Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Consiliul Local Alba Iulia a aprobat prelungirea vechiului regulament de funcţionare a teraselor sezoniere în Şanţurile Cetăţii


Publicat

Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Alba Iulia a propus Consiliului Local prelungirea termenului de valabilitate a vechiului Regulament de amenajare a teraselor sezoniere pe traseul Şanţurilor Cetăţii Alba Carolina, care a fost aplicat în sezonul estival din 2012. Reamintim că în şedinţa CL din 26 martie, consilierilor li s-a adus în atenţie aprobarea unui nou regulament.

Propunerea a fost aprobată în şedinţa CL din 4 aprilie.

În raportul de specialitate semnat de arhitectul şef Hedviga Călin în 28 martie şi care a fost prezentat în şedinţa CL din 4 aprilie, se arată că Regulamentul de amenajare a teraselor sezoniere pe traseul şanturilor fortificaţiei de Tip „Vauban” aprobat prin HCL 123/2012 şi valabil pentru perioada 1 mai – 31 octombrie 2012, prevede funcţionarea acestui tip de comerţ stradal independent de spaţiile interioare, neatribuite încă. „Procedura de aplicare a HCL 257/august 2011 privind Regulamentul de ocupare şi utilizare a spaţiilor construite din interiorul zidurilor fortificaţiei şi a spaţiilor publice amenajate în aer liber din şanţurile fortificaţiei Cetăţii istorice Alba Carolina – reglementarea criteriilor pentru revitalizarea şanţurilor fortificaţiei de tip Vauban Cetatea Alba Carolina – spaţii interioare şi exterioare municipiului Alba Iulia reglementează funcţionarea teraselor sezoniere în relaţie directă cu spaţiile interioase dobândite de agenţii economici. Atribuirea spaţiilor interioare necesită documente tehnice, avize caiete de sarcini şi proceduri legale de atribuire, care sunt în derulare, dar care depăşesc sezonul turistic estival 2013. Prin urmare, se impune amenajarea de terase sezoniere independente pe perioada sezonului turistic al acestui an. Pentru o eficientă şi unitară gestiune urbană, se propune prelungirea perioadei de valabilitate a Regulamentului din 2012, pentru perioada 15 aprilie – 31 octombrie 2013”, se mai arată în raport.

Vă prezentăm Regulamentul din 2012:

Art.1:

1. Obţinerea Certificatului de Urbanism, în baza prevederilor Legii50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, pentru amenajarea Teraselor Sezoniere. Plan de situatie, anexat la cerere, va prezenta explicit cu dimensiuni cotate forma, suprafaţa terenului solicitat pentru terasă si relaţiile funcţionale şi estetice dintre elementele constitutive ale terasei sezoniere şi amenajarea urbanistică existentă, cu dimensiuni cotate.

2. Amenajarea Teraselor Sezoniere se va face numai cu respectarea prevederilor H.C.L. nr. 7/2005 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi a Legii nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată şi modificată prin Legea 169/2002, O.G. 55/2002, Legea 265/2004, Legea 355/2004, Legea 234/2008.

3. Amplasarea Teraselor Sezoniere se va realiza numai pe spaţiile identificate, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament, dupa cum urmează:

Traseul estic: M1Bt1 (133.17 mp)

Traseul sudic: M3Ct1 (142.43 mp), M3Ct2 (292.81 mp), M3Rt1 (152.24 mp), M3Rt2 (109.25 mp), M4Rt1 (186.35 mp), M4Ct1 (234.54 mp)

Traseul nordic: M5Ct1 (195.76 mp), M6Ct1 (217.91 mp), M6Ct2 (371.58 mp), M6Rt1 (183.04 mp), M6Rt2.1 (159.52 mp), M6Rt2.2 (165.66 mp), M6Rt3 (183.04 mp), M7Ct1 (212.06 mp), M7Ct2 (231.40 mp), M7Rt2 (180.87 mp).

4. Amplasamentele mai sus indicate vor putea fi ocupate parţial sau de mai multe societăţi economice pe acelaşi amplasament în baza certificatului de urbanism eliberat.

5. În cazul în care spaţiile identificate la pct. 3 nu sunt suficiente şi mai sunt solicitări pentru terase sezoniere, se vor putea pune la dispoziţia agentilor economici următoarele spaţii alocate comerţului ambulant:

Traseul sudic: M3P2 (270.17 mp), M3P4 (243.75 mp)

Traseul sudic: M6P1 (234.16 mp), M7P2 (372.37 mp).

6. Se interzice amplasarea teraselor sezoniere pe alte zone decât cele identificate prin prezentul regulament.

7. Terasele sezoniere vor putea funcţiona:

a) pe amplasamentele din faţa spaţiilor unde se desfăşoară activităţi specifice de alimentaţie publică (bar/restaurant/unităţi cu specific) pentru spaţiile cu indicativele: M1Bt1, M3Ct1, M3Rt1, M3Rt2, M4Rt1, M6Ct1, M6Rt1, M6Rt3

b) pe amplasamentele scoase la licitaţie publică prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în zone alocate la propunerea Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia pentru spaţiile cu indicativele: M3Ct2, M4Ct1, M5Ct1, M6Ct2, M6Rt2.1, M6Rt2.2, M7Ct1, M7Ct2, M7Rt2, respectiv M3P2, . M3P4, M6P1 si M7P2

8. Ocuparea domeniului public se va taxa conform tarifelor stabilite prin Hotărâri ale Consiliului local.

9. Funcţionarea terasei este condiţionată de existenţa unor toalete ecologice proprii, dotate corespunzător, pentru care agentul economic va încheia un contract de închiriere cu o firmă specializată. Numărul toaletelor ecologice se va stabili prin contractul de închiriere funcţie de capacitatea terasei (numărul locurilor la mese) şi cu asigurarea utilizării pe sexe. Amplasarea acestora va avea ca şi criteriu gruparea lor şi asigurarea distanţei de la terasă de maxim 50 m.

10. Pentru armonizarea cu caracterul zonei istorice se vor avea în vedere următoarele:

– tematica terasei să fie de inspiraţie istorică notorie.

– recuzita aferentă teraselor (umbrare, feţe de masă, veselă, serveţele) va avea însemne, imprimeuri cu trimitere la brandul turistic al municipiului Alba Iulia sau la planuri, faţade, gravuri, texte istorice.

11. Reguli de funcţionare

– amenajările exterioare care cuprind zonele de preluare comenzi, depozitare, frigidere vor fi înglobate în mobilier proiectat special pentru mascarea elementelor inestetice, mobilier de inspiraţie istorică, preferabil lemn matur, baiţ translucid maro închis sau maro roşcat.

– serviciile oferite vor trebui să fie la nivelul standardelor europene, adresabilitatea fiind direcţionată catre o clientelă cu preocupări turistice şi culturale.

– orarul de funcţionare poate să fie flexibil, dar recomandăm intervalul orar 7³º – 24ºº, ajustabil în funcţie de anotimp.

– perioada de funcţionare 1.05.2012 – 31.10.2012

– nu se vor organiza nunţi la terasele exterioare

– se vor lua măsuri ca în timpul funcţionării să nu se afecteze zonele verzi adiacente, pavajul prin deversări accidentale de grăsimi sau lichide toxice.

– colectarea deşeurilor va fi asigurată prin contract cu firma specializată, asigurându-se containere distincte pe categorii de deşeuri conform normelor în vigoare.

– se interzice realizarea de construcţii cu caracter permanent sau construcţii nedemontabile.

12. Reguli cu privire la mobilierul teraselor sezoniere

– mobilier de lemn masiv

– mobilier lemn – piatră

– mobilier lemn – fier forjat

– mobilier piatră – fier forjat

– mobilier lemn – piatră – fier forjat

– mobilierul va fi detaşabil, putând să fie eliberată zona complet fără a afecta amenajările exterioare stabile şi zidurile fortificaţiei.

– spaţiul alocat teraselor se va delimita numai cu vegetaţie plantate în jardiniere detaşabile şi elemente decorative din piatră, lemn sau ceramică având o expresie şi inspiraţie istorică.

– se vor utiliza diferite soluţii de umbrire a zonei teraselor – umbrele sau copertine realizate numai din material textil de culoare albă, incluzind brand-ul oraşului

– brandul turistic la municipiului Alba Iulia se va aplica obligatoriu pe umbrelele albe montate la terasa sezonieră, alături de alte branduri comerciale conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.

– se vor utiliza umbrele sau copertine cu sistem de fixare pe sol, fără a deteriora pavimentul existent.

– la o terasă sezonieră se va utiliza un tip unitar de mobilier (scaune , mese, umbrele, copertine), având cromatica asortată, în context cu ambientul istoric, fără mobilier de grădină – bănci şi mese de tip pliant

– nu se acceptă mobilierul realizat din material plastic pentru mese şi scaune

– pentru protejarea pavimentului, suprafaţa alocată terasei se va acoperi cu mochetă ambientală; gama coloristică nu va fi stridentă, adoptându-se culorile pastel (de exemplu ocru, gej, gri).

13. Reguli cu privire la tipul reclamelor şi firmelor comerciale:

– nu se admit reclame şi firme comerciale amplasate pe zidurile fortificaţiei, pe portalurile de intrare, pe tâmplăriile uşilor şi ferestrelor sau pe zona superioară a elementelor de fortificaţie (bastioane, contragarzi, reveline, curtine, cleşti).

– nu se admit reclame luminoase de tip neon, led care prin tuburi alcătuiesc texte sau imagini.

– nu se admit bannere poziţionate pe ziduri sau ancorate în zona cetăţii.

– se admit firme comerciale şi simbolistica realizată bidimensional şi tridimensional încadrate în următorul gabarit 100x40x40 cm.

– se admit reclame comerciale temporare (maxim trei zile) cu ocazia unor evenimente de promovare culturală şi comercială; aceste reclame se vor face pe corpuri detaşabile care nu ating zidurile fortificaţiei sau zonele superioare ale acestora având un gabarit maxim de 100x40x40 cm.

14. Reguli cu privire la racordarea la utilităţi

– racordul la utilităţi se va realiza prin reţea subterană, stabilindu-se prin proiect punctul de racord a spaţiilor publice amenajate în aer liber.

– racordurile flexibile de la punctul de racord vizibil până la punctele de desfacere nu vor fi mai lungi de 5m şi vor avea traseul mascat de elemente de mobilier, jardiniere, nefiind acest traseu de racord flexibil în zona de circulaţie pietonală sau a carosabilului ocazional.

15. Accesul vehiculelor care asigură aprovizionarea, ridicarea deşeurilor menajere, vidanjarea toaletelor ecologice, curăţenia şi alte activităţi necesare funcţionării corespunzătoare a teraselor sezoniere este permis numai în intervalele orare 6.00 – 9.00 şi 24.00 – 2.00.

16. Se interzice realizarea de construcţii cu caracter permanent sau care prezintă elemente de fixare în teren.

17. Orice element al amenajării terasei, montate pentru a deservi o terasă sezonieră, vor fi ridicate de pe domeniul public în momentul expirării perioadei pentru care aceasta a fost autorizată.

Art. 2. Perioada de funcţionare a teraselor sezoniere se va stabili prin contractul de închiriere cu condiţia să se încadreze între limitele 1 aprilie – 31 octombrie 2012.

În afara acestei perioade, maxim admise, beneficiarul va elibera domeniul public de toate elementele care au făcut obiectul amenajării terasei.

Art.3

a). Încălcarea prevederilor Art.1, pct. 6 -16 şi ale Art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în cuantum de la 1000 până la 2500 lei.

b). Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se va face de către personalul anume desemnat din cadrul serviciilor specializate ale Primăriei:

– Serviciul public Poliţia Comunitară Alba Iulia

– Serviciul urbanism şi disciplină în construcţii.

c). Lucrările şi amenajările cu caracter sezonier, executate pe terenuri aparţinând domeniului public, care nu respectă prevederile regulamentului pentru terase sezoniere, vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice locale competente, fără sesizarea instanţelor judecătoresti, pe cheltuiala contravenientului.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

  1. Pingback: UPDATE: Ședință la Consiliul Local Alba Iulia. S-a aprobat bugetul municipiului și regulamentul de funcţionare a teraselor | Alba24

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ABRUD

Audieri online în procesul pentru proiectul minier eșuat de la Roșia Montană. România se judecă de 5 ani cu Gabriel Resources

Publicat

Completul de judecată al Tribunalului Băncii Mondiale, cu sediul la Washington, în SUA, a programat pentru perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2020 o nouă audiere a părţilor implicate.

Procedura trebuia să aibă loc la Paris, cu reprezentanţii celor două părţi faţă în faă cu completul de jduecată, dar, din cauza pandemiei de coronavirus, s-a decis ca audierea să se desfăşoare online.

Statul Român se judecă cu societatea canadiană Gabriel Resources, de mai bine de 5 ani, pentru proiectul minier eşuat de la Roşia Montană.

Canadienii solicită României, la Tribunalul special al Băncii Mondiale de la Washington, suma de 5,75 de miliarde de dolari că urmare a blocării investiţiei ce ar fi trebuit să fie cea mai mare exploatare a aurului din Europa.

La audierea din decembrie 2019 au participat avocaţii celor două părţi, precum şi martori chemaţi să susţină poziţia Statului Român şi a companiei canadiene.

Printre martorii Statului Român au fost şi foştii premieri Emil Boc şi Victor Ponta, şi foştii miniştri ai Economiei Ion Ariton (septembrie 2010 – februarie 2012) şi Lucian Bode (februarie – aprilie 2012), ultimul fiind, în prezent, ministru al Transporturilor în Guvernul condus de Ludovic Orban.

Pe siteul ICSID a fost publicat anunțul privind noile audieri.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Fondul „Locuinţe pentru tinerii români”, cu bani de la firme de construcții și imobiliare, aprobat de Senat. Condiții

Publicat

Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea legislativă pentru înfiinţarea Fondului de solidaritate „Locuinţe pentru tinerii români”, constituit din sumele deductibile în cuantum de 1% din profitul brut de minimum 1 milion de lei, transferate de firme de dezvoltare imobiliară şi lucrări în construcţii.

Au fost înregistrate 76 de voturi „pentru”, 30 „împotrivă” şi 21 „abţineri”.

Propunerea legislativă, iniţiată de un grup de parlamentari PSD şi ALDE, prevede că Fondul de Solidaritate locuinţe pentru tinerii români este menit să finanţeze avansul necesar achiziţionării unei locuinţe de către tinerii sub 35 de ani, căsătoriţi, care au posibilitatea de a achita ratele ulterioare obţinerii creditului, însă nu au posibilitatea de a achita avansul.

„Programul de finanţare a avansului necesar achiziţionării unei locuinţe se adresează tinerilor care au posibilitatea de a achita ratele ulterioare obţinerii creditului şi va fi destinat acelor persoane care îndeplinesc condiţiile de creditare presupuse de programul de finanţare ‘O familie, o casă’ sau pe cele presupuse de creditare directă, prin bancă”, se stipulează în propunerea legislativă.

Senatorul PSD Radu Oprea, unul dintre iniţiatorii proiectului de act normativ, a subliniat că proiectul este menit ca prin sprijinirea tinerilor să-i determine pe aceştia să rămână în ţară.

„Dezvoltatorii imobiliari care au afaceri peste un milion de euro să fie solidari cu tinerii şi să se constituie sursă la acest fond de solidaritate”, a afirmat Oprea la dezbaterile din plenul Senatului.

Potrivit unui amendament adoptat de Senat, societăţile ale căror activităţi sunt încadrate la „dezvoltare imobiliară” şi „lucrări în construcţii în cazul clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale” care, la finalul ultimului an fiscal, au avut un profit brut minim de un milion de lei vor transfera 1% din acesta către Fondul de Solidaritate locuinţe pentru tinerii români. Sumele transferate sunt cheltuieli deductibile.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Condiții

Din Fondul de Solidaritate, tinerii vor beneficia de plata avansului de până la 15% din valoarea locuinței, dar nu mai mult de 15.000 de euro, la cumpărarea acesteia. Vor avea prioritate cuplurile de medici, profesori, zootehniști, agronomi, absolvenți de teologie care se mută la sate, precum și cuplurile cu copii.

Lege privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului de Solidaritate “Locuinţe pentru tinerii români”

Art. 1 – (2) Fondul de Solidaritate “Locuinţe pentru tinerii români” este destinat tinerilor sub 35 de ani, căsătoriti, care vor să îsi achiziţioneze o locuinţă în rate, dar nu au posibilitatea de a achita avansul.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Modificări importante în drepturile grefierilor și a personalului auxiliar din Justiție. Cine va beneficia de pensie de serviciu

Publicat

Senatul va dezbate un proiect de modificare a legilor din justiție privind reglementarea carierei, a drepturilor şi obligaţiilor grefierilor, precum și prevederi referitoare la beneficiarii pensiilor de serviciu din categoria personalului auxiliar.

Propunerile de reglementare publicate de legestrat.ro vizează, în principal, următoarele aspecte:

  • Eliminarea sintagmei auxiliar pentru grefieri, având în vedere pregătirea eminamente juridică, precum și desfășurarea activității în mod direct împreună cu judecătorii şi/sau procurorii – categoria grefierilor se va numi „personal de specialitate”;
  • Repartizarea și recrutarea absolvenţilor Şcolii Naţionale de Grefieri prin concurs (nu prin numire, cum este acum), doar la nivelul unităţilor de bază ale sistemului (judecătorii, respectiv parchete de pe lângă judecătorii;
  • Reglementarea condiţiei de studii superioare juridice la numirea în funcţia de grefier;
  • Acordarea concediului anual de odihnă de 35 de zile lucrătoare;
  • Reglementarea posibilităţii sprijinirii acestei categorii profesionale pentru achiziţionarea unei locuinţe;
  • Completarea art. 93 din lege care defineşte noţiunea de vechime în specialitate;
  • Modificarea dispoziţiilor referitoare la dreptul personalului de specialitate judiciară şi al personalului care ocupă alte funcţii de specialitate la pensia de serviciu, acordarea unei pensii speciale de invaliditate şi de boală profesională pentru personalul anterior menţionat care şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, precum şi reglementarea situaţiei juridice a pensiei de urmaş care în actuala formă legislativă nu este reglementată.

Concret, prevederea nouă propusă, referitoare la pensia de serviciu se adresează pentru personalul de specialitate din instanţe şi parchete cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, din care cel puţin 15 ani în funcţie, la împlinirea vârstei de 55 de ani.

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Lege privind statutul personalului de specialitate judiciară, al personalului care ocupă alte funcţii de specialitate şi al personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea precum şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului National de Expertize Criminalistice”

a) Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art.1 Prezenta lege reglementează statutul personalului de specialitate judiciară, al personalului care ocupă alte funcţii de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi al personalului de specialitate criminalistică şi al personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.”

La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins

“Art.38 – (1) Poate fi numită în funcţia de grefier arhivar sau grefier registrator persoana care are studii medii sau studii superioare şi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-d).”

La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (l1), cu următorul cuprins:

“(l1) Poate fi numit în funcţia de agent procedural, aprod sau şofer persoana care are studii medii şi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-d).”

La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.38 – (2) Numirea pe posturile prevăzute la alin. (1) şi (l1) se face pe bază de concurs.

La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65 – (1) Personalul prevăzut la art. 3 beneficiază anual de un concediu de

odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare.”

Articolul 67 alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 67 – (2) Condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale, a medicamentelor şi protezelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial şi nu se impozitează.

La art. 685, alineatele (l)-(28) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art.685 – (1) Personalul de specialitate judiciară şi cel care ocupă alte funcţii de specialitate, prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3), personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31 precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, din care cel puţin 15 ani în funcţie, beneficiază de pensie de serviciu, la împlinirea vârstei de 55 ani, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

(2) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei de 55 de ani, şi personalul de specialitate judiciară şi cel care ocupă alte funcţii de specialitate, prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3), personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani, din care 15 ani în funcţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1) pentru fiecare an care lipseşte din vechimea în specialitate integrală.

(10) Pensiile de serviciu ale personalului de specialitate judiciară şi ale personalului care ocupă alte funcţii de specialitate, precum şi pensiile de urmaş prevăzute la art. 685 alin. (9) şi (91) se actualizează ori de câte ori se majorează salariul de încadrare brut lunar a personalului din activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad al instanţei sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum şi a sporului de vechime. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, personalul îşi poate păstra pensia aflată în plată.”

sursa: legestart.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Hartă interactivă cu date despre calitatea apei, online, pe site-ul INSP. Proiectul a fost aprobat de Senat

Publicat

sursa-apa-izvor

Senatul a adoptat, miercuri, în plen, o propunere legislativă care prevede că pe pagina web a Institutului Naţional de Sănătate Publică va fi implementată o aplicaţie de tip portal, prin care consumatorii vor avea acces la o hartă interactivă cu valorile analizelor de laborator colectate de la sursele de apă potabilă.

S-au înregistrat voturi 126 de voturi „pentru” şi o abţinere.

Propunerea legislativă, iniţiată de un grup de parlamentari de la USR, vizează modificări ale Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile şi a Legii apelor 107/1996 pentru instituirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea modului de informare a publicului cu privire la calitatea apelor potabile şi de îmbăiere.

„În scopul informării consumatorilor, Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, va implementa o aplicaţie de tip portal pe pagina web a instituţiei, prevăzută cu o hartă interactivă în format sistem informatic geografic (GIS), prin care va pune la dispoziţia publicului larg valorile analizelor de laborator efectuate în cadrul programelor de monitorizare pentru apa potabilă. Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti vor colecta de la producătorul şi/sau distribuitorul de apă potabilă prin sisteme publice sau private de aprovizionare cu apa potabilă a populaţiei rezultatele monitorizării operaţionale”, se arată în propunerea legislativă.

De asemenea, direcţiile de sănătate publică vor trimite INSP toate rezultatele pe care le colectează în legătură cu sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, în termenele stabilite prin normele de aplicare.

„Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, va publica pe aplicaţia tip portal valorile parametrilor analizelor de laborator în termenele stabilite prin normele de aplicare. Publicarea se face utilizând un sistem informaţional geografic care identifică geolocaţia punctelor de prelevare a probelor de apă şi de la care vor fi colectate informaţii adecvate privind valorile parametrilor de calitate ai apei potabile obţinute în urma analizelor de laborator”, mai stipulează proiectul de act normativ.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate