Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Primăria Alba Iulia, DGASPC, Centrul de Educaţie Incluzivă şi alte instituţii din judeţ. Condiţii


Publicat

birou gol

În perioada martie-aprilie, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:

– medic specialist specialitatea medicină internă 1/4post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea psihiatrie 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea neurologie 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea oftalmologie 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă 1/4 post (0.25 normă)

– medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă 1/4 post (0.25 normă)

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea – medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală; calificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:

– medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

– medic primar specialitatea psihiatrie 1/2 post (0,5 normă)

– medic specialist specialitatea psihiatrie – 2 posturi

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie; adeverinţă/certificat de confirmare m gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

– medic primar – un post

– medic – 5 posturi

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:

– medic

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 15, Abrud:

– infirmier debutant

Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier organizat de furnizori autorizaţi de formare profesionala acreditaţi.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 aprilie 2018, ora 16.00

Concurs: 16 aprilie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

 

Primăria Municipiului Alba Iulia

– auditor, clasa I, grad profesional superior – compartiment audit (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare/programare pe calculator – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 aprilie 2018

Concurs: 24 aprilie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;

24 aprilie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba lulia

– administrator patrimoniu, gradul I

Condiţii: studii medii (minimum 10 clase); vechimea în muncă nu este obligatorie; atestat pentru executarea profesiei de agent de pază şi ordine.

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 aprilie 2018

Concurs: 16 aprilie 2018, ora 10:00: proba practică; 18 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă.

Relaţii suplimentare cu privire la concurs se obţin la Centrul Şcolar dc Educaţie Incluzivă Alba Iulia, cu sediul in Alba lulia, str. T. Vladimirescu nr 39, judeţul Alba, telefon 0258.819.383, 0726.304.282.

 

Primăria comunei Ciuruleasa

– inspector, clasa I, gradul profesional asistent – în Compartimentul Financiar – Contabil, Resurse Umane, Asistenţă Socială.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an; cunoştinţe operare calculator – nivel de bază, competenţe dovedite cu documente.

Concurs: 16 aprilie 2018, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ciuruleasa, judeţul Alba, telefon 0258/780.605, interior 13, mobil 0736.379.884

Şcoala Gimnazială Câlnic

(Partener 2 din cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic – Creşterea accesului la resurse la nivelul întregii comunităţi“, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginali zate“. POCU/138/4/1/114930)

– facilitator comunitar rom: studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă

– coordonator masuri educaţionale: studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă de 5 ani, timpul de lucru – parţial 2 ore/zi

– expert GT: studii superioare absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă

– 13 cadre didactice: studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă.

Concurs: 16 aprilie 2018, ora 9.00: proba scrisă; 16 aprilie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcoala Gimnazială Câlnic, judeţul Alba, tel. 0747358691, 0258/747116.

 

ALTE POSTURI

Spitalul Municipal Blaj

– manager

Condiţii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 aprilie 2018, ora 12.00

Concurs: 24 aprilie 2018 ora 10.00, susținerea proiectului de management

Relaţii suplimentare, la sediul Spitalului Municipal Blaj.

Primăria orașului Cugir

– îngrijitor în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Oraşului Cugir – Serviciul Social Specializat Creşă – Creşa „Kunterbunt”

Condiţii: studii admise – generale/şcoală profesională/medii; disponibilitate de a lucra cu copii cu vârsta de 0-3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 martie 2018, ora 16:00

Concurs: 5 aprilie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria comunei Vinţu de Jos

-. consilier asistenţă socială (263501)- expert în cadrul proiectului „CCI Sibişeni – Creşterea calităţii vieţii şi incluziunii sociale – ID 103385 (post temporar vacant)

Condiţii: studii superioare finalizate cu licenţă, specializarea Asistenţă Socială; experienţă bazală în realizarea consilierii de asistenţă socială, expertiză în gestionarea demersurilor de rezolvare a problemelor de ordin social din cadrul comunităţii, prin acţiuni specifice de asistenţă socială – 1 an.

– consilier psiho-social (263402) – expert în cadrul proiectului „CCI Sibişeni – Creşterea calităţii vieţii şi incluziunii sociale – ID 103385 (post temporar vacant)

Condiţii: studii superioare finalizate cu licenţă, specializarea psihologie; experienţă în realizarea consilierii psihosociale. expertiză minimală în construirea şi implementarea demersului de consiliere psiho-socială în comunităţile defavorizate, alături de gestionarea documentelor aferente – 2 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 26 martie 2018, ora 16.00

Concurs: 3 aprilie 2018, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 12.

Spitalul orăşenesc Abrud

– manager spital

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 13 aprilie, ora 14.00, la sediul spitalului.

Condiţii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii

Concurs: 17 aprilie 2018, ora 11:00 – selecţie dosare (etapa eliminatorie); 7 mai 2018, 10.00 – susţinere şi evaluare proiect de management (proba unica)

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orasenesc Abrud, Abrud, str. Republicii nr. 13, jud. Alba, telefon 0258780614 int. 34.

Primăria comunei Noşlac

– secretar al comunei (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 2 aprilie 2018

Concurs: 18 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria comunei Cetatea de Baltă

– secretar al comunei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 2 aprilie 2018

Concurs: 17 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria comunei Avram Iancu

(beneficiar în cadrul Proiectului „Comunitatea moţilor harnici“, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, Obiectiv specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate“ POCU/138/4/1/114866)

Posturi temporar vacante:

– manager de proiect: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, experienţa, timp parţial 30 ore/săptămână

– coordonator antreprenorial: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, timp de lucru 30 ore/săptămână

– jurist: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă

– expert supervizare lucrări infrastructură: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 1/4 normă, experienţa minimă <5 ani

– expert organizare evenimente: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă

– facilitator comunitar rom: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă

– expert GT: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, experienţa minimă <5 ani, 1/2 normă

– coordonator servicii comunitate: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, timp parţial durata timpului de lucru fiind de 30 ore/săptămână

– expert înfiinţare şi monitorizare antreprenorial: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă

– expert înfiinţare şi monitorizare antreprenorial: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă <5 ani, ½ normă

– expert înfiinţare şi monitorizare antreprenoriat: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă

– asistent social: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă

– asistent social: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă

– asistent medical: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă

– asistent medical: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă

– medic: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă de 5-10 ani, 1/4 normă

– îngrijitoare: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, ½ normă

Concurs: 5 aprilie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 5 aprilie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei din str. Avram Iancu nr. 169, e-mail primar@primariaavramiancu.ro şi la telefon 0258786211.

Primăria comunei Arieşeni

– inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul situaţii de urgență

Condiţii: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti.

Concurs: 13 aprilie 2018, ora 12:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Arieşeni din satul Arieşeni nr. 19, comuna Arieşeni, judeţul Alba, telefon 0358.402.989. 0358.816.290, e-mail primariaarieseni@yahoo.com.

Primăria comunei Şona

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Contabilitate Impozite şi Taxe;

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol – Fond Funciar.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 10 aprilie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 13 aprilie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şona, cu sediul în comuna Şona, Strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/884.144, adresa e-mail consiliulsona@yahoo.com.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Achetă epidemiologică la Spitalul Județean Alba: Mai multe asistente ar fi participat la un curs unde nu s-au respectat măsurile

Publicat

Un număr cuprins între 15 și 20 de asistente de la Spitalul Județean de Urgență Alba au participat la un curs de perfecționare organizt de SANITAS. Potrivit unor surse medicale, acolo nu s-ar fi respectat măsurile sanitare.

Cel puțin 3 asistente care au participat la cursul respectiv au fost depistate pozitiv. Acestea lucrează pe secții diferite.

Autoritățile iau în calcul ca acest curs să fie una dintre posibilele surse ale focarului de la spitalul din Alba.

Autoritățile au deschis o anchetă epidemiologică.

Contactat de Alba24, directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a declarat că după atâta muncă și luptă cu noul coronavirus ”este inadmisibil să se întâmple așa ceva”.

Pe lângă ancheta epidemiologică în curs de desfășurare, inspectorii DSP au demarat și o anchetă în paralel, pentru a vedea eventualele greșeli și dacă au fost respectate sau nu regulile sanitare la cursul respectiv.

Reamintim că mai mulți medici și asistente din cadrul instituției au fost confirmați cu noul coronavirus.

Este vorba despre personal medical de pe secțiile ATI, Interne, Chirurgie și Urologie. Potrivit unor surse medicale, peste 20 de persoane ar fi infectate, în condițiile în care ”zona” COVID este deja supra-aglomerată.

Cele 56 de locuri pentru pacienți COVID sunt ocupate complet cu cazurii medii, severe și critice. Dintre cei 56 de pacienți, 8 sunt la ATI cu forme critice, iar restul de 48 de pacienți sunt internați în Secția de Boli Infecțioase Alba, cu forme medii și severe.

Citește și: Probleme MARI la Spitalul Județean Alba. Medici și asistente din mai multe secții, infectați cu coronavirus

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Pierderea mirosului în cazul infectării cu coronavirus ar fi de fapt un semn bun. Descoperire legată de cel mai cunoscut simptom

Publicat

Pierderea bruscă a mirosului și a gustului este asociată cu un pronostic COVID-19 mai bun, au concluzionat medicii din Franța și Belgia.

Oamenii de știință au studiat sute de pacienți cu COVID-19, separându-i în patru grupuri, în funcție de gravitatea bolii. Ei au spus că pierderea mirosului pare să fie un bun indicator al evoluției mai blânde a COVID-19, scrie publicația BGR online.

Manifestările clinice ale COVID-19 fac dificilă diagnosticarea bolii de către medici fără un test PCR. Cele mai multe simptome timpurii pot fi asociate cu gripa sau o răceală obișnuită și nu aceasta este singura problemă.

Unele persoane infectate cu noul coronavirus nu prezintă niciodată simptome deloc, iar cei care o fac nu vor raporta întotdeauna aceleași simptome.

Există totuși un simptom special care indică o infecție cu coronavirus destul de clar, și anume pierderea bruscă a mirosului (anosmia) și a gustului (ageusia).

Pierderea mirosului (anosmie) care se întâlnește adesea în COVID-19 ar fi, de fapt, o veste bună pentru persoanele care se îmbolnăvesc, este una dintre concluziile unui studiu realizat de cercetătorii europeni.

Pierderea mirosului este unul dintre simptomele ce caracterizează infecția cu coronavirus. Anosmia este neplăcută și îngrijorează, dar în realitate, ar trebui să dea încredere bolnavului.

Potrivit unui studiu realizat pe 1.300 de pacienți de medicii de la spitalul Foch din Suresnes (Franța) și de Universitatea Mons din Belgia, citat de Digi24, disfuncția olfactivă este un simptom mai frecvent în formele ușoare de COVID-19 decât în cele moderate și critice.

Citește și: Documentar BBC: Oamenii cu imunitate ascunsă anti-COVID. Cum funcționează celulele T și de ce unii pacienți sunt asimptomatici

Așadar, anosmia ar indica o infecție mai ușoară cu coronavirus și nu se înregistrează în mod regulat în cazurile grave. Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au examinat evoluția stării de sănătate în cazul celor 1.300 de pacienți confirmați cu infecții COVID-19.

Rezultatul a fost clar: 70 până la 85 la sută dintre pacienții cu o formă ușoară sau moderată de COVID-19 sufereau de anosmie, în timp ce dintre cei spitalizați, numai 10 până la 15 la sută au semnalat că au acest simptom.

Semnul unei imunități mai ridicate

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Primăria comunei Săliștea va fi închisă miercuri, după ce o angajată a fost depistată cu COVID. Tot personalul va fi testat

Publicat

Primăria comunei Săliștea, județul Alba, va fi închisă miercuri pentru dezinfectare, după ce o angajată a fost depistată cu noul coronavirus. 

Testul acesteia a fost pozitiv, iar conducerea instituției a luat decizia de a dezinfecta clădirea și a anunțat că toți angajații vor fi testatați. 

Anunțul a fost făcut pe Facebook, marți seară, pe contul instituției:

”Datorită faptului că una dintre colegele noastre a fost testată pozitiv cu COVID -19, de mâine 30 septembrie 2020, sediul primăriei Săliștea se închide ptr dezinfectare și toți angajați vor fi testați. Primar Aurel Emil Stănilă”.

La începutul epidemiei, comuna a mai trecut printr-un focar. Primarul Aurel Emil Stănilă s-a remarcat și atunci prin transparență și prin modul în care a gestionat situația.

”Mă văd obligat să clarific câteva lucruri legate de cazurile de coronavirus confirmate în com. Săliștea și mai exact în Săliștea Deal, care au ajuns la 5. Indiferent de amenințările pe care le-am primit telefonic de la unii cetățeni sau telefoanele date la Prefectură sau mai știu eu pe unde, să fie clar, când este vorba de sănătatea locuitorilor comunei nu cedez nici un pas, nu mă las șantajat de nimeni și fac tot ce-mi stă în putere să evit o contaminare în masă” a scris atunci pe Facebook primarul, în contextul în care mai mulți cetățeni au refuzat testarea.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Cardul de sănătate redevine obligatoriu de la 1 octombrie. Excepție, consultațiile acordate la distanță de medicii de familie

Publicat

card sanatate

Cardul de sănătate redevine obligatoriu începând cu 1 octombrie, cu excepţia consultaţiilor la distanţă, a anunţat, luni, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) într-un comunicat de presă.

„HG 162/2020 aprobată de Guvern pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 (privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative) prevede prelungirea aplicabilităţii măsurilor în domeniul sănătăţii până la data de 31 decembrie 2020”, se arată în comunicat.

Astfel, se menţin până la finalul anului consultaţiile la distanţă acordate de medicii de familie şi de medicii specialişti din ambulatoriul clinic, pentru care „nu este necesară validarea cu cardul de sănătate”.

Potrivit CNAS, în urma consultaţiilor acordate la distanţă, medicul de familie/medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescripţiile medicale.

Totodată, documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Însă, în cazul consultaţiilor acordate la cabinet, este obligatorie validarea cu cardul de sănătate a serviciilor medicale.

„Reintroducem utilizarea cardului de sănătate în toate situaţiile în care pacientul se deplasează fizic la unitatea medicală pentru a primi servicii medicale, pentru a avea o evidenţă cât mai exactă şi a gestiona cât mai eficient fondurile din sistem. Consultaţiile la distanţă rămân o alternativă benefică atât pentru pacienţi, cât şi pentru medici, prin care se asigură accesul la tratamentele necesare fără a se expune riscurilor de infectare. Recomandăm în continuare pacienţilor programarea consultaţiilor, medicul fiind cel care decide modul în care va fi acordată consultaţia, la distanţă sau în cadrul unei vizite la cabinetul medical”, a declarat Adela Cojan, preşedintele CNAS, citată în comunicatul de presă.

De asemenea, s-a prelungit până la data de 31 decembrie 2020 termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată: biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare; biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice; recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive – ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate; deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive.

Printre măsurile al căror termen de valabilitate s-a prelungit prin aprobarea HG 162/2020 se numără şi posibilitatea ca medicii de familie să poată prescrie în continuare pentru pacienţii cronici inclusiv medicamentele restricţionate din Lista de medicamente compensate şi gratuite care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu menţiunea că pentru medicamentele care se eliberează în baza unor protocoale terapeutice şi a unor formulare specifice (medicamente notate cu (**)1, (**)1 Alfa şi (**) Beta în Lista de medicamente compensate şi gratuite) este necesară evaluarea periodică a medicului de specialitate pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la termenele prevăzute în protocoalele terapeutice sau în scrisorile medicale.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate