Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Şedinţă la CL Alba Iulia. Modificări la comerţul stradal în Cetatea Alba Carolina, sediul CJ şi „Academia Doamnelor”

Publicat


Consilierii locali din Alba Iulia s-au reunit miercuri, 30 aprilie, de la ora 13.00, în şedinţă ordinară, cu 23 de proiecte pe ordinea de zi. Aceștia au vota participarea la proiectele Centru de resurse “Academia Doamnelor”, “Experiență pentru eficiență – parteneriat regional pentru servicii ocupaționale de calitate”, plata contribuţiei la AIDA şi a cotizaţiei la Asociaţia “Ţara Vinului”, dar şi reparaţii capitale la străzi din Oarda, modificarea hotărârii privind comerţul stradal în Cetatea Alba Carolina – zona interioară a fortificaţiei. Alte proiecte se referă la refuncţionalizarea clădirii Centru Militar pentru sediul Consiliului Judeţean Alba, construirea unei şcoli cu clasele I-IV, pe Bulevardul Ferdinand I, la solicitarea Fundaţiei Congregaţia Sfântul Iosif şi, nu în ultimul rând, neaprobarea antenei GSM în Miceşti.

UPDATE: Proiectul privind tarifele de iluminat public a fost retras de pe ordinea de zi. Vedeţi mai jos situaţia fiecărui proiect din şedinţa CL:

Proiectul ordinii de zi:

1. Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul 2014 al municipiului Alba Iulia – APROBAT

2. Acordarea de facilități fiscale unei persoane fizice – APROBAT

3. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 2/2014 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

4. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Centru de resurse ,,Academia doamnelor” – finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – APROBAT

5. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Experiență pentru eficiență – parteneriat regional pentru servicii ocupaționale de calitate”, ID:141973, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Reurselor Umane 2007-2013 – APROBAT (Municipiul Alba Iulia participă la proiectul derulat în parteneriat de Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială, Urbasofia SRL şi Erfap Lazio; în subordinea CL va funcţiona o unitate de management a proiectului, pe o perioadă de 16 luni; contribuţia proprie de la buget este 79.586 lei şi alte costul reprezentând cheltuieli neeligibile; proiectul este derulat prin AIDA, care un buget aferent de 3.979.287 lei; grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 650 de participanţi la servicii de consiliere şi orientare, pentru acces pe piaţa muncii şi la programele destinate grupurilor vulnerabile – femei, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului; proiectul se derulează în regiunile Centru, Sud Est, Sud Muntenia, Bucureşti – Ilfov şi prevede crearea a patru centre de incluziune socială, organizarea a patru worshop-uri cu minim opt dezbateri şi formarea unui atlas al zonelor cu risc major de excluziune socială)

6. Plata contribuției municipiului Alba Iulia către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba (AIDA) în vederea susținerii unor proiecte finanțate în cadrul unor programe europene. – APROBAT

7. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Serviciului public de asistenţă medicală aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale str. Biruinței, Busuiocului și Dumbrăviței din cartierul Oarda, municipiul Alba Iulia” – APROBAT

9. Trecerea mijlocului fix – Rețea de distribuție, joasă tensiune, în domeniul privat al municipiului Alba Iulia, modalitatea de transfer a capacității energetice și contractului de comodat între Municipiul Alba Iulia și SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA – SDEE Alba – APROBAT

10. Actualizarea preţurilor unitare și tarifelor la contractul de delegare a Serviciului de iluminat public – RETRAS de pe ordinea de zi

11. Modificarea valorii totale de investiție aprobate prin anexa la Hotărârea nr. 251/2013 a Consiliului local privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul : ”Schimb de destinație din spațiu post trafo în adăpost câini fără stapân” din municipiul Alba Iulia – APROBAT

12. Repartizarea unei locuințe în municipiul Alba Iulia – APROBAT

13. Aprobarea plății cotizației pe anul 2014 la Asociația ”Țara Vinului” (1000 de lei) – APROBAT

14. Modificarea Hotărârii nr. 285/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (înlocuirea din Consiliul de Administraţie al Liceului de Arte din Alba Iulia a reprezentantului CL, Traian Mârza) – APROBAT

15. Asocierea în parteneriat dintre municipiul Alba Iulia prin Direcția de asistență socială și Asociația SM Speromax Alba pentru susținerea financiară a Centrului de informare și consiliere în scleroză multiplă (până la 4.900 lei lunar)APROBAT

16. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 89/2013 a Consiliului local privind desfăşurarea activităţilor comerciale de tip comerţ stradal în Cetatea Alba Carolina – zona interioară a fortificaţiei, delimitată de conturul exterior al bastioanelor şi curtinelor municipiului Alba Iulia – APROBAT

17. Aprobarea unor documentaţii de urbanism: – APROBAT

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective D+P+1+M, Alba Iulia, str. Mihai Kogălniceanu nr. 25, solicitant SC Alba Cons SA”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire locuinţe familiale şi parcelare, Alba Iulia – Miceşti, intravilan – extravilan, tona “Ţiglărie”, solicitant Pleşa Gabriel Codru, Pleşa Călin Aurel, Colda Petru”

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare aliniament la PUZ După Grădini, aprobat cu HCL nr. 41/1998, Alba Iulia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17, solicitant Moga Daniel”

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare reglementări PUZ aprobat cu HCL 195/2013, art. 8, prin modificarea profilului străzii Nicolae Lincă, Alba Iulia – Seigău, solicitant Ţîr Nicolae Iulian, Petric Vasile, Franze Domenico, Grunfeld Valentin Rafael”

Art.5 Avizează Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire locuinţe unifamiliale, Alba Iulia, Miceşti, str. Bradului, solicitant Nicolae Jan, Nicolae Silvia Ileana, Gavra Gabriel, Oneţ Adela Elena”, conform planului de situaţie anexat.

Art.6 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Refuncţionalizare clădire Centru Militar pentru sediul Consiliului Judeţean Alba, cu extindere, Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 11, solicitant Consiliul Judeţean Alba”

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire Şcoala cu clasele I-IV, Alba Iulia, Bd. Ferdinand I, nr. 13-15, solicitant Fundaţia Congregaţia Sfântul Iosif

Art.8 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire 2 locuinţe şi reglementare alee acces, Alba Iulia, str. Valea Popii, FN, solicitant Vinţan Călin Gligor”

Art.9 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare staţie fixă de telefonie mobilă Orange GSM, împrejmuire incintă şi alimentare cu energie electrică, Alba Iulia – Pâclişa, FN, solicitant SC Orange Romania SA”,-amânat

Art.10: Nu aprobă Planul Urbanistic de DetaliuAmplasare staţie fixă emisie recepţie telefonie mobilă GSM, Alba Iulia – Miceşti, extravilan, solicitant Orange Romania SA”

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere locuinţă pe verticală şi orizontală, Alba Iulia, str. Augustin Bena, nr. 3, solicitant Kani Beqir, Kani Maria Ana Răduţa”

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire hală de producţie tâmplărie PVC şi împrejmuire, Alba Iulia, str. A.I. Cuza, solicitant Gamma Axial SRL”

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă unifamilială, birou de proiectare şi împrejmuire, Alba Iulia, str. George Enescu, nr. 6, solicitant Enache Lucian, Enache Dora”

Art.14: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Modificare PUD aprobat cu HCL 350/2012, art.7, la nucleul cultural, latura de nord a Fortificaţiei de tip Vauban, Alba Iulia, Cetatea Istorică Alba Carolina, solicitant Asociaţia RYMA”, cu condiţia îndeplinirii procedurii de consultare a populaţiei, obţinerii avizului Ministerului Culturii şi a Ministerului Turismului

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare monumente de for public pentru cruce, bust Corneliu Coposu şi bust Atanasie Anghel, Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 8, solicitant Parohia Greco-catolică, Alba Iulia 1”

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan în scopul construire depozit hrana animalelor, Alba Iulia, Miceşti, strada Azur nr. 2, solicitant Albatros Gold SRL”

Art.17: Îndreaptă eroare materială la Planul Urbanistic Zonal “Extindere perimetru intravilan Alba Iulia zona Seigău-Schit şi zona Terasa Viilor – Podei, Alba Iulia, zona Seigău – Schit, Terasa Viilor – Podei solicitant Municipiul Alba Iulia”, în sensul corectării traseului străzii Rojomal în zona reglementată anterior de PUZ aprobat prin HCL 103/2007, art. 10.

18. Vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile (terenuri ) situate în Alba Iulia, strada Crișan, FN

19. Vânzarea prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 37

20. Neaprobarea solicitării Glow SRL referitoare la renegocierea clauzelor contractului de asociere nr.11.072/2011 şi aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr.11.072/2011 (administratorul „Glow” SRL, Mihai Alexandru Mârza, care a preluat în folosinţă acum trei ani un spaţiu de 622,3 mp în Cetatea Alba Carolina a solicitat renegocierea condiţiilor din contractul încheiat cu CL Alba Iulia; a cerut scutirea de la plata taxei pentru teren până în prezent şi scăderea acesteia pe viitor; susţine că a primit spaţiul în stare nefuncţională – fără ferestre, uşi, pardoseală nivelată, ziduri nerestaurate, fără racordări la utilităţi – şi a fost nevoit să suporte investiţii de peste 100.000 de lei până în prezent; în opinia sa, alte spaţii au fost predate în aceeaşi zonă în condiţii de funcţionare, însă reprezentanţii primăriei îl contrazic şi susţin că totul s-a desfăşurat în condiţii „standard”; astfel, propunerea este de neacordare a scutirilor cerute de firmă, chiar dacă solicitantul motivează că a promovat cetatea şi oraşul prin evenimente culturale organizate şi că are în plan amenajarea unui birou de promovare a turismului cultural; firma trebuie să plătească o redevenţă de 10% din profitul net realizat, dar nu mai puţin de 200 euro pe lună, cu o scutire de la plata acesteia pe 6 luni de la data semnării contractului)

21. Încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr.5.975/1997 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Perla Mex SRL – APROBAT

22. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare a unui imobil situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 27 – APROBAT

23. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Anghel Saligny – APROBAT


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Liliana Marcu

    sâmbătă, 26.04.2014 la 06:57

    24. Rezolvarea sediului pentru Facultatea Politehnicii din Cluj, care de 18 ani functoneaza in Alba Iulia, pe unde apuca.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Incendiu la Shopping City Sibiu. Clienții mall-ului, evacuați după ce a luat foc o friteuză

Publicat

Un incident s-a petrecut duminică seara la mall-ul din Șelimbăr, județul Sibiu. Clienții s-au autoevacuat după ce a luat foc o friteuză și incinta s-a umplut cu fum dens. Potrivit ISU Sibiu, incendiul a fost la o friteuză aparținând unui fast food situat la etajul II al mall-ului și s-a manifestat cu degajare de fum […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: „Ce dăruieşti din inimă nu se pierde niciodată”. Elevi militari din Alba Iulia, acțiune umanitară pentru familii din Râmeț

Publicat

Elevi de la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, alături de studenți de la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, au participat la o acţiune umanitară, oferind daruri unor familii izolate din comuna Râmeţ. Elevii în uniformă s-au alăturat proiectului „Daruri, zâmbet și culoare pentru Apuseni” iniţiat de Corpul cadeţilor „General maior Nicolae Uscoi” din […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Părinții ar putea primi peste 700 de lei de la stat, ca să angajeze bone. Care sunt condițiile

Publicat

Părinții ar putea cere și primi de la stat, în curând, ajutor financiar pentru a angaja bone care să aibă grijă de copii, atunci când sunt la serviciu. Proiectul legislative intră la aprobare în Parlament. Acesta prevede acordarea unui sprijin financiar între 250 și 710 lei, în funcție de veniturile familiei și alte condiții. Vor […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA: Ninsori la munte, ceață la altitudini mai joase și maxime de 9 grade. Prognoza meteo pe zile, 9-15 decembrie

Publicat

Vor fi condiții de ceață, săptămâna viitoare, în județul Alba, temperaturile maxime urcând până la valori de 8-9 grade Celsius. Sunt anunțate și câteva ploi, burniță și ninsori la munte. La munte, valorile maxime vor fi de 3 grade la Oașa și 4 grade la Arieșen. Vă prezentăm prognoza meteo pentru localități din județul Alba, […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate