Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la DGASPC Alba, Centrul de Cultură, primării, spitale şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii


Publicat

birou gol

În perioada mai-iunie, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:

– muncitor calificat, treapta IV (bucătar) – 2 posturi

Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare bucătar organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş

psiholog stagiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept dc liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare practicant în supervizare (stagiar).

asistent medical

Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R.. persoana care va ocupa postul va urma să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; minimum 6 luni vechime în profesie.

Centrul de Plasament Blaj

– muncitor calificat treapta II (bucătar)

Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare bucătar organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; vechime în profesia de bucătar 6 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 29 mai 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia

– referent, treapta I, la Compartimentul Financiar-Contabil

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe medii de operare PC – Word, Excel etc.; cunoştinţe în întocmirea documentelor de studii ale elevilor (cursanţilor); experienţă în gestionarea valorilor materiale şi băneşti; experienţă contabilitate primară; vechime în muncă de minimum 9 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 31 mai 2018, ora 9.00 – proba scrisă; 6 iunie 2018, ora 9.00 – proba interviu.

expert, gradul II, clasa de orgă electronică şi acordeon la Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri „Augustin Bena”

Condiţii: învăţământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licenţă; domeniul de studii Muzică, programul de studii Pedagogie muzicală; cunoştinţe avansate de operare PC – Internet Explorer, Word, Sibelius etc.; vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 31 mai 2018, ora 09:00: proba practică; 6 iunie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Primăria Municipiului Aiud

– casier din cadrul Biroului Administraţia Pieţei din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 mai 2018, ora 18.00

Concurs: 29 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013.

Spitalul Municipal Aiud

– director financiar contabil

Condiţii: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concurs: 30 mai 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 5 iunie, ora 10.00 susţinerea proiectului de specialitate; 7 iunie – interviul de selecţie

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258861816, int. 192.

Primăria Oraşului Ocna Mureş

– şofer I în cadrul Serviciului de Transport Public local

Condiţii: studii profesionale/medii; permis auto de conducere în categoria de transport B, C, C+E, D; atestat profesional de transport public de persoane; aviz psihologic valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D; aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D; vechime în meseria de şofer – minimum 10 ani.

Concurs: 30 mai 2018: ora 10:00: proba scrisă; 30 mai 2018: ora 14:00: proba practică; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae Iorga nr. 27, telefon 0258.871.217.

Primăria Comunei Unirea

– inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Stare Civilă;

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Achiziţii Publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul studii economice sau studii juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an (pentru inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Stare Civilă).

Concurs: 4 iunie 2018, ora 11:00 – proba scrisă; 7 iunie 2018, ora 11:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Unirea, Str. Mureşului nr. 597, judeţul Alba, telefon 0258/876.101, e-mail primariaunirea@gmail.com

Primăria Municipiului Sebeş

– consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Investiţii Publice – aparatul de specialitate al primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea – ştiinţe inginereşti – profilul construcţii; vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani,

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16 mai 2018, ora 15.00

Concurs: 30 mai 2018, ora 11.30: proba scrisă; 5 iunie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, județul Alba.

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş

– inspector de specialitate, gradul I superior – Serviciul Contabilitate, Buget, Salarizare, Personal. Achiziţii, Administrativ, Gestiune

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţelor umaniste (filologie, istorie, filozofie, antropologie etc.); fără vechime în specialitatea studiilor.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 21 mai 2018, ora 10.00 proba scrisă; 25 mai 2018, ora 10.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Cultural „Lucian Blaga”, Sebeş, bd Lucian Blaga nr. 45, telefon 0752/088.328.

Spitalul Municipal Sebeş

– asistent medical generalist debutant (4 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor superioare, de scurtă durată, postliceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

spălătoreasă (2 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în muncă – fără vechime.

îngrijitor de curăţenie (3 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 mai 2018

Concurs: 5 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă pentru asistent medical generalist; 5 iunie 2018, ora 12.00: proba scrisă pentru îngrijitor de curăţenie şi spălătoreasă; 7 iunie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu pentru asistent medical generalist; 7 iunie 2018, ora 12.00: proba practică/ interviu pentru îngrijitor de curăţenie şi spălătoreasă.

registrator medical debutant

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

economist

Condiţii: nivelul studiilor – superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

referent debutant

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 mai 2018

Concurs: 6 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 8 iunie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712

Primăria Comunei Daia Română

– guard

Condiţii: studii – medii; vechime minimă în muncă de 2 ani; disponibilitate program flexibil.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 mai 2018, ora 16.00

Concurs: 4 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Consiliul Local Daia Română, cu sediul în comuna Daia Română, Strada Principala nr. 326, judeţul Alba, telefon 0258/763.101.

Primăria Câlnic

(funcţii contractuale temporar vacante din cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic – Creşterea accesului la resurse la nivelul întregii comunităţi“, Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate“, POCU/138/4/1/114930)

asistent manager, studii superioare absolvite cu diplomă, experienţă minimum 2 ani în implementarea proiectelor cu finanţare europeană, < 5 ani în domeniul finalizării studiilor, (4 ore/zi);

responsabil financiar, studii superioare absolvite cu diplomă, experienţă < 5 ani în domeniul finalizării studiilor, (4 ore/zi)

expert achiziţii publice, studii superioare absolvite cu diplomă, experienţă < 5 ani în domeniul finalizării studiilor, (4 ore/zi)

asistent social, studii superioare absolvite cu diplomă, experienţă < 5 ani în domeniul finalizării studiilor, (4 1/2 normă/zi).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 mai 2018, ora 12.00

Concurs: 21 mai 2018, ora 09.00, proba interviu, 21 mai 2018, ora 09.00, proba scrisă.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comuna Câlnic, judeţul Alba, telefon 258747050.

Comuna Avram Iancu

(funcții contractuale de execuție vacante, în calitate de beneficiar în cadrul Proiectului „Comunitatea moţilor harnici“, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, Obiectiv specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate POCU /138/4/1/114866)

expert achiziţii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi, durata timpului de lucru fiind de 20 ore/săptămână;

responsabil financiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi, durata timpului de muncă fiind de 20 ore pe săptămână

asistent manager

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţa minima <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi, durata timpului de lucru fiind de 20 ore/săptămână.

Concurs: 24 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă; 24 mai 2018, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei din str. Avram Iacu nr. 169, e-mail primar@primariaavramiancu.ro şi la telefon 0258786211, 0747358691 sau pe e-mail secretar@primariaavramiancu.ro.

Primăria Comunei Ceru Băcăinţi

– secretar al comunei (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 mai 2018

Concurs: 12 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Comunei Mogoș

– consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Contabilitate

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 mai 2018, ora 16:00

Concurs: 23 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Mogoș nr. 3A, Judeţul Alba, telefon 0769.094.913.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Peste 91 milioane lei, plătite anul trecut de AJPIS Alba, pentru indemnizațiile acordate persoanelor cu handicap

Publicat

ajpis

Aproape 19.000 de beneficiari au primit, anul trecut, în județul Alba, indemnizaţie lunară destinată persoanelor cu handicap grav şi accentuat, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap grav, accentuat şi mediu şi indemnizaţia de însoţitor pentru adultul cu handicap vizual grav.

AJPIS Alba a făcut plăți de peste 91 milioane lei pentru aceste categorii.

Potrivit AJPIS, anul trecut, valoarea prestațiilor sociale a fost de:

500 de lei (350 de lei indemnizația lunară și 150 de lei bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap grav;

375 de lei (265 de lei indemnizatia lunară și 110 lei bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap accentuat;

60 de lei (bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap mediu;

300 de lei (bugetul personal complementar) pentru părintele sau persoana desemnată pentru protecția și îngrijirea copilului cu handicap grav;

175 de lei (bugetul personal complementar) pentru părintele sau persoana desemnată pentru protecția și îngrijirea copilului cu handicap accentuat;

60 de lei (bugetul personal complementar) pentru părintele sau persoana desemnată pentru protecția și îngrijirea copilului cu handicap mediu.

Potrivit directorului AJPIS Alba, Flaviu Cozuc, la nivelul judeţului Alba, în perioada ianuarie-decembrie 2020, situaţia plăţii prestaţiilor persoanelor cu handicap se prezintă astfel:

– cea mai mare sumă a revenit beneficiarilor de indemnizație lunară acordată persoanelor cu handicap accentuat – 31.431.940 lei, pentru 9.845 de persoane;

– alte 5.429 de persoane cu handicap grav au primit o indemnizație ce însumează 22.898.343 lei;

– bugetul complementar acordat persoanelor adulte cu handicap accentuat a revenit unui număr de 9.843 beneficiari, care au primit în total, în 2020, 13.042.640 lei;

– indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap vizual grav a revenit unui număr de 615 persoane, care au primit în total 9.986.009 lei;

– bugetul complementar acordat persoanelor adulte cu handicap grav a fost plătit pentru 5.429 beneficiari, iar sumele acordate reprezintă 9.812.101 lei;

– 680 de copiii cu handicap grav au primit, ca buget complementar, în 2020, 2.447.400 lei, iar pentru alți 745 de copii cu handicap mediu a fost acordat, ca buget complementar, suma de 536.340 lei;

– pentru 114 copii cu handicap accentuat s-a plătit, cu buget complementar, suma de 240.275 de lei.

Potrivit AJPIS, au fost 18.724 beneficiari, în perioada ianuarie-decembrie 2020, iar pentru aceștia a fost plătită suma de 91.335.778 lei.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Vaccinul Pfizer-BioNTech reduce transmiterea virală după o singură doză, dar și numărul cazurilor asimptomatice. Studiu

Publicat

Vaccinul Pfizer reduce transmiterea virală după o singură doză și a dus la o scădere de patru ori a cazurilor asimptomatice, arată un studiu făcut în Marea Britanie.

O singură doză de vaccin Pfizer-BioNTech împotriva-Covid-19 reduce numărul de infecții în rândul asimptomaticilor și ar putea reduce semnificativ riscul de transmitere a virusului, arată rezultate unui studiu din Marea Britanie publicat vineri, potrivit Mediafax, care citează Reuters.

Cercetătorii au analizat rezultatele a mii de teste Covid-19 efectuate în fiecare săptămână personalului medical din Cambridge, estul Angliei.

„Descoperirile noastre arată o reducere drastică a ratei de infectare în rândul lucrătorilor asimptomatici din domeniul sănătății după o singură doză de vaccin Pfizer-BioNTech”, a declarat Nick Jones, specialist în boli infecțioase la Spitalul Universitar Cambridge, care a condus studiul.

Citește și: Pfizer și BioNTech au început testele pentru a vedea dacă o a treia doză de vaccin oferă protecție împotriva noilor tulpini

Rezultatele sugerează o scădere de patru ori a infecției în rândul cazurilor asimptomatice în rândul angajaților din sănătate care au fost vaccinați de peste 12 zile și o protecție de 75%, a declarat Mike Weekes, specialist în boli infecțioase la departamentul de medicină al Universității Cambridge.

De asemenea, nivelul infecţiilor asimptomatice a fost redus cu jumătate în primele 12 zile după vaccinare, în rândul angajaţilor din sistemul sanitar vaccinați.

Marea Britanie vaccinează atât cu Pfizer, cât și cu serul AstraZeneca de la sfârșitul lunii decembrie 2020.

„Este o veste minunată. Vaccinul Pfizer nu numai că oferă protecție, dar ajută și la prevenirea infecției, reducând considerabil riscul transmiterii virusului. Trebuie însă să ne aducem aminte că vaccinul nu oferă o protecție completă pentru toată lumea”, a mai spus Mike Weeks.

Sursa: Mediafax

Foto: Arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Peste 1,15 milioane de teste rapide au ajuns în școli. Au fost folosite 5.000, iar 90% au avut rezultate negative

Publicat

Ministerul Sănătății (MS) a anunțat că până vineri au fost distribuite în unitățile de învățământ din țată peste 1,15 milioane de teste rapide antigen pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2. Aproape 5.000 de teste au fost folosite deja, iar peste 90% au avut rezultat negativ.

Peste 66% dintre testele antigen au fost distribuite în cabinetele medicale școlare din cadrul unităților de învățământ.

Testarea antigen SARS-CoV-2 vizează 17.677 de unități de învățământ și 3.226.554 de persoane, dintre care 2.918.275 de elevi, potrivit Ministerului Sănătății.

Citește și: Cum se fac testele COVID în școli după redeschiderea din 8 februarie. Precizările unui secretar de stat din Ministerul Sănătății

Până în prezent, au fost folosite 4.375 de teste, iar 92% dintre acestea au avut rezultat negativ.

Testarea antigen SARS-CoV-2 se face în conformitate cu Ordinul 3235/93 din 4 februarie 2021 al ministrului Educației și al ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și vizează prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.

Citește și: Ministerul Sănătății intenționează utilizarea testelor rapide în școli. Declarațiile secretarului de stat, Andreea Moldovan

Guvernul a decis introducerea testării rapide în unitățile de învățământ la reluarea cursurilor, începând cu data de 8 februarie, pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.

„Ministerul Sănătății s-a asigurat că toate cabinetele medicale școlare din cadrul unităților de învățământ din țară au la dispoziție testele antigen necesare pentru a lua măsurile de prevenție și limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2. În contextul actual, în paralel cu derularea procesului de vaccinare, creșterea accesibilității la testare contribuie la un control mai bun al procesului epidemiologic”, a declarat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

Testarea elevilor se face cu acordul părinților.

Sursa: Mediafax

Foto: pixabay

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Conducătorii Răscoalei Țărănești de la 1784, Horea, Cloșca și Crișan, comemorați la Alba Iulia. Programul activităților

Publicat

Duminică, 28 februarie la Alba Iulia, vor fi organizate activități de comemorare cu ocazia împlinirii a 236 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan.

Începând cu ora 12.00, la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din municipiu vor fi organizate activități de cinstire și comerare a conducătorilor Răscoalei Țărănești de la 1784, din Transilvania. Iar la ora 12.30 activitățile se vor muta pe Dealul Furcilor.

Sunt așteptați să ia parte la activități reprezentanți ai administrației locale și județene, reprezentanți ai arhiepiscopiei ortodoxe, unitățile militare din garnizoana Alba Iulia, Asociația Veteranilor de Război, Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere și reprezentanți ai partidelor politice.

Programul activităţilor:

11.50 – 12.00 Obelisc – Primirea invitaților

12.00 – 12.05 Intonarea Imnului Național al României

12.05 – 12.10 Alocuțiune privind semnificația evenimentului

12.10 – 12.20 Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori

12.20 – 12.30 Dealul Furcilor – Primirea invitaților

12.30 – 12.35 Intonarea Imnului Național

12.35 – 12.45 Ceremonial religios

12.45 – 12.50 Alocuțiune privind semnificația evenimentului

12.50 – 13.00 Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate