Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Noi provocări pentru antreprenori: Decontul RO e-TVA precompletat de ANAF complică activitatea companiilor și a contabililor

Publicat

Noi provocări pentru antreprenori de la 1 august 2024 – Decontul RO e-TVA precompletat de ANAF complică activitatea companiilor și a profesionistilor contabili.

Guvernul României a adoptat o nouă Ordonanță de Urgență, în vigoare din 21 iunie 2024, referitoare la Decontul RO e-TVA precompletat de ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală (OUG nr. 70/2024) și care va influența major modul în care antreprenorii vor fi nevoiți să-și gestioneze afacerile și mai ales, să reușească să explice ANAF-ului de ce în deconturile de TVA depuse de contribuabili sunt diferențe față de decontul e-TVA precompletat primit de la ANAF.

Dacă nu reușesc să explice ANAF-ului aceste diferențe, contribuabilii pot fi supuși inspecţiei fiscale sau controlului antifraudă, care se realizează în funcţie de nivelul riscului fiscal stabilit pe baza analizei de risc a fiecărui contribuabil, explică profesor universitar dr. Adela Socol – contributor Alba24.ro.

Decontul precompletat RO e-TVA se implementează începând cu data de 1 august 2024 pentru operaţiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (termenul de implementare apărea încă de anul trecut, la art. 8, alin. 2 din OUG nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru gestionarea şi evidenţierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare).

Ce este decontul precompletat de TVA – numit RO e-TVA

Se introduce un nou tip de Decont precompletat de TVA – numit RO e-TVA, pe care îl va genera ANAF din baza sa de date pentru fiecare plătitor de TVA, din informațiile pe care contribuabilii le-au transmis la ANAF prin sistemele factura electronică e-Factura, e-Transport, sigiliul electronic al mărfurilor e-Sigiliu, fişierul standard de control fiscal e-SAF-T, e-Case de marcat electronice, sistemul informatic integrat vamal și alte sisteme ale Ministerului Finanțelor.

ANAF va transmite fiecărui contribuabil plătitor de TVA un Decont precompletat RO e-TVA, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, prin intermediul SPV – Spaţiului privat virtual, până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale (exemplu, pentru o firmă care este plătitoare de TVA lunar, pentru operațiunile aferente lunii iulie 2024, ANAF îi va transmite Decontul precompletat RO e-TVA până la data de 20 august 2024, inclusiv).

Ce obligații rămân valabile

Rămâne valabilă obligația cunoscută a plătitorilor de TVA de a depune la ANAF Decontul de TVA, astfel:

  • lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii de raportare, de către persoanele impozabile care au realizat în anul anterior o cifră de afaceri mai mare de 100.000 euro;
  •  trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului, de către persoanele impozabile care au realizat în anul anterior o cifră de afaceri de până la 100.000 euro inclusiv.

Contribuabilii plătitori de TVA trebuie să compare propriul lor decont de TVA depus la ANAF cu  decontul RO e-TVA precompletat de ANAF. Aparent, între cele două documente nu ar trebui să fie diferențe și instrumentul creat de ANAF ar putea fi perceput drept un sprijin logistic pentru contribuabili. În realitate însă, operaţiunile impozabile realizate şi starea de fapt fiscală a contribuabililor nu este pe deplin cunoscută de către ANAF pe baza sistemelor informatice din care se generează decontul RO e-TVA precompletat.

Cum va fi pus în practică

Din păcate, în practică vor exista foarte puține situații în care nu vor fi identificate diferențe între valorile declarate de către contribuabil prin decontul clasic de TVA și valorile din decontul RO e-TVA precompletat de ANAF, din următoarele considerente:

ANAF ignoră faptul că sistemul TVA la încasare este aplicat de un număr semnificativ de companii mici, cu cifra de afaceri anuală de până la 4,5 milioane lei. În cazul acestor companii, colectarea și deducerea TVA se face la momentul încasării, respectiv a plății efective a facturii de livrări/achiziții și nu la data emiterii acesteia (dată la care se transmite factura în sistemul Ro e-Factura).

Acești contribuabili declară prin decontul clasic de TVA sumele reprezentând TVA la momentul încasării/plății facturilor de livrări/achiziții și nu la data emiterii acestor facturi. De asemenea, contribuabilii care efectuează achiziții de la furnizorii care aplică TVA la încasare vor deduce TVA-ul aferent facturilor doar la momentul achitării parțiale/integrale a facturilor și nu la data la care acestea au fost emise și raportate în sistemul Ro e-Factura.

Există și alte situații întâlnite frecvent în activitatea contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA, care vor genera diferențe de natura celor explicate anterior:

achiziții efectuate pe baza bonurilor fiscale pentru care nu sunt emise facturi, achiziții pe bază de factură, dar care sunt supuse deductibilității limitate a TVA (cel mai comun exemplu este în cazul autoturismelor, cu deductibilitate limitată la 50% la achiziție și cheltuieli cu funcționare și întreținere), TVA achitat la importul de bunuri etc.

Cum se verifica informațiile de la ANAF

Verificarea concordanței informațiilor de la ANAF cu cele de la contribuabil presupune parcurgerea următoarelor etape:

ETAPA 1. După depunerea decontului normal de TVA de către contribuabili, ANAF verifică dacă sunt diferențe semnificative între ceea ce declară plătitorii de TVA și sumele din decontul RO e-TVA. Prin diferenţe semnificative se înţeleg valorile care depăşesc pragul de semnificaţie ce îndeplineşte condiţiile cumulative de minimum 20% în cotă procentuală şi o valoare absolută de minimum 1.000 lei. Chiar dacă apar diferențe sub pragul de semnificaţie, ANAF, în baza analizei de risc, poate să îi ceară contribuabilului explicații asupra diferențelor.

ETAPA 2. Până la data de 5 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA, ANAF notifică persoana impozabilă prin SPV asupra diferenţelor semnificative între valorile din decontul clasic de TVA și decontul RO e-TVA, prin intermediul formularului electronic de notificare „Diferenţe operaţiuni impozabile RO e-TVA” (al cărui model se va aproba prin ordin al preşedintelui ANAF în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 70/2024).

Etapa 3 și 4

ETAPA 3. Contribuabilul are obligația să ofere explicații ANAF asupra diferențelor, prin transmiterea în SPV a formularului “Notă justificativă privind diferenţe RO e-TVA prin mijloacele electronice”, în termen de 10 zile de la data primirii notificării „Diferenţe operaţiuni impozabile RO e-TVA”. Nota justificativă va fi un formular electronic pus la dispoziţia persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru justificarea diferenţelor dintre decontul clasic de TVA depus de societate și decontul RO e-TVA primit prin SPV (al cărui model se va aproba prin ordin al preşedintelui ANAF în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 70/2024).

ETAPA 4. ANAF analizează “Nota justificativă privind diferenţe RO e-TVA” şi dispune măsurile legale. Nefurnizarea sau furnizarea parţială a informaţiilor solicitate de ANAF reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al TVA. ANAF selectează persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA ce urmează a fi supuse inspecţiei fiscale sau controlului antifraudă în funcţie de nivelul riscului fiscal stabilit pe baza analizei de risc.

Se consideră că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA şi dacă se regăsesc în cel puţin una dintre următoarele situaţii: nu depun în termenul legal Nota justificativă privind diferenţe RO e-TVA sau există diferenţe semnificative între decontul precompletat de ANAF și ce declară contribuabilul, care nu prezintă informaţii şi date complete şi/sau concludente prin intermediul documentului „Nota justificativă privind diferenţe RO e-TVA”, ce pot conduce la restituirea unor sume necuvenite şi concomitent existenţa riscului unor fapte de evaziune fiscală.

Decontul precompletat RO e-TVA nu constituie titlu de creanţă

Din fericire, Decontul precompletat RO e-TVA nu constituie titlu de creanţă, dar neîndeplinirea obligaţiilor persoanei impozabile de a transmite la ANAF “Nota justificativă privind diferenţe RO e-TVA” și transmiterea cu întârziere a acestei note, după termenul de 10 zile de la data primirii notificării „Diferenţe operaţiuni impozabile RO e-TVA” constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei. Acestei contravenții i se aplică prevederile OG nr. 2/2001 cu privire la plata a jumătate din cuantumul amenzii în termen de 15 zile de la data primirii Procesului verbal de contravenție.

Scopurile declarate ale Decontului precompletat RO e-TVA sunt legate de reducerea decalajului fiscal în domeniul TVA, creşterea gradului de conformare voluntară care să conducă la asigurarea încasării sumelor din TVA la bugetul de stat general consolidat, reducerea impactului evaziunii fiscale rezultate din activităţile economice ilicite desfăşurate de contribuabili (respectiv din modul de evidenţiere şi înregistrare a operaţiunilor impozabile specifice TVA-ului) și consolidarea capacităţii instituţionale a ANAF de colectare a impozitelor şi taxelor prin implementarea unor proiecte de digitalizare.

Dincolo de aceste nobile intenții, noul sistem introdus în domeniul e-TVA-ului va presupune eforturi mai mari ale contribuabililor de a furniza explicații lunare (sau trimestriale) fiscului asupra activității lor, prin noi și noi formulare, termene scurte de raportare, eforturi suplimentare de alocare de personal și implicit o creștere a costurilor serviciilor financiar-contabile.

Profesor universitar dr. Adela Socol – contributor Alba24

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Abureală

    luni, 24.06.2024 at 07:53

    Aviz tuturor consilierilor locali și județeni pe care partidele i-au declarat ,,antreprenori” pt a le întări credibilitatea ! Ochii fiscului nu iartă ocoșeala !

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate