Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Şedinţă la CL Alba Iulia. Modificări la comerţul stradal în Cetatea Alba Carolina, sediul CJ şi „Academia Doamnelor”


Publicat

Consilierii locali din Alba Iulia s-au reunit miercuri, 30 aprilie, de la ora 13.00, în şedinţă ordinară, cu 23 de proiecte pe ordinea de zi. Aceștia au vota participarea la proiectele Centru de resurse “Academia Doamnelor”, “Experiență pentru eficiență – parteneriat regional pentru servicii ocupaționale de calitate”, plata contribuţiei la AIDA şi a cotizaţiei la Asociaţia “Ţara Vinului”, dar şi reparaţii capitale la străzi din Oarda, modificarea hotărârii privind comerţul stradal în Cetatea Alba Carolina – zona interioară a fortificaţiei. Alte proiecte se referă la refuncţionalizarea clădirii Centru Militar pentru sediul Consiliului Judeţean Alba, construirea unei şcoli cu clasele I-IV, pe Bulevardul Ferdinand I, la solicitarea Fundaţiei Congregaţia Sfântul Iosif şi, nu în ultimul rând, neaprobarea antenei GSM în Miceşti.

UPDATE: Proiectul privind tarifele de iluminat public a fost retras de pe ordinea de zi. Vedeţi mai jos situaţia fiecărui proiect din şedinţa CL:

Proiectul ordinii de zi:

1. Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul 2014 al municipiului Alba Iulia – APROBAT

2. Acordarea de facilități fiscale unei persoane fizice – APROBAT

3. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 2/2014 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

4. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Centru de resurse ,,Academia doamnelor” – finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – APROBAT

5. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Experiență pentru eficiență – parteneriat regional pentru servicii ocupaționale de calitate”, ID:141973, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Reurselor Umane 2007-2013 – APROBAT (Municipiul Alba Iulia participă la proiectul derulat în parteneriat de Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială, Urbasofia SRL şi Erfap Lazio; în subordinea CL va funcţiona o unitate de management a proiectului, pe o perioadă de 16 luni; contribuţia proprie de la buget este 79.586 lei şi alte costul reprezentând cheltuieli neeligibile; proiectul este derulat prin AIDA, care un buget aferent de 3.979.287 lei; grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 650 de participanţi la servicii de consiliere şi orientare, pentru acces pe piaţa muncii şi la programele destinate grupurilor vulnerabile – femei, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului; proiectul se derulează în regiunile Centru, Sud Est, Sud Muntenia, Bucureşti – Ilfov şi prevede crearea a patru centre de incluziune socială, organizarea a patru worshop-uri cu minim opt dezbateri şi formarea unui atlas al zonelor cu risc major de excluziune socială)

6. Plata contribuției municipiului Alba Iulia către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba (AIDA) în vederea susținerii unor proiecte finanțate în cadrul unor programe europene. – APROBAT

7. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Serviciului public de asistenţă medicală aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale str. Biruinței, Busuiocului și Dumbrăviței din cartierul Oarda, municipiul Alba Iulia” – APROBAT

9. Trecerea mijlocului fix – Rețea de distribuție, joasă tensiune, în domeniul privat al municipiului Alba Iulia, modalitatea de transfer a capacității energetice și contractului de comodat între Municipiul Alba Iulia și SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA – SDEE Alba – APROBAT

10. Actualizarea preţurilor unitare și tarifelor la contractul de delegare a Serviciului de iluminat public – RETRAS de pe ordinea de zi

11. Modificarea valorii totale de investiție aprobate prin anexa la Hotărârea nr. 251/2013 a Consiliului local privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul : ”Schimb de destinație din spațiu post trafo în adăpost câini fără stapân” din municipiul Alba Iulia – APROBAT

12. Repartizarea unei locuințe în municipiul Alba Iulia – APROBAT

13. Aprobarea plății cotizației pe anul 2014 la Asociația ”Țara Vinului” (1000 de lei) – APROBAT

14. Modificarea Hotărârii nr. 285/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (înlocuirea din Consiliul de Administraţie al Liceului de Arte din Alba Iulia a reprezentantului CL, Traian Mârza) – APROBAT

15. Asocierea în parteneriat dintre municipiul Alba Iulia prin Direcția de asistență socială și Asociația SM Speromax Alba pentru susținerea financiară a Centrului de informare și consiliere în scleroză multiplă (până la 4.900 lei lunar)APROBAT

16. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 89/2013 a Consiliului local privind desfăşurarea activităţilor comerciale de tip comerţ stradal în Cetatea Alba Carolina – zona interioară a fortificaţiei, delimitată de conturul exterior al bastioanelor şi curtinelor municipiului Alba Iulia – APROBAT

17. Aprobarea unor documentaţii de urbanism: – APROBAT

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective D+P+1+M, Alba Iulia, str. Mihai Kogălniceanu nr. 25, solicitant SC Alba Cons SA”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire locuinţe familiale şi parcelare, Alba Iulia – Miceşti, intravilan – extravilan, tona “Ţiglărie”, solicitant Pleşa Gabriel Codru, Pleşa Călin Aurel, Colda Petru”

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare aliniament la PUZ După Grădini, aprobat cu HCL nr. 41/1998, Alba Iulia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17, solicitant Moga Daniel”

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare reglementări PUZ aprobat cu HCL 195/2013, art. 8, prin modificarea profilului străzii Nicolae Lincă, Alba Iulia – Seigău, solicitant Ţîr Nicolae Iulian, Petric Vasile, Franze Domenico, Grunfeld Valentin Rafael”

Art.5 Avizează Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire locuinţe unifamiliale, Alba Iulia, Miceşti, str. Bradului, solicitant Nicolae Jan, Nicolae Silvia Ileana, Gavra Gabriel, Oneţ Adela Elena”, conform planului de situaţie anexat.

Art.6 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Refuncţionalizare clădire Centru Militar pentru sediul Consiliului Judeţean Alba, cu extindere, Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 11, solicitant Consiliul Judeţean Alba”

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire Şcoala cu clasele I-IV, Alba Iulia, Bd. Ferdinand I, nr. 13-15, solicitant Fundaţia Congregaţia Sfântul Iosif

Art.8 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire 2 locuinţe şi reglementare alee acces, Alba Iulia, str. Valea Popii, FN, solicitant Vinţan Călin Gligor”

Art.9 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare staţie fixă de telefonie mobilă Orange GSM, împrejmuire incintă şi alimentare cu energie electrică, Alba Iulia – Pâclişa, FN, solicitant SC Orange Romania SA”,-amânat

Art.10: Nu aprobă Planul Urbanistic de DetaliuAmplasare staţie fixă emisie recepţie telefonie mobilă GSM, Alba Iulia – Miceşti, extravilan, solicitant Orange Romania SA”

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere locuinţă pe verticală şi orizontală, Alba Iulia, str. Augustin Bena, nr. 3, solicitant Kani Beqir, Kani Maria Ana Răduţa”

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire hală de producţie tâmplărie PVC şi împrejmuire, Alba Iulia, str. A.I. Cuza, solicitant Gamma Axial SRL”

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă unifamilială, birou de proiectare şi împrejmuire, Alba Iulia, str. George Enescu, nr. 6, solicitant Enache Lucian, Enache Dora”

Art.14: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Modificare PUD aprobat cu HCL 350/2012, art.7, la nucleul cultural, latura de nord a Fortificaţiei de tip Vauban, Alba Iulia, Cetatea Istorică Alba Carolina, solicitant Asociaţia RYMA”, cu condiţia îndeplinirii procedurii de consultare a populaţiei, obţinerii avizului Ministerului Culturii şi a Ministerului Turismului

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare monumente de for public pentru cruce, bust Corneliu Coposu şi bust Atanasie Anghel, Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 8, solicitant Parohia Greco-catolică, Alba Iulia 1”

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan în scopul construire depozit hrana animalelor, Alba Iulia, Miceşti, strada Azur nr. 2, solicitant Albatros Gold SRL”

Art.17: Îndreaptă eroare materială la Planul Urbanistic Zonal “Extindere perimetru intravilan Alba Iulia zona Seigău-Schit şi zona Terasa Viilor – Podei, Alba Iulia, zona Seigău – Schit, Terasa Viilor – Podei solicitant Municipiul Alba Iulia”, în sensul corectării traseului străzii Rojomal în zona reglementată anterior de PUZ aprobat prin HCL 103/2007, art. 10.

18. Vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile (terenuri ) situate în Alba Iulia, strada Crișan, FN

19. Vânzarea prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 37

20. Neaprobarea solicitării Glow SRL referitoare la renegocierea clauzelor contractului de asociere nr.11.072/2011 şi aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr.11.072/2011 (administratorul „Glow” SRL, Mihai Alexandru Mârza, care a preluat în folosinţă acum trei ani un spaţiu de 622,3 mp în Cetatea Alba Carolina a solicitat renegocierea condiţiilor din contractul încheiat cu CL Alba Iulia; a cerut scutirea de la plata taxei pentru teren până în prezent şi scăderea acesteia pe viitor; susţine că a primit spaţiul în stare nefuncţională – fără ferestre, uşi, pardoseală nivelată, ziduri nerestaurate, fără racordări la utilităţi – şi a fost nevoit să suporte investiţii de peste 100.000 de lei până în prezent; în opinia sa, alte spaţii au fost predate în aceeaşi zonă în condiţii de funcţionare, însă reprezentanţii primăriei îl contrazic şi susţin că totul s-a desfăşurat în condiţii „standard”; astfel, propunerea este de neacordare a scutirilor cerute de firmă, chiar dacă solicitantul motivează că a promovat cetatea şi oraşul prin evenimente culturale organizate şi că are în plan amenajarea unui birou de promovare a turismului cultural; firma trebuie să plătească o redevenţă de 10% din profitul net realizat, dar nu mai puţin de 200 euro pe lună, cu o scutire de la plata acesteia pe 6 luni de la data semnării contractului)

21. Încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr.5.975/1997 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Perla Mex SRL – APROBAT

22. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare a unui imobil situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 27 – APROBAT

23. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Anghel Saligny – APROBATDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

  1. Liliana Marcu

    sâmbătă, 26.04.2014 at 06:57

    24. Rezolvarea sediului pentru Facultatea Politehnicii din Cluj, care de 18 ani functoneaza in Alba Iulia, pe unde apuca.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ABRUD

Cum și-a schimbat culoarea iazul de la Valea Șesii-Geamăna. Directorul SGA Alba, despre poluarea istorică din zona Roșia Montană

Publicat

Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Alba, ing. Sorin Vlad a vorbit recent, într-un interviu, despre poluarea istorică a solului şi a apelor de suprafaţă din zona Roșia Montană.

Acesta a explicat și cum s-a schimbat culoarea apei din iazul de decantare de la Valea Șesii – Geamăna, din roșu-cărămiziu în albastru-turcoaz, în urma unor măsuri luate pentru îmbunătățirea calității apelor. 

Vezi și VIDEO REPORTAJ: Geamăna, povestea satului fericit din Apuseni, devorat de un gigant de steril. Amintirile unui localnic

Poluare istorică a zonei, în urma metodei de exploatare a minereului

„Activitatea desfășurată în principal în decursul anilor în Roșia Montană a fost exploatarea auriferă. Aceasta a început încă din secolul II d. Hr., ceea ce înseamnă că de 2.000 de ani la Roșia Montană se face minerit.

Metoda de exploatare a minereului care a fost în decursul anilor a dus din păcate la o poluare istorică a zonei”, a precizat directorul SGA Alba, ing. Sorin Vlad, într-un interviu acordat pentru postul Agro TV.

Cum s-a schimbat culoarea apei în iazul de decantare de la Valea Șesii, din roșu-cărămiziu în albastru-turcoaz

„Un exemplu de minerit este la Valea Șesii. Aici administrează Cupru Min Abrud, este exploatarea de zăcământ de la Roșia Poieni, cel mai mare zăcământ de cupru din țară. Unitatea administrează trei iazuri de decantare, cel mai mare fiind cel de la Valea Șesii.

Execuția lui a început în 1977, când s-a luat decizia de a evacua cei 1.000 de locuitori, respectiv 400 de familii din satul Geamăna și s-a început decantarea sterilului, în momentul de față satul fiind acoperit de steril. În prezent se mai vede doar o parte din turnul bisericii.

În 2017 iazul de decantare avea o culoare roșu-cărămizie. În prezent iazul are o culoare albastră, apa are o culoare albastru – turcoaz.

Asta se datorează faptului că unitatea a executat un hidro-transport a substanței de var în proporție de 10%, de neutralizare a apelor acide la ieșirea lor, ceea ce a dus la o îmbunătățire substanțială. Aici pot să fac o paralelă între anul 2009, când pH-ul apelor a fost de 4, iar anul trecut a avut un pH de 7.

Unitățile, obiectivele industriale aflate în funcțiune, autorizate din punct de vedere al gospodăririi apelor, au ajuns la o îmbunătățire a calității apelor evacuate, prin întreprinderea anumitor măsuri. Au fost multe imagini, în mass-media și în social media, devastatoare. Acum apa din iaz are o culoare albastru-turcoaz. Zăcământul duce înspre o culoare cenușie, ceea ce e normal și e înspre bine”, a mai explicat directorul SGA Alba, Sorin Vlad.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Certificatul european de vaccinare a intrat în faza testărilor tehnice. Va putea fi utilizat din iunie

Publicat

Certificatul sanitar european, menit să faciliteze călătoriile în interiorul blocului comunitar în condiţiile pandemiei şi care încă face obiectul negocierilor politice în cadrul UE, a intrat luni într-o fază de teste care ar trebui să-i permită să fie operaţional din punct de vedere tehnic în luna iunie, înaintea începerii sezonului estival, a anunţat luni Comisia Europeană, relatează AFP.

Franţa şi Malta sunt primele două ţări care testează interoperabilitatea acestui sistem. Este vorba despre capacitatea statelor membre de a se conecta la ”pasarela” europeană creată. Această etapă pilot, care se va desfăşura timp de două săptămâni, priveşte în total 18 state din UE plus Islanda, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Johannes Bahrke.

Această etapă nu implică folosirea datelor reale şi nici participarea cetăţenilor. Dar, începând cu 1 iunie, statele membre vor putea începe să folosească acest sistem în condiţii reale dacă sunt pregătite, a precizat purtătorul de cuvânt.

Acest certificat sanitar, denumit ”certificat verde digital” european, are rolul de a oferi un cadru armonizat care să faciliteze libera circulaţie în interiorul UE în vara aceasta.

El va cuprinde un cod QR care să arate că titularul său a fost vaccinat împotriva COVID-19, că fost testat negativ în urma unei probe PCR recente sau că este imunizat în urma unei infectări de care s-a vindecat. Certificatul (în format fizic sau digital) va fi prevăzut şi cu o semnătură electronică pentru atestarea autenticităţii. La controlul efectuat de o autoritate competentă, cum ar fi poliţia de frontieră, codul QR este scanat şi este verificată semnătura electronică.

Sistemul este dezvoltat de companiile germane T-Systems şi SAP.

Statele membre pot folosi pe plan intern aplicaţii distincte dacă doresc acest lucru, unele având deja în dezvoltare astfel de aplicaţii.

În paralel cu pregătirile tehnice, regulamentul privind ”certificatul verde digital” european încă face obiectul negocierilor între Parlamentul European şi Consiliul UE, ce reuneşte reprezentanţii statelor membre.

Unul dintre subiectele de divergenţă este legat de solicitarea Parlamentului European privind plafonarea preţurilor testelor sau suportarea costurilor acestora de către statele membre.

Eurodeputaţii mai cer ca guvernele să nu poată impune restricţii suplimentare deţinătorilor certificatului, cum ar fi carantina. Însă statele membre doresc să-şi rezerve această posibilitate.

O nouă sesiune de negocieri va avea loc marţi. Eventualul compromis va trebui apoi aprobat de Consiliul UE şi votat de Parlamentul European. Comisia Europeană speră ca regulamentul să fie gata până la sfârşitul lunii iunie.

Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat sâmbătă că ţara sa va încheia cu alte state din UE acorduri bilaterale de mobilitate dacă la summitul european din 25 mai nu se va ajunge la un acord cu privire la acest certificat. Multe locuri de muncă depind de libertatea de mişcare şi călătoriile sunt un pilon esenţial al economiei, a explicat el.AGERPRES

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Instanța trebuie să pronunțe decizia în cel mult 120 de zile, odată cu motivarea. Codul de Procedură Penală, modificat

Publicat

tribunal-justitie-decizie-instanta-e

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, luni, propunerea de modificare a Codului de procedură penală (Cpp) în acord cu decizia Curţii Constituţionale, potrivit căreia hotărârea judecătorească trebuie să fie motivată la data pronunţării.

Au votat „pentru” 244 de deputaţi, trei au fost „împotrivă”, iar 40 s-au abţinut.

„Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se fac într-un termen de maximum 60 de zile de la închiderea dezbaterilor.

În cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc în termenul prevăzut, instanţa poate amâna succesiv pronunţarea, fiecare amânare neputând depăşi 30 de zile. În toate cazurile, deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc mai târziu de 120 de zile de la închiderea dezbaterilor”, prevede proiectul adoptat de Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz.

Prin propunerea legislativă au fost reglementate şi situaţiile în care judecători, membri ai completului, sunt împiedicaţi – de exemplu, prin pensionare – să semneze motivarea hotărârii.

„Dacă vreunul dintre membrii completului de judecată este împiedicat să semneze, hotărârea se semnează în locul acestuia de preşedintele completului. Dacă şi preşedintele completului este împiedicat a semna, hotărârea se semnează de preşedintele instanţei”, menţionează propunerea legislativă.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Radare în mașini inscripționate și parcate la vedere. Proiect pentru modificarea Codului Rutier, la Senat

Publicat

politia radar amenzi

Polițiștii ar putea fi obligați să folosească aparatele radar doar din mașini inscripționate și „poziționate vizibil”, potrivit unui proiect de lege pentru modificarea Codului Rutier, depus recent la Senat. De asemenea, autovehiculele pe care sunt instalate dispozitivele radar vor putea fi utilizate staționar sau în mișcare.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost înregistrată pentru dezbatere la Senat în data de 6 mai. Printre inițiatori se numără mai mulți parlamentari de la PNL, UDMR, PSD și AUR, între care și deputatul PNL de Alba, Florin Roman. Acesta din urmă a inițiat în urmă cu trei ani un proiect similar, ce a fost adoptat de Parlament, însă ulterior o parte din prevederi au fost declarate neconstituționale de către CCR, proiectul fiind respins de către Senat.

Mașinile de poliție cu radar vor fi poziționate vizibil și vor avea înscrisurile și însemnele distinctive

Potrivit noului proiect de lege, autovehiculele destinate controlului traficului, care utilizează dispozitive destinate măsurării vitezei vor fi poziționate vizibil și vor prezenta înscrisurile și însemnele distinctive ale poliției rutiere.

Se interzice astfel utilizarea dispozitivelor de măsurare a vitezei din autovehicule care nu prezintă înscrisurile și însemnele distinctive, de către politiști care nu poartă uniforme, cu înscrisuri și însemne distinctive.

De asemenea, autovehiculele pe care sunt instalate dispozitivele radar vor putea fi utilizate staționar sau în mișcare.

„Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 reprezintă actul normativ cadru care stabilește reglementările cu privire la circulația pe drumurile publice, inclusiv reglementările referitoare la limitele de viteză pentru circulația autovehiculelor pe teritoriul României, precum și cadrul contravențional pentru nerespectarea acestora. Scopul principal al legii trebuie să rămână respectarea regulilor și conformarea conducătorilor la normele dorite de legiuitor, fapt ce nu se reflectă în comportamentul autorităților abilitate să vegheze respectarea acestor norme.

Lucrătorii de poliție rutieră acordă o importanță mai mare constatării contravențiilor și aplicării de sancțiuni, astfel că de cele mai multe ori, utilizează aparate fixe sau mobile instalate pe autovhehicule fără însemnele politiei rutiere și nu poartă, așa cum îi obligă legislația specifică, uniforma de polițist, cu înscrisuri și însemne.

Modificările propuse urmăresc să readucă în prim plan caracterul de prevenție al legii și să îndrume spre un comportament responsabil și adecvat din partea conducătorilor auto, corectând practica actuală de vânătoare de amenzi, din mașini neinscripționate, poziționate în zone cu vizibilitate redusă”, explică inițiatorii, în expunerea de motive.

Proiectul de lege care prevedea presemnalizarea radarelor rutiere, declarat neconstituțional de CCR

Reamintim faptul că în urmă cu trei ani, Parlamentul a adoptat un proiect de lege inițiat de către deputatul Florin Roman care, prevedea printre altele, presemnalizarea radarelor instalate pe autovehicule staționare, pe suporții amenajărilor rutiere sau a dispozitivelor radar tip pistol. Presemnalizarea urma să se facă în zona drumului public prin panouri de atenţionare, postate mai înainte pe sensul de mers, „cu minimum 500 m în localitate şi cu minimum 2.000 m în afara localităţii, dar nu mai mult de 1.000 m în localitate şi 4.000 m în afara localităţii faţă de radar”.

De asemenea, potrivit legii, utilizarea dispozitivelor mobile de tip pistol nu se putea face la o distanță mai mare de 10 metri de vehiculul din dotarea poliției rutierei.

Legea a fost adoptată în iulie 2018. În aceeași lună președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituțională a României, reclamând neconstituționalitatea actului normativ în integralitatea sa, pe considerente de conținut cât și de tehnică legislativă. Președintele reclama atunci că „activitățile poliției rutiere de aplicare a normelor privind respectarea vitezei legale de circulație nu trebuie să se rezume la acțiuni vizibile și presemnalizate, în caz contrar polițiștii rutieri, respectiv polițiștii de frontieră, aflându-se în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile și atribuțiile prevăzute de lege”.

Judecătorii CCR i-au dreptate lui Klaus Iohannis în mai multe privințe, inclusiv în ce privește presemnalizarea radarelor. Astfel, Parlamentul a trebuit să reexamineze legea, însă și nouă formă a legii a fost contestată la CCR de președinte, care a reclamat că la reexaminare au fost făcute și alte modificări ale legislației, pe lângă cele declarate neconstituționale.

Șeful statului a avut din nou câștig de cauză astfel că legea a ajuns a treia în procedură legislativă. În iunie 2020, Senatul a respins legea cu totul.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate