Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Recepţia lucrărilor la BAZINUL OLIMPIC din Alba Iulia, până la 1 IULIE. REGULAMENTUL de funcţionare şi TARIFELE în atenţia CL


Publicat

După patru ani de aşteptări, albaiulienii au şanse mari să aibă acces la Bazinul Olimpic renovat în jurul datei de 1 iulie. Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc vineri, 20 iunie, de la ora 13.00, în şedinţă extraordinară, cu două proiecte pe ordinea de zi. Unul dintre acestea, aprobarea regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic al municipiului Alba Iulia.

Proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic al municipiului Alba Iulia

2. Modificarea Statului de funcţii şi Organigramei Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Bazinul Olimpic din Alba Iulia ar urma să fie deschis la 1 iulie, termen până la care constructorul, firma TIM Cluj, trebuie să predea lucrarea. Locaţia este finalizată, mai fiind necesară aplicarea sistemului de acces cu brăţară în incintă. În rest, probele tehnice au fost deja efectuate.

Regulamentul conţine detalii despre prețul biletelor de intrare în bazin, la saună, programul de funcționare, modul de acces al publicului și alte date organizatorice.

Silvia Moldovan, director executiv la Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Alba Iulia a declarat pentru Alba24 că lucrările legate de funcţionalitatea bazinului vor fi recepţionate de administraţia locală până la 1 iulie.

Până luni, 23 iunie urmează să fie finalizate lucrări legate de integrarea sistemului de monitorizare video şi softuri, instalaţiile  – panouri solare şi cele pentru încălzirea apei, dar şi sistemul de acces cu brăţară. Ulterior, primăria va verifica aceste lucrări în vederea recepţionării acestora.

Bazinul Olimpic va avea, pe lângă sala propriu-zisă cu piscina acoperită şi saună umedă şi uscată, vestiare, duşuri utilate cu uscătoare, cabinet medical.

De asemenea, pentru funcționarea Bazinului Olimpic, vor fi înființate 13 posturi: 1 post de casier, 4 posturi de îngrijitor, 2 posturi de inspector de specialitate, 3 posturi de salvatori, 3 posturi de muncitori (electrician).

Valoarea totală a investiţiei din partea CNI este de 11.768.180 lei, iar Primăria Alba Iulia a mai contribuit cu peste 400.000 de lei anul trecut şi cel mai probabil şi anul acesta cu încă 400.000 de lei pentru sistemul de acces, mobilier, dotare, dar şi costuri de consolidare a structurii bazinului.

Reamintim că Primăria Alba Iulia a finalizat în martie procedura privind achiziția lucrărilor de realizare a controlului acces, transmisie de date, supraveghere video, sonorizare și ceasoficare la Bazinul Olimpic. Cheltuiala aferentă acestor investiții se ridică la suma de 447.384 lei, fără TVA și este suportată de administrația locală.

Administraţia locală a suportat financiar executarea lucrărilor de instalare a controlului acces, inclusiv a cabinelor aferente, montarea barierelor batante de acces, realizarea balustradelor de separare a circuitelor de acces în incinta bazinului, precum și realizarea lucrărilor de instalații de rețele voce, date și wireless, de supraveghere video, de sonorizare și ceasoficare.

Bazinul Olimpic a intrat în reparaţii capitale din 2010, iar deschiderea acestuia a fost amânată de mai multe ori din cauza problemelor legate de finanţare şi a complexităţii lucrărilor.

REGULAMENTUL de FUNCŢIONARE şi UTILIZARE a Bazinului Olimpic Alba Iulia

Complexul sportiv şi de agrement va fi deschis spre vizitare atât locuitorilor cât şi turiştilor. Adoptarea unui Regulament de funcţionare şi utilizare a acestuia se impune în scopul protejării investiţiei făcute cu amenajarea sa, a păstrării sale în bune condiţii pentru a deveni un loc de odihnă şi agrement pentru toţi vizitatorii săi.

Proprietarul bazinului este Municipiul Alba Iulia, administrat prin Serviciul Baze Sportive şi Agrement. Beneficiarul este persoana căreia administratorul i-a acordat dreptul de utilizare asupra bazinului.

Accesul în incinta bazinului se face in baza urmatorului program zilnic:

CSS Liceul Sportiv Alba Iulia: luni – vineri, orele 11.00- 17.00, sâmbătă, orele 9.00- 11.00

– iniţieri: luni-vineri, orele 11.00-17.00, sâmbătă, orele 9.00-13.0ş0

agrement: luni-duminică, orele 6.30 – 21.00

Bazinul Olimpic se va folosi în paralel atât pentru agrement cât şi pentru activităţile de iniţiere şi cele desfăşurate de CSS Liceul Sportiv Alba Iulia, pentru activităţile de iniţiere şi cele ale CSS Liceul Spotiv Alba Iulia, fiind alocate trei culoare. Orice modificare a orarului va fi adusă la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare sau înştiinţări scrise. Întreruperea accesului pe perioade mai lungi va fi afişată în timp util, eventualele abonamente emise pe această perioadă fiind prelungite corespunzător.

Accesul în incinta bazinului se face contra cost, numai pe bază de brăţară magnetică. Beneficiarii sunt obligaţi să aibă asupra lor în permanenţă brăţara magnetică şi dovada achitării taxei de utilizare a Bazinului Olimpic.

Brăţările magnetice se eliberează pe zile şi pe interval orar (şedinţă), în ordinea solicitărilor, durata unei şedinţe fiind de 2 ore. Se pot elibera pentru o singură şedinţă sau în regim de abonament, pentru mai multe şedinţe. Se eliberează după achitarea taxei de utilizare a Bazinului Olimpic şi a unei garanţii în suma de ____ lei.

Este obligatorie purtarea brăţării magnetice primite şi utilizarea acesteia la toate porţile magnetice din bazin. Angajaţii bazinului sunt îndreptăţiţi să verifice oricând biletele de intrare, iar clienţii sunt obligaţi să le prezinte. Brăţările magnetice vor fi predate de către beneficiari la expirarea perioadei pentru care s-au achitat taxele de utilizare a Bazinului Olimpic, restituinduli-se garanţia. În cazul în care beneficiarii nu predau brăţările magnetice sau produc stricăciuni acestora, garanţia nu se mai restituie.

Competiţiile, programul de pregătire şi manifestările sportive au prioritate abonamentelor pentru public sau contractelor de închiriere, momentul şi data de desfăşurare a acestora fiind afişate sau comunicate în prealabil.

Este interzis accesul în ţinută de stradă pe suprafeţele destinate exclusiv desfăşurării activităţii sportive sau de agrement.

Orice persoană care beneficiază de serviciile oferite are obligaţia de a respecta îndrumările, instrucţiunile personalului angajat, profesorilor şi instructorilor sportivi.

Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duş. În bazin se va folosi numai echipament adecvat, fiind şi acceptat de normele şi reglementările în vigoare.

Beneficiarii vor efectua periodic analizele epidemiologice, respectiv o dată la şase luni. Administratorul îşi rezervă dreptul de a solicita actualizarea analizelor medicale indiferent de data emiterii acestora, la existenţa oricăror suspiciuni cu privire la starea de sănătate a persoanei respective şi interzicerea accesului în bazin, până la prezentarea acestora.

Beneficiarii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi curăţenia în incinta bazinului.

Sunt interzise în incinta bazinului:

– consumul de alimente şi băuturi;

– fumatul, cu excepţia locurilor special amenajate;

– accesul minorilor neînsoţiţi sau nesupravegheaţi;

– prezenţa persoanelor în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor halucinogene;

– introducerea obiectelor contondente şi periculoase;

– accesul cu animale de companie;

– săritul, stropitul sau jocul cu mingea în bazin sau orice alte activităţi care produc disconfort altor beneficiari;

– blocarea căilor de acces;

– folosirea saunelor de către copiii sub 14 ani.

Beneficiarii au obligaţia ca, în cazul producerii unui eveniment ieşit din comun – accident, incendiu, prezenţa unor obiecte periculoase etc.- să anunţe personalul bazinului pentru a putea interveni.

În cazul utilizării dotărilor în mod neadecvat, fără respectarea instrucţiunilor, administratorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidentele provocate de către beneficiari.

În cazuri excepţionale, defecţiuni tehnice, administratorul poate întrerupe activitatea parţial sau în totalitate şi poate schimba programul afişat (stabilit iniţial).

Pentru eliberarea brăţărilor magnetice sunt necesare următoarele:

a. cartea de identitate sau B.I. al solicitantului

b. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie şi analizele medicale epidemiologice conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1030/2009

c. dovada achitării taxei de abonament stabilite.

Sancţiuni:

Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor prevăzute în prezentul Regulament, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art.12 din Regulament se sancţionează în cazul săvârşirii pentru prima dată a unei abateri cu avertisment, iar în caz de repetare a abaterii sau a săvârşirii unei alte abateri într-un interval de 7 zile, cu anularea abonamentului sau a dreptului de folosinţă, după caz şi cu interzicerea dreptului de utilizare a Bazinului Olimpic pentru o perioadă de până la 3 luni.

În cazul producerii de pagube din culpă sau datorită exploatării defectuoase a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsă.

Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spaţiilor sau oricăror bunuri puse la dispoziţie atrage după sine consecinţele prevăzute de reglementările şi legislaţia în vigoare.

Personalul de deservire va consemna printr-un proces verbal de constatare abaterile săvârşite, pş6ersoanele vinovate, sancţiunile aplicate, în caz contrar vor suporta cheltuielile de readucere la forma iniţială a pagubelor produse.

Nerespectarea oricăror altor reglementări, norme şi prevederi legale în vigoare atrage după sine suportarea consecinţelor de către făptuitori.

Administratorul bazinului nu îşi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de către beneficiari, repectiv nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente sau pagube materiale.

Orice litigiu sau neînţelegere va fi rezolvată pe cale amiabila între părţi, iar, în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluţionate în instanţă.

Administrarea resurselor financiare

Resursele financiare ale bazinului sunt administrate prin intermediul Primăriei municipiului Alba Iulia – Direcţia de cheltuieli. Primarul municipiului Alba Iulia are calitatea de ordonator principal de credite, revenindu-i în acest sens toate răspunderile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, privind gestionarea resurselor publice.

Bugetul de venituri şi cheltuieli ale bazinului va avea următoarea structură:

a) la venituri: venituri proprii, donaţii şi sponsorizări, alte surse constituite în condiţiile legii

b) la cheltuieli: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital.

Veniturile din donaţii şi sponsorizări sunt venituri cu destinaţie specială, fiind utilizate numai pentru realizarea obiectivului pentru care au fost finanţate.

Venituri proprii ale bazinului se vor utiliza pentru finanţarea activităţii de întreţinere şi gospodărire.

Dispoziţii finale şi tranzitorii:

La efectuarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale, investiţii, administratorul va înştiinţa programul de acces la bazin şi măsurile suplimentare ce se impun, atunci când este cazul.

Informaţii suplimentare, reclamaţii, solicitări vor fi adresate sau depuse în scris administratorului, prin serviciul de relatii cu publicul din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia.

Administratorul îşi rezervă dreptul de a opera orice alte modificări sau completări la prezentul Regulament ori de câte ori este necesar.

TARIFE:

Intrare bazin pentru copii, elevi, studenţi la zi, pensionari, şomeri: 5 lei/şedinţa de 2 ore

Intrare bazin pentru adulţi: 12 lei/sedinţa de 2 ore

Intrare saună pentru elevi, student la zi, pensionari, şomeri: 5 lei/15 minute

Intrare saună pentru adulţi: 10 lei/15 minute

Abonament intrare bazin pentru copii, elevi, student la zi, pensionari, şomeri (durata unei sedinţe fiind de 2 ore):

– pentru 10 sedinţe: 42 lei (85%)

– pentru 20 sedinţe: 75 lei (~75%)

– pentru 30 sedinţe: 105 lei (70%)

Abonament intrare bazin pentru adulţi (durata unei şedinţe fiind de 2 ore):

– pentru 10 şedinţe: 100 lei/ 2 ore

– pentru 20 şedinţe: 180 lei/2 ore

– pentru 30 şedinţe: 250 lei/2 ore

Abonament saună elevi, studenţi la zi, pensionari, şomeri (durata unei şedinţe fiind de 15 minute):

– pentru 10 şedinţe: 40 lei

– pentru 20 şedinţe: 75 lei

– pentru 30 şedinţe: 100 lei.

Tarif închiriere culoar bazin program iniţiere (maxim 15 persoane): 80 lei/oră

Tarif închiriere locaţie cafenea (preţ pornire licitaţie): 8 lei/mp/zi

Tarif închiriere sală forţă (preţ pornire licitaţie): 6 lei/mp/zi

Tarif închiriere cabinet masaj (preţ pornire licitaţie): 6 lei/mp/zi

Tarif închiriere spaţii antrenori, arbitri: 2 lei/mp/lună

Tarif închiriere magazie: 1 leu/mp/lună.

FOTO: Cătălin CRĂCIUNDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Eurostat: România are cei mai puţini posesori de maşini la mia de locuitori din Uniunea Europeană

Publicat

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul de automobile de pasageri la mia de locuitori.

Astfel, la o mie de locuitori, parcul auto din România număra 357 de maşini la finele lui 2019, arată cele mai recente date publicate de Eurostat, biroul european de statistică.

În același timp, România are şi unul dintre cele mai învechite parcuri auto. Vârsta medie a maşinilor aflate în circulaţie în România este de 16,5 ani, potrivit Asociaţiei Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA).

De cel puţin 30 de ani, Luxemburg a înregistrat cea mai mare rată de motorizare dintre statele membre ale Uniunii Europene, mai arată datele Eurostat.

În 2019, existau 681 de autoturisme la mia de locuitori luxemburghezi. Această cifră poate fi influenţată de lucrătorii transfrontalieri care folosesc maşini de companie înmatriculate în ţară, notează sursa citată.

Luxemburg a fost urmat de Italia pe locul doi, cu 663 de maşini la mia de locuitori. Următoarele în topul listei au fost Cipru (645 de maşini), Finlanda şi Polonia (ambele cu 642 de maşini).

La polul opus, cele mai scăzute rate de motorizare s-au găsit în România (357 autoturisme), Letonia (381 autoturisme) şi Ungaria (390 autoturisme).

În ceea ce priveşte vechimea parcului auto, Lituania (16,8 ani), Estonia (16,7 ani) şi România (16,5 ani) au cele mai vechi flote, cu vehicule mai vechi de 16 ani.

Cele mai noi maşini pot fi găsite de asemenea în Luxemburg (6,5 ani) şi Austria (8,3 ani), potrivit datelor ACEA.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Încărcător comun pentru toate tipurile de telefoane, tablete și alte dispozitive. Propunere a Comisiei Europene

Publicat

Consumatorii europeni vor putea utiliza un singur încărcător pentru toate produsele electronice portabile.

Comisia Europeană a făcut joi un pas important împotriva deşeurilor electronice şi a inconvenientelor cauzate consumatorilor de prevalenţa diferitelor încărcătoare incompatibile pentru dispozitivele electronice şi a prezentat o propunere de stabilire a unei soluţii comune de încărcare pentru toate dispozitivele relevante.

Potrivit propunerii de directivă revizuită privind echipamentele radio prezentată joi, portul de încărcare şi tehnologia de încărcare rapidă vor fi armonizate: USB-C va deveni portul standard pentru toate telefoanele inteligente, tabletele, camerele, căştile, difuzoarele portabile şi consolele video portabile.

În plus, Comisia propune separarea vânzării încărcătoarelor de cea a dispozitivelor electronice. Acest lucru este menit să amelioreze confortul consumatorilor şi să reducă amprenta de mediu asociată producţiei şi eliminării încărcătoarelor, sprijinind astfel tranziţia verde şi cea digitală.

„Consumatorii europeni au fost frustraţi suficient de mult în ceea ce priveşte încărcătoarele incompatibile care le umplu sertarele. Am acordat industriei destul timp pentru a-şi găsi propriile soluţii, acum este momentul să se ia măsuri legislative pentru un încărcător comun. Acesta este un câştig important pentru consumatorii noştri şi pentru mediu şi în conformitate cu ambiţiile noastre verzi şi digitale”, a declarat Margrethe Vestager, vicepreşedintă executivă a CE pentru O Europă pregătită pentru era digitală, citată într-un comunicat al Comisiei.

Un singur încărcător pentru toate dispozitivele portabile

„Datorită propunerii noastre, consumatorii europeni vor putea utiliza un singur încărcător pentru toate produsele electronice portabile – un pas important pentru a spori confortul şi a reduce deşeurile”, a declarat la rândul său Thierry Breton, comisarul european pentru piaţa internă

În urma propunerii CE, USB-C va deveni portul de încărcare comun pentru toate dispozitivele electronice. Acest lucru le va permite consumatorilor să îşi încarce dispozitivele cu acelaşi încărcător cu port USB-C, indiferent de marca dispozitivului.

Apoi, tehnologia de încărcare rapidă armonizată va contribui la prevenirea faptului că diferiţi producători limitează în mod nejustificat viteza de încărcare şi va ajuta la asigurarea faptului că viteza de încărcare este aceeaşi atunci când se utilizează orice încărcător compatibil pentru un dispozitiv.

De asemenea, în urma separării vânzării unui încărcător de cea a dispozitivului electronic, se estimează că reducerea producţiei şi eliminării noilor încărcătoare va reduce cantitatea de deşeuri electronice cu aproape o mie de tone pe an.

Nu în ultimul rând, Comisia doreşte informaţii mai pertinente pentru consumatori. Astfel, producătorii vor trebui să furnizeze informaţii relevante cu privire la performanţa de încărcare, inclusiv privind puterea cerută de dispozitiv şi dacă acesta permite încărcarea rapidă.

Consumatorii ar urma să-şi dea seama astfel dacă încărcătoarele lor pe care le posedă îndeplinesc cerinţele noului lor dispozitiv sau vor putea să aleagă un încărcător compatibil.

Măsuri pentru limitarea deșeurilor electronice

Revizuirea Directivei privind echipamentele radio face parte din acţiunea mai amplă a CE de abordare a durabilităţii produselor, în special a produselor electronice de pe piaţa UE, care se va afla în centrul unei viitoare propuneri privind produsele durabile.

Propunerea de directivă revizuită privind echipamentele radio de joi va trebui să fie adoptată de Parlamentul European şi de Consiliul UE prin procedura legislativă ordinară (codecizie). Executivul comunitar consideră că o perioadă de tranziţie de 24 de luni de la data adoptării va oferi industriei suficient timp pentru a se adapta înainte de intrarea în vigoare.

Pentru a avea în cele din urmă un încărcător comun, este însă necesară interoperabilitatea deplină la ambele capete ale cablului: dispozitivul electronic şi sursa externă de alimentare cu energie. Finalizarea interoperabilităţii dispozitivului, care este de departe cea mai mare provocare, ar urma să fie realizată prin propunerea de joi.

Interoperabilitatea sursei externe de alimentare va fi abordată în cadrul revizuirii Regulamentului privind proiectarea ecologică al Comisiei. Aceasta va fi lansată mai târziu în cursul acestui an, astfel încât intrarea sa în vigoare să poată fi aliniată la propunerea de joi.

Potrivit comunicatului CE, se estimează că încărcătoarele eliminate şi neutilizate generează până la 11.000 de tone de deşeuri electronice în fiecare an.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Chestionarul pentru vaccinarea elevilor, distribuit în școli. Părinții își pot exprima opțiunea de imunizare a copiilor

Publicat

scrisoare

Chestionarul prin care părinții își vor putea exprima acordul sau dezacordul privind vaccinarea copiilor în școli a fost validat de Ministerul Sănătății și este distribuit prin intermediul inspectoratelor școlare.

„Ministerul Sănătății a validat chestionarul de exprimare a intenției de vaccinare în rândul elevilor minori.

Începând de vineri, 24 septembrie 2021, chestionarul va fi diseminat în unitățile de învățământ, prin intermediul inspectoratelor școlare județene. Acesta nu este obligatoriu, nu constituie obligație de vaccinare și va fi pus la dispoziția părinților în vederea completării.

Persoana desemnată pentru protecția sanitară la nivelul unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile ordinului comun al ministrului Sănătății și al ministrului Educației, va transmite Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP) chestionarele completate de către părinți/tutori legali.

În cazul exprimării intenției de vaccinare, vaccinarea elevilor minori se va efectua numai cu acordul informat, exprimat în scris, în prezența părintelui/tutorelui legal al copilului”, a transmis Ministerul Educației, potrivit dcnews.ro.

Chestionarele nu trebuie semnate

Scopul completării chestionarului este sprijinirea celor care doresc să se vaccineze și beneficiază de acordul informat, exprimat în scris, al părinților sau reprezentanților legali, prin organizarea de echipe mobile de vaccinare în școli de către Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) și Direcțiile de Sănătate Publică.

Chestionarele nu necesită asumare prin semnătură și pot fi transmise și în format, potrivit sursei citate.

Vezi Chestionar intentie de vaccinare elevi

Echipe mobile de vaccinare în școli

Din datele centralizate la nivelul a 26 de judeţe, până la data de 17 septembrie, sunt 2.468 de unităţi de învăţământ care vor beneficia de vaccinare cu sprijinul echipelor mobile, sunt propuse 201 centre de vaccinare proprii care vor fi organizate în unităţile de învăţământ, iar alte 1.062 de şcoli sunt arondate unor centre de vaccinare din proximitate, potrivit CNCAV.

În Alba, sunt 11 echipe mobile ce asigură vaccinarea în școli, la solicitarea acestora.

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Târgul Apulum Agraria 2021, în acest weekend, la Alba Iulia. Standuri cu produse agricole, ateliere, concursuri. PROGRAM

Publicat

La Alba Iulia începe vineri Târgul ”Apulum Agraria” 2021, în cadrul căruia producătorii locali prezintă produse din recolta de toamnă. Evenimentul, ajuns la ediția a XXIX-a, se desfășoară în spațiul expozițional din Piața Pascu.

Cei interesați vor putea vedea standurile prezentate de producătorii locali și vor putea cumpăra legume, fructe și alte alimente, produse tradiționale, de artizanat, produse pentru grădină, echipamente și utilaje agricole.

Vor mai fi standuri cu material săditor, produse fitosanitare, expoziții de animale, păsări.

Organizatorii au pregătit și concursuri, ateliere și alte momente de divertisment.

De exemplu, la standurile ”made in Alba”, veți putea găsi:

  • pupuri cu varză, ceapă, cartofi şi brânză, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, turtă dulce
  • preparate de carmangerie de la Săsciori, Cugir şi Pianu de Sus
  • păstrăv proaspăt şi la conservă de la Mărtinie
  • produse de la stână din Vinţu de Jos
  • conserve din fructe şi legume
  • chipsuri din cartofi de Alba
  • vin şi must proaspăt stors de la Ighiu
  • produse de artizanat făcute de meşteri populari din Munţii Apuseni,
  • aranjamente florale din plante stabilizate şi din săpun
  • utilaje pentru grădină.

Târgul va fi deschis de vineri, 24 septembrie, până duminică, 26 septembrie, în Piața Pascu, între orele 10.00 și 18.00.

Târgul Apulum Agraria este organizat de Consiliul Județean Alba în parteneriat cu grupurile de acțiune locală GAL pe Mureș și pe Târnave, GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare și Primăria Alba Iulia.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate