Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI la Evidenţa Persoanelor Alba, Muzeul Unirii, Salvamont, primării, spitale, şcoli şi alte instituţii din judeţ

Publicat

birou

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia (4 posturi)

– arheolog grad II în cadrul secţiei Cercetare arheologică preventivă

Condiţii: studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul istorie; vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni; să fie înscris în registrul arheologilor; să fie apt medical pentru munca în teren

şef secţie gradul II în cadrul secţiei Museikon

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniu istorie; vechime în specialitatea studiilor minimum 10 ani; vechime în funcţie de conducere minimum 1 an.

conservator gradul II în cadrul secţiei Museikon

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul istorie; vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni

inspector de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă pe ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani şi 6 luni

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300 sau la adresa de e-mail [email protected]

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Alba

– analist (programator) ajutor II-IA

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat/adeverinţă de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul/specializarea corespunzătoare postului pentru care optează sa candideze; nu se solicită vechime în muncă şi/sau în specialitate.

Termen limită pentru depunerea dosarelor, 15 ianuarie, ora 15.00 la B.J.A.B.D.E.P. Alba, municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 1

Concurs: 8 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă (test grilă); 14 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Concursul va avea loc la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Municipiul Bucureşti, str. Obcina Vlare nr. 2, sectorul 6, telefon 021/440.24.40 sau 440.27.70, interior 25.192/25,115.

Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba

– inspector de specialitate gradul IA

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; vechime în muncă minimum 6 ani şi 6 luni; permis de conducere categoria B.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 ianuarie 2019, ora 16:00

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0745/058.893.

Concursul se va desfăşura la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în mun. Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68.

Staţiunea de Cerectare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie (SCDVV) Blaj – 8 posturi

– cercetător ştiinţific (CS) – 3 posturi (studii superioare)

cercetător ştiinţific gradul I (CS I) -1 post (studii superioare)

cercetător ştiinţific gradul III (CS III) – 1 post (studii superioare)

asistent de cercetare ştiinţifică (ACS) – 2 posturi (studii superioare)

tehnician treapta I (T I) – 1 post (studii medii)

Condiţii: vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 22 ianuarie 2019

Concurs: 28 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 29 ianuarie 2019, ora 10:00: proba practică; 31 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Staţiunea de Cerectare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj, cu sediul in Blaj, strada Gheorghe Bariţiu, nr, 2. judeţul Alba, tel.Telefon 0258 – 711623/0744 903728.

Primăria Municipiului Aiud (2 posturi)

– arhitect şef al municipiului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

director executiv – Direcţia Economică

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 ianuarie 2019

Concurs: 6 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Concurs organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Relații suplimentare se pot obține la sediul ANFP din București, telefon 0374/112.769.

Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud

– administrator financiar (contabil – şef)

Condiţii: studii economice superioare, vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 ianuarie 2019, ora 14:00

Concurs: 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 10, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.946.

Primăria Oraşului Zlatna

– arhitect şef

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile prevederilor art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; atestat Registrul Urbaniştilor din România; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 ianuarie 2019

Concurs: 5 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, telefon 0374/112.769.

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud

– muncitor calificat, treapta profesională III, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Condiţii: studii medii sau şcoală profesională; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 ianuarie 2019, ora 15:00

Concurs: 30 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, din str.Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon 0258/861.593 interior 13.

Liceul Tehnologic Jidvei

– analist programator

Condiţii: nivelul studiilor – superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Termen limită pentru depunerea dosarelor, 15 ianuarie.

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 28 ianuarie 2019, ora 13:00: proba practică; 30 ianuarie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.

Clubul Sportiv Şcolar Blaj

– șofer

Condiţii: studii medii, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 ianuarie 2019

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 24 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba practică; 28 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Şcolar Blaj, telefon: 0736348211.

Primăria comunei Cenade

– consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul Cadastru, Agricultură, Registrul Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomiei sau medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an; cunoştinţe de operare pe calculator.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 30 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon: 0258.789.003.

Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“Sebeş

– bucătar

Condiţii: studii medii; certificat de calificare profesională de bucătar sau să fie înscris la un curs de perfecţionare care se finalizează cu diplomă de bucătar.

Termen limită pentru depunerea dosarelor, 15 ianuarie.

Concurs: 30 ianuarie 2019, ora 14:00: proba scrisă; 4 februarie 2019, ora 16:00: proba practică; 4 februarie 2019, ora 17:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“, cu sediul în Sebeş, telefon 0258/731506.

Şcoala Gimnazială Săsciori

– îngrijitor (0,50 normă) la Şcoala Primară Căpâlna (comuna Săsciori)

Condiţii: studii generale sau medii; localnic; vechime în domeniu cel puţin 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 ianuarie 2019

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu; 22 ianuarie 2019, ora 12.00: proba practică.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale Săsciori, din localitatea Săsciori, Strada Principală numărul 380, judeţul Alba, telefon/fax 0258/741.213.

Şcoala Gimnazială Stremţ

– administrator financiar (0,5  normă)

Condiţii: studii superioare de specialitate – economice (diplomă de licenţă); vechimea în specialitatea studiilor solicitate – de minimum 3 ani; recomandare de la ultimul loc de muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 ianuarie 2019

Concurs: 23 ianuarie 2019, ora 12.30: proba scrisă; 23 ianuarie 2019, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale Stremţ, strada Principală, nr. 97, judeţul Alba, telefon 0258/848.123.

Primăria Comunei Vadu Moţilor

– consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Urbanism-Cadastru

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul cadastru, topografie, măsurători terestre, silvicultură; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 ianuarie 2019

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la Primăria Comunei Vadu Moţilor, judeţul Alba, telefon 0767808077.

Şcoala Gimnazială Şona

– îngrijitor şcoală

Condiţii: studii gimnaziale; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără.

Termen limită pentru depunerea dosarelor, 16 ianuarie.

Concurs: 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 28 ianuarie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale Şona, str. 23 august nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/884.742

Şcoala Gimnazială „Singidava“ Cugir (2 posturi)

– îngrijitor (2 posturi)

Condiţii: minimum studii generale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Termen limită pentru depunerea dosarelor, 15 ianuarie

Concurs: 23 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 28 ianuarie 2019, ora 12.00: proba practică; 29 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială “Singidava” cu sediul în: localitatea Cugir, strada Alexandru Sahia, nr. 16, județul Alba, tel: 0258751727.

Primăria orașului Teiuș

– paznic – Compartimentul administrativ în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Teiuş

Condiţii: studii – învăţământ general obligatoriu, vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară, atestat de pază sau adeverinţa că este înscris la curs, calificare profesională în domeniul prelucării lemnului (tâmplar- dulgher, etc).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 10:00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101.

Primăria comunei Vidra

– muncitor calificat I – Compartimentul întreţinere şi deszăpeziri drumuri comunale

Condiţii: şcoală profesională mecanic maşini şi utilaje sau curs de calificare mecanic maşini şi utilaje; vechime în muncă minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 30 ianaurie 2019, ora 11.00 proba scrisă; data și ora probei interviu vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Primăria Vidra, telefon 0258.786,575.

ALTE POSTURI

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

– şef centru la Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia de Arieş

Condiţii: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– secretar instituţie de învăţământ debutant (post pe pe perioadă determinată, cu 0,5 normă/4 ore/zi, în cadrul Secretariatului Şcolilor Doctorale)

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenţii sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidaţii care au absolvit anterior sistemului Bologna); cunoştinţe de utilizare a calculatorului (MS Office, navigare Internet, Outlook), dovedite prin studii, formare profesională sau experienţă profesională anterioară; cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu, dovedit prin studii formare profesională sau experienţă profesională anterioară.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 22 ianuarie 2019, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor calificat I – ospătar

Condiţii: studii medii (minimum 10 clase); calificare în meseria de ospătar; minimum 4 ani vechime în meseria de ospătar.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 29 ianuarie 2019, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.272.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

– îngrijitoare curăţenie la ambulatoriul de specialitate;

îngrijitoare curăţenie (2 posturi) la Secţia chirurgie generală;

îngrijitoare curăţenie la dispensar TBC;

îngrijitoare curăţenie la Laborator radiologie şi imagistică medicală;

îngrijitoare curăţenie la Compartimentul psihiatrie cronici Baia de Arieş.

Condiţii: studii – minimum şcoală generală; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 30 ianuarie 2019, ora 09:00: testare psihologică; 18 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 25 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

autopsier debutant la Serviciul de Anatomie Patologică – Compartimentul Prosectură

Condiţii: studii – minimum şcoală generală; fără vechime; să nu se afle în relaţie contractuală cu o firmă de pompe funebre.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 30 ianuarie 2019, ora 09:00: testare psihologică; 26 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 1 martie 2019, ora 10.00: proba practică; 6 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

asistent medical PL la Secţia chirurgie generală – Compartiment chirurgie vasculară

Condiţii: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 6 luni vechime în specialitate; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

asistent medical debutant PL la Secţia chirurgie general – 2 posturi

asistent medical debutant PL la CSM adulţi

asistent medical debutant PL la Laborator analize medicale – Compartiment bacteriologic

asistent medical debutant PL la Laborator endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică

asistent medical debutant PL la Secţia medicină internă

asistent medical debutant PL la Compartiment nefrologie – 2 posturi

asistent medical debutant PL la Secţia neurologie

Condiţii pentru posturile de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală (PL): studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitara postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 10:00: testarea psihologică; 6 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 12 februarie 2019, ora 10:00: proba practică; 19 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

infirmieră Laborator endoscopie digestivă, diagnostică şi terapeutică

infirmieră debutant la Secţia ATI

infirmieră debutant la Secţia boli infecţioase

infirmieră debutant la Secţia cardiologie

infirmieră debutant la Compartiment hematologie

infirmieră debutant la Secţia medicină internă – Compartiment pneumologie

infirmieră debutant la Secţia neonatologie (2 posturi)

infirmieră debutant la Secţia neurologie (2 posturi)

infirmieră debutant la Secţia ortopedie şi traumatologie

infirmieră debutant la Compartiment recuperare neurologică

infirmieră debutant la Unitate Primiri Urgenţe (3 posturi)

infirmieră debutant la Compartiment urologie (2 posturi)

Condiţii pentru infirmieră: studii – minimum şcoală generală; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
6 luni vechime în activitate

Condiţii pentru infirmieră debutant: studii – minimum şcoală generală; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, în cazul în care nu posedă diplomă, candidaţii sunt obligaţi să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfăşura în termen de 6 luni; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 ianuarie 2019, ora 10:00: testarea psihologică; 13 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 21 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

asistent medical debutant PL (4 posturi) la Unitate Primiri Urgenţe

Condiţii: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 09:00: testarea psihologică; 7 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 12 februarie 2019, ora 10:00: proba practică; 20 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

asistent medical debutant PL (2 posturi) la Laborator radiologie şi imagistică medical

Condiţii: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat dc membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 10:00: testarea psihologică; 8 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 15 februarie 2019, ora 10:00: proba practică; 22 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– şofer autosanitară I la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist, categoriile B şi C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier; 6 ani vechime ca şofer profesionist

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 ianuarie 2019, ora 15:00

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 25 ianuarie 2019, ora 10:00: proba practică; 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

– fochist

Condiţii: nivelul studiilor: medii (diplomă de bacalaureat şi / sau dovada absolvirii unui curs de fochist); vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 ianuarie 2019

Concurs: 18 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 09.00: proba practică.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba, Strada Călăraşilor nr. 2, telefon: 0258/812.473.

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş

– administrator financiar

Condiţii: nivelul studiilor: studii superioare, cu diplomă de licenţă în studii economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2019

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 28 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Sâmbătă, congres PSD: Lista celor care se bat pentru putere în partid. Pe cine susține organizația din Alba

Publicat

psd

Ziua cea mare pentru PSD se apropie. Sâmbătă, 29 iunie, la Congresul extraordinar se vor vota persoanele care vor ocupa funcțiile de preşedinte al partidului, preşedinte executiv, secretar general şi vicepreşedinţii organizației.  Pentru funcția ocupată până de curând de Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani și șase luni de închisoare s-au înscris patru persoane: Viorica Dăncilă, […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

DUMINICĂ: ”Flori, fete și biciclete”, plimbare pe două roți și multă voie bună în Cetatea Alba Carolina

Publicat

”Flori, fete și biciclete”, a șasea ediție a evenimentului ”Skirt bike” va avea loc duminică,  30 iunie 2019, de la ora 17:00. Punctul de întâlnire a pasionaților de biciclete va fi chiar inima cetății Alba Carolina, pe esplanada din fața Catedralei Sf Mihail. Cei prezenți, și mai ales cele prezente, sunt încurajate să poarte ținute cât […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

GSP: Tricolorii de la ”Euro 2019”, vizitați la hotel de interlopi periculoși, la scurt timp după meciul România – Franța

Publicat

interlpoi

La scurt timp după fluierul de final al partidei România – Franța, mai mulți interlopi, printre care Nuredin Beinur și Sorin Udrea i-au vizitat pe tinerii tricolori la hotelul la care aceștia erau cazați. Într-o investigație a jurnaliștilor de la gsp.ro, sunt detaliate legăturile de prietenie dintre mai multe personaje ale lumii interlope și figuri […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Hoții au și ei conturi de socializare: Atenție la ce postați pe Internet când plecați în concediu. Sfaturi de la polițiști

Publicat

”Tu, acum, nu te afli acasă!… și s-ar putea să nu fim singurii care știu asta” – este sloganul care ar trebui să tragă un semnal de alarmă pentru ficare dintre noi, au transmis reprezentanții Poliției Române. Aceștia atrag atenția cu privire la ce postați pe Internet atunci când nu sunteți acasă. ”Nu puține sunt […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate