Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

REZIDENŢIAT 2015: Ministerul Sănătăţii organizează concursul naţional pe 15 noiembrie. Noutăţi şi detalii pentru candidaţi


Publicat

medic-de-familieMinisterul Sănătății a stabilit data organizării concursului naţional de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Acesta este organizat duminică, 15 noiembrie, în Centrele Universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Potrivit MS, se mențin tematicile și bibliografia după care s-a desfăşurat concursul de rezidenţiat din noimebrie 2014. AICI, tematicile pentru concursul din noiembrie 2015.

Potrivit legislaţiei în vigoare, “rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală”.

Rezidenţiatul cuprinde instruire teoretică şi practică pe durată de 3 până la 7 ani, în funcţie de specialitate şi se organizează pe domeniile medicină , medicină dentară şi farmacie, în regim de programe cu timp integral, în formele pe loc şi pe post.

În cazul specialităţii medicină de familie se poate organiza şi rezidenţiat în regim de program cu timp parţial, cu durată de 5 ani. Cifra de şcolarizare a rezidenţilor se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale.

Rezultatele concursului naţional se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Candidaţii care în urma concursului nu aleg loc sau post în una din specialităţile medicale publicate, se confirmă medici rezidenţi medicină de familie şi susţin examen de medic specialist în specialitatea menţionată după totalizarea a 3 ani de pregătire efectuată în calitate de medic rezident.

Accesul la rezidenţiatul organizat într-una dintre specialităţile aferente domeniului de medicină dentară şi domeniului de farmacie se face prin concurs naţional organizat de Ministerul Sănătăţii anual, de regulă în trimestrul IV, cu tematică şi bibliografie unică pentru fiecare din domeniile menţionate, în formele pe loc şi pe post.

La acest concurs se pot prezenta absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină dentară şi farmacie.

Pentru înscrierea la concursurile naţionale de rezidenţiat se percepe o taxă (360 de lei).

Niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în acelaşi timp rezident în mai multe specialităţi sau în forme de rezidenţiat distincte.

Calitatea de rezident încetează în următoarele situaţii:

– la data finalizării programului de pregătire în rezidenţiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat, în baza Carnetului de rezident şi a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului, cu excepţia medicilor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 35 (2);

– pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de lege;

– prin renunţare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătăţii;

– în cazul în care sunt încălcate prevederile alin.(1);

– alte cazuri prevăzute de lege.

– întreruperea nejustificată și neaprobată de directorul de program și nedeclarată Ministerului Sănătăţii precum și refuzul recuperării activităţilor aferente perioadei absentate.

Întreaga activitate de pregătire prin rezidenţiat se desfăşoară sub autoritatea Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Educaţiei Naţionle şi în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România şi Colegiul Farmaciştilor din România, cu societăţile profesionale de profil, după caz.

Ministerul Sănătăţii are rolul de a gestiona la nivel naţional activitatea de pregătire în rezidenţiat, prin înfiinţarea Registrului matricol naţional al rezidenţilor şi după caz, prin asigurarea logisticii necesare organizării şi desfăşurării concursului naţional de rezidenţiat.

Rezideţiatul se finalizează prin examenul pentru obţinere a titlului de medic, medic dentist şi, respectiv, farmacist specialist, organizat la nivel naţional de Ministerul Sănătăţii în două sesiuni anuale.

Examenul se organizează numai în centre universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice şi baremurile de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice prevăzute de curriculum de pregătire în specialitate .

Examenul constă într-o probă scrisă cu conţinut unic în toate centrele de susţinere a examenului şi probe clinice sau practice, susţinute după o tematică unică, specifică specialităţii pentru care se organizează.

Concursul de rezidenţiat 2015 se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de patru ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu şi se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu. După ce sunt admişi în rezidenţiat, absolvenţii de studii medicale încep pregătirea în unităţi de pregătire şi sub supravegherea coordonatorilor, directorilor de program şi a responsabililor de formare. Mai exact, în cabinete individuale de medicină de familie sau în institute clinice, spitale de urgenţă, spitale judeţene sau orăşeneşti.

Spre exemplu, conform regulamentului, rezidenţii pot închiria un loc de cazare în căminele universitare sau în spaţiile de cazare anexate spitalelor sau clinicilor. În cazul tinerilor care fac rezidenţiatul la spitalele locale, acestea pot acorda facilităţi rezidenţilor. Toate cheltuielile de personal aferente rezidenţilor pe perioada de pregătire în rezidenţiat sunt suportate de bugetul de stat, prin intermediul unităţilor sanitare unde îşi desfăşoară activitatea tinerii medici. Plata lunară provine din fondurile Ministerului Sănătăţii. În ceea ce priveşte finalizarea rezidenţiatului, medicii sunt obligaţi să promoveze examenul de specialist pentru a obţine titlul de medic şi pentru a putea profesa.

Noutăţi: ORDIN Nr. 101/3180 din 2 februarie 2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice si al ministrului educaţiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală – se aplică din 1 martie 2015

Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului se realizează pe baza acordului de primire al sefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă.

Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii si specialistii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al sefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucuresti, însoţite de o copie a carnetului de rezident – prima pagină.

Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările si întocmeste o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea si o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialistilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmeste numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie.

La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialistilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 21^3, pe care acestia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăsoară modulul si, după caz, la unitatea angajatoare.

După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialistii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident – prima pagina si pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică.

Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi si altele asemenea).”ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

600 de persoane au fost vaccinate marți, în județul Alba. Situația pe localități

Publicat

Marți, 19 ianuarie, în județul Alba au fost imunizate anti-COVID în total 600 de persoane, au transmis reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Alba. 

Dintre acestea, 528 de persoane au fost vaccinate în centrele fixe din județ amenajate pentru faza II (240 la Alba Iulia, 60 la Aiud, 60 la Sebeș, 60 la Blaj, 60 la Cugir, 48 la Câmpeni), iar 72 de persoane au fost imunizate de echipele mobile în centre rezidențiale din județ.

Nu au fost raportate pierderi de vaccin și nici nu au fost semnalate reacții adverse imediate.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

CEDO a condamnat Elveția pentru o amendă aplicată unei cerșetoare românce. Instanța i-a acordat și despăgubiri

Publicat

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marţi Elveţia pentru că a aplicat o amendă prea mare unei cerşetoare din România și apoi, pentru că nu a plătit, a plasat-o în detenție.

„CEDO apreciază că sancţiunea aplicată reclamantei nu constituia o măsură proporţională nici în scopul luptei împotriva criminalităţii organizate, nici al celui ce vizează protecţia drepturilor trecătorilor, rezidenţilor şi proprietarilor de magazine”, se arată în hotărârea instituţiei judiciare.

O cetăţeană română analfabetă, de etnie romă şi născută în 1992, a fost condamnată în ianuarie 2014 la 500 de franci elveţieni amendă pentru cerşetorie pe un drum public.

Această femeie, care nu avea un loc de muncă şi nu primea ajutor social, a fost apoi plasată în detenţie provizorie pentru că nu a plătit amenda.

„Plasată într-o situaţie de vulnerabilitate manifestă, reclamanta avea dreptul, inerent demnităţii umane, de a putea să-şi exprime situaţia grea şi să încerce să-şi asigure nevoile de bază prin cerşetorie”, consideră CEDO.

Prin urmare, CEDO a decis că Elveţia a încălcat articolul 8 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, articol ce protejează respectarea vieţii private şi familiale.

Elveţia trebuie să-i achite reclamantei 922 de euro daune morale.

Sursă: Agerpres

Foto: Arhiva

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Ce au obținut primarii orașelor din România, după întâlnirea cu premierul Florin Cîțu

Publicat

Primarii orașelor mari din România presează Guvernul cu o serie de solicitări legate de administrația publică, printre care transportul public și o lege a zonelor metropolitane.

Conducerea Asociației Municipiilor din România (AMR) a participat marți, 19 ianuarie, la o întâlnire cu premierul Florin Cîțu si Attila-Zoltán Cseke, Ministrul Dezvoltarii, pe tema bugetului de stat pe anul 2021.

În urma negocierilor, primarii au obținut următoarele:

1. Începând cu ianuarie 2021 cheltuielile pentru indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul Municipiilor si sectoarelor municipiului Bucureşti, drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, sistemul de protectie a copilului, se vor finanta astfel:

– 90% de la bugetul de stat

– 10% din bugetele locale.

– Guvernul va reglementa componenta comisiilor de evaluare a dosarelor pentru persoanele cu handicap si va include in acestea reprezentantii municipiilor.

2. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) :

– va relua si va accelera procedurile privind transferul bunurilor, imobilelor, terenurilor din domeniul public / privat al statului, catre autoritatile locale,

– va elabora o lege sectorială pentru transferul bunurilor imobile aflate în proprietatea Ministerului Tineretului si Sportului ( MTS ) către municipii,

– va ugenta procedurile de transfer ale acestora si va permite cadastrarea si intabularea bunurilor dupa transferul acestora catre municipii

– va colabora cu AMR pentru modificarea prevederilor Codului Administrativ.

3. S-a agreat elaborarea unui proiect al “Legii zonelor metropolitane “ care va fi susținut de Guvern.

4. S-a acceptat propunerea AMR privind analizarea creșterii plafonului actual pentru autorizarea tragerilor din finanțările rambursabile, care este în prezent de 1.200 mil. lei, pentru anii 2021/2022 / 2023.( Autorizarea tragerilor se face prin Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale – CAIL).

5. Suportarea costurilor burselor și a transportului public pentru elevi de către Guvern.

Sursă: comunicat de presă al AMR

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

MIERCURI: Guvernul va include noi categorii de persoane între cele eligibile în etapa a II-a de vaccinare împotriva Covid-19

Publicat

Guvernul adoptă miercuri o Hotărâre de Guvern prin care campania de vaccinare va fi extinsă pentru a include, în etapa a doua, și alte categorii de angajați, în special din instituții publice, persoane cu dizabilități și persoane fără adăpost.

Noile categorii din etapa a doua a campaniei de vaccinare:

Astfel, în etapa a doua vor fi incluse „persoane încadrate într-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, însoțitorii acestora și persoanele care locuiesc la același domiciliu cu acestea; persoane fără adăpost”.

Documentul poate fi vizualizat AICI.

De asemenea, în etapa a doua intră:

 • personal-cheie pentru funcţionarea instituţiilor statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțională, Preşedinţie, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere şi instituţii subordonate acestora
 • personalul în activitate din cadrul celorlalte instituții din sistemul național de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și executorii judecătorești, interpreții și traducătorii autorizați de Ministerul Justiției și avocații înscriși în tabloul avocaților întocmit potrivit Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • personalul navigant român maritim și fluvial;
 • personalul român care își desfășoară activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol)
 • personalul român care își desfășoară activitatea pe unități mobile de foraj marin (nave tip FPSO și nave tip FSU).
 • personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, direct implicat în manipularea cadavrelor umane;
 • personalul din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/serviciul public de asistență socială care își desfășoară activitatea în relație directă cu beneficiarii;
 • persoanele care asigură asistență medicală și socială persoanelor prevăzute la pct.(iii) al lit.a);
 • personalul din administrația publică locală;
 • lucrătorii din agricultură și din industria alimentară de alimente esențiale;
 • personalul din Administrația Națională de Meteorologie
 • membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră și reprezentanțelor organizațiilor internaționale din România, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc, deținători de cărți de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;
 • personalul civil și militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului național, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc la post, anterior plecării în misiune;
 • inspectorii sociali din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a structurilor subordonate acestora.
 • personalul Curții de conturi a României și ai camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti
  personalul din cadrul aparatului central și local al Consiliului Concurenței
 • sportivii componenți ai loturilor naționale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificați individual la jocurile olimpice precum și staful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi‘.

În etapa a treia, destinată populației generale, intră următoarele categorii, potrivit Hotărârii de Guvern, „persoane care își desfășoară activitatea în cadrul unor unități, operatori economici cu risc ridicat de infectare al personalului propriu și al persoanelor deservite, din următoarele domenii de activitate”:

i) lucrătorii din Industria extractivă,

ii) lucrătorii din Industria prelucrătoare

iii) lucrătorii din Hoteluri și restaurante

iv) lucrătorii din domeniul de întreținere corporală, coafură și alte activități de înfrumusețare

v) lucrătorii din domeniul spectacole, activitati culturale și recreative.

vi) lucrătorii din sistemul financiar, bancar și din domeniul asigurărilor, cu precădere a celor care au contacte directe cu publicul și a celor care prestează servicii esențiale de plăți, administrare cont și investiții și operează infrastructuri critice naționale, precum și personalul critic de suport al acestora;

vii) membrii Uniunii naționale a notarilor publici

b) populaţia adultă, alte categorii decât cele prevăzute la punctele 1 și 2 de la litera C;

c) populaţia pediatrică, în funcţie de evoluţia epidemiologică şi de caracteristicile vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 18 ani.”

Până acum, în etapa a treia nu era specificată nicio categorie de angajați.

Sursă: Digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate