Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Şedinţă la CL Alba Iulia. Modificări la comerţul stradal în Cetatea Alba Carolina, sediul CJ şi „Academia Doamnelor”

Publicat


Consilierii locali din Alba Iulia s-au reunit miercuri, 30 aprilie, de la ora 13.00, în şedinţă ordinară, cu 23 de proiecte pe ordinea de zi. Aceștia au vota participarea la proiectele Centru de resurse “Academia Doamnelor”, “Experiență pentru eficiență – parteneriat regional pentru servicii ocupaționale de calitate”, plata contribuţiei la AIDA şi a cotizaţiei la Asociaţia “Ţara Vinului”, dar şi reparaţii capitale la străzi din Oarda, modificarea hotărârii privind comerţul stradal în Cetatea Alba Carolina – zona interioară a fortificaţiei. Alte proiecte se referă la refuncţionalizarea clădirii Centru Militar pentru sediul Consiliului Judeţean Alba, construirea unei şcoli cu clasele I-IV, pe Bulevardul Ferdinand I, la solicitarea Fundaţiei Congregaţia Sfântul Iosif şi, nu în ultimul rând, neaprobarea antenei GSM în Miceşti.

UPDATE: Proiectul privind tarifele de iluminat public a fost retras de pe ordinea de zi. Vedeţi mai jos situaţia fiecărui proiect din şedinţa CL:

Proiectul ordinii de zi:

1. Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul 2014 al municipiului Alba Iulia – APROBAT

2. Acordarea de facilități fiscale unei persoane fizice – APROBAT

3. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 2/2014 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

4. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Centru de resurse ,,Academia doamnelor” – finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – APROBAT

5. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Experiență pentru eficiență – parteneriat regional pentru servicii ocupaționale de calitate”, ID:141973, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Reurselor Umane 2007-2013 – APROBAT (Municipiul Alba Iulia participă la proiectul derulat în parteneriat de Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială, Urbasofia SRL şi Erfap Lazio; în subordinea CL va funcţiona o unitate de management a proiectului, pe o perioadă de 16 luni; contribuţia proprie de la buget este 79.586 lei şi alte costul reprezentând cheltuieli neeligibile; proiectul este derulat prin AIDA, care un buget aferent de 3.979.287 lei; grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 650 de participanţi la servicii de consiliere şi orientare, pentru acces pe piaţa muncii şi la programele destinate grupurilor vulnerabile – femei, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului; proiectul se derulează în regiunile Centru, Sud Est, Sud Muntenia, Bucureşti – Ilfov şi prevede crearea a patru centre de incluziune socială, organizarea a patru worshop-uri cu minim opt dezbateri şi formarea unui atlas al zonelor cu risc major de excluziune socială)

6. Plata contribuției municipiului Alba Iulia către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba (AIDA) în vederea susținerii unor proiecte finanțate în cadrul unor programe europene. – APROBAT

7. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Serviciului public de asistenţă medicală aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

8. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale str. Biruinței, Busuiocului și Dumbrăviței din cartierul Oarda, municipiul Alba Iulia” – APROBAT

9. Trecerea mijlocului fix – Rețea de distribuție, joasă tensiune, în domeniul privat al municipiului Alba Iulia, modalitatea de transfer a capacității energetice și contractului de comodat între Municipiul Alba Iulia și SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud SA – SDEE Alba – APROBAT

10. Actualizarea preţurilor unitare și tarifelor la contractul de delegare a Serviciului de iluminat public – RETRAS de pe ordinea de zi

11. Modificarea valorii totale de investiție aprobate prin anexa la Hotărârea nr. 251/2013 a Consiliului local privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul : ”Schimb de destinație din spațiu post trafo în adăpost câini fără stapân” din municipiul Alba Iulia – APROBAT

12. Repartizarea unei locuințe în municipiul Alba Iulia – APROBAT

13. Aprobarea plății cotizației pe anul 2014 la Asociația ”Țara Vinului” (1000 de lei) – APROBAT

14. Modificarea Hotărârii nr. 285/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia (înlocuirea din Consiliul de Administraţie al Liceului de Arte din Alba Iulia a reprezentantului CL, Traian Mârza) – APROBAT

15. Asocierea în parteneriat dintre municipiul Alba Iulia prin Direcția de asistență socială și Asociația SM Speromax Alba pentru susținerea financiară a Centrului de informare și consiliere în scleroză multiplă (până la 4.900 lei lunar)APROBAT

16. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 89/2013 a Consiliului local privind desfăşurarea activităţilor comerciale de tip comerţ stradal în Cetatea Alba Carolina – zona interioară a fortificaţiei, delimitată de conturul exterior al bastioanelor şi curtinelor municipiului Alba Iulia – APROBAT

17. Aprobarea unor documentaţii de urbanism: – APROBAT

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective D+P+1+M, Alba Iulia, str. Mihai Kogălniceanu nr. 25, solicitant SC Alba Cons SA”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire locuinţe familiale şi parcelare, Alba Iulia – Miceşti, intravilan – extravilan, tona “Ţiglărie”, solicitant Pleşa Gabriel Codru, Pleşa Călin Aurel, Colda Petru”

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare aliniament la PUZ După Grădini, aprobat cu HCL nr. 41/1998, Alba Iulia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17, solicitant Moga Daniel”

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare reglementări PUZ aprobat cu HCL 195/2013, art. 8, prin modificarea profilului străzii Nicolae Lincă, Alba Iulia – Seigău, solicitant Ţîr Nicolae Iulian, Petric Vasile, Franze Domenico, Grunfeld Valentin Rafael”

Art.5 Avizează Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire locuinţe unifamiliale, Alba Iulia, Miceşti, str. Bradului, solicitant Nicolae Jan, Nicolae Silvia Ileana, Gavra Gabriel, Oneţ Adela Elena”, conform planului de situaţie anexat.

Art.6 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Refuncţionalizare clădire Centru Militar pentru sediul Consiliului Judeţean Alba, cu extindere, Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 11, solicitant Consiliul Judeţean Alba”

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire Şcoala cu clasele I-IV, Alba Iulia, Bd. Ferdinand I, nr. 13-15, solicitant Fundaţia Congregaţia Sfântul Iosif

Art.8 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire 2 locuinţe şi reglementare alee acces, Alba Iulia, str. Valea Popii, FN, solicitant Vinţan Călin Gligor”

Art.9 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare staţie fixă de telefonie mobilă Orange GSM, împrejmuire incintă şi alimentare cu energie electrică, Alba Iulia – Pâclişa, FN, solicitant SC Orange Romania SA”,-amânat

Art.10: Nu aprobă Planul Urbanistic de DetaliuAmplasare staţie fixă emisie recepţie telefonie mobilă GSM, Alba Iulia – Miceşti, extravilan, solicitant Orange Romania SA”

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere locuinţă pe verticală şi orizontală, Alba Iulia, str. Augustin Bena, nr. 3, solicitant Kani Beqir, Kani Maria Ana Răduţa”

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire hală de producţie tâmplărie PVC şi împrejmuire, Alba Iulia, str. A.I. Cuza, solicitant Gamma Axial SRL”

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă unifamilială, birou de proiectare şi împrejmuire, Alba Iulia, str. George Enescu, nr. 6, solicitant Enache Lucian, Enache Dora”

Art.14: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Modificare PUD aprobat cu HCL 350/2012, art.7, la nucleul cultural, latura de nord a Fortificaţiei de tip Vauban, Alba Iulia, Cetatea Istorică Alba Carolina, solicitant Asociaţia RYMA”, cu condiţia îndeplinirii procedurii de consultare a populaţiei, obţinerii avizului Ministerului Culturii şi a Ministerului Turismului

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Amplasare monumente de for public pentru cruce, bust Corneliu Coposu şi bust Atanasie Anghel, Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 8, solicitant Parohia Greco-catolică, Alba Iulia 1”

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan în scopul construire depozit hrana animalelor, Alba Iulia, Miceşti, strada Azur nr. 2, solicitant Albatros Gold SRL”

Art.17: Îndreaptă eroare materială la Planul Urbanistic Zonal “Extindere perimetru intravilan Alba Iulia zona Seigău-Schit şi zona Terasa Viilor – Podei, Alba Iulia, zona Seigău – Schit, Terasa Viilor – Podei solicitant Municipiul Alba Iulia”, în sensul corectării traseului străzii Rojomal în zona reglementată anterior de PUZ aprobat prin HCL 103/2007, art. 10.

18. Vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile (terenuri ) situate în Alba Iulia, strada Crișan, FN

19. Vânzarea prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 37

20. Neaprobarea solicitării Glow SRL referitoare la renegocierea clauzelor contractului de asociere nr.11.072/2011 şi aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr.11.072/2011 (administratorul „Glow” SRL, Mihai Alexandru Mârza, care a preluat în folosinţă acum trei ani un spaţiu de 622,3 mp în Cetatea Alba Carolina a solicitat renegocierea condiţiilor din contractul încheiat cu CL Alba Iulia; a cerut scutirea de la plata taxei pentru teren până în prezent şi scăderea acesteia pe viitor; susţine că a primit spaţiul în stare nefuncţională – fără ferestre, uşi, pardoseală nivelată, ziduri nerestaurate, fără racordări la utilităţi – şi a fost nevoit să suporte investiţii de peste 100.000 de lei până în prezent; în opinia sa, alte spaţii au fost predate în aceeaşi zonă în condiţii de funcţionare, însă reprezentanţii primăriei îl contrazic şi susţin că totul s-a desfăşurat în condiţii „standard”; astfel, propunerea este de neacordare a scutirilor cerute de firmă, chiar dacă solicitantul motivează că a promovat cetatea şi oraşul prin evenimente culturale organizate şi că are în plan amenajarea unui birou de promovare a turismului cultural; firma trebuie să plătească o redevenţă de 10% din profitul net realizat, dar nu mai puţin de 200 euro pe lună, cu o scutire de la plata acesteia pe 6 luni de la data semnării contractului)

21. Încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr.5.975/1997 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Perla Mex SRL – APROBAT

22. Însuşirea documentaţiei tehnice de parcelare a unui imobil situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 27 – APROBAT

23. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Anghel Saligny – APROBAT


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Liliana Marcu

    sâmbătă, 26.04.2014 la 06:57

    24. Rezolvarea sediului pentru Facultatea Politehnicii din Cluj, care de 18 ani functoneaza in Alba Iulia, pe unde apuca.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ACTUALITATE

Celula care ar putea sta la baza unui tratament universal împotriva cancerului a fost descoperită din întâmplare

Publicat

laborator

Un nou tip de celulă a sistemului imunitar care ucide cele mai multe tipuri de cancer a fost descoperită din întâmplare de oamenii de știință britanici. Ar putea fi o descoperire istorică, relatează The Telegraph. Cercetătorii de la Universitatea Cardiff au analizat sângele de la o bancă din Țara Galilor, în căutarea de celule imunitare […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Care sunt simptomele coronavirusului din China, care îngrijorează toată Europa. Este asemănător cu gripa

Publicat

gripa pneumonie

Boala provocată de noul coronavirus care a ucis 17 oameni în China se aseamănă foarte mult cu gripa, principalele simptome fiind febra, tusea seacă, starea generală proastă, durerea de cap și tulburările respiratorii, a explicat profesorul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. Adrian Streinu Cercel a declarat pentru HotNews.ro că „tratament […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

MOST WANTED de ALBA 2020: 100 de persoane condamnate, date în urmărire generală. LISTA

Publicat

Peste 100 de persoane, condamnaţi penal sau dispăruţi de la domiciliu, erau în evidenţele IPJ Alba, ca date în urmărire naţională sau internaţională, la începutul anului 2020. Dintre acestea, 65 sunt căutate și peste hotare. La începutul anului 2019, în evidenţa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba se aflau 110 persoane urmărite naţional: 66 persoane urmărite […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Bărbatul din Roșia de Secaș, acuzat că a violat o femeie de 86 de ani, ARESTAT pentru 30 de zile. Decizie a Judecătoriei Blaj

Publicat

arestat catuse

Barbatul din Rosia de Secaș, reținut pentru viol și violare de domiciliu, va fi cercetat în stare de arest preventiv. Judecătoria Blaj a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba. Reamintim că marți dimineață, polițiștii Postului de Poliție Roșia de Secaș […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate