Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Angajări la SRI. Înscrieri până în 30 noiembrie. GHIDUL cu condiții pentru candidați și etapele de evaluare

Publicat

sri

SRI face angajări și anunță că recrutează candidați. Înscrierile se fac până în 30 noiembrie. Instituția pune la dispoziția celor interesați Ghidul candidatului, pentru încadrare în Serviciul Român de Informații.

Candidaţii interesaţi se pot înscrie în procesul de selecţie prin transmiterea unui CV la adresa de mail hr.bat@sri.ro cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localităţii unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI.

Angajări în SRI: Serviciul secret din România caută ”persoane care să analizeze situații complicate și să ofere soluții simple”

Serviciul Român de Informații desfășoară activități de culegere și valorificare a informațiilor privind securitatea națională în mai multe modalități, din care rezultă și multitudinea de specializări din instituție.

 • Surse secrete umane: esențiale pentru culegerea și verificarea informațiilor de securitate națională; reprezintă cea mai complexă parte a activității unui serviciu de informații.
 • Surse deschise: Mass-media, comunitățile virtuale sau rețelele de socializare sunt un instrument esențial pentru completarea și îmbogățirea cunoașterii dobândite prin metodele clasice, specifice unui serviciu de informații.
 • Surse tehnice: culegerea de informații este completată de utilizarea surselor tehnice. SRI apelează în mod legal și excepțional la aceste mijloace, numai după epuizarea tuturor celorlalte mijloace și metode specifice.

”Credem în oameni inteligenți, bine pregătiți, discreți și integri. Corectitudinea, seriozitatea și responsabilitatea sunt valori pe care SRI le cultivă în fiecare zi și pe care le caută la viitorii săi ofițeri”, arată SRI.

SRI este o instituție publică, dar bună parte din activitate este secretă. Pentru un serviciu de informații discreția este vitală, iar SRI nu face excepție de la această regulă.

”Cu toate acestea, mai ales în ultimii ani, am manifestat deschidere către cetățeni pentru a ne face cunoscute misiunea și valorile, atât cât ne permite cadrul legal și specificul activității”, mai arată instituția.

AICI: SRI –  Ghidul candidatului pentru angajare

Angajări la SRI: Profilul angajatului

Criterii pentru angajare la SRI:

 • cetățenie română și domiciliul stabil în România
 • candidatul să nu fie în curs de cercetare, urmărire sau judecată sau să nu fi fost condamnat penal
 • candidatul să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, din momentul încadrării în SRI
 • candidatul să nu fie asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizații sau societăți comerciale, din momentul încadrării în SRI
 • absolvent de studii universitare, cu licență, al unei instituții de învățământ superior acreditată; pentru anumite posture sunt necesare și studii post-universitare, iar pentru altele se cer doar studii liceale
 • să nu fie consumator de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive ori dopante, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte sau să nu fi desfășurat activități ilegale cu astfel de produse
 • să fie dispus ca, după încadrare, să desfășoare activități în orice zonă a României, potrivit nevoilor instituției.

”Lipsa sincerității cu privire la orice aspect, pe parcursul oricărei etape de selecție, reprezintă motivulprincipal al respingerii candidaturilor”, notează SRI.

Criterii specifice pentru angajare la SRI (în funcție de postul vacant):

 • pregătire profesională într-un domeniu de interes actual pentru Serviciu (experiența efectivă de lucru în domeniul respective reprezintă, după caz, un avantaj sau o cerință obligatorie)
 • inteligență peste medie
 • nivel de cultură generală peste medie
 • competențe lingvistice
 • interes pentru dezvoltare continuă și capacitate ridicată de învățare
 • stare de sănătate, atât fizică, cât și psihică, bună (apt medical și psihologic, conform baremelor stabilite de SRI).
 • abilități ridicate de relaționare și comunicare, de analiză și sinteză, adaptare, creativitate, spontaneitate, responsabilitate, rezistență crescută la condiții de stres
 • deținerea unei pregătiri universitare/ postuniversitare strict în domeniul corespunzător postului, a unor atestate de liberă practică care permit exercitarea unor profesii și/sau a unor certificări care indică atestarea competențelor specifice într-un anumit domeniu.

Angajări la SRI: categorii de posturi

Activitatea principală a SRI presupune culegerea și analiza informațiilor care indică riscuri, vulnerabilități sau amenințări la adresa securității naționale.

SRI caută continuu ofițeri operativi, ofițeri analiști, specialiști tehnici și, punctual, selecționează specialiști în diverse domenii de activitate, care asigură suport dedicat misiunilor Serviciului.

Ofițerul operativ

 • identifică persoanele, relațiile sau organizațiile ce pot genera vulnerabilități pentru securitatea națională și își creează acces în aceste medii
 • la baza activității, abilitatea de a dezvolta și menține relații validate de încredere, pentru a gestiona surse secrete umane (agenți) deja existente sau de a recruta unele noi
 • Condiții/ abilități/ aptitudini/ competențe: inteligență socială și comunicațională superioară, atenție distributivă, calm, echilibru, curiozitate, creativitate, atenție la detalii, cunoaștere a limbajul non-verbal și o înțelegere fină a psihologiei umane.

Ofițerul analist

 • evaluează datele culese de ofițerii operativi ori din alte surse secrete sau deschise, din perspective relevanței lor
 • sesizează schimbări și tendințe în manifestarea amenințărilor
 • schițează scenarii alternative de evoluție
 • evidențiază implicații și îi informează pe beneficiarii legali în raport cu fiecare scenariu prognozat, astfel încât să se prevină manifestarea riscurilor și să se adopte măsuri adecvate pentru gestionarea acestora
 • Condiții/ abilități/ aptitudini/ competențe: inteligență peste medie, capacitate dezvoltată de înțelegere, gândire critică și creativitate, capacitatea de a identifica ușor esențialul, relevantul, dar și o foarte bună cunoaștere și înțelegere a domeniului analizat
 • Recrutare: după îndeplinerea condițiilor de încadrare în SRI și promovarea etapelor de sleecție, candidatul va susține examen de admitere pentru a urma cursurile de licență, master profesional sau cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare continuă organizate de către Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, care vor asigura formarea competențelor specifice rolului/postului

Specialistul IT&C

 • identifică, în funcție de rolul pe care îl îndeplinește, soluții pentru o serie de provocări tehnologice, de la dezvoltarea unor instrumente software, a sistemelor informatice enterprise și oferirea de soluții bazate pe platforme hardware, până la proiectarea, administrarea și întreținerea rețelelor de comunicații în conformitate cu cele mai noi standarde existente pe piață
 • lucrează în echipe mixte constituite din dezvoltatori, administratori de infrastructuri, specialiști în securitate IT&C și beneficiari, pentru toate liniile de activitate ale Serviciului, precum și pentru parteneri externi.
 • se adaptează și inovează permanent, contribuția lui fiind vitală într-un angrenaj sofisticat și eficient, așa cum este Serviciul Român de Informații, cu implicații directe în protejarea securității naționale.

Specialistul lingvist

 • își folosește cunoștințele și curiozitatea prin implicarea în activități de analiză a unor evenimente, culturi și tradiții sau activități de traducere a unor material (audio, video, scrise) dintr-o limbă străină în limba română
 • după caz, oferă suport lingvistic colegilor din alte structuri
 • Condiții: cunoașterea unei limbi străine de interes (pentru SRI) / limbă străină de circulație internațională, nivel minim B2, absolvent studii superioare cu diplomă de licență sau absolvent de studii medii și îndeplinește condițiile de încadrare în SRI; poate opta pentru încadrare directă ca lingvist (ofițer sau subofițer)

Luptătorul antiterorist

SRI este autoritate națională în prevenirea și combaterea terorismului. Luptătorul antiterorist are misiunea de a proteja România de amenințările teroriste, asigurând:

 • securitatea aeroportuară a aviației civile din România
 • intervenția antiteroristă pentru reducerea/ eliminarea vulnerabilităților factorilor umani și materiali, prin desfășurarea unor activități specifice de prevenire și combatere a acțiunilor teroriste
 • intervenție antiteroristă/ contrateroristă pirotehnică ce presupune control tehnic antiterorist, investigarea, ridicarea, securizarea și neutralizarea dispozitivelor explozive improvizate

Activitatea luptătorului antiterorist presupune, pe lângă excelente abilități de natură acțională, și un efort psihologic intens.

Condiții:

 • persoană activă, dinamică, determinată și rezistentă, cu un autocontrol comportamental dezvoltat și cu o capacitate de mobilizare și adaptare rapidă la diverse situații
 • abilități de comunicare dezvoltate, autocontrol al stărilor emoționale, toleranță la stres, responsabilitate
 • spirit de echipă și dorință de autoperfecționare
 • absolvent de cel puțin studii liceale cu diplomă de bacalaureat
 • vârsta maximă 29 ani
 • practică sau a practicat un sport de performanță
 • înălțimea de minimum 165 cm (femeie) / minim 175 cm (bărbat)

Personal cu atribuții administrative (ofițeri, subofițeri, salariați civili)

 • încadrat în compartimente specializate, cu rol de a asigura suport dedicat misiunilor de bază ale SRI
 • specialiști în domeniile: financiar-logistic, juridic, resurse umane, psihologie, medical, transport

Încadrarea în zona administrativă se realizează punctual în funcție de nevoile instituției, pe baza unor criterii specifice ce vizează nivelul de competență profesională în domeniul respective.

Condiții: sunt obligatorii deținerea unei pregătiri universitare/ postuniversitare strict în domeniul corespunzător postului, experiență profesională pe roluri similare și, după caz, deținerea unor atestate de liberă practică ce permit exercitarea profesiei sau deținerea unor certificări care indică validarea competențelor specific domeniului.

Recrutare prin încadrare directă.

Angajări la SRI: procesul de selecție

Procesul durează aproximativ 6-9 luni și presupune parcurgerea mai multor etape:

 • evaluare CV
 • interviuri de selecție
 • evaluarea cunoștințelor și/sau aptitudinilor
 • evaluarea psihologică
 • examinarea medicală
 • verificări de securitate

Pe site-ul instituției, la secțiunea Cariere, se regăsește lista posturilor disponibile, actualizată periodic, cu detaliile aferente fiecăruia.

Candidatura va fi evaluată. Candidatul va fi contactat doar în situația în care profilul său este potrivit funcției vizate și organizației.

Angajări la SRI – posturi prin încadrare directă (IT&C)

– pentru persoane care dețin competențe tehnice căutate de Serviciu, au absolvit studii superioare cu diplomă de licență, îndeplinesc condiţiile de încadrare în Serviciul Român de Informaţii și promovează toate etapele specifice de selecţie:

 • Administrator infrastructuri de comunicații. Detalii AICI 
 • Administrator infrastructuri de domenii. Detalii AICI
 • Administrator infrastructuri de radiocomunicații. Detalii AICI
 • Administrator infrastructuri software. Detalii AICI
 • Administrator sisteme informatice şi de comunicații. Detalii AICI 
 • Analist FORENSIC securitate cibernetică. Detalii AICI 
 • Analist Malware. Detalii AICI 
 • Analist securitate IT&C – L1 SOC. Detalii AICI 
 • Analist trafic. Detalii AICI 
 • Arhitect aplicații software. Detalii AICI 
 • Arhitect infrastructuri software. Detalii AICI
 • Inginer electronist. Detalii AICI 
 • Specialist în evaluarea securității IT&C. Detalii AICI 
 • System Analyst. Detalii AICI 

surse: SRI – Serviciul Român de Informații (Facebook), sri.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

4 Comentarii

4 Comentarii

 1. pilu

  miercuri, 02.11.2022 at 15:37

  Lăsaţi mă reclama, că toţi ştiu cu ce vă ocupaţi de la 1990 încoace. Una spuneţi. alta faceţi. Ruşinos !

 2. Florin

  joi, 03.11.2022 at 13:52

  Romania a fost vanduta si a devenit colonie cu SRI tocand miliarde de la buget nefacandu si datoria de a si apara tara.Miluardele tocate de inutilul sri trebuie sa se duca spre noi, cei care am construit tara.SRI toaca frunze la caini, nu si mai are locul decat intr o tara

 3. Marian Savu

  marți, 08.11.2022 at 10:15

  Cum se fac angajerile în SRI !? Exact cum se făceau în securitate pe vremea lui Ceaușescu (pe baza de pile și relatii). Cine își închipuie ca s-a schimbat ceva,se inseala amarnic.

 4. Năstase George

  miercuri, 09.11.2022 at 09:42

  Este rușinos pentru SRI că cere pentru angajare integritate și corectitudine dar instituția prin oameni angajați pe care îi are lucrează pentru forte străine exterioare in detrimentul tari înțeleg unele aspecte specifice SRI dar nu înțeleg trădarea față de țară care nu o poate dovedi nimeni dar pe care oamenii o simt indiferent cat ar dori sa o acopere serviciile Române. in plus eficienta unui serviciu are roade doar atunci când oamenii care lucrează în interiorul instituției chiar crede că fac bun ceva pentru propria țară,din punctul meu de vedere acest aspect nu îl simt.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax