Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Serviciul de Ambulanţă Alba, primării, spitale şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii


Publicat

birou-gol-zile-libere-e1519215884228

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

şofer autosanitară I la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist, categoriile B şi C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier; 6 ani vechime ca şofer profesionist

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 ianuarie 2019, ora 15:00

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 25 ianuarie 2019, ora 10:00: proba practică; 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

– fochist

Condiţii: nivelul studiilor: medii (diplomă de bacalaureat şi / sau dovada absolvirii unui curs de fochist); vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 ianuarie 2019

Concurs: 18 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 09.00: proba practică.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba, Strada Călăraşilor nr. 2, telefon: 0258/812.473.

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş

– administrator financiar

Condiţii: nivelul studiilor: studii superioare, cu diplomă de licenţă în studii economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2019

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 28 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac

– administrator patrimoniu (0,5 normă)

Condiţii: nivelul studiilor superioare în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

Concurs: 18 ianuarie 2019, ora 08.00: proba scrisă; 18 ianuarie 2019, ora 15.00: proba practică; 18 ianuarie 2019, ora 17.00: proba interviu.

Relatii suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic „Ţara Moţilor” din comuna Albac, str. Cloşca nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/700.768.

Primăria Municipiului Sebeș (10 posturi)

– consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Registrul Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomiei; vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Patrimoniu şi Transport

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea arhitectură; vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 ianuarie 2019, ora 14:00

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă; 25 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Executări Silite şi Control Fiscal

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile economice sau juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 7 ianuarie 2019, ora 14:00

Concurs: 17 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 23 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea – ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 7 ianuarie 2019, ora 14:00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 21 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Sebeş, Compartiment Evidenţa Persoanelor

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice sau științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Sebeş, Compartiment Evidenţa Persoanelor

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 16:00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 21 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţia Poliţia Locală Sebeş, Compartiment Protecţia Mediului, Disciplina în Construcţii, Activitate Comercială

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice sau științe economice sau administraţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani; aviz psihologic valabil pentru îndeplinirea funcţiei publice de poliţist local.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 16:00

Concurs: 16 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Investiţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, că ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii miniere; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani

consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Investiţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, că ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii miniere; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani

consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Investiţii Publice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, că ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii miniere; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 16:00

Concurs: 14 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 18 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.004, interior 133.

ALTE POSTURI

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

– asistent registrator principal, gradul I – Biroul Înregistrare Sistematică, PNCCF

Condiţii: studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul drept; vechime în muncă: minimum 3 ani şi 6 luni, în specialitate juridică.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 ianuarie 2019, ora 16.30

Concurs: 14 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 17 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 207, telefon 0258/813.170, interior 118.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) – Inspectoratul Teritorial Alba

– inspector trafic rutier gradul IA

Condiţii: studii superioare de lungă durată; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 16 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier I.S.C.T.R. din Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38. sectorul 1, telefon 0725/597.680, 021/313.48.53.

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia (2 posturi)

– şef serviciu, gradul I la Serviciul Promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor cultural – artistice

Condiţii: studii superioare – învăţământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul 1, domeniul fundamental ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte, ramura de ştiinţă ştiinţe economice sau ane, domeniul de licenţă administrarea afacerilor, contabilitate, marketing, management sau muzică; vechime în funcţii de conducere de minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 14 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 17 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

– artist instrumentist, gradul IA – acordeon, la Serviciul Ansamblul Folcloric „Augustin Bena“ al Judeţului Alba

Condiţii: studii superioare – învăţământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare dc licenţă – ciclul I, domeniul fundamental Ştiinţe umaniste şi arte, ramura de ştiinţă Arte, domeniul de licenţă Muzică; vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani şi 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 11 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 16 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba (2 posturi)

– salvator montan, gradul I (2 posturi)

Condiţii: studii medii; vechime în muncă minimum 3 ani; permis auto, categoria B; atestat de salvator montan.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 16:00

Concurs: 17 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare la telefon: 0745/058.893.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– arhitect şef

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; atestat Registrul Urbaniştilor din România; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; cunoştinţe de operare PC – nivel avansat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 ianuarie 2019

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 9:00 – proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 21 ianuarie – 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia (3 posturi)

– bibliotecar debutant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Sala de lectură

Condiţii: studii superioare de lungă durată; nu este necesară vechimea în muncă.

Concurs: 16 ianuarie 2019, ora 9.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu

bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată, la Secţia Metodică şi Animaţie culturală

Condiţii: studii superioare de lungă durată; nu este necesară vechimea în muncă.

Concurs: 18 ianuarie 2019, ora 9.00: proba scrisă; 25 ianuarie 2019, ora 9.00: proba interviu.

inspector de specialitate, gradul IA

Condiţii: studii superioare de lungă durată în ştiinţe inginereşti sau ştiinţe economice; vechime minimă în muncă de 6 ani şi 6 luni pe studii superioare de lungă durată; posesor al permisului de conducere categoria B.

Concurs: 17 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 23 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

– pedagog şcolar

Condiţii: nivelul studiilor – medii; constituie avantaj – studii teologice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 10 ianuarie 2019, ora 15.30

Concurs: 16 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 18 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36 A, judeţul Alba, tel. 0258/834.890.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“ Alba Iulia (2 posturi, la Şard şi Ighiu)

– îngrijitor la Şcoala Gimnazială Şard

– muncitor calificat perioadă nedeterminată  la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Ighiu

Condiţii: absolvent de liceu sau şcoala profesională calificare profesională în unul din domeniile: instalaţii/ mecanic/electric/tâmplărie; competenţe de: instalator, mecanic, electrician; experienţă profesională în domeniu: cel puţin 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 ianuarie 2019, ora 14.00

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Alba lulia, str. Toporaşilor nr. 18, judeţul Alba, telefon 02588/844.207.

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş (2 posturi)

– inspector de specialitate, gradul I superior – în cadrul Serviciului Contabilitate Buget, Salarizare, Personal, Achiziţii, Administrativ, Gestiune

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 11 ianuarie 2019, ora 10.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

economist specialist, gradul I superior – personal contractual, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Contabilitate

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice; 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 11 ianuarie 2019, ora 10.00 proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Cultural „Lucian Blaga”, Sebeş, bd Lucian Blaga nr. 45, telefon 0752/088.328.

 

Primăria Orașului Cugir

– paznic în cadrul Serviciului Poliţia Locală

Condiţii: studii generale sau medii, absolvite cu diplomă/adeverinţă; curs calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent de pază/securitate şi ordine/adeverinţă sau în curs de desfăşurare; minimum 5 ani vechime în muncă; aviz psihologic pentru exercitarea funcţiei de agent de pază/agent de securitate.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 13:30

Concurs:14 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vinţu de Jos (3 posturi)

– administrator financiar

Condiţii: nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic (vechime cel puţin 3 ani contabilitate bugetară); master, certificat /atestat în domeniu, constituie avantaj; cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet, SJ1R, TOREXEBUG, E.D.U.S.A.L.), programe de contabilitate, cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (cngleză/franceză), noţiuni de bază (citit, scris, vorbii); spirit organizatoric; abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare; abilităţi de coordonare a echipelor; capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2019

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 13.00: proba scrisă; 16 ianuarie 2019, ora 13.00: proba practică; 16 ianuarie 2019, ora 15.00: proba interviu.

conducător auto microbuz şcolar

Condiţii: studii medii liceale sau şcoală profesională: atestat profesional transport persoane; posesor al unui permis de conducere valabil care să cuprindă categoria D; vechime în specialitatea de şofer/conducător auto de minimum 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2019,ora 12.00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 13.00: proba scrisă; 16 ianuarie 2019, ora 12.00: proba practică; 16 ianuarie 2019, ora 14.00: proba interviu.

muncitor calificat (0,50 normă)

Condiţii: nivelul studiilor – 8 clase/10 clase/curs calificare profesională/şcoală profesională, cu cel puţin una din calificările: lăcătuş mecanic, tâmplar, zugrav-vopsitor, electrician; vechime în muncă minimum 3 (trei) ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 ianuarie 2019,ora 12.00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 13.00: proba scrisă; 16 ianuarie 2019, ora 13.00: proba practică; 16 ianuarie 2019, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare la Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“, Vinţu de Jos, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, str. Mihai Eminescu nr. 12, judeţul Alba, telefon 0726.285.623/0258.739.118.

Primăria Comunei Sântimbru

– inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare calculator (Windows, Word, Excel): nivel mediu.

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 11:00: proba suplimentară; 28 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare. la sediul Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba, str. Blajului nr. 187, județul Alba, telefon/fax 0258/842.101,e-mail popasintimbru@yahoo.com.

Primăria comunei Lopadea Nouă

– secretar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare/programare pe calculator – MS Office şi Internet – nivel mediu; limbi străine: engleza sau franceza – nivel bază.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 ianuarie 2019

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Şcoala Gimnazială Crăciunelu de Jos

– secretar – post contractual pe perioadă nedeterminată (0,5 normă)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în muncă/specialitaîc – minimum 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 12.00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 09.00 proba scrisă; 17 ianuarie 2019, ora 09.00 proba practică; 21 ianuarie 2019, ora 09.00 proba interviu.

Primăria Comunei Gârda de Sus

– inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul registrul agricol-impozite şi taxe locale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concurs: 14 ianuarie 2019, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Gârda de Sus, cu sediul în satul Gârda de Sus nr. 46 A, comuna Gârda de Sus, judeţul Alba, telefon 0258.778.141.

Primăria Comunei Poiana Vadului

– şofer I, Compartimentul de deservire şi gospodărire

Condiţii: studii medii; permis de conducere categoriile B şi C; vechime – nu necesită; certificat de pregătire profesională maşinist la maşini pentru terasamente.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 15:00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, telefon 0786.395.317.

Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” Abrud

– fochist

Condiţii: studii medii (liceu sau şcoală profesională); 3 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 ianuarie 2019, ora 12:00

Concurs: 15 ianuarie 2019, ora 14:00: proba scrisă; 17 ianuarie 2019, ora 14:00: proba practică; 21 ianuarie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, str. Republicii nr. 18, Judeţul Alba, telefon: 0258/780.623.

Primăria comunei Câlnic (2 posturi)

– bibliotecar

Condiţii: studii medii.

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 12:00

Concurs: 8 ianuarie 2019, ora 09:00: proba scrisă; 10 ianuarie 2019, ora 09:00: proba interviu.

expert informare şi publicitate cu 0,5 normă (post temporar vacant, în cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic – Creşterea accesului la resurse la nivelul întregii comunităţi”, Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate”, POCU/138/4/1/114930)

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă; experienţă minimă < 5 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 ianuarie 2019, ora 12:00

Concurs: 7 ianuarie 2019, ora 9:00: proba scrisă; 9 ianuarie 2019, ora 9:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Câlnic, Str. Principală nr. 20, judeţul Alba, telefon 0258/747.050.

Primăria Avram Iancu (3 posturi)

– posturi pe perioadă nedeterminată, în cadrul Proiectului „Comunitatea Moţilor Harnici”, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014- 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate”, POCU/138/4/1/114930

responsabil financiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 6 ore/zi

analist financiar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă <5 ani, timp parţial, 2 ore/zi

specialist în achiziţii publice

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat, experienţa < 5 ani, timp parţial de lucra 4 ore/zi.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 ianuarie 2019, ora 14:00

Concurs: 7 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 7 ianuarie 2019, ora 13:00: proba orală (interviu).

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Avram Iancu, str. Avram Iancu nr. 169, judeţul Alba, telefon: 0786/023.585.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

REVOLTA pacienților cu afecțiuni cronice din România, NEGLIJAȚI de sistemul medical. Reproșuri pentru ministrul Tătaru

Publicat

Atenția sistemului medical aproape exclusiv pe epidemia de coronavirus creează probleme mari pentru ceilalți bolnavi. Este o atenționare pe care Ministerul Sănătății a primit-o încă de la primele cazuri înregistrate în România, însă deocamdată nu a oferit nici un răspuns concret. Acest lucru a generat o veritabilă revoltă în rândul pacienților.

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), una dintre cele mai mari asociații de pacienți din țara noastră, a transmis că pacienții cronici din România „nu au acces în caz de nevoie în spitale, nu beneficiază de evaluările necesare, nu sunt operați și sunt puși să aștepte pe o perioadă nedefinită”.

„Ce se întâmplă cu pacienții cu HIV, tuberculoză și alte boli infecțioase având în vedere că spitalele de boli infecțioase sunt transformate în spitale COVID pe termen nelimitat?”, se întreabă pacienții.

De alfel, cazuri în care aceștia nu au fost tratați corespunzător, au fost semnalate în majoritatea spitalelor din țară.

„Credem că pacienții cronici nu au devenit singuri mai vulnerabili, ci chiar sistemul de sănătate care trebuia să îi protejeze i-a vulnerabilizat prin neglijarea nevoilor acestor pacienți”, afirmă reprezentanții Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, nemultumiți de faptul că ministrul Nelu Tătaru a afirmat că, pacienții cu boli cronice nu și-au consultat medicii de familie în perioada de pandemie și astfel au permis să avanseze o boală preexistentă, devenind mai vulnerabili în fața infecției cu coronavirus.

Ce vor pacienții

„Avem nevoie ca sistemul să fie reformat și nu pacienții cronici să fie criticați! Îi adresăm domnului Ministru Tătaru propunerea de a veni alături de noi și a găsi soluții pentru toți pacienții din România prin reformarea sistemului de sănătate, care și-a dovedit încă odată limitele.

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România a urmărit cu uimire declarațiile domnului ministru al Sănătății Nelu Tătaru, potrivit cărora, pacienții cu boli cronice nu și-au consultat medicii de familie în perioada de pandemie și astfel au permis să avanseze o boală preexistentă, devenind mai vulnerabili în fața infecției cu coronavirus”, afirmă reprezentanții Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice.

Pacienții cronici adaugă că „În acest context, ne întrebăm dacă domnul ministru a mutat Programele de sănătate în responsabilitatea medicilor de familie?

Potrivit datelor noastre, pacienții cronici au nevoie de îngrijire în cadrul unei echipe de îngrijire, se tratează în spitale și ambulatorii de specialitate, iar acest lucru a creat o mare problema în toată perioada din martie și până acum.

Oare cum puteau ajuta medicii de familie pacienții dacă ulterior aceștia nu au acces în caz de nevoie în spitale, nu beneficiază de evaluările necesare, nu sunt operați și puși să aștepte pe o perioadă nedefinită?

„Considerăm că dacă pacienții evită să mai meargă la medic sau în spital se datorează în bună măsură și panicii create prin modul în care s-a comunicat pe durata pandemiei.

Ca reprezentanți ai pacienților, considerăm că toată această perioadă a pandemiei ne-a arătat limitarea concentrării tratării pacienților cronici aproape exclusiv în spital.

Ne-am dori ca în loc de critici, domnul ministru să vină cu propuneri concrete de reformare a sistemului, astfel încât pacienții cronici chiar să aibă acces echitabil la servicii medicale, tratament și să nu mai facă cozi interminabile în curțile spitalelor.

Ne dorim ca pacienții cronici să aibă acces compensat la vaccinare tocmai pentru a nu deveni și mai vulnerabili”, subliniază reprezentanții Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice.

Pacienții cronici îi adresează public un mesaj ministrului Sănătății, Nelu Tătaru:

Pentru toate aceste motive, îi adresăm public domnului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, propunerea și provocarea de a veni alături de noi, reprezentanți ai pacienților și de specialiști și a găsi soluții pentru toți pacienții din România prin reformarea sistemului de sănătate, care și-a dovedit încă odată limitele.”

Foto: Arhivă

Sursă: Hotnews, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC)

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Modificări în Programul de transport public local de persoane la Sebeș, Lancrăm, Petrești și Răhău. Detalii de la primărie

Publicat

A fost modificat programul privind transportul public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeș, inclusiv localitățile aparținătoare – Lancrăm, Petrești și Răhău.

Modificările au fost făcute la solicitarea unităților de învățământ și a cetățenilor din municipiul Sebeș, potrivit primăriei.

Elevii din învățământul obligatoriu şi liceal de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș, inclusiv din localitățile aparținătoare – Lancrăm, Petrești și Răhău, care utilizează mijloacele de transport în comun, beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun aparținând operatorului de transport, S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

Subvenționarea va fi suportată 50% din bugetul local al Municipiului Sebeș și 50% din bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

În primele 30 de zile ale anului școlar în curs, elevii vor circula pe baza unui abonament lunar valabil pentru un singur traseu de transport, abonament pus la dispoziţie de operatorul de transport S.C. LIVIO DARIO S.R.L. şi distribuit de către unităţile de învăţământ. În acest interval de timp, S.C. LIVIO DARIO S.R.L. va asigura imprimarea cardurilor anuale de transport pentru elevi, care vor fi personalizate şi netransmisibile.

Pentru a beneficia de gratuitate la transportul urban de călători cu mijloace de transport în comun, elevii se vor adresa instituțiilor de învățământ pe care le frecventează.

Noul program a intrat în vigoare începând cu data de 16 septembrie.

Programul se regăsește afișat în stațiile de autobuz și poate fi consultat și pe site-ul Primăriei Municipiului Sebeș.

 

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

CÎMPENI

Judecătoria Câmpeni ÎNCHISĂ pentru dezinfecție. Un angajat, confirmat cu COVID-19

Publicat

justitie

Judecătoria Câmpeni este închisă vineri, 18 septembrie din cauza unui caz de COVID-19, înregistrat în rândul angajaților instituției. 

Surse juridice au declarat pentru alba24.ro, că este vorba despre un angajat din personalul auxiliar, care a fost confirmat pozitiv pentru coronavirus joi, 17 septembrie.

Potrivit surselor medicale este vorba de un bărbat, specialist IT.

Momentan în clădirea insituției se realizează o amplă acțiune de dezinfecție.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO ȘTIREA TA: Container și pubele de gunoi, pe pista de biciclete de la ieșirea din Alba Iulia. ”Era să intru în plin în ele”

Publicat

Un cititor Alba24 a transmis câteva fotografii surprinse joi seară, în jurul orei 21, la ieșirea din Alba Iulia spre Teiuș, în zona reprezentanței Dacia/Renault. 

În mijlocul pistei de biciclete de pe marginea drumului, au fost amplasate câteva containere de gunoi.

”Oare e frumos ce se întâmplă la Dacia/Renault la iesirea din Alba spre Cluj? La ce mai facem piste de biciclete, dacă punem mizeria în mijlocul drumului?

Sincer, supărarea mare e că atunci când mergi pe bicicletă cu viteză și mai e și noapte, abia le eviți; era să intru din plin în ele. Nu au ce căuta acolo… să le țină în curtea lor nu pe domeniul public” a transmis acesta.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate