Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Organizarea sistemului de pensii militare din principalele țări NATO: Vârsta de pensionare și vechimea pentru pensie

Publicat

foto: Wilfried Pohnke/Pixabay

Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat în România este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor care urmează să se pensioneze, fără includerea unei serii de prime, sporuri, indemnizații specificate în textul legii.

Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, începând cu 65%, pentru o vechime cumulată de cel puțin 25 de ani, la care se adaugă 1% pentru fiecare an care depășește această vechime, dar nu mai mult de 85%, potrivit presamil.ro

Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă este stabilită în funcţie de anul naşterii celor care trec în rezervă, pornind de la 56 de ani şi trei luni, pentru cei născuţi în luna octombrie 1959 şi care creşte progresiv, conform unei anexe care face parte din lege, până la 60 de ani, pentru cei născuţi după luna ianuarie 1970.

Această limită poate fi redusă pentru perioada în care militarii şi-au desfăşurat activitatea în condiţii de muncă deosebite, speciale sau alte condiţii cu perioade corespunzătoare. Reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 13 ani.

Prin aplicarea acestor reduceri, vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani, pentru cei născuți până în 1959, respectiv 47 de ani, pentru cei născuți după 1970.

Organizarea sistemelor de pensie militară în statele NATO

Cele 30 de state NATO folosesc sisteme diferite pentru acordarea pensiilor militare. Nu este stabilită o formă unitară. Diferențele dintre state țin nu doar de cuantumul pensiilor ci și de vârsta de pensionare sau de modalitatea de stabilire a sumelor. Unele dintre țările NATO au inclusiv vârste de pensionare diferite în funcție de gradul militar, scrie Digi24.

Cea mai mică vârstă minimă de pensionare o are Statele Unite ale Americii. Militarii din Bulgaria pot ieși la pensie la 53 de ani cu condiția să aibă o vechime în armată de cel puțin 27 de ani.

Canadienii ies la pensie la 65 de ani, iar Belgienii la 56. În Germania militarii pot ieși la pensie la 55 de ani, în timp ce grecii la 60 de ani.

Vedeți mai jos cum este organizat sistemul de pensii militare în cele mai importante țări membre NATO.

Organizarea sistemului de pensii militare în ALBANIA

Toate structurile din sistemul de apărare, securitate și ordine publică au un sistem comun de asigurări sociale, separat de sistemul de asigurări sociale specifice altor categorii de cetățeni.

Vârsta standard de pensionare pleacă de la 55 de ani (maior) până la 65 de ani (general locotenent)

Vârsta minimă de trecere în rezervă este de 50 de ani, cu o vechime minimă în serviciul activ de 15 ani.

La trecerea în rezervă înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare ofițerii beneficiază de un ajutor financiar astfel:

-ofițeri cu gradul de general: în primii 3 ani un ajutor financiar lunar în cuantum de 50% din salariul primit în ultima funcție; pentru următorii 3 ani se reduce cu 30% și tot așa până la împlinirea vârstei legale de pensionare;

-ofițeri cu gradul de colonel și mai mic: în primii 2 ani un ajutor financiar lunar în cuantum de 50% din salariul primit în ultima funcție iar la fiecare doi ani  se dminuează;

-subofițerii primesc ajutor financiar similar corpului ofițerilor.

În urma finalizării serviciului și a îndeplinirii drepturilor de pensie în cadrul Forțelor Armate, personalul militar va primi o pensie suplimentară reglementată prin  legea ,,Securitate socială suplimentară a militarilor din cadrul Forțelor Armate ale Republicii Albania, a militarilor din cadrul Ministerului Ordinii Publice și a serviciului informații de stat”

Organizarea sistemului de pensii militare în BELGIA

Are legislație specifică și regimul pensiilor militare este diferit de regimul pensiilor civile

Vârsta standard de pensionare este de 56 ani pentru toate categoriile de militari (inclusiv personal navigant), excepție fac generalii maiori (59 de ani) și generalii locotenenți (61 de ani).

Pensia militară este calculată pe baza mediei salariilor din ultimii 10 ani de serviciu (include indemnizația de comandă formare și de perfecționare) Indemnizația de comandă variază în funcție de grad și se acordă ofițerilor (1.125-8,313 EUR/an).

Organizarea sistemului de pensii militare în BULGARIA

Vârsta minimă de trecere în rezervă este de 53 de ani, cu un stagiu minim de cotizare de 27 de ani din care 18 ani ca personal activ. În cazul piloților, parașutiștilor, scafandrilor și personalui navigant pe submarine, vârsta minimă de trecere în rezervă este de 43 de ani, cu un stagiu minim de cotizare de 15 de ani.

Formula de calcul și limitările în stabilirea cuantumului pensiilor militare intră în atribuția institutului Național de Securitate Socială.

Pensiile militare sunt considerabil mai mici decât ultimul salariu primit în serviciul activ.

Organizarea sistemului de pensii militare în CANADA

Forțele Armate au sistem propriu de pensii. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani și se acordă doar celor care minim 15 ani de cotizare în sistem.

Valoarea pensiei:

 • pentru 25 de ani lucrați pensia este de 50% din venitul mediu obținut pe 6 luni în ultimii 5 ani
 • pentru 35 de ani pensia este de 70% din venitul mediu obținut pe 6 luni în ultimii 5 ani
 • pensia nu poate depăși 70% indiferent de vechime
 • la pensia militară se adaugă pensia suplimentară (în baza contribuțiilor efectuate la Planul de Pensii al Canadei).

Organizarea sistemului de pensii militare în CEHIA

Pentru minim 2 ani de serviciu, militarii au dreptul la o plată unică de două salarii lunare.

Cei cu minim 15 ani în sistem primesc o pensie militară în valoare de 20-60% din salariul de serviciu. Pentru militarii cu 26 ani de serviciu se oferă o compensație unică valoare maximă de 18 salarii.

Organizarea sistemului  de pensii  militare în CROAȚIA

Vârsta minimă de trecere în rezervă este de 30 de ani de muncă din care cel puțin 15 ani în serviciul activ.

Organizarea sistemului de pensii militare în FRANȚA

Pensia militară se calculează astfel:

Numărul de trimestre existente/ Numărul de trimestre necesare pentru pensionare X 75% X solda brută

Solda brută reprezintă media remunerației primită în ultimele 6 luni de serviciu efectiv înainte de ieșirea la pensie fără a se lua în calcul diverse prime de care a beneficiat.

Pensia militară este recalculată anual în funcție de inflație.

Organizarea sistemului de pensii militare în GERMANIA

Beneficiază de un sistem de pensionare diferențiat pentru personalul cu statut de funcționari publici (inclusiv personalul militar).

Vârsta minimă de trecere în rezervă este 55 de ani.

Baza de calcul a pensiei militare o reprezintă media ultimelor venituri salariale (cele mai mari) cuantumul fiind de până la 73%. Pentru fiecare an de vechime se aplică un coeficient de 1,79.

Piloții și mecanicii de bord beneficiază de o creștere de 16,86% a drepturilor de pensionare. În cazul pensionării anticipate valoarea scade cu 3,6% pentru fiecare an, nu mai mult de 10,8%.

Organizarea sistemului de pensii militare în GRECIA

Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani.

Nu este reglementată prin lege separată, ci prin articole speciale în cuprinsul legii generale de pensii.

Membrii forțelor armate și ai forțelor de securitate sunt considerați categorii speciale, beneficiază de anumite drepturi suplimentare față de civili, inclusiv reducerea vârstei de pensionare.

Organizarea sistemului de pensii militare în ITALIA

Vârsta de pensionare este de 60-65 ani.

Pentru trecerea în rezervă, vârsta este:

General: 63 ani și 7 luni

Col., lt.col. subofițeri, gradați: 60 ani și 7 luni

Pentru trecerea în rezervă e nevoie de minim 20 de ani de contribuție

Pensia auxiliară: la împlinirea vârstei de pensionare sau după 40 ani de contribuție

Organizarea sistemului de pensii militare în MACEDONIA DE NORD

Vârsta de pensionare este de 55 ani cu o vechime minimă de 40 ani. La trecerea în rezerva  este nevoie de minim 25 ani vechime (din care 15 ani vechime în serviciu activ)

Pensia militară este de 80% din salariul mediu net cel mai favorabil pe care l-a încasat personalul militar și civil în cei mai favorabili 10 ani de activitate.

Organizarea sistemului de pensii militare în MAREA BRITANIE

Vârsta minimă de pensionare este de 60 ani. Pentru trecerea în rezervă, vârsta este de 40 de ani (minimum 20 de ani vechime)

Gradul militar deținut reprezintă baza de calcul pentru pensie. Factorul X este un supliment la salariu/soldă acordat în funcție de condiții speciale de serviciu și intră în baza de calcul a pensiei. Factorul X = 14,5% din salariul/solda de bază

Organizarea sistemului de pensii militare în POLONIA

Vârsta minimă de pensionare este de 65 de ani.

Pensia militară = 75% din ultimul salariu obținut pe funcția încadrată.

La o vechime de peste 25 ani în serviciul militar se acordă suma de 1.500 PLN suplimentar față de salariu l lunar. La o vechime de 28,5 ani în serviciul militar se acordă suma de 2.500 PLN suplimentar față de salariul lunar.

Organizarea sistemului de pensii militare în SUA

Vârsta pentru trecerea în rezervă este 37 de ani, cu condiția să fi exercitat 20 de ani de serviciu activ.

Există 4 metode de calcul a pensiei bazate pe principiul longevității, astfel:

1. Sistemul de plată de bază finală, pentru cei intrați în serviciul militar anterior datei de 08.09.1980.

Baza de calcul = plata de bază finală lunară*2,5% pentru fiecare an de serviciu activ ( valoarea minimă pe care o poate primi este 50% din baza de calcul a pensiei;

După 25 de ani primește 62,55 din baza de calcul a pensiei (25 ani *2,5%)

La 30 de ani de serviciu primește 75% din baza de calcul (30 de ani*2,5)

2. Sistemul HIGH-3 (pentru cei care au intrat în serviciu de la 08.09.1980)

Baza de calcul este media celor mai mari plăți de bază primite în trei ani ( în acest sistem pensia este egală sau poate depăși salariul de bază)

3. Sistemul Redux, pentru persoane care au intrat în serviciu de la 01.08.1986

– stagiu de 20 de ani, 40% din baza de calcul (20 de ani*2,5-10%)

– stagiu de 25 de ani, 57,5 % din baza de calcul (25 de ani*2,5%-5%)

– stagiu de 30 de ani, 75 % din baza de calcul (30 de ani*2,5%)

4. Sistemul mixt de pensionare (persoane care au intrat în serviciu în perioada 31.12.2005-31.12.2017)

-baza de calcul este media celor mai mari plăți de bază din 3 ani* 2% pentru fiecare an de serviciu activ

În unele state pensiile militarilor nu se impozitează.

Organizarea sistemului de pensii militare în TURCIA

Cuantumul pensiei este de 75% din solda de funcție și grad + 1% pentru fiecare an întreg pentru personalul care depășește 25 ani vechime, fără a depăși 100% din solda de grad și funcție

Organizarea sistemului de pensii militare în UNGARIA

Vârsta de pensionare este de 65 de ani. Pentru trecerea în rezervă vârsta este de 60 de ani și condiția efectuării de 30 de ani de serviciu activ. Ungaria are un „serviciu pasiv pre-pensionare” prin care personalul militar se poate pensiona cu 5 ani mai devreme dacă au minimum 30 de ani de serviciu activ.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

3 Comentarii

3 Comentarii

 1. Petru

  vineri, 24.03.2023 at 11:18

  În concluzie solda și pensia unui militar român este de rahat în comparație cu alte țări.
  Toate guvernele luptă pentru oamenii lor numai al nostru ar vinde-o și pe mamă-sa ca să obțină bani de la pnrr. Rușine !!!

 2. pilu

  vineri, 24.03.2023 at 13:23

  Ce se înţelege prin actualizare ? Care sunt condiţiile speciale, că în armată toţi stau la fel ca toţi ? Dacă participi la o aplicaţie se consideră condiţie specială ? O dăm acum cu armata şi o ţinem la nesfârşit, ca să nu mai pomenim de specialii ţării, care sug ce zece ori mai mult ca armata.Acolo nu se vrea, că cei care au făcut declaraţii în acest sens îşi retrag ruşinos cuvintele. Nişte nemernici, proţăpiţi în fruntea ţării.

 3. Gândește

  miercuri, 05.04.2023 at 17:02

  un articol extrem de slab și documentat doar pe jumătate. scopul acestui articol este să producă o indignare respectiv revolta între personalul civil și cel militar . că sa fie clar vârstă de pensionare in sistemul romanesc este de 60 ani ! din acești 60 ani se pot scădea grupele de muncă ( condițiile de muncă) exact că în Marea Britanie cu excepția că în Marea Britanie condițiile de muncă îi ajută să scadă 20 de ani nu că la noi 13 .

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax