Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Contractele care țin Alba Iulia sub gunoaie. Explicațiile oficiale ale ADI Salubris, despre situația deșeurilor


Publicat

În contextul informațiilor contradictorii referitoare la tarifele de salubritate aplicabile pe raza UAT- urilor din județul Alba, pentru informarea corectă a utilizatorilor serviciului, ADI Salubris Alba (asociația care se ocupă cu gestionarea serviciilor de salubritate din mai multe localități din județ) transmite următoarele precizări:

”Referitor la contractele de delegare aferente activităților de salubrizare

În conformitate cu Analiza Instituţională, document suport al Aplicației de Finanțare și totodată Anexa Vd la Contractul de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 încheiat între AM POS MEDIU şi Consiliul Judeţean Alba pentru implementarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, s-a stabilit faptul că Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba va fi operat de către două categorii de operatori, și anume:

Operatorul de colectare și transport la instalațiile de gestionare a deșeurilor, denumit Operator CT (colectare – transport) care face obiectul delegării, de către ADI SALUBRIS Alba, următoarelor contracte:

Lot 1 – Alba Iulia – „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri”,  în zona 1 (Alba Iulia);

Lot 2 – Tărtăria – „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 2 (Sebeș, Cugir);

Lot 3 – „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri ” , în zona 3 (Zlatna, Abrud, Câmpeni, Baia de Arieș);

Lot 4 – Blaj – „ Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri”,  în zona 4 (Blaj);

și

Operatorul  staţiilor de transfer/CMID şi a serviciului de transport a deşeurilor de la staţiile de transfer la CMID Galda de Jos, denumit Operator TTPD (transfer – transport – prelucrare – depozitare) care va fi delegat de către Județul Alba prin  Consiliul Județean Alba, prin atribuirea următorului contract:

– „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem de  Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2)”.

ADI Salubris Alba, în baza mandatului primit din partea UAT-urilor conform Contractului de asociere, a organizat și finalizat licitațiile de colectare și transport a deșeurilor în 3 zone, în perioada 2018-2019.

Citește și: Războiul gunoaielor iscat de tranziția între Polaris și RER VEST: Cum au fost catalogate ca ”ilegale” noile tarife pentru gunoi

Astfel, ADI Salubris Alba a semnat următoarele contracte de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri:

LOT 1 – Alba Iulia – contractul nr. 61/18.04.2019, cu ofertantul câștigător – Asocierea RER Vest SA / Retim SA.

LOT 2 – Tărtăria – contractul nr. 223/27.12.2018 cu ofertantul câștigător – Asocierea RER Vest SA / Retim SA.

LOT 4 – Blaj – contractul nr. 159/23.08.2018, cu ofertantul câștigător – Asocierea Greendays SRL / Greendays 2-Solucoes Ambientais SA.

Ulterior, Consiliul Județean Alba a finalizat procedura de atribuire privind „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem de  Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2)”.

Astfel, a fost semnat Contractul de concesiune nr. 3026/248/09.02.2021 între Consiliul Județean Alba și operatorul economic delegat – Asocierea RER Vest SA / Retim SA.

În concluzie, se poate observa că operatorii delegați au fost desemnați în urma unor proceduri transparente, licitațiile fiind organizate în baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Referitor la tarifele aferente activităților de salubritate

Aspectele relevante privind tarifele aferente activităților de salubritate, sunt următoarele:

Tarifele unice aferente activităților de colectare și transport, rezultate în urma licitațiilor, au fost stabilite la nivelul anului 2017, anul elaborării documentațiilor de atribuire, înaintea finalizării procedurii de achiziție a contractului de delegare prin concesiune a operării instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale (a CMID Galda de Jos și a Stațiilor de transfer de la Tărtăria și Blaj).

Aceste tarife sunt compuse din două părți:

– colectare și transport;

– depozitare, respectiv partea de tratare/eliminare a deșeurilor, care cuprinde activitățile de transfer, sortare, tratare mecano-biologică și depozitare propriu-zisă, fiecare având tarife proprii.

Partea de depozitare (tratarea/eliminarea deșeurilor) a fost calculată în ofertele financiare de la licitație în baza unor tarife estimate, rezultate din Studiul de fundamentare întocmit de CJ Alba, care a stat la baza documentației de atribuire a contractului de gestionare a instalațiilor de la CMID Galda de Jos.

În urma finalizării procedurii de achiziție a contractului de delegare prin concesiune a operării instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale (a CMID Galda de Jos și a Stațiilor de transfer de la Tărtăria și Blaj), au rezultat tarife pentru activitățile de sortare, transfer, tratare mecano-biologică și depozitare, unele dintre acestea fiind semnificativ mai mari decât cele utilizate în ofertele de la licitațiile pentru colectare și transport.

Astfel:

În comparație cu tarifele estimate, au rezultat următoarele tarife pentru activitățile de sortare, transfer, tratare mecano-biologică și depozitare:

– sortare:  113,42 lei/tonă (persoane fizice și juridice), față de estimat 39,23 lei/tonă pentru persoane fizice și 61,30 lei/tonă pentru persoane juridice;

– transfer: 40,77 lei/tonă(persoane fizice și juridice), față de estimat 23,54 lei/tonă pentru persoane fizice și 36,78 lei/tonă pentru persoane juridice;

– tratare mecano-biologică: 42,30 lei/tonă (persoane fizice și juridice), față de estimat 54,93 lei/tonă pentru persoane fizice și 85,85 lei/tonă pentru persoane juridice;

– depozitare: 39,35 lei/tonă(persoane fizice și juridice), față de estimat 26,16 lei/tonă pentru persoane fizice și 40,87 lei/tonă pentru persoane juridice.

Apariția OUG nr. 74/17.07.2018, modificată și completată prin Legea nr. 31/2019 (ulterior finalizării licitațiilor de colectare și transport), care a introdus obligații pentru Autoritățile administrației publice locale/ Asociații de Dezvoltare Intercomunitară), cele mai importante fiind:

– să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale

– să includă în tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor reziduale o Contribuție la economia circulară,de 80 lei/tonă pentru cantitățile de deșeuri supusedepozitării.

– să includă în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a unor tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor reciclabile, respectiv a celorlalte categorii de deșeuri (reziduale)

– să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

  • volum;
  • frecvenţă de colectare;
  • greutate;
  • saci de colectare personalizaţi.

Având în vedere cele menționate mai sus, ADI Salubris Alba a solicitat și obținut de la operatorul delegat, modificarea tarifelor aferente activității de colectare și transport cu respectarea art. 15, alin. (1), lit. a) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007:

„CAP. VIII Modificarea tarifelor  pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare

ART. 15 (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:

a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora;”

prin:

– actualizarea tarifelor unice ale activității de colectare și transport prin includerea tarifelor activităților de tratare-eliminare, rezultate din atribuirea contractului de concesiune nr. 3026/248/09.02.2021, având ca obiect ,,Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului SMID în județul Alba’’;

– actualizarea cheltuielilor operaționale la nivelul anului 2021, întrucât în calcularea tarifelor din oferta financiară au fost utilizate valori din anul 2018, anul elaborării/depunerii ofertei, neexistând posibilitatea actualizării până în prezent, întrucât contractul nu a fost operațional (spre exemplu, salariul minim pe economie în 2018 a fost de 1900 lei, iar în 2021 este de 2300 lei, rezultând o creștere de 21% doar la cheltuielile cu munca vie);

– calculul tarifelor distincte în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, modificată și completată prin Legea 31/2019, referitoare la indicatorii de performanță la nivelul anului 2021, prevăzuți în Anexa nr. 7 la Legea nr. 211/2011, modificată și completată.

Menționăm, că la solicitarea ADI Salubris Alba din 18.05.2021, Autoritățile publice locale au afișat, conform Legii 52/2003, spre dezbatere publică aceste tarife, precum și Proiectele de hotărâre, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

În această perioadă, toți cei interesați au avut posibilitatea să transmită în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la aceste tarife.

Din informațiile deținute de ADI Salubris Alba, nu au fost înregistrate propuneri, sugestii sau opinii în perioada prevăzută de legislație.

În schimb, după parcurgerea acestei perioade, după ce o mare parte dintre Consiliile Locale au emis HCL-uri de aprobare a proiectelor de hotărâre, și când era iminentă convocarea AGA ADI Salubris Alba pentru aprobarea tarifelor modificate, aprobare care permitea operatorilor delegați să înceapă contractarea cu utilizatorii serviciului, a început să curgă un val de reclamații asupra acestora.

Mai mult, începând cu data de 2 august 2021, Serviciul juridic al Instituției Prefectului, în urma verificărilor din punct de vedere legal a HCL-urilor adoptate, a transmis atenționări privind existența unor ,,elemente de nelegalitate” în cuprinsul acestora, unui număr de 50 de UAT-uri din județ, recomandând să fie revizuite aceste hotărâri, sau să fie luate în considerare aspectele identificate, în cazul Consiliilor Locale care nu au adoptat aceste hotărâri.

Aceste atenționări au fost transmise cu mare întârziere, ținând cont de faptul că primele HCL-uri au fost transmise Instituției Prefectului încă de la începutul lunii iunie 2021.

Totodată, ele au fost transmise în mod aleatoriu, unele UAT-uri care au adoptat aceste hotărâri nu au primit atenționări, în schimb au fost transmise și unor localități din zona munților Apuseni, care fac parte din Lotul 3 care nu beneficiază de serviciile unui operator delegat de ADI Salubris Alba.

Imediat, o parte a presei, precum și anumiți consilieri locali, au catalogat ca ILEGALE aceste HCL-uri care cuprind tarifele modificate.

În realitate, așa cum s-a stabilit la întâlnirea dintre reprezentanții Serviciului juridic al  Instituției Prefectului și reprezentanții ADI Salubris Alba, hotărârile cuprind erori de formă, de utilizare incorectă a unor termeni juridici, nicidecum probleme de fond care să conducă la ilegalitatea acestora.

În cadrul întâlnirii au fost stabilite modele de hotărâri de Consiliu Local, atât pentru UAT -urile care nu au adoptat aceste hotărâri, cât și modele pentru UAT -urile care au adoptat hotărâri și trebuie să le modifice.

În cadrul ședinței Consiliului Director al ADI Salubris Alba care a avut loc în data de 19.08.2021 s-a decis ca fiecare Consiliu Local membru al asociației să se conformeze și să aprobe sau să modifice aceste hotărâri cât mai urgent, astfel încât tarifele să poată fi supuse aprobării AGA ADI Salubris Alba, pentru fiecare lot în parte.

Ținând cont de Recomandările pentru aplicarea modificărilor legislative introduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74/2018 emise de Ministerul Mediului și de recomandările Autorității de Management a POIM din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Consiliul Director al ADI Salubris Alba a hotărât că va solicita AGA ADI Salubris Alba aprobareaînceperii activității, într-o primă fază, cu tarifele unice modificate, care respectă atât politica de tarifare din aplicația de finanțare cât și  modul de tarifare prevăzut în cadrul licitațiilor de colectare și transport (lei/ persoană și lună în mediul urban, respectiv lei/tonă în mediul rural).

Tarifele distincte au fost supuse aprobării pentru a respecta prevederile OUG 74/2018, modificată și completată prin Legea 31/2019, ele intrând în aplicare într-o etapă ulterioară, doar odată cu implementarea instrumentului economic «plăteşte pentru cât arunci», și doar pentru utilizatoriicare aleg implementarea acestui instrument, conform acelorași recomandări.

Facem totodată precizarea că metoda propusă de operatorului delegat de a stabili un tarif distinct pentru deșeuri reziduale bazat pe pubele diferențiate (60,120,240 l) /gospodărie, reprezintă un model de succes în implementarea instrumentului economic ,,plătește pentru cât arunci’’, și respectă prevederile art. 17, alin. (1), lit. e), bazat pe elementul ,,volum’’, din Legea 211/2011.

Calculele tarifului distinct pentru deșeuri reziduale au fost făcute ținând cont de numărul de 2,67 persoane/gospodărie, în județul Alba, conform datelor Institutului Național de Statistică.

Municipiul Oradea, unde operatorul a folosit acest sistem în zonele de case, concomitent cu utilizarea colectării din poartă în poartă a deșeurilor reciclabile în saci personalizați, se află pe un loc fruntaș în țară, în ceea ce privește țintele de deviere a deșeurilor de la depozitare.

Implementarea acestei metode în zona de case se va putea face doar după o perioadă de monitorizare a activității, perioadă în care vor fi stabilite cât mai exact numărul de utilizatori din cadrul gospodăriilor, cantitățile de deșeuri colectate și compoziția acestora (ponderea deșeurilor reciclabile din cantitatea de deșeuri municipale colectate), precum și frecvența de colectare necesară în fiecare zonă.

Astfel, într-o etapă ulterioară, utilizatorii vor putea alege ce tip de pubelă vor solicita pentru colectarea deșeurilor reziduale (60, 120, 240 l), indiferent de numărul persoanelor din gospodărie, ținând cont doar de cantitatea de deșeuri pe care o colectează separat.

Ținând cont de faptul că activitatea operatorilor delegați pentru colectare și transportva începe, într-o primă fază, cu tarifele unice modificate, Consiliul Director al ADI Salubris Alba a avizat Modelele de contracte cu utilizatorii, modele care respectă atât Ordinul nr. 112 din 9 iulie 2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizarea localităţilor, cât și modul de tarifare prevăzut în cadrul licitațiilor de colectare și transport (lei/ persoană și lună în mediul urban, respectiv lei/tonă în mediul rural).

Considerente privind situația actuală a gestionării deșeurilor în județul Alba

Conform declarațiilor Ministrului Mediului, Tanczos Barna, în această săptămână va fi aprobată o Ordonanță de Urgență privind regimul deșeurilor.

,,Noua ordonanță va elimina posibilitatea ca autoritățile locale să colecteze gunoiul la grămadă’’.

,,Nu va mai exista nicio posibilitate ca autoritatea publică să desfășoare servicii de salubritate altfel decât prin colectare pe 4 fracții. Modificarea legislației aduce restricții dure privind eliminarea prin depozitare a deșeurilor.

Este o provocare uriașă pentru autoritățile locale. Responsabilitatea este a UAT -urilor, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere politic. Această responsabilitate politică este cea care blochează decizii radicale, dar importante pentru depozitarea deșeurilor”, a declarat ministrul chiar la Alba Iulia.

În cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Alba, finanțat prin POS Mediu și POIM, Consiliul Județean Alba a achiziționat un număr de 4.375 containere pentru colectarea deșeurilor reciclabile, containere care au fost repartizate tuturor UAT-urilor încă de la sfârșitul anului 2015.

De atunci, aceste containere de 1,1 mc zac depozitate, deoarece dreptul de folosință al acestora revine doar operatorilor delegați de către ADI Salubris Alba pentru activitățile de colectare și transport al deșeurilor.

În aceste condiții, în majoritatea UAT -urilor din județul Alba, operatorii actuali care își desfășoară activitatea colectează deșeurile în amestec, neselectiv, cu impact semnificativ mai ales în zona blocurilor de locuințe.

Se observă cu ușurință că o criză a deșeurilor apare frecvent pe raza UAT -urilor în care operează Polaris M. Holding, și mai ales pe raza municipiului Alba Iulia, cel mai mare generator de deșeuri din județ. Această criză se datorează mai ales faptului că operatorul amintit nu a făcut nimic pentru a colecta selectiv deșeurile, deși avea prevăzut clar, implementarea colectării selective în cadrul Contractului de delegare nr. 69525/2013.

ADI Salubris Alba consideră că doar prin amplasarea în termen cât mai scurt a acestor containere în platformele de colectare din zona de blocuri (chiar dacă pe raza municipiului Alba Iulia nu sunt realizate deocamdată platformele de tip ,,SMART” – îngrădite, cu acces limitat pe bază de cartelă și cu camera de luat vederi).

Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu prevede în sarcina a UAT-urilor o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare.

Datorită faptului că operatorii actuali care își desfășoară activitatea acum doar în baza unor contracte de prestări servicii colectează deșeurile în amestec, neselectiv, majoritatea UAT -urilor din județul Alba au ajuns să plătească sume de sute de mii de lei anual la Agenția Fondului de mediu.

Aceste sume nu se regăsesc în facturile serviciilor de salubritate plătite de cetățeni, dar sunt plătite tot din buzunarul acestora prin impozite și taxe.

Legea nr. 31/10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu prevede următoarele:

„(3) Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.”

8. La articolul 59, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

(5) Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare. ”

Ținând cont de faptul, că în UAT-urile în care nu se face colectarea selectivă a deșeurilor, nu există posibilitatea încheierii unor astfel de contracte, populația nu poate beneficia de aceste sume plătite de OIREP, și deci nu poate spera la reducerea tarifelor de salubritate.

Mai mult, operatorii actuali care colectează selectiv deșeurile valorifică singuri deșeurile reciclabile, cantitățile de deșeuri nefiind monitorizate riguros, în lipsa unor contracte de delegare cu clauze clare în acest sens.

Doar operatorii delegați de ADI Salubris Alba au obligația să transporte deșeurile reciclabile la Stația de sortare din cadrul CMID Galda, fără a avea posibilitatea să valorifice singuri aceste deșeuri.

În concluzie, ținând cont de toate aspectele prezentate, ADI Salubris Alba solicită tuturor factorilor implicați (primari, Consilii Locale, instituții administrative), să dea dovadă de responsabilitate administrativă și politică față de cetățeni și să găsească soluții rapide pentru efectuarea tranziției dintre actualii operatori de salubritate și operatorii delegați de ADI Salubris Alba, desemnați în urma unor proceduri transparente, licitațiile fiind organizate în baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Deșeurile nu au culoare politică, ci doar un miros insuportabil”.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Firmele de construcții vor rămâne fără facilităţile fiscale: cea mai importantă este legată de salarii. Care este motivul

Publicat

Firmele de construcții rămân fără facilități fiscale. PNRR nu mai permite mentinerea măsurilor aplicate din 2019.

Programul PNRR, prin care România poate lua 29 mld. euro de la Uniunea Europeană, va aduce şi anumite condiţii care trebuie îndeplinite de autorităţile de la Bucureşti.

Una dintre condiţii este legată de eliminarea facilităţilor fiscale din construcţii care au fost introduse de către PSD în 2019.

Cea mai importantă facilitate este legată de salariile plătite în construcţii: angajaţii au o reducere a contribuţiei de asigurări sociale de la 25% la 21,75% şi exceptarea de la plata contribuţiei la asigurărilor sociale de sanătate (10%) şi de la plata impozitului pe venit care este în cotă de 10%.

La schimb salariul minim brut în construcţii a crescut la 3.000 de lei de la 2.350 lei în restul economiei.

Aceste facilităţi au fost cuprinse în celebrera OUG/114.

Premierul Florin Cîţu şi-a exprimat de mai multe ori opoziţia faţă de această facilitate susţinând că „cum s-a creat aceea măsura din construcţii a creat numai probleme. Dacă susţii un sector creezi distorsiuni în restul economiei. Pentru companii această facilitate le-a uşurat factura de plată salarială, salariile din construcţii au crescut, dar bugetul a pierdut.”

Criză de forță de muncă în domeniul construcțiilor. Ar fi nevoie de încă 200.000 de muncitori

Creșterea prețurilor pentru materialele de construcții este dublată și de o criză a forței de muncă. În 2-3 ani va fi mai simplu să găsim un medic decât un instalator, spun constructorii.

Iar România trebuie să facă rapid rost de angajați în acest sector, dacă vrea să implementeze toate proiectele prinse în Programul Național de Redresare și Reziliență scrie digi24.ro

Pentru asta însă ar fi nevoie de încă 200.000 de muncitori în construcții, potrivit patronatelor din domeniu. Aceasta în condițiile în care sectorul se confruntă deja cu un deficit de circa 100.000 de angajați.

În prezent, pe şantierele din ţară lucrează circa 10.000 de muncitori din Asia, însă în viitor numărul acestora va crește dacă constructorii de la noi nu vor reuși să-i țină pe români în țară și să-i convingă pe tineri să se înscrie la facultățile de profil.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Prognoza meteo 20- 26 septembrie în România: Frig, ploi și chiar ninsori în primele zile. La finalul săptămânii se întoarce vara

Publicat

Vremea se răcește semnificativ în săptămâna care urmează, cu temperaturi de sfârșit de octombrie prin unele zone, ploi și chiar ninsori pe crestele montane, pentru ca la finalul săptămânii vara să revină în bună parte din țară.

Dacă până acum septembrie a arătat mai mult a vară târzie, iată că ultimele zile ale lunii ne aduc și o toamnă în toată regula.

Vezi și VREMEA în ALBA, 20-26 septembrie. Vine FRIGUL și vor fi câteva ploi. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Începutul săptămânii va fi dominat de prezența unui nucleu de presiune scăzută din nord-est, care aduce cu sine și avansul unor fronturi atmosferice, care vor aduce precipitații, dar și al unei mase de aer arctic-maritim a cărui componentă foarte rece se va așeza fix în zona țării noastre și va aduce temperaturi cu valori chiar și cu 8-10 grade sub normalul perioadei.

Începând cu ziua de miercuri spre regiunea noastră avansează un anticiclon mobil, iar pe o circulație atlantică avem parte de o nouă advecție de aer cald, care se va intensifica spre finalul săptămânii. Adică se mai încălzește în weekend.

Prognoza Meteo – Vremea 20-26 septembrie: Nopți reci, cel frig va fi la munte

Vremea se răcește pe parcursul săptămânii care urmează, aducând valori de temperatură normale în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea (18-20 de grade), în timp ce prin nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana și Banat, primele zile ale săptămânii vin cu temperaturi potrivite mai degrabă unui mijloc de octombrie (12-14 grade).

La munte maximele abia mai urcă spre 12-13 grade, cu 7-9 grade pe creste.

Nopțile devin mult mai reci, astfel că, pe tot parcursul săptămânii vorbim de valori care doar izolat mai urcă spre 12-13 grade (luni și marți prin Banat, Oltenia Muntenia, Dobrogea), joi și vineri prin Crișana, în timp ce în restul țării vorbim de valori spre 4-6, 7 grade. În zonele montane aceste valori minime pot coborî spre 2-3 grade, iar pe creste chiar spre 0-1 grad.

În weekend se întoarce vara

Weekendul vine cu temperaturi de vară autentică, cu maxime care urcă, prin Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei spre 25-27 de grade (prin Oltenia și vestul Munteniei sunt posibile chiar 29-30 de grade), în timp ce în restul țării ne oprim la 22-24 de grade.

Prognoza Meteo – Vremea 20-26 septembrie: vin ploile, iar pe crestele munților vor fi ninsori

Primele două zile ale săptămânii vin cu precipitații prin bună parte din țară. Luni, ploile ocolesc doar nordul extrem al Crișanei, Moldovei și Maramureșului, în timp ce în restul țării așteptăm ploi care vor lăsa între 1 și 3, 5 l/mp.

Cantități ceva mai importante vor cădea prin Banat și zonele montane (7 – 10 l/mp).

Marți ploile sunt prezente mai ales prin Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, iar cantitățile cele mai mari le vom avea în nordul Dobrogei și SE extrem al județului Galați (15 –20 l/mp).

În intervalul miercuri – sâmbătă avem condiții de ploi slabe mai ales prin Transilvania, Maramureș, nordul Moldovei, Banat și zonele montane (ploi slabe, sub 1 – 2 l/mp).

Avem parte de ploi, asta este clar, dar, din păcate, acestea nu sunt deloc la nivelul așteptat mai ales de către agricultori, în condițiile în care doar prin nordul extrem al Orientalilor și nordul Dobrogei să avem parte de măcar 15 – 20 de l/mp acumulați, în timp ce în restul țării vorbim de doar 3 – 5 l/mp, maxim.

Extrem de important: pe parcursul zilelor de miercuri și joi, pe crestele montane ale Meridionalilor sunt posibile inclusiv ninsori slabe.

Deci e posibil să ningă pe vârfurile înalte din Bucegi, Făgăraș, Parâng sau Retezat.

Prognoza meteo pentru 20-26 septembrie este oferită de Prognoze Meteo, Facebook.com/PrognozeMeteo

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

INTERZIS la nunți, botezuri sau alte evenimente private într-o localitate din Alba, din cauza numărului mare de cazuri de COVID

Publicat

Rata de infectare cu  SARS-CoV-2, a ajuns la 3,46, la mia de locuitori în Sâncel, județul Alba. Asta înseamnă că localitatea de lângă Blaj trece într-un nou scenariu, unde, toate evenimentele private în spații deschise sau închise sunt interzise. 

Mai exact, de duminică noaptea, La Sâncel se interzice organizarea de nunți, botezuri sau alte evenimente private.

Măsura a fost luată în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, întrunit duminică, 19 septembrie.

Măsura menită să diminueze cazurile de COVID va fi în vigoare pentru 14 zile.

Comuna Sâncel are în componenţă trei sate și 9 cazuri de infectare la o populaţie de 2.599 de locuitori.

Potrivit agerpres.ro, primele cazuri, în număr de 3, au fost raportate în 9 septembrie. În condiţiile în care DSP a anunţat sâmbătă şi duminică alte 4, respectiv alte 3 cazuri înregistrate în Sâncel, rata de infectare, calculată cu câteva zile întârziere, arată că aceasta va fi în continuă creştere.

Ce zice legea

În toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3 și mai mică sau egală cu 4/1000 de locuitori se instituie următoarele măsuri, în completare la măsurile prevăzute la lit. A:

Documentul integral poate fi vizualizat AICI

1.     Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

2.     Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

3.     Activitatea operatorilor economici prevăzuți la punctele 1 și 2 este permisă pentru prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

4.     Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

5.     Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;

6.     Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;

7.     Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;

8.     Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este interzisă;

9.     Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene este interzisă;

10.  Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;

11.  Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și/sau deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

12.  Organizarea de conferinţe în interior este interzisă.

De asemenea și la  Blaj, Ocna Mureș, Sohodol și Unirea vor intra în vigoare noi măsuri, dar nu la fel de restrictive.

La Blaj măsurile vor fi în vigoare din 19 septembrie până în 3 octombrie.

La Ocna Mureș măsurile sunt în vigoare din 15 septembrie până în 28 septembrie.

La Unirea din 20 septembrie până în 3 octombrie.

CITEȘTE ȘI: Măsuri pentru diminuarea cazurilor de COVID la Blaj, Ocna Mureș, Sâncel, Sohodol și Unirea. Ce reguli intră în vigoare

Incidența în toate localitățile din Alba

Unitatea administrativ-teritorială Rata de incidenţă la

14 zile/1000 locuitori

MUNICIPIUL ALBA IULIA 1.41
MUNICIPIUL AIUD 1.78
MUNICIPIUL BLAJ 2.27
MUNICIPIUL SEBEŞ 1.43
ORAŞ ABRUD 0.77
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 0.53
ORAŞ CÂMPENI 0.97
ORAŞ CUGIR 0.55
ORAŞ OCNA MUREŞ 2.51
ORAŞ TEIUŞ 1.25
ORAŞ ZLATNA 0.64
ALBAC 0.51
ALMAŞU MARE 0.00
ARIEŞENI 0.00
AVRAM IANCU 0.00
BERGHIN 0.52
BISTRA 1.32
BLANDIANA 0.00
BUCERDEA GRÂNOASĂ 0.44
BUCIUM 0.00
CÂLNIC 1.01
CENADE 1.94
CERGĂU 1.83
CERU-BĂCĂINŢI 0.00
CETATEA DE BALTĂ 0.33
CIUGUD 0.00
CIURULEASA 0.00
CRĂCIUNELU DE JOS 0.93
CRICĂU 0.00
CUT 0.00
DAIA ROMÂNĂ 0.32
DOŞTAT 0.00
FĂRĂU 0.00
GALDA DE JOS 0.45
GÂRBOVA 0.46
GÂRDA DE SUS 0.00
HOPÂRTA 0.00
HOREA 0.00
IGHIU 0.28
ÎNTREGALDE 0.00
JIDVEI 0.00
LIVEZILE 0.85
LOPADEA NOUĂ 1.97
LUNCA MUREŞULUI 0.39
LUPŞA 0.34
METEŞ 0.36
MIHALŢ 0.00
MIRĂSLĂU 0.51
MOGOŞ 0.00
NOŞLAC 0.55
OCOLIŞ 0.00
OHABA 1.63
PIANU 0.56
POIANA VADULUI 0.95
PONOR 0.00
POŞAGA 0.00
RĂDEŞTI 0.00
RÂMEŢ 0.00
RIMETEA 0.00
ROŞIA DE SECAŞ 0.00
ROŞIA MONTANĂ 0.00
SĂLCIUA 0.00
SĂLIŞTEA 0.43
SÂNCEL 3.46
SÂNTIMBRU 0.33
SĂSCIORI 0.61
SCĂRIŞOARA 0.00
ŞIBOT 0.00
SOHODOL 3.00
ŞONA 0.23
ŞPRING 0.00
STREMŢ 0.00
ŞUGAG 0.35
UNIREA 2.46
VADU MOŢILOR 0.77
VALEA LUNGĂ 0.64
VIDRA 0.00
VINŢU DE JOS 1.45

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

LIVE VIDEO Sărbătoarea Muzicii la Alba Iulia: Piese de la Queen, Guns N` Roses sau Nirvana, interpretate de Orchestra din Sibiu

Publicat

Sărbătoarea Muzicii ce a avut loc în Cetatea Alba Carolina în acest weekend ajunge la sfârșit dumunică 19 septembrie. 

Pe scena montată în Piața Cetății din Alba Iulia, în ultima seara de concerte va urca  Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, dirijor: Remus Grama.

Concert Rock the Symphony este numele ultimului act artistic din acest an din cadrul Sărbătorii Muzicii din Alba Iulia.

Piese de la Guns N” Roses, Nirvana sau Queen sunt doar câteva dintre melodiile pe care orchestra de la Sibiu le va interpreta.

Atât pe alba24.ro, dar și pe pagina de Facebook concertul poate fi urmărit live.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Partener Stiri Romania24.ro Copyright © 2021 Alba24.ro powered by Independent Media & More