29
Dâmbovița 39.058 243 3,02
Dolj 48.101 315 2,68
Galați 47.347 333 3,26
Giurgiu 20.862 82 2,34
Gorj 16.113 65 1,57
Harghita 16.642 260 4,79
Hunedoara 39.780 157 5,41
Ialomița 20.547 52 2,36
Iași 79.044 781 4,22
Ilfov 83.708 836 9,66
Maramureș 37.558 441 7,69
Mehedinți 16.365 68 1,12
Mureș 43.666 296 3,68
Neamț 35.747 357 5,05
Olt 27.233 103 1,43
Prahova 67.846 494 3,27
Satu Mare 24.664 303 7,02
Sălaj 20.035 217 5,65
Sibiu 47.897 558 6,66
Suceava 47.468 660 8,46
Teleorman 25.998 107 1,77
Timiș 100.952 1420 10,91
Tulcea 15.222 90 4,05
Vaslui 28.555 161 2,12
Vâlcea 28.410 186 3,03
Vrancea 19.451 139 2,67
Mun. București 338.446 2948 8,77
Din străinătate** 3.727 17  
Cazuri noi nealocate pe județe  

 

14.764*

879  

1.819.315 pacienți au fost declarați vindecați.

Până astăzi, 59.525 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 21.01.2022 (10:00) – 22.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 48 de decese (23 bărbați și 25 femei), dintre care 4 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj,  Galați, Harghita, Maramureș, Neamț,  Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 48 de decese, 5 au fost înregistrate la categoria de vârstă  50-59 ani, 10 la categoria de vârstă 60-69 ani, 14 la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 la categoria de vârstă peste 80 ani.

46 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, un pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Din totalul de 48 de pacienți decedați, 42 au fost nevaccinați și 6 vaccinați. Pacienții vaccinați aveau vârsta cuprinsă între  grupele de vârstă 60-69 ani și peste 80 ani. Toți pacienți vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.

Au fost raportate 4 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județul Neamț, în luna decembrie 2021.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 5.548, cu 143 mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI  sunt internate 582 de persoane, cu 18 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 582 de pacienți internați la ATI, 70 au certificat care atestă vaccinarea.

Din totalul pacienților internați, 490 sunt minori, 486 fiind internați în secții, cu 13 mai mult decât în ziua anterioară și 4 la ATI, cu 8 mai puțin decât ziua anterioară.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.564.022 de teste RT-PCR și 6.881.859 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.247 de teste RT-PCR (13.037 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.210 la cerere) și 50.345 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 103.360 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.542 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 80.590 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 53 de persoane.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: Crește numărul de infectări COVID. 379 cazuri și două decese, în ultimele 24 de ore. Situația pe localități, 21 ianuarie

Publicat

Au fost înregistrate 379 de cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) sâmbătă, 22 ianuarie. Comparativ, vineri erau raportate 308 cazuri noi în 24 de ore.

Numărul cazurilor active a crescut la 1.972 (anterior 1.737). Municipiul Alba Iulia a trecut de incidența 9 (9,18 și 102 cazuri noi).

Este urmat de Aiud cu incidență 8,66 și Cugir, cu 7,15. Sebeș are 6,35, Ocna Mureș 5,7 și Abrud 5,43.

În mediul rural, în top incidență se află în continuare Blandiana, care a ajuns la 13,79, Meteș cu 9,39 și Sântimbru cu 9,03. Ciugud a trecut de pragul de 8 (8,29).

În ultimele 24 de ore, în Alba a fost raportat două decese ale unor persoane confirmate COVID: o femeie de 84 de ani și un bărbat de 78 de ani, din Unirea, nevaccinați, care aveau și alte afecțiuni.

În județul Alba, de la începutul pandemiei, au fost 37.139 cazuri confirmate, 34.027 persoane vindecate, 1.140 decese. În același interval au fost prelucrate 383.869 teste (312.810 PCR și 71.058 rapide).

În ultimele 24 de ore au fost făcute 1.371 testări: 643 PCR (377 la DSP și 266 la Spitalul Județean) și 728 teste rapide.

Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore):

Mediul urban: 252 cazuri noi, 39 cazuri reinfectare

Alba Iulia: 102 cazuri (+25 cazuri reinfectare)

Sebeș: 39 cazuri (+7 reinfectare)

Aiud: 38 cazuri (+4 reinfectare)

Blaj: 11 cazuri

Abrud: 8 cazuri

Baia de Arieș: 2 cazuri

Câmpeni: 4 cazuri

Cugir: 38 cazuri (+1 reinfectare)

Ocna Mureș: 12 cazuri (+2 reinfectare)

Teiuș: 3 cazuri

Zlatna: 3 cazuri

Mediul rural: 80 cazuri noi, 7 cazuri reinfectare

Albac: 4 cazuri

Almașu Mare: 2 cazuri

Bistra: 1 caz

Bucerdea Grânoasă: 2 cazuri

Bucium: 1 caz

Cergău: 1 caz reinfectare

Cetatea de Baltă: 1 caz

Ciugud: 4 cazuri

Ciuruleasa: 2 cazuri

Cut: 1 caz

Daia Română: 3 cazuri

Gârbova: 2 cazuri

Ighiu: 3 cazuri (+1 caz reinfectare)

Lunca Mureșului: 1 caz

Meteș: 2 cazuri

Mihalț: 2 cazuri

Mirăslău: 2 cazuri

Noșlac: 2 cazuri

Ohaba: 1 caz

Pianu: 2 cazuri (+1 caz reinfectare)

Ponor: 1 caz

Rădești: 1 caz reinfectare

Roșia Montană: 1 caz

Săliștea: 7 cazuri (+1 caz reinfectare)

Sântimbru: 4 cazuri

Săsciori: 3 cazuri

Șibot: 1 caz

Sohodol: 1 caz

Șpring: 3 cazuri

Stremț: 3 cazuri (+1 caz reinfectare)

Șugag: 2 cazuri

Unirea: 3 cazuri (+1 caz reinfectare)

Vadu Moților: 1 caz

Valea Lungă: 5 cazuri

Vidra: 1 caz

Vințu de Jos: 6 cazuri

Au mai fost înregistrate 3 cazuri la SJU Psihiatrie Acuți și încă un caz nealocat.

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 5,28 (anterior 4,65).

Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile

Mediul urban
Localitate Incidență Cazuri
MUNICIPIUL ALBA IULIA 9.18 700
MUNICIPIUL AIUD 8.66 218
ORAŞ CUGIR 7.15 182
MUNICIPIUL SEBEŞ 6.35 209
ORAŞ OCNA MUREŞ 5.7 79
ORAŞ ABRUD 5.43 28
ORAŞ TEIUŞ 4.18 30
MUNICIPIUL BLAJ 2.76 57
ORAŞ CÂMPENI 2.51 18
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 1.59 6
ORAŞ ZLATNA 1.54 12
Mediul rural    
Localitate Incidență Cazuri
BLANDIANA 13.79 12
METEŞ 9.39 26
SÂNTIMBRU 9.03 27
CIUGUD 8.29 27
RIMETEA 8.06 8
ALBAC 7.17 14
DAIA ROMÂNĂ 7.03 22
ŞPRING 5.58 14
UNIREA 5.34 26
VALEA LUNGĂ 5.16 16
LIVEZILE 5.15 6
VADU MOŢILOR 4.71 6
VIDRA 4.6 7
CIURULEASA 4.43 5
SĂLIŞTEA 4.28 10
IGHIU 4.24 30
GÂRBOVA 4.17 9
SOHODOL 3.59 6
LUPŞA 3.49 10
NOŞLAC 3.3 6
RĂDEŞTI 3.14 4
CÂLNIC 3.09 6
ŞIBOT 2.99 7
VINŢU DE JOS 2.91 16
LUNCA MUREŞULUI 2.74 7
SĂSCIORI 2.62 17
ALMAŞU MARE 2.5 3
GALDA DE JOS 2.46 11
ŞUGAG 2.46 7
BISTRA 2.44 11
BUCIUM 2.14 3
ARIEŞENI 1.95 3
ÎNTREGALDE 1.82 1
JIDVEI 1.7 9
OHABA 1.69 1
STREMŢ 1.64 4
CRICĂU 1.53 3
CRĂCIUNELU DE JOS 1.4 3
GÂRDA DE SUS 1.35 2
ROŞIA DE SECAŞ 1.25 2
SÂNCEL 1.16 3
ŞONA 1.15 5
ROŞIA MONTANĂ 1.1 3
MIRĂSLĂU 1.02 2
DOŞTAT 0.99 1
PIANU 0.84 3
SĂLCIUA 0.72 1
AVRAM IANCU 0.7 1
SCĂRIŞOARA 0.67 1
CERGĂU 0.61 1
BERGHIN 0.53 1
HOREA 0.52 1
LOPADEA NOUĂ 0.4 1
CETATEA DE BALTĂ 0.33 1
MIHALŢ 0.31 1

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

LUNI, 24 ianuarie 2022 – 163 ani de la MICA UNIRE. Unirea Principatelor Române sărbătorită la Alba Iulia. PROGRAMUL

Publicat

Împlinirea a 163 de ani de la Mica Unire- Unirea Principatelor Române din 1859 sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza va fi sărbătorită la Alba Iulia pe 24 ianuarie 2022, printr-o serie de manifestări omagiale ce vor avea loc luni, de la ora 12.00, în Piața Cetății, a anunțat Instituția Prefectului Alba.

24 ianuarie 2022 – 163 ani de la MICA UNIRE. Unirea Principatelor Române din 1859 sărbătorită la Alba Iulia, în Piața Cetății

La eveniment vor participa reprezentanți din cadrul mai multor instituții din județul Alba: Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Județeană de Informații Alba, Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale Alba, Cercul Militar Alba Iulia.

De asemenea și-au mai anunțat participarea Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război ”Ferdinand I”, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala Alba ” Gemina”, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, Servicii și instituții publice din județul Alba, partide politice și reprezentanți mass-media

Programul activităţilor organizate cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române – Mica Unire de la 1859

  • 11.40 – 12.00 Primirea invitaților;
  • 12.00 – 12.05 Intonarea Imnului Național al României;
  • 12.05 – 12.15 Slujbă religioasă Te Deum în amintirea făuritorilor Unirii din 1859;
  • 12.15 – 12.30 Evocare istorică – bustul lui Alexandru Ioan Cuza, esplanada Sălii Unirii;
  • 12.30 – 13.00 Vernisajul expoziției ”Alexandru Ioan Cuza în patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia”

Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române, în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești.

Mica Unire de la 1859 – Primul pas spre România

După mai mulți ani în care pașii spre îndeplinirea acestei dorințe au fost „mărunțiți” de atitudinea marilor puteri ale Europei, aceasta a devenit realitate, într-un context favorabil, care a dus, pe parcurs, la transformarea „României” de atunci într-un stat modern, aducând pentru prima dată câteva elemente occidentale în viața românilor.

Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia), reprezintă unificarea vechilor principate, Moldova și Țara Românească, într-un singur Principat.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Atenționare COD GALBEN de viscol și ninsori în zona montană din Alba și în alte județe din țară, până luni dimineața

Publicat

Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de viscol și ninsori însemnat cantitative valabilă în zona montană din Alba și în alte județe din țară de sâmbătă seara până luni dimineața. 

Potrivit ANM, în intervalul sâmbătă 22 ianuarie, ora 17:00 – luni 24 ianuarie, ora 10:00, se va semnala viscol și ninsori însemnat cantitative.

În intervalul menționat, în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vântul va avea intensificări, cu rafale ce vor depăși 80…100 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea redusă.

Ninsorile vor fi însemnate cantitativ și se va depune strat nou de zăpadă, local consistent.

De asemenea, în intervalul duminică, 23 ianuarie, ora 10:00 – luni, 24 ianuarie, ora 10:00, sunt așteptate ninsori temporar viscolite.

În intervalul menționat, în jumătatea vestică a Moldovei, local în Carpații Orientali și Occidentali, temporar va ninge viscolit, iar la rafală vor fi viteze în general de 50…70 km/h.

Ninsori slabe și vânt în general moderat (40…50 km/h) vor fi și în estul Moldovei și al Munteniei și pe arii restrânse în Dobrogea.

sursa: meteoromania.ro

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate