Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Se modifică modul de acordare a primelor de carieră pentru personalul administrativ din învățământ. Document

Impozit de 70% de la 1 iulie 2024

Publicat

Guvernul aprobă vineri, prin ordonanță de urgență, modificări privind acordarea primelor de carieră pentru personalul administrativ din învățământ.

Se clarifică faptul că pentru prima de carieră profesională, plafonul anual de 500 lei/an şcolar/universitar are în vedere valoarea netă și se acordă într-o singură tranșă, pe suport electronic, în mod similar cu plafonul de 1500 lei net pentru prima de carieră didactică.

De asemenea, sintagma „personal nedidactic” se înlocuiește cu sintagma „personal administrativ”, așa cum se regăsește în noile legi ale educației.

Ce prevede ordonanța aprobată anterior

Mecanismul de acordare a măsurilor de sprijin prevăzute OUG prevede implicarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Educației, împreună cu instituțiile din subordinea acestuia, și a Companiei Naționale ” Poșta Română ” S.A.

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2023:

„(1) Personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar aflat în activitate în anul şcolar 2022 – 2023, precum şi personalul nedidactic din învăţământul universitar aflat în activitate în anul universitar 2022 – 2023 beneficiază de o primă de carieră profesională acordată sub formă de cursuri de pregătire profesională, pentru a asigura desfăşurarea activităţilor educaţionale desfăşurate în unităţile de învăţământ de stat în condiţii calitative cât mai bune, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfăşurate în sprijinul activităţii educaţionale, în limita unui plafon anual de 500 lei/an şcolar/universitar, suportată din Programul Educaţie şi Ocupare 2021 – 2027, în limita bugetului disponibil pentru această categorie de măsură şi în conformitate cu regulile de eligibilitate ale programului operaţional”.

A rezultat necesitatea modificării și completării actului normativ cu o serie de reglementări, respectiv acordarea primei de carieră profesională pentru personalul administrativ, potrivit mecanismului de acordare în mod similar cu prima de carieră didactică, într-o singură tranşă, în luna octombrie 2023.

Modificările propuse la OUG 58/2023

Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile”.

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Personalul administrativ din învăţământul preuniversitar aflat în activitate în anul şcolar 2022 – 2023, precum şi personalul administrativ din învăţământul universitar aflat în activitate în anul universitar 2022 – 2023 beneficiază de o primă de carieră profesională pe suport electronic acordată sub formă de cursuri de pregătire profesională, pentru a asigura desfăşurarea activităţilor educaţionale desfăşurate în unităţile de învăţământ de stat în condiţii calitative cât mai bune, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfăşurate în sprijinul activităţii educaţionale, în limita unui plafon anual de 500 lei net/an şcolar/universitar, suportată din Programul Educaţie şi Ocupare 2021 – 2027, în limita bugetului disponibil pentru această categorie de măsură şi în conformitate cu regulile de eligibilitate ale programului operaţional.”

La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (11) – (13), cu următorul cuprins:

 • „(11) Prima de carieră profesională se acordă pe suport electronic potrivit mecanismului de acordare prevăzut la art. 7-9, 11 și 13.
 • (12) Prima de carieră profesională se acordă într-o singură tranşă, respectiv în luna octombrie 2023 şi va putea fi utilizată în anul şcolar 2023-2024.
 • (13) Unitatea de implementare depune cererea de finanțare în cadrul apelului de proiecte prevăzut la alin.(1).”

4. La articolul 9, alineatele (2) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 • „(2) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, pentru unităţile emitente nou-autorizate. Pentru unităţile emitente deja autorizate se aplică prevederile art. 21.
 •  (10) Unităţile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 (…) au obligaţia de a evidenţia pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor sau prestărilor de servicii care urmează să fie achitate cu măsura de susţinere a activităţii didactice emisă pe suport electronic.
 • Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectată ca tip de plată numai valoarea 9 „Alte metode” din nomenclatorul pentru tipul de plată (…) având obligaţia să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma „Măsura naţională de susţinere a activităţii didactice”, respectiv cu sintagma ”Măsura naţională de susţinere a carierei profesionale”, atunci când caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal permit acest lucru.”

5. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Suportul electronic al măsurilor de susţinere este valabil dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi va conţine următoarele informaţii înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta:

 • a) numele şi adresa emitentului şi datele sale de identificare;
 • b) perioada de valabilitate a suportului electronic;
 • c) perioada de valabilitate a sumelor aferente măsurilor de susţinere acordate;
 • d) numele, prenumele şi codul numeric personal ale beneficiarului final;
 • e) interdicţia de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

(2) Măsurile de susţinere a activităţii didactice și a carierei profesionale pe suport electronic sunt valabile o perioadă de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

(3) Sumele aferente măsurilor de susţinere pe suport electronic se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate aferente măsurilor de susţinere pe suport electronic se returnează Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate a acestora.

6. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16 – (1) Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene virează sumele aferente măsurii de susţinere astfel:

 • a) valoarea nominală de 1.500 lei – către unitatea emitentă a măsurii de susţinere a activităţii didactice într-un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (6) al art. 9, deschise la instituţii de credit;
 • b) valoarea nominală de 500 lei – către unitatea emitentă a măsurii de susținere a carierei profesionale într-un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la art. 9 alin. (6), deschise la instituţii de credit;
 • c) costul aferent emiterii măsurii de susţinere a activităţii didactice și carierei profesionale pe suport electronic – către unitatea emitentă, în contul deschis la Trezoreria Statului prevăzut la 5 art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) costul aferent cheltuielilor de etichetare, colectare şi distribuţie aferente suportului electronic de susţinere a activităţii didactice și carierei profesionale, către Compania Naţională „Poşta Română“ – S.A.

(2) Pentru sumele prevăzute la alin. (1), din bugetul de stat pentru acordarea de măsuri de susţinere a activităţii didactice și carierei profesionale pe suport electronic se suportă:

 • a) cheltuielile de etichetare, colectare şi distribuţie a măsurii de susţinere a activităţii didactice și carierei profesionale pe suport electronic;
 • b) cheltuielile pentru emiterea măsurii de susţinere a activităţii didactice și carierei profesionale pe suport electronic.

(3) Pentru sumele prevăzute la alin. (1), din fonduri externe nerambursabile se suportă valoarea nominală a susţinerii activităţii didactice în cuantum de 1.500 lei și valoarea nominală a susținerii carierei profesionale în cuantum de 500 de lei, în limita bugetului disponibil pentru această măsură din Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi în conformitate cu regulile de eligibilitate.

(4) Cheltuielile prevăzute la alin.(2) reprezintă cheltuieli neeligibile necesare implementării măsurii de susţinere sub formă de măsuri de susţinere a activităţii didactice și carierei profesionale emise pe suport electronic care se adaugă la cheltuielile eligibile ale proiectului şi se cuprind în anexa nr. 3/54/23 la bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Vezi integral: OUG-4

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

2 Comentarii

2 Comentarii

 1. Sorina

  marți, 24.10.2023 at 13:30

  Dacă nu mai lucrezi la instituția respectiva, tichetele se returnează la posta?

 2. Anca

  miercuri, 22.11.2023 at 09:44

  Bună ziua personalul nedidactic când vor primi prima de 500 lei? Numai cadrele didactie au primit si ni sa promis si nouă.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate