Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI la instituţii publice din Alba Iulia, Aiud, Sebeş, Ocna Mureş, Cîmpeni şi alte localităţi din judeţ. Condiţii


Publicat

birou gol

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Biroul urmărire impozite şi taxe locale, persoane fizice şi juridice – Direcţia Venituri

Condiţii: studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 26 noiembrie 2018, ora 15:00

Concurs: 11 decembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse, Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

inspector, clasa I, gradul profesional asistent

Concurs: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental (DFT): ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă (DL): urbanism, arhitectură; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 noiembrie 2018, ora 15:00

Concurs: 4 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

administrator, treapta II, Direcția Creșe – Creșa 1 Ampoi

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă necesară – minimum 3 ani; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16 noiembrie 2018, ora 15:00

Concurs: 27 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse, Academia doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258.819 462.

Primăria Municipiului Aiud

– arhitect şef al municipiului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

director executiv – Direcţia Economică

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 noiembrie

Concurs: 4 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Spitalul Municipal Aiud

– asistent medical principal Obstetrică ginecologie – Compartimentul Obstetrică Ginecologie

Condiţii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărâri Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; examen pentru obţinerea gradului de principal în specialitatea obstetrică-ginecologie; 5 ani vechime ca asistent medical; certificat de membru O.A.M.G.M.R. vizat pe anul 2018.

Termen limită de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2018, ora 15.00

Concurs: 26 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Spitalul Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud

– bucătar (post vacant temporar, perioadă determinată)

Condiţii: studii medii, certificat de calificare în meseria de bucătar; vechime în specialitate nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 noiembrie 2018, ora 12:00

Concurs: 22 noiembrie 2018, ora 9:00: proba scrisă; 23 noiembrie 2018, ora 9:00: proba practică; 24 noiembrie 2018, ora 9:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

Primăria comunei Rădeşti

– consilier, grad IA – Compartimentul Agricol – Resurse Umane

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 noiembrie 2018

Concurs: 29 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Primăria comunei Rădeşti, cu sediul în comuna Rădeşti nr. 260, judeţul Alba, tel. 0258879300/ 0258879491

Primăria Municipiului Sebeş

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcţia tehnică, Compartiment Investiţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole: căi ferate, drumuri şi poduri; amenajări şi construcţii hidrotehnice; inginerie civilă; instalaţii pentru construcţii: îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală: construcţii miniere; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

consilier, clasa I, grad profesional principal – Direcţia tehnică, Compartiment Investiţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole; căi ferate, drumuri şi poduri; amenajări şi construcţii hidrotehnice; inginerie civilă; instalaţii pentru construcţii; îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; construcţii miniere; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Direcţia tehnică, Compartiment Investiţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole; căi ferate, drumuri şi poduri; amenajări şi construcţii hidrotehnice; inginerie civilă; instalaţii pentru construcţii; îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală; construcţii miniere; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum l an.

Termen limită de depunere a dosarelor: 21 noiembrie 2018, ora 16:00

Concurs: 4 decembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă; 10 decembrie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, din Sebeş, Parcul Arini, nr. 1. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, telefon 0258731318.

Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vinţu de Jos

– administrator financiar

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic (vechime cel puţin 3 ani); master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj; cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date. navigare Internet, S.I.I.R., FOREXF.BUG. E.D.U.S.A.L.), programe de contabilitate; cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză/franceză), noţiuni de bază (citit, scris, vorbit); spirit organizatoric; abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare; abilităţi de coordonare a echipelor; capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 noiembrie 2018, ora 12.00

Concurs: 26 noiembrie 2018, ora 10.00 – probă scrisă; 27 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba practică; 27 noiembrie 2018, ora 15.00 – proba interviu.

femeie de serviciu (post perioadă determinată)

Condiţii: studii generale sau studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: fără vechime/indiferent de vechimea în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 noiembrie 2018

Concurs: 26 noiembrie 2018, ora 13.00: proba scrisă; 27 noiembrie 2018, ora 14.00: proba practică; 27 noiembrie 2018, ora 16.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“, Vinţu de Jos, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, str. Mihai Eminescu nr. 12, telefon 0726.285.623/0258.739.118.

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj

– îngrijitor

Condiţii: studii medii (liceale); vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 29 noiembrie 2018, ora 09:00: proba scrisă; 3 decembrie 2018, ora 09:00: proba practică; 4 decembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon: 0723/549.624.

Primăria Orașului Cugir

– educator puericultor – Serviciul Public de Asistenţă Socială al oraşului Cugir – Serviciul Social Specializat Creşe – Creşa „Kunterbunt“.

Condiţii: studii de specialitate pedagogice medii, liceale, postliceale, superioare dovedite cu diplomă sau adeverinţă de absolvire; studii universitare de scurtă sau lungă durată de psihologie şi ştiinţele ale educaţiei (specializări/programe de studiu eligibile: pedagogia învăţământului primar şi preşcolar/pedagogie/psihopedagogie specială/psihologie); diplomă/adeverinţă absolvire /curs modul pedagogic sau specializare în ocupaţia de educator puericultor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 22 noiembrie 2018, ora 16.00

Concurs: 3 decembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, telefon 0258/751.001, interior 115.

Şcoala Gimnazială “David Prodan” Săliştea

– îngrijitor (0,5 normă) / muncitor (0,5 normă)

Condiţii: studii medii; nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; disponibilitate pentru program de lucru după amiază şi în zilele de sâmbătă şi duminică, dacă este cazul: domiciliul în localitatea Săliştea.

Concurs: 28 noiembrie 2018, ora 14:00: proba scrisă; 29 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Şcoala Gimnazială “David Prodan“, comuna Săliştea. str. David Prodan nr. 337, judeţul Alba, tel 0258/762.138

Primăria oraşului Ocna Mureş

– inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul arhitect şef al oraşului – Compartimentul organizarea şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă inginerie civilă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau inginerie urbană şi dezvoltare regională; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul achiziţii publice, evidenţa domeniului public şi privat – Compartiment derulare contracte achiziţii publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă inginerie civilă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau inginerie urbană şi dezvoltare regională; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Biroul achiziţii publice, evidenţa domeniului public şi privat, Compartiment derulare contracte achiziţii publice.

Condiţii: sudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie industrială specializarea, tehnologia construcţiilor de maşini; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 13 decembrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul: Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae Iorga nr. 27, telefon 0258.871.217,e-mail resurse.umane@primariaocnamures.ro.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

– director medical (funcţie temporar vacantă)

Condiţii: absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; domeniul studiilor – cel puţin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 noiembrie 2018, ora 15.00

Concurs: 3 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 4 decembrie 2018, ora 10.00: susţinerea proiectului; 5 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Spitalului de Boli Cronice din Câmpeni, str. Crişan nr. 11, judeţul Alba, cod poştal 515500, telefon 0258771582.

Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” Abrud

– supraveghetor de noapte

Condiţii: studii liceale, nu este solicitată vechime

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 noiembrie 2018, ora 12:00

Concurs: 28 noiembrie 2018, ora 14:00: proba scrisă; 3 decembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Liceului „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, str. Republicii nr. 18, Judeţul Alba, telefon: 0258/780.623.

Şcoala Gimnazială „Avram lancu“ Abrud

– fochist (perioadă determinată)

Condiţii: studii medii, certificat de calificare „fochist”, autorizaţie I.S.C.I.R. pentru cazane de joasă presiune; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupăm postului – nu se solicită.

Concurs: 26 noiembrie 2018, ora 10:00: proba practică; 26 noiembrie 2018, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Şcoala Gimnazială Avram Iancu“, cu sediul în Abrud, strada Cloşca nr. 3-5, județul Alba, tel. 0258/780791.

Primăria comunei Bucium:

– administrator

Condiţii: absolvent studii universitare cu licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă – inginer; vechime în muncă – minimum 1 an; vechime în specialitate – nu se solicită; cunoştinţe operare pe calculator, nivel mediu; disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 noiembrie 2018, ora 16:00

Concurs: 3 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 6 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

muncitor calificat

Condiţii: absolvent şcoală profesională în domeniile; instalaţii, mecanic, electromecanic, electrotehnic, minerit; vechime în muncă – minimum 5 ani; vechime în specialitate – nu se solicită; disponibilitate pentru program prelungit sau pe timp de noapte.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 noiembrie 2018, ora 16:00

Concurs: 3 decembrie 2018, ora 13.00: proba practică; 6 decembrie 2018, ora 13.00: proba interviu

Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Bucium, telefon 0258/784.112, interior 12.

Şcoala Gimnazială Scărişoara

– îngrijitor (0,5 normă)

Condiţii: studii generale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită;

– muncitor calificat – fochist

Condiţii: studii generale; absolvirea unui curs de calificare/perfecţionare pentru meseria/ocupaţia de fochist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 noiembrie 2018, ora 13.00

Concurs: 26 noiembrie 2018, ora 13:00: proba scrisă; 27 noiembrie 2018, ora 12:30: proba practică; 27 noiembrie 2018, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale, comuna Scărişoara, cu sediul în comuna Scărişoara, Strada Centru nr. 194, judeţul Alba, telefon 0258.777.529 sau 0767.265.602.

ALTE POSTURI

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Alba Iulia

administrator patrimoniu – Compartimentul personal didactic auxiliar

Condiţii: studii superioare de specialitate, vechime în muncă – minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 noiembrie 2018

Concurs: 22 noiembrie 2018, ora 9.00 – proba scrisă; 23 noiembrie 2018, ora 9.00 – proba interviu

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Alba lulia, Str. Toporaşilor nr. 18, judeţul Alba, telefon 0258835093.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Alba Iulia

– bucătar (0,5 normă)

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare în meseria de bucătar, absolvit; vârsta maximă 40 ani; abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate, stabilitate emoţională, responsabilitate, corectitudine; abilităţi pentru munca în echipă; cunoştinţe de legislaţie specifice; vechime în muncă minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 13 noiembrie 2018

Concurs: 21 noiembrie 2018, ora 9.00: proba scrisă; 22 noiembrie 2018, ora 9.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 143, Judeţul Alba, telefon 0258/815.596.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Aiud

– îngrijitor curăţenie

Condiţii: studii liceale, fără vechime.

Concurs: 27 noiembrie 2018, ora 13.00: proba practică; 28 noiembrie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 2 din localitatea Aiud, str. Unirii nr. 10, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.747.

Primăria comunei Poiana Vadului

– consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul financiar-contabilitate

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 27 noiembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, telefon 0786/395.317.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Directorul ANM anunță cum va fi începutul lunii august: Zile caniculare, nopți tropicale și instabilitate atmosferică accentuată

Publicat

România se topește. ElenaMateescu directorul ANM spune că în acest sfârșit de iulie prognoza meteo arată o vremea a extremelor. Canicula, nopțile tropicale și instabilitatea atmosferică accentuată va continua și la începutul lunii august.

Va fi foarte cald ziua, nopțile vor fi tropicale, insuportabile iar în mai multe zone vom avea parte și de instabilitate atmosferică accentuată cu ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină.

”Ne așteaptă în continuare o vreme caniculară pentru că, mai ales de mâine, vor fi în vigoare avertizările meteorologice de Cod Portocaliu pentru cele șase județe din partea de sud-vest a țării, inclusiv Capitala și dacă astăzi am înregistrat 38 de grade la umbră, la București, Filaret și Afumați, mâine este posibil să consemnăm mai mult

Am înregistrat 40 de grade Celsius la ora 16:00 la Băile Herculane, 39 de grade Celsius la Turnu Măgurele, Alexandria, Bechet, Băilești, Roșiori de Vede, Calafat, iată în foarte multe stații din partea de sud-vest a țării.

Temperatura resimțită a fost peste 40-43 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală a depășit pragul critic de 80 de unități în partea de vest, sud, sud-est, precum și local în centrul țării.

Următoarele 3 zile temperaturi și de 40 de grade Celsius

Și mâine ne așteptăm ca maximele, așa cum am menționat să consemneze valori mai ridicate. Chiar 40 de grade Celsius în următoarele trei zile, posibil în extremitatea sudică a țării.

Trebuie să asociem și nopțile tropicale pentru că minimele nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, dar în același timp trebuie să menționăm și Codul Portocaliu pentru cele zece județe din partea de nord, centru, nord-vest a țării, acolo unde fenomenele de instabilitate atmosferică accentuată vor fi caracterizate de averse torențiale, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, peste 70-80 de km pe oră, posibile căderi de grindină ” spune directorul ANM citat de DCNews.ro

Val de căldură și în primele zile din august

Valul de căldură va fi de interes și pentru primele zile din luna august. Vorbim de valori care pot să depășească 38-39 de grade Celsius la umbră”, a declarat Elena Mateescu. 

Avertizare generală Cod Galben

Interval de valabilitate: 28 – 31 iulie

În intervalul menționat valul de căldură va persista în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

În regiunile vestice, sudice și local în restul teritoriului va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 34 și 39 de grade, iar noaptea, local, temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade.

Avertizare generală Cod Portocaliu

Interval de valabilitate: 29, 30, 31 iulie

Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Municipiul București și în sudul județului Caraș – Severin

Pe parcursul zilelor de joi, vineri și sâmbătă (29, 30 și 31 iulie) în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Municipiul București și în sudul județului Caraș – Severin disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) se va situa peste pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa frecvent între 38 şi 40 de grade.

Notă: În zilele de 1 și 2 august valul de căldură va persista în regiunile sudice și sud-estice, unde disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Inițiativă inedită la Cugir: Tinerii care vor să-și construiască o casă pot primi teren gratuit de la primărie. Condiții

Publicat

Primăria Cugir va atribui cu titlu gratuit suprafeţe de teren, unor tineri, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Deocamdată, este vorba despre 17 loturi în suprafață de 400 mp, aflate în localitatea Vinerea, pe strada Codrului.

Consiliul Local Cugir a aprobat marți Regulamentul cadru pentru atribuirea terenurilor în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în orașul Cugir.

În condiţiile acestui regulament, sunt considerate eligibile solicitările persoanelor (necăsătorite sau căsătorite) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) solicitantul să aibă o singură cerere depusă, în nume propriu sau împreună cu soțul/soția;

Vezi model cerere:

b) solicitantul să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani (împliniți) și 35 de ani (neîmpliniți) la data depunerii cererii de atribuire a suprafeţei de teren;

c) solicitantul să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în oraşul Cugir;

d) solicitantul și soţul/soţia solicitantului, după caz, la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia să nu fi avut sau să nu deţină în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în orașul Cugir, cât şi în alte localităţi;

e) părinţii solicitantului să nu deţină sau să nu fi deţinut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafaţă mai mare de 500 mp în mediul urban şi de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul (exclusiv terenul aferent casei de locuit);

f) solicitantul sau soțul/soția, după caz să aibă un loc de muncă în România sau în străinătate / să aibă calitatea de asociat sau administrator al unei societăți comerciale / persoană fizică autorizată în baza OUG nr. 44/2008;

g) să nu aibă o condamnare penală pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cererile însoțite de toate documentele prevăzute în Regulament se vor depune la sediul Primăriei oraşului Cugir începând cu data comunicării anunțului si până în data de 3 septembrie anul curent. Dosarele complete şi dosarele incomplete vor fi supuse analizei Consiliului Local al oraşului Cugir, cu propunerea motivată de aprobare sau de respingere, după caz, întocmită de către Comisia de evaluare. Atribuirea loturilor se va face în funcţie de punctajul obţinut de solicitant.

Condiții

Solicitanții cu cereri de atribuire a terenului aprobate în vederea construirii de locuințe și care au depus în dosar o preaprobare financiară au obligația ca, în termen 90 zile de la adoptarea hotărârii consiliului local, să prezinte documente doveditoare care să demonstreze că deţin într-un cont bancar suma minimă de 50.000 lei sau echivalent în euro ori un contract de finanțare din partea unei instituții bancare cu privire la faptul că solicitantul este eligibil pentru obținerea unui credit în vederea construirii locuinței, cu suma de minim 50.000 lei sau echivalent în euro. În acest caz Contractul de comodat va fi semnat după prezentarea dovezii referitoare la obținerea creditului.

Sub sancţiunea retragerii atribuirii, beneficiarul este obligat să înceapă construcţia în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o finalizeze în termen de maxim 3 ani de la data obținerii autorizației de construire, cu respectarea reglementărilor de urbanism impuse prin autorizare. Se consideră data finalizării construcției, data procesului-verbal de recepție a lucrărilor, eliberat de Compartimentul urbanism din cadrul Primăriei orașului Cugir. Legea nr. 15/2003, republicată.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Bărbat din Ighiu, înșelat cu un aparat auditiv care nu funcționa. A apelat la Poliție, care l-a găsit pe vânzător

Publicat

sediu ipj

Un bărbat de 73 de ani, din Ighiu, a reclamat la poliție că a fost înșelat la cumpărarea unui aparat auditiv.

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, vânzătorul a fost identificat și s-a ales cu dosar penal. 

”La data de 27 iulie 2021, poliţiştii din Ighiu au identificat un bărbat, de 30 de ani, din comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, ca persoană bănuită de săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

Se pare că, la data de 29 decembrie 2020, i-ar fi vândut și trimis prin intermediul unei firme de curierat, unui bărbat, de 73 de ani, din comuna Ighiu, un aparat de respirat defect” a precizat un reprezentant al IPJ Alba.

La telefon, acesta l-ar fi asigurat pe bărbatul din Șard că aparatul este în stare de funcţionare.

Faţă de bărbatul de 30 de ani cercetările sunt continuate, pentru înșelăciune.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Corporația Politică: Suma incredibilă încasată de partide de la stat în primul semestru al anului. N-au reușit să o cheltuiască

Publicat

bani

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat miercuri că în primul semestru al anului 2021 au fost virate în conturile formațiunilor poltice sume în valoare de 91.069.012,34 lei, reprezentând subvenții de la bugetul de stat.

Politica rămâne cea mai bănoasă afacere, chiar și în contextul pandemiei, când firmele românești trec printr-una dintre cele mai grele perioade din existența lor.

Partidele continuă să încaseze lunar milioane din bani publici, pe care nici măcar nu apucă să îi cheltuiască.

Serviciul de urmărire a respectării destinației subvențiilor din cadrul Autorității Electorale Permanente a constatat că în Semestrul I al anului 2021, au fost angajate cheltuieli în procent de 50,08% din totalul sumelor încasate de partide. Adică jumătate.

Cu toate că au plătit inclusiv consultanță politică, angajați, propagandă și publicitate, o mare sumă din bani a rămas necheltuită, semn că partidele nu mai știu ce să facă cu banii.

 

În structura cheltuielilor angajate din subvenția de la bugetul de stat, ponderea cea mai mare au avut-o cheltuielile pentru presă și propagandă, după cum urmează:

Partidul Social Democrat – 66,95%;

Partidul Național Liberal 66,83%.

La partidul PRO ROMÂNIA cheltuielile cu chiriile și utilitățile au reprezentat 37,22%, iar la USR și PMP, cheltuielile cu personalul au reprezentat 51,31%, respectiv 45,46% din totalul cheltuielilor angajate.

Doar în luna iunie, partidele au primit de la bugetul național o subvenție de aproape 13,7 milioane de lei.

Cele mai mari sume le-au încasat PSD și PNL.

Detalii despre modul în care au cheltuit partidele banii primiți de la începutul anului, găsiți AICI, cu mențiunea că nu au consumat toate sumele primite.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate