Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Din 2016: Impozite majorate şi de 20 de ori pentru cei care au sediu de firmă acasă. Care vor fi taxele pentru locuințele folosite în scop comercial, potrivit noului Cod Fiscal


Publicat

M, blocDin 2016, sistemul de impozitare a proprietăților imobilire va fi modificat substanțial, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal. Impozitul pe clădiri se va calcula astfel în funcție de destinația clădirii, adică rezidențială sau nerezidențială, și nu în functie de deținătorul ei (persoana fizică sau persoană juridică), cum se întâmplă în prezent. Schimbarea modului de impozitare va duce la creșterea și de până la zece ori a taxelor pentru persoanele fizice ale căror locuințe sunt folosite în scopuri comerciale și nu pentru locuit.

Prin urmare, pentru sute de mii de apartamente de locuit folosite de firme şi PFA din ţară drept sediu, taxele ar putea creşte şi de 20 de ori. Contribuabilii aflaţi în această situaţie trebuie să depună declaraţie la finanţe până în 29 februarie 2016. Sunt şi cazuri exceptate de la această obligaţie.

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă – de locuit şi scop economic – impozitul se calculează în funcţie de suprafeţele pentru cele două activităţi. Dacă aceste suprafeţe nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică impozitul ca pentru imobile rezidenţiale, adică apropiat celui actual, cu condiţia ca în locaţia respectivă să fie doar sediu social, fără activitate. În situaţia în care cheltuielile sunt trecute pe agentul economic, impozitul poate creşte de 20 de ori.

Pentru clădirile nerezidenţiale, creşterile de impozit sunt între 0,2% şi 1,3%. În plus, valoarea impozabilă pentru clădirile nerezidenţiale va fi stabilită pe baza unui raport de evaluare. În lipsa acestuia, cota urcă la 2%.

Modificări din noul Cod Fiscal privind impozitele pe clădiri

Orice persoană care are în proprietate o clădire situată pe teritoriul României datorează anual un impozit, care se achită în contul bugetului local al comunei, orașului, municipiului sau sectorului (pentru Municipiul București) în care este amplasată respectiva clădire. Potrivit reglementărilor noului Cod fiscal, impozitul pe clădiri se va calcula în funcție de destinația proprietății, rezidențială sau nerezidențială, și nu în funcție de statutul proprietarului care deține imobilul (persoana fizică sau juridică), așa cum se întâmplă în prezent.

Astfel, începând cu anul viitor, persoanele fizice care plătesc în prezent aceleași impozite, indiferent de scopul în care este utilizat imobilul, vor datora mai mulți bani la bugetul de stat. Este vorba de persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale, folosite în scop economic, precum sedii de firme, spații comerciale sau clădiri de birouri, care vor plăti dublu sau chiar de zece ori mai mult pentru impozit decât plătesc în momentul de față.

Ministerul Finanțelor explica anul trecut că, prin aplicarea unui calcul unitar pentru clădirile utilizate în scop nerezidențial atât de firme, cât și de persoane juridice, va fi promovat un tratament corect pentru mediul de afaceri, urmând a fi eliminat tratamentul fiscal discriminatoriu dintre persoanele fizice și juridice care folosesc o clădire în același scop, respectiv realizarea unei activități economice.

bloc anl alba iulia nazaret illitImpozitul datorat de persoanele fizice va fi calculat în funcție de destinația clădirii, din 2016.

În prezent, impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, indiferent de destinația acesteia.

Din anul viitor, însă, pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota va fi stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Valoarea impozabilă a clădirii se va determina prin înmultirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp din tabelul prevăzut de Codul fiscal.

Valoarea impozabilă se va ajusta în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmultirea cu un coeficient de corecție.

Totodată, valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării, astfel: cu 50% dacă are o vechime de peste 100 de ani, cu 30% dacă are o vechime între 50 și 100 de ani și scade până la 10% dacă are o vechime între 30 de ani și 50 de ani inclusiv.

Pentru clădirile nerezidențiale, impozitul se va calcula, din 2016, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 – 1,3% (în funcție de decizia consiliului local) asupra valorii:

– rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

– lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

– clădirilor care rezulta din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani.

De asemenea, dacă valoarea clădirii nu poate fi calculată asupra uneia dintre aceste trei valori, cota de impozit va fi de 2% și se va aplica asupra valorii impozabile calculate ca pentru clădiri rezidențiale.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile cu destinație mixtă, impozitul se va calcula prin însumarea impozitului pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu cel pentru suprafața în scop nerezidențial.

Dacă cele două tipuri de suprafețe nu pot fi evidențiate distinct, impozitul se va datora ca pentru clădiri:

– rezidențiale, dacă este înregistrat un domiciliu fiscal și nu se desfășoară nicio activitate economică;

– nerezidențiale dacă este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică.

Conform noilor prevederi, impozitarea suplimentară a celor care dețin mai multe clădiri va fi eliminată. De asemenea, vor dispărea și prevederile actuale referitoare la majorarea impozitului pentru clădirile utilizate ca locuință a căror suprafata depășește 150 mp.

Actualul Cod fiscal prevede ca persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe cladiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:

– cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

– cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

– cu 300% pentru a treia clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

În cazul deținerii a doua sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcție de ordinea în care proprietățile au fost dobândite, așa cum rezultă din documentele ce atesta calitatea de proprietar, se precizează în legislația fiscală.

birou grefieriPentru persoanele juridice, cota impozitului pe clădiri va fi:

– între 0,08% – 0,2% pentru clădirile rezidențiale;

– între 0,2 – 1,3% pentru clădirile nerezidențiale. În cazul clădirilor nerezidențiale folosite pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

– însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu cel pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, în cazul clădirilor cu destinație mixtă.

O altă noutate pe care o aduce actul normativ se referă la impozitul aplicat clădirilor care nu au fost reevaluate.

Astfel, reglementările noului Cod fiscal prevăd o cotă de 5% pentru clădirile a căror valoare nu a fost actualizată în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referință. Noua valoare este cuprinsă între 10% și 20%.

Codul fiscal actual mai prevede pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii cinci ani anteriori anului fiscal de referință o cota de impozitare de 30% și 40%, măsură care nu se regăsește în prevederile noului cod.

Valoarea impozabilă a clădirilor deținute de persoane juridice va fi valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se va datora impozitul și poate fi:

– ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat;

– valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar;

– valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

– valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

În prezent, Codul fiscal în vigoare prevede pentru persoanele juridice o cota de impozitare cuprinsă între 0,25% și 1,50%, indiferent de destinația clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului București, în cazul capitalei.

Mai precis, acum, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Aceasta este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrata în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce, potrivit reglementărilor în vigoare, cu 15%.

Dăcă imobilul a fost reevaluat, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a acestuia este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului – persoana juridică.

Impozitul pe clădiri se plătește anual, în doua rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

surse: avocatnet.ro, capital. roDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

TITULARIZARE 2021: Cum se depun contestații. Model de cerere și procedura la ședințele de repartizare pe posturi

Publicat

Candidații care nu sunt mulțumiți de notele primite la proba scrisă de la concursul de Titularizare 2021 pot depune sau transmite contestații, astăzi până la ora 21.00 și mâine până la ora 12.00. Rezultatele finale se afișează în 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Vezi și TOP REZULTATE la Titularizare 2021 în ALBA: Profesorii cu cele mai bune note la examen. Un candidat a luat 10 la proba scrisă

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, marți 27 iulie, până la ora 21.00 și miercuri, 28 iulie, până la ora 12.00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până miercuri, 28 iulie, ora 12.00.

AICI model Contestație Titularizare 2021.

În contestaţie, conform cererii tip, candidatul precizează următoarele informaţii:

  • judeţul
  • nr. fişă de înscriere la concurs
  • nr. şi denumirea centrului de concurs
  • numele, iniţiala tatălui, prenumele
  • codul numeric personal
  • denumirea exactă a disciplinei la care a susţinut proba scrisă în cadrul concursului
  • nota contestată
  • adresa de e-mail
  • numărul de telefon
  • denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite

Vezi și TITULARIZARE 2021: SUBIECTELE și baremele de corectare, pe discipline, la proba scrisă

Candidatul anexează la cererea tip o copie a actului de identitate.

Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procură notarială în original.

Transmiterea contestațiilor la inspectoratul şcolar se poate realiza și prin poştă electronică, la adresa de e-mail secretariat@isjalba.ro în data de 27 iulie 2021 şi în data de 28 iulie 2021 până la ora 12.00.

Vezi și Rezultate TITULARIZARE 2021 în ALBA: 92 de profesori cu note sub 5. Rată de promovare de 42,7%, mai mică față de anul trecut

În cazul depunerii online a contestaţiei, cererea tip este semnată de candidat și se trimite scanat însoţită de o copie a actului de identitate.

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

Rezultatele finale se afișează în data de 3 august.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.

Peste 400 de profesori din Alba, alături de colegi din țară. au susținut, în 21 iulie, proba scrisă în cadrul examenului de Titularizare 2021.

Inițial, au fost 570 candidați înscriși, dintre care 109 din promoția curentă. Au absentat 110 și s-au retras din examen alți 34 de profesori (426 prezenți).

Contestații

Contestațiile la proba scrisă se depun la inspectoratele școlare, în perioada prevăzută de Calendar. Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Contestația la proba scrisă poate fi transmisă și prin poștă electronică, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

În cazul în care diferența – în plus sau în minus – dintre nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi nota acordată de comisia de evaluare este mai mică de 1,5 puncte sau egală cu 1,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată de comisia de contestaţii. (6) Dacă diferența între nota finală stabilită de comisia de evaluare a lucrărilor scrise şi nota finală stabilită de comisiade soluţionare a contestaţiilor este mai mare de 1,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, lucrarea scrisă este recorectată de o comisie de recorectare numită prin decizie de inspectorul şcolar general, formată din alte persoane decât cele care au evaluat iniţial/reevaluat lucrarea scrisă. Rezultatul stabilit de comisia de recorectare, conform prevederilor art. 70 şi Procedurii specifice privind desfăşurarea activităţilor din centrele de evaluare/contestaţii, este definitiv. Inspectorul şcolar general dispune aplicarea măsurilor legale asupra persoanelor care nu şi-auîndeplinit atribuţiile în cadrul concursului.

După afişarea rezultatelor finale, candidaţii pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a concursului să îşi vadă lucrarea, fără ca, în urma vizualizării, să obţină reevaluarea lucrării şi/sau modificarea notelor acordate.

Condiții pentru Titularizare 2021 – repartizări pe posturi

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/ inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021, pe parcursul anului şcolar 2020-2021.

Media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisa)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.

Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie săobțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului sau cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului sau în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020, pe parcursul anului şcolar 2020-2021.

Media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.

Pentru proba scrisă, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie stabileşte 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente.

Cadrul didactic titular în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care se prezintă la concursul naţional pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) în învăţământ preuniversitar şi nu ocupă post/catedră sau obţine o notă mai mică de 5 (cinci), îşi păstrează calitatea de titular în unitatea/unităţile de învăţământ din care provine.

Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2021 şi obţine media de repartizare minimum 7 (şapte) poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condiţiile în care consiliul de administraţie/consiliile de administraţie al/ale unităţilor de învăţământ confirmă, prin adresă scrisă, că postul didactic/catedra respectiv(ă) are o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. Adresa se depune la dosarul de înscriere la concursul naţional de către candidat.

În situaţia în care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obţine media de repartizare minimum 7 (şapte), dar obţine cel puţin media de repartizare minimum 5 (cinci), rămâne angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.

Cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar pierde această calitate în situaţia în care obţine o notă mai mică de 5 (cinci) la proba scrisă din cadrul concursului naţional, sesiunea 2021, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de repartizare.

Posturile didactice/catedrele eliberate, inclusiv posturile didactice/catedrele vacante propuse pentru a fi ocupate pe perioadă nedeterminată, care se includ în listă sub un singur cod, se ocupă în şedinţele de repartizare ulterioare.

În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine:

a) candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;

b) candidaţii cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);

c) candidaţii care au dobândit gradul didactic I;

d) candidaţii care au dobândit gradul didactic II;

e) candidaţii care au dobândit definitivarea în învăţământ;

f) candidaţii cu media de departajare cea mai mare

g) candidaţii cu media cea mai mare obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.

Vezi integral Extras Metodologie Titularizare 2021

CALENDAR TITULARIZARE 2021:

21 iulie 2021desfășurarea probei scrise

27 iulie 2021 – comunicarea rezultatelor iniţiale

27-28 iulie 2021 – înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

29 iulie-2 august 2021 – soluţionarea contestațiilor

3 august 2021 –  comunicarea rezultatelor finale

4 august 2021 – repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2021, conform prevederilor art. 74alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9), după caz; repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) sau 80 alin. (9), după caz;

5 august 2021 – ședință de repartizare, în ordine, a: (i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. c); (ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. d); (iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. e); (iv)cadrelor didactice titulare, conform prevederilor 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9), după caz

6 august 2021 – reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

9-23 august 2021 – emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

VIDEO: România a obținut locul al treilea la Campionatul Mondial de Bodyguarzi. În 2022 competiția se va desfășura la Alba Iulia

Publicat

Echipa României de gărzi de corp a obținut locul al treilea la Campionatul Mondial de Bodyguarzi, eveniment ce a avut loc în orașul Cherkasy din Ucraina. 

La campionat au participat 27 de echipe din șapte țări.

Echipa României a fost formată din șapte participanți, de la trei firme de gărzi de corp ce activează în țară: IPPPS Alba, Assault Protect și RSS București.

Reprezentantul României a fost Călin Padurean, alături de instructorul Nicoale Dogari, coordonatorul Adrian Mihai și Lordand Vereș, Daniel Țura, Claudiu Timar, Ciprian Cotârlea, Caika Andrei.

Clasarea pe podium a echipei României este o performanță, fiind și prima dată când la un campionat mondial a obținut un rezultat atât de bun.

Ce probe au avut de trecut gărzile de corp

Conducerea autovehiculului în condiții extreme

Tactică de escortare, apărare fizică

Luptă corp la corp

Tragere în poligon

Prim ajutor și evacuare

Călin Pădurean a declarat că în anul 2022, campionatul mondial de gărzi de corp se va desfășura la Alba Iulia, în zona Cetății Alba Carolina.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Doar persoanele vaccinate vor mai putea merge la bar, la discotecă și la sălile de jocuri, de la 1 august. Propunere CNSU

Publicat

În baruri, cluburi, discoteci și săli de jocuri vor putea merge doar persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Este propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență de marți, 27 iulie.

Precizarea apare la articolul 8 al hotărârii și rezultă din coroborarea celor două paragrafe.

Hotărârea nr. 50 aduce și alte modificări, care pot fi vizualizate AICI.

Pentru a produce efecte, propunerile CNSU trebuie aprobate prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.

Totodată, Guvernul va trebui să anunțe cum se va face verificarea persoanelor aflate în locațiile respective.

Art.8 – (1) Se propune, începând cu data de 01.08.2021, desfășurarea activității din baruri, cluburi, discoteci și săli de jocuri, până la 70% din capacitatea maximă a spațiilor închise în intervalul orar 5,00-02,00, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și până la capacitatea maximă dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori.

(2) Participarea la activitățile prevăzute la alin. (1), este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

FOTO: Sens giratoriu provizoriu la intersecția unei străzi cu Bd. Republicii din Alba Iulia, pentru fluidizarea circulației

Publicat

La Alba Iulia a fost amenajat un sens giratoriu provizoriu, în cartierul Ampoi III, pentru fluidizarea circulației.

”În scopul fluidizării traficului rutier pe strada Emil Racoviță, s-au realizat amenajări și semnalizare rutieră pentru dirijarea circulației, în sens giratoriu, la intersecția străzilor Republicii cu Emil Racoviță.

Amenajarea rutieră este provizorie și, în funcție de eficiența ei, va fi sau nu transformată într-una permanentă, ” a anunțat Primăria Alba Iulia.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate