Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ANGAJĂRI la SRI: luptători pentru Brigada Antiteroristă, specialiști IT și cunoscători de limbi străine. LISTA posturilor

sri

Publicat

Angajări la Serviciul Român de Informaţii (SRI): A fost actualizată oferta pentru încadrarea pe posturi la Serviciul Român de Informații.

Instituția încadrează luptători antiteroriști, dar și ofițeri operativi și analiști, specialiști IT și specialiști lingviști, cunoscători de limba rusă, ucraineană, sârbă, arabă, chineză și altele.

În momentul de faţă, Serviciul Român de Informaţii caută personal pentru încadrarea unor posturi de:

1. OFIŢERI OPERATIVI ŞI ANALIŞTI

Ofițerul operativ are misiunea importantă de a culege informații şi pentru aceasta trebuie să îşi poată crea acces în mediile cu relevanţă pentru securitatea naţională.

La baza activităţii sale se află, în esență, abilitatea de a iniţia, dezvolta şi menţine relaţii de încredere cu surse secrete umane.

Pentru a performa în această activitate, ofiţerul operativ trebuie să dea dovadă de inteligenţă socială şi comunicaţională superioară, atenţie distributivă, calm, echilibru, curiozitate, creativitate şi atenţie la detalii.

Ofițerul analist privește lumea, îi înțelege tendințele, îi descifrează relațiile de cauzalitate și îi anticipează evoluțiile.

Mai exact, analistul evaluează informațiile culese de ofițerul operativ, sesizează schimbări şi tendinţe în manifestarea ameninţărilor, schiţează scenarii de evoluţie, evidenţiază implicaţii şi indică eventuale variante de acţiune în raport cu fiecare scenariu prognozat.

Deşi aparent simplu, este vorba de un proces de rafinare foarte complex, care necesită atât inteligenţă, gândire critică şi creativitate, cât şi o foarte bună cultură generală şi cunoaştere a domeniului analizat. Produsul analitic este pus la dispoziţia beneficiarilor legali, în timp util şi în funcţie de aria de competenţă, pentru a-i sprijini în adoptarea unor măsuri adecvate de protejare sau promovare a intereselor naţionale.

Candidaţii interesați să ocupe un post de ofițer operativ sau ofițer analist trebuie să îndeplinească condiţiile de încadrare în Serviciul Român de Informaţii şi să promoveze toate etapele specifice de selecţie.

Candidații declarați admiși vor urma cursurile de licenţă, master profesional sau postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă organizate de către Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, la finalizarea cărora vor fi repartizați într-o unitate a SRI.

2. SPECIALIŞTI IT&C

Ofiţerul specialist IT&C are misiunea de a identifica soluţii pentru o serie de provocări tehnologice, de la dezvoltarea unor instrumente software, a sistemelor informatice enterprise şi oferirea de soluţii bazate pe platforme hardware, până la proiectarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor de comunicaţii în conformitate cu cele mai noi standarde existente pe piaţă.

El lucrează cu tehnologii de ultimă generaţie, în echipe mixte constituite din dezvoltatori, administratori de infrastructuri, specialişti în securitate IT&C şi beneficiari, pentru toate liniile de activitate ale Serviciului, precum şi pentru parteneri externi.

Pentru că tehnologia la nivel mondial evoluează într-un ritm alert, el se adaptează şi inovează permanent, contribuţia lui fiind vitală într-un angrenaj sofisticat și eficient, aşa cum este Serviciului Român de Informaţii, cu implicaţii directe în protejarea siguranţei naţionale.

Cum se face încadrarea în domeniul tehnic și IT&C

Încadrarea în Serviciul Român de Informații în domeniul tehnic și IT&C se poate face prin:

 • înscrierea la concursul de admitere pentru locurile alocate Serviciului Român de Informaţii la cursurile de licență organizate de Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti. Aceste cursuri se adresează atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă de 23 de ani, care își doresc o carieră cu profil tehnic în domeniul securității naționale.

Pentru mai multe informaţii despre specializări, probe de selecţie şi concurs puteți accesa Oferta de Şcolarizare şi site-urile instituţiilor respective de învăţământ (www.upb.ro, www.unibuc.ro, www.ase.ro).

Candidaţii interesaţi se pot înscrie în procesul de selecţie prin transmiterea cererii de înscriere (se poate descărca de pe site-urile UPB, UB sau ASE), până la data de 04.06.2021, la adresa de mail hr.tehnic@sri.ro (cu titlul, după caz, Licenţă UPB/ UB sau ASE-SRI Nume şi prenume) şi cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI.

Candidaţii declarați admiși și care au mai urmat o formă de pregătire similară (program de studii universitare de licenţă) cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să achite contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior la instituția de învățământ superior care a asigurat școlarizarea.

 • încadrare directă, pentru unul din posturile publicate în lista de mai jos.

Această posibilitate se adresează persoanelor care dețin competențe tehnice căutate de Serviciu, au absolvit studii superioare cu diplomă de licență, îndeplinesc condiţiile de încadrare în Serviciul Român de Informaţii și promovează toate etapele specifice de selecţie.

LISTA posturi încadrare directă specialiști IT&C:

3. CUNOSCĂTORI DE LIMBI STRĂINE

 • specialist lingvist; cerințele postului AICI

Sunt posturi pentru specialiști limba Rusă/ Ucraineană/ Sârbă/ Urdu/ Pashto/ Dari/ Hindi/ Rromani/ Punjabi/ Armeană/ Azeră/ Tătară/ Albaneză/ Arabă/ Persană/ Chineză/ Coreeană/ Kurdă/ Georgiană. Job-ul este full time, cu statut de subofițer pentru cei cu studii medii (bacalaureat), respective ofițer pentru cei cu studii superioare (diplomă de licență).

4. Luptător la BRIGADA ANTITERORISTĂ

 • luptător antiterorist; cerințele postului AICI

Luptătorul antiterorist are misiunea de a proteja România de ameninţările teroriste, fiind necesară pregătirea sa temeinică, sub caracter continuu, și specializarea sa pentru executarea în condiții optime a misiunilor specifice ale Serviciului Român de Informații, ca autoritate naţională în domeniu, pe următoarele componente:

 • securitatea aeroportuară a aeroporturilor aviaţiei civile din România;
 • intervenția antiteroristă pentru reducerea/eliminarea vulnerabilităților factorilor umani și materiali, prin desfășurarea unor activităţi specifice de prevenire şi combatere a acţiunilor teroriste;
 • intervenție antiteroristă / contrateroristă pirotehnică ce presupune control tehnic antiterorist, investigare, ridicare, securizare şi neutralizare dispozitive explozive improvizate.

Activitatea luptătorului antiterorist presupune, pe lângă excelente abilități de natură acţională, şi un efort psihologic intens. Luptătorul trebuie să fie o persoană activă, dinamică, cu un control comportamental evident şi cu o capacitate de mobilizare şi de adaptare rapidă la diverse situaţii.

Totodată, trebuie să aibă abilităţi de comunicare, spirit de echipă şi să dovedească un bun control al stărilor emoţionale, toleranţă la stres, asumarea responsabilităţii şi dorinţa de autoperfecţionare.

Angajări la SRI: Etape de selecție

Toate posturile vor fi ocupate în sistem concurenţial, procesul de selecţie presupunând promovarea mai multor etape / probe eliminatorii (ordinea acestora depinde de domeniul în care se face încadrarea):

 • evaluarea CV-ului transmis la hr@sri.ro;
 • interviuri de selecţie;
 • teste de evaluare a cunoştinţelor, a competenţelor profesionale şi a celor lingvistice, precum şi a unor aptitudini;
 • examinarea medicală;
 • verificări de securitate prevăzute de H.G. nr. 585/2002 pentru accesul la informaţii secrete de stat.

SRI recomandă ca depunerea candidaturii şi comunicarea cu instituţia să se realizeze doar când candidații se află pe teritoriul naţional. Acest lucru nu exclude posibilitatea ca în timpul procesului de selecţie să poată călători în străinătate.

Angajări la SRI – criterii generale de încadrare:

Profilul angajatului, condiții generale:

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
 • să nu fie în curs de cercetare, urmărire sau judecată penală sau să nu fi fost condamnat penal;
 • să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, din momentul încadrării în SRI;
 • să nu participe ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale, din momentul încadrării în SRI;
 • să fie absolvent de studii universitare, cu licenţă, al unei instituţii de învăţământ superior acreditate; pentru anumite posturi sunt necesare şi studii post-universitare iar pentru altele se cer doar studii liceale;
 • să nu fie consumator de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive ori dopante, aflate sub control naţional ori prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte sau să nu fi desfăşurat operaţiuni cu astfel de produse. În interviurile de selecţie şi de securitate, SRI evaluează punctual şi cu atenţie eventuale interacţiuni anterioare cu astfel de substanţe
 • să fie dispus ca, după încadrare, să desfăşoare activităţi în orice zonă a României, potrivit nevoilor instituţiei.

Angajări la SRI – criterii specifice de încadrare

Candidaţii trebuie să facă dovada, pe parcursul procesului de selecţie, că îndeplinesc suplimentar anumite criterii specifice:

 • pregătire profesională într-un domeniu de interes actual pentru Serviciu (experienţa efectivă de lucru în domeniul respectiv reprezintă un avantaj)
 • inteligenţă peste medie
 • nivel superior de cultură generală şi competenţe lingvistice
 • interes pentru dezvoltare continuă şi capacitate ridicată de învăţare
 • o stare de sănătate, atât fizică cât şi psihică, bună (apt medical şi psihologic, conform baremelor stabilite de SRI).

Anumite posturi necesită abilităţi ridicate de relaţionare şi comunicare, de analiză şi sinteză, adaptare, creativitate, spontaneitate, responsabilitate, rezistenţă crescută la condiţii de stres.

Angajări la SRI – drepturi și beneficii

Angajații SRI pot avea acces la numeroase drepturi oferite de statutul de militar, dar şi la beneficii:

 • program flexibil de lucru – 8 ore pe zi sau în funcţie de specificul activităţii;
 • acces la servicii medicale gratuite în unităţi sanitare din cadrul reţelei sanitare proprii a SRI;
 • decontarea chiriei (în anumite condiţii şi în limita unui plafon maxim);
 • acces în facilităţi de cazare şi recreere proprii din zone turistice de pe teritoriul naţional;
 • acces gratuit la săli de sport proprii;
 • participarea la conferinţe, cursuri şi ateliere de dezvoltare personală;
 • participarea, alături de colegi, la proiecte de responsabilitate socială.

Angajări la SRI – obligaţii şi restrângerea / interzicerea unor drepturi

Calitatea de angajat SRI presupune şi o serie de obligaţii şi restrângerea / interzicerea unor drepturi, majoritatea determinate de statutul de cadru militar (vezi Legea nr. 80/1995), dar şi specifice Serviciului nostru (discreţie cu privire la activităţile profesionale, păstrarea secretului de stat şi de serviciu).

Cadrelor militare în activitate le este interzisă exercitarea următoarelor drepturi:

 • să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii publice;
 • să candideze pentru a fi alese în administraţia publică locală, în Parlamentul României şi în Parlamentul European, precum şi în funcţia de preşedinte al României;
 • să declare sau să participe la grevă.

Cadrelor militare în activitate le este restrânsă exercitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel:

 • exprimarea în public a opiniilor politice nu este permisă;
 • exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României şi forţelor armate nu este permisă;
 • prezentarea, în public, de informaţii cu caracter militar de către cadrele militare nu este permisă, cu excepţia celor care au atribuţii în acest sens, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;
 • aderarea la culte religioase este liberă, mai puţin la cele care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi la cele care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei;
 • constituirea în diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv-recreativ sau caritabil, cu excepţia celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii şi disciplinei specifice instituţiei armatei, este permisă în condiţiile stabilite prin regulamentele militare;
 • participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical este interzisă, cu excepţia activităţilor la care se participă în misiune;
 • cadrele militare în activitate se pot deplasa în străinătate în condiţiile ce se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei.

sursă: sri.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate