Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la CJ Alba, Universitatea din Alba Iulia, primării, spitale şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii


Publicat

birou gol

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Consiliul Judeţean Alba

– consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri, Direcţia gestionarea patrimoniului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Inginerie civilă; Domeniul de licenţă (DL) – Căi ferate, drumuri şi poduri; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 octombrie 2018

Concurs: 16 octombrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. l Decembrie 1918 nr. 68; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la U.A.T. Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr.1, judeţul Alba, telefon: 0731/560763.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– informatician debutant S – Centrul pentru Managementul Proiectelor (funcţie temporar vacantă)

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenţii sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidaţii care au absolvit anterior sistemului Bologna), specialitatea „Informatică”.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 septembrie 2018,  ora 16.00

Concurs: 1 octombrie 2018, ora 12.00 – proba scrisă; 3 octombrie 2018, ora 12.00 – proba practică; 5 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.275.

Primăria Municipiului Sebeş – Direcţia de Asistenţă Socială

– medic dentist, cu aviz de liberă practică

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină dentară; vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani; certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 septembrie 2018

Concurs: 4 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă; 8 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007.

Club Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj

– referent de specialitate, gradul II, Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă ştiinţe economice, vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 septembrie

Concurs: 4 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 9 octombrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul unității Blaj, Piaţa 1848 nr. 16, telefon 0258/710110.

Spitalul Orăşenesc Cugir

– manager

Condiţii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 15 octombrie 2018, ora 14.00.

Concurs: 23 octombrie, ora 10.00- susţinerea publică a proiectului de management

Relaţii suplimentare, la numărul de telefon: 0358/401249, Birou Juridic.

Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain“ Cugir

– bucătar

Condiţii: studii generale; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – fără vechime; curs de bucătar.

Termen limită de depunere a dosarelor: 27 septembrie 2018

Concurs: 5 octombrie 2018, ora 09.00 – proba scrisă; 8 octombrie 2018, ora 09.00 – proba practică; 9 octombrie 2018, ora 09.00 – probă interviu.

Relații suplimentare, la Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain”, Cugir, cu sediul în Cugir, Strada 21 Decembrie 1989 nr. 157, judeţul Alba, telefon 0258/752.287.

Primăria Comunei Şona

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Contabilitate Impozite şi Taxe

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol – Fond Funciar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru, agricultură sau horticultură; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 15 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 18 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare. la sediul Primăriei comunei Şona, strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/884.144, adresa e-mail consiliulsona@yahoo.com

ALTE POSTURI

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș – Compartimentul Baze sportive şi de agrement

– inspector de specialitate debutant

Condiţii: studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică; minimum 3 ani vechime în muncă; cunoştinţe operare PC.

– muncitor I (calificat)

Condiţii: studii medii; minimum 5 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 septembrie 2018, ora 15.00

Concurs: 8 octombrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 10 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică; 12 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 septembrie 2018, ora 15.00

Concurs: 8 octombrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 10 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– referent, clasa III, grad profesional superior (Direcția Venituri, Compartimentul Încasări Taxe și Impozite)

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 24 septembrie 2018, ora 15.00

Concurs: 8 octombrie 2018, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, Alba Iulia; 9 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse ,Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare, la Primăria Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, telefon 0258.819.462

Primăria Municipiului Sebeş

– paznic (Compartimentul Ordine Publică, Pază Obiective – Direcţia Poliţia Locală Sebeş)

Condiţii: studii generale; vechime în muncă, minimum 7 ani; aviz psihologic.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 septembrie 2018

Concurs: 2 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 9 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Municipiului Sebeş.

Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş

– asistent medical comunitar

Condiţii: studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist dovedită cu diplomă de absolvire sau echivalentă; adeverinţă care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 septembrie 2018

Concurs: 1 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă; 3 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, judeţul Alba, telefon 0258/731.007.

Primăria Oraşului Ocna Mureş

– inspector, clasa I, grad profesional superior (Compartimentul organizarea şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de inginer în profilul construcţii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

– inspector, clasa I, grad profesional asistent (Biroul achiziţii publice, evidenţa domeniului public şi privat, Compartiment derulare contracte achiziţii publice)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de inginer în profilul construcţii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

– consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent (Direcţia juridică, administraţie publică, Compartimentul juridic şi contencios)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 8 octombrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– muncitor calificat I şi muncitor calificat III (Compartiment zone verzi)

Condiţii: studii medii sau generale; vechime în muncă de minimum 5 ani.

– îngrijitor (Clubul Sportiv Ocna Mureş)

Condiţii: studii generale; fără vechime.

Concurs: 27 septembrie 2018, ora 10.00 – proba practică; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae lorga nr. 27, telefon 0258.871.217,e-mail resurse.umane@primariaocnamures.ro.

Primăria comunei Vinţu de Jos

– asistent medical comunitar debutant (Compartimentul Sănătate)

Condiţii: studii postliceale, absolvite cu diplomă, specializare în asistent medical generalist; fără vechime în specialitatea studiilor

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 septembrie 2018, ora 16:00

Concurs: 25 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, telefon/fax: 0258/739.234, interior 12.

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj

– informatician

Condiţii: studii superioare, în specialitatea postului; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 septembrie 2018, ora 14.00

Concurs: 26 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 28 septembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Colegiului, Blaj, strada Simion Bămuţiu nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258711208, 0258710661.

Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj

– secretar

Condiţii: studii superioare; vechime în specialitate – minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 septembrie 2018, ora 12.00

Concurs: 28 septembrie 2018, ora 10:00: proba practică; 2 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Toma Cocişiu” din Blaj, Judeţul Alba, telefon 0258/711.933.

Liceul Teoretic Teiuş

– secretar (0,5 post)

Condiţii: studii superioare; vechime: minimum 4 ani.

Concurs: 3 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 3 octombrie 2018, ora 12:00: proba practică; 3 octombrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul Teoretic Teiuş, cu sediul în localitatea Teiuş, str. Decebal nr.22, judeţul Alba, telefon: 0258.851.157, fax: 0258.851.157, e-mail: liceulteius@yahoo.com

Şcoala Gimnazială Hopârta

– secretar, 0,5 normă

Condiţii: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.

Concurs: 28 septembrie 2018, ora 9.00 – proba scrisă; 28 septembrie 2018, ora 13:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale din Hopârta, nr. 22, judeţul Alba, telefon 0786/101.332.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba

– şef serviciu la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba

Condiţii: studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie; vechime în specialitate studiilor necesare exercităm funcţiei publice de cel puţin 5 ani; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

– consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea drept.

Concurs: 1 octombrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba, tel. 0258/818266, interior 115, mobil 0755069660 de luni până vineri în intervalul orar 8.00-16.00.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Mesajul ÎPS Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, de 8 martie – Ziua Femeii

Publicat

IPS Irineu Arhiepiscop de Alba Iulia

De 8 martie, cu bucurie aducem omagiu femeii, care are un rol important în servirea convieţuirii şi a vieţii omeneşti. Ea poartă în nucleul familiei şi apoi în complexul vieţii sociale bogăţiile sensibilităţii şi intuiţiei sale, ale generozităţii şi statorniciei sale. Cu priceperea, care este proprie feminităţii sale, ea îmbogăţeşte înţelegerea lumii şi contribuie ca raporturile umane să fie pe deplin adevărate.

În această zi dedicată ei, mulţumim Preasfintei Treimi pentru „misterul femeii”, pentru marile „opere ale lui Dumnezeu”, care, de-a lungul istoriei generaţiilor umane, s-au îndeplinit prin intermediul femeilor.

Pentru demnitatea pe care ele o au dintotdeauna în planul şi în iubirea lui Dumnezeu, le felicităm astăzi, le oferim ghioceii înmiresmaţi ai sentimentelor noastre de preţuire şi recunoştinţă şi-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să le învăluie în norul luminos şi protector al binecuvântărilor Sale cereşti.

† IRINEU

Arhiepiscop al Alba Iuliei

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

LISTA: Scenariile de funcționare pentru școlile, liceele și grădinițele din județul Alba în perioada 8-12 martie. Decizie CJSU

Publicat

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Alba a aprobat scenariile în care vor funcționa unitățile de învățământ din județ, în săptămâna 8-12 martie. A fost luată în calcul rata incidenței cazurilor COVID pe localități.

În total, 31.829 elevi merg fizic la școală (16.182 online), în județul Alba, săptămâna viitoare, față de 32.650 în perioada 1-5 martie.

În scenariul 3/roșu sunt Alba Iulia, Sebeș, Berghin, Doștat, Lunca Mureșului, Mihalț, Ponor, Șona, Șpring, Unirea. În aceste localități (inclusiv unitățile arondate din sate/cartiere) vor merge la școală doar elevii din ciclul primar (clasele zero-IV) și la grădiniță, preșcolarii.

Scenariul 2/galben (la școală/grădiniță, fizic, doar preșcolarii, elevii din clasele zero-IV, VIII, XII, XIII, restul online): Aiud, Blaj, Cugir, Ocna Mureș, Teiuș; Blandiana, Cergău, Ciugud, Ciumbrud, Crăciunelu de Jos, Cricău, Daia Română, Galda de Jos, Gârda de Sus, Ighiu, Livezile, Lopadea Nouă, Mirăslău, Noșlac, Ocoliș, Pianu, Rădești, Rimetea, Săliștea, Săsciori, Sâncel, Sântimbru, Șibot, Șugag, Valea Lungă.

Scenariul 1/ verde (toți elevii/preșcolarii la școală/grădiniță, fizic): Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Zlatna; Albac, Almașu Mare, Arieșeni, Avram Iancu, Bistra, Bucerdea Grânoasă, Bucium, Câlnic, Cenade, Cetatea de Baltă, Ciuruleasa, Cut, Fărău, Gârbova, Hopârta, Horea, Întregalde, Jidvei, Lupșa, Meteș, Mogoș, Ohaba, Poiana Vadului, Poșaga, Râmeț, Roșia de Secaș, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Stremț, Vadu Moților, Vidra, Vințu de Jos.

Vezi HOTĂRÂREA NR. 50 – CJSU ALBA cu scenariile pe unități de învățământ săptămâna 8-12 martie

Hotărârea nr. 50 – CJSU ALBA+anexe din 05 martie 2021

Cum se aplică scenariile pentru funcționarea școlilor în semestrul al doilea:

Scenariul 1 (verde): Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori

– participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie

Scenariul 2 (galben): Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori – participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie

Scenariul 3 (roșu): Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori

– participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar

– participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

JUDEȚUL ALBA – scenarii unități de învățământ, săptămâna 8-12 martie:

Unitatea de învățământ / Incidența comunicată de DSP / Scenariul / Elevi care vin la școală / Elevi care studiază online:

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO ȘTIREA TA: Loc de joacă de peste 70.000 de euro din Sebeș, vandalizat. Mesaje obscene, desenate pe elementele de joacă

Publicat

Un loc de joacă pentru copii, amenajat cu peste 70.000 de euro în urmă cu circa doi ani în cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, a fost vandalizat. Un cititor Alba24 a surprins în recent imagini cu mesaje și desene obscene „pictate” pe elementele de joacă.  

„Doresc să vă sesizez faptul că, spre consternarea mea, care sunt părinte, a părinților și a locuitorilor din cartierul Mihail Kogălniceanu din orașul Sebeș, am constatat că noul loc de joacă pentru copii, care a costat peste 70.000 de euro conform presei locale, a fost vandalizat în timpul stării de alertă probabil de către minori nesupravegheați nici de părinți, nici de poliția comunitară.

Locul de joacă este plin de coji de  semințe, chiștoace de țigări și alte gunoaie.

Intrarea este liberă, deși există o poartă de acces ce poate fi încuiată, și cel mai important, locul de joacă este nesupravegheat video.

Sper că cineva se va sesiza și va pune lucrurile la punct”, ne-a transmis cititorul Alba24.

Citește și Loc de joacă pentru copii, de peste 70.000 de euro, în cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Noi categorii de pacienți, incluse pe lista de prioritate la vaccinare. Se pot imuniza și persoanele care stau la aceeași adresă

Publicat

Pacienții cu transplant sau aflați pe lista de așteptare pentru transplant au prioritate la vaccinare și nu trebuie să se programeze în platformă. Împreună cu ei se vor putea vaccina persoanele care locuiesc la aceeași adresă sau însoțitorii lor.

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva Covid-19 a emis astăzi o instrucțiune referitoare la prioritizarea vaccinării pacienților care au fost supuși unui transplant de organe, a celor care sunt pe listele de așteptare pentru un transplant, dar și a persoanelor care locuiesc la aceeși adresă cu aceștia sau a însoțitorilor.

Pentru vaccinarea acestei categorii de bolnavi cronici împotriva Covid-19 se va utiliza produsul a cărui schemă de vaccinare se realizează în cel mai scurt interval de timp între doza 1 și doza 2, potrivit unui comunicat de presă remis de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea (CNCAV) .

Astfel, vaccinarea împotriva Covid-19 poate fi efectuată după un consult medical prealabil înainte de transplant, în cazul pacienților aflați pe lista de așteptare pentru sau la șase luni după transplant.

Centrele de transplant întocmesc listele cu persoanele prioritare la vaccinare

„Pentru a veni prompt în sprijinul pacienților care își exprimă acordul de a fi vaccinați, centrele de transplant au obligația de a elabora listele cu persoanele care solicită vaccinarea și de a le înainta direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București”, potrivit reprezentanților CNCAV.

Pacienții care sunt transplantați sau se află pe lista de așteptare pentru transplant pot declara pe proprie răspundere și datele persoanelor care locuiesc la același domiciliu, respectiv însoțitorii acestora, pentru ca și aceștia să fie incluși pe lista celor care solicită vaccinarea, după caz.

Direcțiile de sănătate publică județene și ce a municipiului București vor aronda persoanele de pe aceste liste la centrele de vaccinare care funcționează pe raza județului și va comunica această arondare centrelor de transplant.

Nu este necesară programarea pe platforma de vaccinare

Aceste persoane se pot imuniza în centrul de vaccinare la care sunt arondate, fără a fi necesară o programare în platforma informatică.

În acest sens, reprezentanții centrelor de transplant trebuie să informeze centrul de vaccinare cu 72 de ore înainte de data la care persoanele doresc să se vaccineze și să pună la dispoziție și lista nominală a celor care solicită vaccinarea.

În centrul de vaccinare, la efectuarea triajului medical, conform procedurilor, familia sau însițitorii vor prezenta documentul de identitate valid, care să ateste că domiciliază la aceeași adresă cu pacientul transplantat sau care se află pe lista de așteptare.

Potrivit CNCAV, centrele de vaccinare vor înregistra persoanele din această categorie de bolnavi cronici care se prezintă pentru vaccinare în Registrul electronic național de vaccinări precum și persoanele care locuiesc la aceeași adresă cu pacientul transplantat sau care se află pe lista de așteptare, corespunzător categoriei din care fac parte.

Direcțiile de sănătate publică și centrele regionale de distribuție vor fi cele care vor
asigura dozele necesare pentru vaccinarea persoanelor respective, în funcție de solicitările centrelor de vaccinare.

Foto: Arhivă

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate