Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Ministerul Educaţiei a publicat LISTA materiilor la care elevii dau TEZĂ în anul şcolar 2014-2015. Disciplinele la gimnaziu şi licee


Publicat

examen bacalaureat

bac examenMinisterul Educaţiei Naţionale a publicat lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2014-2015. Tezele de pe semestrul I sunt programate până la data de 19 decembrie 2014.

Pentru semestrul al II-lea, acestea se susţin, de regulă, până la data de 22 mai 2015. În semestrul al II-lea, la clasa a VIII-a, tezele se vor susține până la data de 15 mai 2015, iar la clasele terminale de liceu, până la data de 24 aprilie 2015.

La şcolile şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pe lângă lucrările scrise menţionate în listă, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba şi literatura maternă, indiferent de nivel, filieră, profil, specializare/calificare profesională, an de studiu şi formă de şcolarizare.

Citeşte şi CALENDARUL anului şcolar 2014-2015. Când sunt programate tezele şi examenele. Modificări şi noutăţi pentru elevi

La clasele cu predare în regim bilingv sau intensiv a unei limbi străine, indiferent de specializare/calificare profesională, pe lângă lucrările scrise menţionate în listă, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba străină respectivă.

cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susţine la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele menţionate în listă. Opţiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an şcolar.

În învăţământul special care utilizează curriculumul şcolii de masă se susţin tezele prevăzute pentru învăţământul de masă. În celelalte unităţi de învăţământ special se susţin teze la limba și literatura română şi matematică, începând cu clasa a VI-a.

Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) pentru anul şcolar 2014 – 2015

ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Clasele a V-a – a VII-a

1. Limba și literatura română

2. Matematică

Clasa a VIII-a

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Istorie/Geografie (la alegere)

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL

FILIERA TEORETICĂ

Clasele a IX-a – a XII-a /a XIII-a

– învăţământ zi, seral, frecvenţă redusă (f.r.), specializările:

Filologie:

1.Limba și literatura română

 1. Limba modernă I
 2. Istorie/ Geografie (la alegere)
 3. Limba latină (la învăţământ seral şi f.r. la clasa a XIII-a, teza se va susţine la Științe socio-umane)

Ştiinţe sociale

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie/ Geografie (la alegere)
 4. Ştiinţe socio-umane (Logică, argumentare şi comunicare la clasa a IX-a / Psihologie la clasa a X-a / Economie sau Sociologie (la alegere) la clasa a XI- a / Filosofie la clasa a XII-a/ Filosofie la clasa a XIII-a seral și f.r. )

Matematică – informatică

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Informatica (la seral și f.r. pentru clasele a IX-a și a X-a teza se va susține la Fizică)
 4. Fizică/Chimie/Biologie (la alegere) ( la învăţământ seral şi f.r. la clasa a XII-a și a XIII-a, teza se va susţine la Fizică)

Ştiinţe ale naturii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică/Chimie/Biologie(la alegere)
 4. Fizică/Chimie/Biologie (la alegere, altă disciplină decât cea aleasă la poziţia 3 )

FILIERA VOCAŢIONALĂ

Clasele a IX-a – a XII-a, învăţământ zi, specializările:

Arte plastice şi decorative

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istoria artelor şi arhitecturii
 4. Ştiinţe socio-umane

Arhitectură, arte ambientale şi design

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică
 4. Ştiinţe socio-umane

Conservare –restaurare bunuri culturale:

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Ştiinţe socio-umane
 4. Istoria artelor şi arhitecturii

Muzică

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Ştiinţe socio-umane
 4. Istoria muzicii

Coregrafie

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă
 3. Ştiinţe socio-umane
 4. Istoria baletului

Teatru/Arta actorului

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Ştiinţe socio-umane
 4. Istoria teatrului

Profilul sportiv

1.Limba și literatura română

2. Limba modernă I

3.Biologie

4.Pregătire sportivă teoretică

Profilul pedagogic – învăţător-educatoare

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică

4.Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/ Teoria și practica instruirii şi evaluării (clasa a X-a)/ Managementul clasei de elevi (clasa a XI -a) / Psihopedagogie specială sau Didactici inovative (la alegere), clasa a XII-a

Profilul pedagogic – instructor de educație extraşcolară

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică (clasa a IX-a)/Psihologie generală (clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie (la alegere), clasele a XI-a şi a XII-a
 4. Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/Psihologie generală (clasa a X-a)/ Psihologia vârstelor (clasa a XI-a) / Psihologia educației (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic – bibliotecar-documentarist

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică (clasa a IX-a)/Psihologie (clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie( la alegere), clasele a XI-a şi a XII-a
 4. Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/ Teoria educaţiei şi managementul clasei de elevi (clasa a X-a)/ Biblioteconomie (clasa a XI-a) / Psihologia educaţiei (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic – pedagog şcolar

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I

3.Matematică(clasa a IX-a)/Psihologie(clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie( la alegere), clasele a XI-a şi a XII-a

 1. Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/Teoria educaţiei si managementul clasei de elevi (clasa a X-a)/ Psihologia vârstelor (clasa a XI-a)/ Psihologia educaţiei (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic – mediator şcolar

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică (clasa a IX-a)/Psihologie(clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie( la alegere), clasele a XI-a şi a XII-a
 4. Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/ Managementul grupului și al relațiilor cu familia (clasa a X-a)/ Psihologia copilului și a adolescentului (clasa a XI-a)/ Psihologia educaţiei (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic – educator-puericultor

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică
 4. Introducere în pedagogie. Educație timpurie (clasa a IX-a)/ Curriculum pentru educație timpurie (clasa a X-a)/ Psihologia educaţiei(clasa a XI-a)

Profilul teologic ortodox

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie (clasele a IX-a – a X-a) / Dogmatica (clasele a XI-a – a XII-a)
 4. Studiul Vechiului Testament(clasele a IX-a – a X-a) / Studiul Noului Testament (clasele a XI-a – a XII-a)

Profilul patrimoniu cultural

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie (clasele a IX-a – a XI-a) / Studiul Noului Testament (clasa a XII-a)
 4. Studiul Vechiului Testament(clasele a IX-a – a X-a) / Istoria artelor (clasele a XI-a – a XII-a)

Profilul teologic romano-catolic (limba română)

Profilul teologic greco-catolic

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Catehism/Studiul biblic (la alegere)

Profilul teologic romano-catolic (limba maghiară)

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Catehism (clasele a IX-a – a X-a) / Studiul Biblic al Noului Testament (clasele a XI-a – a XII-a)

Profilul teologic penticostal

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Vechiul Testament (clasa a IX-a)/ Noul Testament (clasa a X-a)/Istoria creştinismului (clasa a XI-a)/ Pneumatologie(clasa a XII-a)

Profilul teologic baptist

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Studiul Vechiului Testament (clasa a IX-a) / Studiul Noului Testament (clasa a X-a) / Istoria creştinismului (clasa a XI-a)

Profilul teologic adventist

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Cunoştinţe biblice (clasele a IX-a – a X-a) / Studiul Bibliei (clasele a XI-a – a XII-a)

Profilul teologic reformat şi profilul teologic unitarian

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Studii biblice

Profilul teologic musulman

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Viaţa profetului (clasa a IX-a)/ Legislaţie Islamică (clasele a X-a – a XII-a)

LICEUL MILITAR (Ministerul Apărării Naționale)

Specializarea Matematică – informatică

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică
 4. Informatică

FILIERA TEHNOLOGICĂ

Clasele a IX –a și a X-a învăţământ zi

Profiluri

Servicii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Limba modernă I

Resurse naturale şi protecţia mediului

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Biologie/Fizică (la alegere)

Tehnic

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică

Clasele a XI-a – a XII-a – învăţământ zi

Calificările profesionale: Tehnician în turism, Tehnician în activităţi de poştă, Tehnician în activităţi economice, Tehnician în administraţie, Tehnician în achiziţii şi contractări, Tehnician în hotelărie, Tehnician în activităţi de comerţ, Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting, Coafor stilist:

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Economie (clasa a XI-a)/ Economie aplicată (clasa a XII-a)

Calificările profesionale: Tehnician chimist de laborator

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie

Calificările profesionale: Tehnician în prelucrarea lemnului, Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare, Tehnician proiectant produse finite din lemn

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Fizică (la alegere)

Calificările profesionale: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician hidro-meteorolog, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician pentru animale de companie, Tehnician în agricultură, Tehnician agromontan, Tehnician veterinar, Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere, Tehnician în industria alimentară, Tehnician în agroturism, Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase, Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor, Tehnician în industria alimentară extractivă, Tehnician agronom, Tehnician zootehnist, Tehnician horticultor, Tehnician în agricultură ecologică

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Biologie (la alegere)

Calificările profesionale: Tehnician în chimie industrială, Tehnician în industria materialelor de construcţii, Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/fizică (la alegere)

Calificările profesionale: Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică /Chimie( la alegere)

Calificările profesionale: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician electromecanic, Tehnician în construcţii şi lucrări publice, Tehnician instalator pentru construcţii, Tehnician transporturi, Tehnician metrolog, Tehnician operator roboţi industriali, Tehnician poligraf, Tehnician audio-video, Tehnician producţie film şi televiziune, Tehnician multimedia, Tehnician producţie poligrafică, Tehnician aviaţie, Tehnician instalaţii de bord (avion), Tehnician prelucrări la cald, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician operator procesare text/imagine, Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, Tehnician mecatronist, Tehnician de telecomunicaţii, Tehnician proiectant CAD, Tehnician designer vestimentar, Tehnician în instalaţii electrice, Tehnician operator telematică, Tehnician în automatizări, Tehnician electrician electronist auto, Tehnician energetician, Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică, Tehnician construcţii navale

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică

Clasele a IX –a, a X –a şi a XI-a – semestrul I – învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă

Profiluri

Servicii

1.Limba și literatura română

2.Matematică

3.Limba modernă I

Resurse naturale şi protecţia mediului

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Biologie /Fizică ( la alegere) ( la clasa a XI-a sem. I teza se va susţine obligatoriu la Fizică)

Tehnic

1. Limba și literatura română

2. Matematică

3. Fizică

Clasa a XI-a – semestrul II, clasa a XII-a şi a XIII-a (r.d.) – învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă

CLASA a XIII-a (r.p.), clasa a XIV-a (r.p.) – învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă

Profiluri-calificări profesionale

Calificările profesionale: Tehnician în turism, Tehnician în activităţi de poştă, Tehnician în activităţi economice, Tehnician în administraţie, Tehnician în achiziţii şi contractări, Tehnician în hotelărie, Tehnician în activităţi de comerţ, Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting, Coafor stilist

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Economie (clasa a XI-a – semestrul II)/ Economie aplicată (clasa a XII-a, clasa a XIII-a – r.p.)/ Geografie (clasa a XIII-a r.d., clasa a XIV-a – r. p.)

Calificările profesionale: Tehnician chimist de laborator

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie

Calificările profesionale: Tehnician în prelucrarea lemnului, Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare, Tehnician proiectant produse finite din lemn

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Fizică ( la alegere, iar la clasa a XI-a sem. II Fizica este obligatorie)

Calificările profesionale: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician hidro-meteorolog, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician veterinar pentru animale de companie, Tehnician în agricultură, Tehnician agromontan, Tehnician veterinar, Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere, Tehnician în industria alimentară, Tehnician în agroturism, Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase, Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor, Tehnician în industria alimentară extractivă, Tehnician pentru animale de companie, Tehnician agronom, Tehnician zootehnist, Tehnician horticultor, Tehnician în agricultură ecologică

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Biologie ( la alegere, iar la clasa a XI-a sem. II Chimia este obligatorie)

Calificările profesionale: Tehnician în chimie industrială, Tehnician în industria materialelor de contrucţii, Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie

Calificările profesionale: Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică /Chimie ( la alegere, iar la clasa a XI-a sem. II Fizica este obligatorie)

Calificările profesionale: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician electromecanic, Tehnician în construcţii şi lucrări publice, Tehnician instalator pentru construcţii, Tehnician transporturi, Tehnician metrolog, Tehnician operator roboţi industriali, Tehnician poligraf, Tehnician audio-video, Tehnician producţie film şi televiziune, Tehnician multimedia, Tehnician producţie poligrafică, Tehnician aviaţie, Tehnician instalaţii de bord (avion), Tehnician prelucrări la cald, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician operator procesare text/imagine, Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, Tehnician mecatronist, Tehnician de telecomunicaţii, Tehnician proiectant CAD, Tehnician designer vestimentar, Tehnician în instalaţii electrice, Tehnician operator telematică, Tehnician în automatizări, Tehnician electrician electronist auto, Tehnician energetician, Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică, Tehnician construcţii navale

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică

Clasele a IX –a, a X –a şi a XI-a –- liceu tehnologic special

Profiluri

Servicii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Limba modernă I

Resurse naturale şi protecţia mediului

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Biologie /Fizică ( la alegere)

Tehnic

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică

Clasele a IX-a, a X-a și a XI-a – învăţământ profesional

În clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, pentru toate domeniile şi calificările, tezele semestriale se vor susţine la limba şi literatura română și matematică.

Şcoala de maiştri anii I şi II

Structura modulară a curriculumului impune încheierea situaţiei şcolare pe module, cu o lucrare finală care are caracter aplicativ şi integrat (practică + conţinuturi interdisciplinare), iar nota nu are valoare de teză.

Şcoala postliceală – anii I, al II-lea şi al III-lea

Structura modulară a curriculumului impune încheierea situaţiei şcolare pe module, cu o lucrare finală care are caracter aplicativ şi integrat (practică + conţinuturi interdisciplinare), iar nota nu are valoare de teză.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Cum pot solicita absolvenții de liceu să vadă lucrările de la Bacalaureat 2020. Model de cerere

Publicat

laptop calculator

După publicarea rezultatelor finale la Bacalaureat 2020, absolvenții de liceu pot solicita, dacă doresc, să vadă lucrările corectate. Solicitările pot fi transmise până miercuri, 8 iulie.

După aprobarea cererilor, vor putea vedea lucrările în perioada 16-17 iulie.

Vezi Model de cerere pentru vizualizarea lucrărilor la Bacalaureat 2020.

În cerere, candidații semnează pentru a avea dreptul să vadă lucrarea, dar nu au voie să o fotografieze sau să întrebe profesorul care îi va asista, în timpul în care își consultă lucrarea, despre punctajul acordat sau corectura făcută, scrie edupedu.ro.

Cererile se transmit electronic la centrele de examen unde candidații au susținut probele și se înregistrează la secretariatele acestora.

Procedura de vizualizare a lucrării presupune digitalizarea foii de examen. Lucrările vor fi scanate în centrele de evaluare unde au fost corectate, urcate pe un FTP (File Transfer Protocol, adică protocol pentru transferul fişierelor prin internet) și accesate din școala stabilită să fie centru de vizionare în momentul în care ajunge candidatul.

Reamintim că la Bacalaureat 2020 a fost înregistrat un număr record de contestații: peste 62.000 la nivel national și peste 1.200 în Alba (au fost 2.500 de candidați la examen, în județ). Potrivit sursei citate, aproape 10% din totalul notelor contestate la nivel national au modificări peste un punct.

Vezi TOP LICEE în ALBA după rezultate finale BACALAUREAT 2020. Rată de promovare 71,8%, mai mare după contestații, în județ

Rata de promovare a examenului de Bacalaureat 2020 în Alba a crescut la peste 71%, după rezolvarea contestațiilor, de la 69,07% cât era la momentul publicării primelor rezultate. Numărul notelor de 10 (zece) a crescut cu 15 (sunt 121 candidați cu nota 10 la proba obligatorie a profilului, față de 119 anterior și 149 cu nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării, față de 136, înainte de contestații; mai sunt 22 de note de 10 la proba de română și 3 la maternă). Dintre cei 2.642 de candidați înscriși, s-au prezentat 2.507 de candidați (2.132 de candidați din promoția curentă, respectiv 375 de candidați din promoțiile anterioare).

sursă: edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

FOTO: Legume și fructe gratuite, în piața din centrul orașului Alba Iulia, pentru cetățenii nevoiași

Publicat

Legume și fructe gratuite – asta pot găsi în piețele din Alba Iulia, de marți, 7 iulie, cetățenii mai nevoiași ai orașului. 

Un proiect implementat la nivel european, dar și în câteva orașe din România, a fost adus de reprezentanții Primăriei Alba Iulia și într-o piață din municipiu.

Mai exact, „Tarabele cu Bine” sunt două spații din piața din Centru, unde producătorii, vânzătorii sau cetățenii pot lăsa, sub formă de donație, legume și fructe pentru cei mai nevoiași dintre cetățeni.

 

sursă foto: Facebook – Voicu Paul

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

FOTO Gest de omenie: Preoții din zona Munților Apuseni au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia

Publicat

Mai mulți preoți din Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, din zona Câmpeni și Abrud, au donat marți sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină.

„Mulțumim preoților din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba care au donat sânge. La fel mulțumim tuturor persoanelor care nu se tem să vină la Centrul de Transfuzie Sanguină, în această perioadă a pandemiei, pentru a face un gest de omenie”, au transmis reprezentanții centrului.

Program donatori Centrul de Transfuzie Sanguină Alba Iulia:

 •  Luni – Vineri – 07:30 – 12:00

Informații la telefon 0258.834050 (Luni – Vineri).

„Mulți oameni se tem să vină la Centrul de Transfuzie Sanguină în această perioadă a pandemiei de COVID-19. Dorim să facem următoarele precizări:
 • La Centrul de Transfuzie Sanguină vin oameni sănătoși pentru a dona sânge. Astfel, considerăm că riscul de a contacta infecția cu noul coronavirus este mai mic decât în alte locuri cum ar fi magazine, farmacii, care sunt vizitate de un număr mare de persoane.
 • Frecvent se efectuează dezinfecția încăperilor și a suprafețelor de contact; există dezinfectanți la intrarea în instituție și pe tot circuitul donatorilor.
 • Încăperile sunt aerisite frecvent.
 • Oferim donatorilor măști de protecție și botoșei.
 • Respectăm distanțarea de 2 m între persoane.
 • Donatorii sunt consultați, de asemenea li se măsoară temperatura.
 • Personalul medical poartă echipament de protecție.

Tot mai mulți bolnavi (non COVID, dar și COVID) au nevoie de sânge și așteaptă de la voi o mână întinsă care să-i salveze”, au mai explicat reprezentanții centrului.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

FOTO: O stradă din Aiud inundată în urma ploilor torențiale din ultimele ore. Mai multe locuințe afectate

Publicat

O ploaie torențială a provocat noi pagube asupra unor locuințe situate pe strada Dorului din Aiud. 

Potrivit unei postări pe Facebook, reprezentanții primăriei din Aiud au transmis că daunele au fost mici și nu au fost afectate mai multe locuințe de pe strada respectivă, datorită unor lucrări asupra podurilor din zonă. 

”Ploaia torențială care a căzut la Aiud în ultimele două ore a produs o nouă viitură cu pagube mici pe strada Dorului. Din fericire lucrările executate în zona podurilor a permis curgerea apei astfel încât străzile și imobilele să nu fie afectate.

Reamintim:

1. Viiturile care au ridicat probleme și astăzi și în urmă cu două săptămâni au fost cauzate de căderi masive de precipitații într-un interval foarte scurt de timp.

2. Strada Dorului, în zona rigolei și în aval încă aproximativ 40 de metri, a fost afectată prin ieșirea necontrolată a apei.

3. Podul CFR, aflat în proces de decolmatare de către CFR și monitorizat zilnic de către Primărie, a permis curgerea apei fără ca podul să fie afectat.

4. Apele Române și-au asumat intervenții de urgență acolo unde malurile au fost afectate, lucrările nefiind încă începute.

5. Solicitarea adresată Guvernului prin Ministerul Mediului și Apele Române pentru finanțarea proiectului de regularizare integrală a Văii Aiudului așteaptă un răspuns la rectificarea bugetară”, au scris reprezentanții Primăriei Aiud pe Facebook.

sursă foto: Facebook Primăria Municipiului Aiud

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate