Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Pastorala de Crăciun 2020 – PF Cardinal Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică


Publicat

PF Cardinal Lucian, Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, transmite în Pastorala de Crăciun un mesaj pentru credincioși, despre credință, colinde și semnificațiile momentului.

Onoratului cler împreună slujitor,

cuvioşilor călugări şi călugăriţe,

 iubiţilor credincioşi greco-catolici

şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

Vezi și MESAJE de CRĂCIUN: Urări de Sărbători pentru cei dragi. SUTE de mesaje frumoase și felicitări

Iubiți credincioși,

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului nostru Isus Cristos, în care celebrăm Taina Pruncului Sfânt din ieslea Betleemului, este în acest an mângâierea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru omenirea atât de încercată din cauza pandemiei.

Cerul ne vorbește și ne oferă speranța de care avem atât de multă nevoie: Nimeni nu este singur! Nimeni nu este părăsit! Toți suntem iubiți de Tatăl ceresc! În Isus Cristos, Dumnezeu a devenit Emanuel (Matei 1,23), adică Dumnezeu cu noi! Tresaltă sufletele noastre știind, prin credință, că Domnul vine și ne pregătim pentru a-L primi în viața noastră și în familie, în spitale și în casele de copii, în casele persoanelor vârstnice și peste tot unde creștinii își deschid ușa inimii! Mai mult, Pruncul se naște în inimile celor lipsiți de adăpost, înfometați și înfrigurați, trăind în ei și prin ei nedreptatea indiferenței crude a societății!

Lumea întreagă era și este în așteptare, precum odinioară plini de speranță, Profeții Legii Vechi așteptau venirea lui Mesia: „Picuraţi rouă de sus, voi ceruri, şi norii să reverse în ploaie dreptatea! Pământul să se deschidă şi să odrăslească mântuirea” (Isaia 45,8). Întreaga noastră viață este un drum al Magilor, o căutare a Pruncului Dumnezeiesc. Pe acest drum nu suntem singuri: precum Magii de la Răsărit, îl parcurgem și noi călăuziți fiind de Steaua harului, însoțiți de Preasfânta Fecioară, Maica Pruncului de la Betleem, de figurile luminoase ale sfinților, dar și de rugăciunile pline de speranță ale Bisericii întregi.

În contextul situației actuale, cu toții simțim mai acut fragilitatea propriei vieți, precum și teamă și îngrijorare pentru sănătatea proprie și a semenilor noștri. Totodată, anul 2020 pe care l-am străbătut, ne-a dezvăluit cât de importantă este relația cu Dumnezeu, prezența Sa în sufletele și în familiile noastre, fiorul tainic al rugăciunii rostite din adâncul inimii. Împreună am redescoperit poate mai mult valoarea compasiunii și a slujirii aproapelui, am conștientizat ceea ce este esențial și cu adevărat valoros în existența noastră. Mai mult, dificultatea participării fizice la Sfânta Liturghie a accentuat în suflete dragostea față de Cristos și dorul după Sfânta Euharistie.

Iubiți frați întru Cristos,

Și în acest an, Postul Crăciunului a fost un timp al harului și al pregătirii spirituale, al purificării și al primenirii sufletești, al rugăciunii intense și al milostivirii față de aproapele, pentru ca Nașterea Domnului să se petreacă în noi înșine iar noi să creștem în harul lui Dumnezeu, devenind fiii Tatălui ceresc în Fiul Său preaiubit. Dumnezeu a ales calea omului prin Întrupare. Lecția atotputerniciei lui Dumnezeu, înfăptuită prin umilință și dragoste, ne învață ce înseamnă să fim cu adevărat oameni și ne arată înălțimea demnității noastre. Să alegem și noi calea lui Dumnezeu, pășind pe drumul sfințirii și umanizând lumea noastră prin iubire!

Taina cea Mare a întrupării Cuvântului Veșnic se deschide și devine accesibilă oamenilor prin credință, dar totodată rezonează intim cu adâncul sufletului omenesc. Providența a rânduit ca această Sărbătoare să fie trăită iarna, când afară este rece și noi ne dorim căldura care susține viața, când nopțile sunt lungi și noi tânjim după lumină. Iar zăpada, prin albul ei imaculat, trezește în noi nostalgia purității morale și spirituale. Dumnezeu nu întârzie să vină în întâmpinarea așteptărilor noastre și, mai mult decât atât, le împlinește la un nivel ce depășește puterea de înțelegere a minții omenești. Dacă în general nașterea unui copil umple familia și casa de bucurie și seninătate, copilul fiind și o făgăduință pentru viitorul societății, nașterea lui Isus se petrece ca împlinire a promisiunii de mântuire a lui Dumnezeu pentru întreaga umanitate, răspândind lumina fără de apus, focul iubirii divine și viața veșnică:

„Din cer Cuvântul, În trup se arată.

Noaptea din lume, zi se face îndată!”

Betleemul vine să ne trezească din amorțeală: în acea noapte de vis, cea mai frumoasă dintre nopți, Dumnezeu Cel Preaînalt se face mic, se face vulnerabil, pentru ca noi să ne putem apropia de El nu cu frică și cutremur, ci cu încredere, cu duioșie. Precum ne scrie Sfântul Augustin: „Trezeşte-te, omule: pentru tine, Dumnezeu s-a făcut om… Ai fi fost mort pentru totdeauna dacă El nu s-ar fi născut în timp” (Predici, 185).

Dar ce este acest eveniment ascuns în inima nopții și pe care nimeni nu-l observă, cu excepția câtorva păstori, care încurajați de îngeri vin să se închine Pruncului înfășat în iesle? Dacă în toate sistemele religioase omul încearcă să se apropie de divinitate pe diferite căi, în creștinism Dumnezeu este cel care vine în întâmpinarea omului, Dumnezeu este Cel care se apropie de om, Dumnezeu se face om pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Dumnezeu își așază cortul Său în mijlocul familiei umane, care devine în felul acesta familia Lui. Pământul oamenilor devine casa lui Dumnezeu, iar Betleemul ne deschide inima lui Dumnezeu. Nașterea Fiului, din Fecioara Sfântă, aduce o speranță nouă întregii omeniri: „Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii lumină va străluci peste voi. Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Isaia (9, 1.5).

Pruncul de la Betleem, plăpând și neajutorat, născut într-o noapte rece de decembrie, vine spre a dezvălui celor mari și mândri ai acestei lumi, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu; vine să ne descopere gingășia și purtarea de grijă a Părintelui față de copiii Săi: Astăzi vi s-a născut un Mântuitor.

Pruncul de la Betleem aduce cu Sine bucuria mântuirii creației. El a venit pentru noi și pentru mulți, spre iertarea păcatelor. De aceea, Crăciunul în fiecare an ne pune în mod inexorabil în fața unei alegeri: de a fi hangii, și de a nu găsi loc pentru Sfânta Familie în casele noastre, sau de a fi păstori, păzind oițele, ascultători fiind la glasul îngerilor, minunați și înspăimântați de acel Gloria in excelsis Deo și de lumina acelei Stele misterioase. De a fi Magi care îl caută neobosiți pe Mesia, sau de a fi Irozi, deranjați sau speriați de un Prunc înfășat culcat în iesle.

În ieslea Betleemului, Acela pe care „nimeni nu L-a văzut vreodată”, așa cum citim prologul Evangheliei Sfântului Ioan (1,18), se lasă văzut și se lasă atins. În sfânta noapte de Crăciun, abisul care separă realitatea lui Dumnezeu de realitatea omului este abolit. Dumnezeu se face om, rămânând totodată Dumnezeul Cel Atotputernic.

Dragi credincioși,

Noaptea sfântă de Crăciun este noaptea când fiecăruia dintre noi i se dăruiește un Prunc nou născut, pentru ca fiecare să renască. Acest Prunc vine între oameni pentru a transforma omenirea întreagă. Noaptea luminoasă a Învierii Mântuitorului nu ar fi fost posibilă fără această noapte a venirii lui Mesia între ai Săi. Astăzi, mai mult decât oricând, omenirea întreagă are nevoie să fie mântuită. Descoperirile științei, promisiunile societății în care trăim, izolarea și însingurarea în care oamenii de pe întreg mapamondul se află de mai multe luni, ne spun toate că avem nevoie de Mântuitorul, de pacea pe care numai El ne-o poate dărui. Avem nevoie să fim mântuiți, uneori și de noi înșine.

Să ne bucurăm de acest Praznic luminos, iar colindele, în dulcea limbă românească și pe tonalitățile duioase născute de veacuri din freamătul de credință al neamului, să răsune ca mărturie a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră! Chiar dacă în acest an nu vom putea împlini datina colindatului din casă în casă, avem convingerea că îngerii, sfinții și Fericiții Episcopi martiri se vor îngriji de împletirea colindelor tuturor într-un armonios imn de recunoștință adus lui Dumnezeu.

Precum scria fericitul Cardinal Iuliu Hossu, vestitorul Marii Uniri, suflet nobil şi ales, dăruit Domnului prin martiriu pentru credinţă, arătând faptul că în lungii ani de detenţie şi domiciliu obligatoriu (1948-1970) sub prigoana comunistă, avea ca mângâiere sufletească amintirea colindei sale preferate:

„Când fost-a Prunc micuţ Isus

în grădiniţă El şi-a pus

un trandafir, cu gând curat,

să aibă flori de-ncununat”.

Această colindă, scrie fericitul Iuliu Hossu, „atât de scumpă şi izvor de atâta emoţie sufletească, doresc s-o las aici, scumpilor mei preoţi şi credincioşi, de amintire a emoţiilor sufleteşti şi a mângâierilor sorbite din ea şi la Dragoslavele, şi apoi în toate zilele, în cursul Căii Crucii de care ne-am învrednicit”.

Biserica Română Unită cu Roma a cunoscut bine bucuria Crăciunului în timpurile prigoanei comuniste și certitudinea prezenței Domnului atunci când lumea părea că o uitase. În numele acestei Biserici iubite de Dumnezeu, adresăm tuturor ierarhilor, preoților, călugărilor și călugărițelor, credincioșilor greco-catolici și întregului popor român un mesaj de speranță. Vă purtăm în inimă și în rugăciunile prin care cerem Bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Mariei, Maica Preacurată, să Vă ocrotească pe fiecare în parte, oriunde V-ați afla în țară și în străinătate. Un gând special în rugăciune pentru lucrătorii din domeniul sanitar și pentru cei aflați în slujba celor nevoiași.

Dimpreună cu Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, Preasfinția Sa Claudiu, și cu Preasfinția Sa Cristian, Episcopul auxiliar, Vă dorim tuturor Crăciun fericit!

Noul an 2021 să ne găsească mai plini de credință, mai aproape de Dumnezeu și mai uniți!

La mulți ani în pace și în sănătate!

 

† Cardinal LUCIAN

Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-CatolicăȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Costurile necesare operaționalizării centrelor de vaccinare. Câți bani primesc medicii, asistenții și registratorii

Publicat

Costurilor necesare operaţionalizării centrelor de vaccinare anti- COVID, precum şi pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare au fost aprobate de Guvern în ședința de vineri. Proiectul de ordonanță de urgență a stârnit revolta primarilor, după ce în varianta inițială a documentului nu erau incluse și resursele financiare necesare. Potrivit OUG, cheltuielile pentru amenajarea centrelor și pentru plata personalului vor fi decontate de Ministerul Sănătății.

Astfel, pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 personalul medico-sanitar şi auxiliar beneficiază de un tarif orar:

  • 90 lei/ora pentru medici;
  • 40 lei/ora pentru asistenţi medicali;
  • 20 lei/ora pentru registratori.

„Cheltuielile curente şi de capital pentru operaţionalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, prin transferuri către bugetele locale prin introducerea unui nou articol bugetar la Cap 66.01 ‘Sănătate’.”, se arată în nota de fundamentare.

Finanțarea cheltuielilor către administrațiile locale se va face prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii după ce în prealabil DSP-urile vor încheia contracte de finanțare cu primăriile.

„Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital în vederea operaţionalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID 19, care se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetele locale, se face în baza contractelor de finanţare încheiate între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu autorităţile administraţiei publice locale beneficiare de astfel de transferuri. Finanţarea şi decontarea cheltuielilor necesare implementării măsurilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă se pot realiza şi prin alte surse legal constituite. Fonduri externe rambursabile sau nerambursabile”, potrivit aceluiași document.

În notă se precizează şi categoriile de cheltuieli care se asigură pentru funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 din bugetul Ministerului Sănătăţii: „cheltuielile prevăzute în Programul naţional de vaccinare pentru: materiale sanitare, medicamente, transport, obiecte de inventar, dezinfectanţi, etc. conform cheltuielilor eligibile prevăzute în OMS 377/2017; cheltuieli privind plata personalului medico-sanitar şi auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 organizate în cadrul unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor CNAS formulate în acest sens”.

De asemenea, pentru funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19, din sumele transferate de la bugetul de stat către bugetele locale, autorităţile administraţiei publice locale asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli: „pentru plata personalului medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 organizate cu această destinaţie în alte locaţii în afara unităţilor sanitare; pentru organizarea, dotarea şi operaţionalizarea centrelor de vaccinare, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările ulterioare”.

Peste 1,5 miliarde de lei pentru dotarea centrelor și plata personalului în următoarele 6 luni

În nota de fundamentare este prezentată şi o estimare a costurilor pe 6 luni pentru plata personalului medico-sanitar şi auxiliar care va fi implicat în activitatea de vaccinare şi a medicilor de familie. Astfel, pentru plata unui număr de aproximativ 2.000 de medici, 6.000 de asistenţi medicali şi 2.000 registratori medicali, costurile estimate se ridică la aproape 1,2 miliarde de lei, alte 200 de milioane de lei fiind necesare pentru pentru acordarea beneficiilor către medicii de familie, în funcţie de activităţile care se vor desfăşura la nivelul cabinetelor acestora.

Pentru funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 se estimează că este necesară o sumă de aproximativ 112 milioane de lei pentru organizarea, dotarea şi operaţionalizarea centrelor de vaccinare.

sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Consiliul Județean Alba vrea să repare un drum care va scurta distanța cu 10 km către Centrul de deșeuri de la Galda de Jos

Publicat

Consiliul Județean Alba vrea să repare un sector de drum care leagă centrul localității Galda de Jos de drumul de acces spre Centrul de management al deșeurilor. Porțiunea în lungime de circa 670 de metri va scurta distanța de transport cu aproximativ 10 km pentru autovehiculele care colectează deşeurile din comunele Ighiu, Cricău şi din Munţii Apuseni. 

Agenția pentru Protecția Mediului Alba a anunțat recent depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107 H – drum de acces la Centrul de management al Deșeurilor Galda de Jos), tronson km 0+000 – o+672”, propus a fi amplasat în comuna Galda de Jos.

În anul 2017, Consiliul Judeţean Alba, în calitate de beneficiar, a finalizat lucrările la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din Judeţul Alba, cu localizare în localitatea Galda de Jos.

Ulterior efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii mai sus menţionat, Consiliul Judeţean Alba a identificat un sector de drum de acces existent, cu o lungime de cca. 600 de metri, aflat pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, care porneşte din centrul localității Galda de Jos (aflat pe DJ 107H, km 2+400) şi asigură legătura cu drumul de acces spre centrul de management al deşeurilor – sector coborâre.

Aceast tronson de drum scurtează distanţa de transport cu aproximativ 10 km pentru autovehiculele care colectează deşeurile aferente comunelor Ighiu, Cricău şi Munţii Apuseni şi le transportă la Centru de management integrat al deşeurilor.

Platforma drumului de acces are o lăţime variabilă de 5 m – 5,5 m (parte carosabilă 4 m + acostamente variabile 0,5 m – 0,75 m).

Pe o porţiune de 100 m drumul are îmbrăcăminte asfaltică având o grosime de 7 cm – 8 cm, cu o fundaţie din materiale granulare cu o grosime medie de 20 cm; sectorul drumului de acces se continuă după primii 100 m cu o structură rutieră alcătuită dintr-o împietruire existentă de cca. 10 – 15 cm, iar pe suprafeţe izolate a fost identificat un strat rutier din blocaj de piatră brută din bolovani de râu.

În plan, traseul drumului de acces propus pentru modernizare se suprapune peste cel existent, nefiind astfel nevoie de exproprieri de terenuri, de demolări sau scoateri din circuitul agricol. Lungimea proiectată a traseului este de 672 (m).

Reamintim faptul că în luna decembrie 2020, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins contestația depusă de societatea Polaris M Holding Constanța în legătură cu concesionarea Centrului de management al deșeurilor de la Galda de Jos. Motivele invocate au fost de ordin tehnic, respectiv modul în care autoritatea contractantă a analizat şi punctat fiecare ofertă în parte.

La începutul lunii octombrie 2020, comisia de licitație a Consiliului Județean Alba a stabilit că cea mai bună ofertă a fost prezentată de Asocierea RER Vest – Retim cu 94,48 puncte. Pe locul doi s-a clasat oferta firmei Supercom cu 93,46 puncte. Ofertele celorlalte două societăţi: Girexim Universal şi Asocierea Polaris Mediu – Polaris M. Holding au fost respinse în faza de evaluare a propunerilor financiare.

Valoarea ofertei câştigătoare prezentată de Asocierea RER Vest – Retim este de 69.929.432 lei, fără TVA, cea mai mică dintre cele patru prezentate în cadrul procedurii, respectiv circa 14 milioane de euro.

Operatorul ar urma să administreze Centrul de management integrat al deşeurilor de la Galda de Jos şi staţiile de transfer de la Blaj şi Tărtăria, precum şi cele de sortare de la Zlatna, Baia de Arieş şi Aiud, dar şi transportul deşeurilor de la aceste staţii la centrul de la Galda de Jos. Valoarea totală a investiţiei s-a ridicat la aproximativ 50 de milioane de euro.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Polițist pentru totdeauna. Povestea lui Mihai, fost luptător la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Alba

Publicat

„Voi rămâne mereu polițist și luptător. Bucăți din sufletul meu au rămas peste tot, pe acolo. Vă doresc sănătate și zile frumoase!”, este mesajul polițistului Runcan Mihai, pentru care ziua de vineri, 15 ianuarie 2021 a fost ultima zi de muncă.

Mihai are 50 de ani, iar în ultimii 18 a fost luptător la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

A participat, alături de colegii săi, la sute de misiuni, iar în ultimii 5 ani parteneră de misiune i-a fost Cera, cățelușa din rasa Malinois Belgian specializată în căutarea de explozivi.

Între cei doi s-a creat o legătură specială și chiar dacă a lăsat-o pe mâinile bune ale unui coleg care o iubește în egală măsură, Mihai a promis că o s-o viziteze cât de des o să poată.

„Îi urăm să fie sănătos și să aibă parte de pensie lungă și îi mulțumim pentru că a fost un polițist și un coleg exemplar, care s-a remarcat prin curaj și modestie”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

INS: România a înregistrat în noiembrie 2020 cel mai mare număr de decese pe timp de pace, de la Al Doilea Război Mondial

Publicat

Numărul de decese a crescut vertiginos în România în luna noiembrie a anului trecut. Potrivit Institutului Național de Statistică, peste 34.000 de persoane au murit în țara noastră în urmă cu două luni – cu peste 14.000 mai mulți decât în aceeași lună a anului 2019. De altfel este cel mai mare număr de decese într-o lună, pe timp de pace, de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Numărul deceselor, indiferent de cauză, înregistrate în noiembrie a fost cu 65% mai mare decât media ultimilor doi ani. Peste 34.700 de români și-au pierdut viața, cu 7.200 mai mulți față de luna precedentă.

Dacă ne raportăm, însă, la luna similară din 2019, observăm o creștere a numărul deceselor cu 14.000. Asta în condițiile în care Institutul de Sănătate Publică a pus pe seama infecției cu noul coronavirus doar 4.463 de decese în luna noiembrie a anului trecut.

Potrivit INS, în luna noiembrie 2020, peste două treimi din totalul numărului de decese s-a înregistrat pentru persoanele cu vârstă de cel puţin 70 ani (14.950 decese, reprezentând 43,0% din total, s-au înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, iar 9.026 decese, reprezentând 26,0%, la persoanele de 70-79 ani) şi 6.490 decese (18,7%) la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 5-19 ani (48 decese), 0-4 ani (95 decese) și 20-29 ani (104 decese).

Fenomenul de mortalitate înregistrează o evoluție sezonieră, fiind mai accentuat în lunile de iarnă și înregistrând cele mai mici valori în lunile iulie, august, septembri, arată institutul de statistică.

Pe de altă parte, în noiembrie 2020 s-au născut peste 13.700 de copiii, cu 646 mai mulți față de noiembrie 2019.

În luna noiembrie 2020, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 4.639 căsătorii, cu 5.351 mai puţine decât în luna octombrie 2020. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 1987 în luna noiembrie 2020, cu 558 mai puţine decât în luna octombrie 2020.

sursa: insse.ro, digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate