Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Legea care poate desființa instituții publice intră în vigoare de la 1 iulie. Condiții cumulative pentru a putea funcționa

birou gol

Publicat

Legea care poate desființa instituții publice intră în vigoare de la 1 iulie: O serie de măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung intră în vigoare la 1 iulie 2024. Sunt vizate instituțiile publice.

Sunt introduse mai multe condiții cumulative pentru instituțiile publice, inclusiv pentru cele locale.

Dacă nu le îndeplinesc, se pot desființa sau comasa cu alte instituții.

Mai multe consilii județene din țară au luat deja măsuri pentru a reorganiza unele instituții subordonate.

Alte instituții nici măcar nu știu de existența ei, în condițiile în care ”Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare” a suferit mai multe schimbări.

Inițial, legea trebuia aplicată în 2023, dar a fost prorogată de Guvern cu termenul de 1 iulie 2024.

Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a nu se desființa

(1) Începând cu data de 1 iulie 2024, instituţiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităţilor administraţiei publice centrale/locale îşi pot desfăşura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii şi efectiv ocupate în structurile organizatorice;

b) activităţile desfăşurate de instituţiile publice nu se suprapun sau sunt similare cu alte activităţi desfăşurate de alte instituţii publice cu obiect de activitate acelaşi sau similar.

(2) Instituţiile publice care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) se pot desfiinţa/reorganiza/fuziona sau pot transfera activitatea şi personalul încadrat către alte structuri organizatorice, inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităţilor administraţiei publice locale/centrale/judeţene, prin modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare.

(3) Prin desfiinţare/reorganizare/fuzionare sau transfer al activităţii către alte structuri organizatorice, inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene/centrale, trebuie să rezulte cel puţin următoarele condiţii cumulative:

a) o reducere cu cel puţin 15% a numărului de personal proporţional atât pentru funcţiile de conducere, cât şi pentru funcţiile de execuţie;

b) o reducere cu cel puţin 15% a cheltuielilor de funcţionare, respectiv a cheltuielilor materiale şi servicii.

(4) Forma prin care se reorganizează instituţiile publice care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), respectiv: desfiinţare/reorganizare/fuzionare sau transfer de activitate şi număr de personal, se aprobă prin hotărâri ale Guvernului României sau, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene.

(5) Personalul disponibilizat ca urmare a aplicării prevederilor alin. (2) beneficiază de toate drepturile legale salariale prevăzute de lege.

(6) Conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale/locale/judeţene care au în subordine/coordonare/autoritate instituţii publice/entităţi publice, inclusiv instituţiile publice asimilate, cărora le sunt incidente prevederile alin. (1) au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, lista instituţiilor publice care se vor desfiinţa/reorganiza/fuziona sau îşi vor transfera activitatea şi personalul încadrat către alte structuri organizatorice, inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităţilor administraţiei publice locale/centrale/judeţene.

Procesul de desfiinţare/reorganizare/fuzionare se va desfăşura în perioada 1 octombrie 2023 – 1 ianuarie 2024 (prorogat pe 1 iulie 2024 – n.red.).

(7) Conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale/locale/judeţene care au în subordine/coordonare/autoritate instituţii publice/entităţi publice, inclusiv instituţiile publice asimilate, cărora le sunt incidente prevederile alin. (1) au obligaţia de a finaliza procesul de desfiinţare/reorganizare/fuzionare sau transfer de activitate prin aprobarea noilor organigrame, state de funcţii, regulamente de organizare şi funcţionare, precum şi orice alte documente care sunt necesare. În urma procesului de desfiinţare/reorganizare/fuzionare sau transfer de activitate pot fi păstrate structuri organizatorice fără personalitate juridică, astfel încât anumite categorii de activităţi să nu fie afectate, cu condiţia îndeplinirii prevederilor alin. (3) lit. a) şi b).

(8) Guvernul României poate aproba prin memorandum excepţii de la procesul de desfiinţare/reorganizare/fuzionare sau transfer al activităţii către alte structuri organizatorice pentru instituţiile publice/entităţile publice, numai în situaţiile în care activitatea instituţiilor publice/entităţilor publice este considerată unică.

(9) În sensul alin. (8), activitatea unei instituţii publice/entităţi publice este considerată unică dacă îndeplineşte una din următoarele condiţii:

a) activitatea desfăşurată de instituţia publică/entitatea publică este unică prin specificul său;

b) sunt instituţii publice/entităţi publice care reprezintă elemente de identitate naţională a României;

c) impactul procesului de comasare/desfiinţare/reorganizare/fuzionare sau transfer al activităţii este major asupra mediului educaţional, cultural, economico-social ori asupra identităţii etnice a minorităţii/minorităţilor naţionale.

Legea care poate desființa instituții publice intră în vigoare de la 1 iulie: instituții exceptate

(10) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) instituţiile publice din domeniul culturii de interes judeţean şi local, precum şi instituţiile publice din domeniul culturii care au fost înfiinţate ca urmare a unor legi speciale, acorduri internaţionale sau ca urmare a primirii unor donaţii cu sarcini, instituţii care susţin/promovează identitatea minorităţilor naţionale, instituţiile prefectului, structurile cu organizare militară/de poliţie, cluburile sportive de interes naţional şi local, precum şi orice alte instituţii publice care se aprobă prin memorandum de către Guvernul României.

Citește și: Ordonanța austerității: Guvernul desființează posturile neocupate din administrație și reduce cheltuielile pe hârtie

(11) Prin excepţie de la termenul prevăzut la alin. (1), pentru instituţiile publice/entităţile publice, inclusiv instituţiile publice din domeniul educaţiei, sănătăţii, asistenţei şi protecţiei sociale, culturii, precum şi din alte domenii aprobate prin memorandum de Guvernul României termenul de intrare în vigoare pentru procesul de comasare/desfiinţare/reorganizare/fuzionare sau transfer al activităţii este data de 1 ianuarie 2025.

(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instituţiile publice care au peste 50 de posturi aprobate şi îşi desfăşoară activitatea în acelaşi domeniu de activitate se pot desfiinţa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea şi personalul încadrat către alte structuri organizatorice, inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităţilor administraţiei publice locale/centrale/judeţene, prin modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare, cu aprobarea Guvernului României sau, după caz, prin hotărâre a consiliilor locale/judeţene.

Legea care poate desființa instituții publice intră în vigoare de la 1 iulie: Alte excepții

M3

(13) Măsurile prevăzute la alin. (1) nu se aplică Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi nici Departamentului pentru luptă antifraudă.

M10

(14) Autorităţile deliberative la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale administraţiei publice locale pot hotărî ca măsurile prevăzute la alin. (1) să nu se aplice:

a) serviciilor comunitare de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) serviciilor publice judeţene şi locale „Salvamont”, organizate potrivit art. 33 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

c) serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar şi posturilor de prim ajutor, organizate potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006;

d) serviciilor publice comunitare locale/judeţene de evidenţă a persoanelor organizate potrivit prevederilor art. 4, respectiv ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002.

CIN

Derogări de la prevederile art. XXIX au fost acordate prin:

– art. I alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2024 privind desemnarea entităţii centrale de stocare din România şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul rezervelor de stat (M11).

Precizăm că dispoziţiile de derogare menţionate mai sus sunt reproduse în pct. 2 din nota de la sfârşitul textului actualizat.

Conform art. LXIX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 (M4), termenul prevăzut la alin. (7) al art. XXIX se prorogă până la data 30.06.2024.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate