Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

PRIMĂRIILE sunt OBLIGATE să publice documente și informații în Monitoare Oficiale locale, disponibile online

Publicat


laptop calculator

Toate primăriile şi consiliile judeţene vor trebui să publice online monitoare oficiale locale. Dacă până acum, obligaţia se referea doar în forma printată, o ordonanţă publicată de Guvern prevede formatul electronic.

“Prezenta ordonanță stabilește cadrul general pentru organizarea și publicarea monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, denumite în continuare monitoare oficiale locale”, se arată în textul actului normativ.

Prin ordonanţă se explică faptul că, “prin organizarea și publicarea monitoarelor oficiale locale se realizează sistematizarea și standardizarea unui mijloc public de garantare a accesului la informații prin tehnologii informaționale, pe de o parte, dar și o creștere a eficienței operaționale, prin reducerea cheltuielilor de natură birocratică, pe de altă parte”.

Noua legislaţie este menită să simplifice procedurile administrative, deziderat inclus în Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, respectiv a Planului integrat de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.

Acest plan prevede crearea unui portal unic unde să fie publicate și consultate gratuit actele autorităților administrației publice locale (hotărârile consiliilor locale și județene, dispoziții ale primarilor și președinților consiliilor județene – Monitor Oficial Local).

Prin noile reglementări, vor fi eliminate costuri pentru publicarea anumitor acte administrative ale autorităților administrației publice locale şi va fi stabilită ordonarea publicării acestora pe paginile de internet ale unităților administrativ-teritoriale.

Se va specifica data de la care actele respective devin obligatorii și produc efecte.

„Măsurile adoptate prin prezentul act normativ au în vedere interesul public şi îşi propun să stopeze perpetuarea practicilor birocratice şi costisitoare de la nivelul administraţiei publice, în domenii specifice pentru care atât cetăţenii cât și autorităților administrației publice locale şi-au arătat nemulţumirea în diverse forme şi care blochează însuşi bunul mers al procedurilor administrative”, se arată în nota de fundamentare.

Noua reglementare urmăreşte consacrarea principiului autonomiei locale, facilitarea accesului cetățenilor la formele de exprimare a voinței autorităților administrației publice locale (din orice punct al globului, fără a fi nevoiți să aloce timp și bani pe fondul descongestionării activității directe dintre personalul din administrația publică locală și cetățeni), garantarea și standardizarea publicării actelor administrative ale autorităților administrației publice locale (astfel că un act administrativ nepublicat în monitorul oficial al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu există), exercitarea obligației de comunicare a actelor administrative către prefecți, pentru verificarea legalității actelor administrative, în mod transparent și unitar (eliminându-se orice formă de abuz), reducerea costurilor privind publicarea și comunicarea actelor administrative.

Monitorul oficial local va fi publicat pe pagina de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, fiind regăsit ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă, potrivit actului normativ.

La activarea etichetei „Monitorul Oficial Local” se deschid șase sub-etichete:

a) Statutul Unității Administrativ-Teritoriale;

b) „Regulamentele privind procedurile administrative”, unde se publică atât Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, cât și Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive;

c) „Hotărârile autorității deliberative”, unde se publică actele administrative adoptate de consiliul local, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliul județean, după caz, atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual; aici se publică atât Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, cât și Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;

d) „Dispozițiile autorității executive”, unde se publică actele administrative emise de primar, de primarul general sau de președintele consiliului județean, după caz, cu caracter normativ; aici se publică atât Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, cât și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;

e) „Documente și informații financiare”, prin care se asigură îndeplinirea obligațiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;

f) „Alte documente”, unde se publică: Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ; informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale; informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ; minutele în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică; procesele-verbale ale ședințelor autorității deliberative; declarațiile de căsătorie; alte documente nemenționate la lit. a) – f) și care, potrivit legii, sunt prevăzute, la modul explicit, că fac obiectul aducerii la cunoștință publică; oricăre alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară.

De asemenea, pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se include o etichetă „Monitorul Oficial Local” în care se vor introduce link-urile către fiecare etichetă a fiecărei pagini de internet „Monitorul Oficial Local” a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor, ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene link-ul respectiv în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Actele administrative, precum și orice alte documente prevăzute se redactează și se publică cu respectarea tuturor cerințelor impuse de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Toate datele din monitorul oficial local trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.

Sistemul informatic care gestionează monitorul oficial local respectă prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.

În cazul unităților administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, având dreptul de a folosi limba maternă în raporturile cu autoritățile administrației publice locale (eticheta „Monitorul oficial local” şi structura detaliată a acesteia se asigură atât în limba română, cât și în limba minorității naționale respective).

În structura funcțională a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se instituie un compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative, iar persoana/persoanele din acest compartiment de specialitate care are/au ca atribuții organizarea monitorului oficial local, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, se stabilește/stabilesc prin dispoziție a autorității executive. Secretarul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și persoanele desemnate de autoritatea executivă au responsabilitatea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea și publicarea monitorului oficial local.

Cheltuielile ocazionale de punerea în aplicare a prezentei ordonanțe se asigură din bugetele locale respective.

În cazul în care prin intermediul paginii de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale se asigură publicitate pentru persoanele fizice sau juridice, după caz, prin hotărâre a autorității deliberative, la propunerea autorității executive, se stabilesc taxe speciale, în condițiile legislației privind finanțele publice locale, care se fac venituri la bugetul local respectiv.

Nu se pot stabili taxe speciale pentru publicarea pe pagina de internet a declarației de căsătorie ori pentru încheierea căsătoriei, indiferent de locul unde aceasta are loc.

Publicarea oricărui act administrativ se face în format „pdf” editabil pentru a se păstra macheta și aspectul documentului intacte, astfel încât acesta să arate exact așa cum a fost realizat și să poată fi tipărit corect de oricine și de oriunde, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor, asigurându-se respectarea reglementărilor în materia protecției datelor personale, se mai precizează în textul ordonanţei.


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Berbeceanu – ”Momente Grele”: Drama din familia fostului șef BCCO Alba Iulia, povestită în versuri de fiul său Bogdan

Publicat

berbeceanu jr

Arestarea și falsele acuzații împotriva fostului șef BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, au devenit subiect de melodie hip hop. Însă, cel care interpretează piesa ”Momente Grele” nu este străin și nu a privit din afară faptele din octombrie 2013. Interpretul este chiar fiul comisarului, Bogdan Berbeceanu.  Marți, 10 decembrie, Berbeceanu junior a lansat pe Youtube […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

APIA: Fermierii pot depune până la 31 decembrie cererile de acord pentru ajutorul privind acciza la motorină în 2020. CONDIȚII

Publicat

apia alba iulia

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, se depun Cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2020, la Centrele Judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe raza cărora sunt […]

Citește mai departe
Publicitate

ADMINISTRATIE

Artificii de Revelion prin achiziție directă, la Alba Iulia. Cât durează spectacolul

Publicat

Primăria Alba Iulia a demarat procedura de achiziție directă a spectacolului de artificii de Revelion 2019-2020. Instituția nu a făcut publică și valoarea estimată a achiziției, însă, potrivit reprezentanților ei, va fi selectat ofertantul cu prețul cel mai mic.  Spectacolul va avea minim 3 puncte de tragere sincronizate, ”cu efecte simetrice”, scriu reprezentanții Primăriei Alba […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

O mașină a luat foc în localitatea Izvorul Ampoiului. Intervin pompierii din Alba Iulia și Zlatna

Publicat

pompieri

Un autoturism din localitatea Izvorul Ampoiului a luat foc marți seara, în jurul orei 17.50.  Pentru stingerea focului s-au deplasat la fața locului pompierii din Alba Iulia și serviciul voluntar din Zlatna cu două autospeciale de stingere.  Știre în curs de actualizare.   

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate