Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Recepţia lucrărilor la BAZINUL OLIMPIC din Alba Iulia, până la 1 IULIE. REGULAMENTUL de funcţionare şi TARIFELE în atenţia CL


Publicat

După patru ani de aşteptări, albaiulienii au şanse mari să aibă acces la Bazinul Olimpic renovat în jurul datei de 1 iulie. Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc vineri, 20 iunie, de la ora 13.00, în şedinţă extraordinară, cu două proiecte pe ordinea de zi. Unul dintre acestea, aprobarea regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic al municipiului Alba Iulia.

Proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic al municipiului Alba Iulia

2. Modificarea Statului de funcţii şi Organigramei Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Bazinul Olimpic din Alba Iulia ar urma să fie deschis la 1 iulie, termen până la care constructorul, firma TIM Cluj, trebuie să predea lucrarea. Locaţia este finalizată, mai fiind necesară aplicarea sistemului de acces cu brăţară în incintă. În rest, probele tehnice au fost deja efectuate.

Regulamentul conţine detalii despre prețul biletelor de intrare în bazin, la saună, programul de funcționare, modul de acces al publicului și alte date organizatorice.

Silvia Moldovan, director executiv la Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Alba Iulia a declarat pentru Alba24 că lucrările legate de funcţionalitatea bazinului vor fi recepţionate de administraţia locală până la 1 iulie.

Până luni, 23 iunie urmează să fie finalizate lucrări legate de integrarea sistemului de monitorizare video şi softuri, instalaţiile  – panouri solare şi cele pentru încălzirea apei, dar şi sistemul de acces cu brăţară. Ulterior, primăria va verifica aceste lucrări în vederea recepţionării acestora.

Bazinul Olimpic va avea, pe lângă sala propriu-zisă cu piscina acoperită şi saună umedă şi uscată, vestiare, duşuri utilate cu uscătoare, cabinet medical.

De asemenea, pentru funcționarea Bazinului Olimpic, vor fi înființate 13 posturi: 1 post de casier, 4 posturi de îngrijitor, 2 posturi de inspector de specialitate, 3 posturi de salvatori, 3 posturi de muncitori (electrician).

Valoarea totală a investiţiei din partea CNI este de 11.768.180 lei, iar Primăria Alba Iulia a mai contribuit cu peste 400.000 de lei anul trecut şi cel mai probabil şi anul acesta cu încă 400.000 de lei pentru sistemul de acces, mobilier, dotare, dar şi costuri de consolidare a structurii bazinului.

Reamintim că Primăria Alba Iulia a finalizat în martie procedura privind achiziția lucrărilor de realizare a controlului acces, transmisie de date, supraveghere video, sonorizare și ceasoficare la Bazinul Olimpic. Cheltuiala aferentă acestor investiții se ridică la suma de 447.384 lei, fără TVA și este suportată de administrația locală.

Administraţia locală a suportat financiar executarea lucrărilor de instalare a controlului acces, inclusiv a cabinelor aferente, montarea barierelor batante de acces, realizarea balustradelor de separare a circuitelor de acces în incinta bazinului, precum și realizarea lucrărilor de instalații de rețele voce, date și wireless, de supraveghere video, de sonorizare și ceasoficare.

Bazinul Olimpic a intrat în reparaţii capitale din 2010, iar deschiderea acestuia a fost amânată de mai multe ori din cauza problemelor legate de finanţare şi a complexităţii lucrărilor.

REGULAMENTUL de FUNCŢIONARE şi UTILIZARE a Bazinului Olimpic Alba Iulia

Complexul sportiv şi de agrement va fi deschis spre vizitare atât locuitorilor cât şi turiştilor. Adoptarea unui Regulament de funcţionare şi utilizare a acestuia se impune în scopul protejării investiţiei făcute cu amenajarea sa, a păstrării sale în bune condiţii pentru a deveni un loc de odihnă şi agrement pentru toţi vizitatorii săi.

Proprietarul bazinului este Municipiul Alba Iulia, administrat prin Serviciul Baze Sportive şi Agrement. Beneficiarul este persoana căreia administratorul i-a acordat dreptul de utilizare asupra bazinului.

Accesul în incinta bazinului se face in baza urmatorului program zilnic:

CSS Liceul Sportiv Alba Iulia: luni – vineri, orele 11.00- 17.00, sâmbătă, orele 9.00- 11.00

– iniţieri: luni-vineri, orele 11.00-17.00, sâmbătă, orele 9.00-13.0ş0

agrement: luni-duminică, orele 6.30 – 21.00

Bazinul Olimpic se va folosi în paralel atât pentru agrement cât şi pentru activităţile de iniţiere şi cele desfăşurate de CSS Liceul Sportiv Alba Iulia, pentru activităţile de iniţiere şi cele ale CSS Liceul Spotiv Alba Iulia, fiind alocate trei culoare. Orice modificare a orarului va fi adusă la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare sau înştiinţări scrise. Întreruperea accesului pe perioade mai lungi va fi afişată în timp util, eventualele abonamente emise pe această perioadă fiind prelungite corespunzător.

Accesul în incinta bazinului se face contra cost, numai pe bază de brăţară magnetică. Beneficiarii sunt obligaţi să aibă asupra lor în permanenţă brăţara magnetică şi dovada achitării taxei de utilizare a Bazinului Olimpic.

Brăţările magnetice se eliberează pe zile şi pe interval orar (şedinţă), în ordinea solicitărilor, durata unei şedinţe fiind de 2 ore. Se pot elibera pentru o singură şedinţă sau în regim de abonament, pentru mai multe şedinţe. Se eliberează după achitarea taxei de utilizare a Bazinului Olimpic şi a unei garanţii în suma de ____ lei.

Este obligatorie purtarea brăţării magnetice primite şi utilizarea acesteia la toate porţile magnetice din bazin. Angajaţii bazinului sunt îndreptăţiţi să verifice oricând biletele de intrare, iar clienţii sunt obligaţi să le prezinte. Brăţările magnetice vor fi predate de către beneficiari la expirarea perioadei pentru care s-au achitat taxele de utilizare a Bazinului Olimpic, restituinduli-se garanţia. În cazul în care beneficiarii nu predau brăţările magnetice sau produc stricăciuni acestora, garanţia nu se mai restituie.

Competiţiile, programul de pregătire şi manifestările sportive au prioritate abonamentelor pentru public sau contractelor de închiriere, momentul şi data de desfăşurare a acestora fiind afişate sau comunicate în prealabil.

Este interzis accesul în ţinută de stradă pe suprafeţele destinate exclusiv desfăşurării activităţii sportive sau de agrement.

Orice persoană care beneficiază de serviciile oferite are obligaţia de a respecta îndrumările, instrucţiunile personalului angajat, profesorilor şi instructorilor sportivi.

Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duş. În bazin se va folosi numai echipament adecvat, fiind şi acceptat de normele şi reglementările în vigoare.

Beneficiarii vor efectua periodic analizele epidemiologice, respectiv o dată la şase luni. Administratorul îşi rezervă dreptul de a solicita actualizarea analizelor medicale indiferent de data emiterii acestora, la existenţa oricăror suspiciuni cu privire la starea de sănătate a persoanei respective şi interzicerea accesului în bazin, până la prezentarea acestora.

Beneficiarii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi curăţenia în incinta bazinului.

Sunt interzise în incinta bazinului:

– consumul de alimente şi băuturi;

– fumatul, cu excepţia locurilor special amenajate;

– accesul minorilor neînsoţiţi sau nesupravegheaţi;

– prezenţa persoanelor în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor halucinogene;

– introducerea obiectelor contondente şi periculoase;

– accesul cu animale de companie;

– săritul, stropitul sau jocul cu mingea în bazin sau orice alte activităţi care produc disconfort altor beneficiari;

– blocarea căilor de acces;

– folosirea saunelor de către copiii sub 14 ani.

Beneficiarii au obligaţia ca, în cazul producerii unui eveniment ieşit din comun – accident, incendiu, prezenţa unor obiecte periculoase etc.- să anunţe personalul bazinului pentru a putea interveni.

În cazul utilizării dotărilor în mod neadecvat, fără respectarea instrucţiunilor, administratorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidentele provocate de către beneficiari.

În cazuri excepţionale, defecţiuni tehnice, administratorul poate întrerupe activitatea parţial sau în totalitate şi poate schimba programul afişat (stabilit iniţial).

Pentru eliberarea brăţărilor magnetice sunt necesare următoarele:

a. cartea de identitate sau B.I. al solicitantului

b. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie şi analizele medicale epidemiologice conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1030/2009

c. dovada achitării taxei de abonament stabilite.

Sancţiuni:

Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor prevăzute în prezentul Regulament, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art.12 din Regulament se sancţionează în cazul săvârşirii pentru prima dată a unei abateri cu avertisment, iar în caz de repetare a abaterii sau a săvârşirii unei alte abateri într-un interval de 7 zile, cu anularea abonamentului sau a dreptului de folosinţă, după caz şi cu interzicerea dreptului de utilizare a Bazinului Olimpic pentru o perioadă de până la 3 luni.

În cazul producerii de pagube din culpă sau datorită exploatării defectuoase a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsă.

Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spaţiilor sau oricăror bunuri puse la dispoziţie atrage după sine consecinţele prevăzute de reglementările şi legislaţia în vigoare.

Personalul de deservire va consemna printr-un proces verbal de constatare abaterile săvârşite, pş6ersoanele vinovate, sancţiunile aplicate, în caz contrar vor suporta cheltuielile de readucere la forma iniţială a pagubelor produse.

Nerespectarea oricăror altor reglementări, norme şi prevederi legale în vigoare atrage după sine suportarea consecinţelor de către făptuitori.

Administratorul bazinului nu îşi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de către beneficiari, repectiv nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente sau pagube materiale.

Orice litigiu sau neînţelegere va fi rezolvată pe cale amiabila între părţi, iar, în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluţionate în instanţă.

Administrarea resurselor financiare

Resursele financiare ale bazinului sunt administrate prin intermediul Primăriei municipiului Alba Iulia – Direcţia de cheltuieli. Primarul municipiului Alba Iulia are calitatea de ordonator principal de credite, revenindu-i în acest sens toate răspunderile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, privind gestionarea resurselor publice.

Bugetul de venituri şi cheltuieli ale bazinului va avea următoarea structură:

a) la venituri: venituri proprii, donaţii şi sponsorizări, alte surse constituite în condiţiile legii

b) la cheltuieli: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital.

Veniturile din donaţii şi sponsorizări sunt venituri cu destinaţie specială, fiind utilizate numai pentru realizarea obiectivului pentru care au fost finanţate.

Venituri proprii ale bazinului se vor utiliza pentru finanţarea activităţii de întreţinere şi gospodărire.

Dispoziţii finale şi tranzitorii:

La efectuarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale, investiţii, administratorul va înştiinţa programul de acces la bazin şi măsurile suplimentare ce se impun, atunci când este cazul.

Informaţii suplimentare, reclamaţii, solicitări vor fi adresate sau depuse în scris administratorului, prin serviciul de relatii cu publicul din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia.

Administratorul îşi rezervă dreptul de a opera orice alte modificări sau completări la prezentul Regulament ori de câte ori este necesar.

TARIFE:

Intrare bazin pentru copii, elevi, studenţi la zi, pensionari, şomeri: 5 lei/şedinţa de 2 ore

Intrare bazin pentru adulţi: 12 lei/sedinţa de 2 ore

Intrare saună pentru elevi, student la zi, pensionari, şomeri: 5 lei/15 minute

Intrare saună pentru adulţi: 10 lei/15 minute

Abonament intrare bazin pentru copii, elevi, student la zi, pensionari, şomeri (durata unei sedinţe fiind de 2 ore):

– pentru 10 sedinţe: 42 lei (85%)

– pentru 20 sedinţe: 75 lei (~75%)

– pentru 30 sedinţe: 105 lei (70%)

Abonament intrare bazin pentru adulţi (durata unei şedinţe fiind de 2 ore):

– pentru 10 şedinţe: 100 lei/ 2 ore

– pentru 20 şedinţe: 180 lei/2 ore

– pentru 30 şedinţe: 250 lei/2 ore

Abonament saună elevi, studenţi la zi, pensionari, şomeri (durata unei şedinţe fiind de 15 minute):

– pentru 10 şedinţe: 40 lei

– pentru 20 şedinţe: 75 lei

– pentru 30 şedinţe: 100 lei.

Tarif închiriere culoar bazin program iniţiere (maxim 15 persoane): 80 lei/oră

Tarif închiriere locaţie cafenea (preţ pornire licitaţie): 8 lei/mp/zi

Tarif închiriere sală forţă (preţ pornire licitaţie): 6 lei/mp/zi

Tarif închiriere cabinet masaj (preţ pornire licitaţie): 6 lei/mp/zi

Tarif închiriere spaţii antrenori, arbitri: 2 lei/mp/lună

Tarif închiriere magazie: 1 leu/mp/lună.

FOTO: Cătălin CRĂCIUNȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ADMINISTRATIE

FOTO-VIDEO: Pasajul de pe B-dul 1 Decembrie din Alba Iulia, VANDALIZAT la doar câteva ore de la deschidere

Publicat

La doar câteva ore de la deschidere, pasajul care face legătura între Parcului Unirii și Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, a fost vandalizat. 

Mai exact, câteva plăci din tavanul fals care este montat la o înălțime destul de joasă au fost lovite cu pumnii sau au fost trase de la locul lor, după cum se poate observa în poze.

Potrivit reprezentanților Primăriei Alba Iulia, camerele de supraveghere montate în pasaj sunt funcționale, iar imaginile înregistrate ajung direct în dispeceratul Poliției Locale.

CITEȘTE ȘI: FOTO-VIDEO: Pasajul de pe B-dul 1 Decembrie din Alba Iulia s-a DESCHIS. Cele două treceri de pietoni din zonă vor fi desființate

Reamintim că pasajul a fost deschis marți, 14 iulie, iar trecerile de pietoni peste Bulevardul 1 Decembrie 1918, din zona pasajului, vor fi desființate. începând cu data de luni, 20 iulie.

Lucrările au fost realizate de Elis Pavaje SRL Petrești iar valoarea pentru execuţie a fost de: 1.996.721,36 lei cu TVA, din care valoare lifturi total 704.028,15 lei (C+M = 442.237,67 lei cu TVA + utilaj lift = 261.790,4 lei cu TVA)

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Peste 20% dintre creditele contractate în România sunt cu ratele amânate. Ce spune un reprezentant al băncilor

Publicat

Peste 20% dintre credite au rata amânată, în baza moratoriului legislativ. După 1 ianuarie 2021 se va vedea comportamentul la plată al acestor clienţi, consideră preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Sergiu Oprescu.

„Un portofoliu de 22% la nivelul sistemului are ratele amânate la plată. O să vedem comportamentul real la plată după 1 ianuarie 2021. În această perioadă trebuie să fim proactivi şi să venim aproape de client, pentru a preîntâmpina anumite derapaje.

Ca în automobilism, sunt derapaje controlate şi derapaje necontrolate. Noi trebuie să fim în orice clipă în condiţiile unor derapaje controlate, nu necontrolate”, a arătat Oprescu.

Acesta susține că „suntem într-un mediu scăzut al dobânzilor, care nu este numai în România, ci peste tot în lume. Toate pieţele europene şi cele din jurul nostru au scăzut dobânda de referinţă şi toate, având tracţiune pe nivelul dobânzilor, au dus la scăderea dobânzilor. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la noi. Din punctul nostru de vedere era un trend uşor de anticipat. Este foarte bine că am avut pedală în această perioadă şi am putut veni de la un nivel ridicat pentru a putea scădea dobânda şi avem această pedală în continuare”.

sursă: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat de presă Ioan Lazăr, ALDE Alba: Treziți-vă!! Nu mai loviți în fermierii din Alba! (P)

Publicat

”Legea anti-secetă declarată astăzi de către Curtea Constituțională a României ca fiind neconstituțională mi se pare de o atrocitate maximă împotriva agricultorului și fermierului român.

Decizia de astăzi a Curții Constituționale îmi ridică foarte mari semne de întrebare asupra onestității acestui Guvern PNL! Personal, văd un mare blat între PNL și PSD, făcut din nou pe seama agricultorului și fermierului român.

Aceasta este picătura care a umplut paharul! Nu am fost unul dintre cei care să comentez foarte mult deciziile judecătorilor din cadrul Curții Constituționale, pentru că am respectat mereu statul de drept și tot ce înseamnă aceasta!

Decizia de astăzi însă ne spune tuturor agricultorilor și crescătorilor de animale din județul Alba că statului român nu îi pasă de noi! AJUNGE!! Consiliul Județean Alba este într-o totală indiferență fată de fermierii din Alba, Guvernul LuCOVID și președintele “Pas Împiedicat” sunt împotriva fermierilor noștri, iar prin decizia de astăzi nici măcar Justiția nu le este alături celor care trudesc prin soare și ploi pentru agricultura românească.

Despăgubirile și amânarea ratelor la bănci pentru agricultorii și fermierii din județul Alba sunt acum în aer! Este vorba în principal despre acele despăgubiri acordate producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile.

Fără o bază legală, acestea nu vor mai putea fi acordate. Iar blatul dintre PSD și PNL este evident, având în vedere faptul că PSD practic are sub control Curtea Constituțională, iar sesizarea Curții Constituționale a fost făcută de?? Ați ghicit: chiar de către Guvernul LuCODIV!

De astăzi o spun deschis: voi intra în lupta electorală pentru toți agricultorii și fermierii din județul Alba, grav afectați atât de incompetența guvernului PNL, cât și de indiferența și indolența actualei conduceri a CJ Alba! Dați fermierilor din Alba ce li se cuvine! Deschideți târgurile de animale!”, a declarat Ioan Lazăr într-un comunicat de presă.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Daimler a anunțat concedierea a 15.000 de angajați, însă numărul final ar putea fi mai mare. Concernul are două fabrici în Alba

Publicat

Daimler hala productie 8G-DCT Sebes

Daimler va trebui să reducă mai multe locuri de muncă decât cele 15.000 anunțate anterior, a declarat șeful diviziei de resurse umane a companiei, pentru agenția germană DPA. Compania deține în România două fabrici în Cugir şi Sebeş, unde lucrează mii de angajați.

Industria auto a fost puternic lovită de pandemia generată de noul coronavirus, care a închis fabricile și showroom-urile, forțând producătorii auto să caute reducerea costurilor.

Deși nu a spus exact câte posturi ar urma să fie eliminate, Wilfried Porth, directorul diviziei de relații de muncă Daimler a spus că numărul acestora va fi mai mare de 15.000, informează Europe.autonews.com. Ola Kallenius, CEO-ul Daimler, a avertizat săptămâna trecută că va fi necesară reducerea costurilor, compania confruntându-se cu una dintre cele mai mari scăderi a cererii de mașini și camioane din istorie.

În luna noiembrie a anului trecut, Daimler anunțase un plan de a reduce 10.000 de locuri de muncă până la finalul lui 2022. Aceste reduceri de personal trebuie negociate cu sindicatele și reprezentanții angajaților, aceștia constituind jumătate din Consiliul de supraveghere al Daimler.

Compania acceptase anterior să nu facă concedieri până la finalul deceniului, însă planul lăsa posibilitatea unei renegocieri în cazul unor schimbări economice majore.

Daimler are peste 250.000 de angajați la nivel mondial și deține în prezent mai multe mărci de mașini, autobuze și camioane precum Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Smart Automobile, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses, Setra, BharatBenz, Mitsubishi Fuso, dar și acțiuni la Denza, KAMAZ, Renault-Nissan și EADS.

Star Transmission, o unitate de producţie strategică pentru Grupul Daimler, a luat naştere în 2001, ca rezultat al unui joint-venture româno-german, capitalizând experienţa locală de două secole în prelucrarea metalelor şi expertiza concernului german, unul din liderii pieţei mondiale de maşini premium şi vehicule comerciale. În 2013, Daimler a devenit acţionar unic al Star Transmission Cugir şi a deschis o bază de montaj, Star Assembly Sebeş, consolidându-şi poziţia şi devenind astfel una din cele mai importante investiţii străine în România.

Valoarea totală a investiţiilor realizate de Daimler la Sebeş şi Cugir depăşeşte 600 de milioane de euro.

sursa: europe.autonews.com

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate