Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Înscrieri la clasa pregătitoare 2024. Cererile pot fi depuse din aprilie. LOCURI în Alba, condiții, calendar, documente necesare

Publicat

Înscrieri la clasa pregătitoare 2024. Părinții vor putea depune cereri în perioada 11 aprilie – 14 mai. Inspectoratul Școlar Județean Alba a publicat numărul claselor și locurilor la clasa pregătitoare. De asemenea, este disponibilă lista circumscripțiilor școlare. 

În județul Alba, sunt disponibile 2.821 de locuri la clasa pregătitoare, în 150 de clase.

Vezi Lista locuri/clase pregătitoare județul Alba 2024-2025

Vezi Lista circumscripții școlare Alba 2024-2025

Comparativ, anul trecut erau 2.838 de locuri la clasa pregătitoare în 148 de clase.

Înscrieri la clasa pregătitoare 2024. Condiții generale

Potrivit metodologiei, părinții ai căror copii

împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv

 • au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv

 • pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv

 • care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru următorul an școlar sau ai celor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare
  • vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță – în grupa mare.

La cererea scrisă a părinților/reprezentantului legal, în cazuri justificate, înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani până în 31 august

 • poate fi amânată cu maximum un an

Evaluarea dezvoltării copiilor

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate este realizată de

 • comisia formată din profesori consilieri școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba

Ce documente sunt necesare?

Alte documente relevante dacă este cazul (copie după certificat de deces, copie după sentință de divorț, copie după actul de împuternicire în vederea reprezentării părintelui)

CALENDAR înscrieri clasa pregătitoare 2024

25 martie Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ

27 martie Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ

28 martie – 10 aprilie Evaluarea dezvoltării copiilor

 • care împlinesc 6 ani în perioada 1septembrie – 31 decembrie 2024

Eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădinița:

 • înregistrarea cererilor pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

 • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare
 • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare
 • desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz
 • soluționarea, de către Comisia județeană/ a municipiului București a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar

11 aprilie – 14 mai 2024 Completarea cererilor-tip de înscriere

 • de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare,

 • în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior,
 • precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență.

Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

14 mai – 17 mai 2024 Procesarea cererilor și repartizarea copiilor la școala de circumscripție

20-27 mai 2024 procesarea la nivelul unităților de învățământ, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

29 mai 2024 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

30 mai 2024 Afișarea, la unitățile de învățământ/inspectorat a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile

31 mai – 7 iunie 2024 Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariat alunității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

10 – 14 iunie 2024 Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

17 – 21 iunie 2024 Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.

21 iunie 2024 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

2 – 6 septembrie 2024  Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului

Înscrierea la clasa pregătitoare 2024. Criterii generale de repartizare

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere

 • se aplică criterii de departajare generale şi specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte
 • existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil:

 • se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate
 • apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii
 • în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ şi se aplică după aplicarea criteriilor generale.

Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învăţământ trebuie să ţină cont de faptul că

 • toţi copiii au drepturi egale de acces la educaţie, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, confesiune
 • nu pot include existenţa unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul şi litera prezentei metodologii.

În cazul în care la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripţie şcolară, fratele său geamăn/sora sa geamănă este admis/admisă la aceeaşi unitate de învăţământ, peste numărul de locuri alocat.

Înscrierea la clasa pregătitoare 2024. Modalitatea de înscriere. Acte necesare

Părinții/tutorii sau reprezentanții legali ai copilului depun o cerere-tip de înscriere și documente justificative.

Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ.

Dacă se depune cererea online/prin poștă, părintele transmite unității și declarația-tip pe proprie răspundere

 • prin care susține veridicitatea informațiilor completate în cerere

sau și recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, dacă este cazul.

Mai depune:

 • copie a actului de identitate propriu
 • copie a certificatului de naștere a copilului

Acestea sunt certificate conform cu originalul de către secretarul unității de învățământ, pe baza actelor originale.

Dacă se solicită înscrierea la altă școală față de cea de circumscripție, se depun și documentele (în copie simplă) din care să reiasă dovedirea criteriilor de departajare. La cererea-tip trebuie bifată opțiunea și acordul că, dacă nu mai sunt locuri la școala aleasă, înscrierea se va face la școala de circumscripție.

În cazul părinților divorțați, la înscrierea copilului se depune dovada

 • modului în care se exercită autoritatea părintească
 • la care dintre ei este stabilită locuința minorului

Cererea este validată de unitatea de învățământ (se verifică documentele cu datele din aplicația informatică).

Unde vor avea loc înscrierile?

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

Cererea-tip de înscriere va fi disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere.

Vezi integral: metodologia de înscriere 2024.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate