Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Noua lege a pensiilor: Puncte suplimentare pentru persoanele care au cotizat peste 25 de ani. Noua formulă de calcul

Publicat

Noua lege a pensiilor: Persoanele care au cotizat peste 25 de ani vor primi puncte suplimentare. Formula de calcul este în noul proiect de lege.

Detaliile sunt incluse în proiectul de Lege privind sistemul public de pensii, publicat în 31 octombrie de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Noua lege a pensiilor: formula de calcul

Pensia va fi calculată luând în considerare valoarea punctului de referință. Acesta va fi înmulțit cu numărul de puncte.

Punctul de referință este valoarea punctului de pensie împărțit la 25.

Numărul total de puncte reprezintă suma punctelor de contributivitate, puncte stabilitate și puncte perioade asimilate și necontributive.

 • VPR x NR. TOTAL PCT
 • VPR (valoarea punctului de referință) = VPP : 25
 • NR. TOTAL PCT.= puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate si necontributive

Noua lege a pensiilor: puncte suplimentare

La calculul numărului total de puncte se va adăuga un număr de puncte pentru fiecare an realizat peste stagiul de cotizare de 25 de ani, si anume:

 • 0,50 puncte/an pentru anii din intervalul 26-30 inclusiv;
 • 0,75 puncte/an pentru anii din intervalul 31-35 inclusiv;
 • 1 punct/an pentru anii din intervalul 36-40-etc. (varianta bonusului de 0,50/0,75/1 pct agreata de CE )

Aceste puncte se vor acorda doar pentru anii contributivi care nu se suprapun cu anii de pensie.

Totodată, punctele reprezintă stimulente pentru prelungirea vieții profesionale.

Stagiul de cotizare de 25 de ani din cadrul formulei de calcul al VPR nu este un stagiu folosit la calculul dreptului de pensie, ci la calculul VPR.

Noua lege a pensiilor: vârsta standard de pensionare

Pensia pentru limită de vârstă revine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile de:

 • vârstă standard de pensionare
 • stagiu minim de cotizare.

Vârsta standard de pensionare va fi 65 de ani pentru femei și bărbați. Vor crește eșalonat vârstele standard de pensionare, pentru a ajunge la acest nivel.

CITEȘTE ȘI: Noua Lege a Pensiilor. TABEL: Vârstele standard de pensionare. Stagiile complete şi minime de cotizare pentru femei și bărbați

Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie pot opta pentru menţinerea în activitate, anual, până la vârsta de 70 de ani. Este necesar acordul angajatorului.

Noua lege a pensiilor: stagiul minim de cotizare

Potrivit proiectului, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Stagiul complet este de 35 de ani. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea sa eşalonată.

„Începând cu data finalizării eşalonării (…), stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare şi vârsta standard de pensionare (…) sunt majorate în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă din România, la un interval de maxim 3 ani.

În situaţia în care se constată o evoluţie pozitivă a speranţei de viaţă, Guvernul va lua măsuri de modificare a stagiului minim de cotizare, stagiului complet de cotizare şi a vârstei standard de pensionare cu jumătate din perioada de creştere a speranţei de viaţă”, se menţionează în proiect.

Noua lege a pensiilor: reducerea vârstei de pensionare pentru femei. Condiții

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv şi care au născut şi crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare:

 • cu 6 luni pentru un copil născut şi crescut
 • cu un an pentru doi copii
 • cu un an şi şase luni pentru trei copii
 • cu doi ani pentru patru copii
 • cu doi ani şi jumătate pentru cinci copii
 • cu trei ani pentru şase copii
 • cu trei ani şi jumătate pentru şapte copii şi peste.

Reducerea vârstei de pensionare se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.

Noua lege a pensiilor: alte condiții de reducere a vârstei standard de pensionare

Conform expunerii de motive, proiectul de lege cuprinde reglementări privind condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare pentru:

 • activitate desfăşurată în fostele grupe I şi II de muncă
 • condiţii speciale/condiţii deosebite de muncă
 • persoanele cu handicap
 • pensia anticipată.

Noua lege a pensiilor: reducerea vârstei de pensionare – persoane cu handicap

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare contributiv, în condiţii de handicap, beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare în funcţie de:

– gradul de handicap, dovedit cu certificat de încadrare în grad şi tip de handicap cu valabilitate permanentă, după cum urmează:

 • cu 15 ani, dacă au realizat, în condiţii de handicap grav, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare
 • cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţii de handicap accentuat, un stagiu de cotizare contributiv de cel puţin 20 de ani
 • cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţii de handicap mediu, stagiul complet de cotizare.

Noua lege a pensiilor: pensia anticipată

Pensia anticipată se cuvine:

 •  cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributive
 • celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 5 ani (anterior, 8 ani)

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate în care:

 • persoana a beneficiat de pensie de invaliditate
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar
 • a satisfăcut serviciul militar.

„Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare”, se menţionează în Nota de fundamentare.

Noua lege a pensiilor: Pensia de invaliditate

Pensia de invaliditate revine persoanelor care:

 • au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare
 • au capacitatea de muncă diminuată din cauza:
 • accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii
 • altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca
 • accidentelor de muncă şi bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale, în cazul elevilor, ucenicilor şi studenţilor.

Noua lege a pensiilor: indemnizația pentru pensia de invaliditate

Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor:

 • 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, aferent lunii pentru care se face plata.

„Pensia de invaliditate este o categorie de pensie care nu se acordă definitiv, aceasta fiind condiţionată de afectarea temporară a capacităţii de muncă a persoanei.

Ca urmare, la ivirea riscului invalidităţii, se acordă o pensie de invaliditate supusă unor verificări permanente

 • pentru a se constata dacă măsurile recuperatorii aplicate au determinat recuperarea capacităţii de muncă, iar persoana îşi poate relua activitatea.

Întrucât pe timpul acordării pensiei de invaliditate nu se realizează stagii de cotizare în sistemul public, nu sunt îndeplinite condiţiile de stagiu complet de cotizare şi ca urmare nu se poate opta pentru o categorie de pensie ce este condiţionată de realizarea şi chiar depăşirea stagiului complet de cotizare.

Pentru orice grad de invaliditate, în funcţie de natura afectării capacităţii de muncă şi tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activităţi profesionale, la propunerea medicului expert” se mai precizează în document.

Noua lege a pensiilor:

Potrivit sursei citate, principalele aspecte urmărite de noul proiect al Legii pensiilor vizează asigurarea unui sistem de pensii sustenabil din punct de vedere financiar prin includerea în noua legislaţie:

 • a unei formule de calcul bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar, potrivit principiului contributivităţii
 • unui mecanism de indexare a pensiilor clar şi corelat cu realităţile economice.

De asemenea, cheltuielile cu pensiile se vor concentra pe menţinerea ca pondere în valoarea totală a PIB-ului, astfel încât indicatorul de sustenabilitate pe termen mediu şi lung să nu indice un risc ridicat.

Noua lege a pensiilor: formula de calcul

Proiectul mai urmăreşte întărirea principiului contributivităţii astfel încât:

 • cuantumul pensiei să reflecte activitatea profesională şi contribuţia la sistemul public de pensii, în raport de veniturile realizate de asigurat
 • asigurarea sustenabilităţii ţinând seama că ea trebuie aplicată tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii.

„Aplicarea formulei de calcul doar pentru noii pensionari nu reprezintă o opţiune, deoarece excluderea de la aplicarea noii formule a pensiilor aflate în plată ar reprezenta o nouă inechitate, ceea ce ar genera noi nemulţumiri şi, pe cale de consecinţă, obţinerea drepturilor în instanţă”, se subliniază în expunerea de motive a proiectului.

Totodată, proiectul are în vedere identificarea de soluţii privind asigurarea unor pensii adecvate şi echitabile pentru toţi beneficiarii sistemului public de pensii corelate cu contribuţia acestora adusă în timpul vieţii active la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pensii majorate în 2024. Cât va crește pensia minimă

Conform informațiilor Casei Naționale de Pensii Publice, valoarea medie a pensiilor era de 1.960 de lei, iar pensia minimă 1.125 de lei. Pensia minimă va creşte cu cel puţin 151 de lei. Majorarea ar urma să fie făcută diferențiat pentru pensia minimă.

Vezi aici Noua Lege a Pensiilor: DOCUMENT- Textul complet al legii care va fi pus în dezbatere. Toate modificările propuse până acum

Potrivit Guvernului, în 2024, pensiile ar urma să crească în două tranșe: una în ianuarie 2024, alta în septembrie 2024.

Mecanismul de indexare a pensiei

Rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

Majorarea pensiilor se va face anual, în luna ianuarie.

Procentul de majorare şi data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar creșterea acestuia va depinde de procentul de creștere a veniturilor la bugetul de asigurări.

surse: agerpres.ro, mmuncii.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

2 Comentarii

2 Comentarii

 1. Tereza benchea

  vineri, 03.11.2023 at 19:01

  Suntem sătui de atâtea proiecte și speranțe desarte

 2. Burciu Vasile

  miercuri, 08.11.2023 at 11:01

  Punctul lunar de pensie egal cu castigurile brute lunare realizate raportate la castigurile brute medii stabilite de INS; Punctul anual de pensie este egal cu totalul punctelor din anul respectiv raportat la 12 luni; Totalul punctelor contributive este egal cu totalul puntelor anuale din anii lucrati pentru care s-a platit contributia la asigurari sociale.Deci, corect sunt stabilite si publicate in prezent calculul punctelor mentionate mai sus, asa cum au fost calculate si dupa legea 263/2011 si asa trebuie sa ramana.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax