Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Serviciul de Ambulanţă Alba, primării, şcoli şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii pentru candidaţi

Publicat


Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Primăria Municipiului Alba Iulia – Direcția Creșe

educator puericultor (3 posturi)

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat – profilul Pedagogic, specializarea: educator puericultor, educatoare / educatoare-învățător/ învățător- educatoare / educator-învățător / învățător-educator (în condițiile în care pe parcursul studiilor candidații au efectuat cursuri de puericultură sau de educație timpurie ori au efectuat cursuri de puericultură sau de educație timpurie în cadrul Proiectelor derulate de Ministerul Educației Naționale cu terți); studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire – profilul Pedagogic, specializarea: educator puericultor, educatoare / educatoare-învățător / învățător-educatoare (în condițiile în care pe parcursul studiilor candidații au efectuat cursuri de puericultură sau de educație timpurie ori au efectuat cursuri de puericultură sau de educație timpurie în cadrul Proiectelor derulate de Ministerul Educației Naționale cu terți); nu se cere vechime în muncă

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 octombrie, ora 15.00

Concurs: 30 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor“, Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258/819.462.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia

– bucătar (post temporar vacant)

Condiţii: studii medii de specialitate/profesionale/calificare, în domeniu; vechime – minimum 1 an; cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă; cunoştinţe în domeniul S.S.M. şi PSI.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 octombrie, ora 13.00

Concurs: 24 octombrie 2018, ora 8:30: proba scrisă; 24 octombrie 2018, ora 09:30: proba practică.

Relații suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 13 din Alba Iulia, Str. Energiei nr. 21, telefon: 0258/820.057, 0731/308.643.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia

– administrator financiar – 0,5 post (post temporar vacant)

Condiţii: studii superioare de lungă durată în domeniul economic; cunoştinţe operare PC, Word, Excel şi programe specifice contabilităţii (EDUSAL, REVISAL, FOREXEBUG.CAB, SEAP); cunoaşterea legislaţiei în vigoare; abilităţi excelente de comunicare; vechimea în contabilitatea bugetară constituie avantaj.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 octombrie

Concurs: 25 octombrie 2018, ora 9.00 – proba scrisă; 26 octombrie 2018, ora 9.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” din Alba Iulia, str. Călărași nr. 2, Județul Alba, telefon: 0258/811.820.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

(funcţii contractuale de execuție, temporar vacante)

asistent medical generalist PL – Staţia Centrală Alba lulia – Substaţia Baia de Arieş

Condiţii: diplomă de şcoală sanitară post liceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi; adeverinţă de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.; 6 luni vechime în specialitate

şofer autosanitară I – Substaţia Teiuş

Condiţii: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist, categoriile B şi C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier; 6 ani vechime ca şofer profesionist;

referent IA (M) – Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat; certificat de absolvire curs inspector (referent) resurse umane; cunoştinţe operare PC-Word, Excel; 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 octombrie, ora 15.00

Concurs: 23 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 26 octombrie 2018, ora 10:00: proba practică; 29 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Primăria orașului Cugir

– referent, clasa III, gradul profesional superior – Compartimentul Buget-finanțe, Contabilitate, Salarizare – Direcţia de Dezvoltare Economică

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 31 octombrie

Concurs: 12 noiembrie 2108, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria oraşului Ocna Mureş

– auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul audit public intern

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani; cunoştinţe de operare/programare pe calculator – Word si Excel – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 31 octombrie

Concurs: 12 noiembrie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 12 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria comunei Avram Iancu

(posturi disponibile pe perioadă determinată – funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, în cadrul Proiectului „Comunitatea Moţilor Harnici”, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014- 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate”, POCU/138/4/1/114930)

expert organizare evenimente

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, experienţa minimă <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi

expert înfiinţare şi monitorizare antreprenoriat

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţa minimă <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi

expert înfiinţare şi monitorizare antreprenoriat

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţa minimă <3 ani, timp parţial, 4 ore/zi

asistent social

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţa minima <5 ani, timp parţial, 4 ore/zi.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 octombrie, ora 14.00

Concurs: 31 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 31 octombrie 2018, ora 13:00: proba orală (interviu).

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei comunei Avram Iancu, str. Avram Iancu nr. 169, judeţul Alba, telefon: 0786/023.585, 0258/786.057.

Primăria comunei Sântimbru

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare calculator (Windows, Word, Excel): nivel mediu.

Concurs: 13 noiembrie 2018, ora 11:00: proba suplimentară; 20 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei comunei Sântimbru, județul Alba, str. Blajului nr. 187, județul Alba, telefon/fax 0258/842.101.

Şcoala Gimnazială „Simion Balint” Roşia Montană

– îngrijitor clădiri (0,5 normă)

Condiţii: studii medii, nu se solicită vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului

Concurs: 5 noiembrie 2018, ora 10:00 – proba scrisă; 6 noiembrie 2018, ora 10:00 – proba practică; 6 noiembrie 2018, ora 14:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Simion Balint” din comuna Roşia Montană nr. 188, judeţul Alba, telefon: 0730/092.833.

ALTE POSTURI

Consiliul Judeţean Alba

– referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior la Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare cu apă, Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate

Condiţii: studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă: Domeniul de ştiinţă – Ştiinţe inginereşti, Domeniul – Geodezie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 octombrie 2018

Concurs: 6 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. l Decembrie 1918 nr. 68; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la U.A.T. Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr.1, judeţul Alba, telefon: 0731.560.763, e-mail: [email protected]

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

– laborant

Condiţii: studii medii de specialitate, vechimea în specialitatea studiilor constituie un avantaj.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 octombrie 2018, ora 12:00

Concurs: 29 octombrie 2018, ora 9.00: proba scrisă; 29 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

– îngrijitor

Condiţii: studii medii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 octombrie 2018, ora 12:00

Concurs: 29 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică; 30 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, telefon: 0258/811.468.

Palatul Copiilor Alba Iulia

– secretar

Condiţii: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 26 octombrie

Concurs: 29 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 30 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Palatul Copiilor Alba Iulia, str. Decebal nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258.811.750.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

– muncitor calificat I (2 posturi), la Serviciul tehnic administrativ protecţie şi sănătate în muncă

Condiţii: studii – şcoală generală, profesională sau liceu; certificate de calificare profesională – fochist; autorizaţie I.S.C.I.R. pentru cazanele de abur şi apă caldă – clasa A, conform anexa 4 din PT CR8-2009; 9 ani vechime în meserie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 octombrie

Concurs: 29 octombrie 2018, ora 10:00: testare psihologică; 30 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 2 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, de luni-vineri, între orele 8.30 – 15.00, de la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258/820.825, interior 146.

Unitatea Militară 01760 Sebeş

– referent de specialitate, gr. I

Condiţii: studii superioare, vechime minimă în muncă de 6 ani şi 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 octombrie, ora 15:30

Concurs: 26 octombrie 2018, ora 12:00: proba scrisă; 1 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare 01760 Sebeş, str. Călăraşi nr. 76, Judeţul Alba, telefon 0258/731.616, interior 108.

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj

– administrator financiar (contabil șef)

Condiţii: studii superioare în specialitatea postului; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 octombrie, ora 14.00

Concurs: 25 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 29 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică; 31 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain”, Blaj din strada Simion Bămuţiu nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258711208, 0258710661.

Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor

– şofer microbuz şcolar (0,5 normă).

Condiţii: studii medii; permis de conducere categoria B, C. E, D: atestat profesional pentru categoriile C, E, D; aviz psihologic valabil; aviz medical apt conducător auto

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 octombrie, ora 12.00

Concurs: 25 octombrie 2018, ora 10.00, proba scrisă; 26 octombrie 2018, ora 10.00, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine ta sediul Şcolii Gimnaziale Vadu Moţilor şi la telefon 0258785016/0740899279.

Primăria comunei Bucium

– îngrijitor – Compartimentul Locuinţă Protejată pentru persoane cu handicap – Bucium

Condiţii: absolvent învăţământ profesional sau liceal; vechime în muncă: minimum 5 ani; vechime în specialitate: nu se solicită; disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 octombrie, ora 16:00

Concurs: 30 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 5 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Bucium, judeţul Alba, telefon 0258/784.112, interior 12.

Primăria comunei Câlnic

– funcţii contractual vacante din cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic – Creşterea accesului la resurse Ia nivelul întregii comunităţi”. Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate“. POCU/138/4/1/114930.

– asistent manager (timp parţial, 4 ore/zi)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă minimă <5 ani

– expert organizare evenimente (timp parţial, 4 ore/zi)

Condiţii: studii medii, experienţa profesională: < 5 ani – 0 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 octombrie, ora 12.00

Concurs: 29 octombrie 2018, ora 10.00, proba interviu, 29 octombrie 2018, ora 13.00, proba scrisă.

Doar candidaţii admişi în urma interviului pot participa la proba scrisă.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Câlnic, Str. Principală nr. 20, judeţul Alba, telefon 0747358691.

Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă “ Gârda de Sus

– îngrijitor şcoală (0,25 normă)

Condiţii: studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se cere; vechimea va fi dovedită prin adeverinţe emise de angajatorii la care candidatul a prestat muncă în acest domeniu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 octombrie, ora 14.00

Concurs: 26 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 26 octombrie 2018, ora 12:00: proba practică; 29 octombrie 2018, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Emil Racoviţă” din satul Gârda de Sus nr. 50A, comuna Gârda de Sus. judeţul Alba, telefon 0258/778.123, 0788/094.510, 0788/094.542.

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztáv Karoly“ Alba Iulia

– pedagog şcolar (0,5 normă)

Condiţii: studii superioare – teologie pastorală romano-catolică; avizul cultului; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 16 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică; 16 octombrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare: la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztâv Karoly“, Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4, judeţul Alba, telefon 0258.819.869, fax 0258.819.869, e-mail [email protected]

 


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

Un medic acuzat de luare de mită a fost condamnat să muncească gratis într-o piață din Timișoara

Publicat

medic1

Un medic primar a fost obligat să muncească la piață sau în horticultură. Decizia aparține instanței, după ce a stabilit că este vinovat de luare de mită și fals intelectual și l-a condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. Medicul a fost acuzat că pensiona ilegal angajați din cadrul Penitenciarului Arad. A fost trimis […]

Citește mai departe
Publicitate

ADMINISTRATIE

Guvernul interimar a aprobat 1,4 miliarde lei pentru administrațiile locale. Cât primesc primăriile din Alba. LISTA

Publicat

Prefectura Consiliul Judetean Alba 1

Guvernul interimar a aprobat în ședința de luni acordarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Pe listă sunt și 49 de localități din județul Alba, care vor primi sume între 100.000 de lei și 10.700.000 lei. Cei mai mulți bani ajung la Primăria Alba Iulia. La nivel național, suma […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

INCENDIU în Ocna Mureș: O casă a luat foc

Publicat

O casă din Ocna Mureș a luat foc luni, în jurul orei 16.20. Potrivit ISU Alba, pentru stingerea incendiului, la fața locului s-au deplasat pompierii de la Aiud cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Știre în curs de actualizare. 

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Groapa de gunoi de la Galda, rămâne nefuncțională. Consiliul Județean Alba, obligat să refacă licitația de la zero

Publicat

Procedura de licitație pentru atribuirea unui operator la groapa de gunoi de  la Galda de Jos se va relua de la zero.  Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au respins luni, 14 octombrie, ca nefondată, plângerea făcută de SC ECO SUD SRL, în contradictoriu cu Consiliul Județean Alba, SC ECO Bihor SRL și Polaris Mediu SRL, față […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate