Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Noul Cod de Etică în educaţie. Reguli pentru profesori: FĂRĂ MEDITAŢII cu propriii elevi, cadouri sau favoritisme


Publicat

meditatii elevi

Noul Cod de Etică în Educaţie le interzice profesorilor să facă meditaţii cu propriii elevi ori să primească bani, cadouri sau servicii şi să colecteze fonduri de la elevi şi părinţii acestora pentru protocol în cazul examenelor, evaluărilor, olimpiadelor sau altor concursuri şcolare.

Profesorilor le este interzisă orice activitate care generează corupţie în şcoli precum „fraudarea examenelor, solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, în vederea obţinerii de către beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea“.

Dascălii trebuie să sesizeze orice formă de violenţă verbală sau fizică, oricare formă de discriminare, neglijenţă sau exploatare asupra elevului. Mai mult decât atât, profesorul trebuie să ţină cont şi de alte îndatoriri importante, cum ar fi supravegherea elevilor atât pe parcursul activităţilor desfăşurate în şcoală, cât şi în afara acesteia. De asemenea, un profesor trebuie să-i recomande elevului materiale şcolare, deschise şi gratuite, nu să impună elevului materiale şcolare contra cost.

Potrivit portalinvatamant.ro, Ministerul Educatiei a relansat Codul Etic al Profesorului pentru invatamantul preuniversitar, care aduce o serie de noi obligaţii, dar şi sancţiuni pentru cei care nu îl respectă.

OMEN 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar a fost publicat în Monitorul Oficial şi este în vigoare din 4 octombrie.

La art. 9 al Codului, se precizează că “în exercitarea activităţilor specifice (şcolare şi extraşcolare), personalului didactic îi este interzis: a) să folosească baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte”. Această prevedere ar putea fi interpretată şi prin prisma organizării activităţii “After School”. Cu alte cuvinte, profesorii nu ar mai putea desfăşura astfel de activităţi, fiind plătiţi de părinţi.

Însă rămâne în responsabilitatea unităţilor de învăţământ să organizeze programul “Şcoală după şcoală”, potrivit legislaţiei în vigoare.

Ordinul MEN 4802, în vigoare din septembrie 2017, prevede că “Programul «Școala după școală», denumit în continuare Programul SDS, este un program complementar programului școlar obligatoriu care, prin modalități integrate de sprijin, are ca scop prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, creșterea performanțelor școlare, învățarea remedială, accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber, dezvoltarea personală și integrarea socială, precum și menținerea elevilor într-un spațiu securizat, ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potențial de dezvoltare a unui comportament deviant.”

Potrivit legislaţiei amintite, “oferta de Program SDS este proiectată astfel încât să răspundă nevoilor tuturor elevilor și, cu prioritate, nevoilor elevilor aparținând grupurilor dezavantajate”, iar “organizarea programului se face pe baza unui regulament intern de organizare a Programului SDS, elaborat de fiecare unitate de învățământ”.

Sunt amintite, în cadrul Programului SDS,  activități de educație, complementare activității didactice, care se corelează cu activități de susținere și de dezvoltare personală a elevilor, ca: supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor; recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive; recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale, tulburări de limbaj prin activități remediale, consiliere, alte activități specifice; dezvoltare pentru elevii capabili de performanță; încurajare a lecturii independente; autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială; activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii, sport etc.); proiecte tematice, propuse de către elevi sau părinți, cadre didactice etc.; activități fizice și mișcare; drumeții/excursii/vizionări de spectacole și altele asemenea.

Aceste activităţi pot fi desfăşurate cel mult trei ore după programul obişnuit de cursuri la clasă şi pot fi finanţate din:

– bugetul autorităților locale;

– programe finanțate din fonduri europene sau naționale;

activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări, prin suportul financiar al asociațiilor de părinți, al organizațiilor nonguvernamentale etc., cu respectarea legislației în vigoare;

– bugetul de stat constituit, în condițiile legii, cu această destinație, pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate.

Extras din Codul-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vigoare din 4 octombrie 2018:

“Valori, principii şi norme de conduită

Art. 4.

Personalul didactic trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala in conformitate cu urmatoarele valori si principii:

a) impartialitate si obiectivitate;

b) independenta si libertate profesionala;

c) responsabilitate morala, sociala si profesionala;

d) integritate morala si profesionala;

e) confidentialitate si respect pentru sfera vietii private;

f) primatul interesului public;

g) respectarea si promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educatiei;

h) respectarea legislatiei generale si a celei specifice domeniului;

i) respectarea autonomiei personale;

j) onestitate si corectitudine;

k) atitudine decenta si echilibrata;

l) toleranta;

m) autoexigenta in exercitarea profesiei;

n) interes si responsabilitate in raport cu propria formare profesionala, in cresterea calitatii activitatii didactice si a prestigiului unitatii si institutiei de invatamant preuniversitar, precum si a specialitatii, domeniului in care isi desfasoara activitatea;

o) implicare in procesul de perfectionare a caracterului democratic al societatii.

Art. 5.

In relatiile cu beneficiarii directi ai educatiei, personalul didactic are obligatia de a cunoaste, de a respecta si de a aplica norme de conduita prin care se asigura:

a) ocrotirea sanatatii fizice, psihice si morale a beneficiarilor directi ai educatiei prin:

(i) supravegherea atat pe parcursul activitatilor desfasurate in unitatea de invatamant, cat si in cadrul celor organizate de unitatea de invatamant in afara acesteia;

(ii) interzicerea agresiunilor verbale, fizice si a tratamentelor umilitoare asupra beneficiarilor directi ai educatiei;

(iii) protectia fiecarui beneficiar direct al educatiei, prin sesizarea oricarei forme de violenta verbala sau fizica exercitate asupra acestuia, a oricarei forme de discriminare, abuz, neglijenta sau de exploatare a acestuia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

(iv) combaterea oricaror forme de abuz;

(v) interzicerea hartuirii sexuale si a relatiilor sexuale cu beneficiarii directi ai educatiei;

b) interzicerea oricaror activitati care genereaza coruptie:

(i) fraudarea examenelor;

(ii) solicitarea, acceptarea sau colectarea de catre personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii, in vederea obtinerii de catre beneficiarii directi ai educatiei de tratament preferential ori sub amenintarea unor sanctiuni, de orice natura ar fi acestea;

(iii) favoritismul;

(iv) meditatiile contra cost cu beneficiarii directi ai educatiei de la formatiunile de studiu la care este incadrat;

c) asigurarea egalitatii de sanse si promovarea principiilor educatiei incluzive;

d) respectarea demnitatii si recunoasterea meritului personal al fiecarui beneficiar direct al educatiei.

Art. 6.

In relatiile cu parintii si cu reprezentantii legali ai beneficiarilor directi ai educatiei, personalul didactic respecta si aplica norme de conduita prin care se asigura:

a) stabilirea unei relatii de incredere mutuala si de comunicare;

b) respectarea confidentialitatii informatiilor, a datelor furnizate si a dreptului la viata privata si de familie;

c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educationale oferite, in conditiile art. 5 lit. b) pct. (ii);

d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precadere a celor deschise si gratuite, fara a impune achizitionarea celor contra cost.

Art. 7.

(1) Relatiile colegiale ale personalului didactic se bazeaza pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranta, sprijin reciproc, confidentialitate, competitie loiala.

(2) in activitatea profesionala, personalul didactic evita practicarea oricarei forme de discriminare si denigrare in relatiile cu ceilalti colegi si actioneaza pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului.

Art. 8.

Personalul didactic care indeplineste functii de conducere, de indrumare si de control sau care este membru in consiliul de administratie al unitatii de invatamant sau al inspectoratului scolar respecta si norme de conduita manageriala prin care se asigura:

a) promovarea standardelor profesionale si morale specifice;

b) aplicarea obiectiva a reglementarilor legale si a normelor etice;

c) evaluarea obiectiva conform atributiilor, responsabilitatilor si sarcinilor de serviciu din fisa postului;

d) prevenirea oricarei forme de constrangere sau abuz din perspectiva functiei detinute;

e) prevenirea oricarei forme de hartuire, discriminare a personalului didactic si a beneficiarilor directi ai educatiei.

Art. 9.

In exercitarea activitatilor specifice (scolare si extrascolare), personalului didactic ii este interzis:

a) sa foloseasca baza materiala din spatiile de invatamant in vederea obtinerii de beneficii materiale personale directe sau indirecte;

b) sa foloseasca, sa produca sau sa distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;

c) sa organizeze activitati care pun in pericol siguranta si securitatea beneficiarilor directi ai educatiei sau a altor persoane aflate in incinta unitatii sau a institutiei de invatamant;

d) sa consume alcool si substante interzise, cu exceptia celor recomandate medical;

e) sa permita si sa incurajeze consumul de alcool si de substante interzise de catre beneficiarii directi ai educatiei, cu exceptia celor recomandate medical;

f) sa organizeze si sa practice pariuri si jocuri de noroc.

Art. 10.

In relatiile cu alte unitati si institutii de invatamant, precum si cu institutiile si reprezentantii comunitatii locale, personalul didactic respecta si aplica norme de conduita prin care:

a) asigura sprijin in scopul furnizarii unor servicii educationale de calitate;

b) manifesta responsabilitate si transparenta in furnizarea de informatii catre institutiile de stat in protejarea drepturilor beneficiarului direct al educatiei, atunci cand interesul si nevoia de protectie a acestuia impun acest lucru”.

surse: portalinvatamant.ro, tribunainvatamantului.ro, adevărul.roȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Nelu Tătaru: În ritmul de acum al evoluției pandemiei de COVID se pot organiza alegeri parlamentare în acest an

Publicat

Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, a declarat că în ritmul prezent al evoluției de pandemiei de coronavirus în România se pot organiza alegerile parlamentare de la sfârșitul anului. Tătaru a fost prezent marți seara, la TVR1, unde a făcut o serie de declarații pe acest subiect. 

Cele mai importante declarații ale ministrului Tătaru

Avem în jur de 1050 de paturi complet dotate la ATI, dintre acestea sunt 554 ocupate. Avem județe în care avem o suprapopulare: Iași, București, Prahova, Vâlcea, Vaslui. Mai sunt locuri, dar nu e ca acum o săptămână. Putem fi la risc în privința cazurilor de ATI dacă vom avea o creștere accentuată de la o zi la alta.

Este sub control situația cu școala, este ceea ce așteptam în contextul în care o să avem o creștere de cazuri noi. Școala și alegerile sunt cele mai reglementate, dar gândiți-vă că o zi la copil înseamnă: mijloc de transport în comun, drumul de la școală înapoi și un parc după-amiază. Școala este reglementată.

În momentul acesta nu avem în vedere starea de urgență, este apanajul președintelui României. Noi urmărim evoluția, indicii. Sunt județe care au creșteri pe anumite focare, cum ar fi căminele de bătrâni.

Încă suntem în primul val, faza a doua care este mai agresivă și nu mai beneficiem de aceleași respectări. Vedem o creștere de la o zi la alta, mai ales că septembrie a fost o lună grea, revenirea din concedii, redeschideri de instituții, transport în comun aglomerat etc.

Noi am colaborat cu OMS, cu Uniunea Europeană, luăm decizii comune. Noi trebuie să gestionăm transmiterea cazurilor comunitare și de import (…). Ne așteptăm la o reașezare a noastră ca interpretare, ne așteptăm la testare și carantină obligatorie de 7 zile pentru persoanele care se întorc din zone de risc.

Vaccinul antigripal: Sunt două firme care produc acest vaccin și 5 distribuitori care le aduc la noi în țară. Până acum am primit în jur de 500 mii de doze, urmând ca în 15 noiembrie să le primim pe toate celelalte. Aceste 3 milioane de doze sunt pentru cei care sunt în grupele de risc și care sunt în programul de gratuitate al MS. Celelalte sunt în jur de 800 de mii de doze.

În contextul de acum noi pregătim o situație epidemiologică pentru a putea gestiona și alegerile parlamentare, dar nu depinde numai de noi. Această pandemie se tranșează în pre-spital și asta înseamnă respectarea de reguli. După ritmul de acum se poate merge și la parlamentare.

În funcție de evoluția fiecărei comunități, comitetul județean de coordonare a intervenției evaluează în fiecare parte. Riscăm să ieșim din platou dacă nu respectăm regulile.

Haideți să ne bucurăm în liniște și la distanță. Reluarea unor activități și multitudinea de relaxări trebuie să se facă într-un anumit cadru: o mască, un dezinfectant, o distanțare.

G4media.ro 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

România, primul loc în Europa la credința în Dumnezeu. Studiu legat de nivelul angajamentului religios, realizat în 34 de țări

Publicat

Europenii, în general, sunt mai puțin religioși decât oamenii din alte părți ale lumii. Dar, în Europa, există, uneori, diferențe considerabile în ceea ce privește nivelul angajamentului religios, potrivit unei analize a sondajelor recente ale Centrului de Cercetare Pew în 34 de țări.

România este urmată de Armenia, Georgia, Grecia și Moldova. Ultima pe listă este Estonia.

România este pe primul loc din Europa, la acest capitol, ținând cont de TOATE aspectele investigate de sondaj, per ansamblu. Studiul a investigat mai multe aspecte ale acestui subiect.

Potrivit sondajului, 55% dintre adulții români spun că sunt ”foarte religioși” și 50% consideră că religia este foarte importantă în viața lor.

La acest capitol, suntem pe locul 4. România este pe locul 4 și la proporția celor care spun că cred în Dumnezeu: 64% spun că au o certitudine legată de  existența divinității. În plus, 44% dintre români spun că se roagă zilnic (locul al treilea).

1. Romania 55%
2. Armenia 51%
3. Georgia 50%
4. Greece 49%
5. Moldova 47%
6. Bosnia 46%
7. Croatia 44%
8. Poland 40%
9.Portugal 37%

10. Serbia 32%
11. Ukraine 31%
12. Slovakia 29%
13. Belarus 27%
13. Italy 27%
15. Ireland 24%
16. Lithuania 21%
16. Spain 21%
18. Bulgaria 18%
18. Netherlands 18%

19. Hungary 17%

20. Norway 17%
20. Russia 17%
23. Latvia 15%
24. Austria14%
25. Finland 13%

26. France 12%
26. Germany 12%
26. Switzerland 12%
29. United Kingdom 11%
30. Belgium 10%
30. Sweden 10%
32. Czech Republic 8%
32. Denmark 8%
34. Estonia 7%

Sursă: pewresearch.org

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Restaurante și baruri din Hunedoara, închise din cauza numărului mare de cazuri de COVID. Restricții similare și în alte județe

Publicat

Din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus, în mai multe județe din țară, au reapărut restricțiile în zona Horeca. Mai exact, În județul vecin, în 12 localități din Hunedoara nu se mai permite funcționarea restauranturilor și a barurilor.

De asemenea, la Bacău s-au luat măsuri similare în mai multe localități, precum și în județul Iași. Restricțiile vin în contextul în care în mai multe localități din județe s-a depășit rata de infectare de 1.5/1000 de locuitori în ultimele două săptămâni.

În județul Hunedoara s-a luat măsura ca 12 localități să-și închidă restaurantele și cafenelele, inclusiv la Petroșani.

„Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara a decis, prin Hotarârea nr. 27 din 29.09.2020, să restricționeze și/sau să mențină restricțiile privind desfășurarea unor activități comerciale în localitățile unde incidența cumulată a cazurilor confirmate pozitiv cu virusul SARS-COV 2, în ultimele 14 zile, trece peste pragul de 1,5/1.000 locuitori.

Restricția intră în vigoare începând de astăzi, 29.09.2020, și se aplică pentru următoarele activități comerciale:
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, a restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare, a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, în interiorul clădirilor.”

Lista localităților unde se aplică prevederile Hotărârii nr. 27 din 28 septembrie 2020 a CJSU Hunedoara: Petroșani, Băiești, Câmpu lui Neag, Dâncu Mic, Fintoag, Galați, Livadia, Mihăileni, Obârșa,Pricaz, Subcetate, Totești.

Și în județul Bacău s-au închis barurile și restaurantele în mai multe localități, iar alte evenimente se pot desfășura cu program limitat.

Restricițiile au intrat în vigoare și în județul Iași, în comunele Bârnova, Heleşteni, Holboca şi Horleşti, unde s-a dispus şi suspendarea activităţii operatorilor licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, precum şi interzicerea desfăşurării spectacolelor, concertelor şi evenimentelor culturale. Intrarea în restaurante, cafenele şi sălile cu jocuri de noroc ar putea fi interzisă în municipiul Iaşi începând cu 5 octombrie, dacă rata infecţiilor cu noul coronavirus nu scade sub 1,5 la mia de locuitori.

sursă g4media.ro 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cine este Gabriel Pleșa, noul primar din Alba Iulia. De la o trupă de umor și afaceri cu telefoane, la politică și administrație

Publicat

Gabriel Pleșa, noul primar al municipiului Alba Iulia din partea USR PLUS, era până nu demult viceprimar în administrația locală condusă de Mircea Hava și un membru de bază al vechiului partid liberal. Acesta a ajuns primar candidând practic împotriva foștilor săi colegi. 

Dincolo de activitatea sa politică și din prestația sa din campania electorală, Gabriel Pleșa a fost întotdeauna un personaj discret, puține detalii legate de viața sa privată apărând public.

Familia

Pleșa s-a născut în Alba Iulia și are doi copii: un băiat care este student și o fețită de 11 ani, elevă. Tatăl său, Ioan, a fost profesor de geografie-istorie și pentru multă vreme a lucrat la Arhivele Statului.

Pleșa l-a invocat cu lacrimi în ochi în seara alegerilor, dedicându-i victoria la Primăria Alba Iulia.

Citește: VIDEO: Emoție la sediul USR Alba, în noaptea alegerilor. Gabriel Pleșa a izbucnit în lacrimi: ”Îi dedic victoria tatălui meu”

Mama sa, Maria, a fost contabilă la Consiliul Popular Alba Iulia, devenit ulterior, după Revoluție, Administrația Financiară Alba Iulia.

”Întreaga mea copilărie s-a derulat în jurul Cetății Alba Carolina. Am mers la grădiniță în clădirea de lângă Traseul Celor Trei Fortificații – care acum aparține Palatului Copiilor, după care am urmat cursurile Școlii Generale nr. 2, din spatele Colegiului HCC.

Am intrat apoi la secția mate-fizică a Colegiului „Horea Cloșca și Crișan” și am promovat examenul de Bacalaureat în anul 1985” își amintește Pleșa, într-o postare publicată pe siteul său de campanie.

În campania electorală, Gabriel Pleșa a publicat o fotografie cu o vioară. Fotografia a contrariat o parte dintre cititorii ziarului Alba24, care au dorit să afle dacă într-adevăr, acesta știe să o folosească.

Pleșa a lămurit subiectul: nu doar că știe, dar a urcat și pe scenă. ”Actualul Centru de Cultură „Augustin Bena”, pe atunci Școala Populară de Arte, mi-a fost timp de un deceniu o a doua școală. Acolo am învățat să iubesc vioara și am luat primul contact cu scena și publicul” a transmis acesta.

A urmat Facultatea de Mecanică din Cluj Napoca – secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini și a făcut armata la Lipova, la Școala de Subofițeri în Rezervă, arma infanterie.

În toamna lui 1986 s-a mutat la Cluj Napoca, la facultate. Acolo nu s-a ținut doar de școală, ci și de glume. A făcut parte din grupul de umor, muzică și dans, „Trupa BUM”, a Facultății de Mecanică, cu care a participat la peste 100 de spectacole în cadrul unor festivaluri studențești.

Afacerile

În timpul Revoluției, Gabriel Pleșa era în anul IV de facultate și apoi, după absolvire a făcut parte din prima generație fără post repartizat de stat.

”Am fost, practic, aruncat în acel haos al unei economii de piață incipiente, așa că m-am angajat la o firmă privată, unde lucra și Călin, fratele meu mai mare, pe un post care nici măcar nu cerea studii superioare.

A fost însă o bună lecție de viață, căci a trebuit să o iau de la zero în chiar momentul zero al noii noastre realități. Am descoperit că e ok să ai idei și că e chiar bine să ai inițiativă” își amintește Pleșa.

Așa a decis, împreună cu fratele său, să își facă propria firmă, Matex SRL.

”Era anul 1993 și nu existau încă firme care să ofere servicii de televiziune prin cablu, așa că piața instalațiilor de recepție satelit, acele antene parabolice, era în plină dezvoltare.

De acolo, de la acele antene parabolice am început și, un an mai târziu, în 1994, am deschis Viva SRL, firmă care se ocupă azi cu comerțul materialelor de construcții.

Ulterior, pentru că piața construcțiilor începea să se dezvolte din ce în ce mai mult, am transformat Matex SRL și am trecut de la parabolice la confecții metalice, domeniu în care firma activează și azi” spune Gabriel Pleșa.

Prin Viva SRL, cei doi frați au mai dezvoltat o afacere în domeniul comunicațiilor, între 1996 și 2002 având un parteneriat cu Dialog (actualul Orange). Unii albaiulieni își mai aduc poate aminte de magazinele VIVA, care vindeau telefoane și accesorii.

”Am decis, împreună cu fratele meu, să renunțăm la afacerea cu telefoanele pentru a ne concentra pe piața materialelor de construcții și chiar a construcțiilor civile, un domeniu care în anii 2000 era într-un veritabil boom.

Ambele firme funcționează și sunt în continuare o afacere de familie profitabilă, de activitatea căreia se ocupă în prezent fratele meu, Călin Pleșa” – Gabriel Pleșa.

În politică a intrat acum mulți ani. A fost implicat în multe acțiuni. Printre altele, a fost singurul lider politic din Alba Iulia care a ieșit discret în stradă în timpul manifestațiilor împotriva Ordonanței 13, unde a strigat alături de mii de oameni: ”PSD, ciuma roșie”, un partid cu care acum va trebui să negocieze în mod direct o eventuală colaborare în consiliul local.

La primărie a fost propulsat după fuzionarea PDL cu PNL. Era atunci președinte al organizației municipale a ”vechiului” PNL și în acest context, liderii PDL l-au cooptat la conducerea noii formațiuni politice și implicit în administrație.

Acolo a ajuns în competiție directă cu Voicu Paul. În calitate de viceprimar, Pleșa nu s-a remarcat în mod deosebit prin proiecte importante. De altfel, nici nu i s-au dat prea multe atribuții.

Cum a ajuns să candideze la funcția de primar

După ce fostul primar, Mircea Hava, a devenit europarlamentar, în interiorul organizației județene a apărut o problemă: cine îi va lua locul acestuia și pe cine va susține partidul. Cei doi viceprimari liberali, Voicu Paul și Gabriel Pleșa, au anunțat fiecare că își doresc să candideze.

Dintre aceștia, Mircea Hava l-a preferat pe Voicu Paul, pe care de altfel l-a susținut pentru preluarea atribuțiilor de primar până la alegeri.

Paul a fost considerat de-a lungul timpului, mâna dreaptă a lui Hava și amândoi au o istorie lungă în PDL.

De altfel, Hava i-a spus și președintelui Iohannis că îl preferă pe Voicu Paul, cu prilejul unui eveniment desfășurat anul trecut la Alba Iulia.

i

Discuție cu președintele, despre ”urmașul” lui Hava

Discuția a fost auzită de jurnaliștii care erau în apropiere.

Citește și: Klaus Iohannis către Mircea Hava: ”Dacă pleci la Bruxelles, cine rămâne interimar?” Răspunsul primarului din Alba Iulia

Pe de altă parte, Pleșa provine din ”vechiul” PNL și după fuziune a pierdut rând pe rând în interiorul partidului, în fața lui Paul: întâi funcția de președinte al organizației din Alba Iulia (la care a fost convins să renunțe chiar în ziua alegerilor) și apoi preluarea atribuțiilor de primar de la Hava.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate