Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Studii universitare de licență didactică cu dublă specializare. Metodologia privind înființarea și organizarea acestora, publicată

universitate 1

Publicat

Studii universitare de licență didactică cu dublă specializare. Metodologia privind înființarea, structura planurilor de învățământ și organizarea programelor a fost publicată recent în Monitorul Oficial. 

Ordinul ministrului educației nr. 4.693 / 2024 pentru aprobarea Metodologiei privind înființarea, structura planurilor de învățământ și organizarea programelor de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare a fost publicat marți, 25 iunie, în Monitorul Oficial.

Potrivit metodologiei, programele de studii universitare sunt formate din două specializări care, de regulă, sunt din același domeniu fundamental de știință.

Programele se organizează în vederea accesului absolvenților la o carieră didactică în învățământul preuniversitar pentru discipline din specializarea/specializările urmată/urmate.

Ministerul Educației, prin direcțiile de specialitate, va elabora periodic lista programelor universitare de licență didactică cu dublă specializare necesar a fi organizate, pe baza analizei nevoilor de formare din sistemul de învățământ preuniversitar, asociate disciplinelor de studiu din învățământul preuniversitar, care duc la ocupația de cadru didactic corespunzătoare din Clasificarea ocupațiilor din România (COR).

Lista programelor permise se aprobă prin ordin al ministrului educației, în urma consultării Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) și a Consiliului Național al Rectorilor (CNR).

În cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, pentru specializările acreditate, senatul universitar poate decide cu privire la înființarea și organizarea noilor programe de studii, cu parcurgerea procedurilor de acreditare, dar fără parcurgerea procedurilor de autorizare.

Studii universitare de licență didactică cu dublă specializare. Programe

Planurile de învățământ sunt structurate astfel încât să conducă la obținerea de către absolvenți a unui număr de 240 de credite transferabile, conform ECTS/SECT, repartizate pe o durată de 4 ani de studiu.

Lista disciplinelor de specialitate este constituită din listele disciplinelor stabilite de standardele specifice ale celor două specializări în proporție de 50 – 50%.

Competențele dobândite de absolvenții programului vor rezulta din competențele fiecăreia dintre specializările grupate/alăturate în cadrul programului.

Studii universitare de licență didactică cu dublă specializare. Admiterea

Potrivit metodologiei, admiterea la noile programe se va realizeaza pe numărul de locuri alocat cu finanțare de la bugetul de stat, aprobat de Ministerul Educației, și pe locuri cu taxă.

Admiterea se va realiza în mod similar procesului de admitere de la programele de studii universitare de licență, conform metodologiilor proprii ale instituțiilor de învățământ superior.

Admiterea va include o varietate de instrumente de evaluare – minimum o probă eliminatorie: „Abilități de comunicare și aptitudini”, astfel încât să se asigure selecția unor studenți cu potențial și cu motivație ridicată pentru cariera didactică.

Probele susținute la finalizarea studiilor

Finalizarea studiilor se realizează prin susținerea examenului de licență și constă în susținerea a două probe:

  • un examen scris din cele două specializări și didactica acestora în învățământul preuniversitar;
  • susținerea unei lucrări de licență de tip cercetare-acțiune în domeniul predării, învățării și evaluării disciplinei/disciplinelor pe care viitorul absolvent urmează să o/le predea.

Absolventul acestui tip de program primește o singură diplomă care atestă toate competențele dobândite. Diploma obținută va permite absolventului să se înscrie la programe de studii universitare de masterat.

Studenții care frecventează cursurile licenței didactice cu dublă specializare într-o instituție de învățământ superior de stat pot beneficia de burse de studiu finanțate de la bugetul de stat, în cuantum egal cu salariul net al unui profesor debutant.

Programele de licență didactică cu dublă specializare vor fi evaluate periodic, o dată la 5 ani, conform reglementărilor legale în vigoare.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate