Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI la instituţii publice din Alba Iulia, Aiud, Sebeş, Ocna Mureş, Cîmpeni şi alte localităţi din judeţ. Condiţii

Publicat

birou gol

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Biroul urmărire impozite şi taxe locale, persoane fizice şi juridice – Direcţia Venituri

Condiţii: studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 26 noiembrie 2018, ora 15:00

Concurs: 11 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse, Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

inspector, clasa I, gradul profesional asistent

Concurs: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental (DFT): ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă (DL): urbanism, arhitectură; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 noiembrie 2018, ora 15:00

Concurs: 4 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

administrator, treapta II, Direcția Creșe – Creșa 1 Ampoi

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă necesară – minimum 3 ani; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16 noiembrie 2018, ora 15:00

Concurs: 27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse, Academia doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258.819 462.

Primăria Municipiului Aiud

– arhitect şef al municipiului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

director executiv – Direcţia Economică

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 noiembrie

Concurs: 4 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Spitalul Municipal Aiud

– asistent medical principal Obstetrică ginecologie – Compartimentul Obstetrică Ginecologie

Condiţii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărâri Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; examen pentru obţinerea gradului de principal în specialitatea obstetrică-ginecologie; 5 ani vechime ca asistent medical; certificat de membru O.A.M.G.M.R. vizat pe anul 2018.

Termen limită de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2018, ora 15.00

Concurs: 26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Spitalul Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud

– bucătar (post vacant temporar, perioadă determinată)

Condiţii: studii medii, certificat de calificare în meseria de bucătar; vechime în specialitate nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 noiembrie 2018, ora 12:00

Concurs: 22 noiembrie 2018, ora 9:00: proba scrisă; 23 noiembrie 2018, ora 9:00: proba practică; 24 noiembrie 2018, ora 9:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

Primăria comunei Rădeşti

– consilier, grad IA – Compartimentul Agricol – Resurse Umane

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 noiembrie 2018

Concurs: 29 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Primăria comunei Rădeşti, cu sediul în comuna Rădeşti nr. 260, judeţul Alba, tel. 0258879300/ 0258879491

Primăria Municipiului Sebeş

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcţia tehnică, Compartiment Investiţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole: căi ferate, drumuri şi poduri; amenajări şi construcţii hidrotehnice; inginerie civilă; instalaţii pentru construcţii: îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală: construcţii miniere; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

consilier, clasa I, grad profesional principal – Direcţia tehnică, Compartiment Investiţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole; căi ferate, drumuri şi poduri; amenajări şi construcţii hidrotehnice; inginerie civilă; instalaţii pentru construcţii; îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; construcţii miniere; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Direcţia tehnică, Compartiment Investiţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole; căi ferate, drumuri şi poduri; amenajări şi construcţii hidrotehnice; inginerie civilă; instalaţii pentru construcţii; îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; construcţii miniere; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum l an.

Termen limită de depunere a dosarelor: 21 noiembrie 2018, ora 16:00

Concurs: 4 decembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă; 10 decembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, din Sebeş, Parcul Arini, nr. 1. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, telefon 0258731318.

Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vinţu de Jos

– administrator financiar

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic (vechime cel puţin 3 ani); master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj; cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date. navigare Internet, S.I.I.R., FOREXF.BUG. E.D.U.S.A.L.), programe de contabilitate; cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză/franceză), noţiuni de bază (citit, scris, vorbit); spirit organizatoric; abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare; abilităţi de coordonare a echipelor; capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 noiembrie 2018, ora 12.00

Concurs: 26 noiembrie 2018, ora 10.00 – probă scrisă; 27 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba practică; 27 noiembrie 2018, ora 15.00 – proba interviu.

femeie de serviciu (post perioadă determinată)

Condiţii: studii generale sau studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: fără vechime/indiferent de vechimea în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 noiembrie 2018

Concurs: 26 noiembrie 2018, ora 13.00: proba scrisă; 27 noiembrie 2018, ora 14.00: proba practică; 27 noiembrie 2018, ora 16.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“, Vinţu de Jos, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, str. Mihai Eminescu nr. 12, telefon 0726.285.623/0258.739.118.

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj

– îngrijitor

Condiţii: studii medii (liceale); vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 29 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă; 3 decembrie 2018, ora 09:00: proba practică; 4 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon: 0723/549.624.

Primăria Orașului Cugir

– educator puericultor – Serviciul Public de Asistenţă Socială al oraşului Cugir – Serviciul Social Specializat Creşe – Creşa „Kunterbunt“.

Condiţii: studii de specialitate pedagogice medii, liceale, postliceale, superioare dovedite cu diplomă sau adeverinţă de absolvire; studii universitare de scurtă sau lungă durată de psihologie şi ştiinţele ale educaţiei (specializări/programe de studiu eligibile: pedagogia învăţământului primar şi preşcolar/pedagogie/psihopedagogie specială/psihologie); diplomă/adeverinţă absolvire /curs modul pedagogic sau specializare în ocupaţia de educator puericultor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 22 noiembrie 2018, ora 16.00

Concurs: 3 decembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, telefon 0258/751.001, interior 115.

Şcoala Gimnazială “David Prodan” Săliştea

– îngrijitor (0,5 normă) / muncitor (0,5 normă)

Condiţii: studii medii; nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; disponibilitate pentru program de lucru după amiază şi în zilele de sâmbătă şi duminică, dacă este cazul: domiciliul în localitatea Săliştea.

Concurs: 28 noiembrie 2018, ora 14:00: proba scrisă; 29 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Şcoala Gimnazială “David Prodan“, comuna Săliştea. str. David Prodan nr. 337, judeţul Alba, tel 0258/762.138

Primăria oraşului Ocna Mureş

– inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul arhitect şef al oraşului – Compartimentul organizarea şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă inginerie civilă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau inginerie urbană şi dezvoltare regională; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul achiziţii publice, evidenţa domeniului public şi privat – Compartiment derulare contracte achiziţii publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă inginerie civilă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau inginerie urbană şi dezvoltare regională; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul achiziţii publice, evidenţa domeniului public şi privat, Compartiment derulare contracte achiziţii publice.

Condiţii: sudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie industrială specializarea, tehnologia construcţiilor de maşini; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 13 decembrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul: Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae Iorga nr. 27, telefon 0258.871.217,e-mail resurse.umane@primariaocnamures.ro.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

– director medical (funcţie temporar vacantă)

Condiţii: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; domeniul studiilor – cel puţin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 noiembrie 2018, ora 15.00

Concurs: 3 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 4 decembrie 2018, ora 10.00: susţinerea proiectului; 5 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Spitalului de Boli Cronice din Câmpeni, str. Crişan nr. 11, judeţul Alba, cod poştal 515500, telefon 0258771582.

Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” Abrud

– supraveghetor de noapte

Condiţii: studii liceale, nu este solicitată vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2018, ora 12:00

Concurs: 28 noiembrie 2018, ora 14:00: proba scrisă; 3 decembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Liceului „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, str. Republicii nr. 18, Judeţul Alba, telefon: 0258/780.623.

Şcoala Gimnazială „Avram lancu“ Abrud

– fochist (perioadă determinată)

Condiţii: studii medii, certificat de calificare „fochist”, autorizaţie I.S.C.I.R. pentru cazane de joasă presiune; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupăm postului – nu se solicită.

Concurs: 26 noiembrie 2018, ora 10:00: proba practică; 26 noiembrie 2018, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Şcoala Gimnazială Avram Iancu“, cu sediul în Abrud, strada Cloşca nr. 3-5, județul Alba, tel. 0258/780791.

Primăria comunei Bucium:

– administrator

Condiţii: absolvent studii universitare cu licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă – inginer; vechime în muncă – minimum 1 an; vechime în specialitate – nu se solicită; cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu; disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 noiembrie 2018, ora 16:00

Concurs: 3 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 6 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

muncitor calificat

Condiţii: absolvent şcoală profesională în domeniile; instalaţii, mecanic, electromecanic, electrotehnic, minerit; vechime în muncă – minimum 5 ani; vechime în specialitate – nu se solicită; disponibilitate pentru program prelungit sau pe timp de noapte.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 noiembrie 2018, ora 16:00

Concurs: 3 decembrie 2018, ora 13.00: proba practică; 6 decembrie 2018, ora 13.00: proba interviu

Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Bucium, telefon 0258/784.112, interior 12.

Şcoala Gimnazială Scărişoara

– îngrijitor (0,5 normă)

Condiţii: studii generale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită;

– muncitor calificat – fochist

Condiţii: studii generale; absolvirea unui curs de calificare/perfecţionare pentru meseria/ocupaţia de fochist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 noiembrie 2018, ora 13.00

Concurs: 26 noiembrie 2018, ora 13:00: proba scrisă; 27 noiembrie 2018, ora 12:30: proba practică; 27 noiembrie 2018, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale, comuna Scărişoara, cu sediul în comuna Scărişoara, Strada Centru nr. 194, judeţul Alba, telefon 0258.777.529 sau 0767.265.602.

ALTE POSTURI

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Alba Iulia

administrator patrimoniu – Compartimentul personal didactic auxiliar

Condiţii: studii superioare de specialitate, vechime în muncă – minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 noiembrie 2018

Concurs: 22 noiembrie 2018, ora 9.00 – proba scrisă; 23 noiembrie 2018, ora 9.00 – proba interviu

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Alba lulia, Str. Toporaşilor nr. 18, judeţul Alba, telefon 0258835093.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Alba Iulia

– bucătar (0,5 normă)

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare în meseria de bucătar, absolvit; vârsta maximă 40 ani; abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate, stabilitate emoţională, responsabilitate, corectitudine; abilităţi pentru munca în echipă; cunoştinţe de legislaţie specifice; vechime în muncă minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 noiembrie 2018

Concurs: 21 noiembrie 2018, ora 9.00: proba scrisă; 22 noiembrie 2018, ora 9.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 143, Judeţul Alba, telefon 0258/815.596.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Aiud

– îngrijitor curăţenie

Condiţii: studii liceale, fără vechime.

Concurs: 27 noiembrie 2018, ora 13.00: proba practică; 28 noiembrie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 2 din localitatea Aiud, str. Unirii nr. 10, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.747.

Primăria comunei Poiana Vadului

– consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul financiar-contabilitate

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 27 noiembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, telefon 0786/395.317.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

Comunicat europarlamentarul Mircea Hava: Vremea sloganurilor, a cuvintelor întortocheate a trecut (P)

Publicat

Suntem în fața unui test pe care nu-l putem rata, un test care va da măsura unității și determinării Europei. Acțiunile și hotărârile noastre de azi implică soarta Europei de mâine, viețile a sute de milioane de oameni care vor să-și recâștige  normalitatea, cu bucurii simple, sătui de haos și incertitudini.

Există atâta știință, documentare și dovezi care ne arată că suntem în fața unei mari crize ce poate inunda un continent puternic într-o mare de slăbiciuni. Dar prea puțină decizie și acțiune, lucru care lasă loc agresivității naționaliste și iraționalului. Nu există remedii spontane, dar există soluții pe care EPP le susține și pe care statele membre pot conta, împreună și fiecare în parte.

Partidul Popular European, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, susține adoptarea rapidă a unor măsuri ferme, care să contracareze efectele inflației, care a afectat toate statele membre, în unele fiind înregistrare și niveluri ce depășesc 20%, măsuri care să atenueze costul ridicat al energiei, precum și măsuri care să atenueze presiunea care, în cea mai mare măsură, se află pe umerii celor cu venituri mici și mijlocii. Structurile de la nivelul UE trebuie să ia măsuri care să producă efecte cât mai rapid și, în același timp, să ofere statelor membre spațiu și un cadru în care fiecare să decidă asupra unor măsuri care să contracareze efectele acestei crize.

PPE solicită Comisiei Europene să ofere statelor membre posibilitatea de a introduce măsuri fiscale, prin care populația și companiile să beneficieze de scutiri și subvenții în domeniul energetic, probabil cel mai afectat și cu impact din această întreagă criză.

PPE solicită tuturor statelor membre să ia în considerare eventuale reduceri la TVA, în special pentru alimente și produsele de bază, pentru a atenua presiunea resimțită cel mai acut în rândul populației cu venituri mici și medii.

Toate solicitările statelor membre, cu privire la subvenționări și excepții de la aplicarea unor taxe, menite să reducă presiunea economică de pe categoriile vulnerabile trebuie soluționate cu celeritate de către Comisie.

Avem nevoie, la nivelul Parlamentului European, de un grup de lucru interministerial, care să reunească membri ai guvernelor din statele membre, care să dezbată și decidă asupra măsurilor luate de fiecare stat și modul în care aceste măsuri au un impact asupra vecinilor și partenerilor din interiorul UE.

EPP susține propunerea Comisiei de a stabili, temporar, o limită în ce privește veniturile obținute din sectorul energetic, în speță din vânzarea de electricitate. Costurile crizei energetice trebuie suportate de toate părțile implicate, atât de către producători și distribuitori, nu doar de consumatorii finali.

Măsurile fiscale luate la nivelul Uniunii, cât și la nivelul fiecărui stat membru, trebuie să țintească cele mai vulnerabile categorii, persoanele cu venituri mici precum și companiile cele mai expuse la criza energetică, nicidecum să se transforme în niște „bonusuri” pentru cei mai puțin afectați.

PPE susține continuarea și intensificarea măsurilor luate de Banca Centrală Europeană, în special măsura de adaptare a ratei dobânzilor, pentru a păstra stabilitatea monedei EURO, deprecierea față de Dolarul American fiind una care ridică semne de îngrijorare, în condițiile în care combustibilii, la nivel global, sunt tranzacționați în dolari.

Nu în ultimul rând, PPE susține o accelerarea RePowerEU!

Vremea sloganurilor, a cuvintelor întortocheate a trecut. Suntem într-o luptă de care pe care, unde determinarea, a fi ferm și a decide pentru binele oamenilor sunt condiții obligatorii. Mai puțin ca ieri, mai mult decât mâine! Nădăjduiesc că Uniunea Europeană își va onora obligațiile și că iarna care va urma va purta stampila echității, a sprijinului și a eficienței.

Mircea Hava europarlamentar PNL

Membru EPP

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

VIDEO: Cum arată strada din Alba Iulia, despre care primarul Pleșa spunea că nu va deveni parcare după instituirea sensului unic

Publicat

O stradă din Alba Iulia, cu două benzi și cu trotuare, a ajuns parcare pentru riverani, după ce primăria a transformat-o în stradă cu sens unic. Asta cu toate că primarul Gabriel Pleșa spunea că acest lucru nu se va întâmpla. 

Este vorba despre Strada Nichita Stănescu, pe care s-a instituit sensul unic în urmă cu 9 luni. Administrația locală nu a putut motiva atunci decizia prin studii de trafic sau nevoia de fluidizare a circulației cu date concrete ci doar prin ”dorința unor riverani”.

Decizia a stârnit atunci nemulțumire în oraș și a adus zeci de amenzi șoferilor care au trecut pe acolo fără să observe noul semn.

Întâi sensul a fost dinspre Toporașilor spre Detunata, apoi a fost inversat, din cauză că genera confuzii majore în trafic și elimina ruta alternativă dinspre Micești spre cartierul Cetate, mai ales dimineața.

Timp de luni bune, Poliția Locală trimisă de primărie a pândit zona respectivă, amendând zeci de cetățeni. Au fost inclusiv situații în care polițiștii locali și-au camuflat mașina în spatele unui autoturism parcat la jumătatea străzii.

Ce spunea primarul Gabriel Pleșa: nu va fi parcare

”Da, a fost o solicitare a riveranilor de pe Nichita Stănescu, eu am fost chiar în teren, și dânșii au solicitat nu pentru a parca mașina în fața casei ci îmi arătau la orele 17.00 după masa ce trafic infernal este și în ce viteză se circulă” explica în urmă cu 6 luni, primarul Gabriel Pleșa.

”Nu pentru a parca mașina în fața casei”, spunea primarul, însă a fost contrazis încă din ziua declarației, când pe stradă erau deja parcate mașini.

Treptat, unul dintre sensurile de mers a fost ocupat de mașini, mai ales seara, când toată lumea este acasă.

Măsura i-a mulțumit pe unii, dar i-a nemulțumit pe alții

Primăria a decis să renunțe la sensul unic, dar măsura nu a fost aplicată.

După reacțiile cetățenilor, în ședința comisiei de circulație din 25 ianuarie 2022, a fost aprobată renunțarea la sensul unic, urmând obținerea avizului Poliției Rutiere pentru revenirea la circulația pe ambele sensuri” au transmis reprezentanții instituției, pentru Alba24. Detalii AICI

Măsura nu a fost pusă în practică, tot din cauza presiuilor unor personaje importante care locuiesc pe acea stradă și care nu vor să fie deranjate de trafic sau au nevoie să își lase mașinile pe carosabil.

Sensul unic i-a mulțumit pe unii, dar i-a nemulțumit pe alții: a creat disconfort cetățenilor domiciliați pe străzile Vânătorilor, Detunata, Tulnicului, Toporașilor, Nazareth Illit, Fântânele, etc.

Cu toate acestea, primăria l-a menținut și în final a ajuns exact ceea ce asigura primarul că nu va deveni: o parcare.

Dincolo însă de mulțumirea unora sau a altora, primăria nu a putut pune la dispoziție un document care să arate cum ese motivată necesitatea măsurii.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Scade numărul cazurilor de COVID în Alba: 15 infectări noi în ultimele 24 de ore. Numărul cazurilor active în județ

Publicat

Numărul cazurilor de COVID scade în județul Alba. În ultimele 24 de ore au fost descoperite 15 infectări noi, dintr-un numărde 233 de teste PCR și rapide. 

Cele mai multe au fost înregistrate în mediul urban, respectiv la Alba Iulia, 6 cazuri (dintre care 2 reinfectări).

În județ, 408 de persoane sunt infectate cu virusul. 170 dintre cazurile active sunt din Alba Iulia.

Numărul cazurilor noi a scăzut la jumătate față de ziua anterioară, când au fost anunțate 30 de infectări.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Vine toamna. ANM a realizat prognoza meteo pentru luna octombrie: temperaturi și precipitații

Publicat

ANM a realizat prognoza meteo pentru luna octombrie. Toamna își intră în drepturi, este concluzia meteorologilor. 

Temperaturile și regimul de precipitații se vor încadra în valori normale pentru această perioadă a anului. 

Prognoza meteo pentru săptămâna 3-10 octombrie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, sudice, estice și la munte, iar în cele nordice și centrale va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vezi și: Prognoză meteo pe termen lung: Câtă zăpadă vom avea în această iarnă. Analiză a lunilor noiembrie, decembrie și ianuarie

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare în toate regiunile.

Prognoza meteo pentru săptămâna 17 – 24 octombrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval, posibil local deficitar în sud-vestul țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 24 – 31 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în sud-estul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în regiunile nord-vestice, dar și ușor deficitară în cele sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax