Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

REZIDENŢIAT 2015: Ministerul Sănătăţii organizează concursul naţional pe 15 noiembrie. Noutăţi şi detalii pentru candidaţi

Publicat

medic-de-familieMinisterul Sănătății a stabilit data organizării concursului naţional de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Acesta este organizat duminică, 15 noiembrie, în Centrele Universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Potrivit MS, se mențin tematicile și bibliografia după care s-a desfăşurat concursul de rezidenţiat din noimebrie 2014. AICI, tematicile pentru concursul din noiembrie 2015.

Potrivit legislaţiei în vigoare, “rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală”.

Rezidenţiatul cuprinde instruire teoretică şi practică pe durată de 3 până la 7 ani, în funcţie de specialitate şi se organizează pe domeniile medicină , medicină dentară şi farmacie, în regim de programe cu timp integral, în formele pe loc şi pe post.

În cazul specialităţii medicină de familie se poate organiza şi rezidenţiat în regim de program cu timp parţial, cu durată de 5 ani. Cifra de şcolarizare a rezidenţilor se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale.

Rezultatele concursului naţional se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Candidaţii care în urma concursului nu aleg loc sau post în una din specialităţile medicale publicate, se confirmă medici rezidenţi medicină de familie şi susţin examen de medic specialist în specialitatea menţionată după totalizarea a 3 ani de pregătire efectuată în calitate de medic rezident.

Accesul la rezidenţiatul organizat într-una dintre specialităţile aferente domeniului de medicină dentară şi domeniului de farmacie se face prin concurs naţional organizat de Ministerul Sănătăţii anual, de regulă în trimestrul IV, cu tematică şi bibliografie unică pentru fiecare din domeniile menţionate, în formele pe loc şi pe post.

La acest concurs se pot prezenta absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină dentară şi farmacie.

Pentru înscrierea la concursurile naţionale de rezidenţiat se percepe o taxă (360 de lei).

Niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai multe specialităţi sau în forme de rezidenţiat distincte.

Calitatea de rezident încetează în următoarele situaţii:

– la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident şi a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului, cu excepţia medicilor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 35 (2);

– pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de lege;

– prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii;

– în cazul în care sunt încălcate prevederile alin.(1);

– alte cazuri prevăzute de lege.

– întreruperea nejustificată și neaprobată de directorul de program și nedeclarată Ministerului Sănătăţii precum și refuzul recuperării activităţilor aferente perioadei absentate.

Întreaga activitate de pregătire prin rezidenţiat se desfăşoară sub autoritatea Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Educaţiei Naţionle şi în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România şi Colegiul Farmaciştilor din România, cu societăţile profesionale de profil, după caz.

Ministerul Sănătăţii are rolul de a gestiona la nivel naţional activitatea de pregătire în rezidenţiat, prin înfiinţarea Registrului matricol naţional al rezidenţilor şi după caz, prin asigurarea logisticii necesare organizării şi desfăşurării concursului naţional de rezidenţiat.

Rezideţiatul se finalizează prin examenul pentru obţinere a titlului de medic, medic dentist şi, respectiv, farmacist specialist, organizat la nivel naţional de Ministerul Sănătăţii în două sesiuni anuale.

Examenul se organizează numai în centre universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice şi baremurile de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice prevăzute de curriculum de pregătire în specialitate .

Examenul constă într-o probă scrisă cu conţinut unic în toate centrele de susţinere a examenului şi probe clinice sau practice, susţinute după o tematică unică, specifică specialităţii pentru care se organizează.

Concursul de rezidenţiat 2015 se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de patru ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu şi se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu. După ce sunt admişi în rezidenţiat, absolvenţii de studii medicale încep pregătirea în unităţi de pregătire şi sub supravegherea coordonatorilor, directorilor de program şi a responsabililor de formare. Mai exact, în cabinete individuale de medicină de familie sau în institute clinice, spitale de urgenţă, spitale judeţene sau orăşeneşti.

Spre exemplu, conform regulamentului, rezidenţii pot închiria un loc de cazare în căminele universitare sau în spaţiile de cazare anexate spitalelor sau clinicilor. În cazul tinerilor care fac rezidenţiatul la spitalele locale, acestea pot acorda facilităţi rezidenţilor. Toate cheltuielile de personal aferente rezidenţilor pe perioada de pregătire în rezidenţiat sunt suportate de bugetul de stat, prin intermediul unităţilor sanitare unde îşi desfăşoară activitatea tinerii medici. Plata lunară provine din fondurile Ministerului Sănătăţii. În ceea ce priveşte finalizarea rezidenţiatului, medicii sunt obligaţi să promoveze examenul de specialist pentru a obţine titlul de medic şi pentru a putea profesa.

Noutăţi: ORDIN Nr. 101/3180 din 2 februarie 2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice si al ministrului educaţiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală – se aplică din 1 martie 2015

Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului se realizează pe baza acordului de primire al sefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă.

Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii si specialistii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al sefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucuresti, însoţite de o copie a carnetului de rezident – prima pagină.

Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările si întocmeste o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea si o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialistilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmeste numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie.

La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialistilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 21^3, pe care acestia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăsoară modulul si, după caz, la unitatea angajatoare.

După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialistii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident – prima pagina si pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică.

Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi si altele asemenea).”

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax