Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI vacante la primării, şcoli, spitale şi alte instituţii publice din judeţul Alba. CONDIŢII pentru candidaţi

Publicat


birou gol

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia

– secretar şef

Condiţii: nivelul studiilor – studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic; vechime în muncă – 10 ani; cunoştinţe operare PC (Word, Excel, Revisal); are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului; nu are cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 octombrie 2018

Concurs: 15 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă; 16 octombrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

îngrijitor şcoală

Condiţii: nivelul studiilor – medii; disponibilitate de a lucra în două schimburi; disponibilitate de a lucra sâmbăta şi duminica în caz de nevoie; are o stare de sănătate corespunzătoare postului; nu are cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 octombrie 2018

Concurs: 17 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă; 18 octombrie 2018, ora 09:00: proba practică; 18 octombrie 2018, ora 15:30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14A, Judeţul Alba, telefon: 0258/821.875.

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

– infirmieră – Secţia Pneumologie II TBC

Condiţii: studii medii sau generale; curs de infirmieră; minimum 6 luni vechime ca infirmieră.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 octombrie 2018, ora 15:00

Concurs: 10 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, Judeţul Alba, telefon 0258/861.302, interior 102.

Spitalul Municipal Sebeş

– asistent medical generalist debutant (3 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor – superioare, de scurtă durată, postliceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 octombrie 2018

Concurs: 22 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 24 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu.

registrator medical debutant (2 posturi)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării

inginer II

Condiţii: nivelul studiilor – superioare, studii tehnice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 octombrie 2018

Concurs: 23 octombrie 2018, ora 09.00: proba scrisă inginer II şi registrator medical debutant; 25 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică/ interviu inginer II şi registrator medical debutant.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

Primăria municipiului Sebeş – Direcţia de Asistenţă Socială

medic dentist, cu aviz de liberă practică

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină dentară; vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani; certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 septembrie 2018

Concurs: 4 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă; 8 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

muncitor calificat III (bucătar) – Centrul de zi Petreşti – Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş

Condiţii: studii generale; vechime în muncă – minimum 3 ani; constituie avantaj orice specializare în domeniu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 octombrie 2018

Concurs: 10 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă; 12 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

îngrijitor la domiciliu – Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru Persoane Vârstnice (2 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş

Condiţii: studii medii sau generale; vechime în muncă – minimum 3 ani; constituie avantaj orice specializare în domeniu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 octombrie 2018

Concurs: 10 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă; 12 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș – Compartimentul Baze sportive şi de agrement

– inspector de specialitate debutant

Condiţii: studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică; minimum 3 ani vechime în muncă; cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 septembrie 2018, ora 15.00

Concurs: 8 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 10 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică; 12 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

muncitor I (calificat)

Condiţii: studii medii; minimum 5 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 septembrie 2018, ora 15.00

Concurs: 8 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 10 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148.

Primăria orașului Teiuș

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Buget, Contabilitate, Finanţe, Ajutor Social, Administraţie Publică, Transport – Compartiment Ajutor Social

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 8 octombrie 2018, ora 16.00

Concurs: 18 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258.851.101, e-mail [email protected]

Primăria comunei Vinţu de Jos

asistent medical comunitar debutant – Compartimentul Sănătate

Condiţii: nivelul studiilor – studii postliceale, absolvite cu diplomă, specializare în asistent medical generalist; vechime în specialitatea studiilor: fără.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 octombrie 2018, ora 16:00

Concurs: 12 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, telefon/fax: 0258/739.234, interior 12.

Primăria comunei Berghin

– inspector, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă în ramura de ştiinţă RSI, Ingineria resurselor vegetale şi animale, Medicină veterinară, Ştiinţe juridice sau Ştiinţe administrative; minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

inspector, clasa I, grad profesional principal

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă în ramura de ştiinţă RSI, Ingineria resurselor vegetale şi animale, Medicină veterinară, Ştiinţe juridice sau Ştiinţe administrative; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concurs: 25 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior..

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la Primăria Comuna Berghin, judeţul Alba, telefon 0258854101; 0258854344, e-mail: [email protected]

Primăria comunei Fărău

– asistent medical (0,5 normă) – Centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu

Condiţii: să deţină certificat de membru O.A.M.M.R. în termen de valabilitate; să fie absolvent al unei şcoli sanitare postliceale; vechime – fără; să fie apt medical; să aibă capacitate deplină de exerciţiu.

Concurs: 16 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 17 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Fărău sau la telefon: 0258/867.102, zilnic 9.00-13.00.

Şcoala Gimnazială Ciuruleasa

– administrator financiar (0,5 normă)

Condiţii: studii superioare economice; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concurs: 9 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă; 10 octombrie 2018, ora 09:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Ciuruleasa, cu sediul în localitatea Ciuruleasa, str. Centru nr. IA, judeţul Alba,  telefon 0744.550.945.

ALTE POSTURI

Consiliul Judeţean Alba

– consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri, Direcţia gestionarea patrimoniului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domeniul fundamental (DFI) Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Inginerie civilă; domeniul de licenţă (DL) – Căi ferate, drumuri şi poduri; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 3 octombrie 2018

Concurs: 16 octombrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. l Decembrie 1918 nr. 68; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la U.A.T. Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr.1, judeţul Alba, telefon: 0731/560763.

Club Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj

– referent de specialitate, gradul II, Club Sportiv Municipal Volei Alba Blaj

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă ştiinţe economice, vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 septembrie

Concurs: 4 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 9 octombrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul unității Blaj, Piaţa 1848 nr. 16, telefon 0258/710110.

Spitalul Orăşenesc Cugir

– manager

Condiţii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 15 octombrie 2018, ora 14.00.

Concurs: 23 octombrie, ora 10.00- susţinerea publică a proiectului de management

Relaţii suplimentare, la numărul de telefon: 0358/401249, Birou Juridic.

Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain“ Cugir

– bucătar

Condiţii: studii generale; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – fără vechime; curs de bucătar.

Termen limită de depunere a dosarelor: 27 septembrie 2018

Concurs: 5 octombrie 2018, ora 09.00 – proba scrisă; 8 octombrie 2018, ora 09.00 – proba practică; 9 octombrie 2018, ora 09.00 – probă interviu.

Relații suplimentare, la Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain”, Cugir, cu sediul în Cugir, Strada 21 Decembrie 1989 nr. 157, judeţul Alba, telefon 0258/752.287.

Primăria comunei Şona

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Contabilitate Impozite şi Taxe

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol – Fond Funciar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru, agricultură sau horticultură; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 15 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 18 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare. la sediul Primăriei comunei Şona, strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/884.144, adresa e-mail [email protected]

 

Primăria Municipiului Alba Iulia

– referent, clasa III, grad profesional superior (Direcția Venituri, Compartimentul Încasări Taxe și Impozite)

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 24 septembrie 2018, ora 15.00

Concurs: 8 octombrie 2018, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, Alba Iulia; 9 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse ,Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare, la Primăria Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, telefon 0258.819.462

Primăria Municipiului Sebeş

– paznic (Compartimentul Ordine Publică, Pază Obiective – Direcţia Poliţia Locală Sebeş)

Condiţii: studii generale; vechime în muncă, minimum 7 ani; aviz psihologic.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 septembrie 2018

Concurs: 2 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 9 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Municipiului Sebeş.

Primăria Oraşului Ocna Mureş

– inspector, clasa I, grad profesional superior (Compartimentul organizarea şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de inginer în profilul construcţii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

– inspector, clasa I, grad profesional asistent (Biroul achiziţii publice, evidenţa domeniului public şi privat, Compartiment derulare contracte achiziţii publice)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de inginer în profilul construcţii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

– consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent (Direcţia juridică, administraţie publică, Compartimentul juridic şi contencios)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 8 octombrie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae lorga nr. 27, telefon 0258.871.217,e-mail [email protected]

 


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

ADMINISTRATIE

Guvernul interimar a aprobat 1,4 miliarde lei pentru administrațiile locale. Cât primesc primăriile din Alba. LISTA

Publicat

Prefectura Consiliul Judetean Alba 1

Guvernul interimar a aprobat în ședința de luni acordarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Pe listă sunt și 49 de localități din județul Alba, care vor primi sume între 100.000 de lei și 10.700.000 lei. Cei mai mulți bani ajung la Primăria Alba Iulia. La nivel național, suma […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

INCENDIU în Ocna Mureș: O casă a luat foc

Publicat

O casă din Ocna Mureș a luat foc luni, în jurul orei 16.20. Potrivit ISU Alba, pentru stingerea incendiului, la fața locului s-au deplasat pompierii de la Aiud cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Știre în curs de actualizare. 

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Groapa de gunoi de la Galda, rămâne nefuncțională. Consiliul Județean Alba, obligat să refacă licitația de la zero

Publicat

Procedura de licitație pentru atribuirea unui operator la groapa de gunoi de  la Galda de Jos se va relua de la zero.  Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au respins luni, 14 octombrie, ca nefondată, plângerea făcută de SC ECO SUD SRL, în contradictoriu cu Consiliul Județean Alba, SC ECO Bihor SRL și Polaris Mediu SRL, față […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat Sorin Bumb: Banii de autostrăzi se duc pe salariile compensatorii ale directorilor PSD „concediați” de Cuc

Publicat

Deputatul PNL de Alba, Sorin Bumb a transmis într-un comunicat că banii de autostrăzi ai românilor se duc pe salariile compensatorii ale directorilor PSD „concediați” de Cuc. „Ministrul demis al Transporturilor și totodată cel mai slab Ministru al Transporturilor din istoria României, Răzvan Cuc, a declarat duminică că a restructurat 35 de posturi de directori […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate