Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la ISCTR, Muzeul Unirii din Alba Iulia, primării, școli și alte instituții publice din județul Alba. Condiții

Publicat

birou-gol-zile-libere-e1519215884228

În perioada martie-aprilie, se organizează concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R.

– inspector de trafic rutier –gradul IA –  I.T. nr. 4 – Alba

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în dimeniul științe inginerești (ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor) sau științe juridice, economice și/sau inginerești; vechime în specialitatea studiilor 7 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 martie 2019, ora 16.00

Concurs: 20 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 26 martie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. din Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38. sectorul 1, telefon 0725/597.680.

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

– inspector de specialitate, grad I, în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe economice sau studii tehnice specializare inginerie economică; vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 martie 2019, ora 16.00

Concurs: 25 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă – la sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300 sau la adresa de e-mail [email protected]

Primăria Municipiului Sebeș – Direcţia Tehnică, Compartiment Investiţii Publice

– consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii pentru construcții; îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; construcții miniere; inginerie geodezică – măsurători terestre și cadastru; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani

consilier, clasa I, grad profesional principal

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii pentru construcții; îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; construcții miniere; inginerie geodezică – măsurători terestre și cadastru; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani

consilier, clasa I, grad profesional asistent

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii pentru construcții; îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; construcții miniere; inginerie geodezică – măsurători terestre și cadastru; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 26 martie 2019, ora 16:00

Concurs: 8 aprilie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 12 aprilie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Primăria Municipiului Sebeș – Serviciul Cheltuieli și Resurse Umane, Biroul Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare

– inspector, clasa I, grad profesional superior

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 martie 2019, ora 16.00

Concurs: 4 aprilie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 8 aprilie 2019, ora 14.30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, Parcul Arini nr. 1, Județul Alba, telefon 0258.731.318, telefon 0258.731.318, e-mail [email protected]

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş

– îngrijitor (2 posturi)

Condiții: nivelul studiilor – minimum 8 clase; vechime în muncă – 3 ani; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 martie 2019

Concurs: 1 aprilie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 2 aprilie 2019, ora 10.00 – proba practică; 3 aprilie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud

– asistent medical (post temporar vacant, perioadă determinată) – Secția Medicină Internă

Condiții: studii – diplomă de bacalaureat și diplomă de absolvire școală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; candidații vor prezenta certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Acest certificat va fi însoțit de adeverința tip emisă de către O.A.M.G.M.A.M.R.; nu solicităm vechime; aviz psihologic.

Concurs: 19 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 21 martie 2019, ora 10.00: proba practică; 21 martie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul unității din Abrud, Str. Republicii nr. 13 sau la telefon 0258780614, interior 34 și pe site-ul www.spitalabrud.ro

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud

– muncitor calificat, treapta profesională III – Biroul Seră, Zone verzi

Condiții: studii medii sau şcoală profesională; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 martie 2019, ora 15:00

Concurs: 25 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, din str.Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon 0258/861.593 interior 13.

ALTE POSTURI

Primăria Oraşului Zlatna, judeţul Alba

– arhitect șef

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 19 martie 2019

Concurs: 2 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Oraşului Baia de Arieş

– muncitor calificat

Condiții: studii – studii medii; constituie avantaj specializarea în meseria de tehnician veterinar; vechime – minimum 5 ani.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 12 martie 2019.

Concurs: 20 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă, 20 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Baia de Arieş, Piaţa Băii nr. 1. judeţul Alba. Compartimentul Resurse Umane, persoană de contact Harda Nicolae, consilier, tel. 0258.775.002, fax 0258.775.900.

Primăria Orașului Zlatna

– inspector principal – Biroul Dezvoltare Investiții Unitate Implementare Proiecte și Achiziții Publice

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea: construcții civile, industriale și agricole; construcții și fortificații; amenajări și construcții hidrotehnice sau inginerie civilă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 18 martie 2019.

Concurs: 27 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii, nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337; e-mail [email protected]

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba – Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

– medic (6 posturi)

1/4 post (0,25 normă) – medic specialist specialitatea medicină internă

1/4 post (0,25 normă) – medic primar specialitatea psihiatrie

1/4 post (0,25 normă) – medic primar specialitatea neurologie

1/4 post (0,25 normă) – medic primar specialitatea oftalmologie

1/4 post (0,25 normă) – medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă

1/4 post (0,25 normă) – medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă.

Condiții: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea: medicină de internă, psihiatrie, neurologie, oftalmologie, expertiză medicală a capacității de muncă; adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis;certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 11 martie 2019, ora 16:00

Concurs: 20 martie 2019, ora 11.00: proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Primăria comunei Ohaba

– consilier superior – Compartiment Achiziții Publice.

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de științe – științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 13 martie 2019

Concurs: 25 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ohaba, Județul Alba, telefon 0258.854.511, e-mail [email protected]

Școala Gimnazială Crăciunelu de Jos

– secretar

Condiții: nivelul studiilor – superioare, vechime în muncă – minimum 2 ani.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 12 martie 2019, ora 12.00

Concurs: 15 martie 2019, ora 13:00: proba scrisă, 19 martie 2019, ora 13:00: proba practică, 21 martie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale, comuna Crăciunelu de Jos. Date contact – tel. 0258-883526, 0765309898.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni

– manager

Condiţii: absolvent al unei instituții de învățământ superior medical, economico – financiar sau juridic; absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată potrivit legii; cel puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; sa nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; sa fie apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); sa nu aiba vârsta de pensionare, conform legii.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 20 martie, ora 15.00

Concurs: 22 martie, ora 12.00 – selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor; 3 aprilie, ora 9.00 – susţinerea proiectului de management şi răspunsuri la întrebările comisiei

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0258/771.717 int. 49, sau la sediul Spitalului Orăşenesc Câmpeni

 Agenţia Naţională a Zonei Montane (7 posturi consilier superior la Centrele regionale de dezvoltare montană şi 32 posturi consilier superior la Oficiile de dezvoltare montană –  3 dintre acestea în judeţul Alba)

consilier superior – Centrul Regional nr. 3 Cîmpeni

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe inginerești: Agronomie. Horticultura, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Inginerie mecanică, Ingineria mediului; Științe biologice și medicale: Medicină veterinară; Științe sociale: Științe administrative, Drept; Științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică și științe ale naturii: Știința mediului; Știința umaniste și arte: Arhitectură, Urbanism; limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): limba engleză sau franceză – nivel avansat; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

consilier superior – Oficiul de dezvoltare urbană Abrud

consilier superior – Oficiul de dezvoltare montană Săsciori

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: Științe inginerești: Agronomie, Horticultura, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Silvicultură, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie mecanică; Științe biologice și medicale: Medicină veterinară; Științe sociale; Științe administrative, Drept; Științe economice: Contabilitate, Economie, Management; Matematică, și științe ale naturii: Știința mediului; Știința umaniste și arte: Arhitectura, Urbanism; limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): limba engleză sau franceză – nivel avansat; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concurs: 3 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, București, Bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane din Municipiul Vatra Domei, Str. Hune nr. 23, județul Suceava, telefon 0230.375.036. Lista tuturor posturilor scoase la concurs la Agenţie, aici. http://azm.gov.ro/wp-content/uploads/2019/02/Anunt-avizier-site.pdf

Școala Gimnazială Crăciunelu de Jos

– secretar 0,5 normă

Condiţii: studii superioare; vechime în muncă – minimum 2 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 12 martie 2019, ora 12.00

Concurs: 15 martie 2019, ora 13:00: proba scrisă; 19 martie 2019, ora 13:00: proba practică; 21 martie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Școlii Gimnaziale, comuna Crăciunelu de Jos, tel. 0258-883526, 0765309898

Școala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea-Grânoasă

– secretar cu 0,5 normă

Condiţii: studii superioare; vechime în muncă – minimum 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 martie 2019, ora 12.00

Concurs: 15 martie 2019, ora 09.00 – proba scrisă; 19 martie 2019, ora 09.00 – proba practică; 21 martie 2019, ora 09.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Școlii Gimnaziale „Ioan Maiorescu” din Bucerdea-Grânoasă, județul Alba, telefon 0258/883.221.

Primăria Comunei Sâncel

– consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul buget – finanțe

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concurs: 11 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 14 martie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sâncel, str. Mihai Eminescu nr. 70, Judeţul Alba, telefon 0258/885.101, e-mail [email protected]

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Liviu Dragnea a ajuns la Penitenciarul Rahova. La intrarea în închisoare a fost huiduit de mai mulți manifestanți

Publicat

dragnea 2

Liviu Dragnea a fost adus cu o mașină Dacia Duster în urmă cu câteva minute, la Penitenciarul Rahova. Acesta a intrat pe aceiași poartă pe care a fost adus și fostul său coleg de partid, Radu Mazăre.  Lângă intrarea Penitenciarului Rahova s-au aflat mai mulți manifestanți care l-au huiduit pe Liviu Dragnea, ba mai mult […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

ITM Alba: Amendă în valoare de 2.600 de lei și mai multe avertismente, date de inspectori

Publicat

itm alba

Inspectorii ITM Alba au dat amenzi în valoare totală de peste 2.500 de lei în urma controalelor efectuate la agenţi economici, săptămâna trecută. Au depistat mai multe nereguli în activitatea firmelor. În domeniul relaţiilor de muncă au fost controlate 42 de unități, cu 387 de angajați, unde au constatat 72 de deficiențe, pentru care au aplicat […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE: Dragnea s-a PREDAT la Penitenciarul Rahova. Diversiune și cursă nebună prin București cu o mașină ”momeală”

Publicat

s

UPDATE: Liviu Dragnea a intrat pe porțile penitenciarului Rahova, adus de o mașină a poliției, după o diversiune și o cursă nebună prin București, cu ziariștii pe urme. Dragnea va fi încarcerat și își va petrece următorii trei ani și șase luni în închisoare, după ce a fost condamnat definitiv în dosarul angajărilor fictive de […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Deputatul Rădulescu, după condamnarea lui Dragnea: Medicii să dea salariile înapoi, fermierii să dea subvenția la USR

Publicat

Declarații halucinante ale unui lider al partidului de guvernământ. Deputatul PSD, Cătălin Rădulescu, unul dintre vârfurile de lance din Parlament împotriva justiției, a izbucnit luni, după condamnarea definitivă a lui Liviu Dragnea și după pierderea zdrobitoare a alegerilor, spunând că medicii să dea înapoi măririle de salarii și apoi să plece din țară.  „A fost […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate