Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Ministerul Educaţiei a publicat LISTA materiilor la care elevii dau TEZĂ în anul şcolar 2014-2015. Disciplinele la gimnaziu şi licee


Publicat

examen bacalaureat

bac examenMinisterul Educaţiei Naţionale a publicat lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2014-2015. Tezele de pe semestrul I sunt programate până la data de 19 decembrie 2014.

Pentru semestrul al II-lea, acestea se susţin, de regulă, până la data de 22 mai 2015. În semestrul al II-lea, la clasa a VIII-a, tezele se vor susține până la data de 15 mai 2015, iar la clasele terminale de liceu, până la data de 24 aprilie 2015.

La şcolile şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pe lângă lucrările scrise menţionate în listă, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba şi literatura maternă, indiferent de nivel, filieră, profil, specializare/calificare profesională, an de studiu şi formă de şcolarizare.

Citeşte şi CALENDARUL anului şcolar 2014-2015. Când sunt programate tezele şi examenele. Modificări şi noutăţi pentru elevi

La clasele cu predare în regim bilingv sau intensiv a unei limbi străine, indiferent de specializare/calificare profesională, pe lângă lucrările scrise menţionate în listă, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba străină respectivă.

cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susţine la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele menţionate în listă. Opţiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an şcolar.

În învăţământul special care utilizează curriculumul şcolii de masă se susţin tezele prevăzute pentru învăţământul de masă. În celelalte unităţi de învăţământ special se susţin teze la limba și literatura română şi matematică, începând cu clasa a VI-a.

Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze) pentru anul şcolar 2014 – 2015

ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL

Clasele a V-a – a VII-a

1. Limba și literatura română

2. Matematică

Clasa a VIII-a

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Istorie/Geografie (la alegere)

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL

FILIERA TEORETICĂ

Clasele a IX-a – a XII-a /a XIII-a

– învăţământ zi, seral, frecvenţă redusă (f.r.), specializările:

Filologie:

1.Limba și literatura română

 1. Limba modernă I
 2. Istorie/ Geografie (la alegere)
 3. Limba latină (la învăţământ seral şi f.r. la clasa a XIII-a, teza se va susţine la Științe socio-umane)

Ştiinţe sociale

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie/ Geografie (la alegere)
 4. Ştiinţe socio-umane (Logică, argumentare şi comunicare la clasa a IX-a / Psihologie la clasa a X-a / Economie sau Sociologie (la alegere) la clasa a XI- a / Filosofie la clasa a XII-a/ Filosofie la clasa a XIII-a seral și f.r. )

Matematică – informatică

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Informatica (la seral și f.r. pentru clasele a IX-a și a X-a teza se va susține la Fizică)
 4. Fizică/Chimie/Biologie (la alegere) ( la învăţământ seral şi f.r. la clasa a XII-a și a XIII-a, teza se va susţine la Fizică)

Ştiinţe ale naturii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică/Chimie/Biologie(la alegere)
 4. Fizică/Chimie/Biologie (la alegere, altă disciplină decât cea aleasă la poziţia 3 )

FILIERA VOCAŢIONALĂ

Clasele a IX-a – a XII-a, învăţământ zi, specializările:

Arte plastice şi decorative

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istoria artelor şi arhitecturii
 4. Ştiinţe socio-umane

Arhitectură, arte ambientale şi design

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică
 4. Ştiinţe socio-umane

Conservare –restaurare bunuri culturale:

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Ştiinţe socio-umane
 4. Istoria artelor şi arhitecturii

Muzică

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Ştiinţe socio-umane
 4. Istoria muzicii

Coregrafie

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă
 3. Ştiinţe socio-umane
 4. Istoria baletului

Teatru/Arta actorului

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Ştiinţe socio-umane
 4. Istoria teatrului

Profilul sportiv

1.Limba și literatura română

2. Limba modernă I

3.Biologie

4.Pregătire sportivă teoretică

Profilul pedagogic – învăţător-educatoare

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică

4.Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/ Teoria și practica instruirii şi evaluării (clasa a X-a)/ Managementul clasei de elevi (clasa a XI -a) / Psihopedagogie specială sau Didactici inovative (la alegere), clasa a XII-a

Profilul pedagogic – instructor de educație extraşcolară

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică (clasa a IX-a)/Psihologie generală (clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie (la alegere), clasele a XI-a şi a XII-a
 4. Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/Psihologie generală (clasa a X-a)/ Psihologia vârstelor (clasa a XI-a) / Psihologia educației (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic – bibliotecar-documentarist

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică (clasa a IX-a)/Psihologie (clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie( la alegere), clasele a XI-a şi a XII-a
 4. Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/ Teoria educaţiei şi managementul clasei de elevi (clasa a X-a)/ Biblioteconomie (clasa a XI-a) / Psihologia educaţiei (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic – pedagog şcolar

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I

3.Matematică(clasa a IX-a)/Psihologie(clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie( la alegere), clasele a XI-a şi a XII-a

 1. Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/Teoria educaţiei si managementul clasei de elevi (clasa a X-a)/ Psihologia vârstelor (clasa a XI-a)/ Psihologia educaţiei (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic – mediator şcolar

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică (clasa a IX-a)/Psihologie(clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie( la alegere), clasele a XI-a şi a XII-a
 4. Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a)/ Managementul grupului și al relațiilor cu familia (clasa a X-a)/ Psihologia copilului și a adolescentului (clasa a XI-a)/ Psihologia educaţiei (clasa a XII-a)

Profilul pedagogic – educator-puericultor

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică
 4. Introducere în pedagogie. Educație timpurie (clasa a IX-a)/ Curriculum pentru educație timpurie (clasa a X-a)/ Psihologia educaţiei(clasa a XI-a)

Profilul teologic ortodox

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie (clasele a IX-a – a X-a) / Dogmatica (clasele a XI-a – a XII-a)
 4. Studiul Vechiului Testament(clasele a IX-a – a X-a) / Studiul Noului Testament (clasele a XI-a – a XII-a)

Profilul patrimoniu cultural

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie (clasele a IX-a – a XI-a) / Studiul Noului Testament (clasa a XII-a)
 4. Studiul Vechiului Testament(clasele a IX-a – a X-a) / Istoria artelor (clasele a XI-a – a XII-a)

Profilul teologic romano-catolic (limba română)

Profilul teologic greco-catolic

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Catehism/Studiul biblic (la alegere)

Profilul teologic romano-catolic (limba maghiară)

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Catehism (clasele a IX-a – a X-a) / Studiul Biblic al Noului Testament (clasele a XI-a – a XII-a)

Profilul teologic penticostal

 1. Limba şi literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Vechiul Testament (clasa a IX-a)/ Noul Testament (clasa a X-a)/Istoria creştinismului (clasa a XI-a)/ Pneumatologie(clasa a XII-a)

Profilul teologic baptist

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Studiul Vechiului Testament (clasa a IX-a) / Studiul Noului Testament (clasa a X-a) / Istoria creştinismului (clasa a XI-a)

Profilul teologic adventist

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Cunoştinţe biblice (clasele a IX-a – a X-a) / Studiul Bibliei (clasele a XI-a – a XII-a)

Profilul teologic reformat şi profilul teologic unitarian

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Studii biblice

Profilul teologic musulman

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Istorie
 4. Viaţa profetului (clasa a IX-a)/ Legislaţie Islamică (clasele a X-a – a XII-a)

LICEUL MILITAR (Ministerul Apărării Naționale)

Specializarea Matematică – informatică

 1. Limba și literatura română
 2. Limba modernă I
 3. Matematică
 4. Informatică

FILIERA TEHNOLOGICĂ

Clasele a IX –a și a X-a învăţământ zi

Profiluri

Servicii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Limba modernă I

Resurse naturale şi protecţia mediului

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Biologie/Fizică (la alegere)

Tehnic

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică

Clasele a XI-a – a XII-a – învăţământ zi

Calificările profesionale: Tehnician în turism, Tehnician în activităţi de poştă, Tehnician în activităţi economice, Tehnician în administraţie, Tehnician în achiziţii şi contractări, Tehnician în hotelărie, Tehnician în activităţi de comerţ, Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting, Coafor stilist:

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Economie (clasa a XI-a)/ Economie aplicată (clasa a XII-a)

Calificările profesionale: Tehnician chimist de laborator

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie

Calificările profesionale: Tehnician în prelucrarea lemnului, Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare, Tehnician proiectant produse finite din lemn

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Fizică (la alegere)

Calificările profesionale: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician hidro-meteorolog, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician pentru animale de companie, Tehnician în agricultură, Tehnician agromontan, Tehnician veterinar, Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere, Tehnician în industria alimentară, Tehnician în agroturism, Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase, Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor, Tehnician în industria alimentară extractivă, Tehnician agronom, Tehnician zootehnist, Tehnician horticultor, Tehnician în agricultură ecologică

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Biologie (la alegere)

Calificările profesionale: Tehnician în chimie industrială, Tehnician în industria materialelor de construcţii, Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/fizică (la alegere)

Calificările profesionale: Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică /Chimie( la alegere)

Calificările profesionale: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician electromecanic, Tehnician în construcţii şi lucrări publice, Tehnician instalator pentru construcţii, Tehnician transporturi, Tehnician metrolog, Tehnician operator roboţi industriali, Tehnician poligraf, Tehnician audio-video, Tehnician producţie film şi televiziune, Tehnician multimedia, Tehnician producţie poligrafică, Tehnician aviaţie, Tehnician instalaţii de bord (avion), Tehnician prelucrări la cald, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician operator procesare text/imagine, Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, Tehnician mecatronist, Tehnician de telecomunicaţii, Tehnician proiectant CAD, Tehnician designer vestimentar, Tehnician în instalaţii electrice, Tehnician operator telematică, Tehnician în automatizări, Tehnician electrician electronist auto, Tehnician energetician, Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică, Tehnician construcţii navale

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică

Clasele a IX –a, a X –a şi a XI-a – semestrul I – învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă

Profiluri

Servicii

1.Limba și literatura română

2.Matematică

3.Limba modernă I

Resurse naturale şi protecţia mediului

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Biologie /Fizică ( la alegere) ( la clasa a XI-a sem. I teza se va susţine obligatoriu la Fizică)

Tehnic

1. Limba și literatura română

2. Matematică

3. Fizică

Clasa a XI-a – semestrul II, clasa a XII-a şi a XIII-a (r.d.) – învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă

CLASA a XIII-a (r.p.), clasa a XIV-a (r.p.) – învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă

Profiluri-calificări profesionale

Calificările profesionale: Tehnician în turism, Tehnician în activităţi de poştă, Tehnician în activităţi economice, Tehnician în administraţie, Tehnician în achiziţii şi contractări, Tehnician în hotelărie, Tehnician în activităţi de comerţ, Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting, Coafor stilist

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Economie (clasa a XI-a – semestrul II)/ Economie aplicată (clasa a XII-a, clasa a XIII-a – r.p.)/ Geografie (clasa a XIII-a r.d., clasa a XIV-a – r. p.)

Calificările profesionale: Tehnician chimist de laborator

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie

Calificările profesionale: Tehnician în prelucrarea lemnului, Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare, Tehnician proiectant produse finite din lemn

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Fizică ( la alegere, iar la clasa a XI-a sem. II Fizica este obligatorie)

Calificările profesionale: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician hidro-meteorolog, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician veterinar pentru animale de companie, Tehnician în agricultură, Tehnician agromontan, Tehnician veterinar, Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere, Tehnician în industria alimentară, Tehnician în agroturism, Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală, Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase, Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor, Tehnician în industria alimentară extractivă, Tehnician pentru animale de companie, Tehnician agronom, Tehnician zootehnist, Tehnician horticultor, Tehnician în agricultură ecologică

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Biologie ( la alegere, iar la clasa a XI-a sem. II Chimia este obligatorie)

Calificările profesionale: Tehnician în chimie industrială, Tehnician în industria materialelor de contrucţii, Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie

Calificările profesionale: Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică /Chimie ( la alegere, iar la clasa a XI-a sem. II Fizica este obligatorie)

Calificările profesionale: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician electromecanic, Tehnician în construcţii şi lucrări publice, Tehnician instalator pentru construcţii, Tehnician transporturi, Tehnician metrolog, Tehnician operator roboţi industriali, Tehnician poligraf, Tehnician audio-video, Tehnician producţie film şi televiziune, Tehnician multimedia, Tehnician producţie poligrafică, Tehnician aviaţie, Tehnician instalaţii de bord (avion), Tehnician prelucrări la cald, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician operator procesare text/imagine, Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, Tehnician mecatronist, Tehnician de telecomunicaţii, Tehnician proiectant CAD, Tehnician designer vestimentar, Tehnician în instalaţii electrice, Tehnician operator telematică, Tehnician în automatizări, Tehnician electrician electronist auto, Tehnician energetician, Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică, Tehnician construcţii navale

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică

Clasele a IX –a, a X –a şi a XI-a –- liceu tehnologic special

Profiluri

Servicii

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Limba modernă I

Resurse naturale şi protecţia mediului

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Chimie/Biologie /Fizică ( la alegere)

Tehnic

 1. Limba și literatura română
 2. Matematică
 3. Fizică

Clasele a IX-a, a X-a și a XI-a – învăţământ profesional

În clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, pentru toate domeniile şi calificările, tezele semestriale se vor susţine la limba şi literatura română și matematică.

Şcoala de maiştri anii I şi II

Structura modulară a curriculumului impune încheierea situaţiei şcolare pe module, cu o lucrare finală care are caracter aplicativ şi integrat (practică + conţinuturi interdisciplinare), iar nota nu are valoare de teză.

Şcoala postliceală – anii I, al II-lea şi al III-lea

Structura modulară a curriculumului impune încheierea situaţiei şcolare pe module, cu o lucrare finală care are caracter aplicativ şi integrat (practică + conţinuturi interdisciplinare), iar nota nu are valoare de teză.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ABRUD

Atac cu cuțitul, la Abrud. Tânăr REȚINUT de polițiști, după ce a rănit doi tineri cu un briceag

Publicat

cutit, briceag, atac

Un tânăr din Abrud a fost reținut sâmbătă dimineața de polițiști, după ce a atacat doi tineri cu un cuțit și ar fi furat un telefon mobil. 

Potrivit unor surse Alba24, evenimentul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Abrud. Din primele informații se pare că patru tineri, cu vârste cuprinse între 33 și 34 de ani, s-ar fi întâlnit acasă la unul dintre ei, unde ar fi consumat băuturi alcoolice.

La un moment dat, fără un motiv anume, unul ar fi scos un cuțit cu care i-a lovit pe doi dintre ei. În urma atacului, un tânăr a fost rănit în zona pieptului și altul în zona călcâiului, prima dintre victime necesitând în jur de 7 zile de îngrijiri medicale.

Din câte se pare, agresorul ar fi furat și un telefon mobil aparținând unuia dintre tineri.

Agresorul a fost reținut de polițiști sâmbătă dimineața, urmând ca duminică să fie prezentat procurorilor pentru luarea măsurilor legale.

Acesta este cercetat pentru lovire sau alte violențe și furt.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA, 14-20 iunie: Temperaturi maxime de până la 28 de grade Celsius, ploi și furtuni. Prognoza în localități

Publicat

Vreme rece în prima zi a săptămânii viitoare în județul Alba. Temperaturile încep să crească începând de marți și vor atinge 27 – 28 de grade Celsius, duminică. 

Sunt anunțate averse și furtuni aproape în fiecare zi a săptămânii.

La munte, maximele vor varia între 10 – 24 de grade la Șugag, respectiv 12 – 24 de grade la Arieșeni.

Prognoza meteo pe zile în localități din județul Alba, 14-20 iunie:

Luni, 14 iunie

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Marți, 15 iunie

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Sebeș: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Șugag: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; mai cald

Cugir: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Miercuri, 16 iunie

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Joi, 17 iunie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Vineri, 18 iunie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Șugag: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Sâmbătă, 19 iunie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Aiud: minime 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o furtună în unele zone

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Duminică, 20 iunie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Morminte descoperite de arheologii Muzeului Unirii din Alba Iulia, pe șantierul drumului expres Craiova – Pitești

Publicat

Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au descoperit recent vestigii din preistorie până în epoca post-romană, în urma unor săpături preventive efectuate pe șantierul drumului expres Craiova – Pitești. Potrivit directorului muzeului albaiulian, Gabriel Rustoiu, în zonă s-au descoperit morminte, ceramică și locuințe. 

Potrivit IPJ Dolj, polițiști din cadrul Secţiei 5 Poliție Rurală Pielești s-au sesizat din oficiu ca urmare a unei postări pe o rețea de socializarea, cu privire la faptul că pe raza comunei Ghercești, în şantierul organizat pentru drumul expres Craiova-Piteşti au fost descoperite mai multe gropi în care se află osemnite.

La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că pe raza satului Gîrleşti, comuna Gherceşti, a fost descoperit un sit arheologic cu ocazia efectuarii lucrărilor
la drumul expres Craiova-Pitești, fiind efectuate mai multe săpături arheologice de către reprezentanţii Muzeului Național al Unirii Alba Iulia în baza autorizaţiei pentru
cercetarea arheologică preventivă emisă de Ministerul Culturii.

În situl arheologic pe o porțiune de aproximativ un kilometru se găsesc mai multe gropi făcute de către arheolgii Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, iar în unele gropi se găsesc oseminte.

Majoritatea gropilor sunt acoperite cu folie de plastic, paza acestora fiind asigurată de către o societate de pază contractată de către societatea care efectuează tronsonul 1 al drumului expres.

„Este vorba despre un sit de dimensiuni foarte mari. Vestigiile descoperite vin din preistorie până în epoca post-romană (se întind pe câteva mii de ani). Este vorba de un tronson de 17 kilometri de autostradă pe care a fost găsit un singur sit. Acolo sunt trei arheologi de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Folia a fost aplicată pentru a proteja vestigiile de la o zi la alta de soare. În zonă s-au descoperit morminte, ceramică, locuințe”, a precizat pentru Alba24, directorul Muzelui Unirii din Alba Iulia, Gabriel Rustoiu.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

14 iunie, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Cetățenii, așteptați la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia

Publicat

În fiecare an la data de 14 iunie este marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Cu această ocazie, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba îi așteaptă atât pe donatorii fideli, cât și pe donatorii noi. 

Echipa „Donează sânge, fii erou!” îi invită pe cei care doresc să doneze sânge la Centrul aflat pe b-dul Revoluției 1989 nr. 23 (în incinta Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia), în intervalul orar 07:30 – 12:00. Nu este nevoie de programare.

Principalele criterii pe care trebuie să le îndepliniți pentru a putea dona sânge:

 • vârsta: 18-60 ani;
 • greutatea: femei – între 55 și 100 kg; bărbați – între 60 și 110 kg;
 • pulsul: 60-100 bătăi pe minut;
 • să nu consumați alimente bogate în grăsimi în ziua donării și cu o zi înainte;
 • să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase, etc.);
 • să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)
 • să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile;
 • să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (dar anticoncepționalele și suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate);
 • să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni;
 • să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după);
 • să nu consumați alcool cu 48h înaintea donării.

Fiecare donator va obține bonuri de masă în valoare totală de 65 lei, o adeverință pentru o zi liberă de la locul de muncă sau de la universitate și o reducere de 50% pentru un abonament la mijloacele de transport în comun pe timp de o lună.

De aseemenea, cetățenii sunt invitați să instaleze aplicația BlooDoChallenge – ghidul de buzunar al donatorului de sânge.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate