Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Posturi la DGASPC, Direcţia de Statistică, primării, şcoli şi alte instituţii publice din judeţul Alba. Condiţii pentru candidaţi


Publicat

job

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:

– medic specialist specialitatea medicină internă – 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea psihiatrie – 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea neurologie – 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea oftalmologie – 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă – 1/4 post (0,25 normă)

– medic specialist specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă – 1/4 post (0,25 normă)

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea: medicină de internă, psihiatrie, neurologie, oftalmologie, expertiză medicală a capacităţii de muncă; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi Galda de Jos

– medic primar specialitatea psihiatrie – 1/2 post (0,5 normă)

– medic primar specialitatea psihiatrie – 1/2 post (0,5 normă)

– medic specialist specialitatea psihiatrie – 2 posturi

– medic primar – un post

– medic – 5 posturi

Condiţii medic specialist: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia de Arieş:

– medic – 1 post

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Abrud:

– medic primar – 1 post

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Gârbova:

– medic primar – 1 post

Condiţii medic primar şi medic: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 octombrie 2018, ora 16.00

Concurs: 18 octombrie 2018, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660 de luni până vineri în intervalul orar 8.00-16.00.

Direcția Regională de Statistică Alba

consilier, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele ramuri de ştiinţă: informatică sau matematică sau tehnologia informaţiei, calculatoare şi ingineria sistemelor sau inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii; cursuri absolvite în domeniul IT (sisteme calculatoare, informatică aplicată).

consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă in următoarele ramuri de ştiinţă: matematică sau ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concurs: 24 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare: la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztáv Karoly“ Alba Iulia

– pedagog şcolar (0,5 normă)

Condiţii: studii superioare – teologie pastorală romano-catolică; avizul cultului; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 16 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică; 16 octombrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare: la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztâv Karoly“, Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4, judeţul Alba, telefon 0258.819.869, fax 0258.819.869, e-mail gmgksecretariat@yahoo.ro.

Direcţia de Asistenţă Socială Alba lulia

– consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment contabilitate, salarizare, achiziţii publice

Condiţii: studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) – ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 octombrie 2018, ora 15.00

Concurs: 22 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare: la Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia, Str, Bucovinei nr. 3.

Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş

– asistent social practicant (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor sociale Asistenţă socială sau Teologie Asistenţă socială; vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an; dovada înscrierii în Colegiul Asistenţilor Sociali.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 octombrie 2018

Concurs: 18 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă; 23 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Evidenţă şi plată beneficii sociale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 octombrie 2018

Concurs: 22 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– muncitor calificat III (bucătar) – Centrul de zi Petreşti – Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş

Condiţii: studii generale; vechime în muncă – minimum 3 ani; constituie avantaj orice specializare în domeniu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 octombrie 2018

Concurs: 10 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă; 12 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

îngrijitor la domiciliu – Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru Persoane Vârstnice (2 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş

Condiţii: studii medii sau generale; vechime în muncă – minimum 3 ani; constituie avantaj orice specializare în domeniu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 octombrie 2018

Concurs: 10 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă; 12 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

Relaţii suplimentare: la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, telefon 0258/731.007.

Primăria Municipiului Aiud – Direcţia de Asistenţă Socială

şef serviciu – Serviciul Asistenţă Socială, Beneficii Sociale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice; ştiinţe administrative: specializarea administraţie publică sau administraţie europeană, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 octombrie 2018

Condiţii: 23 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.

Primăria Oraşului Abrud

consilier juridic, gradul IA

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 15 octombrie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul din Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258780519.

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din comuna Avram Iancu

– funcţii temporar vacante, în cadrul Proiectului „Comunitatea moţilor harnici”, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

educator after-school cu 0,5 normă

Condiţii: studii medii sau superioare de specialitate absolvite cu diplomă; experienţă minimă de 5 ani.

învăţător after-school cu 0,5 normă (3 posturi)

Condiţii: studii medii sau superioare de specialitate absolvite cu diplomă; experienţă minimă de 5 ani.

profesor after-school cu 0,5 normă (3 posturi)

Condiţii: studii medii sau superioare de specialitate absolvite cu diplomă; experienţă minimă de 5 ani;

secretar administrativ cu 0,25 normă

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă; vechime de minimum 6 luni pe post de secretar administrativ.

responsabil financiar cu 0,25 normă

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă; experienţă minimă de 1 an în instituţie;

îngrijitor cu 0,5 normă

Condiţii: studii generale; experienţă minimă de 5 ani.

Concurs: 16 octombrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 16 octombrie 2018, ora 14.00 – proba interviu.

muncitor calificat III – 0,50 normă (post temporar vacant)

Condiţii: studii generale; vechime – nu este cazul.

Concurs: 9 octombrie 2018, ora 9.00 – proba practică; 11 septembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare: la sediul instituţiei şi la telefon 0258/786.063.

ALTE POSTURI

Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia

– secretar şef

Condiţii: nivelul studiilor – studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic; vechime în muncă – 10 ani; cunoştinţe operare PC (Word, Excel, Revisal); are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului; nu are cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 octombrie 2018

Concurs: 15 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă; 16 octombrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

– îngrijitor şcoală

Condiţii: nivelul studiilor – medii; disponibilitate de a lucra în două schimburi; disponibilitate de a lucra sâmbăta şi duminica în caz de nevoie; are o stare de sănătate corespunzătoare postului; nu are cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 octombrie 2018

Concurs: 17 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă; 18 octombrie 2018, ora 09:00: proba practică; 18 octombrie 2018, ora 15:30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14A, Judeţul Alba, telefon: 0258/821.875.

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

– infirmieră – Secţia Pneumologie II TBC

Condiţii: studii medii sau generale; curs de infirmieră; minimum 6 luni vechime ca infirmieră.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 octombrie 2018, ora 15:00

Concurs: 10 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, Judeţul Alba, telefon 0258/861.302, interior 102.

Spitalul Municipal Sebeş

– asistent medical generalist debutant (3 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor – superioare, de scurtă durată, postliceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 octombrie 2018

Concurs: 22 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 24 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu.

– registrator medical debutant (2 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării

– inginer II

Condiţii: nivelul studiilor – superioare, studii tehnice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 octombrie 2018

Concurs: 23 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă inginer II şi registrator medical debutant; 25 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu inginer II şi registrator medical debutant.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

Primăria orașului Teiuș

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Buget, Contabilitate, Finanţe, Ajutor Social, Administraţie Publică, Transport – Compartiment Ajutor Social

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 octombrie 2018, ora 16.00

Concurs: 18 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258.851.101, e-mail primaria_orasului_teius@yahoo.com.

Primăria comunei Vinţu de Jos

– asistent medical comunitar debutant – Compartimentul Sănătate

Condiţii: nivelul studiilor – studii postliceale, absolvite cu diplomă, specializare în asistent medical generalist; vechime în specialitatea studiilor: fără.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 octombrie 2018, ora 16:00

Concurs: 12 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, telefon/fax: 0258/739.234, interior 12.

Primăria comunei Berghin

– inspector, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă în ramura de ştiinţă RSI, Ingineria resurselor vegetale şi animale, Medicină veterinară, Ştiinţe juridice sau Ştiinţe administrative; minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

– inspector, clasa I, grad profesional principal

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă în ramura de ştiinţă RSI, Ingineria resurselor vegetale şi animale, Medicină veterinară, Ştiinţe juridice sau Ştiinţe administrative; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concurs: 25 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior..

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la Primăria Comuna Berghin, judeţul Alba, telefon 0258854101; 0258854344, e-mail: primariabeighin@yahoo.com.

Primăria comunei Fărău

– asistent medical (0,5 normă) – Centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu

Condiţii: să deţină certificat de membru O.A.M.M.R. în termen de valabilitate; să fie absolvent al unei şcoli sanitare postliceale; vechime – fără; să fie apt medical; să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

Concurs: 16 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 17 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Fărău sau la telefon: 0258/867.102, zilnic 9.00-13.00.

Şcoala Gimnazială Ciuruleasa

– administrator financiar (0,5 normă)

Condiţii: studii superioare economice; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concurs: 9 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă; 10 octombrie 2018, ora 09:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Ciuruleasa, cu sediul în localitatea Ciuruleasa, str. Centru nr. IA, judeţul Alba,  telefon 0744.550.945.

Consiliul Judeţean Alba

– consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri, Direcţia gestionarea patrimoniului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Inginerie civilă; domeniul de licenţă (DL) – Căi ferate, drumuri şi poduri; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 octombrie 2018

Concurs: 16 octombrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. l Decembrie 1918 nr. 68; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la U.A.T. Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr.1, judeţul Alba, telefon: 0731/560763.

Spitalul orăşenesc Cugir

– manager

Condiţii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 15 octombrie 2018, ora 14.00.

Concurs: 23 octombrie, ora 10.00- susţinerea publică a proiectului de management

Relaţii suplimentare, la numărul de telefon: 0358/401249, Birou Juridic.

Primăria comunei Şona

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Contabilitate Impozite şi Taxe

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol – Fond Funciar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru, agricultură sau horticultură; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 15 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 18 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare. la sediul Primăriei comunei Şona, strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/884.144, adresa e-mail consiliulsona@yahoo.comDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

BLAJ

A făcut praf două aparate dintr-o sală de jocuri, nemulțumit că nu a câștigat nimic. Tânăr din Blaj, cercetat pentru distrugere

Publicat

Un tânăr din Blaj este cercetat penal după ce a distrus două aparate mecanice dintr-o sală de jocuri, nemulțumit de faptul că nu a câștigat nimic.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 martie 2021, în jurul orei 20:00, polițiștii din Blaj au intervenit la o sală de jocuri de noroc din municipiul Blaj unde a fost semnalat faptul că o persoană s-a manifestat violent și a distrus mai multe bunuri.

Polițiștii l-au identificat pe un tânăr de 22 de ani, din Blaj, care, nemulțumit de faptul că a jucat o sumă mare de bani și nu a câștigat nimic, ar fi lovit, cu un scaun, ecranele a două aparate mecanice, distrugându-le.

Față de tânăr, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii de distrugere.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Bărbat de 45 de ani, mort la o zi după ce a primit prima doză de vaccin, la un centru din Mioveni. Precizările autorităților

Publicat

Un bărbat de 45 de ani a murit la o zi după prima doză de vaccin. Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a adus joi o serie de precizări legate de acest lucru. 

Ce s-a întâmplat, potrivit CNCAV:

”Urmare a raportării transmise de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș, privind decesul unui bărbat cu istoric de vaccinare recentă, pentru corecta informare a opiniei publice, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) face următoarele precizări:

În cursul zilei de 2 martie a.c., persoana în vârstă de 45 de ani s-a prezentat, conform programării în platforma electronică, pentru administrarea primei doze de vaccin produs de Pfizer/BioNTech, într-un centru de vaccinare din Mioveni, județul Argeș.

În urma efectuării triajului medical și a examenului clinic de specialitate de către personalul vaccinator, nu au fost indicate probleme cronice de sănătate.

După administrarea dozei de vaccin, conform procedurii, bărbatul a rămas în spațiul de supraveghere postvaccinală, fără a prezenta simptomatologie, ulterior părăsind centrul de vaccinare.

Conform datelor furnizate către CNCAV, după patru ore de la administrarea vaccinului, pacientul a fost adus cu ambulanța la Compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Orășenesc Mioveni, în urma unui episod de pierdere a conștienței suferit la domiciliu.

La sosirea în unitatea medicală, pacientul avea o stare generală bună, fără a prezenta traumatisme.

În urma investigațiilor specifice complexe, acesta a rămas sub supraveghere medicală, însă în seara aceleași zile, bărbatul a solicitat externarea pe propria răspundere, contrar avizului medical.

În dimineața zilei de 3 martie, personalul medical de la Ambulanță, solicitat de familia acestuia, a declarat decesul bărbatului, la domiciliu.

La acest moment, DSP Argeș a sesizat autoritățile competente în vederea efectuării procedurilor specifice pentru stabilirea cauzelor decesului. Conform medicului de familie al acestuia, persoana se afla în evidență cu dislipidemie și valori tensionale crescute”.

Foto: Arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Câți locuitori din Alba au fost imunizați până acum, în cele 11 centre din județ. Au fost raportate 70 de reacții adverse

Publicat

Numărul de imunizări anti-COVID în județul Alba a ajuns la 30.768, din care 19.733 reprezintă prima doză și 11.035 – rapel, au transmis joi reprezentanții DSP Alba.

De la debutul campaniei de vaccinare în 4 ianuarie 2021, DSP Alba a solicitat și recepționat în total 34.442 de doze de vaccin anti-COVID, astfel:

  • 29.302 Pfizer,
  • 2.350 Moderna,
  • 2.790 Astra Zeneca.

Au fost raportate 70 de reacții adverse și doar 2 doze de vaccin pierdute (în primele zile de vaccinare).

În prezent, în județ funcționează 11 centre de vaccinare cu o capacitate de 900 de locuri/zi.

„Văzând cifrele putem spune că în județul Alba campania de vaccinare se desfășoară cât se poate de bine, fără incidente, sincope sau poticniri. Constatăm un interes crescut al oamenilor privind imunizarea anti-COVID, lucru care ne bucură și ne dă speranță. Așteptăm semnalul de la CNCAV pentru a putea activa și alte centre de vaccinare aprobate în județ”, a precizat directorul DSP Alba, Alexandru Sinea.

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Deschiderea restaurantelor fără restricții. Propunerile patronatului: certificat de vaccinare, test PCR, test COVID la intrare

Publicat

Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) propune mai multe soluții pentru ca restaurantele să poată funcționa fără restricții în condițiile actuale de pandemie.

Peste 40.000 de companii din industria ospitalității au nevoie urgentă de sprijin pentru a putea supraviețui, iar aceste măsuri a putea salva de la faliment o mare parte dintre firmele afectate.

HORA propune următoarele soluții pentru a putea funcționa:

  • Prezentarea unui certificat de vaccinare.
  • Testarea PCR sau test rapid cu 48 de ore înainte de a participa la un eveniment sau o masă ”a la carte”
  • Testarea rapidă la intrarea în incintă

Reprezentanții HORA arată că la acest moment peste 40.000 de companii din industria ospitalității au nevoie urgentă de sprijin pentru a putea supraviețui.

Ei precizează că acestea au 100% capital românesc și o cifra de afaceri totală de 5 miliarde de euro. Totodată, în ele lucrează 400.000 de angajați, reprezentând 10% din angajații sectorului privat.

2020 le-a adus o scădere a cifrei de afaceri de aproximativ 70% și a determinat suspendarea activității în cazul a peste 50% dintre operatori.

Redresarea industriei ospitalității este posibilă

Organizația vede însă posibilă redresarea, dacă e sprijinită. Astfel, HORA propune o serie de măsuri care ar permite reluarea activității în condiții de siguranță pentru cetățeni.

Reprezentanții cer ca funcționarea industriei să nu mai depindă de rata de incidență de 3 cazuri la mia de locuitori, spunând că nu există studii concrete care să demonstreze legătura dintre funcționarea restaurantelor și creșterea numărului de îmbolnăviri.

”Nu există niciun argument științific pentru care restaurantele să nu poată funcționa la 30% din capacitate, cu restricții și măsuri de protecție adecvate. Se apropie sezonul teraselor și oamenii au nevoie să iasă.

Oamenii nu mai vor să fie blocați și ținuți departe de activități atât de firești și atât de necesare omului, precum mersul la spectacole, la teatru, ieșitul la restaurant”, se arată în comunicat.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate